Vous êtes sur la page 1sur 19

Rzecz o Nowym Porządku Świata - Czyli co czeka świat i Polskę.

Sobota, 15 Styczeń 2011 17:28

Przypominamy

Klub Bilderberga

Zgodnie z zapowiedzią 3 czerwca rozpoczęły się w luksusowym hotelu (Dolce Hotel) pod
Barceloną tajne obrady grupy Bilderberga.

http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2010/06/bilderberg-meeting-spanien-tag-4.html

Tutaj znajduje się oficjalna, choć niekompletna lista uczestników:

http://www.bilderbergmeetings.org/meeting_2010_2.html

Nazwisk uczestników chcących zachować anonimowość na liście nie umieszczono. Grupę


Bilderberga założył pomijany na lekcjach historii Józef Retinger

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Retinger

współtwórca także Wspólnoty Europejskiej – poprzedniczki Unii. Bilderberg jest jednym


z narzędzi narzucania światu nowego porządku – NWO. Obradom w Hiszpanii towarzyszą
zmasowane środki bezpieczeństwa. Dotyczą one nie tylko szykanowania niezależnych
dziennikarzy i ekip telewizyjnych, ale i personelu hotelowego. Niektórym pracownikom
zabroniono przychodzenia do pracy w okresie obrad, innym zabroniono na ten sam okres
opuszczania hotelu. Cieszy obecność (po raz pierwszy w historii) ekip telewizyjnych.
Wprawdzie nie ma wśród nich gigantów medialnych, ale na początek dobre i to. Do
zainteresowania się stacjami telewizyjnymi tematyką Bilderberga przyczyniło się bez wątpienia
nagłaśnianie spotkań tej tajemniczej grupy w internecie. Dzięki mediom alternatywnym
osiągnięta została informacyjna masa krytyczna, której nie można było dłużej ignorować.

1 / 19
Rzecz o Nowym Porządku Świata - Czyli co czeka świat i Polskę.
Sobota, 15 Styczeń 2011 17:28

Media „głównego nurtu” nadal nie informują nas o obradach Bilderberga. Przemilczały też
wystąpienie na zaproszenie włoskiego eurodeputowanego Mario Borghezio na forum t.zw.
parlamentu europejskiego Daniela Estulina, który od lat tropi Bilderberga.

http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2010/06/daniel-estulin-vor-dem-europaischen.html

Grupa Bilderberga nie jest światowym gabinetem cieni. Pełni ona rolę pasa transmisyjnego
ideologów NWO na politykę, gospodarkę i media. Najprawdopodobniej wewnętrzna struktura
grupy wygląda następująco:

zaledwie kilka osób należy do ścisłego kierownictwa grupy z prawem głosu w podejmowaniu
decyzji. Są to przede wszystki przedstawiciele najbogatszych dynastii i klanów bankierskich
i gigantów finansowych. Posiadają oni wiedzę całkowitą, t.zn. są we wszystko wtajemniczeni.
Dookoła tej grupki uplasowany jest następny krąg wtajemniczenia – jak się przypuszcza ok. 30
osób. Należący do drugiego kręgu nie są już we wszystko wtajemniczani, nie posiadają też
prawa głosu decydyjnego, a jedynie głos doradczy. Pozostałe ok. 100 osób to zapraszani
ze względu na posiadające wpływy osobistości ze świata polityki, gospodarki, mediów. Ich
rola ogranicza się do składania relacji i raportów o sytuacji w ich krajach i dziedzinie ich
działalności. Wysłuchują oni odczyty i referaty, na koniec otrzymują instrukcje i zadania
na następny rok. Nawet, jeśli grzecznościowo pozwala się im zabierać głos w dyskusji, ich
zdanie tylko wyjątkowo wpływa na podejmowane decyzje i plany. Do trzeciego kręgu należą
też zapraszani politycy, rokujące dobre nadzieje na przyszłość. Clinntona zaproszono raz,
zaraz potem został on prezydentem USA. To samo było z Obamą, to samo było z Blairem
czy z Angelą Merkel. Przy czym aktualnie rządzący prezydenci czy premierzy taktycznie
na Bilderberga nie jeżdżą. Ale mają tam swoich zaufanych „doradców” i emisariuszy.

Jeszcze jedna ciekawostka o Bilderbergach. Złośliwi twierdzą, że niemiecka zwyciężczyni


tegorocznego konkursu Grand Prix Eurovizion wygrała konkurs nie dlatego, że śpiewała
najładniej i nalepszą piosenkę, a dlatego, że jej dziadek, Andreas Meyer-Landrut, w 1990 roku
brał udział w konferencji Bilderberga w Glen Clove (USA).

