Vous êtes sur la page 1sur 80

[CPD Classification ?

]
[SL Vol Sotab ] [\z Sotab /] [\w I /]
[SL Page 001] [\x 1/]

Sotabbam�lin�.

Namo tassa bhagavato arahato samm�sambuddhassa.

Pubba� buddha�ca dhamma�ca sa�gha�ca ratanattaya�,


Dullabha� pavara� se��ha� pasanno'ha� nam�mi ta�.*

Jinas�sanam�rabbha ki�cimatta� subh�sita�,


Bh�siss�mi yath�satti ta� su��tha yath�tatha�.+

Sotuk�mehi sotabba� dhamma� sambuddhadesita�,


S�dhuka� ta� nis�metv� dukkhassanta� karissath�'ti.

Yo'pi so bhagav� sabbagu�avisi��ho sabba�eyyadhammap�ra�gato sabbasattu'ttamo


asadiso appa�isamo eko'ca loke anuttaro araha� samm�sambuddho
aparimitasabbasattahitasukhado asa�kheyyap�ram�p�ra� gato appameyyabh�vasampanno
tath�gato lokan�tho mah�k�ru�iko, tasse'va bhagavato arahato samm�sambuddhassa
asa�kheyyaappameyyagu�aratananidh�nabh�tassa ta� satthu gu�a� ko n�ma imasmi� loke
sadevake sam�rake sabrahmake sassama�abr�hma�iy� paj�ya sadevamanuss�ya ma��issati
v� kathessati v�.

Api ca tassa asa�kheyyaappameyyabh�vagu��na� j�nanattha� ya� s�riputtattherena


attan� �vajjita� buddhagu�a� �rabbha pas�da� satthu �rocita�, ta�
sampas�daniyasutte vutta�, tampi idh�'haritv� kathetabba�.

Appameyyagu�� buddh� asa�kheyyagu�� jin�,


Sampas�daniye sutte tampi attha� vibh�vaye'ti.

Eva� "tath�gat� asa�kheyyaappameyyagu��"ti �atv� tesu cittappas�da� katv� tathe'va


dhamme sa�ghe ca cittappas�da� katv� tato sabbehe'va tumhehi sakkacca� saddhammo
sotabbo.
---------------------------------------------------------------
* "Tant�"-sabbattha dissati. + "Yath� katha�" -iti katthaci dissati.

[SL Page 002] [\x 2/]

Pa�hamo vaggo.
Iti sotabbam�liniy�
Sampas�daniya�n�ma pa�hama�. (1)
-----------------
Im�ni t�ni lokasmi� ratan�ni var�ni ca,
Buddha� dhamma�ca sa�gha�ca namo tesa� karoma'ha�.

Icceva� ti��a� ratan�na� pa��ma� katv� ath�'para� attahitak�mehi sappurisehi


sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo,ki k�ra�a�? Ekacce'pi paramasamb�dha��h�ne attano
vasana��h�na� alabhitv� y�va galappam��e udake og�hetv� tath��hit�'pi dhamma�
su�ant�yev�'ti, tassa'tthassa kosallattha� ida� vutta�,-

S�halad�pe kira ko�ipabbatavih�re n�gale�adv�re n�garukkhe ek� devadh�t� vasati,


tatre' ko daharabhikkhu antole�e balavapacc�samaye u��h�ya nisinno "eva� me suta�,
eka� samaya� bhagav� sakkesu viharati kapilavatthusmi� mah�vane mahat�
bhikkhusa�ghena saddhi� pa�camattehi bhikkhusatehi sabbehe'va arahantehi, dasahi ca
lokadh�t�hi devat� yebhuyyena sannipatit� honti bhagavanta� dassan�ya
bhikkhusa�ghadv�"'ti �di� d�ghanik�ye mah�nid�navagge ima� mah�samayasutta�
sajjh�yati, ta� devadh�t� �dito pa��h�ya sutv� suttapariyos�ne mah�saddena
s�dhuk�ramad�si, atha darahabhikkhu "ko eso saddo" 'tipucchi,? Aha� bhante
devadh�t�" 'ti",-"kasm� s�dhuk�ramad�s�"ti?- "Dhammassas�dhuk�ramad�si�, bhante
dasabalena mah�vane gantv� nis�ditv� kathitadivase ida� sutta� sutv� ajja assosi�,
bhagavat� kathitato ekapadav�rampi ah�petv� suggahito aya� dhammo tumheh�" 'ti,
sota� �ha, "dasabalassa kathayato suta� tay�"'ti?-"�mabhante"'ti, "mah� kira
devat�na� sannip�to ahosi, tva� pana kattha �hit� su��s�"'ti? "Ahambhante mah�vane
gantv� assosi�, mah�vanav�sino devat� mahesakk�su pana devat�su �gacchant�su aha�
t�sa� ok�s� dadam�n� jambud�pe ok�sa� aladdh� atha ima� tabbapa��idipa� �gantv�
jambukolapa��ane �hatv� sotu� �raddha'mhi, tatr�'pi mahesakk�su devat�su
�gacchant�su anupubbena pa�ikkamam�n� roha�ajanapade mah�g�massa pi��hibh�ge
go�hakasamudde galappam��a� udaka� pavisitv� tattha �hit� assosint�", "tuyha�
�hita���h�nato d�re �hita� satth�ra� passasi devate"'ti? "Ki� katheta bhante?-
Sattha mah�vane dhamma� desento "mama��eva nirantara� oloket�"ti ma��am�n�
ottapp�mi h�riy�mi"'ti, devate ta� divasa� kira bhagavat� ima� mah�samayasutta�
desita� sutv� ko�isatasahassadevat� arahatta� patt�, tumhe'pi tad� arahatta�
patt�"ti?-"Natthi bhante", "an�g�miphala�

[SL Page 003] [\x 3/]


Patt�"'ti?-"Natthi bhante", "sakad�g�miphala� patta'ttha ma��e" 'ti?- "Natthi
bhante", tayo magge patt� devat� kira ga�anapatha� at�t�, sot�pann� j�t�'ttha
ma��e"'ti?-S�ca ta� divasa� sot�pattiphala� patt�, jale �hitatt� har�yam�n�
"apucchi tabbampi pucchasi ayy�"'ti �ha, tato ta� so �ha "sakk� pana devate tava
attabh�va� amh�ka� dassetunti"? "Na sakk� bhante sakala� k�ya� dassetu�,
a�gulipabbamatta� dassess�mi ayyass�"'ti kucchak�chiddena a�guli�
antole��'bhimukha� ak�si, candasahassasuriyasahassauggamanak�lo viya ahosi, devat�
"appamatt� bhante hoth�"'ti ta� vanditv� agam�si.

So bhikkh� aparabh�ge kamma��h�na� manasi katv� gha�ento v�yamanto anukkamena


ariyamagga� pa�ivijjh�ti, ten�'ha,-

"Gambh�re'pi jale �hit� saddhammasava��ya ca,


Ye su�ant�'pi sakkacca� dhamma� sacchi kari�sute"'ti.

Eva� paramasamb�dha��h�ne �hatv� pas�dacittena dhamma� su�ant�'pi attano


mokkhasukham�vahant� hont�'ti, tena sabbehe'va tumhehi sakkacc�'ya� saddhammo
sotabbo'ti.

N�garukkhadevat� dutiy�-(2)
--------------------
�dito'va imesu ratanattayesu mahanta� cittappas�da� katv� idha sabbehe'va
sannisinnehi sannipatitehi saddh�s�lasutapa���sam�hitaindriyasammodam�nagu�ayuttehi
kaly��ajjh�say�'dhimuttacittasant�nehi sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

Cittalapabbatavih�re ratti� dhammasava�attha� gat� itthi viya bhav� tabba�,


katha�?-

S�halad�pe kira cittalapabbatavih�re uposathadivase dhammasava�a� sa�ghu��ha� hoti,


g�mamanuss� ca uposathik� hutv� s�ya�hak�le vih�ra� gantv� ratti� dhammasava�attha�
sannipatitv� nis�di�su, bhikkhusa�gho sannipatitv� eka� ratti� dhammakathika�
bhikkhu� ajjhesitv� dhamma� su��ti, tad� kalambarag�mav�sin� ek� itthi assosi
"cittalapabbatavih�re kira uposathadivase dhammasava�a� sa�ghu��ha�, ahampi
dhammasava�a'tth�ya gamiss�m�"'ti, s� a�kena puttam�d�ya cittalapabbatavih�ra�
gantv� eka� rukkham�la� niss�ya d�raka� tattha nipajj�petv� saya� parisapariyante
�hatv� vanditv� pa�jalik� "aha� dhammasava�a'tth�ya idh� gat�'mhi, sace nis�ditv�

[SL Page 004] [\x 4/]


Dhamma� su�iss�mi, nidda� gat� sam�n� niratthaka� mam�'gamana� bhavissat�"ti
cintetv� tatthe'va ekapadampi anukkhipitv� yath��hit�'ca dhamma� su�anti a��h�si,
atha ratt�bh�gasamanantare eko d�ghaj�tiko ekapassen� 'gantv� tass� passant�y�yeva
attano sam�pe nipann� d�raka� catuhi d��h�hi �asitv� agam�si, so d�rako
ta�kha�a��eva visavegena phu��ho kampam�nar�po parivattetv�"h� h�"'ti etameva vatv�
ti�ukk�ya �dittad�paka� viya sakalasar�ra� visasant�pena sant�payam�no mucchito
ahosi, atha s� puttassa �sivisena da��habh�va� disv� cintesi "sac�ha� putto me
sappena da��ho'ti vakkh�mi, dhammassa me antar�yo bhavissati, aneka satakkhattu�
kho pana me aya� va��e vattantiy� putto ahosi, dhammameva cariss�mi"ti
puttasinehena nibbattahadayasoka� atimahanta� adhiv�senti �hit�, itthiyo ca n�ma
attano abhij�taputt�na� ativiya piy�yant�"'ti, yath�:-

Sabh�vena hi itth�na� ye putt� attasambhav�,


T�sa� honti piy� putt� n�r�na� dhammat� ayanti.

S� eva� sante 'pi dhammameva pagga�hant� yath��hit�'va �lapant� �ha:-

Mayha� puttaka sa�s�re ye putte janayantiy�,


Na sakk� buddha���ena parim��a� pak�situ�.

Sa�s�re dullabh� t�ta m�t� putto kuto siy�,


Tato hi dullabhataro dhammo sambuddhadesito'ti.

Vatv� sakkacca� pasannacitt� tiy�maratti� �hitak�'va dhamma� su�ant� eva�


desan�'nus�rena attan� ca anubh�ta� piyaputtadukkha� vinodetv� sot�pattiphale
pati��hahi, ta� tath� nipanna� d�raka� utt�naseyyaka� katv� tassa s�sato hatthena
visa� �ka��hitv� saccakiriya� karont� �ha:-

Na me tva� appiyo t�ta piyo me asi puttaka,


Dhammo'ca mayha� garuko sotu� ta� ussah�ma'ha�.

Tvampi eva� piyo j�to dhammo piyataro'dha me,


Yadi mayha� ida� sacca� t�ta� me m� visa� ha��'ti.

Vuttamatte ca pana saccakiriyavacane kum�ro akkhini umm�letv� �hito, visa� pa�havi�


pavi��ha�, s� saccakiriy�ya puttassa visa� nibb�petv� pitisomanassayutt� hutv�
bhikkhusa�ghassa a�jali� katv� �ha:-

[SL Page 005] [\x 5/]


Sv�kkh�to sabbabuddhehi dhammo sant�karo aya�,
Tene'va'd�ni sotabbo pa��itena tthak�min�'ti.

Eva� vatv� s� kum�rassa dhammasava�ena p�litatt� dhammap�lo'ti'ssa n�ma� ak�si,


tato pa��h�ya s� dhammap�lakam�t� j�t�, s� puttam�d�ya attano �h�na� agam�si.

Eva� dhammasava�e mah�nisa�sata� viditv� imin�'pi k�ra�ena sakkacc�'ya� saddhammo


sotabbo'ti.

Dhammap�lam�t� tatiy�-(3)
------------------
Iddha saddhammasava�a'tth�ya sannisinn� sannipatit� sabbe bhagavato dhammameva
sakkatv� garukatv� manasi karitv� sakkacca� pariy�pu�itv� pana avassa� att�na�
sa�s�rapa�kaduggato uddharitu� sakkhissatha, yo sakkacca dhamma� su��ti, so pa�ke
sannimuggahatthi viya att�na� uddharati, tassa'tthassa �vibh�vattha� eta�
da��habba�.

Ekasmi� samaye bhagav� s�vatthiya� upaniss�ya jetavane viharati, mah�kosalara��o


kira eko p�v�riko n�ma ma�galahatthi r�pabalajavasampanno nah�nak�le ca
yuddhagamanak�le ca hatth�'la�k�rena vibh�sito sa�g�ma� oti��o yebhuyyena jayameva
deti, so kira hatthi eva� taru�ak�le mahabbalo hutv� aparena samayena
jar�v�tavegabbh�'hato hutv� dubbalo ahosi, atha so"dubbalo ayanti"�atv�
ma�galahatthi��h�nato apan�to hoti, a��o ma�galahatthi��h�ne �hapito, so
nikkhamitv� ve�urukkhas�kh�d�ni kh�danto gacchati, athe'ka� mahanta� sara� oruyha
bahalakalale laggitv� attano sar�ra� c�letv� uddharitu� n�'sakkhi, mah�jano ta�
mah�pa�ke lagga� disv� "evar�po'pi n�ma hatthi ima� dubbalabh�va� patto"ti katha�
samu��h�pento evam�ha�su:-

Aya� imasmi� nagare hatthi ma�galiko ahu,


So'pi'd�ni jara� patto pa�ke laggo patissat�'ti.

Tato r�j� ta� pavatti� sutv� hatth�'cariya� ���pesi "gaccha ta� hatthi� kalalato
uddhar�h�"ti, "s�dhu dev�"ti so gantv� "pa�ke lagga� hatthi� n�ma vin� attano
v�y�mena parehi uddharitu� nasakk�, up�yena na� uddhariss�m�"ti cintesi, atha so
tasmi� �h�ne sannaddha� sen�viy�ha� yuddhasajja� viya katv� sa�g�mas�sa� dassetv�
sampah�ra� dadam�n� viya sa�g�mabheri� �ko��petv� mah�n�da� nad�pesi, m�naj�tiko
hatthi ta� disv� attano

[SL Page 006] [\x 6/]


Vega� asahanto apar�'para� c�letv� ekavegenu'��h�ya thale pati��hahi, bhikkh� pana
ta� k�ra�a� disv� �gantv� bhagavanta� vanditv� satthu �rocesu�, tato bhagav�
lokan�yako:-

"Tena t�va bhikkhave hatthin� pa�kaduggato att� uddharito, tumhe ca pana bhikkhave
kilesadugge pakkhant�, tasm� yoniso padahitv� tumhe'pi tato att�na� uddharath�"'ti
vatv� "attad�p� bhikkhave viharatha attasara�� ana��asara��, dhammad�p� bhikkhave
viharatha dhammasara�� ana��asara��, katha�ca bhikkhave bhikkhu attad�po viharati
attasara�o ana��asara�o, dhammad�po viharati dhammasara�o ana��asara�o, idha
bhikkhave bhikkhu k�ye k�y�nupass� viharati �t�p� sampaj�no satim�vineyya loke
abhijjh�domanassa�vedan�su-pe-cittesu-dhammesu dhamm�nupass� viharati �t�p�
sampaj�no satim� vineyyaloke abhijjh�domanassa�, eva� kho bhikkhave bhikkhu
attad�po viharati attasara�o ana��asara�o, dhammad�po viharati dhammasara�o
ana��asara�o"ti �ha.

Attad�p� viharatha bhikkhave mama s�sane,


Attad�pe pati��h�ya sa�s�roghe na s�datha.
Dhammad�p� viharatha bhikkhave mama s�sane,
Dhammad�pe pati��h�ya sa�s�roghe na s�dath�"'ti.

"Bhikkhave yath� so hatthin�go pa�ke satto hatthehi ca p�dehi ca mahanta� pana


v�y�ma� parakkama� uss�ha� da�hav�riya� katv� pa�kaduggato att� uddharitv� thale
pati�hito, eva� tumhe'pi kilesapa�kato att�na� uddharatha, nibb��athale
pati��h�peth�"'ti vatv� ima� g�tham�ha:-

Appam�darat� hotha sacittamanurakkhatha,


Dugg� uddharatha'tt�na� pa�ke satto'va ku�jaro'ti.

Im�ya g�th�ya desana� ni��h�pesi, te bhikkh� bhagavato desan�'nus�rena sa�s�re


nibbinditv� dhamm�'nus�rena attano ���a� pesetv� tatthe'va arahante pati��hahi�su,
sampattamah�janass�'pi dhammadesan� s�'tthik� j�t�'ti.

Eva� saddhammasava�e bahuppak�ra� �nisa�sa� �atv� sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

P�v�rikahatthi catuttho.* (4)


----------------------
-----------------------------------------------
* "Baddheraka"-iti dhammapada��hakath�ya�,

[SL Page 007] [\x 7/]


Ettha �dito t�va attano ma�galakara�attha� ca cittasodhanattha� ca
parissayaniv�ra�attha� ca buddhadhammasa�ghasa�kh�taratanattay�na� namakk�ra� katv�
sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.
Sakkacca sava�ena hi atth�'nattha� v� kusal�'kusala� v� dhamm� 'dhamma� v� ki�ci
aj�nant�'pi kevala� parehi sajjh�yita� dhammanigghosamattameva sutv� tena
nigghosena pasann�'pi ye satt�, te saha nimittagatena k�la� katv� anantarasmi�yeva
bhave attano parama'tthasukham�vahant� honti, etassa hi
vacana'tthass�'vibh�vattha�:-

Dhamma� sajjh�yita� sutv� ye'pi macch� jale car�,


Tena ghosena mudit� cut� te mokkhamajjhagunti.

Katha�? Ekasmi� samaye bahujan� ekato sannipatitv� tambapa��id�pa� gantuk�m� eka�


samuddag�mini� n�va� gahetv� n�nappak�r�ni bha���ni sajjetv� a��esa�ca
tilata��ul�d�na� p�theyy�na� n�va� p�retv� bhaddanakkhattena gantum�rabhi�su, *tad�
eko bhikkhu tehi saddhi� parat�ra� gantuk�mo hutv� v��ij�na� santike attano ok�sa�
y�citv� tehi dinna� eko'k�sa� pavisitv� nis�di, atha s� n�v� samav�tena sukha�
gacchati, so'pi bhikkhu attano nisinno'k�seyeva pagu�asajjh�ya� karonto
"kusal�dhamm�, akusal� dhamm�, avy�kat� dhamm�, sukh�ya vedan�ya sampayutt� dhamm�,
dukkh�ya vedan�ya sampayutt� dhamm�, adukkhamasukh�ya vedan�ya sampayutt�
dhamm�"'ti cittupp�daka��a� parivatteti, tattha n�v�ya ekapassena gacchanto eko
mah�maccho tassa bhikkhuno sajjh�yantassa nigghosamattameva sutv� tena nigghosena
tu��ho a��attha gamanacitta� akatv� ettakameva citte katv� ubhoka��apa�ale
nicc�letv� n�v�ya pacchato avijahanto'va gacchati, so y�vatittha� n�va�
anugacchanto sa�ammasava�ena �ka��hitacitto ahosi, atha so titthat�re vijjhito
manussehi tatthe'va k�lamak�si, s�halad�pe kira roha�o n�ma eko janapado ahosi, so
tattha ekasmi� samiddhakule nibbattitv� mahantena issariyena pariv�rena va��hati,
te pana ��tak� kum�rassa j�tak�le suman� pamudit� honti, tasm� sumano'ti'ssa n�ma�
kari�su, tasmi� pana gehe tassa m�t�pit�hi upa��hiyam�n� nibaddha� bhikkh�
bhu�janti, kum�ro abhi�hadassanena tesa� �c�ravih�resu pasiditv� vayappattak�leyeva
sampatti� pah�ya pabbajituk�mo hutv� m�t�pit�hi n�n�ppak�rehi v�riyam�no'pi tesa�
vacana� an�diyitv� rodant�na� paridevant�na�yeva ra��hap�lase��hiputt�'dayo viya
att�na� pabbajj�ya anuj�n�petv�
---------------------------------------------------------
* " Nakkhattena p�yi�su"-iti bahusu.

[SL Page 008] [\x 8/]


Pabbajitv� pabbajitak�lato pa��h�ya s�ma�erabh�miya� �hito sakala� suttantapi�aka�
sakala� abhidhammapi�aka� pagu�a� katv� upasampannak�le sakala� vinayapi�aka�
pariy�pu�itv� tipi�akadharo j�to, so saddh�ya pabbajitatt� saddh�sumanatthero n�ma
ahosi, gaga�atale pu��acando viya sabbattha p�ka�o mah�pariv�ro ca ahosi, so
mah�cetiya� vandana'tth�ya n�gad�pa� �gato, tattha c��agirissa antare da��ak�ra��o
uyy�na� hoti, ta� abhirama��ya� vivek�'bhirama�a��h�na� yogayutt�na�
appam�davih�r�na� bhikkh�na� vasana��h�nabh�ta�, thero ta� disv� pasannacitto hutv�
hatthap�da� s�tala� katv� eka� mah�rukkha� niss�ya nis�ditv� palla�kam�bhujitv�
buddh�ramma�e citta� abhiniyy�to eva� ca ekanimittasarena viya aggaphala� arahatta�
p�pu�i, lokassa aggadakkhi�eyyo j�to, ida� pana arahatta� kena dinna�? Ten�'ha.

Dhamma� sajjh�yita� sutv� ye'pi macch� jale car�,


Tena ghosena mudit� cut� te mokkhamajjhagunti.

