Vous êtes sur la page 1sur 2

Święto Wyzwolenia Ogórka

W nowoczesnym świecie obchodzimy w lipcu następujące wielkie święta: 4 lipca - rocznicę


ogłoszenia niepodległości przez Stany Zjednoczone, 14 lipca - rocznicę zburzenia Bastylii. Dawniej
jeszcze obchodzono rocznicę manifestu PKWN w dniu 22 lipca. Święto to zostało zapomniane i na
jego miejsce wchodzi nowe: Święto Wyzwolenia Ogórka.

Zacznijmy od 4 lipca. Jest to rocznica ogłoszenia niepodległości przez USA. Proklamacja ta została
ogłoszona w kontekście wprowadzenia podatku (a właściwie cła) od herbaty przez władze
brytyjskie. Narzucenie takiego podatku ówcześni Amerykanie odebrali jako zamach na ich wolność.
Wprowadzenie tego drobnego podatku zakończyło się rewolucją a następnie secesją. Na tym
przykładzie widać zmianę mentalności społeczeństw. Człowiekowi postmodernistycznemu dowala
się podatki na każdą okazję i na dodatek czuje się on subiektywnie wolny. Obiektywne ograniczenia
wolności jednostek nie kończą się protestami, a rządzącym nie grozi rewolucja tak jak to miało
miejsce w wiekach ciemnych.

Drugą ważną uroczystość obchodzimy 14 lipca, kiedy to imperium Ludwika XVI splajtowało, a
poddani w ramach protestu zburzyli symbol władzy jaką była Bastylia i imperatora skrócili o głowę.
Również i w przypadku plajty rządzącym postmodernistycznymi państwami nic złego przytrafić się
nie może, bo wprawdzie większość państw jest zadłużona na rekordowe sumy, to jednak dogmatem
współczesnym jest to, że państwo postmodernistyczne zbankrutować nie może, a co za tym idzie,
również skrócenie władcy o głowę, tak jak to miało miejsce w przypadku Ludwika XVI, nie
wchodzi w rachubę. Zresztą władcy mając w pamięci los francuskiego monarchy - a z nowszej
historii Nicolae Ceausescu - na wszelki wypadek zlikwidowali karę śmieci.

Innym wielkim świętem było niegdyś ogłoszenie Manifestu Lipcowego, ale po tym jak komunizm
splajtował, nikt nie chce się chwilowo do niego przyznać. Zniesienie święta Manifestu Lipcowego
stworzyło lukę w możliwości świętowania wielkich rocznic w lipcu, ale tu z pomocą idzie nam - jak
to często bywa - Unia Europejska, która wprowadziła zmianę na niespotykaną dotąd skalę. Takiego
przełomu nie notowano jeszcze w historii ludzkości i jest to mianowicie wyzwolenie ogórka.

Jak powszechnie wiadomo Unia Europejska ma dwa symbole. Jest nim banan i ogórek. Symbole
biorą się stąd, że w czasach, gdy powstawały pierwsze struktury UE i władza oligarchów była
jeszcze kiepsko ugruntowana, zabrano się - aby pokazać, kto tu rządzi - do uregulowania krzywizny
ogórka i banana. Wprawdzie rosnące od wieków na polach Europy ogórki charakteryzowały się
krzywizną w kształcie, ale nasi - wówczas jeszcze niedoświadczeni w sprawach agrokultury -
oligarchowie zadecydowali, że ogórki w kształcie mają być proste i basta. Dlatego też krzywe w
kształcie ogórki zostały niedopuszczone do handlu w supermarketach. Taką to dyskryminacje
ogórkową wprowadzili nasi mędrcy z Brukseli.

Drugim wielkopomnym osiągnięciem UE są przepisy odnośnie banana. Tutaj biurokraci okazali się
bardziej liberalni i dopuścili do handlu krzywe w kształcie banany. Dyskryminacja bananowa polega
jednak na czymś innym niż dyskryminacja ogórkowa. Banany w handlu mają być głównie z kolonii
francuskich, wszystkie pozostałe dopuszcza się na zasadzie wyjątku, tak jak w dawnych czasach
dopuszczona została do studiów Maria Curie z domu Skłodowska. Poprzez takie ustalenia
zostaliśmy zasypani rozmaitymi odpadami rodem z Trzeciego Świata o nazwie banan, ale za to
zgodnie z brukselskimi wytycznymi. Banany te charakteryzują się tym, że albo są niedojrzałe i
zielone, albo momentalnie przechodzą w etap gnicia i są brązowe. Żółte i dojrzałe banany pojawiają
się jedynie w symbolice UE.
Kto pamięta czasy przed zjednoczeniowe i bywał na przykład na dworcu kolejowym w Katowicach,
ten mógł zaobserwować dwa zjawiska. Pierwsze: to często odjeżdżające i to nawet w środku nocy
pociągi oraz drugie: ogromną liczbę - otwartych nawet w środku nocy - straganów z dojrzałymi i
żółtymi bananami o krzywiźnie wprawdzie zgodnie z wytycznymi EU, ale o niewłaściwym
pochodzeniu. Niewłaściwe pochodzenie dotyczyło niegdyś maturzystów, którzy starali się dostać na
studia np. medyczne. Za właściwe pochodzenie maturzyści otrzymywali niegdyś dodatkowe punkty.
W czasach po zjednoczeniowych dodatkowe punkty za pochodzenie nie otrzymują już maturzyści,
ale banany, gdy pochodzą z kolonii francuskich.

Jakkolwiek dyskryminacja bananowa trzyma się mocno, tak dyskryminacja ogórkowa została
dostrzeżona przez kogoś kompetentnego, bo jak wiadomo dyskryminacja należy do jednych z
największych przestępstw naszych czasów. I w ten sposób wrażliwi na dyskryminacje urzędnicy
brukselscy zauważyli dyskryminację ogórka krzywego w kształcie w stosunku do ogórka prostego
w kształcie i postanowili tego pierwszego wyzwolić z dyskryminacji dopuszczając go do
nieograniczonego handlu. Ponieważ dyskryminacje ogórka krzywego w kształcie zniesiono 1 lipca
2009 od tego czasu będziemy świętować dzień wyzwolenia ogórka od dyskryminacji pod względem
wyglądu. Niech się święci 1 Lipca!

Maciej Jachowicz