Podobną rolę (pasa transmisyjnego) odgrywa Komisja Trójstronna. Jest ona  mniej
ekskluzywna, trzykrotnie liczniejsza, a jej spotkania, zwyczajowo ok. miesiąc przed
Bilderbergiem są jak się wydaje sesją przygotowawczą do spotkaniała właśnie grupy

2 / 19
Rzecz o Nowym Porządku Świata - Czyli co czeka świat i Polskę.
Sobota, 15 Styczeń 2011 17:28

Bilderberga.

Struktura władzy NWO.

Jeśli chcemy zrozumieć to, co dzieje się na naszych oczach, powinniśmy odrzucić wmawianą
nam t.zw. oficjalną wersję, jakoby Protokoły Mędrców Syjonu były fałszywką.

http://judeopolonia.wordpress.com/2010/05/21/protokoly-medrcow-syjonu/

Wystarczy uważnie je przeczytać aby samemu stwierdzić, że to co one opisują, dzieje się
na naszych oczach. Zwłaszcza rola polityków, banków, giełdy, prasy, zmasowanego
ogłupiania i demoralizowania społeczeństw gojów są zbyt wyraźnie widoczne gołym okiem,
aby tego nie dostrzec.

Na samym szczycie piramidy władzy (ideologów narzucających światu NWO) stoją Mędrcy
Syjonu. Nazwiska ich są ukrywane w cieniu i dla dalszych rozważań nieistotne, dlatego że
zmieniają się one w łamach sztafety pokoleń. Wystarczy wiedzieć, że są to najważniejsi
i najbardziej wpływowi talmudyczni rabini. Oni są autorami światowego „scenariusza”. Nieomal
na równi z nimi na samym szczycie piramidy władzy znajduje się kilka najbogatszych, a przez
to najbardziej wpływowych klanów żydowskich bankierów.

Aby należycie zrozumieć termin „najbogatszy„, przytoczę słowa Paula Getty’ego: „Jeśli możesz
policzyć, ile masz pieniędzy, to nie jesteś specjalnie bogaty
”. Inny jego cytat mówi: „
Bogatym się jest dopiero wtedy, kiedy robiąc bilans własnego majątku człowiek myli się
o kilka milionów dolarów i nawet tego nie zauważa
”.

Bankierzy – ci właśnie najbogatsi – są reżyserami i ”producentami” odgrywanej światowej


sztuki. Tuż pod nimi lokują się „animatorzy” pociągający zza kulis za sznureczki odgrywanego
przez polityków i media spektaklu. Są to szare eminencje światowej polityki typu Brzeziński
czy Kissinger – odpowiednio – polski i niemiecki Żyd. A politycy i media to kukiełki

3 / 19
Rzecz o Nowym Porządku Świata - Czyli co czeka świat i Polskę.
Sobota, 15 Styczeń 2011 17:28

odgrywające wyznaczone im w spektaklu role. Opiszę to na konkretnym przykładzie:

W pewnym momencie dziejów, zgodnie z opracowanym przez Mędrców Syjonu scenariuszem


do sztuki należało włączyć bogatą (choć w międzyczasie niebotycznie już zadłużoną) Japonię.
Reżyser Rockefeller powierzył animatorowi Brzezińskiemu utworzenie Komisji Trójstronnej.
Animator Brzeziński zadanie wykonał, pociągnął za sznureczki – i od tego czasu polityczne
kukiełki spotykają się w tym gronie co rok, zwyczajowo ok. miesiąc przed obradami
Bilderberga.

http://www.fronda.pl/andrzej_szubert/blog/o_czym_media_nas_nie_informuja

Metody podboju świata.

Pieniądz.

Głównym instrumentem podboju świata jest pieniądz a raczej jego kontrola i prawo bankierów
do produkowania pieniędzy (z powietrza). Najtrafniej wyraził to bankier Mayer Anzelm
Rothschild mówiąc:

„Pozwólcie mi tworzyć i kontrolować pieniądze państwa, a nie będzie mnie obchodzić, kto
tworzy w nim prawo .”

Bankierzy rzeczywiście wywalczyli sobie prawo tworzenia i kontrolowania pieniędzy. Opisuje to


film:

http://www.youtube.com/watch?v=Ue_lzEIVhnE

Prawdziwość tego, co opisuje powyższy film potwierdza dokument wydany przez niemiecki

4 / 19
Rzecz o Nowym Porządku Świata - Czyli co czeka świat i Polskę.
Sobota, 15 Styczeń 2011 17:28

Bundesbank na stronie 88 i 89, gdzie  opisana jest szczegółowo procedura „tworzenia


pieniędzy”! Cytuję:

„Pieniądz powstaje poprzez „tworzenie pieniędzy”. Zarówno państwowe banki centralne jak
i banki prywatne mogą tworzyć pieniądze. W systemie euro pieniądz powstaje przede
wszystkim poprzez udzielanie kredytów …”

(„Geld entsteht durch „Geldschöpfung“. Sowohl staatliche Zentralbanken als auch private
Geschäftsbanken können Geld schaffen. Im Eurosystem entsteht Geld vor allem durch die
Vergabe von Krediten …”)

http://www.bundesbank.de/download/bildung/geld_sec2/geld2_gesamt.pdf

Do bezsilności polityków wobec bankierów i prawdziwego podziału ról w świecie przyznał się
w niemieckiej telewizji przewodniczący CSU i premier Bawarii Horst Seehofer mówiąc:

„Ci którzy decydują nie są wybierani, a ci co się ich wybiera nie mają nic do
decydowania „.