Saddh�sumanatthero n�ma pa�camo.(5)


----------------------------
Idha pa�hama� t�va ti��a� ratan�na� namakk�ra� katv� ath�'para� pa��itena
sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo, tath�gatasaddhamma� bh� yo sakkacca� su�anti, tesa�
ta� attahitasukh�'vaha� hoti pa��it�na� dosan�sanato gu�avises�'dhigamanato
saddh�jananatop�tisa�janato s�'tthato savya�janato utt�nato padato gambh�ra'tthato
ka��asukhato hadaya�gamato anattukka�sanato aparavambhanato karu��s�talato
pa���vod�nato �p�tharamma��yato vimaddanakkhamato s�yam�nasukhato
v�ma�sam�nasa�sanato manussasukhad�nato dibbasukhanibbattanato
jh�nasukhasa�vara�ato vipassan�sukhasandahanato maggasukh�'vahanato
phalasukhanipph�danato paramasantikaranibb��asukhasamp�danato c�'ti, eva�
paramanibb��asukh�'vaha� hot�'ti �atv� imissa� sotabbam�liniya� vuttavatth�na�
vasena ima� saddhamma� sotabba�.
Ta� pana eva� vutta� ima� hi atthik� sota� upan�metv� m�randhagaves� chandaca
vinetv� dhammameva s�dhuka�'va su��tha pasann�, pasannacittena hi saddhammasava�a�
n�ma ye keci sakkacca� pasannacitt� ohitasot� su�anti yena kenaci bhikkhun� v�
bhikkhuniy� v� up�sakena v� up�sik�ya v� antamaso kumbhad�s�hi bh�sita� sutta� v�
geyya� v� veyy�kara�a� v� g�tha� v� ud�na� v� itivuttaka� v� j�taka� v�
abbh�tadhamma� v� vedalla� v�,

[SL Page 009] [\x 9/]


Tasmi�ca k�le te yakkh� v� pet� v� asur� v� manuss� v� sama�� v� br�hma�� v� ye
keci v� honti sakkaccayena hi su�ant� paccay�panissayavasena hetusampann�,
avassameva tesa� pana phal�'dhigam�na�* arahattaphala� v� an�g�miphala� v�
sakad�g�miphala� v� sot�pattiphala� v� sacchikarissant�, ye ca'��e'pi avases�
ki��aran�gasupa���'dayo tiracch��agat� ki�ci dhamm� v� adhamm� va� kusala� v�
akusala� v� aj�nant� kevala� kathitadhammassa v� sajjh�yitadhammassa v� sare
nimitta� gahetv� tameva manasi katv� tappas�d�'dhigatena cittena k�la� katv� sagge
nibbattanti, tesa� sagge nibbattabh�va� ma���kadevaputtavatthun�ceva indakavatthun�
vaggulikavatthun� ca sambandham�linito gahetv� d�petabba�, eva� bah�pak�ra� �atv�
tena sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

Ma���kadevaputtavatthu� cha��ha�-(6).
-----------------------
Idha saddhamma� sotu� sam�gat� sabbe tena ima� dhammavara� su��tha sakkacca�
desita�, ettha hi yo koci sakkacca� pas�dacittena tappas�dagatena cetas� saddhamma�
su�anto, tassa parama'tthasukh�'vaha� hoti, ki� k�ra��? Ya� su�anto parehi
sajjh�yita�'pi sutta� tesa� sava��pac�re �hatv� ta� sallekkhetv� tesa� citta�
attani upanetv� tappaccay� pabbajitv� attano bhavanitthara�amak�s�'ti,
tassa'tthassa pak�sanattha� p�timallakattherassa vatthu� veditabba�.

Bhikkh�hi kathita� sutta� yath� buddhena desita�,


Sutv�na tathato �atv� pabbajitv� sam�hit�.

Katha�? Eko kira mallo n�ma abhi���takulasambh�to taru�ak�lato pa��h�ya


sa�ghaganav� vanayuddhamu��hiyuddh�'d�ni katv� tappaccayena je��hamallo j�to, tesu
tesu nagarar�jadh�n�su nakkhattak��anak�lesu v� s�mantar�jasam�gamesu v� r�j�na�
attano attano amaccama��al�na� th�ma�ca bala�ca parakkama�ca parij�n�panattha�
mu��hiyuddhamuddhayuddh�'d�ni sa�yojitv� te ca n� n� va��aruciravatthanivatth�
vicittasurabh�gandhabh�suram�l�vilepan�katamall�namacceka� katv� tesa� purato
samussitadhajapat�ka� yuddhama��ala� pavisitv� ra�gamajjhe otaritv� appo�hetv�
vaggant� pacc�h�yant� gajji�su.

P�timallo tesa� mah�gajjita� disv� u��h�ya tehi saddhi� yujjhati, ya� ya� tena
mah�balatth�mena gahitahatthesu v� a�ga
-------------------------------------------------------
* "Phal�dhigama�"-?

[SL Page 010] [\x 10/]


Pacca�gesu v� tesa� mu��hini sa�cu���ni viya katv� kevala� "na pal�y�ma mayant�"
viravante k��anad�rake v�ya ka��a� p�tetv� sabbe par�jetv� jayapat�ka� ga�hi.

So evametesu t�su rajjesu jayapat�ka� gahetv� tato t�malittipa��ana� gantv�


v��ijehi saddhi� tambapa��id�pam�gami, r�j� tass�'gamana� sutv� tu��ho hutv�
paccuggamana�ca k�retv� tassa niv�sana��h�na�ca datv� mahanta� yasa� ad�si, so
r�j�na� disv� ra��� katasa�gaho tattha vasi.

Athe'kadivasa� nagar� nikkhamitv� balanik�yena s�l�dv�rena gacchanto tad�


maggasam�pe ekasmi� vih�re anto gabbhe v�tap�n�'lokena attano sayanapi��he
nisinnassa ekassa daharabhikkhuno sajjh�yanasadda� su�itv� ca vih�rassa sam�pa�
gantv� ekapasse �hitako'ca ta� assosi "r�pi bhikkhave na tumh�ka�, ta� pajahatha,
ta� vo pah��a� d�gharatta� hit�ya sukh�ya bhavissat�"ti ima� sakala�
natumh�kasutta� sutv� pasanno sakalasar�ra� sa�khobhetv� camm�'d�ni pavisitv� y�va
a��himi�ja� �hacca a��h�si, ta� sutv� cintesi "ne'va kira r�pa� attano, na vedan�,
na sa���, na sa�kh�r�, na vi����a� attano'ti anatta� hi ima� r�pa� ass�mika�
tuccha� su��a�, attasa��a� b�lo ma��ati, ta� piy�yat�"'ti, so ta�yeva a�kusa� katv�
tato gantv� r�j�na� vanditv� attano pabbajja� anuj�n�petv� nikkhamitv� mah�vih�ra�
gantv� pabbajja� y�citv� pabbajj�pasampada� labhitv� dve m�tik� pagu�a� katv�
ti�sabhikkh� attano sahag�mike gahetv� * gavarav�liya�ga�a� gantv� ekasmi�
ara��ak�'v�se vasanto sama�adhammamak�si, so dv�hiyeva iriy�pathehi th�namiddhassa
vinodanattha� �hitena ca�kamena ca rattindiv� v�tin�meti, p�desu avahantesu dv�hi
jannukehi ca�kamanto vicarati, tameko migaluddako "migo ayanti" ma��am�no mahant�ya
migasattiy� pahari, satti therassa mah�ph�sukapassa� vinivijjhitv� gat�, thero"ko
ma� vijjhat�"ti, migaluddako "may� paharito" 'ti bh�to pa��yi, so bhikkhu sah�yake
�mantesi, te a��ama��a� pakkositv� �gami�su, thero ta� satti� har�petv�
pah�ramukh�ni ti�ava��iy� pidahitv� ca�kamanako�iya�yeva p�s��api��hiya� + att�na�
nis�d�petv� bhikkh�na� pa�ikkamanato ok�sa� k�retv� attano m�lakamm�h�na�
vipassana� va��hetv� ta�kha�a��eva sahapa�isambhid�hi arahatta� patv�
ukk�sitasaddena �gat�na� bhikkh�na� vy�karitv� ima� ud�na� ud�nento �ha:-
----------------------------------------------------------
* "Tarav�liyamiti."+"P�s�napi��he" = ?

[SL Page 011] [\x 11/]


"Bh�sita� buddhase��hassa sabbaloka'ggav�dino,
Na tumh�ka� ida� r�pa� ta� jaheyy�tha bhikkhavo"'ti.

"Anicc� vata sa�kh�r� upp�davayadhammino,


Uppajjitv� nirujjhant� tesa� v�pasamo sukho"'ti.

Atha na� te bhikkh� �ha�su "sace'dha bhante samm�sambuddho arogo abhavissa, addh�
te muddhani matthake hattha� pas�retv� s�sa� par�maseyy�"'ti.

Eva� a��ehi bhikkh�hi attano �h�ne nisinnehi sajjh�yita� dhamma� sutv� attano
vimuttiphala� anubhos�'ti, tena pa��itena sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo'ti.

Pitimallo samatto sattamo-(7).


-------------------------
Eva� t�va ti��a� ratan�na� pa��ma� katv� saddhammasava�attha� idha sannisinneta
sannipatitena ana��avihitacittena tappas�dagatabahum�nena saddhammo sotabbo.

Aya� hi tath�gatasaddhammo atthagambh�ro desan�gambh�ro pa�ivedhagambh�ro duddaso


duranubodho santo pa��to atakk�vacaro nipu�o pa��itavedan�yo madanimmadano
pip�savinayano �layasamuggh�tako va��u'pacchedano ta�hakkhay�ya vir�g�ya nirodh�ya
nibb���ya sa�vattaniko sava��yo �dikaly��at�ya majjhekaly��at�ya
pariyos�nakaly��at�ya s�'ttho savya�jano kevalaparipu��o parisuddho
maggaphalanibb��asukhasamp�dako ca hoti.

Ya� satth�r� desita� dhamma� sutv� punappuna� va��ento'pi punappuna� anussaranto'pi


punappuna� �vajjento'pi attano mokkhasukh�'vaha� hot� ti, katha�? Kath�gato kira
pa�ham�'bhi sambodhi� patto pa�cacatt���savass�ni sakalabuddhakicca� katv� dv�su
aggas�vakesu parinibbutesu s�vatthito nikkhamitv� anupubbena c�rika� caram�no
ves�liya� upaniss�ya p�v��acetiye nisinno m�ghapu��amiya� m�rena abhiy�cito sato
sampaj�no �yusa�kh�ra� ossaj� "aha� ito catu��a� m�s�na� abbhantareyeva sam�patti�
sam�pajj�mi, tato parampi na sampatti� sam�pajj�m�"'ti, ettakameva �yupariccheda�
katv� ossajjesi, tath� bhikkh�na� satth�r� kira "ito catum�sa'ccayena parinibb��a�
me bhavissat�"'ti �rocite anekasahass� bhikkh� satth�ra� pariv�retv� vicari�su,
tattha puthujjan� ass�ni sandh�retu� n�'sakkhi�su, kh���sav�na� dhammasa�vego
uppajji, sabbe'pi "kinnukho kariss�m�"'ti vaggabandhanena vicaranti.
[SL Page 012] [\x 12/]
Eko pana dhamm�r�mo n�ma bhikkhu bhikkh�na� santika� na upasa�kamati, bhikkh�hi
"�vuso ki� amhehi saddhi� sannip�ta� katv� kattabbakamma�ca akatv� vicaras�"'ti?
Vuccam�no'pi ki�ci pa�ivacana� na deti, eva� hi'ssa hoti "satth� kira
catum�sa'ccayena parinibb�yissati, aha�ca'mhi av�tar�go satthari dharam�neyeva
v�yamitv� arahatta� p�pu�iss�m�"'ti ti ekako'va viharanto satth�r� desita� dhamma�
�vajjati cinteti anussarati, bhikkh� tath�gatass�'rocesu� "bhante dhamm�r�massa
tumhesu sinehamattampi natthi, "satth� kira parinibb�yissati, kinnukho kariss�m�"
ti, amhehi saddhi� sammantanamattampi na karot�" 'ti.

Satth� na� pakkos�petv� pa�ipucchi "sacca� kara tva� eva� karos�"ti?-"Sacca�


bhante"ti,'ti,-"ki� k�ra��" 'ti-"tumhe kira bhante catum�sa'ccayena
parinibb�yissatha, aha�ca'mhi av�tar�go, tumhesu dharam�nesu yeva arahatta�
p�pu�iss�m�'ti tumhehi desita� dhamma� �vajj�mi cintemi anussar�m�"'ti �ha.

Atha satth� suva��aso��asadisa� dakkhi�ahattha� ukkhipitv� "s�dhu s�dh�" 'ti tassa


tikkhattu� s�dhuk�ra� datv� "bhikkhave a��ena'pi mayi sinehavantena bhikkhun�
dhamm�r�masadisene'va bhavitabba�, na hi mayha� m�l�gandh�'d�hi p�ja�karonto p�ja�
karonti n�ma, dhamm�'nudhamma� pa�ipajjam�n� eva pana ma� p�jenti n�m�"'ti vatv�
ima� g�tham�ha:-

Dhamm�r�mo dhammarato dhamma� anuvicintaya�,


Dhamma� anussara� bhikkhu saddhamm� na parih�yat�'ti.

Desan�'vas�ne so bhikkhu arahatte pati��hahi, sampatt�nampi s�'tthik� desan� ahosi.

Eva� "satth�r� desita� yo ta� dhamma� sakkacca� sutv� punappuna� �vajjati,


punappuna� anussarati, punappuna� bh�veti, aggamokkhasukh�'vaha� hot�"ti �atv� tehi
pa��itehi sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

Dhamm�r�matthero a��hamo-(8)
------------------------
Pa�hama� t�va sambuddha� dhamma� sa�gha� yath�kkama� *
Vanditv�'pi ca sakkatv� sotabba� dhammamuttama�.

Tath�gatasaddhamma� hi n�me'ta� ya� ki�ci sikkh�ttayasa�gah�ta� suttageyy�'dika�


nava�ga� jinas�sana�, khandhadh�tv�'yatan�di
----------------------------------------------------------
* "Sa�gha�ca dutiya�" 'iti sabbattha.

[SL Page 013] [\x 13/]


Attasu��asambhuta� anicc�di dukkha�, anatt�di su��abh�va�,
j�tijar�vy�dhimara�asokaparidevadukkhadomanassu'p�y�saparip��anadhammata�,
sakalalokasanniv�sassa j�tiy� anugatata�, jar�yaparimadditata�, vy�dhin�
abhibh�tata�, mara�ena aby�hata�, dukkhe pati��hitata�, ta�h�ya os�ditata�,
maccup�sena parikkhittata�, attan� ale�aagatiapar�ya�aasara�anti, evam�dika�
sabbalokasabh�vasand�paka�, ta� bhagavato vacana� parehi bh�vita� v� sajjh�yita� v�
antamaso s�peyyapa��ah�rik�ya itthiy� g�tapariy�pa��a� katv� upah�yam�na� ta�
sa�gitasadda� sutv� g�tassa ca attha� upaparikkhant� sappuris� attano mokkhasukha�
s�dhent�, tassa'tthass�'vi bh�vattha� ida� vatthu� vutta�.

S�halad�pe kira eko g�mo ahosi katamah�janasanniveso


suva��hitadhanadha��agomahisaj�tibh�mibh�to
ucchuvanakadalivanatilamuggam�sasampanno
s�liv�hiyavakagodh�mavarakaka�gukudrusak�'dihi paripu��o, tassa ca g�massa avid�re
eko mah�saro atthi, so pana samantato t�rapariyante
pa�akasev�lasigh��akaka��ul�'d�hi vibh�sito acchodako s�todako s�todako supatittho
rama��yo n�n�va��avividhamah�parikh� viya dissam�nati��'ki��o, ta� niss�ya manuss�
sassakhetta� karonti, atha'ssa phalanak�le �rakkha� �hapenti.

Athe'k� ce�ik� tasmi�yeva sassa� rakkham�n� vicarati, s� tattha carant� addasa


tasmi� mah�sare padumavanamatirama��ya� sabbajanavimhayakara� samantato
vibh�sitarattapadumakumudu'ppalapattasa�ch�ditamiva salila� phullapadumato
nipatitare�upu��a� ca salilatala� at�'va sobham�na� mattabhamaraga�ehi ca
parig�yam�na� mattabal�kapu�jak�raddhavakarav�k�'didviga��'khilar�vasa�ghu��a�
mah�sara� disv� otaritv� paduma� bha�jitv� evar�pa� ca g�ta� g�yati.

Passathi'ma� paduma� sumanu��a� pa��arakesarav�ritaki��a�,


Y�va mil� na pamaddati eta� sobhati t�va jav�ti sugandhant�.

�ha:-tass� g�tasadda� sutv� ekapasse s�peyyapa��ah�rik� ek� n�r� kalambas�kh�hi


m�la� ociniyam�n� t�va g�ta� anug�yant� "bhagini padumin� sacca� vadasi, ida�
sar�ra� tath�bh�tameva j�n�h�"'ti vatv� �ha:-

Ettha ca passa idamp� sar�ra� yobba�ar�padhara� sumanu��a�,


Y�va jar� na pamaddati eta� sobhati t�va karoti ca l��hanti.

Ta� sutv� padumin� "yuttame's� vadati, hand�'ha� imesa� padum�na� yath�sabh�va�


kathess�mi, puna'pi aya� sar�rassa sabh�va� kathessat�"ti �atv� idam�ha:-

[SL Page 014] [\x 14/]


Passati sassirika� rama��ya� komalapattavibh�sitar�pa�,
Y�va mil� na pamaddati eta� sobhati t�va pav�ti sugandhanti.

Pa��ik� �ha:-

Yujjati majjati r�pamadena so kulasa� na gavesati loko,


Y�va jar� na pamaddati eta� sobhati t�va karoti ca l��hanti.

Padumin� �ha:-

U��hitasuvitatare�upavuddha� p�tikara� bhamarehi pat�ti,


Y�va mil� na pamaddati eta� sobhati t�va pav� sugandhanti.

Pa��ik� tass� paduminiy� pa�ivacana� dent� eva m�ha:-

P�ka�aphullitakokanuda� ta� suriy�'lok� santajjayate,


Evamanussagato'ya� satto jar�'bhiveg� santajjayate'ti.

Tad� sa��himatt� bhikkh� tameva g�ma� niss�ya ekasmi� patir�pe padese samagg�
vassa� vasi�su, sabbe �raddhavipassak� satata� samita� sabbarattindivesu
yuttappayutt� "ajjaajje'va arahatta� p�pu�iss�ma sacchikariss�m�"'ti gacchant�'pi
�hit�'pi nisinn�'pi sabbairiy�pathesu kamma��h�nameva manasi katv� viharanti.

Atha te pana bhikkh� tasmi� samaye pubba�hasamaya� niv�setv� pattac�varam�d�ya


"g�ma� pi���ya cariss�m�"ti magga� gacchant� t�sa� g�tasadda� sutv� thero sabbe'pi
bhikkh� �mantetv� avoca "saccameta� �vuso ya� im�hi kathita�, sabbasatt�na� hi
r�pa� muhutta� rama��ya� phullitapadumasadisanti" tattha �hitako'va te pabodhento:-

Eta� p�to'va samphulla� paduma� pattakesara�,


Sugandha� surabh� v�ti t�va sobhati pa�kaja�.

Yath� eta� jara� patv� mil�ti pattakesara�,


Patita� attano m�le k�lava��a bhavissati.

Tathov�'pi ida� r�pa� pa�hama� t�va sobhati,


Tampi hoti jara� patv� mil�ta� paduma� yath�'ti.
Vatv� evam�ha:-"�vuso sabbe sa�kh�r� khayavayaasassatasabh�v� alameva
sabbasa�kh�resu nibbinditu� ala� virajjitu� ala� vimuccitunti".

Te sabbe sa�vega� pa�ilabhitv� bh�vitakamma��h�na� pa��hapetv� vipassana� va��hetv�


tatthe'va sahapa�isambhid�hi arahatta� p�pu�i�su, thero te bhikkh� attan� saddhi�
arahatta� patte �atv� evam�ha:-

[SL Page 015] [\x 15/]


Sa�khatadhammaniccamanatta� j�tijar�cutiroganiketa�,
Khandhamida� bahudukkhasabh�va� tampi pah�ya siva� upagaccheti.

Vatv� tehi saddhi� agam�si, eva� tath�gatasaddhamma� n�ma yena kenaci kathita�
antamaso ce�ik�ya g�tapariy�panna� katv�'pi, ta� dhamma� su�ant�na� sappuris�na�
mokkhasukh�'vaha� hoti, tena sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

Ce�ik�g�ta� navama�-(9)
----------------- Eta� hi saddhammasava�a� n�ma sappuris�na� attahitaparahita
pa�ipattip�rak�na� bah�'pak�rata� eva� veditabba�, pa�hama� t�va yokoci t�su
ratanesu cittappas�da� katv� assaddho appasanno'pi sam�no saddhamma� sutv� saddha�
pas�da� pa�ilabhati, arakkhitas�lo'pi s�la� rakkhati, appassuto'pi suta�
pa�ilabhati, macchero'pi c�gacitta� pa�ilabhati, duppa��o'pi pa��a� pa�ilabhati,
t�ya pa���ya anuggahitacitto s�lakkhandha� parip�reti, s�lakkhandha� parip�retv�
sam�dhikkhandha� parip�reti, sam�dhikkhandha� parip�retv� pa���kkhandha�
parip�reti, pa���kkhandha� parip�retv� pa�hamajjh�na� dutiyajjh�na� tatiyajjh�na�
catutthajjh�na� �k�s�na�c�yatanasam�patti� vi����a�c�yatanasam�patti�
�ki�ca���yatanasam�patti� nevasa���n�sa���yatanasam�patti� parip�reti,
nevasa���n�sa���yatanasam�patti� parip�retv� vipassana� va��hetv� arahattamaggena
saddhi� cha�abhi���yo pa�ivijjhati, seyyath�da�?

Iddhividha� dibbasota� paracittavij�nana� pubbeniv�sa� dibbacakkhu� �savakkhaya�


cha abhi���yo, pa�ivijjhitv� t�hi ki� karoti?

Iddhividhena t�va n�n�vidha� iddhivikubba�asamatthata� s�dheti, dibbasotena


devamanuss�na� saddasava�asamatthata�, cetopariya���ena paresa� so�asavidha�
cittaj�nanasamatthata�, pubbeniv�s�nussati���ena
icchiti'cchitabhav�nussara�asamatthata�, dibbacakkhun� icchiti'cchitadevamanuss�na�
cut�papattidassanasamatthata�, �savakkhaya���ena
abhisamaya���alokuttaramaggasukhaphalanibb��asukhanipph�danasamatthata� s�dheti,
eva� saddhammasava�a� n�ma sappuris�na� attahitapa�ipattip�rak�na� bah�'pak�ratara�
veditabba�.

