Vous êtes sur la page 1sur 2

El e Crinul cel din vale

- He's the Lily of the Valley -


Adaptare: Dumitru Bruda Traditional Negro Spiritual

& b 4 œ œ ™™ œj
q = 93
4 j j

{
œ™ œ™ œ œ œ™ ˙ ˙ ˙ ˙ Œ
œ œ
El e Cri - nul cel din va - le, Dom - nul meu! El e

4
& b4 Œ ™™ ˙ w ẇ ˙™ Œ
˙˙ #˙ w ˙ ˙™

™™ ˙˙ ˙ ™™
Hm

? b 44 Œ ˙˙ ẇ™ œ ˙˙ ˙˙ Œ

j
6

& b œj œ™ œ™ œ œ
j
˙ ˙ ˙ Œ œ

{
œ™ ˙
Cri - nul cel din va - le, Dom - nul meu! 1.I -
2.De

j
3.Cu

& b ˙˙ œ̇J œ ™
œ™ œ w ˙˙ ˙™ Œ
#˙ w

˙˙ ™™
Hm
˙ ˙

? b ˙˙ ˙˙ ẇ ˙ Œ
œ ˙

j
10
˙ ˙ ˙™
&b œ œ œ œ œ™ œ ˙ œ

{
su - se, Nu - me mi - nu - nat, Dom - nul meu! Eşti
sla - va Ta Te–ai dez - bră - cat, Dom - nul meu! O -
sân - ge sfânt Tu m–ai ier - tat, Dom - nul meu! Şi

˙˙ ˙ ˙™ œ œ Œ
&b w
w œœ œœ ˙˙ ˙ œ
Hm Dom nul meu!
w
-
œœ ˙
?b w œ
œ œ̇ œ œ
˙
˙
˙™
œ œ œ Œ
˙
2

™™
14 1.2.

&b œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙™ œ œ

{
Re - ge veş - nic, î - năl - ţat, Dom - nul meu! El e
ca - ra lu - mii ai pur - tat, Dom - nul meu! El e
mân - tu - i - re Tu mi–ai dat, Dom - nul

™™
& b ẇ œ̇J œ ™
œ œ ˙˙ ˙˙ ˙™ Œ
˙ œ #œ

˙™
Hm Dom nul meu!

™™
-

? b ˙˙ ˙˙ œ œœ ˙ ˙
œ̇ nœ œ œ ˙ Œ
˙™

{
18 3.

& b ˙™ Œ ∑ ∑ ∑
meu!

j œ™ œj œœj
& b ˙™
œ œ œJ œ™ # œ ™ œJ J œ™ ˙ ˙˙ œ̇J œ ™

?b ˙™ œj œ ™™ œœ ™™ œ̇ œ
j œj
meu! El e Cri - nul cel din va - le, Dom - nul

œ™ œ
œ™ œ œ ˙ ˙
˙™ œ œ J J J œ œ ˙

{
j j
22
j
&b Ó Œ œ œ™ œ™ œ œ œ™ ˙ ˙ ˙ w
œ œ
El e Cri - nul cel din va - le, Dom - nul meu!
U
œ™ œj w
& b ˙™ œ̇J œ ™
˙™ Œ ˙˙ ˙˙ w
#˙ w


meu! Hm Dom - nul meu!

? b ˙˙ ™ œ̇ œ ˙˙ w

Œ ˙˙ ˙˙ ẇ
œ w
u