(w oryginale po niemiecku: „Diejenigen die entscheiden sind nicht gewählt und diejenigen die
gewählt werden haben nichts zuentscheiden !”).

http://www.youtube.com/watch?v=f1XJ9v6iV4Q&feature=player_embedded

To właśnie narzucony światu przez (głównie) żydowską lichwę niewyobrażalnie bezczelny


system ograbiania państw i narodów w formie pożyczek i kredytów zaciąganych w ich bankach
jest zródłem ich potęgi i naszej niemocy. A także jest powodem bankructwa budżetów
absolutnie wszystkich rządów i państw na świecie, który ten bezprzykładny finansowy
bandytyzm akceptują i u światowej lichwy zaciągają kolejne kredyty. Jedynym wyjściem
i ratunkiem dla świata jest uznanie tego bandyckiego procederu za nielegalny i odebranie

5 / 19
Rzecz o Nowym Porządku Świata - Czyli co czeka świat i Polskę.
Sobota, 15 Styczeń 2011 17:28

światowej lichwie wszystkich pieniędzy, jakie w ramach zuchwałego ograbiania świata od


naiwnych ludzi i państw zagarnęli. I to od początku tak funkcjonującego systemu bankowego
dającego im prawo na tworzenie pieniędzy z niczego.

Prawo emisji pieniądza należy „banksterom” odebrać raz na zawsze i na całą wieczność
.

Pochodną bandyckiego systemu bankowego jest nie mniej bandycka giełda.


Spekulanci-oszuści manipulują tzw. „wartością” akcji. Zarabiają miliardy z niczego, poprzez
nadmuchiwanie bezwartościowych „papierów”. A przy okazji manipulacji giełdowych powoli
przejmują w ich ręce światowe środki produkcji.

http://www.bibula.com/?p=13396

Można ich bez obawy popełnienia pomyłki nazwać właścicielami gospodarczego świata.

Bardzo pouczający jest w tej materii wywiad z byłym szwajcarskim bankierem:

http://www.michaeljournal.org/wywiad.htm

a także 10-cio minutowy film o historii świata (i pieniędzy).

http://www.youtube.com/watch?v=f_nOtUzlwTk&feature=player_embedded

USA

6 / 19
Rzecz o Nowym Porządku Świata - Czyli co czeka świat i Polskę.
Sobota, 15 Styczeń 2011 17:28

Uważana przez wielu ludzi za chorążego wolności i demokracji Ameryka jest w rzeczywistości
kastetem żydowskich ideologów NWO służącym do podboju świata gojów.

Ewolucję USA z kraju o”nieograniczonych możliwościach” do de facto dyktatury opisuje film pt.
„Od wolności do faszyzmu”.

http://www.youtube.com/watch?v=96TvK9HRPhk

Ewolucja ta trwała dziesięciolecia. Miała ona kilka kamieni milowych. Pierwszym z nich było
w ogóle utworzenie Stanów Zjednoczonych (przy wydatnym udziale masonów). Kilka pokoleń
trwała budowa wpływowych klanów finansowo-przemysłowych, aż do zdobycia przez nich
całkowitej kontroli nad gospodarką i polityką. Drugim kamieniem milowym było utworzenie
bandyckiego FED-u. Momentem zwrotnym w USA było zabójstwo Kennedy’ego. Przyczyną
„likwidacji” Kennedy’ego  był wydany przez niego rozkaz wykonawczy E.O 11 110, który
faktycznie odbierał FED-owi monopol na tworzenie pieniędzy (pamiętajmy – z niczego). Po
zabójstwie Kennedy’ego żaden polityk zachodni nie próbował i nie próbuje podważyć
istniejącego podporządkowania polityki bankierom, a tym bardziej złamania monopolu banków
na okradanie całego świata. Wie czym to grozi…

Momentem zwrotnym w dziejach dzisiejszego świata były przeprowadzone przez władze


USA zamachy z 11/9 na WTC i Pentagon.

Już na początku lat 60-tych XX wieku kolegium połączonych szefów sztabów USA planowało
przy pomocy zainscenizowanych zamachów terrorystycznych inwazję na Kubę.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Operacja_Northwoods

W planach dowództwa Pentagonu było zatapianie własnych okrętów, zestrzeliwanie własnych


samolotów, ataki terrorystyczne na własne bazy wojskowe. Jedynie zdecydowane odrzucenie
tych planów przez Kennedy’ego stanęło wojskowym terrorystom z Pentagonu
na przeszkodzie. USA od dziesięcioleci militarnie, ale przede wszystkim agenturalnie, steruje
polityką światową.