Ima� ca tath�gatasaddhamma� uggaha�asava�adh�ra�aparipucchan�'d�ni akatv� kus�to yo


viharati, tassa pa���virahato ca ima� kusal�'kusala� s�vajj�'navajja�
sevitabb�'sevitabba� kattabb�'kattabba� na j�n�ti, katha� lokiya���a� an�'gantv�
pana lokuttara���a� uppajjissat�'ti ne'ta� �ha�na� vijjati, te n�'ha:-

[SL Page 016] [\x 16/]


�hapetv� bodhisatte dve ye loke santi pa��it�,
Parato te asutv� ca ���a� tesa� na vijjat�'ti.

Ime kira dve jan� sabba���tabodhisatt� ce'va paccekabodhisatt� ca attano gunavasena


visi��h�, tena a��ehi sattehi asadis� honti, etth�ha:-

Ya�ca lokiya���a�ca lokuttara�ca ya� pati,


Parato eva su�itv� ca tato ���a� labhi�su te.

Eva� sakkacca sava�ato ime gu�� nibbatt�'ti veditabb�, ti��hatu t�va d�re kath�,
tath�gato hi abhisambodhi� patv� a���ko��a��apamukhe pa�cavaggiye vinesi, tesa�
abbhantare assajitthero satthu sammukh� sutadhamma� s�riputtattherassa desesi,
so'pi tena sot�pattiphala� patv� puna ta�yeva attan� sutadhamma�
mah�moggall�nattherassa desesi, so'pi tena sot�pattiphala� pa�ilabhi, tato
bhagavato sammukh� dhamma� sutv� arahatte pati��h�ya s�vakap�ram���a�
pa�ivijjhi�su, te'pi attano pa�ividdhadhamme paresa� desenti, ten�'ha�su:-

Ye satthu sammukh� dhamma� su�itv� s�vak� bah�,


Te a��esampi desenti a��e tesampi desayu�.

Eva� vitth�rakathita� dhamma� buddhena desita�,


Yathe'va buddh� desenti tath� desenti s�vak�.

Sace'pi buddho deseyya dhamma� amatag�mini�,


Ye su�anti ca asakkacca� niratth� tassa desan�,

Sace yo koci deseyya dhamma� amatag�mini�,


Ye su�anti ca sakkacca� s�'tth� tassa desan�'ti.

Ida� �dito pa��h�ya suttageyy�'dika lokuttara���a� s�vakap�ram����'vas�na� ete gu��


kuto nibbatt�?-Nanu sabbapaccay� eva� saddhammasava�a� n�ma sappuris�na�
attahitaparahitapa�ipattip�rak�na� bah�'pak�ratarata� �atv� sakkacc�'ya� saddhammo
sotabbo.

S�vaka���a� dasama�-(10).
------------------
Pa�hamo vaggo.
---------- [SL Page 017] [\x 17/]
Tu�h� uttarike hohi tu�h� hohi pu�abbasu,
Y�v�ha� buddhase��hassa dhamma� soss�mi satthuno.

Nibb��a� bhagav� �ha sabbaganthappamocana�,


Aticel� ca me hoti asmi� dhamme piy�yan�.

Piyo loke sako putto piyo loke sako pati,


Tato piyatar� mayha� assa dhammassa maggan�.

Na hi putto pat� v�'pi piyo dukkh� pamocaye,


Yath� saddhammasava�a� dukkh� moceti p��ino.

Loke dukkhaparetasmi� jar�mara�asa�yute,


Jar�mara�amokkh�ya ya� dhamma� abhisambudha�,
Ta� dhamma� sotumicch�mi tu�h� hohi pu�abbas�"'ti.

Pu�abbasu �ha:-

"Amma na by�hariss�mi tu�h�bh�t�'yamuttar�,


Dhammameva nis�mehi saddhammasava�a� sukha�.

Saddhammassa ana���ya amma dukkha� car�mase,


Esa devamanuss�na� samm��h�na� pabha�karo,
Buddho antimas�r�ro dhamma� deseti cakkhum�"'ti.

M�t� �ha:-

"S�dhu kho pa��ito n�ma putto j�to uresayo,


Putto me buddhase��hassa dhammasuddha� piy�yati.

Pu�abbasu sukh� hohi ajj�'ha'mhi samuggat�,


Di��h�ni ariyasacc�ni uttar�'pi su��tu me"'ti.
Ta� bhagavato nibb��apa�isa�yutta� dhammadesana� sutv� s� yakkhin� sot�pattiphale
pati��hahi, putto'pi'ss� pu�abbas�'pi sot�panno ahosi, uttar�ya pana
upanissayasampann�ya'n� atidaharatt� dhammapa�ivedho n�'hosi, pu�abbasum�t�
yakkh�ya saha saccapa�ivedhena sabba� setaka��ukacchu�dibh�va� pahasi,
dibbasampatti� pa�ilabhi, putto'piss� pu�abbas�'pi tatheva ahoddh� dh�t� panass�
yath� n�ma loke m�t�pit�hi issariye lape putt�nampi ta� hoti, eva� m�tu
�nubh�vena'va sampatti� labhi

[SL Page 018] [\x 18/]


Tato pa��h�ya s� saddhi� puttakehi gandhaku�isam�pe rukkheyeva niv�sa� labhitv�
s�yamp�ta� buddhadassana� labham�n� dhamma� su�am�n� d�gharatta� tatthe'va vas�'ti.

Eva� tath�gatasaddhamma� su�ant�na� apaviddhayakkhayoniya� �hit�nampi


dibbasampatti� ce'va maggaphalasukha�ca s�dhet�'ti sallakkhetv� sakkacc�'ya�
saddhammo sotabbo.

Pu�abbasum�t� pa�ham�-(1.)
-------------------
Id�ni tumhe sabbe'pi sannisinn� sag�rav�,
Pas�dabahul� hutv� jinadhamma� su��tha tanti.

Ettha jinadhamma� n�ma ya� ki�ci jina bh�sita� sutta� v� g�th� v� j�taka� v� yena
kenaci kathita� sajjh�yita� v� jinadhamma� n�maj�ta�, ye keci sakkacca pasannacitt�
ta� su�anti, te sot�pattiphal�d�ni p�pu�anti, seyyath�pi piya�karam�t� yakkhin�.

S� kira putta� piya�kara� a�ken�d�ya jetavanassa pacchimabh�gato pa��h�ya gocara�


pariyesant� anupubbena nagar�bhimukh�hutv�
ucc�rapass�vakhelasi�gh�nik�didubbhojan�ni pariyesam�n� ito cito ca gacchati, tad�
anuruddhatthero jetavanassa paccante vasati, tattha kosambavana� n�ma atthi, tasmi�
kosambarukkhe ca bah� sattanik�y� vasanti, manuss� ta� ch�y�dakasampanna� disv�'va
"vivek�'bhirat�na� bhikkh�na� div�v�sa��h�n�raha� vananti" �atv�
ku�ica�kamanaratti��h�nadiv���h�n�d�ni katv� bhikkh�na� ada�su, thero tattha gantv�
s�ya�hasamaya� pariva�e� sammajjitv� sar�ra� s�tala� katv� pa�hamay�ma� v�tin�metv�
tato uttaritv� majjhimay�ma� sayanavara� pavisitv� balavapacc�sasamaye paccu��h�ya
dhammapadag�th� sajjh�yanto.

Appam�do amatapada� pam�do maccuno pada�,


Appamatt� na m�yanti ye pamatt� yath� mat�"'ti.

�di� katv� sakala� appam�davagga� madhurassarena sajjh�y�, s� kho yakkhin� therassa


vasana��h�na� gantv� sajjh�yanasadda� su�anti �hit�,

[SL Page 019] [\x 19/]


Tass� so saddo chavi�d�ni chetv� a��himi�ja� �hacca hadaya�gamo hutv� a��h�si, atha
'ss� gocarapariyesane na citta� uppajjati, s� ohitasot� dhammameva su�ant� �hit�,
yakkhad�rakassa pana hadaya� ratti� dhammasava�e pati��hita� natthi, so jighacch�ya
p��ito"kasm� amma katthaci agantv� somanass� ti��hasi, na mayha� kh�dan�ya� v�
bhojan�ya� v� pariyesas�"'ti so punappuna� m�tara� eva� vadeti, s�"dhammasava�assa
mama antar�ya� m� karos�" ti putta� akkosant�.

"M�saddamakar� piya�kara bhikkh� dhammapad�ni bh�sati,


Api dhammapada� vij�niya pa�ipajjema hit�ya no siy�

P��esu ca sa�yam�mase sampaj�namus� na bha��mase,


Sikkhema sus�lamattano api mu�cema pis�ca yoniy�"'ti,

�ha:-so yakkhad�rako m�tuvacana� sutv� tu�h� ahos�ti.


Piya�kara m�t� dutiy�-(2.)
--------------------
Ekasmi� samaye satth� s�vatthipuramuttama�,
Upaniss�ya sambuddho tasmi� jetavane vas�.

Tad� kira bhagav�:-

S�tthabya�janamadhura� vil�sasoma�
S�manta� sujanapiya� sut�namagga�,
Kaly��a�ca tividham�dimajjhimante
Satth� suttamidamadesi sa�ghamajjhe.

"Tayo 'me bhikkhave puggal� santo sa�vijjam�n� lokasmi�, katame tayo?-Avakujjapa��o


puggalo, uccha�gapa��o puggalo, puthupa��o puggalo, katamo ca bhikkhave
avakujjapa��o puggalo?-Idha bhikkhave ekacco puggalo �r�ma� gant� hoti abhikkha�a�
bhikkh�na� santike dhammasava��ya, tassa bhikkh� dhamma� desenti �dikaly��a�
majjhekaly��a� pariyos�nakaly��a� s�ttha� sabya�jana� kevalaparipu��a�, parisuddha�
brahmacariya� pak�senti, so tasmi� �sane nisisso tass� kath�ya nev�di�

[SL Page 020] [\x 20/]


Manasi karoti, na majjha� manasi karoti, na pariyos�na� manasi karoti, vu��hito'pi
tamh� �san� tass� kath�ya nev�di� manasi karoti, na majjha� manasi karoti, na
pariyos�na� manasi karoti, seyyath�pi bhikkhave kumbho nikkujjo, tatra udaka�
�sitta� v�va��ati no sa��h�ti, evameva kho bhikkhave idhekacco puggalo �r�ma� gant�
hoti abhikkhana� bhikkh�na� santike dhammasava��ya, tassa bhikkh� dhamma� desenti
�dikaly��a� majjhekaly��a� pariyos�nakaly��a� s�ttha� sabya�jana� kevalaparipu��a�,
parisuddha� brahmacariya� pak�senti, so tasmi� �sane nisisso tass� kath�ya nev�di�
manasikaroti - pe - vu��hito'pi tamh� �san� tass� kath�ya nev�di� manasi karoti -
pe - aya� vuccati bhikkhave avakujjapa��o puggalo.

Katamo ca bhikkhave uccha�gapa��o puggalo? Idha bhikkhave ekacco puggalo �r�ma�


gant� hoti abhikkha�a� bhikkh�na� santike dhammasava��ya, tassa bhikkh� dhamma�
desenti �dikaly��a� majjhekaly��a� pariyos�nakaly��a� s�ttha� sabya�jana�
kevalaparipu��a�, parisuddha� brahmacariya� pak�senti, so tasmi� �sane nisinno
tass� kath�ya �dimpi manasi karoti, majjhampi manasi karoti, pariyos�nampi manasi
karoti, vu��hito'pi tamh� �san� tass� kath�ya nev�di� manasi karoti, na majjha�
manasi karoti, na pariyos�na� manasi karoti, seyyath�pi bhikkhave purisassa
uccha�ge n�n�khajjak�ni �ki���ni, seyyath�da�, til�ta��ul� modak� khadar�, so tamh�
�san� vu��hahanto sati sammos� pakireyya, evameva kho bhikkhave idhekacco puggalo
�r�ma� gant� hoti abhikkha�a� bhikkh�na� santike dhammasava��ya, tassa bhikkh�
dhamma� desenti �di - pe - manasikaroti, aya� vuccati bhikkhave uccha�gapa��o
puggalo.

Katamo ca bhikkhave puthupa��o puggalo?-Idha bhikkhave ekacco puggalo �r�ma� gant�


hoti abhikkha�a� bhikkh�na� santike dhammasava��ya, tassa bhikkh� dhamma� desenti
�di - pe - so tasmi� �sane nisinno tass� kath�ya �dimpi manasi karoti - pe - manasi
karoti, vu��hito'pi tamh� �san� tass� kath�ya

[SL Page 021] [\x 21/]


�dimpi - pe - manasi karoti, seyyath�pi bhikkhave kumbho ukkujjo tattha udaka�
�sitta� sa��h�ti no viva��ati, evameva kho bhikkhave idhekacco puggalo �r�ma�--pe--
manasi karoti, aya� vuccati bhikkhave puthupa��o puggalo.

Ime kho bhikkhave tayo puggal� santo sa�vijjam�n� lokasm�nti.

Iti satth� ida� sutta� bhikkh�na� sampak�say�,


Bhikkh� sakkacca� sutv� ca vimucci�su bah� kath�'ti.
Ida� t�va tath�gatassa cittappas�da� katv� sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

Avakujj�pamasutta� tatiya�-(3).
--------------------
Id�ni tumhe sabbe'pi sannisinn� sag�rav�,
Pas�dadhammaniyut� jinadhamma� su��tha tanti,

Ekasmi� samaye satth� s�vatthipuramuttama�,


Upaniss�ya lokaggo tasmi� jetavane vasi.

Atha bhagav� pacc�sasamaye mah�karu��sam�pattito vu��hahitv� pubbabuddh�na� santike


katakusal�na� veneyyabandhav�na� cittasant�n�ni olokento addasa ta� hatthakassa
kum�rassa an�g�miphalassa upanissaya�, disv� p�tova ka�c� aj�n�petv� pattac�vara�
gahetv� yen�'lavinagara� tena gantv� si�sap�vana� ajjhogahetv� ekamanta�
pattac�vara� �hapetv� sayampatitasukkhapa���ni sa�haritv� a��atara� rukkham�la�
niss�ya nis�di.

Hatthako'pi kho r�jakum�ro pa�casatamattehi pariv�rehi saddhi� nagar� nikkhamitv�


vanantarena ito'ci'to anuvicaram�no addasa bhagavanta� rukkham�le nisinna� santa�
danta� gutta� jitindriya� uttamadamasamathamanuppatta� samantato sar�ra�
indadhanuvijjullat� sanniha� daddallam�na� d�vaggisand�pita� viya vanantara�, disv�
yena bhagav� tenupasa�kami, ta� sandh�ya sutte vutta�.

[SL Page 022] [\x 22/]


Eva� me suta�, eka� samaya� bhagav� �laviya� viharati gomagge si�sap�vane
pa��asanthare, atha kho hatthako �lavaka� cha�gh�vih�ra� anuca�kamam�no
anuvicaram�no addasa bhagavanta� gomagge si�sap�vane pa��asanthare nisinna�, disv�
yena bhagav� tenupasa�kami, upasa�kamitv� bhagavanta� abhiv�detv� ekamanta� nis�di,
ekamanta� nisinno kho hatthako �lavako bhagavanta� etadavoca "kacci bhante bhagav�
sukhamasayitv�"'ti?-"Eva� kum�ra sukhamasayittha�, ye ca pana loke sukha� senti,
aha� tesa� a��ataro"'ti, s�t� bhante hemantik� ratti, antara��hako himap�tasamayo,
khar� goka��akahat� bh�mi, tanuko pa��asanth�ro, viral�ni rukkhassa patt�ni, s�t�ni
k�s�y�ni vatth�ni, s�to ca verambav�to c�ti, atha ca pana bhagav� evam�ha "eva�
kum�ra sukhamasayittha�, ye ca pana loke sukha� senti, aha� tesa� a��ataro"'ti.

Tena hi kum�ra ta��ecettha pa�ipucchiss�mi, yath� te khameyya, tath� na�


vy�kareyy�si, ta� ki� ma��asi kum�ra, idhassa gahapatissa v� gahapatiputtassa v�
k���g�ra� ullitt�'calitta� niv�ta� phussita'ggala� pihitav�tap�na� tatra'ssa
palla�ko go�akatthato pa�ikatthato pa�alikatthato k�dalimiga pavarapaccatthara�o
sauttaracchado ubhato lohitak�padh�no, telappad�po cettha jh�yeyya, catasso ca
paj�patiyo man�paman�pena paccupa��hit� assu, ka� ki� ma��asi kum�ra, sukha� v� so
sayeyya, no v�, katha� v� te ettha hot�'ti, sukha� so bhante sayeyya, ye ca pana
loke sukha� senti, so tesa� a��ataro'ti.

Ta� ki� ma��asi kum�ra, api nu tassa gahapatissa v� gahapatiputtassa v� uppajjeyyu�


r�gaj� pari��h� k�yik� v� cetasik� v�, yehi so r�gajehi pari��hehi pari�ayham�no
dukkha� sayeyy�ti, eva� bhante, yehi kho so kum�ra gahapati v� gahapati putto v�
r�gajehi pari��hehi pari�ayham�no dukkha� sayeyya, so r�go tath�gatassa pah��o
ucchinnam�lo t�l�vatthukato anabh�vakato �yati� anupp�dadhammo, tasm�ha�
sukhasayittha�

[SL Page 023] [\x 23/]


Ta� ki� ma��asi kum�ra, api nu tassa gahapatissa v� gahapatiputtassa v� uppajjeyyu�
dosaj� pari��h� - pe - uppajjeyyu� mohaj� pari��h� k�yik� v� cetasik� v�, yehi so
mohajehi pari��hehi pari�ayham�no dukkha� sayeyy�'ti, eva� bhante, yehi kho so
kum�ra gahapati v� gahapatiputto v� mohajehi pari��hehi pari�ayham�no dukkha�
sayeyya, so moho tath�gatassa pah��o ucchinnam�lo t�l�vatthukato anabh�vakato
�yati� anuppada dhammo, tasm�'ha� sukhamasayitthant�.
Sabbad� ve sukha� seti br�hma�o parinibbuto,
Yo na limpati k�mesu s�tibh�to nir�padh�.

Sabb� �sattiyo jetv� vineyya hadaye dara�,


Upasanto sukha� seti santi� pappuyya cetaso"'ti.

Hatthako �lavako bhagavato dhammadesana� sutv� an�g�miphale pati��hahi, so,


paris�'pi'ssa sot�pann� ahosi, hatthako saddhammarasap��itacittena
p�tisomanassappatto hutv� a�jali�paggayha parisa� pabodhento �ha.

S�te hemantike k�le magge go ka��ake hate,


Veneyy�na� hitatth�ya tatra so bhagav� vas�.

Buddho hi dibbasayana� brahmasayanameva ca,


Ariya�ca sayana� hitv� te kheda� na mitanti te.

�dito bhattiguttattha ma�galattha�ca d�pit�,


Sabbasotthinamicchant� vadanti garumattano.

Pa��it�na� saddh�c�ra� gar�na� bhattiyuttata�,


Cittasa�sodhanattha�ca pubb�cariyehi dassit�"'ti.

Ten�'ha, ajja evampi satasaddhammanuttama� vatthuttaya� namassitv� tato katha�


sam�rabbh�'ti vatv� u��h�y�'san� dasabala� vanditv� agam�si.

[SL Page 024] [\x 24/]


Eva� tath�gatassa mah�k�ru�ikata� viditv� sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

Hatthaka� �lavaka� catuttha�-(4).


----------------------
Id�ni tumhe sabbe'pi sannisinn� sag�rav�,
Pas�dabahul� hutv� jinadhamma� su��tha tanti.

Sambuddho sabbasattesu k�ru��a� paccupa��hito,


Ta� tesa� anukamp�ya dhamma� desesi n�yako.

Esa hi bhagav� loke gu�as�garo lokagaru karu��vacchali mah�k�ru�iko attano


anuttara� pavivekasukha� maggaphalanibb��asukha�ca sabba� hitv� lokahitameva
k�tuk�mo janapadac�rika� cari, imameva sandh�ya sutta� vutta�.

"Eva� me suta�, eka�samaya� bhagav� kosalesu c�rika� caram�no mahat�


bhikkhusa�ghena saddhi� yena ven�gapura� n�ma * kosal�na� br�hma�ag�mo, tadavasari,
assosu� kho ven�gapurik� br�hma�agahapatik� sama�o khalu bho gotamo sakyaputto
sakyakul� pabbajito ven�gapura� anuppatto, ta� kho pana bhagavanta� gotama� eva�
kaly��o kittisaddo abbhuggato "iti'pi so bhagav� araha� samm�sambuddho
vijj�cara�asampanno sugato lokavid� anuttaro purisadammas�rathi satth�
devamanuss�na� buddho bhagav�, so ima� loka� sadevaka� sam�raka� sabrahmaka�
sassama�abr�hma�i� paja� sadevamanussa� saya abhi��� sacchikatv� pavedeti, so
dhamma� deseti �dikaly��a� majjhekaly��a� pariyos�nakaly��a� s�ttha� syabya�jana�
kevalaparipu��a�, parisuddha� brahmacariya� pak�seti, s�dhu kho pana tath� r�p�na�
arahata� dassana� hot�'ti.

Atha kho ven�gapurik� br�hma�agahapatik� yena bhagav� tenupasa�kami�s�" 'ti �di


sabba� vitth�retabba�. Eva� bhagav� vacchagottena br�hma�ena pucchito tividha�
ariya dibbavih�ra� tassa
---------------------------------------
* "Vehapura� n�ma" iti bahusu.

[SL Page 025] [\x 25/]


Desesi, desan�'vas�ne ven�gapurik� br�hma�agahapatik� sot�pattiphal�'d�ni
p�pu�i�su.

Eva� tath�gat�na� mah�k�ru�ik�na� gu�a� vatv� sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

Ven�gapurasutta pa�cama�-5.
------------------
Sabbehe'va ca tumhehi sannisinnehi ekato,
Saddhammo s�dhu sotabbo jinadhammo hi dullabho.

