Vous êtes sur la page 1sur 3

La ridicarea cortinei Maricica Nr.

14 bis -(ÎnArioso
intră tiptil, cu o lumânare în mână
(Maricica)
camera nupţială)
Nicolae BRANZEU
Moderato q = 80 > r
#### # c Ó r j >j r r r r r
& # j r
Œ j r r bœ ‰ œ bœ œ nœ r œ nœ ™ bœ nœ ™ œ œ œ œ œ
œœ œ bœ
p Unchiula zis: Eu nu mămai în - sor Si nu se las-a de-me
#### # c ˙ ˙ j
& # Œ ‰ œ œ™œ ˙œ™œœ nœ̇ ™ b ˙ nœ ™nœnœ™œ œ œ
œ
J b œb œ œ
J œœ

{
pp
p bœ
? #### # c Œœ œœ ™œ˙ œ ˙
œ ˙ bb˙œœbœ œ nœ™nœbœ œ n œ˙n œ
˙
# ‰ œœ ™
-
#### # nœj™ r j≈nœ n-œ -œ œr rœ œr r -˙
4
j >j r
& # nœ nœ R J R nœ R œ œ j j j #œ ™ œ #œ œrœr rœrœ 43
œ œ #œ œ
nit uşor In doi viaţa-i pare uncal- var vrea să ră - mânăn veci celibatar
#### # n 3
& # œ̇ ™ nœJ nœ™
œ œ œ™ œnnœœ œœ™nœn œ#˙œ œ œ œœ œœ #˙œ ™ œ #œ #œ̇ œ œ 4
- - -

{
mf -
n˙ - œ w
? #### # œnœ œ œ #n˙œ ™ nœ#œ ™ nœ #œœ ™ œ œ™ nœœœ œ œ™ œ#œ™ œJ ˙ 3
# - -- J 4
Tempo di valzer Moderato h. = 60
7
#### # 3 dolciss.
˙™ n˙ ™ n˙ ™ ˙ nœ n˙ ™ nœ œ4
& #4 nœ œ
pp sub. Cân - tec, cân - tec, cân - tec şi des -
#### # 3
& # 4 ˙™ n˙ ™ ˙™ n˙ ™ n˙ ™ n ˙ ™ n˙ ™ n ˙ ™ n˙ ™ n˙ ™ n˙ ™ n˙ ™

{ 13
#4
pp subito
? #### # 3 n˙ ™ n˙ ™ n˙ ™ n˙ ™
#### # #˙ ™
& # ˙
n˙ ™
n˙ ™
n˙ ™
n˙ ™

Œ
n˙ ™ ˙™
-
n˙ ™ ˙™
Meno mosso (in 3)
Œ nœ n-œ
cân - - tec Fă-l
#### # œ œ œ n˙ nsăœ œ œ œ
? œ n˙
& # ˙™ #˙ ™ ˙ ˙
cresc.

{ ? #### # ˙ ™
#
˙™
˙ ˙ œ œ œ œ
n˙ ™
n˙ ™
2
16 a tempo
>
#### # n-œ n-œ -œ ˙ ™ ˙ Œ >˙ ™ ˙ >˙ ™
mf
˙ nœ n>˙ ™ œ
œ n>˙ ™ ˙Œ
& # œ nœnœ
crea-dă-n a - mor!
n˙ n˙ nœ Cân - tec, cân - tec, cân - tec şi des -cân - tec

? #### # nœ ˙™ ˙ ™ ˙™˙ ™ Œ
# & ˙™ ˙™ ™ ™ n˙ ™ n˙ ™ ˙™ ˙™ ˙˙ œ
˙™ ˙™ ˙n ˙ ™ ˙n ˙ ™ ˙™ ˙™ œ
{ ? #### # n˙ n ˙ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙˙™ ™

27
# nœ
mf
˙™ ˙™ n˙ ™ n˙ ™ n˙ ™ n˙ ™ Œ #˙ ™ ˙
˙ ˙ ™ n˙ ™ n˙ ™ n ˙ ™ n ˙ ™


#˙ ™ ˙ œœœœ
Meno mosso (in 3) rit. molto Moderato
#### # œ n˙ œ Œ œ nœ œ Uc Ó
& # ∑ #˙ ‰ j j j
ff p œ œ œ
Vra - je-n i - nimi, nu-mai dor! L-oi îm blân
#### #
& # ˙ ™nœ œ ˙œ ™ œ œ œ n œœ ˙ ™ ˙™ ˙™ ˙™ c ˙Œ ‰ œ ˙œ™misterioso
nœ œ > œœ œ
nœ -- - - - œ- - - ff J