7 / 19
Rzecz o Nowym Porządku Świata - Czyli co czeka świat i Polskę.
Sobota, 15 Styczeń 2011 17:28

http://de.wikipedia.org/wiki/CIA#Bekannte_Operationen

Ilość puczy, przewrotów, osadzonych u władzy dyktatur wojskowych pokazuje rzeczywiste


wpływy USA i CIA na światową politykę. Największym ich sukcesem było doprowadzenie do
rozpadu bloku sowieckiego, stojącego USA (ściślej mówiąc – ideologom NWO) na drodze do
światowej dyktatury. Pozostała po rozpadzie Rosja broni się jeszcze przed dyktatem USA, ale
wpływy Ameryki rosną a wpływy Rosji maleją.

Ciekawie przedstawia się sprawa wydatków na zbrojenia. Jeden rzut oka na mapę pokazuje,
że USA należy do najbezpieczniejszych państw na świecie. Od północy graniczy ona
z militarnym karłem (na dodatek NATO-wskim sojusznikem) – Kanadą, a na południu
z biednym i zacofanym Meksykiem. Dwie średniej wielkości dobrze uzbrojone flotylle
na wschodnim i zachodnim wybrzeżu gwarantowałyby Ameryce bezpieczeństwo. Nawet
sąsiedztwo Alaski z Rosją poprzez cieśninę Beringa nie jest zbyt wielkim zagrożeniem. Łatwiej
jest się USA w razie desantu na Alaskę bronić niż Rosji Alaskę zaatakować.

Pomimo to USA wydaje ogromne sumy na zbrojenia. Oficjalne wydatki na zbrojenia na świecie
wyglądają następująco:

USA – 607 mld dol.

Chiny – 84,9 mld dol.

Francja – 65,74 mld dol.

Wielka Brytania – 65,35 mld dol.

Rosja – 58,6 mld dol.

8 / 19
Rzecz o Nowym Porządku Świata - Czyli co czeka świat i Polskę.
Sobota, 15 Styczeń 2011 17:28

Niemcy – 46,87 mld dol.

Japonia – 46,38 mld dol.

Włochy – 40,69 mld dol.

Arabia Saudyjska – 38,2 mld dol.

Indie – 30,0 mld dol.

Źródło: Sipri. Dane za rok 2008.

A więc bazując tylko na tych oficjalnych danych wychodzi na to, że w sumie bezpieczna
Ameryka wydaje rocznie o 150 mld. dolarów na zbrojenia więcej, niż 9 kolejnych państw
wziętych wszystkie razem do kupy. Prawda jest jednak inna. Ukryte wydatki na zbrojenia
sprawiają, że sama USA wydaje na zbrojenia więcej, niż cała reszta świata.

http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=110&pid=2678

Aby zrozumieć ten fenomen absolutnej dysproporcji pomiędzy stanem zagrożenia


bezpieczeństwa USA a wydatkami na zbrojenia należy dokładnie i uważnie zapoznać się
z dokumentami (i kryjącą się za nich ideologią) neokonserwatywnej organizacji PNAC

http://pl.wikipedia.org/wiki/PNAC

Pomocniczym i ważnymi informacjami może być stan zażydzenia amerykańskiej polityki

9 / 19
Rzecz o Nowym Porządku Świata - Czyli co czeka świat i Polskę.
Sobota, 15 Styczeń 2011 17:28

http://judeopolonia.wordpress.com/2010/05/20/usa-pod-okupacja-zydowska-henryk-pajak/

a także poniższe opracowanie o judeocentrykach.

http://piotrbein.wordpress.com/2010/04/22/judeocentrycy-i-masowe-zbrodnie/

W wydanym we wrześniu 2000 raporcie PNAC istotne jest oczekiwanie na ”nowy Pearl Harbour
” co dałoby pretekst do przebudowy sił zbrojnych USA. Krótko później wybory prezydenckie
w USA (de facto nielegalnie – dzięki machlojkom na Florydzie) wygrał Bush junior.

http://archiwum.wiz.pl/2001/01043100.asp

Wielu ideologów i aktywistów PNAC, np. Richard Perle Dick Cheney, Paul Wolfowitz i Lewis
Libby zajęli wysokie stanowiska w administracji prezydenta Busha.