Ettha t�va bhattiyutta��h�nesu bhattikara�a� n�ma sappuris�na� saddh�h�ri, sakko


dev�namindo'pi dvidevalokarajjasiriy�dh�rayam�no uyy�nak��anattha� nikkhamanak�le
attano garutabba��h�n�na� gu�a� anussaritv� tesa� namakk�ra� katv� ratha� abhiruyha
gacchati, tadatthajotanattha� ida� sutta�:-

Bhutapubba� bhikkhave sakko dev�namindo m�talisa�g�haka� �mantesi "yojehi samma


m�tali sahassayutta� �ja��aratha�, uyy�nabh�mi� gacch�ma subh�mi� dassan�y�"'ti,
"eva� bhaddantav�"ti* kho bhikkhave m�talisa�g�hako sakkassa dev�namindassa
pa�issutv� sahassayutta� �ja��aratha� yojetv� sakkassa dev�namindassa pa�ivedesi
"yutto kho te m�risa sahassayutto �ja��aratho, yassa'd�ni k�la� ma��as�"ti.

Atha kho bhikkhave sakko dev�namindo vejayant� p�s�d� orohanto pa�jaliko + hutv�
puthuddis� namassati, atha kho bhikkhave m�talisa�g�hako sakka� dev�naminda�
g�th�ya ajjhabh�si:-

"Ta� namassanti tevijj� sabbe bhumm� ca khattiy�,


Catt�ro ca mah�r�j� tidas� ca yasassino,
Atha ko n�ma so yakkho ya� tva� sakka namassas�"'ti.

"Ma� namassanti tevijj� sabbe bhumm� ca khattiy�,


Catt�ro ca mah�r�j� tidas� ca yasassino.
-------------------------------------------------------
* "Bhadantav�"-iti ca "bhadante"-iti ca bahusu.
+ "A�jaliko"-iti ca, a�jali� katv�"-iti ca kesuci.

[SL Page 026] [\x 26/]


Aha�ca s�lasampanne cirarattasam�hite,
Samm� pabbajite cande brahmacariyapar�ya�e.

Ye gaha��h� pu��akar� s�lavanto up�sak�,


Dhammena d�ra� posenti te namass�mi m�tal�"'ti.

"Se��h� hi kira lokasmi� ye tva� sakka namassasi,


Ahampi te namass�mi ye namassasi v�sav�"'ti.

Ida� vatv�na maghav� devar�j� sujampati,


Puthuddis� namassitv� pamukho ratham�ruh�'ti.

Eso'pi n�ma sakko dev�namindo attasamiddha� patthayanto namassitabba� namassitv�'va


gacchati, eva� tath�gat�na� gu�a� �vajjitv� sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

Sakkaputhuddis�namakk�ra� cha�ha�-6.
----------------------
Sabbehe'va ca tumhehi sannisinnehi ekato'
Saddhammo s�dhu sotabbo jinadhammo sudullabho.

Api ca-"vandaneyy�na� vandan�kara�a� lokac�rittanti" attano ma�gala� icchanto sakko


devar�j� tath�gata� anussaritv� pa�jaliko hutv�'va namassitv�'ca ratha� abhiruhitv�
uyy�na� agam�si, a��e'pi attano sotthimicchant� sabbak�la� tath�gata� anussaritv�
vanditabbata� patt�'ti, tamattha� pak�setu� ida� sutta�:-

Bh�tapubba� bhikkhave sakko devanamindo m�talisa�g�haka� �mantesi "yojehi samma


m�tali sahassayutta� �ja��aratha�, uyy�nabh�mi� gacch�ma subh�mi� dassan�y�"'ti,
"eva� bhaddantav�"'ti kho bhikkhave m�talisa�g�hako sakkassa dev�namindassa
pa�issutv� sahassayutta� �ja��aratha� yojetv� sakkassa dev�namindassa pa�ivedesi
"yutto kho te m�risa sahassayutto �ja��aratho yassa'd�ni k�la� ma��as�"ti.

Atha kho bhikkhave sakko dev�namindo vejayant� p�s�d� orohanto pa�jaliko hutv�
bhagavanta� namassati, atha kho

[SL Page 027] [\x 27/]


Bhikkhave m�talisa�g�hako sakka� dev�naminda� g�th�ya ajjhabh�si:-

"Ya� hi dev� manuss� ca ta� namassanti v�sava,


Atha ko n�ma so yakkho ya� tva� sakka namassas�"ti.

"Yo idha samm�sambuddho asmi� loke sadevake,


Anoman�ma� satth�ra� ta� namass�mi m�tali.

Yesa� r�go ca doso ca avijj� ca vir�jit�,


Kh���sav� arahanto te namass�mi m�tali.

Ye r�gadosavinay� avijj�samatikkam�,
Sekkh� apaccay�r�m� appamatt�'nusikkhare,
D�paduttam� hi lokasmi� * te namass�mi m�tal�"'ti

"Se��h� hi kira lokasmi� ye tva� sakka namassasi,


Ahampi te namass�mi ye namassasi v�sav�"'ti.

Ida� vatv�na maghav� devar�j� sujampati,


Bhagavanta� namassitv� pamukho ratham�rubh�'ti.

Eso hi sakko dev�namindo yasmi� yasmi� k�le tath�gata� anussarati, tasmi�


tasmi�yeva samaye tath�gatassa namakk�ra� katv�'va agam�s�'ti, tato pa��h�ya ca ye
saddh� manuss� honti, te yasmi� �hita��h�ne sambuddhassa "namo"'ti �ha�su, eva�
tath�gatassa gu�amahantata� vatv� sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

Sakka tath�gatanamakk�ra� sattama�-7.


------------------------
Sabbehe'va ca tumhehi sannisinnehi ekato,
Saddhammo s�dhu sotabbo jinadhammo hi dullabho.

Ima� hi tath�gatassa saddhamma� n�ma yo koci paresa� hitak�mo hutv� par�'nudday�ya


deseti, s� desan� "sabbad�nato dhammad�nameva seyyanti" vuttatt� amata� dad�ti,
tadatthamida� sutta�:-

Ekasmi� samaye satth� s�vatthipuramuttama�,


Upaniss�ya lokaggo tasmi� jetavanevasi.
-----------------------------------------------------
*'D�paduttam� hi lokasmi�'-itimudditasa�yuttanik�ye na dissati.
[SL Page 028] [\x 28/]
S�vatthiya� hi bhagav� vasanto purisuttamo,
Tatra jetavane ramme vih�si janatandamo.

Atha kho a��atar� devat� abhikkant�ya rattiy� abhikkantava��� kevalakappa�


jetavana� obh�setv� yena bhagav�, tenupasa�kami, upasa�kamitv� bhagavanta�
abhiv�detv� ekamanta� a��h�si, ekamanta� �hit� kho s� devat� bhagavanta� g�th�ya
ajjhabh�si:-
"Kindado balado hoti kindado hoti va��ado,
Kindado sukhado hoti kindado hoti cakkhudo.

Sabbandado ca ki� hoti ki� hoti amatandado,


Bhagavanta� pu��hum�gamma tamme akkh�hi pucchito"'ti.*

Atha satth� tassa pa�ha� vissajjento �ha:-

Annado balado hoti vatthado hoti va��ado,


Y�nado sukhado hoti d�pado hoti cakkhudo.

Sabbandado ca so hoti yo dad�ti upassaya�,


Amatandado ca so hoti yo dhammamanus�sat�'ti. +

Eva� bhagav� desan�maya� d�na� "amatandado"'ti catur�s�ti yojanasahassaparim��a�


khandha� mah�si�erumajjha� n�haritv� dassento viya im�ya desan�ya amata� desesi,
devat� ta� desana� sutv� saddhi� �gat�hi sot�pattiphale pati��hahi, s�
ha��hapaha��hahaday� satth�ra� vanditv� pakk�mi, icceva� "tath�gatena kathita�
dhammad�na� amata� dad�t�"'ti �atv� sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

Amatandado a��hamo-8.
-----------------
Sabbehe'va ca tumhehi sannisinnehi ekato,
Saddhammo s�dhu sotabbo jinadhammo hi dullabho.

Idha pana dhammo n�ma yena kenaci parahitak�mena kathito buddhena desito viya
sakkatv� sotabbo, ye c� api ca:-
---------------------------------------------------------------
* + Im�sa� g�th�na� sa�yuttap�liy� visadisat� dissati.

[SL Page 029] [\x 29/]

Dhamma�ca buddhato sutv� paresa� desayanti ye,


Te'pi desenti a��esa� �hu ta� buddhadesitanti.

Vutta� heta�- "dhammo n�ma buddhabh�sito paccekabuddhabh�sito itibh�sito


devat�bh�sito atthasa�hito dhammasa�hito"'ti, ettha'pi devat�hi bh�sita� t�va ida�
sutta�:-

Eka� samaya� a��ataro bhikkhu kosalesu viharati a��atarasmi� vanasa��e, tena kho
pana samayena so bhikkhu pacch�bhatta� pi��ap�tapa�ikkanto pokkhara�i� og�hetv�
paduma� upasi�ghati, atha kho y� tasmi� vanasa��e adhivatth� devat� tassa bhikkhuno
anukampik� atthak�m� (aya� saddh� pabbajito, gacchante gacchante k�le tassa anto
kilese va��hetv� �p�yiko bhavissati, niratthak� ca'ssa pabbajj�'ti, cintetv�)* ta�
bhikkhu� sa�vejetuk�m� yena so bhikkhu tenupasa�kami, upasa�kamitv� ta� bhikkhu�
g�th�ya ajjhabh�si:-

"Yameta� v�rija� puppha� adinna� upasi�ghasi,


Eka�gameta� theyy�na� gandhattheno'si m�ris�"'ti.

(So �ha:)-

"Na har�mi na bha�j�mi �r� si�gh�mi c�rija�,


Atha kena nu va��ena gandhattheno'ti vuccat�"'ti.

(Tasmi� pana kha�e eko puriso tattha sare kudd�lena bhis�ni ce'va kha�ati,
padumapu��ar�k�ni ca pokkharapatt�ni ca bha�jitv� gacchati, "ta� kasm� na
codes�"'ti? Vatv� �ha):-
"Sv�ya� bhis�ni kha�ati pu��ar�k�ni bha�jati,
Evam�ki��akammanto kasm� eso na vuccat�"'ti.

(S� devat� �ha:)-

"�ki��aluddo puriso p��itela�'va + makkhito,


Tasmi� me vacana� natthi tva�ca arah�mi vattave.
----------------------------------------------------------
* ( ) Imehi antarit� p�liya� na dissanti.
+ "Dh�tivela�'ca" - iti katthaci.

[SL Page 030] [\x 30/]

Ana�gha�assa posassa nicca� sucigavesino,


V��aggamatta� p�passa abbh�matta�'va kh�yat�"ti.

(So �ha:)-

"Addh� ma� yakkha j�n�si atho ma� anukampasi,


Pun�'pi yakkha vajjo'si yad� passasi edisanti."

(Devat� �ha:)-

"Neva ta� upaj�v�mi na'pi te vata kamhase,+


Tvameva bhikkhu j�neyya yena gaccheyya suggatinti."

Atha kho so bhikkhu t�ya devat�ya sa�vejito sa�vegam�p�d�'ti, eva� saddh�pabbajito


so kulaputto appamatto hutv� �t�pi gha�ento v�yamanto nacirasseva arahatta� p�pu�i,
eva� tath�gatasaddhammo n�ma yena kenaci desito mahiddhiko mah�nubh�vo hot�'ti iti
viditv� sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

Gandhattheno navamo.-9.
-------------------
Sabbehe'va ca tumhehi sannisinnehi ekato,
Saddhammo s�dhu sotabbo jinadhammo hi dullabho.

Ima� tath�gatassa saddhamma� antamaso tiracch�nagat�'pi parahitak�mehi pa��itehi


appakampi sikkh�padavasena anu sikkhant� vacas� paricita� karont� tato cut�
an�gatabhavassa te ++ bhavanissara�assa paccaya� karonti, tatirada� vatthu:-

Eko kira na�aga�o attano sippa� g�manigamar�jadh�n�su hatahata��h�ne na�asamajj�hi


manuss�na� dassent� a��atara� g�ma� agam�si, tad� eka� suvapotaka� labhitv� ta�
m�nusikav�ca� sikkh�pento vicarati, so ekadivasa� bhikkhun�passaya� upaniss�ya
vasitv� gamanak�le balavapacc�se u��hahitv� suvapotaka� pammussitv� gato,
s�ma�eriyo ta� gahetv� pa�ijaggi�su, b�ddharakkhito'ti tassa n�ma� aka�su.
-----------------------------------------------------------
+ "Bhaddakamhase"-iti katthaci.
++ "Bhavasate"-"bhavasatasahasse"-iti ca bahusu.

[SL Page 031] [\x 31/]

Ta� ekadivasa� purato nisinna� disv� mah�ther� �ha "buddharakkhit�"ti,-"ki�


ayye"'ti,-"atthi te koci bh�van�manasik�ro"'ti,-"nattha'yye''ti,-"�vuso
pabbajit�na� santike vasantena n�ma vissa��haattabh�vena bhavitu� na va��ati?
Kocideva manasik�ro icchitabbo, tva� pana a��a� na sakkhissasi, a��hi a��hi'ti
sajjh�ya� karoh�"ti kathent� buddharakkhita!-

"Passa a��himaya� geha� nah�rurajjuve�hita�,


Samma�samattik�litta� + ta� kesati�ach�dita�.

A��hisa�khalika� pu�ja� asuc�nantamakkhita�,


Antop�ti bal�matta� g�thakumbho'va pa��ito"'ti.

�ha, so "s�dhu s�dhu ayye"'ti theriy� ov�de �hatv� "a��hi a��hi"'ti sajjh�yanto
vicarati, ta� ekadivasa� p�to'va tora�agge nis�ditv� b�l�'tapa� tappam�na� eko
saku�o nakhapa�jarena aggahesi, so "kir�"ti saddamak�si, s�ma�eriyo sutv� "ayye
buddharakkhito saku�ena gahito, mocemananti" le��u�d�ni gahetv� anubandhitv�
mocesu�.

Ta� �netv� purato �hapita� ther� �ha "buddharakkhita saku�ena gahitak�le ki�
cintesi"'ti?- "Na ayye a��a� cintesi�, a��hipu�jo a��hipu�jameva gahetv� gacchati,
katarasmi� �h�ne vippakirissat�"ti.

Yath� ida� tath� eta� yath� eta� tath� ida�,


Sabba� a��hiyama� eta� tath� ma��anti pa��it�'ti.

Eva� ayye a��hipu�jameva cintesinti?- "S�dhu s�dhu buddharakkhita an�gatabhavassa


te paccayo bhavissat�"'ti.

So tato pa��h�ya tameva manasi katv� k�la� katv� anur�dhapure ekasmi� samiddhakule
nibbatti, taru�ak�leyeva kaly��adassanena ce'va s�lavantehi bhikkh�hi sa�ghamena ca
pabbajj�yacassa citta� nami,so att�na� m�t�pit�hi anuj�n�petv� bhikkh�na� santike
pabbajja� labhitv� �cariy�pajjh�y�na� santike kamma��h�na� gahetv� bh�vento ya�
pana purimabh�ve paricita�
-------------------------------------------------------
+ "Ta� ma�samantik�sitta�"-iti katthaci.

[SL Page 032] [\x 32/]

A��hisa�khalika� kamma��h�na� tasm� a��hati�s�ya kamma��h�n�ramma�esu a��hikameva


upa��h�ti, athekadivasa� pubba�hasamaya� niv�setv� pi���ya nagar�'bhimukho
p�y�si,tad� pana bahidv�rag�me ek� itthi s�mikena saddhi� bha��itv� tasmi�
nibbinditv� attano ��tighara� gantuk�m� s��akena s�sa� onayhitv� ghar� nikkhamitv�
magga� pa�ipajji, s� ta� bhikkhu� pa�ipathena �gacchanta� disv� vanditv� thoka�
s��akena mukha� vivaritv� hasita� katv� agam�si, thero tass� sadanta� sakalasar�ra�
disv� a��hisa�khalikameva �ramma�a� katv� tattheva vipassana� va��hetv� saha
pa�isambhid�hi arahatta� p�pu�i.

Tass� danta��hika� disv� a��hisa��a� upa��hahi,


Ta� nimitta� vipassanto p�pu�i phalamuttamanti.

So sakalalokassa aggadakkhi�eyyo mah�kh���savo j�to,iti purimabhave a��hikasa���ya


suvapotakak�le tena paricit�ya tass� �nisa�sa� dassetu� idam�ha�su "antamaso'pi so
satto a��hi a��hi'ti mattaka� sikkhanto so'pi tato k�la� kato manussabh�to ta�
ariyamagga� pa�ibujjhi"'ti.

Eva� jinassa saddhamma� tiracch�nagat� avassa� paricit� mokkha� labhanti, iti


viditv� sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

Suvapotako dasamo.-10.

Dutiyo vaggo.
----------

Sabbehe'va ca tumhehi sannisinnehi ekato,


Saddhammo s�dhu sotabbo jinadhammo hi dullabho.
Ekadivasa� kira * titthiyaputt� p�to'va visuddhavatthanivatth�a��ha�guposathadhar�
+ sakakammantaparammukh� s�lasa�varasa�vut� n�harita
------------------------------------------------------------
* "Kirekadivasa�" iti sabbattha.
+ "Ariya��ha�guposathadhar�" iti ca.

[SL Page 033] [\x 33/]

K�yavac�manoduccaritasa�kapp� pavattitak�yavac�manosucaritasa�kapp�
nivattiakusaladhamm� pavattikusaladhamm� sa�sevitakaly��amittasa�sagg�
vivajjitap�pamittasa�sagg� saddh�s�lasutac�gapa���sa�gah�ta� n�n��h�nato �gat�
b�lamajjhimavuddh� imasmi� sam�game sannisinn� sannipatit� ca pana v�ca� ga�hanti
visesato'ti.

Kum�r� satthu dhamma� sutv� satthu p�de vanditv� te sak�ni geh�ni gantv�
m�t�pitunna� santike attano dhammasava�a� sara�esu pati��hitabh�va�ca sabba�
�rocesu�, atha sena� m�t�pitaro "puttak� no vipannadi��hik� j�t�"'ti
domanassappatt� mah�parideva� paridevi�su, tesa� paridevanasadda� sutv� a��e'pi
��tak� �gantv� tehi saddhi� rodi�suyeva, atha tesa� pa�ivissak� pa��itamanuss�
�gantv� domanassav�pasamanatth�ya chek� dhammakatha� kathayi�su, tesa� katha� sutv�
te evam�ha�su:-

"Aho vina��h� amh�ka� kum�r� a��adi��hik�,


Vipar�t� viya k�ma� ki� karissanti te idha,
Handa te upaness�ma yattha��hito'si gotamo"'ti.

Iti te tattha �netv� "ime d�rake sama�assa gotamassa n�yy�dess�m�"'ti mahantehi


��tiga�ehi saddhi� vih�ra� nayi�su, tad� pana satth� tesa� �say�'nusaya� oloketv�
dhammapa�isanth�ra� karonto im� g�th� abh�si:-

"Avajje vajjamatino vajje c�'vajjadassino,


Micch�di��hisam�d�n� satt� gacchanti duggati�.

Vajja�ca vajjato �atv� avajja�ca avajjato,


Samm�di��hisam�d�n� satt� gacchanti suggatinti."

Desan�vas�ne sabbe'pi te tisu sara�esu pati��h�ya par�para� dhamma� su�ant�


sot�pattiphale pati��hahi�s�'ti,eva� dhammapa�isanth�rakara�a� mah�gu�atara�
viditv� sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

Dhammapa�isanth�ra� pa�hama�-1.

[SL Page 034] [\x 34/]

Idha t�va ratanattay�na� namokara�a� katv� tesampi gu�� tumhehi anussaritabb�,


tappaccay� pana bhaya� v� utr�sa� v� lomaha�so v� na bhavissati, attaguttattha�ca
hoti, tassatthassa vibh�nattha� ida� vatthu:-

D�ghav�picetiyamhi mah�bhikkhusa�ghe sudh�kamme kayiram�ne eko darahabhikkhu tattha


lepay�'va muddhavedik� * p�d�lepa� datv� otara�ak�le muddhavedik�p�dato patitv�
cetiyakucchiya� bhassati,+ aya�ca muddhavedik� mah�th�passa vemajjhe, vedikagg�
he��h� �hito bhikkhusa�gho ta� bhassam�na� disv� "dhajaggaparitta� �vuso
�vajjeh�"'ti �ha, so mara�abhayena tajjito "dhajaggaparitta� ma� rakkhat�"'ti
vatv�:-

"Ara��e rukkham�le v� su���g�re va bhikkhavo,


Anussarathe sambuddha� bhaya� tumh�ka no siy�.
No ce buddha� sareyy�tha lokaje��ha� nar�sabha�,
Atha dhamma� sareyy�tha n�y�nika� sudesita�.
No ce dhamma� sareyy�tha n�yy�nika� sudesita�,
Atha sa�gha� sareyy�tha pu��akkhetta� anuttara�.

Eva� buddha� sarant�na� dhamma� sa�gha�ca bhikkhavo,


Bhaya� v� chambhitatta� v� lomaha�so na hessat�"'ti.

So eva� vatv� "dhajaggaparitta� ma� rakkhat�"'ti �ha, tassa ca pana samanantara�


t�vadevassa cetiyakucchiy� dve i�hak� nikkhamitv� sop��a� hutv� a��ha�su, so
i��hak�na� upari �hito evam�ha:-

Namo karomi buddhassa namo dhammassa tassa ca,


Sa�ghassa'pi namo tassa tesa� ti��a� namo namo.

Ala� buddha�ca dhamma�ca sa�gha�ca ratanattaya�,


Saritu�ca guttiyatt�na� eva� bahugu�e sat�'ti.
----------------------------------------------------
* "Ma��avedik�"-iti bahusu:- "m�lavedik�"-iti s�ratthasamuccayo:-"khuddavedik�"-iti
s�ratthappak�siniya�.
+ "Ha��ati" - iti katthaci.

[SL Page 035] [\x 35/]

Evam�d�hi namo katv� tatra��hita� na� upari �hitabhikkh� vallinisseni� ot�resu�,


tasmi� nisseniya� �hite i��hak� yath���h�neyeva a��ha�su, eva�
ratanattay�nussara�ena bhaya� v� cittutr�so v� lomaha�so v� na bhavissati,
attaguttattha�ca hot�'ti, tena t�su ratanesu cittappas�da� katv� sakkacc�'ya�
saddhammo sotabbo.

