Vous êtes sur la page 1sur 30

ELZA

Gorki
Pfizer Puurs band

° 4 ‰ j œ œ œ œ œ œ œ™ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ #w
Flute &4 œ J ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ ™ œJ ˙ ‰J J ‰J

Trumpet in Bb
4
&4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Baritone Saxophone
¢& 4

Treble
4
&4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

strings!
4
&4 w œ ™ œœj œœ œ w j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w
w œ™ œ w œ™ œ œ œ
Piano
?4 j Ϫ
Ϫ
œœ œœ #œœ œ ™ #œœJ ˙˙ nœœ ™™ #œœ ˙˙ n˙w œ™ œj w
w
{ 4w œ™ œ œ œ w œ™ J J

° 4
Electric Guitar &4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Acoustic Guitar
4
&4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

?4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Bass Guitar 4

4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Drum Set
¢/ 4

9 A
° <#>w w
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Fl. &

Tpt. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Bari. Sax.
¢&

Tr. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

& w w ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Pno. w w
? w
{ w ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

4
°
∑ ∑ ‰ œœj œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ ‰ œœj œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ
E. Gtr. & ≠
w œ™ œJ ˙ w œ™ œJ ˙
A. Gtr. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Bass
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

fill lightly with eight's


¿ ¿ 4
Dr.
¢/
∑ Ó Œ
¿
Œ
¿
Œ
¿
Œ
¿
Œ
¿
Œ
¿
Œ
¿
Œ
¿ œ œœ Œ œ ‘ ‘ ‘
2

19 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ œ
° Œ ‰ œJ œ J‰‰J J‰Œ Ó
Fl. & ∑ Œ ‰J Œ Ó ∑
mute
Tpt. & Œ ‰ œJ œ œ œ ‰ ‰ œJ œ œ œ‰ Œ Ó
J ∑ Œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œœ œ Œ Ó ∑
J

Bari. Sax.
¢& j j j j
w œ™ œ ˙ w œ™ œ ˙ w œ™ œ ˙ w œ™ œ ˙
Tr. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ™ œ œ
œ
& Œ ‰ œ œ œ Œ ‰ œJ œ œ ∑ ∑ Œ ‰ œ œ œ œœ œ œ œœ œ Œ Ó ‰J
J J
Pno.
?
{ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

° 4 4
E. Gtr. & ≠ ≠
A‹ G C

2 2 2
A. Gtr. & V VV VVVV V VV VVVV • • •
A‹ G C
j 2 2 2
?
Bass w œ™ œ ˙ • • •

4 8
œ œ
Dr.
¢/ œ œ Œ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

27 œ œ œ œ œ œ œ œ B
°
Fl. & ∑ Œ ∑ Œ ∑ ∑

Tpt. & ∑ œ œ œ œ Œ ∑ œ œ œ œ Œ ∑ ∑

∑ ∑
Bari. Sax.
¢& j j
w œ™ œ ˙ w œ™ œ ˙
∑ ∑ ∑ Ó Œ j j j j
Tr. & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œj œ
Toen we Re jects had den kwam je naar ons toe Je zei,
œ œ œ œ œ œ œ œ A‹ G C

& ∑ œ œ œ œ Œ ∑ œ œ œ œ Œ w œœ
j
˙˙
Pno.
w
w œœœ ™™™ œ ˙
? j
{ ∑ ∑ ∑ ∑ w œ™ œ ˙

4
° ‰ œœj œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ
E. Gtr. & ≠
w œ™ œ ˙
A‹ G CJ

2 2
A. Gtr. & • • V V V V V V V V V V V V V V
2 2 A‹ G C
j
? œ ˙
Bass • • w œ™

12
œ œ Œ œ
Dr.
¢/ ‘ ‘ ‘ ‘ œ ‘
3

33
°
Fl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Tpt. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Bari. Sax.
¢&

& œ œ œj œ j Œ ‰ œj œj œ œj j jŒ j Œ j j
Tr.
œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ
le ve ren kan als je het be ter doet. El za pro jec ten zal je moe ten doen Geef pa tiën ten een kans, doe het met fat soen. De kwa li teit heeft d'o
2 2 2 F

& • • • w
w
w
Pno. 2 2 2
?
{ • • • w

° ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4
‰ œj œ œ œ œ œœ
E. Gtr. & œœ œœ œ œ œœ œ˙ œ œ ≠ œ
w Ϫ J w
F
2 2 2
A. Gtr. & • • • V VV VVV V
2 2 2 F
?
Bass • • • w
4 8
Dr.
¢/ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

40
° ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Fl. &

Tpt. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Bari. Sax.
¢&

& œj œ j ‰ œj œ œ œ j j j
œ œ œj œj œ œj œj œ œj Œ œ œ œ œj œj œ œj œj œ œj Ó
œ Œ
j
Tr.
œ œœ œœ œ Ó
ver hand Be ter dan ooit te vo ren. El za heeft ze hier ge bracht Geen batch gaat nog ver lo ren.
G C 2 2 2
& œ™ j • • •
œœ ™™ œœ ˙˙
Pno. œ ˙ 2 2 2
? j
{ œ™ œ ˙ • • •