I jak na zawołanie przydarzył się im od razu „nowy Pearl Harbour” – zamachy z 11/9.

http://www.youtube.com/watch?v=cZ0i0YTvkxc

http://www.youtube.com/watch?v=JUpLVnzMsog&feature=related

Dzięki przeprowadzonym przez władze USA zamachom, za które winą obarczono


nieistniejącą Al-Kaidę (o fikcji Al-Kaidy mówi słynny reportaż BBC:

http://www.youtube.com/watch?v=r-hYorNi0nA )

10 / 19
Rzecz o Nowym Porządku Świata - Czyli co czeka świat i Polskę.
Sobota, 15 Styczeń 2011 17:28

ideolodzy PNAC wspierani powagą Białego Domu i prezydenta mogli wreszcie rozpocząć
planowaną przebudowę sił zbrojnych USA. Na ten cel idą właśnie wspomniane wcześniej
gigantyczne wydatki na zbrojenia w USA.

Najważniejszym celem PNAC i ukrywających się za nią ideologów NWO jest zdobycie
absolutnej dominacji nad światem, także militarnej i przy pomocy wszelkich metod, także
militarnych. Inwazje pod wyssanymi z palca pretekstami na Afganistan i Irak są realizacją
tegoż planu. Miały one kilka dodatkowych powodów i celów do osiągnięcia. Przede wszystkim
przyzwyczajają one opinię światową do tego, że USA i jego wasale napadają na kogo mają
ochotę. Dodatkowo ogromnie wzmocniona została prezencja USA w strategicznym
roponośnym regionie. A przy okazji okupacji Afganistanu (światowego potentata produkcji
heroiny) kontroluje CIA i produkcję, i  handel heroiną.

http://de.wikipedia.org/wiki/Central_Intelligence_Agency#Drogenhandel_und_Geldw.C3.A4sch
e

Natomiast  przy okazji okupacji Iraku zażegnała USA plany Husseina przełamania światowego
monopolu amerykańskiego dolara w handlu ropą naftową. Hussein planował bowiem
 sprzedaż ropy w innych walutach. Wartość dolara gwarantuje jemu aktualnie jedynie to, że
jest on światową walutą w handlu ropą, co rządowi USA udało się państwom – eksporterom
ropy naftowej narzucić. Złamanie monopolu na petrodolary byłoby ogromnym zagrożeniem dla
USA. Nowa studolarówka bez pokrycia w ropie byłaby warta tyle, ile kosztują potrzebne do jej
produkcji papier i farba. A przy okazji jeszcze kontroluje USA wydobycie i dystrybucję irackiej
ropy. Korzyści z finansowej „pomocy” w odbudowie zniszczonej agresją infrastruktury dla
światowej lichwy i zachodniego kapitału także są nie do pogardzenia. Wojna to zawsze dla
kogoś niezły business.

Izrael

Symptomatyczna jest także postawa USA wobec politycznego i militarnego bandytyzmu


uprawianego przez Izrael. Bezprzykładny napad wojsk Izraela na konwój z pomocą
humanitarną USA skwitowały uwagą, że Izrael ma prawo dbać o własne bezpieczeństwo.
Bezpieczeństwo obcych statków na wodach międzynarodowych i pomoc humanitarna
Palestyńczykom dla USA w tym konflikcie interesów niewiele znaczy. Obama obiecał  też
kontrolę zbrojeń atomowych. Zwołał nawet w tym celu konferencję w Nowym Jorku. Jednak
plan uczynienia z Bliskiego Wschodu strefą bezatomową odrzuca Izrael, a sam Obama

11 / 19
Rzecz o Nowym Porządku Świata - Czyli co czeka świat i Polskę.
Sobota, 15 Styczeń 2011 17:28

opowiedział się po stronie Izraela, dając temu państwu gwarancję nienaruszalności jego
arsenału nuklearnego (a nawet obiecał jego „ulepszenie”).

http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2010/05/obama-gibt-israel-eine-garantie-fur.html

Obama jest żałosną marionetką w rękach światowego żydostwa. Mają oni w rękach jego
prawdziwą metrykę urodzenia. Obama wie, czym grozi jej ujawnienie. Dlatego posłusznie
wypełnia wszelkie polecenia.

Trudno jest jednoznacznie ustalić, jaką rolę w planach ideologów NWO odgrywa Izrael. Mędrcy
Syjonu już dawno ich „ziemią obiecaną” uznali całą planetę. Izrael jest w obecnym czasie
chyba tylko probierzem, jak dalece opinia światowa bezsilnie akceptuje bandytyzm
osłanianego przez zażydzony Biały Dom gangsterskiego państwa. Sami politycy Izraela to też
w sumie marionetki. Przychodzą i odchodzą. A jak któryś z nich za mocno się wychyli
(Jitzchak Rabin), to się go likwiduje. Ważnym elementem polityki ideologów NWO jest
przyzwyczajanie świata do nadzwyczajnego statusu nietykalności żydostwa i Izraela.