Ratanattay�nussara�a� dutiya�-2

Esa hi buddho bhagav� bubbe'va samboddh� anabhisambuddho bodhisatto'va sam�no


attano puris�k�rena bodhirukkham�le nis�ditv� na t�vima� palla�ka� bhindiss�mi,
y�va sambodhi� na p�pu��m�"'ti pa�i��a� katv� attha� gate suriye m�rabala�
vidhamitv� pa�hamay�me pubbeniv�sa� anussaritv� majjhimay�me dibbacakkhu�
visodhetv� pacchimay�me ca paccay�k�ramah���athale * �hatv� saha aru�uggamanenayeva
niravasesitasabbadhammo sabba���ta���ena pa�ibujjhitv� satt�ha� ekapalla�kena
nis�di.

Tato animisasatt�ha� ratanaca�kamasatt�ha�ca atikkamitv� ratanagharasatt�hassa


accayena tato bhagav� yena ajap�la nigrodho tenupasa�kami, tattha bhagavato
rahogakassa eva� ahosi "dukkha� kho ag�ravo viharati appa tisso, kannu khv�ha�
a��a� sama�a� v� br�hma�a� v� sakkatv� garukatv� upaniss�ya vihareyyanti" �di
sutta� sag�thakavagge vutta�:- g�th�su pana:-

"Ye ca atit� + sambuddh� ye ca buddh� an�gat�,


Yo cetarahi sambuddho bahunna� sokan�sano.

Sabbe saddhammagaruno vihari�su ++ viharanti ca,


Atho 'pi viharissanti es� buddh�na dhammat�.

Tasm� hi attak�mena mahattamabhika�khat�,


Saddhammo garuk�tabbo sara� buddh�na s�sanant�'.
----------------------------------------------------
* "Paccay�k�ramah�sama�athale"-iti kesuci.
+ "Ye cabbhat�t�"-iti v� p��ho.
++ "Viha�su"-iti katthaci.

[SL Page 036] [\x 36/]


Icceva� hi aya� saddhammo sabbabuddhehi at�t�n�gatapaccuppannehi sakkato garukato
m�nito p�jito, te kira samm�sambuddh� kappasatasahass�dhik�ni so�asa v� a��ha v�
catt�ri v� asa�kheyy�ni dasa p�ramiyo dasa upap�ramiyo dasa paramatthap�ramiyo
sabb� samati�sa p�ramiyo p�retv� pa�ca mah�paricc�ge pariccajitv� lokatthacariy�
buddhicariy� ��tatthacariy�yo parip�cento a���ni ca dukkar�ni ki� patthanamaka�su?
- Imasse'va lokuttara dhammassanth�ya, vuttampi ceta�:-

"Dukkara� akaritv�na akkhamitv�na dukkhama�,


Duttara� ataritv�na ko maggamadhigacchati.

Ya� dukkara� karitv�'va ya� khamitv�'va dukkhama�,


Suduttara� taritv�'va tena maggamadhigacchati.

Api ca:- sambuddhe hi aya� dhammo atikicchena �gato,


Tampi lokahitatth�ya buddh� desenti sabbad�"'ti.

"Eva� me suta�, eka� samaya� bhagav� uruvel�ya� viharati najj� nera�jar�ya t�re
ajap�lanigrodhe pa�ham�bhisambuddho, atha kho bhagavato raho gatassa patisall�nassa
eva� cetaso parivitakko udap�di adhigato kho my�ya� dhammo gambh�ro duddaso
duranubodho santo pa��to atakk�vacaro nipu�o pa��itavedan�yo"'ti, vitth�retabba�.

Tato bhagav� brahmun� �y�cita dhammadesano hutv� puna'pi udikkhanto tayodivase


v�tin�mesi, pu��am�divase pubba�hasamaya� niv�setv� pattac�varam�d�ya uruvel�ya�
pi���ya caritv� tato nikkhamitv� dhammacakkappavattanattha� b�r��as�magga�
gacchanto antar� ca bodhi� antar� ca gaya� upakena �j�vakena saddhi� pa�isammoditv�
a��h�rasayojanamagga� padas�'va gantv� s�ya�hasamaya� b�r��asi� isipatana�
migad�ya� p�visi.

Tato pa�cavaggiyehi bhikkh�hi asa��hitasaya�kati kehi kata bahum�no


pa��attapavarabuddh�sane nisinno dasasahassacakkav��ehi �gatabrahmehi a��ehi ca
devayakkhagandhabbakinnaramahoragasupa��ehi ima� cakkav��agabbha� parip�rayam�nehi
parivuto

[SL Page 037] [\x 37/]

Pa�cavaggiye bhikkh� �mantasi. "Odahatha bhikkhave sota� amatamadhigatanti"


ko��a��appamukh�na� pa�cavaggiy�na� bhikkh�na� attan�'va bujjhitasabba���ta���e
�hatv� dhammacakkappavattanasutta� sa�yuttanik�yamah�vagge vitth�rena ca
vi���tabbavibhajana� tipariva��a� dv�dasak�ra� catusaccadhamma� desesi.

Desan�vas�ne a���ko��a��o sot�pattipale pati��hahi, a��h�rasa ko�iyo brahm�no


arahatte pati��hahi�su, sesa paris�ya sot�pann� sakad�g�mino an�g�mino ga�ana�
v�tivatt�- vuttampi ceta�:-

"Mah�samayasutte ca atho ma�galasuttake,


Samacitte r�hulov�de dhammacakkappavattane.

Devat�samit� tattha appameyy� tad� ahu,


Dhamm�bhisamayo cettha ga�an�to asa�khiy�"'ti.

Eva� t�va mett�purassara� katv� dhamma� desent�, evameva� vi���n� purisena


attahitak�mena �misanirapekkhena hutv� dhammo desetabbo, tena tassa so mahapphalo
hoti mah�nisa�so, iti sabbabuddhehi garukato m�nito p�jito, tasm� sakkacc�,'ya�
saddhammo sotabbo.

Dhammagarukatta� tatiya�-3.
-----------------
Aya� hi saddhammo kena desito?-Amh�ka� satth� bodhima��e nis�ditv� sabba���ta���ena
sacchikatv� bodhirukkham�le satt�ha� ekapalla�kena v�tin�mesi, tato u��hahitv�
�saka� pubbuttaradis�bh�ge �hito'va animisena cakkhun� bodhirukkha� udikkhanto
dutiyasatt�ha� ratanaghare abhidhamma� sammasanena catutthasatt�ha�
ajap�lanigrodham�le "dukkha� kho ag�ravo viharati appatisso, kannukhv�ha� a��a�
sama�a� v� br�hma�a� v� sakkatv� karukatv� vihareyyanti"
�dihidhammagarutabbabh�vapaccavekkhanena cevatissanna�ca m�radh�t� na� satth�ra�
palohanattha� �gat�na� niv�ra�ena ca pa�cama satt�ha�, mucalindena n�gar�jena
upa��hiyam�no cha��hamasatt�ha�.

[SL Page 038] [\x 38/]

Tato r�j�yatanam�le tapassubhallukehi dinna� sakkharamadhupi��ika� pa�iggahetv�


sukhayanto sattamasatt�ha�, tato pana ajap�lanigrodham�le gantv� nisinno
phalasam�pattisukhena a��hamasatt�ha� v�tin�mesi, ettaka� k�la� bodhima��eyeva
pa�hamasambodhidivasato pa��h�ya y�va a��hamasatt�ha� chapa���sa divas�ni gat�ni
honti, tasmi� nisinnassa bhagavato eva� cetaso parivitakko udap�di "adhigato kho
my�ya� dhammo gambh�ro duddaso duranubodho"'ti �di, aya� parivitakko kad�
uppanno'ti?- �s��hassa sukkapakkhe dv�dasamadivase, tad� aya� satthu parivitakko
uppanno, tasmi� samaye sahampat� mah�brahm� dasasahassacakkav��abrahmaga�ehi
saddhi� pa�hama�gatasiro hutv�:-

Sesesu dasasahassesu brahm�no lokadh�tusu,


Te ekato a�jalik� satth�ra� etadabravu�.

"U�hehi v�ra vijitasa�g�ma satth�v�ha ana�a vicara loke,


Desehi bhagav� dhamma� a���t�ro bhavissant�"'ti.

Eva� �y�cito dhammacakka� pavattetv� pa�camiya� pakkhassa


anattalakkha�asuttantadesan�ya sabbe'pi te pa�cavaggiye bhikkh� arahatte
pati��h�payi�su, iti satth� brahmaga�ehi abhiy�cito lokahit�ya dhamma� desesi,
teneva cettha:-

"Saddhammo dullabho loke desit�ro ca dullabh�,


Labhitv� 'd�ni tumhehi sotabba� dhammamuttamanti."

Citte katv� sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

Brahmajjhesana� catuttha�-4.
------------------
Idha t�va ca tumhe tath�gatasaddhamme pas�dabahul� dhamm�san�bhimukhavadan�
niv�ritan�nappak�rasamphappal�pavad� bhavatha, samphappal�po ca n�meso k�ci
annap�n�din� pavattakath� appak� v� hotu bahuk� v� tiracch��akath� eva nanu, vutta�
heta� bhagavat�:-

"Ta� bhikkhave anekavihita� tiracch��akatha� na kathetha, seyyath�da�, r�jakatha�


corakatha� mah�mattakatha� sen�katha� bhayakatha�

[SL Page 039] [\x 39/]

Yuddhakatha� annakatha� p�nakatha� vatthakatha� sayanakatha� m�l�katha�


gandhakatha� ��tikatha� y�nakatha� g�makatha� nigamakatha� nagarakatha�
janapadakatha� itthikatha� * s�rakatha� visikh�katha� kumbha��h�nakatha�
pubbapetakatha� n�nattakatha� lokakkh�yika� samuddakkh�yika� iti bhav�bhavakatha�
iti v�, ta� kissa hetu, na s� bhikkhave kath� atthasa�hit� na �dibrahmahacariyak�
na nibbid�ya na vir�g�ya na nirodh�ya na upasam�ya na abhi���ya na sambodh�ya na
nibb���ya sa�vattati.

Kathento ca kho tumhe bhikkhave ida� dukkhanti katheyy�tha, aya� dukkhasamudayo'ti


katheyy�tha, aya� dukkhanirodho'ti katheyy�tha, aya� dukkhanirodhag�min�
pa�ipad�'ti katheyy�tha, ta� kissa hetu, es� bhikkhave kath� atthasa�hit� es�
�dibrahmacariyak� es� nibbid�ya vir�g�ya nirodh�ya upasam�ya abhi���ya sambodh�ya
nibb���ya sa�vattati.

Tasm�tiha bhikkhave ida� dukkhanti �yogo kara��yo, aya� dukkhasamudayo'ti �yogo


kara��yo, aya� dukkhanirodho'ti �yogo kara��yo, aya� dukkhanirodhag�min�
pa�ipad�'ti �yogo kara��yo"'ti.

"Sannipatit�na� vo bhikkhave dvaya� kara��ya�, dhammo v� desetabbo, ariyo v�


tu�h�bh�vo"'ti.

Ettha catutthajjh�nasam�pajjana� v� catutthajjh�navasa� sam�pajjana� idha ariyo


tu�h�bh�vo'ti adhippeto, ten�ha:-

"M�vo tiracch�nakatha� kathetha


N�ya� kath� ki�ci udeti attha�,
Saggassa mokkhassa ca'r�tibh�t�
Ariy� ta� neva kathenti v�ca�.

Yutta� dvaya� vo kara�iyameva


Dhamma� kathetu� atha tu�hibh�va�,
Eta� jin�na� anus�san�ya�
Hitesina� sissaga�esu desita�
-----------------------------------------------------
* "Itthi katha� purisakatha�"-iti purisakath�ya sama� dissati
mudditamarammad�ghanik�ye.

[SL Page 040] [\x 40/]

Sabbemaya� s�dhu pariggah�ma


Yanta� jin�na� anusi��hadhamma�,
Ala� kathetu� atha v�'pi sotu�
Mokkhatthik�na� imamujjumagganti"

Iti tattha sannipatit� paris� bhagavato desana� �vajjent� bah� sot�pattiphal�d�ni


p�pu�i�su, eva� bhagavato desitov�da� attano citte paccupa��h�petv� tappas�dabahul�
hutv� sakkacc�ya� saddhammo sotabbe.

Dvaya�kara��ya� pa�cama�-5.
-----------------
Aya� sugatasaddhammo n�ma yena kenaci suto �hitanisajja��h�nesu ta� sajjh�yanto
�vajjento tappaccay� attano mokkhasukh�vaha� hot�'ti,katha�:-

Eko kira s�vatthiv�s� kulaputto bhagavato dhammadesana� sutv� k�me pah�ya


bhikkhuna� santike pabbajitv� upasampada� labhitv� �cariyupajjh�y�na� santike pa�ca
vass�ni kattabbavatta� katv� dve m�tik�pagu�a� katv� kamma��h�n�ni paripucchitv�
�cariyupajjhaye �pucchitv� satthusantika� gantv� vanditv� kamma��h�na� y�ci,
satth�'pi tassa y�vaarahatt� kamma��h�na� kathesi.

So satthusantike y�vaarahatta� kamma��h�na�kath�petv� gahetv� tath�gata� vanditv�


ara��a� pavisitv� ekasmi� rama��ye rukkham�le nis�ditv� palla�ka� �bhujitv�
kamma��h�na� pa��hapesi, so gha�ento v�yamanto arahatta� pattu� n�sakkhi.

Eva� cintesi ida� kamma��h�na� obh�samattampi mayha� na upa��h�peti, ito gantv�


satth�ra� visesetv� kamma��h�na� kath�pess�m�"'ti, tato nikkhamitv� satthusantika�
�gacchanto antar�magge mahanta� avad�ha� bhay�naka� lomaha�sa� ito cito samantato
ca samu��hita aggaj�la� pajjalanta� vidahanta� dh�m�yanta� �ditta�sampajjalita�
sajotibh�ta� vipphuranta� u��hita� disv� vegeneka� mu��apabbata� abhiruyha
tassamatthake nisinno ara��a� dayham�na� aggi� disv� �ramma�a� ga�hi.
Yath� d�vaggi dahati ti�arukkhalat� bah�,
Eva� aniccat� loke sabb�dahati tejas�'ti.

[SL Page 041] [\x 41/]

"Yath�'pi ca aggi mahant�ni ca khuddak�ni ca up�d�n�ni �ahanto gacchati, eva�


ariyamagga���aggin�'pi mahant�ni ca khuddak�ni ca sa��ojan�ni �ahantena gantabba�
bhavissat�"'ti cintesi, tasmi� samaye satth� gandhaku�iya� sannisinno'va �vajjento
tassa citt�c�ra� �atv� "evameta� bhikkhu mahantakhuddak�nihi up�d�n�ni viya imesa�
satt�na� abbhantare uppajjam�n�ni a�u�thul�ni sa�yojan�ni ���aggin� jh�petv�
abhabbuppattik�ni k�tu� va��at�"'ti vatv� obh�sa� vissajjetv� tassa bhikkhuno
abhimukhe nisinno viya sappabh�sasar�rena pa���yam�no ima� obh�sag�thamabh�si:-

"Appam�darato bhikkh� pam�de bhayadassiv�,


Sa�yojana� a�u�th�la� �aha� agg�va gacchat�"'ti.

Tassattho bhikkhu yath� aya� aggi eva� mahanta�ca khuddaka�ca up�d�na� �ahanto
gacchati, evameva� appam�darato bhikkh� appam�d�dhigatena ���aggin� eta�
dasasa�yojana� �ahanto abhabbuppattika� karonto gacchat�,ti.

G�th�pariyos�ne so bhikkhu yath�nisinno'va sabbasa��ojan�ni jh�petv� saha


pa�isambhid�hi arahatta� patv� �k�sen�gantv� tath�gatassa suva��ava��a� sar�ra�
thometv� va��etv� vandam�no'va agam�si.

Eva� tath�gatassa saddhammo yena kenaci suto attano �hitanisinna��h�ne


sajjh�yanto'pi �vajjento'pi tappaccay� attano mokkhasukh�vaha� hot�"ti �atv�
sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

D�vaggikamma��h�na� cha��ha�-6.
--------------------
Idha tath�gataov�do hi yena kenaci suto attano �hitanisinna��h�nesu ta�
sajjh�yanto'pi tappaccay� attano mokkhasukh�vaha� hoti,-katha�?

Eko kira s�vatthiv�s� kulaputto bhagavato dhammadesana� sutv� k�me pah�ya


bhikkh�na� santike pabbajitv� upasampanno hutv� �cariyupajjh�y�na� santike pa�ca
vass�ni vasitv� dve m�tik� pagu�a� katv� kamma��h�n�ni pa�ipucchitv�
�cariyupajjh�ye

[SL Page 042] [\x 42/]

�pucchitv� satthusantika� gantv� vanditv� kamma��h�na� y�ci, satth�'pi tassa


y�vaarahatt� kamma��h�na� kathesi.

So satthusantike kamma��h�na� gahetv� tath�gata� vanditv� * ara��a� pavisitv�


ekasmi� rama��ye rukkham�le nis�ditv� palla�ka� �bhujitv� kamma��h�na� pa��hapetv�
gha�ento v�yamanto arahatta� pattu� n�sakkhi, so eva� cintesi "ida� kamma��h�na�
obh�samattampi mayha� na upa��h�peti, ito gantv� satth�ra� visesetv� kamma��h�na�
kath�pess�m�"'ti.

Tato nikkhamitv� satthusantika� �gacchanto antar�magge mar�ci� disv� "yath� aya�


gimhasamaye u��hit� mar�ci d�re �hit�na� r�pupagat� viya pa���yati, santika�
�gacchant�na� neva pa���yati, aya� attabh�vo'pi upp�davaya��hena evar�po hoti"'ti
cintento:-
"Yath� marici phandant� nad�umm�va pajjal�,
�gat�na� vinassant� passa lokassa va�cana�.

Evampi khalu lokassa j�vita� abhiva�cana�,


As�ra� dubbala� �atv� ala� santi� gavesitunti."+
Eva� cintetv� mar�cikamma��h�na� bh�vento �gantv� maggakilanto aciravatiya�
nah�yitv� ekasmi� nad�nivattane ca��asote t�re rukkhacch�y�ya attano cammakha��a�
attharitv� nisinno tattha udakaveg�vagha��anena++u��hahitv� mahante mahante
pe�api��e bhijjam�ne disv� "aya� attabh�vo'pi uppajjitv� bhijjanasabh�vo addhuvo
eva� viy�"ti nisinno'va �ramma�a� aggahesi.

Tasmi� kha�e satth� gandhaku�iya� �hito'va �vajjento tassa citt�c�ra� disv�


�lapanto "evameta� bhikkhu evar�po'c�ya�
------------------------------------------------------------
* "Sama�adhamma� karass�m�'ti"-icceso p��ho dissate'ttha dhammapada��hakath�ya�.
+ "Santigavesana�"-iti bahusu.
++ "Udakaveg�bhigh�tena"-iti dhammapada��hakath�ya�.

[SL Page 043] [\x 43/]

Attabh�vo phe�api��o viya mar�ci viya uppajjanasabh�vo bhijjanasabh�vo ev�"'ti


vatv� ima� g�th�m�ha:-

"Pe��pama� k�yamima� viditv�


Mar�cidhamma� abhisambudh�no,
Chetv�na m�rassa papupphak�ni
Adassana� maccur�jassa gacche"'ti.

G�th�pariyos�ne thero saha pa�isambhid�hi arahatta� patv� satthu suva��ava��a�


sar�ra� thomento vandanto �gato'ti.

Eva� "tath�gataov�do yena kenaci suto, attano �hitanisinna��h�nesu


ta�sajjhayanto'pi �vajjento'pi tappaccay� attano mokkhasukh�'vaha� hot�"'ti �atv�
sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

Mar�cikamma��h�na� sattama�-7.
-------------------
Ida� pa�hama� t�va tisu ratanesu g�rava� paccupa��hapetv� sakkacc�'ya� saddhammo
sotabbo, api ca g�rava� a��hakath�su eva� va��ayanti.

Yo bhikkh� satthari dharam�ne t�su k�lesu upa��h�na� na y�ti, satthari anup�ha�e


ca�kamante saup�ha�o ca�kamat�, n�ce ca�kame ca�kamante ucce ca�kame ca�kamati,
he��h� vasante upari vasati, satthu dassana��h�ne ubhoa�se p�rupati, chatta�
dh�reti, up�ha�a� dh�reti, nah�yati, ucc�ra� v� pasay�va� v� karoti, parinibbute v�
pana bhagavati, cetiya� vanditu� na gacchati, cetiyassa pa���yana��h�ne
satthudassana��h�ne vutta� sabba� karoti. (A��ehi bhikkh�hi "kasm� eva� karosi? Na
ida� na va��ati? Samm�sambuddhassa n�ma lajjitu� na va��at�"ti? Vutte "tu�h� hohi,
ki� buddho'ti vadas�"'ti? Bha�ati.)+ Aya� satthari ag�ravo n�ma.

Yo pana dhammasava�e ++ sa�ghu��he[s] sakkacca� na gacchati, sakkacca� na su��ti,


nidd�yati v� samullapanto v� nis�dati, sakka
--------------------------------------------------------------
+ ( )Imehi antarit� na dissanti sabbattha�
++ "Dhammasava�e"-iti ca, [s] "ghu��he"-iti ca katthaci

[SL Page 044] [\x 44/]

Cca� na ga�h�ti, na dh�reti, na v�ceti, ("ki� dhamme ag�rava� karosi"ti ca vutte


"tu�h�hohi, dhammo dhammo'ti viracasi, ki� dhammo n�m�"ti vadati,) aya� dhamme
ag�ravo n�ma.

Yo pana therena bhikkhun� anajjhi��ho dhamma� deseti, nis�dati, pa�ha� katheti.


Bu��he bhikkhu gha��ento gacchati, ti��hati, nis�dati, dussapallatthika� v�
hatthapallatthika� v� karoti, sa�ghamajjhe ubho a�se p�rupati, chattupah��a�
dh�reti, ("bhikkhusa�ghassa lajjitu� na va��at�"'ti? Vutte "tu�h� hohi, sa�gho
sa�gho'ti viracasi, ki� sa�gho? Migasa�gho, ajasa�gho"'ti �dini vadati,) aya�
sa�gho ag�ravo n�ma, ekabhikkhusmi�'pi hi ag�rave kate sa�ghe katoyeva hoti, tasm�
sabba� ag�rava� pah�ya-

Buddhe sag�rav� hotha sappatiss� sam�hit�,


Buddhe citta� pas�detv� labheyy�tha sukha� vara�.