° ‰ jœ œ œ œ œ ‰ j œ œ œ 4
E. Gtr. & œ œœ œ˙ œ œ œ œ œ œ œœ ‰ œj œ œœ œœ œ œœ œœ ≠
œ™ CJ œ™ œJ ˙
G
w
2 2 2
A. Gtr. & V VV VVVV • • •
G C
j 2 2 2
? œ ˙
Bass
œ™ • • •

12 16
Dr.
¢/ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
4

47 C œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ To Tbn.
°
Fl. & ∑ Œ ∑ Œ ∑ Œ ∑ Œ

Tpt. & ∑ œ œœ œ Œ ∑ œ œœ œ Œ ∑ œ œœ œ Œ ∑ œ œ œ œ ‰ œœœ


3

Bari. Sax.
¢& j j j j
w œ™ œ ˙ w œ™ œ ˙ w œ™ œ ˙ w œ™ œ ˙
Tr. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó Œ ‰ œj
Voor
œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ
& ∑ œ œœ œ Œ ∑ œ œœ œ Œ ∑ œ œœ œ Œ ∑ œ œœ œ Œ
Pno.
?
{ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

° ‰ œj œ œ œj œœ ™™ 4
œœ œ œ œœ œœ œ œ œ ‰ œœj œœ œœ œœj œœ ™™ œœ œ œ œœ œœ œ œ œ
E. Gtr. & œœœœ ≠
w œ™ œJ ˙ w œ™ œJ ˙
A‹ G C
2 2 2
A. Gtr. & V VVVVVV V VV VVVV • • •
A‹ G C
j 2 2 2
? œ ˙
Bass w œ ™ • • •

4 8
œœŒ œ
Dr.
¢/ œ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

55
°
Fl. & ∑ ∑ ∑ ∑

j open
Tpt. & œ ‰ Œ Ó ∑ ∑ ∑

Bari. Sax.
¢& ∑ ∑ ∑ ∑

j
Tr. & œj œ j
œ œ œ
j
œ œ
j
œ Œ ‰ j
œ œ œ œ œ
j
œ œ
j Œ ‰ œ
œ œ œ œ œ
lo pig gaan we nog e ven door op het lich tend pad op het juis te spoor, Al
A‹ G C 2
& w j •
w œœœ ™™™ œœ ˙˙
Pno.
w œ ˙ 2
? j
{ w œ™ œ ˙ •

° 4
E. Gtr. & ≠
2 2
A. Gtr. & • •
2 2
?
Bass • •

12
Dr.
¢/ ‘ ‘ ‘ ‘
5

59 Trombone
° œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
∑ ∑ ∑ ∑ ? J J J J
Fl. &

∑ ∑ ∑ ∑ j j j j
Tpt. & œ œ œ œ œ œ œ ˙
œ
∑ ∑ ∑ ∑
Bari. Sax.
¢& j
œ œ
j j j
œ œ œ œ œ œ ˙

& œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œj Œ ‰ œj œj œ œj œ œ œ œ Œ œ œ Ó j j j j
Tr. œ œ œ œ œ œ œ œ Ó
le Q A R's zijn nog niet van de baan We gaan er voor, we wer ken er aan Ster ren ko men, ster ren gaan
2 2 F G C

& • • j
w
w œœœ ™™™ œœœ ˙˙˙
Pno. 2 2 w
? j
{ • • w œ™ œ ˙

° 4
‰ œj œ œ œ œ œœ ‰ œj œ œœ œœ œ œœ œœ
E. Gtr. & ≠ œ
œ™ œJ ˙
w C
F G
2 2
A. Gtr. & • • V V V V V V V V V V V V V V
2 2 F G C
j
? œ ˙
Bass • • w œ™

16
œ œ Œ œ
Dr.
¢/ ‘ ‘ ‘ ‘ œ ‘

65 D
°? œJ œ œ œ œ œœ œ ˙
J
œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ
J J‰J J
Tbn. J J J J J J J Œ ∑

& œj œ j j
Tpt.
œ œ
j j
œ œœ œ ˙ œ œ œ œ œj œj œ œj ‰ œj œ œ œj œ œ œj œj œ œj œ Œ ∑

Bari. Sax.
¢& œj œ j j j j j j j‰ j j j j j Œ ∑
œ œ œ œœ œ ˙ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ

& œj œ j j
Tr.
œ œ
j j
œ œœ œ œ
Œ œ œ œ œ œj œj œ œj ‰ œj œ œ œj œ œ œj œj œ œj œ Œ ∑
Al leen El za blijft be staan Want zij heeft het licht ge bracht Ze vraagt,Luc kun jij nog dro men?
2 2 2 A‹

& • • • w
w
Pno. 2 2 2 w
?
{ • • • w

4
° ‰ jœ œ œ
œ œ œœ ‰ œj œ œœ œœ œ œœ œœ ‰ œœj œœ œœ œœ œ œ œ
E. Gtr. & œ œJ ˙ ≠
w Ϫ w
A‹

2 2 2
A. Gtr. & • • • V VV VVVV
2 2 2 A‹
?
Bass • • • w

4 8
œœŒ œ
Dr.
¢/ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ œ
6

72
°?
Tbn. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Tpt. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Bari. Sax.
¢&