Media

Obok pieniądza i amerykańskiego wojska (plus wojsk wasali USA) istotną rolę w ujarzmianiu
świata mają media. Są one w takim samym stopniu zażydzone, jak światowa licha, światowa
gospodarka i władze USA.

http://www.bibula.com/?p=997

Zasadniczą rolą mediów jest zalew opinii publicznej kakafonią nieistotnych informacji. Dzięki
temu jeszcze lepiej ukrywa się rzeczy najważniejsze i najistotniejsze, które są one po prostu
przemilczane. Medialnie uprawia się pranie mózgów, urabianie opinii publicznej,
demoralizację i ogłupianie. Wykorzystuje się też media do kreowania posłusznych ideologom
NWO polityków i do niszczenia opornych. Póki co, mamy jeszcze nadal wolny internet. Ale
i jego dni są policzone – w myśl tego, co powiedział kiedyś Obama – „blogierzy zagrażają
demokracji „. Blogierzy

12 / 19
Rzecz o Nowym Porządku Świata - Czyli co czeka świat i Polskę.
Sobota, 15 Styczeń 2011 17:28

zagrażają faktycznie, ale światowej dyktaturze. Dlatego wolny internet zostanie zlikwidowany.

Wpływy na media wywierają ideolodzy NWO przy użyciu różnych metod. Z jednej strony
istnieje w mediach autocenzura. Magnaci prasowi i medialni zapraszani są na spotkania
Bilderberga i Komisji Trójstronnej. To im dziękował kiedyś Rockefeller słowami:

„Jesteśmy wdzięczni wydawcom „Washington Post”, „New York Times”, „Time Magazine”
i innym wielkim wydawnictwom, których menedżerowie uczestniczyli w naszych spotkaniach
i dotrzymali swych obietnic zachowania dyskrecji …”

Drugą metodą utrzymywania kontroli nad mediami jest agentura wpływu. Mało znana jest
operacja CIA o kryptonimie „Mockingbird„

http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Mockingbird

Wprawdzie oficjalnie, po dochodzeniu kongresu USA w roku 1976 operację agenturalnej


kontroli mediów zakończono, ale tylko idiota w to uwierzy. CIA nigdy specjalnie nie
przejmowała się zakazami własnego parlamentu. Dziesięć lat później (1986) ujawniona
została afera Iran-Contra

http://de.wikipedia.org/wiki/Iran-Contra-Aff%C3%A4re

gdzie okazało się, że pomimo zakazu wydanego przez Kongres USA, rząd Reagana łamał
prawo uchwalone przez amerykański parlament. A główną rolę w łamaniu uchwalonego przez
kongres prawa odegrał ówczesny szef CIA William Joseph Casey.

Dlatego możemy przyjąć za pewnik, że media światowe są i zażydzone,


i autocenzurowane,  i kontrolowane agenturalnie przez CIA i jej sojusznicze służby.

13 / 19
Rzecz o Nowym Porządku Świata - Czyli co czeka świat i Polskę.
Sobota, 15 Styczeń 2011 17:28

Metody działania

Oprócz podboju militarnego ważną metodą działania ideologów NWO jest narzucanie nam
przy pomocy ichnich mediów psychozy zagrożenia. Wymyślane są i nagłaśniane nieistniejące
zagrożenia. A więc wmawia się nam niebezpieczny islamski terroryzm (prawdziwy niezależny
od rządzących terroryzm ma zasięg zbyt lokalny, aby stanowił zagrożenie dla świata). W
rzeczywistości wszystkie większe zamachy inscenizowane były przez zachodnie rządy i ich
tajne służby. Od Oklahomy City, poprzez WTC i Pentagon po Londyn i Barcelonę.

Kolejnym straszakiem jest fikcyjne zagrożenie efektem cieplarnianym. Z jednej strony idzie
o miliardy – jak choćby zyski z handlu prawem do emisji CO2.  Z drugiej strony zamierzone
jest wywołanie wrażenia, że pojedyncze państwa są bezradne wobec problemów i zagrożeń
globalnych.  Wtajemniczone w plany agenturalne media już tu i ówdziwe „podpowiadają”
konieczność wprowadzenia światowych regulacji i światowej kontroli. Kolejnym krokiem będzie
domaganie się przez media stworzenia światowej instytucji zdolnej narzucić wszystkim
państwom jej woli – rzekomo dla naszego dobra.

Podobnym straszakiem (i wielomiliardowym szwindlem) była wyssana z palca pandemia


świńskiej grypy. Przy okazji wprowadzono w wielu krajach regulacje prawne umożliwiające
pod pretekstem zagrożenia pandemią wprowadzenie przymusowych szczepień a nawet
przejęcie kontroli nad państwem przez wojsko.

Pętla na naszej szyi powoli się zaciska.

Cele

Obok zdobycia przez ideologów dyktatorskiej władzy nad światem innym istotnym celem
ideologów NWO jest radykalne zmniejszenie ludności świata. Eufemistycznie nazywane jest to
„depopulacją„. Służą temu celowi nie tylko utrzymywane w wielu regionach świata wojny
i konflikty zbrojne (biednym wygłodzonym państwom w Afryce dziwnie nie brakuje broni
i amunicji). Także służy temu utrzymywany głód i rozsiewanie chorób (chorób rzeczywistych
i groźnych w przeciwieństwie do świńskiej grypy).