Dhamme sag�rav� hotha sappatiss� sam�hit�,


Dhamme citta� pas�detv� labheyy�tha sukha� vara�.

Sa�ghe sag�rav� hotha sappatiss� sam�hit�,


Sa�ghe citta� pas�detv� labheyy�tha sukha� vara�.

Tumhe'pi t�su vatth�su susamm�na� sug�rava�,


Karitv� mudit� hutv� dukkhassanta� karissath�"'ti.

Ettha ca pana tath�gatar�pa� ta�kha�amattena disv� tasmi� sar�re g�rava�ca pema�ca


upp�detv� pas�damattehi cakkh�hi passitv� saha p�tisomanassena ito cuto sagge
nibbatt� ga�anapatha� v�tivatt�, tassa'tthassa pak�sanattha� ima� dhammapade
g�th�m�ha:-

"Mano pubba�gam� dhamm� manose��h� manomay�,


Manas� ce pasannena bh�sati v� karoti v�,
Tato na� sukhamanveti ch�y�'va anap�yin�"'ti.

Idha ma��aku��al�vatthu� vitth�retv� kathetabba�.

Aya� hi dhammo upasamiko parinibb��ako sambodhag�m� sugatappavedito, iti satth�r�


desito'pi garutabba��h�nehi v� sabrahmacariyehi v� a��e hi v� desiyam�ne tassa
dassanatth�ya yo

[SL Page 045] [\x 45/]

Koci upasa�kamitv� sota� odahitv� citta� paccupa��hapetv� su��ti, so tasmi� �sane


nisinno catumaggaphal�na� a��atara� sacchikarissati, no ce sacchikarissati, t�yeva
dhammanikanti y� devaloke v� manussaloke v� uppanno dhamm�bhisamaya� p�pu��t�'ti *
seyyath�'pi ma���kadevaputto, vaggulivatthu�d�nicettha d�petabb�ni.

Ayampi hi sa�gho s�lasampanno sam�dhisampanno pa���sampanno vimuttisampanno


vimutti���adassanasampanno sadevakassa lokassa aggadakkhi�eyyo, as�ti mah�s�vak�
pana tasmi�yeva sa�gah�t�, tesampi ekekassa asitisahass� upa��h�k� tesu citt�ni
pas�detv� sagge nibbatt�, keci idh�'pi nibbattanti, seyyath�'pi ti ssa s�ma�ero,
tassa'tthassa pak�sanattha� ima� dhammapade vutta�:-

"A���hi l�bh�panis� a��� nibb��ag�min�,


Evameta� abhi���ya bhikkhu buddhassa s�vako,
Sakk�ra� n�bhinandeyya vivekamanubr�haye"'ti.

Tattha vitth�ro a��hakath�ya� katoyev�'ti. Eva� t�su ratanesu g�rava�


paccupa��hapetv� sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.
Ratanattayag�rava� a��hama�-8.
-------------------
Aya� hi buddhupp�do a��hahi akkha�ehi asamayehi vinimmutto, ten�'ya�
buddhupp�doyeveko kha�o, ten�'ha bhagav�, "eko'va so bhikkhave kha�o eko samayo
brahmacariyav�s�y�"'ti.

Satth�r�yeva pana-"idha bhikkhave tath�gato loke uppanno hoti araha�


samm�sambuddho, dhammo ca des�yati upasamiko parinibb��ako sambodhag�m�
sugatappavedito, aya�ca puggalo niraya� uppanno hoti, aya� pa�hamo akkha�o asamayo
brahmacariyav�s�ya.

Tiracch��ayoniya� uppanno hoti,- pettivisaya� uppanno hoti, asurak�ya� uppanno


ho,ti'- d�gh�yuka� devanik�ya� uppanno hoti, paccantimesu
---------------------------------------------------
* "Pa�ivijjhat�'ti" - iti bahusu.

[SL Page 046] [\x 46/]

Janapadesu pacc�j�to hoti milakkhesu avi���t�resu yattha natthi bhikkh�na�


bhikkhu��na� up�sak�na� up�sik�na� dassana�:- paccantimesu janapadesu pacc�j�to
hoti, soca hoti micch�di��hi vipar�tadassano "natthi dinna� natthi yi��ha� natthi
huta� natthi suka�adukka��na�, kamm�na� phala� vip�ko natthi aya� loko natthi paro
loko natthi m�t� natthi pit� natthi satt� opap�tik� natthi loke sama�abr�hma��
sammaggat� samm�pa�ipann� ye ima�ca loka� para�ca loka� saya� abhi��� sacchikatv�
pavedenti"'ti:- paccantimesu janapadesu pacc�j�to hoti, so ca hoti duppa��o ja�o
phalam�go na pa�ibalo subh�sitadubbh�sitassa atthama���tu�, aya� a��hamo akkha�o
asamayo brahmacariyav�s�y�'ti.

Punacapara� bhikkhave tath�gato loke uppann� hoti araha� samm�sambuddho, dhammo ca


des�yati, upasamiko parinibb��ako sambodhag�m� sugatappavedito, aya�ca puggalo
majjhimesu janapadesu pacc�j�to hoti pa��av� aja�o anelam�go pa�ibalo
subh�sitadubbh�sitassa atthama���tu�, aya� navamo kha�o samayo
brahmacariyav�s�y�"'ti.

Imameva pacchimav�ra� sandh�ya satth�r� vutta� "eko'va so bhikkhave kha�o eko


samayo brahmacariyav�s�y�"'ti.

Idha majjhimadeso n�ma puratthim�ya dis�ya kaja�gala� n�ma nigamo, tass�parena


mah�s�l�, tato para� paccantim� janapad�, orato majjhe, puratthimadakkhi��ya dis�ya
salalavat� n�ma nad�, tatopara� paccantim� janapad�, orato majjhe, dakkhi��ya
dis�ya setaka��ika� n�ma nigamo, tato para� paccantim� janapad�, orato majjhe,
pacchim�ya dis�ya th��a� n�ma br�hma�ag�mo tatopara� paccantim� janapad�, orato
majjhe, uttar�ya dis�ya us�raddhajo n�ma pabbato, tato para� paccantim� janapad�,
orato majjhe'ti.

Aya� majjhimadeso �y�mena tiyojanasat�ni, vitth�rena a��hateyy�ni yojanasat�ni,


parikkhepena nava yojanasat�ni honti.

Tiyojanasat�y�ma� a��hateyya�ca vitthata�,


Navayojanasatika� majjhadesassa ma��ala�.

[SL Page 047] [\x 47/]

Aya� hi majjhimadeso cakkavatt�na� br�hma�agahapatimah�s�l�na�


sabba���buddhapaccekabuddhaaggas�vakaas�timah�s�vak�d�na� uppattideso, tattha
sambuddh�na�
j�tiabhisambodhidhammacakkappavattanayamakap��ih�riyadevoroha�aparinibb��a��h�nades
oeso majjhimadoso n�ma, tato a��esu g�manigamajanapad�disu yattha
bhikkhubhikkhu��up�sakaup�sik� santi, tattha ye niss�ya vasanti, tesa� maggakicca�*
s�dheti, eso patir�padesav�so n�ma.

Buddhupp�dakha�a� laddh� l�bh�na� uttama� vara�,


Alam�rahitu� viriya� yogakkhemassa pattiy�.

A��hakkha�avinimmutta� buddhupp�dakha�a� ima�,


Labhitv�'d�ni saddhamme aya� k�lo pabujjhitu�.
Tenevam�ha bhagav� buddhupp�dakha�o aya�,
Eko'va samayo hoti ga�hitu� phalamuttamanti.

Etamattha� viditv� sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

A��hakkha�a� navama�-9.

Idha saddhammasava�a� n�ma sace yo samann�haritv� sotabba� ma��ati, saddhammeyeva


citta� paccupa��hapetv� sakkacc�ya� saddhammo sotabbo.

Attano pagu�a� hi ya� gantha� tassa attha� anupaparikkhitv� p�lisajjh�yanamattameva


karoti, ki�c�'pi pagu�a� sajjh�yita� hoti, tass� sara� yanti� vind�peti, yath�pana
tameva pagu�a� dhamma� su��hu manasi karoti, dhamma� manasi karitv� dhammarasa�
pa�isa�vedeti, dhammarasa� pa�isa�veditv� attharasa� pa�isa�vedeti, attharasa�
pa�isa�veditv� labhati dhammasa�hita� p�mojja�, pamuditassa p�ti j�yati,
p�timanassa k�yo passambhati, passaddhak�yo sukha� vedeti? Sukhino citta�
sam�dhiyati, sam�hito tato vu��hahitv� vipassana� va��hetv� nacirasse'va
maggaphala� sacchi karot�'ti yath� kira dve sah�yak� bhikkh�-

Tesa� ekato �cariy�pajjh�y�na� santike sikkhant�na� sajjh�yant�na� dve tayo nik�y�


pagu�� ahesu�, te "ara��av�sa� vasiss�m�"'ti �cariyupajjh�ye
-----------------------------------------------------------------
* 'Ma�galakicca�" -itibahusu.

[SL Page 048] [\x 48/]

�pucchitv� sen�sana� sa�s�metv� attano pattac�varam�d�ya nikkhamitv�


yenama�gal�r�mav�s� mah�devatthero tassa santika� gantv� ta� vanditv�
etadavocu�:-"bhante kamma��h�na� no deth�"ti.

Thero tehi kamma��h�na� y�cito tesa� evam�ha, "�vuso ime catt�ro m�se ima�yeva
sajjh�ya� karoth�"'ti dvatti�s�k�re p�likamma��h�na� ad�si,ki�c�'pi tesa� dve tayo
nik�y� pagu��, subbacat�ya padakkhi��ya ta� ga�hi�su, tath� ca pana tath�r�p�na�
kaly��amitt�na� gur�na� vacana� gahitabbameva, vuttampi ceta�-

"Piyo ca garu bh�vaniyo vatt� ca vacanakkhamo,


Gambh�ra�ca katha� katt� no ca'��h�ne niyojaye

Yasmi� et�ni �h�n�ni sa�vijjant�'dha puggale,


Sakkacca� ta� garu� katv� y�vaj�vampi yojaye"'ti.

Tena ime dve bhikkhu therena vutta� ima� dvatti�s�k�ra� p�lito uddisant� "atthi
imasmi� k�ye kes� lom� nakh� dant� taco ma�sa� nah�ru a��hi a��himi�j� cakka�
hadaya� yakana� kilomaka� pihaka� pipph�sa� anta� antagu�a� udariya� kar�sa� pitta�
semha� pubbo lohita� sedo medo assu vasa� khelo si�gh��ik� lasik� mutta� matthake
matthalu�ganti" kathetv� ima� bh�vetha manasi karoth�"'ti �ha.

Te 's�dh�"'ti sampa�icchitv� ov�d�cariyena dinna� kamma��h�na� tassa mukhato


gahetv� idhe'va catt�ro m�se dvatti�s�k�ra� sajjh�yant�'va sot�pann� ahesu�, te
saddh� sappati��h� hutv� �gantv� attan� pa�iladdhagu�a� pak�sesu�, thero "s�dhu
sappuris�"'ti �ha, te aparabh�ge dve'pi vipassana� katv� saha pa�isambhid�hi
arahatta� p�pu�i�su.

Ime kira bhikkh� attano therassa santikeyeva pagu�a� dhamma� therassa ov�de �hatv�
ta�yeva manasi karitv� arahatta� patt�'ti:- ten�ha:-

"Attano pagu�a� gantha� ya� na bh�veti bh�vana�,


Na vij�n�ti ta� attha� kacchapu�o'va v��ijo"ti.
[SL Page 049] [\x 49/]

Yath� kira eko kacchapu�o v��ijo n�n�ppak�ra� vara


candan�'garukapp�raj�ramaricaharitakipphil�sa�giver�dip�ra� kacchapu�a� �d�ya
g�manigam�disu �bhi��anto "candana� ga�hatha, j�ramaric�ni ga�hatha, har�takippil�
ga�hath�"'ti vadati.

Manuss� ya� ya� icchanti, ta� ta� ki�itv� ga�hanti, ubhato bhatta�ca *
bhesajjakara��ya�ca karonti, api ca so v��ijo gil��o hoti, attano tikicchanattha�
vejjassa santika� gantv� ta� pavatti� tassa �roceti, ta� sutv� vejjo tasseva
v��ijassa mukhe kacchapu�akena bhesajja� yojetv� deti, tena paritosena tassa
vy�dhiv�pasamo hot�'ti.
Ettha yath� kacchapu�o v��ijo eva� s�vako, bhesajjamiva saddhammo, vejjo viya
dhammakathiko, by�dhiv�pasamo viya kilesav�pasamo da��habbo'ti, icceva� viditv�
tena sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

Dvatti�s�k�ra dasama�-10.
-------------------
Tatiyo vaggo.
----------
Aya� hi tath�gatasaddhammo rasavasena ekavidho hoti, dhammavinayavasena duvidho,
pa�hamamajjhimapacchimavasena tividho, tath�pi�akavasena, nik�yavasena pa�cavidho,
a�gavasena navavidho, dhammakkhandhavasena catur�s�ti dhammakkhandhasahass�ni
honti.

Katha� eva� j�nitabba� rasavasena tave ekavidhanti?-Ya� hi bhagavat� anuttara�


samm�sambodhi� abhisambujjhitv� y�va anup�dises�ya nibb��adh�tuy� parinibb�yi,
etthantare pa�ca catt���savass�ni devamanussan�gayakkh�dayo anus�santena v�
paccavekkhantena v� vutta� sabba� ta� ekarasa� vimuttirasameva hoti, eva�
rasavasena ekavidha.
-----------------------------------------------------------
* "Ubhato bh�ga�ca"-iti bahusu.

[SL Page 050] [\x 50/]


Catuttho vaggo.
Katha� dhammavinayavasena duvidha�?--Sakala� vikayapi�aka� vinayo,
avasesabuddhavacana� dhammo,eva� dhammavinayavasena duvidha�.

Katha� pa�hamamajjhimapacchimavasena tividha�?- Bhagavato pa�ham�bhisambuddhassa.

"Anekaj�tisa�s�ra� sandh�vissa� anibbisa�,


Gahak�raka� gavesanto dukkh� j�ti punappuna�.

Gahak�raka di��ho'si puna geha� na k�hasi,


Sabb� te ph�suk� bhagg� gahak��a� visa�khita�,
Visa�kh�ragata� citta� ta�h�na� khayamajjhag�"'ti.

Iti ud�navasena pavatta� pa�hamabuddhavacana�,("yad� bhave p�tubhavanti dhamm�,


icc�di g�th�"'ti eke vadanti,)ya� pana parinibb��ak�le abh�si-"handa'd�ni bhikkhave
�mantay�mi vo, vayadhamm� sa�kh�r�, appam�dena samp�deth�"'ti ida�
pacchimabuddhavacana�, ubhinnamantare ya� vutta� eta� majjhimabuddhavacana�, eva�
pa�hamamajjhimapacchimavasena tividha�.

Katha� pi�akavasena tividha�?-Vinayapi�aka� suttapi�aka� abhidhammapi�akanti, eva�


pi�akavasena tividha�.

Katha� nik�yavasena pa�cavidha�?-D�ghanik�yo majjhimanik�yo sa�yuttanik�yo


a�guttaranik�yo khuddakanik�yo'ti, eva� nik�yavasena pa�cavidha�.
Katha� a�gavasena navavidha�?-Sutta� geyya� veyy�kara�a� gath� ud�na� itivuttaka
j�taka� abbhutadhamma� vedallanti, eva� a�gavasena navavidha�.

Katha� dhammakkhandhavasena catur�s�tisahassavidha�?-

Dv�s�ti� buddhato ga�hi dvesahass�ni bhikkhuto,


Catur�s�ti sahass�ni ye'me dhamm� pavattino'ti.

Eva� dhammakkhandhavasena catur�s�tisahassavidha�?-

Dv�s�ti� buddhato ga�hi dvesahass�ni bhikkhuto,


Catur�s�ti sahass�ni ye'me dhamm� pavattino'ti.

Eva� dhammakkhandhavasena catur�s�ti sahassavidha� hot�'ti.

Sabbameva ceta� tath�gatasaddhamma� ye keci idha manuss� v� yakkh� v� sama�� v�


br�hma�� v� sakkacca� pasannacitt� yena kenaci bhikkhubhikkhu��up�sakaup�sik�dihi
v� kathita�

[SL Page 051] [\x 51/]

Dhammavinayato v� pi�akato v� nik�yato v� a�gato v� dhammakkhandhato v�


dhammako��h�sato v� su�anti, tesa� sot�pann�dayo dhamm�bhisamaya� sampatt�
ga�anapatha� v�tivatt�, ten�ya� saddhammo sakk�tabbo garuk�tabbo m�netabbo
p�jetabbo, yena hi eva� saddhammo garukato, tena tath�gato'pi karukato'va hoti,
nanu eva� bhagavat� vutta� "yo kho vakkali dhamma� passati, so ma� passati, yo ma�
passati, so dhamma� passat�"'ti.

Sambuddh�na� duve k�y� r�pak�yo sir�dharo,


Yo tehi desito dhammo dhammak�yo'ti vuccati.

Tassa'tthassa d�panattha�:-

"P�mojjabahulo bhikkhu pasanno buddhas�sane,


Adhigacche pada� santa� sa�kh�r�pasama� sukhanti."

Vatthu dhammapade kathita�, tampi idh�haritv� kathetabba�.

Alameva ca saddhamme naro citta� pas�ditu�,


Desetu� atha sotu� v� eva� bahugu�e sati.

Icceta� sabba� bhagavato vacana� vimuttirasameva, ettaka� viditv� sakkacc�'ya�


saddhammo sotabbo.

Dhammak�ya� pa�hama�-1.
--------------
Ida� pa�hama� t�va buddhadhammasa�ghesu etesu ratanesu cittappas�da�
paccupa��hapetv� sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo, citta� hi n�meta� d�gharatta�
r�p�disu �ramma�esu anusvaram�na�* kusalakamma��h�ne vidhin� pa�ipajjitu� dhamma�
v� pana sotu� na otarati, ta� ta� �ramma�ameva s�dheti, kusalakamma��h�na� karo
--------------------------------------------------------
* "Anussaram�na�"- iti katthaci.

[SL Page 052] [\x 52/]

Ntassa dhamma� v� su�antassa ya� tattha r�pa� �gata�, ta� r�pa��eva ga�h�ti, r�pa�
mu�citv� sadda� ga�h�ti-gandha�-rasa�-pho��habba�-dhamma� ga�h�ti, n�n�ppak�ra� *
bahiddh� cintitampi cinteti, vitakketi.
Mah�vane makka�o viya, rukkhagge baddhapa��t� viya ekamuhuttampi ekasmi� �ramma�e
�h�tu� na sakkoti, cittann�meta� d�re hontampi �ramma�a� sampa�icchanaj�tika� hoti,
api ca cittassa vicarit�na� dassanattha� cittavagge ima� g�tham�ha bhagav�:-

"D�ra�gama� ekacara� asar�ra� guh�saya�,


Ye citta� sa��amessanti mokkhanti m�rabandhan�"'ti.

Aya� bh�gi�eyyasa�gharakkhitavatthumhi dhammapade vitth�rit� yeva, id�ni pana


cittadamana� dassent� eva� vadanti:-

"N�n�ramma�ato citta� ta� niv�retha s�dhuka�,


Ujumpe'kaggata� katv� yu�jetha jinas�sane.

Bahu� v� hotu appa� v� ya� ki�ci jinabh�sita�,


Ta� su�ant�'dha sakkatv� dukkhassanta� karonti te.

Sabh�vato ida� citta� bahiddh� visaya� sad�,


Niv�retv� tato samm�+dhamma� sotu� �hapetha++tanti"

Eva� sabahum�nehi sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

Cittasa��ama� dutiya�-2.
---------------
Idha saddhammasava�atth�ya n�n��h�nato �gat� dhammasabh�ma��ale sannisinn�
sannipatit� hontiyeva, teneva sabbehi sabahum�nehi sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

Citta� hi n�meta� d�gharatta� r�p�disu �ramma�esu anuvisata�,


s�lasa�varadhammasava�ayo soma�asik�rakamma��h�nav�thiyo otaritu� na visahati,
saka�e sa�yuttak��ago�o viya uppathameva gacchati.
------------------------------------------------------------
* "Dhamma� ga�hitv� n�n�ppak�raka�" iti katthaci.
+ "�hita� katv�-iti ca, ++"karotha" - iti ca bahusu.

[SL Page 053] [\x 53/]

Yath� n�ma k��avaccho m�tu kh�rena va��hito k��adhammo thullasar�ro hutv� vicarati,
tamenameko purisop�yena g�va� bandhitv� �ka��hitv� dhenuto apanetv� ekasmi�
rukkhatthambhe sambandhitv� dussarajjuy� tassa n�sacchidda� vijjhitv� saka�ayogge
Yojetv� g�va� n�sa�ca p�sena bandhita� magga�yeva gamento ito cito va vipphandati,
so attano g�v�ya baddhayuga� apar�para� ka��hanto parika��hanto tattha tattha
nipajjahi ceva u��hahati ca, eva� sa�kampayam�no smap��ayam�no kilantasar�ro hutv�
kamena damana� upeti, so eva� punappuna purisena damito tatoppabhuti danto hoti
vin�to kammakkhamo bh�ravaho hoti.

Evameva ida� citta� d�gharatta� r�p�disu �ramma�esu anuv�sati, tassa damanattha�


pana v�yamant�:-

Ye citta� anupubbena sa��amenti up�yato,


Te sa��amagu�a� patat� sukha� labhanti nibbutinti.