Tr. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó Œ œ
De
G C 2 2 2
& œ™ j • • •
œœ ™™ œœ ˙˙
Pno. œ ˙ 2 2 2
? j
{ œ™ œ ˙ • • •

° œ œ œœ œœj œ j j j
œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œ œ œ ‰ œœ œœ ˙˙
j
œœ œœ œœ œœ œ œ œ œj œœ œœj œœ œ œ j
œœ œœ œœ œœ œ œ œ œj œœ ™™ œœ œœ œœ œ
∏∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏∏
E. Gtr. & œ œ œœ œ˙ œ w
w œœ œ˙ œ œ w
w
w w
Ϫ C
J w œ™ œJ ˙ w œ™ J w œ™ œJ ˙
G
2 2 2
A. Gtr. & V VV VVVV • • •
G C
j 2 2 2
? œ ˙ • • •
Bass
Ϫ

4 8
Dr.
¢/ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

79 E
°? w œ™ œ ˙ w œ™ œ ˙
Tbn. J J

Tpt. & w j j
œ™ œ ˙ w œ™ œ ˙

Bari. Sax.
¢& j j
œ™ œ ˙ œ™ œ ˙
w w
Tr. & œj œ j
œ œ
j
œ œ
j
œ Œ
‰ œj œ œ œ j
œ œ
j
œ Ó
œ œ œ œ œ
kwa li teit heeft d'o ver hand Be ter dan ooit te vo ren.
F G C 2
& w j •
w
w œœœ ™™™ œœœ ˙˙˙
Pno.
j 2
?
{ w œ™ œ ˙ •

° ‰ j œ œ œ ‰ œj œ œœ œœ œ œœ œœ ‰ œj œ œ œ œ ‰ œj œ œœ œœ œ œœ œœ
E. Gtr. & œ œ œ œœ œ œœ
w œ™ œJ ˙ w œ™ œJ ˙
F C
G
2
A. Gtr. & V V V V V V V V V V V V V V •
F G C
j 2
? œ ˙
Bass
w œ™ •

4
œ œ Œ œ
Dr.
¢/ œ ‘ ‘ ‘
7

83
°? w œ™ œ ˙ w œ™ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œJ ˙
Tbn. J J J J J J J J J

j j j j j
Tpt. & w œ™ œ ˙ œ™ œ ˙ œ œ œ œ œ œj œ œj ˙ œ œ œ œ œj œj œ œj ˙
w
Bari. Sax.
¢& j j j j j j
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
j j j j
œ œ œ œ œ œœ œ ˙
œ™ œ ˙
œ™ œ ˙
w w
j j j j j
Tr. & œ œ œj œj œ œj œj œ œj Œ œ œ œ œj œj œ œj œj œ œj Ó œ œ œ œ œ œj œ œj Ó œ œ œ œ œj œj œ œj œ Œ
El za heeft ze hier ge bracht Geen batch gaat nog ver lo ren. Ster ren ko men, ster ren gaan Al leen El za blijft be staan
2 2 2 2
& • • • •
Pno. 2 2 2 2
?
{ • • • •

° 4 4
E. Gtr. & ≠ ≠

2 2 2 2
A. Gtr. & • • • •
2 2 2 2
?
Bass • • • •

8 12
Dr.
¢/ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

91
°? œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
J ‰ J
œ œ œ
J œ œ œ œ œ œ To Fl.Œ
Tbn. J J J J J ∑ ∑

Tpt. & œj œ œ œ
j j
œ œ œ
j j
œ ‰ œ œ œ
j
œ œ
j j
œ œ œ
j œ ∑ ∑
œ œ œ
Bari. Sax.
¢& œj œ j j j‰ j j j j j Œ ∑ ∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Tr. & œj œ œ œ
j j
œ œ œ
j j
œ ‰ œ œ œ
j
œ œ
j j
œ œ œ
j Œ ∑ ∑
œ œ œ
Want zij heeft het licht ge bracht Ze vraagt, Luc kun jij nog dro men? ad lib.3
2 F G C 3

& • j œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ w
w
w
w œœœ ™™™ œœ œœ Ó ˙ Œ œ œ ˙
Pno. 2 w œ œ
? j
{ • w œ™ œ ˙ ∑ ∑

° ‰ jœ œ œ œœ œœ œ œœ œœ ‰ œj œ œ œ œ œ œœ ‰ œj œ
E. Gtr. & œ œ œ œœ ‰ œj œ œœ œœ œ œœ ∑ ∑
œ™ œJ ˙ œ™ œJ ˙
w w
2 2
A. Gtr. & • • ∑ ∑
2 2 A‹ G C
j
? œ ˙
Bass • • w œ™

16
œ œ Œ œ
Dr.
¢/ ‘ ‘ ‘ ‘ œ ‘
8

97
°?
Tbn. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Tpt. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Bari. Sax.
¢& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Tr. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3 3
œ œ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙
& Œ ‰ œœ œœ œœ ∑ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ Œ œœ œœ œœ œ œ w Œ ˙ Ó
J J 3
Pno. 3 3 3
? œ™ œJ ˙ w œ™ œ ˙ w ˙
{ œœ œ œ œœ J ∑ ∑

° ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
E. Gtr. &

A. Gtr. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
2 2 2 2
?
Bass • • • •

4 8
Dr.
¢/ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

105
°?
Tbn. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Tpt. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó Œ j j˙ œ œ œJ ˙
œ J
œ#œ œœ
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó Œ
Bari. Sax.
¢& j
œ#œ w œ™ œ œ œ
Tr. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

œ œ “œ” œ œ œ
œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ
& Ó œ œ œ œ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑
3 3 3 3 3
Pno. 3
? w
{ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

°
E. Gtr. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
A‹ G C

A. Gtr. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ V VVVVVV V VV VVVV


2 2 2 A‹ G C
j
?
Bass • • • w œ™ œ ˙

12 16
œœŒ œ
Dr.
¢/ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ œ ‘
9

113 Flute œ œ™ œ ˙
Tbn.
°? ∑ ∑ & ˙ œœœ J œ™ œ ˙
J œ ™ œJ ˙ œ œ œ ˙ œ ™ œj ˙
3
3

& œ œ œ œ œ™ œ œ œJ œ œj ˙ œ œ œ™ œJ ˙ œ™ œj ˙ œ ™ œj ˙ œ ™ œj ˙
Tpt.
˙ œœ œ œ œ ˙
3
Bari. Sax.
¢& j j j j
˙ œœœœ œ™ œ ˙ w œ™ œ œ œ ˙ œ
œ œ œ œ™ œ ˙ œ œ œ ˙ œ™ œ ˙
Tr. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Pno.
?
{ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

°
E. Gtr. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
2 2 2 2
A. Gtr. & • • • •
2 2 2 2
?
Bass • • • •

4 8
Dr.
¢/ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

121 F
° œJ œ œ œ œ œ
J
œ œ œ ˙ œ œ
J
œ œ œ œ œ œ ˙
Fl. & J J J J J
œ œ
& œJ œ
Tpt.
œ œ œ œ œ œ œ ˙ J œ œ œ œ œ œ ˙
J J J J J J

Bari. Sax.
¢& j j
w œ™ œ ˙ w œ™ œ ˙
j
Tr. & œj œ j
œ œ œ œ
j
œ œ j Ó œ œ œ œ
j j
œ œ j Ó
œ œ œ
Ster ren ko men, ster ren gaan Al leen El za blijft be staan
A‹ G C 2
& w j •
w œœœ ™™™ œœ ˙˙
Pno.
w œ ˙ 2
? j
{ w œ™ œ ˙ •

° ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ ‰ œœj œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ
E. Gtr. & œ œ œ œ œ
w œ™ œJ ˙ w œ™ œJ ˙
A‹ G C
2
A. Gtr. & V V V V V V V V V V V V V V •
A‹ G C
j 2
? œ ˙
Bass w œ™ •

4
œ œ Œ œ
Dr.
¢/ œ ‘ ‘ ‘
10

125
° œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Fl. & J J J ‰ J J J J œ
J J
3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Tpt. & œJ œ œ J J œ œ
J ‰ J J œ J J œ œ
J
˙

Bari. Sax.
¢& j j
w œ™ œ ˙ w œ™ œ ˙
Tr. & œj œ j j j ‰ j œ j j j j Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Want zij heeft het licht ge bracht Ze vraagt, Luc kun jij nog dro men
2 2
& • •
Pno. 2 2
?
{ • •

° 4
E. Gtr. & ≠

2 2
A. Gtr. & • •
2 2
?
Bass • •

8
Dr.
¢/ ‘ ‘ ‘ ‘

129 G œ
° œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœœœœ œœœ œœœœœœœœœœœ
Fl. & œ œ œ œ œ
3 3 3 3
j
Tpt. & ‰ œ œ œ œ
œ œ œ œ™ œ ˙
J ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ™ œ ˙
J

Bari. Sax.
¢& j j
w œ™ œ ˙ w œ™ œ ˙
Tr. & ∑ ∑ ∑ ∑

A‹ G C
j
2
& w
w œœ ™™ œœœ ˙˙˙ •
w Ϫ
Pno.
j 2
?
{ w œ™ œ ˙ •

° 4
E. Gtr. & A‹ C

G
2
A. Gtr. & V V V V V V V V V V V V V V •
A‹ G C
j 2
? œ ˙
Bass w œ™ •

4
œ œ Œ œ
Dr.
¢/ œ ‘ ‘ ‘
11

133
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
° œ ˙
Fl. & œ
œ œ Œ J

j œ œ™ œ ˙ j œ™
Tpt. & ‰ œ œ œ œ œ œ J ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
J

Bari. Sax.
¢& j j
w œ™ œ ˙ w œ™ œ ˙
Tr. & ∑ ∑ ∑ ∑

2 2
& • •
Pno. 2 2
?
{ • •

° 4
E. Gtr. & ≠
2 2
A. Gtr. & • •
2 2
?
Bass • •

8
Dr.
¢/ ‘ ‘ ‘ ‘

rit.
° ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œJ ˙ œ œ œ œ œ œ œ™ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ™
137 œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ™ œ ˙
Fl. & J ‰ œJ J ‰ œJ J ‰ œJ J

j
Tpt.
œ ™ œ ˙
& ‰ œ œœ œ œœ œ J ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ ™ œJ ˙ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ ™ œ ˙
J ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ ™ œ ˙
J