14 / 19
Rzecz o Nowym Porządku Świata - Czyli co czeka świat i Polskę.
Sobota, 15 Styczeń 2011 17:28

Przykładem tutaj może być „dżuma XX wieku” -  AIDS.

Pierwsze przypadki tej choroby zanotowano wśród nowojorskich homoseksualistów. Krótko


wcześniej byli oni objęci bezpłatnymi szczepieniami przeciwko żółtaczce finansowanymi przez
rząd USA. Krótko po tych szczepieniach medycyna i świat dowiedziały się o nowej
przerażającej chorobie, odkrytej wśród amerykańskich homoseksualistów (fanatycy religijni
okrzyczeli nową chorobę karą Bożą zesłaną na grzeszników-sodomitów). Oficjalna wersja
mówi, że ludzie zarazili się HIV-em od małp afrykańskich. Aby to kłamstwo uwiarygodnić,
wypuszczono wcześniej w Afryce na wolność część małp zarażonych w amerykańskich
labolatoriach nowym wirusem.

Z oficjalnej głoszonej wersji o AIDS możemy wysnuć wniosek, że nieznany z imienia pedał
amerykański (na dodatek zoofil) pojechał do Afryki, zgwałcił w dżungli małpę, zaraził się
HIV-em, a po powrocie do Stanów zaraził „karą Bożą” innych pedałów.

http://www.infra.org.pl/wiat-tajemnic/2012-i-teorie-spiskowe/189-aids-dzieo-ludzi -

Obecne katastrofalne rozprzestrzenienie się AIDS w Afryce (jeśli tylko pamiętamy, że


nowojorskim zboczeńcom HIV-a wszczepiono) każe przypuszczać, że to samo zrobiono
z ludnością Czarnego Lądu przy okazji kolejnych masowych szczepień finansowanych przez
WHO.

Jeszcze innymi metodami mającymi przyspieszyć depopulację globu są Codex Alimentarius,


na podstawie którego medycyna naturalna i ziołolecznictwo mogą zostać, a nawet raczej
na pewno zostaną ogłoszone jako nielegalne.

http://www.eioba.pl/a90764/kodeks_zywnosciowy_codex_alimentarius_a_faszyzm

Kolejnym zbrodniczym „wynalazkiem” pochodnym od Codexu „A” jest GMO.  Niestety wygląda
na to, że nie ma możliwości prawnego zablokowania go w Polsce i na świecie.

15 / 19
Rzecz o Nowym Porządku Świata - Czyli co czeka świat i Polskę.
Sobota, 15 Styczeń 2011 17:28

http://www.icppc.pl/antygmo/2010/02/list-wspolne-stanowisko-naukowcow-w-sprawie-wyslucha
nia-publicznego/

A nawet gdyby… Ideolodzy NWO mają takie wpływy i możliwości, że nawet ogólnoświatowy,
uchwalony na pokaz przez ONZ zakaz nic nie zmieni. Po cichu, nieoficjalnie będziemy
karmieni genetyczną trucizną.

Ważną sprawą byłaby analiza dokonana przez specjalistów, a odnosząca się do przeróżnych
„broni niekonwencjonalnych” (tzw. skalarnych). Jej istnieniu zaprzecza się oficjalnie, ale ile
warte są oficjalne dementi, wszyscy wiemy.

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=1709&Itemid=47

Broń ta, oprócz depopulacji, wywołuje katastrofalne zniszczenia. A jednym z wariantów czy
wręcz warunków dojścia do władzy przez ideologów NWO jest wywołanie głębokiego („odpowi
edniego
„) kryzysu światowego. Tak wyraził tę myśl David Rockefeller mówiąc:

„Znajdujemy się na pograniczu globalnej przemiany. Wszystko czego potrzebujemy, to


odpowiedni kryzys, a narody zaakceptują Nowy Światowy Porządek. „

W innym miejscu napisał on („Wspomnienia” 2002).

„… Niektórzy nawet wierzą, że należymy do tajnej kabały, działającej przeciwko interesom


Stanów Zjednoczonych, charakteryzując moją rodzinę i mnie jako ‘internacjonalistów’, oraz
spiskujących wraz z innymi na świecie, by zbudować bardziej zintegrowaną globalnie
polityczną i ekonomiczną strukturę – jeden świat, jeśli chcecie to tak nazwać. Jeśli to jest
oskarżeniem, to jestem winny i jestem z tego dumny .”

„JESTEM WINNY I JESTEM Z TEGO DUMNY„.