Idha ta� damentena sara�agamanak�le sara�a� gantabba�, s�larakkhanak�le sila�


rakkhitabba�, uposathassa upavasanak�le uposatho upavasitabbo, pu��akara�ak�le
pu��a� k�tabba�, dhammasava�ak�le dhamma� sotabba�, pabbajj�k�le pabbajitabba�,
sama�adhammakara�ak�le sama�adhamma� k�tabba�, eva� sama�adhamma� katv�
pa�hamajjh�n�d�ni upp�detabb�ni, so teneva jh�n�ni vipassan�p�dak�ni katv�
sot�pattiphal�d�na� pa�ip��iy� arahantaphala� sacchikatv� mah�kh���savo
aggadakkhi�eyyo lokassahot�'ti.
Dunniggaha� dura�gama� lahu�ca
Sad� nip�ti� idha yattha k�ma�,
Vipphandana� sa�hatara� ar�pa�
Medh�vino cittamida� damenti'ti.

Etassa cittadamanassa vibh�vanattha� cittavagge satth� �ha:-

"Dunniggahassa lahuno yatthak�manip�tino,


Cittassa damatho s�dhu citta� danta� sukh�vahanti."

[SL Page 054] [\x 54/]

Ta� idha vitth�retv� kathetabba�, teneva sabbehi sabahum�nehi sakkacc�'ya�


saddhammo sotabbo.

Cittaniggaha� tatiya�-3.
---------------
Idha saddhammasava��ya n�n��h�nato �gamma dhammasabh�ma��ale sannisinn�
sannipatit�, teneva ca sabbehi sabahum�nehi sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo, ettha
ekacco dhammakathiko "eva ma� dhammakathiko'ti j�nissanti"'ti icch�v�re �hatv�
l�bhagaruko hutv� deseti, ta� na mahapphala�, ekacco attano paguna� dhamma�
apacc�si�sam�no paresa� deseti, s� mahapphal� dhammadesan�, so ida� desan�maya�
pu��akiriyavatthu ca labhati.

Ekacco tatheva dhamma� su�anto"iti ma� saddho'ti j�nissanti"'ti icch�v�re �hatv�


l�bhagaruko hutv� su��ti, ta� na mahapphala�, ekacco pana "eta� dhammasava�a�
mayha� mahapphala� bhavissat�"'ti hitak�mo * muducittena dhammasava�e
saddh�samann�gato dhamma� su��ti, ta� mahapphala�, ayampi sava�amaya�
pu��akiriyavatthu� labhati, ettha sakkaccasaddhammasava�assa ca s�dhuk�rad�nassa ca
�nisa�sadassanattha� ida� vatthu-

S�vatthiya� kira ekiss� ku�imbiyadh�t�ya s�miko satthu dhammadesana� sutv� "na


sakk� may� aya� dhammo gih�bh�tena p�retu, pabbajiss�m�"'ti vih�ra� gantv�
a��atarassa pi��ap�tikattherassa santike pabbaji, athassa bhariya� "ass�mik�
ayanti" �atv� r�j� pasenadi kosalo antepura� atihar�pesi, athekadivasa� eko puriso
kenacideva kara��yena eka� n�luppalakal�pa� �d�ya antepura� pavi��ho r�j�na� ad�si.

Atha r�j� n�luppalakal�pa� gahetv� t�sa� itth�na� ekekiss� ekeka� n�luppala� ad�si,
pupphesu bh�jiyam�nesu s� itthi dve hattha� patt�ni gahetv� paha��h�k�ra� dassetv�
-----------------------------------------------
* "Hitak�ma phara�ena" - iti bahusu.

[SL Page 055] [\x 55/]

Upasi�ghitv� parodi, r�j� tass� ubhay�'k�ra� disv� ta� pakkos�petv� pucchi, s�


attano tu��hak�ra�a�ca rodanak�ra�a�ca kathesi "mah�r�ja imassa gandho mayha�
s�mikassa mukhagandho viya hoti, so ma� pah�ya s�sane pabbaji, aha� ima�
upasi�ghitv� hasi�, mama s�mika� anussaritv� rodinti"'y�vatatiya� kathitepi r�j�
asaddahanto puna divase sakalar�janivesane sabbam�l�vilepan�disugandhe har�petv�
buddhapamukhassa bhikkhusa�ghassa �san�ni pa���petv� buddhapamukha� bhikkhusa�gha�
nimant�petv� �sanesu nis�d�petv� mah�d�na� datv� bhattakiccapariyos�ne ta� itthi�
pucchi "kataro te thero"'ti, s� "esa deva thero"'ti dassesi.

Tato r�j� satth�ra� vanditv� "bhante tumhehi saddhi� bhikkhusa�gho gacchatu,


amh�ka� asukatthero anumodana� karotu"'ti �ha, atha satth� ta� bhikkhu� �hapetv�
vih�ra� gato, atha there anumodana� vattu� �raddhamatte sakalar�janivesana�
gandhakapp�rak�s�sa candanan�luppalagandhap�ra� viya j�ta�, r�j�"saccameva s�
abh�s�"'ti pas�ditv� punadivase satth�ra� ta� k�ra�a� pucchi, atha bhagav�
aya�"mah�r�ja dhammakatha� su�anto pa�cava���ya p�tiy� phu�asar�ro uddhaggalomo
t�ya p�tiy� parip�ritaabbhantarasar�ro ahosi, tassa s� p�ti mukhato nikkhamitv�
"s�dhus�dh�"'ti s�dhuk�ra� pavattesi, so t�ya sampanno sakkacca� dhamma� assosi,
ta� m�lako tena mah�r�ja ayam�nisa�so laddho"'ti �cikkhi.

"Saddhammadesanak�le s�dhu s�dh�'ti bh�sato,


Mukhato nibbattat� gandho uppala�'va yathodake"'ti.

Ima� sakkacca sava�assa ca s�dhuk�rad�nassa ca �nisa�sa�passam�nena sakacc�'ya�


saddhammo sotabbo.

S�dhuk�rad�na� catuttha�-4.
------------------
Idha saddhammasava�assa n�n��h�nato �gamma dhammasabh�ma��ale sannisinn�
sannipatit�, teneva ca sabbehi sabahum�

[SL Page 056] [\x 56/]

Nehi sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo, tath�gato hi pa�ham�bhisambodhi� patv� * satta


satt�h�ni + v�tin�metv� brahmun� sahampatin� �y�citadhammadesano b�r��asiya�
isipatane migad�ye a����ko��a��atthera� k�yasakkhi� katv� catusu ariyasaccesu eva�
vibhajanavanta� tividha� pariva��a� dv�das�k�ra� dhammacakkappavattanasuttanta�
desesi, desan�vas�ne thero sot�pattiphale pati��h�si, a��h�rasako�iyo brahm�no
arahattaphale pati��hahi�su, dhamm�bhisamaya� patt� pana ga�anapatha v�tivatt�.

Iti ya� dasabalena pavattita� dhammacakka�, ta� tatheva s�riputtatthero


anupavatteti, eva� dhammacakka� anupavattanteti pana therena desito'pi pak�sito'pi
dhammo satth�r� desito ca pak�sito ca eva hoti, yo hi bhikkhuv� bhikkhun� v�
up�sako v� up�sik� v� devo v� m�ro v� sakko v� brahm� v� ta� dhamma� desetu
pak�setu, sabbaso satth�r� desito pak�sito n�ma hot�'ti veditabbo.

Saddh�ya dhamma� sakkacca� ye dhammakathik� jan�,


Sambuddhav�kya� v�centi sutv� attha� karonti te.

Id�ni tampi ye sutav� pa��it� atthak�mino,


Dhamm�nudhamma� pa�ipann� te papponti siva� pada�.

Itivuttakasutta� ya� tampi khujj�ya desita�,


Dev� s�m�vat� sutv� sot�pann� tad� ah�'ti.

Etass�'pi nidassanattha� s�m�vat�vatthu�yeva vitth�retabb�, eva� idha yena kenaci


kathita� kath�gatasaddhamma�, ta� "satth�r� desitamidanti" �atv� sakkacca�
sotabba�, teneva ca sabbehi sabahum�nehi sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

Sekhav�caka� pa�cama�-5.
----------------
------------------------------------------------------
* "Abhisambujjhitv�"--iti sabbesu.
+ "Pa�hama� satt�ha�"--iti bahusu.

[SL Page 057] [\x 57/]

Idha dhammasava�atth�ya n�n��h�nato �gamma dhammasabh�ma��ale sannisinn�


sannipatit�, teneva ca sabbehi sabahum�nehi sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo, dhamme
ag�ravo n�me sambuddhapaccekabuddhas�vakehi garahito, tasmi� ca sati sag�ravo tehi
va��ito hot�'ti, ettha ca dhamme sag�ravo samabuddhehi agarahito, buddhassa
p�tubh�v� eva dhammassa p�tubh�vo hoti.
(Samm�sambuddh� pana dhamma�yeva sakkari�su, garukari�su, m�nayi�su, p�jayi�su,
dhamma�yeva sakkatv� garu katv� m�netv� p�jetv� anuttara� dhammacakka� pavattesu�,
yath� cakkavatt� r�j� dasakusalakammapathasa�kh�ta� dhamma� sakkaroti garu karoti,
eva� tath�gato'pi navalokuttaradhamma� sakkaroti garu karoti, idha pana
pariyattidhammo'pi tamm�lakatt� sambuddhena garu katoyeva hot�'ti da��habba�,
samm�sambuddhassa navalokuttaradhammagarukara�e ida� sutta�:-

"Yo'pi so bhikkhave r�j� cakkavatti dhammiko dhammar�j� so'pi na ar�jaka� cakka�


vattet�'ti, eva� vutte a��ataro bhikkhu bhagavanta� etadavoca "ko pana bhante ra��o
cakkavattissa dhammikassa dhammara��o r�j�"'ti?-"Dhammo bhikkh�"'ti bhagav� avoca,
idha bhikkhu r�j� cakkavatt� dhammiko dhammar�j� dhamma�yeva niss�ya dhamma�
sakkaronto dhamma� garukaronto dhamma� apac�yam�no dhammaddhajo dhammaketu
dhamm�dhipateyyo dhammika� rakkh�vara�agutti� sa�vidahati antojanasmi�, punacapara�
bhikkhu r�j� cakkavatti dhammiko -pe- sa�vidahati khattiyesu anuyuttesu
balak�yasmi� br�hma�agahapatikesu negamaj�napadesu sama�abr�hma�esu migapakkh�su.

Sa khoso bhikkhu r�j�-pe-sa�vidahitv� anto janasmi� dhammika� rakkh�vara�agutti�


sa�vidahitv� khattiyesu anuyuttesu balak�yasmi� br�hma�agahapatikesu
negamaj�napadesu sama�abr�hma�esu migapakkh�su, dhammeneva cakka� vatteti, ta� hoti
cakka� appavattiya� kenaci manussabh�tena paccatthikena p��in�.

Evameva kho bhikkhu tath�gato araha� samm�sambuddho dhammiko-pe-sa�vidahati


k�yakammasmi� evar�pa� k�yakamma� sevitabba� evar�pa� k�yakamma� na sevitabbanti,
puna ca para� bhikkhu tath�gato-pe-sa�vidahati vac�kammasmi�-pe-manokammasmi� eva

[SL Page 058] [\x 58/]

R�pa� manokamma� sevitabba� evar�pa� manokamma� na sevitabbanti.

So khoso bhikkhu tath�gato-pe-sa�vidahitv� k�yakammasmi�-pe-vac�kammasmi�-


manokammasmi� dhammeneva anuttara� cakka� * pavatteti, ta� hoti cakka�
appativattiya� sama�ena v� br�hma�ena v� devena v� m�rena v� brahmun� v� kenaci v�
lokasminti."

R�j� pana cakkavatti sakkatv� kusala� dasa,


Dhamma� niss�ya vatteti cakka� sattuabhejjiya�.

Tath�gato'pi araha� sambuddho d�paduttamo,


Navalokuttaradhammena cakka� vatteti cakkhum�.

Ta� cakka� sama��d�hi loke appativattiya�,


Tasm� buddhe ca dhamme ca g�rava� janaye budho'ti.

Eva� tath�gat� dhammagaruk� bhavanti'ti cintetv� dhamme sag�rav� hutv� sakkacc�'ya�


saddhammo sotabbo.

Dhammagarukara��yatata� cha��ha�-6.
--------------------
Idha dhammasava�atth�ya n�n��h�nato �gamma dhammasabh�ma��ale sannisinn�
sannipatit�, teneva ca sabbehi sabahum�nehi + sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo,
dhammo panesa bhagavat� arahat� samm�sambuddhena desito ceva pak�sito ca.

So hi bhagav� sabbabuddhakicc�ni ni��h�petv� kusin�r�ya� upavattane mall�na�


s�lavane yamakas�l�namantare uttaras�saka� pa��atte �sane anu��h�naseyy�ya
nipajjitv� bhikkh�na� appam�dena ovaditv� pa�hamajjh�d�ni sam�pajjitv� parinibb�yi.

Parinibbute bhagavat� saha parinibb��� brahm� sahampati ima� g�tha� abh�si:-


------------------------------------------------------
* "Dhammacakka�"- iti muddita�guttare.
+ "Sa�bahum�nen�"'ti edisesu sabbattha bahuso dissato.
[SL Page 059] [\x 59/]

"Sabbe'va nikkhipissanti bh�t� loke samussaya�,


Yath� et�diso satth� loke appa�ipuggalo,
Tath�gato balappatto sambuddho parinibbuto"'ti.

Parinibbute bhagavati saha parinibb��� sakko devanamindo ima� g�tha� abh�si:-

"Anicc� vata sa�kh�r� upp�davayadhammino,


Uppajjitv� nirujjhanti tesa� v�pasamo sukho"'ti.

Parinibbute bhagavati saha parinibb��� �yasm� �nando ima� g�tha� abh�si:-

"Tad� 'si ya� bhi�sanaka� tad�'si lomaha�sana�,


Sabb�k�ravar�pete sambuddhe parinibbute"'ti.

Parinibbute bhagavati saha parinibb��� �yasm� anuruddho im� g�th�yo abh�si:-

"N�hu ass�sapass�so �hitacittassa t�dino,


Anejo santim�rabbha cakkhum� parinibbuto.

Asallinena cittena vedana� ajjhav�say�,


Pajjotasse'va nibb��a� vimokkh� cetaso ah�"'ti.

Eva� tath�gatassa parinibb��ena bahunna� devayakkhan�gasupa���d�na� anekesa�


satt�na� al�bho anabhivuddhi hoti, tath�'pi dhamme sati "buddho natthi"'ti na
vattabbo, tath�gaten�'pi "yo vo �nanda may� dhammo ca vinayo ca desito ca pa��atto
ca, so vo mamaccayena satth�"'ti �ha, tasm� buddha� viya dhamma� cintetv�
"buddho'pi aniccat� gato"'ti ca sallakkhetv� sakkacc�ya� saddhammo sotabbo.

Sambuddhaparinibb��a� sattama�-7.
------------------
Idha saddhammasava�atth�ya n�n��h�nato �gamma dhammasabh�ma��ale sannisinn�
sannipatit�, teneva ca sabbehi sabahum�nehi sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo, dhammo
panesa

[SL Page 060] [\x 60/]

Subh�sit�na� uttamo, tath� vutta� bhagavato subh�sitasuttantadesana� sutv�


pasannena abhitthavantena �yasmat� va�g�sattherena, tatirada� sutta�:-

"Eva� me suta� eka� samaya� bhagav� s�vatthiya� viharati jetavane an�thapi��ikassa


�r�me, tatra kho bhagav� bhikkh� �mantesi bhikkhavo'ti, bhadante'ti te bhikkh�
bhagavato paccassosu�, bhagav� etadavoca:-

Cat�hi bhikkhave a�gehi samann�gat� v�c� subh�sit� hoti no dubbh�sit� anavajj�


ananuvajj� ca vi���na�, katamehi catuhi?-Idha bhikkhave bhikkhu subh�sita�yeva
bh�sati no dubbh�sita�, dhamma�yeva bh�sati no adhamma�, piya�yeva bh�sati no
appiya�, sacc�yeva bh�sati no alika�, imehi kho bhikkhave catuhi a�gehi samann�gat�
v�c� subh�sit� hoti no dubbh�sit� anavajj� ananuvajj� ca vi���nanti, idamavoca
bhagav�, ida� vatv� sugato ath�para� etadavoca satth�:-

Subh�sita� uttamam�hu santo


Dhamma� bha�e n�dhamma� dutiya�
Piya� bha�e n�ppiyanta� tatiya�
Sacca� bha�e n�likanta� catutthanti.

Atha kho �yasm� va�g�so u��h�y�san� eka�sa� uttar�sa�gha� karitv� yena bhagav�
tena�jali� pa��metv� bhagavanta� etadavoca "pa�ibh�ti ma� bhagav�, pa�ibh�ti ma�
sugat�"'ti, "pa�ibh�tuta� va�g�s�"'ti bhagav� avoca, atha kho �yasm� va�g�so
bhagavanta� sammukh� sar�p�hi g�th�hi abhitthaci:-

Tameva v�ca� bh�seyya s�yatt�na� na t�paye,


Pare ca na vihi�seyya s� ve v�c� subh�sit�.

Piyav�cameva bh�seyya y� v�c� pa�inandit�,


Ya� an�d�ya p�p�ni paresa� bh�sate piya�.

Sacca� ce amat� v�c� esa dhammo sanantano,


Sacce atthe ca dhamme ca ah� * santo pati��hit�.
----------------------------------------------------
* " �hu "-iti bahusu.

[SL Page 061] [\x 61/]

Ya� buddho bh�sati v�ca� khema� nibb��apattiy�,


Dukkhassantakiriy�ya s� ce v�c�namuttam�'ti.

Eva� bhagavat� subh�sit�'ti ca v�c�namuttam�'ti va�gisena ca vutta� saddhamma�


"s�dhu s�dh�"'ti bh�sam�n� tappas�dagatena saddh�ya samann�gat� hutv� ye su�anti,
tesa� ta� hit�ya sukh�ya sa�vattati"'ti viditv� sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

Va�g�satthero a��hamo--8.
--------------------
Idha dhammasava�atth�ya n�n��h�nato �gamma dhammasabh�ma��ale sannisinn�
sannipatit�, teneva ca sabbehi sabahum�nehi sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo,
samm�sambuddhassa p�tubh�v� eva saddhammassa p�tubh�vo hoti, anekesa� gu�adhamm�na�
p�tubh�vo ca hoti, ten�ha bhagav�:)--

"Imassa kho bhikkhave ekapuggalassa p�tubh�v� mahato cakkhussa p�tubh�vo hoti,


mahato �lokassa p�tubh�vo hoti, mahato obh�sassa p�tubh�vo hoti, channa�
anuttariy�na� p�tubh�vo hoti, catunna� pa�isambhid�na� sacchikiriy� hoti,
anekadh�tupa�ivedho hoti, n�n�dh�tupa�ivedho hoti, vijj�vimuttiphalasacchikiriy�
hoti, sot�pattiphalasacchikiriy� hoti, sakad�g�miphalasacchikiriy� hoti,
an�g�miphalasacchikiriy� hoti, arahattaphalasacchikiriy� hot�"'ti.

Eva� tath�gatassa p�tubh�vo bahunna� devamanuss�na� ���acakkh� ����loka


���obh�s�d�na� pa�il�bh�ya hoti.

Yath�gato hi pa�ham�bhisambodhi� patv� dhammacakkappavattanena a���ko��a���dayo


pa�cavaggiye vinetv� yasakulaputt�dayo pa�capa���sajane ti�sabhaddavaggiye
r�jakum�re te bh�tike ja�ile sahasasamattehi arahatte pati��h�petv� tato gantv�
r�jagahanagar�pac�re la��hivanuyy�ne vih�si.

Tatra r�j� m�gadho seniyo bimbis�ro magadhamah�mattehi br�hma�agahapatikehi


dv�dasanahutehi saddhi� satth�ra� upasa�kamitv�

[SL Page 062] [\x 62/]

Vanditv� satthu dhammadesana� sutv� ek�dasanahutehi saddhi� sot�pattiphale


pati��hahi, ekanahuta� tisu sara�esu pati��hita�, tato s�riputta-mah�moggall��a-
mah�kassapa-anuruddh�dayo a��e as�ti mah�s�vak� tevijj� cha�abhi���
catupa�isambhidappatt� attano attano abhinih�rena aggappatt� ahesu�.

Tato licchavimalla-sakk�d�na� khattiyamah�s���na� sam�gamo, so�ada��a-k��adanta-


pokkharas�t�na�ca br�hma�amah�s���na� sam�gamo, jotiya-me��aka-ja�ila-k�kavalliya-
pu��a-ugg�d�na�ca gahapatimah�s���na� sam�gamo,-s�t�gira-hemavata-�lavaka-suciloma-
vessava��d�na�ca yakkh�na� mah�nubh�v�na� sam�gamo, sakka-suy�m�d�na�ca
aparim���na� dev�na� sam�gamo, h�rita-sahampati-sana�kum�ra-bakabrahm�d�na�ca
mah�brahm�na� sam�gamo, iti imesa� kira sam�gam� ahesu�, tesu ekekasmi� sam�game
appameyy�na� dhamm�bhisamayo j�to.

Ye'pi n�ga-supa���dayo tiracch��agat� satt� tath�gatar�padassana� v�


dhammasava�aghosamatta� v� labhi�su, te citt�ni pas�detv� tato cut� sagge uppann�
ca sa�khy�ya v� parim��ena v� pariccheda� k�tu� na sakk�, eva� ekassa
samm�sambuddhassa p�tubh�vena sabbalokassa bah�pak�ratarata� �atv� alameva buddhe
dhamme sa�ghe pa��itena citta� pas�detu�, ta� kissa hetu?-

Buddho uppajjam�no ca loke lokaggan�yako,


So cakkhubh�to lokassa lokacakkhu pabha�karo.

Buddho uppajjam�no ca loke lokaggan�yako,


�lokabh�to lokassa loke �lokak�rako.

Buddho uppajjam�no ca loke lokaggan�yako,


Obh�sabh�to lokassa loke obh�sak�rako.

Buddho uppajjam�no ca asmi� loke sadevake,


Deseti saddhammavara� sabbadukkh� pan�dananti.

Icceva� viditv� teneva ca sabbehi sabahum�nehi sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

Buddhap�tubh�va� navama�-9.
----------------

[SL Page 063] [\x 63/]

Idha saddhammasava��ya n�n���h�nato �gamma dhammasabh�ma��ale sannisinn�


sannipatit�,
Teneva ca sabbehi sabahum�nehi sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.
S�vatthinagara� ramma� ta� niss�ya munissaro,
Saddhi� s�vakasa�ghena vas� jetavane jino.