Bari. Sax.
¢& j j j j
w œ™ œ ˙ w œ™ œ ˙ w œ™ œ ˙ w œ™ œ ˙
Tr. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

2 2 2 A‹ G C

& • • • w j
w
w œœœ ™™™ œœ ˙˙
Pno. 2 2 2 œj ˙
?
{ • • • w œ™ œ ˙

4
° ‰ œœj œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ ‰ œœj œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œœ ˙˙
E. Gtr. & ≠ G C
A‹ G C w œ™ œJ ˙ w
A‹ œ™ œJ ˙
2 2
& + + VJ +
A. Gtr.
V ™ VJ • • + V™
2 2 2 A‹ G C
j
? œ ˙
Bass • • • w œ™

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Dr.
¢/
Flute ELZA
Trombone
Gorki
Pfizer Puurs band

4 j œ œ œ œ™ œ ˙ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ ™
&4 ‰ œ œ œ œ J œ ˙
J
5
œ œ œ œ œ œ œ œ™ œJ ˙ œ œ œ œ œ œ œ #w w w
& ‰ J ‰ J

11 A
8 œœ œ œ œœ œ œ œœ œ
& Œ ‰J J‰‰J J‰Œ Ó ∑ Œ ‰J

24 œœœ œ œœ œ 2 œ œœœ œ œœœ


& Œ Ó Œ ∑ Œ

B C
31 16 œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ
& ∑ Œ ∑ Œ ∑ Œ

Trombone
53 œ œœœ To Tbn. 8 œœ œœ œ œœ œ˙ œœ œ œ œ
∑ Œ ? J J J J J J
&

66
? œJ œ œJ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ
J J J J ‰ J
œ œ œ œ œ œœ œœ
J J J J Œ

71 D E
8 w œ™ œ ˙ w œ™ œ ˙ w œ™ œ ˙ w
?
J J J

86
? œ™ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œJ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
J J J J J J J J

91
? œJ œ œ œ œJ œJ œ œJ ‰ œJ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ To Fl.
J J J J Œ

95 16 4
? &
2 Flute, Trombone
Flute
115
œ œ œ œ™ œ ˙ œ™ œ ˙ œ ™ œJ ˙
& ˙ œ J J œ œ œ ˙ œ ™ œj ˙
3

121 F
œœ œ œœœ œœ œ˙ œœ œ œ œ œœ œ˙ œ œ œ œ œJ œJ œ œ ‰ œJ œ
& J J J J J J J J J J
G
127
œ œœ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ ˙ œœœœœ œ œœœœ
& J J J J œ œ œœ œœœœœœ œ
3 3 3 3 3

132 œœœœœœœœœœ œ œ œœœœœ œ


œœœœœœ œœœ Œ œœœœœ œ œ œœœœœœœ œ
&

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ ˙
135
œ œ œ œ œ œ œ œ™ œJ ˙ œ œœœœœœ
& J ‰J ‰J
rit.
140
œ™ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œJ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ ˙
& J ‰ J ‰ J J
Trumpet in Bb ELZA
Gorki
Pfizer Puurs band
A
#4 10 8 mute
& #4 Œ ‰ œJ œ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œ œJ ‰ Œ Ó ∑

23 2
# œ œœ œ Œ Ó
& # Œ ‰ œJ œ œ œ œ œ œ œœœ Œ ∑ œ œœœ Œ

31 B C
# 16
&# ∑ œ œœœ Œ ∑ œ œœœ Œ ∑ œ œœœ Œ

53 7
# open
&# ∑ œ œ œ œ ‰ œœœ œ ‰ Œ Ó j
œ œ œj œ œ œj œ œj ˙
3
J

65
# j j
& # œ œ œ œ œj œj œ œj ˙ œ œ œ œ œj œj œ œj ‰ œj œ œ œj œ œ œj

70 D E
# 8
& # œj œ œj œ Œ j j
w œ™ œ ˙ w œ™ œ ˙ w

84
# j j j
& # œ ™ œj ˙
j œ œ œ œ œ œj œ œj ˙
w œ™ œ ˙ œ œ œ œ œj

90
## j j
& œ œ œj ˙ œ œ œ œ œj œj œ œj ‰ œj œ œ œj œ œ œj œj œ œj œ œ

95 15
##
&
2 Trumpet in Bb
110
# œ œ œJ ˙ œ œ œ œ œ ™ œ œ œJ
&#Ó Œ j œ œj ˙ J
j
œ œ ˙
œ#œ œ
115
## œ œ™ œ ˙
& ˙ œœ
œ J œ™ œ ˙ œ™ œj ˙ œœœ˙ œ™ œj ˙
J
3
121 F
# œœ œœ œ œœ œ œ œ œœ œ˙ œ œ œ œ œJ œJ œ œ ‰ œJ œ
& # J J œ œ J œ œJ ˙ J J J J J J
127 G
# œ œœ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œJ ˙ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œJ ˙
& # J œ J J œ œJ ˙ J J
133
# œ œ œ œ œ œ™ œJ ˙ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œJ ˙ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œJ ˙
& # ‰ œJ œ J J
139 rit.
# œ œ œ œ œ œ™ œ ˙ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œJ ˙ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œJ ˙
& # ‰ œJ œ J J J
Baritone Saxophone ELZA
Gorki
Pfizer Puurs band
A
### 4 10 8 j j
& 4 w œ™ œ ˙ w œ™ œ ˙