16 / 19
Rzecz o Nowym Porządku Świata - Czyli co czeka świat i Polskę.
Sobota, 15 Styczeń 2011 17:28

A James Paul Warburg powiedział:

„Rząd Światowy powstanie bez względu na to, czy nam się to podoba czy nie. Otwartą
pozostaje jedynie kwestia, czy Rząd Światowy stworzony zostanie na drodze przemocy czy
powszechnego przyzwolenia .”

Wierzyć  w to wszystko, czy nie wierzyć? Czy jest możliwe, że nas tak okłamują i oszukują?
Czy jest możliwy światowy spisek, którego miliony nie dostrzegają, nie wierzą  w jego
możliwość czy wręcz z informacjami o nim walczą? (To zadanie głównie agentury wpływu).

Najprecyzyjniej wyraził to Marshall McLuhan, medialny „guru” mówiąc:

„Tylko małe sekrety muszą być strzeżone. Wielkie są trzymane w tajemnicy dzięki
niedowierzaniu opinii publicznej.”

W tym miejscu zbyteczne jest chyba udowadnianie, że ostatni kryzys finansowy został także
celowo wyreżyserowany. Jest on tylko fazą wstępną do kolejnego i znacznie gorszego –
owego „odpowiedniego” kryzysu, o którym mówił Rockefeller. A który pozwoli ideologom NWO
i światowej żydowskiej lichwie przejąć dyktatorską władzę nad światem.

Polska a NWO

Polska jest podrzędną prowincją Unii Europejskiej, a ta jest etapem przejściowym do NWO.
Politycznie podlegamy pod Brukselę, militarnie pod NATO, prawo europejskie (a raczej jego
parodia )  góruje nad prawem polskim. Gospodarka od t.zw. „okrągłego stołu” systematycznie
rozkradana jest przez obcych (z Zachodu), bądź niszczona na polecenie brukselskich
komisarzy. System finansowy i bankowość całkowicie podporządkowane są światowej,
żydowskiej lichwie. Nawet wartość naszej „złotówki” jest igraszką w rękach światowych
spekulantów. Przy czym i jej los jest już przesądzony.

17 / 19
Rzecz o Nowym Porządku Świata - Czyli co czeka świat i Polskę.
Sobota, 15 Styczeń 2011 17:28

Nasza „elita polityczna” to drugoplanowe polityczne marionetki na europejskiej scenie. W skali


światowej mają oni zerowe znaczenie. Wszyscy „politycy” liczący się na scenie polskiego
politycznego teatrzyku kukiełek (słowo „
scena
” należy brać jak najbardziej dosłownie) są wypromowanymi przez ichnie media
wykonawcami poleceń płynących za pośrednictwem Brukseli od ideologów NWO.

Wystarczy przypomnieć, lub nieuświadomionym uświadomić !

„Zwalczające” się „patriotyczny” PiS i ”proeuropejska” PO, w towarzystwie „postkomuchów”


dogadywali się w podejrzanej fundacji żydowskiego „filantropa” Sorosa w sprawach
wykluczania z polityki niepokornych, nieagenturalnych wobec Zachodu (Brukseli, USA
i Izraela) polityków. Innym, jeszcze ważniejszym  ”wykluczonym” jest okłamywane
społeczeństwo.

http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=142&pid=2467

Jeśli uważnie przeczyta się listę tak ważnych polityków, którzy u Sorosa o naprawie
Rzeczypospolitej debatowali i popatrzy się bez medialnych różowych okularów na stan
polskiego baraku Unii, to nasuwa się pytanie - co ci majsterkowicze i naprawiacze z naszą
ojczyzną zrobili ?

Katastrofalny stan Polski zrozumiały jest jedynie wtedy, gdy sobie uświadomimy, że PO to
agentura Brukseli i Berlina (a te podlegają ideologom NWO). PiS natomiast to bezpośrednia
agentura USA i Izraela – w więc tego samego, narzucającego światu NWO żydostwa.

Powoli doganiamy w bankructwie, a wkrótce już przegonimy Grecję. Przy czym sytuacja
Greków jest korzystniejsza. Mają oni masę wysp na Morzu Egejskim do sprzedania. My
będziemy zmuszeni sprzedawać Ziemie Zachodnie. Niemcy chętnie je odkupią – po okazyjnej
cenie. Bo bankrutowi i wierzycielowi nigdy nie płaci się prawdziwej ceny, a jedynie – co łaska.

A może by tak tych naszych „polityków”, tę całą zachodnią agenturę, po prostu wywalić

18 / 19
Rzecz o Nowym Porządku Świata - Czyli co czeka świat i Polskę.
Sobota, 15 Styczeń 2011 17:28

z polskiego domu na zbity pysk. I rzeczywiście pomyśleć  ”o naprawie


Rzeczypospolitej”.

Poliszynel

Za: https://krasnoludkizpejsami.wordpress.com/rzecz-o-nowym-porzadku-swiata/

Nadesłał: Z. T.

19 / 19