{
pp sub.
-
? #### # ˙ #œ œ œn˙ ˙ œ nœ œ >˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ c Œ œœœ ™ œ˙ œ œ
#
œ œ nœ œ œ œ ‰ œœ ™
33
˙ > r -
#### # r j j j jj r r misterioso r r
& # bœ ™ œ bœ œnœ rœ nœ ™ bœ nœ œ œ œ nœ nœnœrœrœj ≈ œR nœRœRœR œ nœ œRœ œ
j r n

zi chiar eu pe nără - vaş Si dacar fiun urs din Făgăraş Ioidescântadinfrunzeşi
#
## # # j
& # ˙œœ nœ̇ ™ œ
b ˙
b œ nœn™œbnœ™
œ œ œ nœ̇ ™
œ nœJ nœ™ œœ œ™ œnnœœ
œ™ J bœ - --

{
mf

? #### # ˙˙ b˙ n˙œ™npœ œ n œ˙n œ b œ n ˙œ nœ œ œ #n˙œ


# b œœbœ œ bœ ™ nœ #œ ™ nœ
- --
Tempo di valzer Moderato h. = 60
#### # - - -
36 >
j j j#œ #œ ™ œ #œ œ œ œ ˙ 3 dolciss. ˙ ™ ˙ nœ n˙ ™ ˙ nœ
& # ˙ œœ œ J J R R R R R 4
foi s-o ia pe Mi - ra, să trăiască-n doi Cân - tec, cân - tec
#### #
& # #œœ™nœ #˙ œ #œœ #˙œ ™ œ #œ #œ̇œœ 43 ˙™n˙ ™ ˙™n˙ ™ n˙ ™ ™ n˙ ™ ™
nœ œ œ œ œ n˙ n˙
pp sub.

{ # ™ J
-
- œ w
? #### # #œœ #œœ™ nœœœ œ œ™ œ #œ™ œ
J ˙ 3 n˙ ™n˙ ™ n˙n™˙ ™ n˙ ™ n˙ ™
4 n˙ ™ n˙ ™
3
42 Meno mosso (in 3)
#### # n˙ ™ œ œ nœ #>˙ ™ cresc -- n-œ n-œ -œ ˙ ™ ˙ Œ
& # nœ ˙ Œ Œ nœ nœ
cân - tec şi des - cân - tec Fă-l să crea - dă-n a - mor!

n ˙ n œœœœn ˙ n ˙ n œ ˙™ ˙™
#### # œ œ
? œ œ n˙ nœ ˙ ™ ˙ ™
& # n˙ ™n˙ ™ n˙ ™ n˙ ™ ˙™#˙ ™ ˙˙ &

{
crescendo

? #### # n˙ ™ ˙™ n˙ ™ ˙™ ˙™ ˙
# ˙ ™ ˙ œœœœn ˙ ™ n˙ ™ n˙ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙˙™ ™

50
#### # >˙ ™ ˙ >˙ ™ ˙ nœ n>˙ ™ œ n>˙ ™ Meno mosso (in 3)
˙ Œ
& # œ œ ∑
nœ nœ
Cân - tec, cân - tec, cân - tec şi des - cân - tec
#### #
Œ
& # ˙™ ˙™ ˙ ˙ œ ˙ ™nœœ
˙™ ˙™ ˙™˙™ ˙ ™n ˙ ™ ˙n™ ˙ ™ n˙ ™ ˙™ n˙ ™ ˙™
œ n œ --

{
59
#
## # #
mf
? #### # ˙™ ˙™ n˙ ™ n˙ ™ n˙ ™
# ˙ ™ ˙ ™ n˙ ™ n˙ ™ n ˙ ™
ff molto rit.
n˙ n
n˙ ™
œ
n˙ ™ Œ
ff >
˙ œ
#˙ ™ ˙ -
#˙ ™ ˙ œœœœ ˙ ˙œ#œ
mf
-œ -œ
œ œ Œ œ ∑ Œ
& # #˙
Vra - je-n i - nimi, nu - mai dor! Vra -je-n
- œ
#### # Œ Œ œ ˙˙ œ
& # ˙œ ™ ˙ ™ ˙™ ˙™ ˙™ ˙™ ™
œ nœ œœ œœ- n œœ- >
-

{
65
# nœ
f
- - -
? #### # œn˙ ˙

#### # œ ™
molto rit.
œ nœ œ
œ œ œ
œ
ff
> ˙™
˙™ ˙™ ˙

U
p sub.
˙˙ ™™ ™
˙ ˙˙˙™™™
˙™

œ œ ˙™
& # J J J
>˙i - - nimi, nu - mai dor!
U™
œ ˙˙ ™
#### # ˙˙ œ ˙˙™™
& # ˙™
f

{ >˙ ™
? #### # ˙ ™
#
˙™
U
˙˙ ™™™
˙