23
### j j j j
& w œ™ ˙
œ w œ™ ˙
œ w œ™ ˙
œ w œ™ ˙
œ

31 B C
### 16 j j j
& w œ™ ˙
œ w œ™ ˙
œ w œ™ ˙
œ w

54 8
### j œœ œœ œ œœ œ˙ œœ œ œ œ
& œ™ œ ˙ J J J J J J

66
### œ œ œ ˙ œœ œ œ œ œœ œ‰ œœ œ œœ œ œ œœ œœ Œ
& J J J J J J J J J J J

71 D E
### 8 j j j
& w œ ™ œ ˙ w œ ™ œ ˙ w œ ™ œ ˙ w

86
### j œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
& œ™ œ ˙ J J J J J J J J

91
### œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
& J J J J J J J J J

95 15
###
&
2 Baritone Saxophone
110
### Ó Œ œ #œ j œ j
& w œ™ œ œ œ ˙ œ œ œ œ™ œ ˙ w
116
### j œ j œ œ œ ˙ œ ™ œj ˙
& œ™ œ œ œ ˙ œ œ œ œ™ œ ˙
3

121 F
### j j j j
& w œ™ ˙
œ w œ™ ˙
œ w œ™ ˙
œ w œ™ ˙
œ

129 G
## j j j j
&# w œ™ ˙
œ w œ™ œ ˙ w œ™ œ ˙ w œ™ ˙
œ

137 rit.
### j j j j
& w œ ™ œ ˙ w œ ™ œ ˙ w œ ™ œ ˙ w œ ™ œ ˙
Treble
ELZA
Gorki
Pfizer Puurs band
A
10 8
4
&4

19 B
11
& Ó Œ j j j j‰ j
œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
Toen we Re jects had den kwam je naar ons toe Je zei,
33
j j
& œ œ œj œ œ œ œ œj œ œj Œ ‰ œ œ œ œj œ œ œ œ œj œ œj Œ œ œ
le ve ren kan als je het be ter doet. El za pro jec ten zal je moe ten doen Geef pa
37
j j
& œ œ œ œ œ œ œ œj œ œj Œ œ œ œ œj œ œ œ œj œ œj Œ ‰ œ
tiën ten een kans, doe het met fat soen. De kwa li teit heeft d'o ver hand Be
41

& œ œ œ œ œ œ œj œ œj Ó j
œ œ œj œj œ œj œj œ œj Œ œ
ter dan ooit te vo ren. El za heeft ze hier ge bracht Geen
45 C
7
& œj œ œj œj œ œj œj œ œj Ó Ó Œ ‰ œj
batch gaat nog ver lo ren. Voor
55
j
& œj œ œj œ œ œ j œj Œ ‰ j j j Œ ‰ œ
œœ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ
lo pig gaan we nog e ven door op het lich tend pad op het juis te spoor, Al
59

& œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œj Œ ‰ œj œj œ œj œ œ œ œ Œ œ œ Ó
le Q A R's zijn nog niet van de baan We gaan er voor, we wer ken er aan
63

& œj œ œj œ œ j œ œj Ó j
œ œ œ œ œ œj œj œ œj œ Œ
Ster ren ko men, ster ren gaan Al leen El za blijft be staan
67

& œj œ œ œ œj œj œ œj ‰ œj œ œ œj œ œ œj œj œ œj œ Œ
V.S.
Want zij heeft het licht ge bracht Ze vraagt, Luc kun jij nog dro men?
2 Treble
71 D E
7
j j
& Ó Œ œ œ œ œj œ œ œ œj œ œj Œ ‰ œ
De kwa li teit heeft d'o ver hand Be

81

j œ œj Ó j
& œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œj œj œ œj œj œ œj Œ œ
ter dan ooit te vo ren. El za heeft ze hier ge bracht Geen

85
j j
& œj œ œj œj œ œj œj œ œj Ó œ œ œ œ œ j
œ œ œ

batch gaat nog ver lo ren. Ster ren ko men, ster ren gaan

89

& œj œ œ œ œj œj œ œj œ Œ
j
œ œ œ œ œj œj œ œj ‰ œj œ
Al leen El za blijft be staan Want zij heeft het licht ge bracht Ze vraagt,

93 16
& œ j j j j Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Luc kun jij nog dro men?

111 F
10
j j j Ó j
& œ œ œ œœœ œ œ œj œ œ œ œ œj
Ster ren ko men, ster ren gaan Al leen El za blijft

124

& œj œ j Ó j j j j ‰ œj œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
be staan Want zij heeft het licht ge bracht Ze vraagt,

127 G rit.
14 2
& œ œj œ œ œj œj œ œj Ó
Luc kun jij nog dro men
Piano ELZA
Gorki
Pfizer Puurs band
strings!
4
&4 w œ ™ œj œ œ w j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w œ™ œ œ œ w œ™ œ œ
œœ ™™ #œœ ˙˙ œ ™ ™ œj
?4 j œ™ #œ nœ ™ #œ
œ ˙
˙ n˙
w œ
{ 4w œ™ œ œ œ w œ™
œœ œœ œ
J J J
8 A
8 œ œ œ œ œ œ 2
œ œ œ
& w w w Œ ‰œ œ
J
œ Œ ‰J
w w w 8 2
? w
{ w w ∑ ∑

23
œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œœ œ
& Œ ‰ œJ œ œ œ œ œ Œ Ó ‰J ∑ œ œœ œ Œ

?
{ ∑ ∑ ∑

B
∑ ∑ ∑

29 œ œœ œ A‹ G C 2 2
& ∑ œ œœ œ Œ w œœ
j
˙˙ • •
w
w œœœ ™™™ œ ˙
j 2 2
?
{ ∑ ∑ w œ™ œ ˙ • •

37 2 F G C 2 2 2
& • w j • • •
w
w œœœ ™™™ œœ ˙˙
2 œ ˙ 2 2 2
? j
{ C
• w œ™ œ ˙ • • •
47 œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ
& ∑ œ œœ œ Œ ∑ œ œœ œ Œ ∑ œ œœ œ Œ ∑

?
{ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

54 œ œ œ œ A‹ G C 2 2
& œ œ œ œ Œ w
w œœœ ™™™ œœ
j
˙˙ • •
w œ ˙ 2 2
? j
{ ∑ w œ™ œ ˙ • •
2 Piano
61 2 F G C 2 2 2
& • j • • •
w
w œœœ ™™™ œœœ ˙˙˙
2 w 2 2 2
? j
{ • w œ™ œ ˙ • • •

71 D
A‹ G C 2 2 2
& w j • • •
w
w œœœ ™™™ œœ ˙˙
œ ˙ 2 2 2
? j
{ w œ™ œ ˙ • • •

79 E
F G C 2 2 2
& w j • • •
w
w œœœ ™™™ œœœ ˙˙˙
j 2 2 2
?
{ w œ™ œ ˙ • • •

87 2 2 2 F G C
j œ
& • • • w
w
w œœ ™™ œœ œœ œ
2 2 2 œ™ œ œ
? j
{ • • • w œ™ œ ˙

ad lib.
95 3 3

& œœÓ œœ œœ œœ˙ œœ œœ w


w
Œ œœ˙ Œ ‰ œœ œœ œœ ∑ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙
J J
3 3
œ˙ w œ˙
? œ œ œ œ™ J œ™
{ ∑ ∑ œœœ J

3
101 3
œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œ œ
Œ œœ œœ œœ œœ œœ w Œ ˙ Ó œ œ ˙
&
3 3 3 3

? w ˙ w
{ ∑ ∑

106 “œ” œ œ œ 2
œ œ œ œ œ œ
& Ó œ œ œ œ œ œ
3 3 3
3 2
?
{ ∑ ∑ ∑
Piano 3
111 F
10 A‹ G C 2 2 2
& j • • •
w
w
w œœœ ™™™ œœœ ˙˙˙
10 j 2 2 2
?
{ w œ™ œ ˙ • • •

129 A‹ G
G C
j
2 2 2
& w
w
w œœ ™™ œœœ ˙˙˙ • • •
Ϫ
j 2 2 2
?
{ w œ™ œ ˙ • •
rit.

137 2 2 2 A‹ G C

& • • • w
w
w œœœ ™™™ œœj ˙˙
2 2 2 œj ˙
?
{ • • • w œ™ œ ˙
Electric Guitar ELZA
Gorki
Pfizer Puurs band
A
10
4
&4 ‰ œœj œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ
w œ™ œJ ˙

13 4
‰ j œ œ œ œ
& œ
œ œœ œ œ œ œ œ œ œœœ œœ˙ œ œ œ ≠
w Ϫ J
19 4 4
& ≠ ≠

27 B
4
& ≠ ‰ œœj œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ ‰ œœj œœ œœ œœ œ œ œ
w œ™ œJ ˙ w
34 4
& œ œ œ œœœ œœ˙ œ œ œ ≠ ‰ œj œ œ œ œ œœ ‰ œj œ œœ œœ œ œœ œœ
œ
œ™ J w œ™ œJ ˙
41 4
j œ j
& ‰ œ œ œ œ œ œœ ‰ œ œ œœ œœ œ œœ œœ
œJ ˙ ≠
w Ϫ
47 C
‰ j œ œj œ ™ œœ œ œ œœ œœ œ œ œ ‰ œœj œœ œœ œœj œœ ™™ œœ œ œ œœ œœ œ œ œ
& œ œœ œ œ œ ™
œ
w œ™ œJ ˙ w œ™ œJ ˙

51 4 4
& ≠ ≠

59 4
‰ œj œ œ œ œ œœ ‰ œj œ œœ œœ œ œœ œœ
& ≠ œ œJ ˙
w Ϫ
65 4
jœ œ œ
& ‰ œ œ œ œœ ‰ œj œ œœ œœ œ œœ œœ ≠
w œ™ œJ ˙
2 Electric Guitar
71 D
j œ œ œ œ œ œj j ‰ j œ œ œ œ j
‰ œ œ
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œœ œ˙ œ œœ œœ œœ œ œ œ ‰ œœ œœ ˙˙
w œ™ J w œ™ œJ ˙

75
j œ œ œ œ jœ œœj œœ œ œ j œ œ œ œ j œ ™™ œ œ œ
∏∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏∏
w
& w œ
œ œœ œ œ œ œ œ œœ œ˙ œ œ w
w œ
œ œœ œ œ œ œ œ œ œ˙ œ œ œ
w
w w
w
Ϫ J Ϫ J

79 E
j œ j œœ œœ œ œœ œœ ‰ œj œ œ œ œ œ œœ ‰ œj œ
& ‰ œ œ œ œ œ œœ ‰ œ œ œJ ˙
œœ œœ œ œœ œœ
œJ ˙
w Ϫ w Ϫ

83 4 4
& ≠ ≠

91
jœ œ œ œœ œœ œ œœ œœ ‰ œj œ œ œ œ œ œœ ‰ œj œ
& ‰ œ œ œ œœ ‰ œj œ œœ œœ œ œœ
w œ™ œJ ˙ w œ™ œJ ˙

95 F
16 10
& ‰ œœj œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ
w œ™ œJ ˙

123 4
‰ j œ œ œ œ
& œ œœ œ œ
œ œ œ œ œ œœœ œœ˙ œ œ œ ≠
w Ϫ J
129 G
4 4
& ≠ ≠

137 4
& ≠ ‰ œœj œœ œœ œœ œ œ œ
w

142 rit.
œ œ
& œ œ œ œœ œ˙ œ œ œ ‰ œœj œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œœ ˙˙
œ™ J w œ™ œJ ˙
Acoustic Guitar
ELZA
Gorki
A‹ G C Pfizer Puurs band
A
10 8
4
&4 V VVVVVV V VVVVVV

21 2 2 2 2 2
& • • • • •
A‹ G C

31 B
2 2 2
& V VVVVVV V VVVVVV • • •
F G C

39 2 2 2
& V VVVVVV V VVVVVV • • •
A‹ G C

47 C
2 2 2
& V VVVVVV V VVVVVV • • •
F

55 2 2 2 2
& • • • • V VVVVVV
G C

64 2 2 2
& V V V V V V V • • •
A‹ G C

71 D
2 2 2
& V VVVVVV V VVVVVV • • •
F G C

79 E
2 2
& V V V V V V V V V V V V V V • •

85 2 2 2 2 2
& • • • • •

95 16
&
2 Acoustic Guitar
A‹ G C

111 2 2 2
& V VVVVVV V VVVVVV • • •
A‹ G C

119 F
2 2 2
& • V VVVVVV V VVVVVV • •
A‹ G C

127 G
2 2 2
& • V VVVVVV V VVVVVV • rit.

A‹ G C A‹ G C

135 2 2 2
+ + +
& • V ™ VJ • • + V ™ VJ
Bass Guitar ELZA
Gorki
Pfizer Puurs band
A
10 8 A‹ G C
j
?4 œ ˙
4 w Ϫ
21 2 2 2 2 2
? • • • • •

31 B
A‹ G
j C 2 2 2
? œ ˙ • • •
w Ϫ
39 F G C 2 2 2
? j
w œ™ œ ˙ • • •

47 C
A‹ G
j C 2 2 2 2
? œ ˙ • • • •
w Ϫ
57 2 2 2 F G C 2
? j
• • • w œ ™ œ ˙ •

67 D
2 2 A‹ G
j C 2 2
? • • œ ˙ • •
w œ ™

77 E
2 F G
j C 2 2
? œ ˙
• w œ ™ • •

85 2 2 2 2 2
?
• • • • •

95 A‹ G C 2 2 2
? j
w œ™ œ ˙ • • •

103 2 2 2 2
? • • • •
2 Bass Guitar
111 A‹ G C 2 2 2 2
? j
w œ™ œ ˙ • • • •

121 A‹ F
G
j C 2 2 2
? œ ˙ • • •
w Ϫ
129 A‹ G
G
j C 2 2 2
? œ ˙ • • •
w Ϫ
137
rit.
2 2 2 A‹ G
j C
? • • • œ ˙
w Ϫ
Drum Set
ELZA
Gorki
Pfizer Puurs band
A
9 ¿ ¿
4 Ó Œ Œ Œ Œ
/4 ¿ ¿ ¿ ¿
13 fill lightly with eight's 4
/ Œ ¿ Œ ¿ Œ
¿
Œ
¿ œ œœŒ œ ‘ ‘ ‘

19
4 8
/ œ œœŒ œ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

28 B
12 4
/ ‘ ‘ ‘ œ œœŒ œ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

37
8 12 16
/ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

47 C
4 8
/ œ œœŒ œ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

56
12 16
/ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ œ œœŒ œ

64
4 8
/ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

71 D
4 8
/ œ œœŒ œ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

79 E
4 8
/ œ œœŒ œ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
2 Drum Set
87
12 16
/ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

95
4 8
/ œ œœŒ œ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

103
12 16
/ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

111
4 8
/ œ œœŒ œ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

120 F
4 8
/ ‘ œ œœŒ œ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

129 G
4
/ œ œ œ Œ œ ‘ ‘ ‘ ‘

134 rit.
8 6 2
/ ‘ ‘ ‘