Tad� s�vatthiv�sino kira up�sak� divase divase dve v�re suddhuntar�sa�g�


aggacandanalitt� dipam�l�gandh�dihatth� satth�ra� d�padh�p�d�hi p�jetv� vanditv�
bhikkhusa�ghassa ca a�jali� katv� attano anur�pa��h�na� sallakkhetv�
dhammasava�atth�ya nis�danti, dhammadesan�vasena vanditv� u��h�ya gacchanti,
athekadivasa� s�ya�hasamaye tatheva suddhuttar�sa�g� gandham�l�dihatth� jetavana�
gantv� satth�ra� p�jetv� vanditv� nis�di�su, tad� pana bhikkh� ca sannipatit�,
paris� ca pana bhagavato sar�ra� matthakato y�va p�datal�
vippaki��apu��appabh�vanibbatta� dvatti�samah�purisalakkha��la�kata�
as�tyanubya�janehi anura�jita� n�lap�talohitaod�tama�je��hapabhassaran�mak�hi
chabbidh�hi buddhara�s�hi ve�ave�� v�ya jotita�
indhadhanuvijjullat�k�raby�mappabh�ma��alaparikkhitta� atisayamanohara�
sabbasattanayanasobhagga� samussitasabbaratanamayatora�a� viya
tilokabh�tas�rama��alamiva sampi��ita� �sevanakadassana� ta� buddhasiri� disv�
sabbe sannipatit� ha��hapaha��h� buddhappabh�vena * �ka��hitanayan� nisinn�, satth�
paris�ya ajjh�saya� viditv�:-

Buddhappabh�va� bhagav� d�payanto tath�gato,


Ekapuggalasuttanta� sa�ghamajjhe pak�say�.

Idha ca:-

"Bhikkhakeva iti t�vettha catusu paris�su ca,


Sabbesa� pa�ham� dhammadesan� pa�igg�hak�.
Uttam� aggaparis� santik�vacar� sad�,
Desan�ya rah� sotu� ten�'mantesi bhikkhavo"'ti.

Imin� buddhavil�sena,-
----------------------------------------------------------
* "Vil� sena" iti bahusu.

[SL Page 064] [\x 64/]

"Eka puggalo bhikkhave loke uppajjam�no uppajjati adutiyo asah�yo appa�imo


appa�isamo appa�ibh�go appa�ipuggalo asamo asamasamo d�pad�na� aggo, katamo
ekapuggalo?-Tath�gato araha� samm�sambuddho, aya� kho bhikkhave eka puggalo loke
uppajjam�no uppajjati adutiyo asah�yo appa�imo appa�isamo appa�ibh�go appa�ipuggalo
asamo asamasamo dipad�na� aggo"'ti.

Tath�gato eva� mahiddhiko hoti mah�nubh�vo upari bhavagg� he��h� av�cipariyanta�


tiriya� aparim���su lokadh�tusu sabbasatte abhibhavati s�len�'pi sam�dhin�'pi
pa���ya'pi vimuttiy�'pi vimutti���adassanen�'pi, yassa na tul� v� pam��a� v� atthi,
atulo appameyyo anuttaro asadiso r�j�na� r�j� dev�na� atidevo sakk�na� atisakko
brahm�na� atibrahm�, ten�ha:-

"Imasmi� bhikkhave sadevake loke sam�rake sabrahmake sassama�abr�hma�iy� paj�ya


sadevamanuss�ya tath�gato abhibh� anabhibh�to a��adatthu daso vasavatti"'t� �di.

Tath�gato sirisampanno lakkha�asampanno jutisampanno pabh�sampanno yasasampanno,


teneva eko ca loke sabbasattesu asadiso sabba��� sabbavid� sabbadass�v�
sabb�t�t�n�gatapaccuppannesu appa�ihata���o samm�sambuddho apad�na� aggo d�pad�na�
aggo catuppad�na� aggo bahuppad�na� aggo r�p�na� sa��ina� asa���na�
nevasa���n�sa���na� sabbasatt�na aggo tath�gato'ca etesa� je��ho ca se��ho ca
uttamo ca aggo ca, vutta�pi ceta�:-

A��h�nameta� bhikkhave anavak�soya� ekiss� lokadh�tuy� dve arahatto samm�sambuddh�


apubba� acarima� uppajjeyyu�, neta� �h�na� vijjati, �h�na�ca kho eta� bhikkhave
vijjati ya� ekiss� lokadh�tuy� eko araha� samm�sambuddho upapajjeyya, �h�nameta�
vijjat�"'ti.

Icceta� k�ra�ampi milindapa�hena d�petabba�, tath� ida� ekapuggalasuttantadesana�


�dito pa��h�ya bhagavat� desita� sutv� samantato nirantara� pa�cava���ya p�tiy�
phu�asar�r� acchariyabbhuta� nicch�retv�:-

[SL Page 065] [\x 65/]

"S�dhu s�dh�"'ti te vatth� abhinandi�su v�cato,


Te'pi tassa�jali� katv� sampa�icchi�su k�yato.

Eko adutiyo loke aggo appa�ipuggalo,


Asah�yo asamasamo sambuddho dipaduttamo.

Se��ho je��ho ca pavaro uttamo asadiso jino,


Lokan�tho dasabalo saba��� lokap�jito.

Aho suladdha� l�bh�na� ya� pass�mi tath�gata�,


Sabbasattuttama� v�ra� ta� l�bha� uttama� matanti."

Evam�d�ni vatv� satthuDesan�ya uppannabalavap�ti� vikkhambhetv� khayavaya�


pa��hapetv� vipassana� va��hetv� bah� bhikkh� sot�pattiphal�d�ni p�pu�i�su,
sampattamah�janass�'pi s�tthik� desan� j�t�'ti.

Icceta� tath�gatassa gu�a� viditv� samm�sambuddhe ca tassadhamme ca sa�ghe ca


mahanta� cittappas�da� katv� sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

Ekapuggalassapak�sana� dasama�-10.
----------------------
Catuttho vaggo.
------------ Idha saddhamma� sotu� ma��alam�le sam�gat� sabbe.
Tena ima� dhammacara� su��tha sakkacca� sugatena desita�'ti.

Ekasmi� samaye satth� s�vatthi� niss�ya jetavane viharati, tad� s�vatthiv�sino


manuss� sannipatit� nagaramajjhe v� sabh� ma��ale v� sannisinn� evar�pa� katha�
samu��h�pesu� "Ka� nu kho durakkh�tabba�, ka� rakkhitu dukkarant�" �ha�su, tesu eko
ta� sutv� te evam�ha "p���tip�t� verama��sikkh�pada� n�ma a��ehi durakkhiya�, ta�
maya� rakkhitabba�, ten�ha p���tip�t� verama��yeva varanti vad�mi"'ti.

Tato a��e sutv� te evam�ha�su"adinn�d�n� verama�� - pe - k�mesu micch�c�r� verama��


= mus�v�d� verama�� = sur�merayamajjapam�da��h�n� verama�� sikkh�pada� n�ma a��ehi
durakkhiya�, ta� may� rakkhitabba�, ten�ha� sur�merayamajjapam�da��h�n�
verama�iyeva varanti vad�m�"'ti �ha�su, ye tattha p���tip�t� verama�ik�d�du yassa
kassaci vacana� su�i�su, te tassa nevapakkh�na vaggik� ahesu�, eva� sesepu'pi
catusu, sabbe pa�casat� sabh�gapa�cas�larakkhak� ahesu�, te a��ama��a� sa���petu�
n�sakkhi�su, ya� ya� attan� gahita�, ta� ta� attan� gahitasadisameva a��ena saddhi�
na sameti, eka� s�la� ekena satena gahita� hoti, catt�ri ses�ni cat�hi satehi
rakkhit�ni honti, te ekadivasa� evam�ha�su "aho maya� drarakkhitabba�
rakkh�m�'ti'vad�ma, yath� n�matula� cha��etv� hatthena pam��a� ga�hanakapuris�
viya, esa samm�sambuddho dhuravih�re vasati, handa maya� anuttara� dhammatula�
dasabala� upasa�katv� etamattha� �rocess�ma, yath� bhagav� by�karissati, tath� na�
dh�ress�m�"'ti, te ekacchanda hutv� satthu santika� agama�su, tath� a��e'pi bah�
jan� nikkhami�suyeva, te satthu santika� gantv� ekamanta� nisinn� bhagavato
etamattha� �rocesu�, ta� satth� tesa� katha� sutv� ekas�la�'pi kani��ha� akatv�
sabbeheva surakkhit�n�'ti pasa�santo "s�dhu s�dhu up�sak�, ya� tumhehi rakkhita
s�la� surakkhi�su"'ti vatv� im� g�th� abh�si:-

"Yo p���matip�tehi mus�v�da�ca bh�sati,


Loke adinna� �diyati parad�ra�ca gacchati.

Sur�merayap�na�ca yo naro anuyu�jati,


Idheva so'pi * lokasmi� m�la� khanati attano.

Eva� bho purisa j�n�hi p�padhamm� asa��at�,


M� ta� lobho adhammo ca cira� dukkh�ya randhayunti."

Up�sak� bhagavato desan�nus�rena sa�vega� pa�ilabhitv� attano ���a� pesetv�


desan�vas�ne ca pa�casat� upasak� sot�pattiphale pati��hahi�su, sampatt�nampi
s�tthik� desan�j�t�, eva� tath�gatadassana� upasa�kamana� dhammasava�a� v�
sukh�vaha� hot�'ti, eva�"bahuppak�ra� lokassa buddh�na� dassana� ya� v� tehi
sa�gamo saddhi� tassa hoti sukh�vahanti" �dito pa��h�ya buddhagu�a� viditv�
sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo

Ekekasikkh�padarakkha�a� pa�hama�-1.
----------------------
---------------------------------------------------------
* "Meso lokasmi�"- iti dhammapade.

[SL Page 067] [\x 67/]

Idha saddhamma� sotu� ma��alam�le sam�gat� sabbe,


Tena ima� dhammavara� su��tha sakkacca� sugatena desita�.

Ekasmi� samaye satth� s�vatthipuramuttama�,


Upaniss�ya sambuddho tasmi� jetavane vasi.

Tad� s�vatthiya� kireko up�sako dhammena samena j�vika� kappento k�lena k�la�
mah�janena saddhi� jetavana� gantv� dhamma� su��ti, uposatha� upavasati, so tena
sucaritakammena samann�gato dhammiko up�sako n�ma j�to, so gacchantek�le ekadivasa�
eva� cintesi "na sakk� may� ag�ramajjhe vasitv� paripu��a� parisuddha�
brahmacariya� caritunti", so pabbajituk�kamo hutv� ekadivasa� bhariy�ya saddhi�
nis�ditv� sukhakatha� kathento �ha "bhadde icch�maha� pabbajitunti",s�"�gamehi t�va
y�v�ha� kucchigata� d�raka� vij�y�m�"'ti �ha, so'piss� vacanena �gametv� d�rakassa
padas� gamanak�le puna ta� �pucchitv� "�gamehi t�va s�mi y�va aya� vayappatto
hot�"'ti vutte so eva� cintesi"y�v�ha� ima� �pucch�mi evameva vikkhepa� karissati,
ki� me im�ya apalokit�ya v� anapalokit�ya v�? Attano dukkhanissara�a�
kariss�m�"'ti.

Ki� karissati bhariy� putto v� ki� karissati,


Maccur�j�bhibh�toha� na sakkomi pamocitu�.

Ki� karissanti me a��e mitt�macc� ca bandhav�,


Na te sakkonti t���ya mara�� ma� pamocitunti.

Cintetv� ta� aj�n�petv�'va nikkhamitv� bhikkh�na� santike pabbaji, so


�cariy�pajjh�y�na� santik�'va kamma��h�na� gahetv� ara��a� pavisitv� gha�ento
v�yamanto na cirasseva arahatte pati��hahi, so attano pabbajitakicca� ni��hapetv�
satthusantika� gantv� vanditv� tato gantv� puttassa dhammakatha� kathesi, so pitu
dhammakatha� sutv� ghar�v�sa� cha��etv� nikkhamitv� pabbaji, so'pi tatheva
kamma��h�na� anuyu�jitv� na cirasseva arahatta� p�pu�i, atha s� pur��ad�tiyik�'pi
eva� cintesi:-

"Itthi ca patik� hoti saputt� ca sas�mik�,


Mayha� pati ca putto ca ma� hitv� pabbaji�su te.

[SL Page 068] [\x 68/]

Yesa� atth�yetarahi ghar�v�se vas�maha�,


Yato te dve'pi nikkhant� ki� ek� vidhav� idh�"'ti.

"Iti te ubho'pi pabbajit�, id�ni me ghar�v�sena ki�? Pabbajiss�m�"'ti sabba� dhana�


cha��etv� nikkhamitv� bhikkhun� upassaya� gantv� pabbaji, pabbajitv� pana samm�
yonisomanasik�ra� payutt� * anicca� dukkhamanatta� eta�, dhammat� es�"'ti
vipassana� pa��hapetv� gha�ent� v�yamant� na cirasseva s� bhikkhun� arahatta�
p�pu�i.

Athekadivasa� dhammasabh�ya� katha� samu��h�pesu� "�vuso dhammikaup�sako attan�


dhamme pati��hitatt� nikkhamitv� pabbajitv� arahatta� patto, puttad�rass�pi
pati��hatta� patto"'ti+.

Satth� gandhaku�ito nikkhamitv� dhamm�sanamatthake nisinno taru�asuriyo viya


kesaras�ho viya ka�canadv�re �hitatora�a� viya rocam�no nis�ditv� bhikkh� �mantesi
"k�yanu'ttha bhikkhave etarahi kath�ya sannisinn�, k� ca pana vo antar� kath�
vippakat�"'ti pucchitv� "im�ya n�m�"'ti vutte. "Bhikkhave pa��itena n�ma
nevattahetu na parassa hetu samiddhi icchitabb�, anicchitv� ca pana dhammikeneva
dhammapa�isara�e na bhavitabbanti" anusandhi� gha�etv� dhamma� desento ima�
g�tham�ha:-

"Na attahetu na parassa hetu,


Na puttamicche na dhana� na ra��ha�,
Na iccheyya adhammena samiddhimattano
Sa s�lav� pa��av� dhammiko siy�"'ti.
Eva� bhagav� dhamm� desesi, desan�vas�ne bah� sot�pattiphal�d�ni p�p��i�su, iti
�dito pa��h�ya buddhagu�esu cittappas�da� pati��hapetv� sakkacc�'ya� saddhammo
sotabbo.

Dhammikatthero dutiyo-2.
------------------

[SL Page 069] [\x 69/]

Idha saddhamma� sotu� dhammasabh�ya� sam�gat� sabbe,


Tena ima� dhammavara� su��tha sakkacca� sugatena desita�.*

Ekasmi� samaye satth� s�vatthipuramuttama�,


Upaniss�ya sambuddho tasmi� jetavane vasi.

Tad� kireko s�vatthiv�s� kulaputto ghar�v�se �d�nava� disv� s�sane pabbajitv�


santu��ho ahosi pi��ap�tiko ara��av�s�dhimuttako, so tath�gata� upasa�kamitv�
vanditv� "s�dhu me bhante kamma��h�na� �cikkhatha, appeva n�ma na� bh�vetv�
bhavanissara�a� kareyyanti", atha satth� tassa cariy�nur�pa� kamma��h�na� �cikkhi.

So satthu santike kamma��h�na� gahetv� patir�pa��h�na� olokayam�no tattheva ara��e


abhirama��ya� vividhataru�ataruvaraga�agaha�asa��ama��ita� vivek�bhirat�nur�pa�
u��ramah�rukkhehi parikkhitta� evar�pa� jinnuyy�na� + p�visi, pavi��heca pana'ssa
citta� pas�dati "ettha sama�adhamma� kariss�m�"'ti, so tattheva pokkhara��ya�
hatthap�de pakkh�letv� ekasmi� rukkham�lo attano �sana� pa���petv� ekasmi� �h�ne
pattac�vara� �hapetv� nis�di palla�ka� �bhujitv� kamma��h�na� manasikaronto.

Tad� pana ek� nagarasobhin� itthi ekena purisena saddhi� sa�ketakamma� ak�si "aha�
asuka��h�na� n�ma gamiss�mi, tattha �gacchayy�s�"ti, sa�keta� katv� ca uyy�na�
agam�si. So puriso n�ga�chi, s� tassa �gamanamagga� olokenti ta� adisv� ukka��hitv�
ito cito ca vicaram�n� ta� uyy�na� pavisitv� thera� palla�ka� �bhujitv� nisinna�
disv� ito cito ca olokayam�n� a��a� ki�c� adisv� "aya� ca puriso, evamassa citta�
mohess�m�"'ti tassa purato �hatv� punappuna� nivatthas��aka� mocetv� niv�seti, kese
mu�citv� bandhati, p��i� paharitv� hasati, s� k�mapari��hena paridayham�n�
n�nappak�ra� k�masa��a� va��ent� evam�ha:-
--------------------------------------------------
* Aya� chandas�na sameti. + "Jinuyy�na�" - iti katthaci.

[SL Page 070] [\x 70/]

"Y� v�dha rati lokasmi� devaloke ca y� rati,


T�sa� rat�na� pavar� y� k�maratisevan�"ti.

Ta� sutv� therassa sa�vego uppajjitv� sakalasar�ra� salomaha�so pari, so"kinnukho


idanti" cintetv� tass� kiriya� disv� attano sama�adhamma� paccupa��hapetv� tass�
pa�ivacana� dento ima� g�th�m�ha:-

"K�m�'ha dukakh� lokasmi� k�m� dukkh� parampi ca,


Ye k�me patisevanti na te mu�canti dukkhato"'ti.

Tad� hi satth� �vajjesi "mama santike kamma��h�na� gahetv� sama�adhamma�


kariss�m�'ti gatassa bhikkhuno k� nu kho pavatti"'ti upadh�rento ta� itthi� disv�
tass� an�c�rakiriya�ca disv� therassa sa�veguppatti� �atv� gandhaku�iya� nisinno'va
tena saddhi� kathesi "bhikkhu k�magavesak�na� arama�a��h�nameva v�tar�g�na�
rama�a��h�na� hot�"'ti, eva�ca pana vatv� obh�sa� paritv� tassa dhamma� desento
ima� g�th�m�ha:-

"Rama��y�ni ara���ni yattha na ramat� jano,


V�tar�g� ramissanti na te k�magavesino"'ti.
Desan�vas�ne so thero yath�nisinno'va saha pa�isambhid�hi arahatta� patv�
�k�sen�gantv� satth�ra� thuti� karonto tath�gatassa p�de vanditv� agam�si, eva�
tath�gate samm�sambuddhe ca pana mah�k�ru�ike tassa dhamme ca ariyasa�ghe ca
mahanta� cittappas�da� katv� sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

K�mag�hiya� tatiya�-3.
---------------
Idha saddhamma� sotu� ma��alam�le sam�gat� sabbe,
Tena ima� dhammacara� su��tha sakkacca� sugatena desita�.

Ekasmi� samaye satth� s�vatthipuramuttama�,


Ta� niss�ya ca sambuddho tasmi� jetavane vas�.

[SL Page 071] [\x 71/]

Tad� s�vatthiya� kireko br�hma�o ahosi, tassa etadahosi "sabbo aya� loko
"mah�gotamo samm�sambuddho sabba��� sabbadass�v� atthakusalo dhammakusalo
���asampanno"'ti vadati, kinnu kho samm�sambuddho atthameva j�n�ti, ud�hu
anatthamp�'ti, handa'd�ni upasa�kamitv� pucchiss�mi nanti" so satth�ra�
upasa�kamitv� pucchi "bhante tumhe atthameva j�n�tha ma��e, neva anatthanti"

Atha bhagav� lokan�yako evam�ha "atthac�ha� b�hma�a j�n�m�, anattha�ca, tato


a��a�ca uttar�tara� j�n�m�"ti, "tena hi me anattha� katheth�"ti, atha bhagav�
lokanet� anatthakara� dhamma� sa�khittena br�hma�assa kathento ima� g�th�m�ha:-

"Ussuraseyya� �lasya� ca��ikka� d�ghasotthiya�,


Ekassaddh�nagamana� parad�r�pasevana�,
Eta� br�hma�a sevassu anattha� te bhavissat�"'ti.

Ta� sutv� br�hma�o ha��hatu��ho s�dhuk�ramad�si "s�dhu s�dhu ga��cariya


ga�aje��haka tumhe'va attha�ca j�n�tha. Anattha�ca j�n�th�"'ti, atha bhagav� �ha
"eva� kho br�hma�a atth�natthaj�nanako n�ma may� sadiso natthi"'ti, atha'ssa satth�
�saya� upadh�retv� kathes� "br�hma�a kena kammena j�vas�"'ti, pucchitv� j�katammena
bho gotam�"'ti.

Ki� pana te br�hma�a jayo hoti, par�jayo"'ti?-"Bho gotama me jayo'pi hoti,


par�jayo'pi"'ti vutte "br�hma�a appamattako esa para� jinantassa jayo n�ma na
seyyo, yo pana kilesajayena att�na� jin�ti, tassa jayo seyyo, na hi ta� jaya� koci
idha avajaya� k�tu� sakkot�"'ti vatv� anusandhi� gha�etv� dhamma� desento im� g�th�
�ha:-

"Att� bhave jita� seyyo v� c�ya� itar� paj�,


Attadantassa posassa nicca� sa��atac�rino.

Neva devo na gandhabbo na m�ro saha brahmun�,


Jita� apajita� kayir� tath�r�passa jantuno"'ti.

Desan�vas�ne br�hma�o sot�pattiphala� patto, a��e'pi bah� sot�pattiphal�d�ni


p�pu�i�su, eva� tath�gate paramattha

[SL Page 072] [\x 72/]

Desan�kusale samm�sambuddhe mah�k�ru�ike tassa dhamme ca ariyasa�ghe ca


cittappas�da� katv� sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

Anatthapucchakabr�hma�ocatuttho,-4.
------------------------
Idha saddhamma� sotu� dhammasabh�ya� sam�gat� sabbe,
Tena ima� dhammavara� su��tha sakkacca� sugatena desita�

Ekasmi� samaye satth� r�jaggahapura� vara�,*


Ta� niss�ya sa sambuddho tatra ve�uvane vasi.

Tad� r�jagahanagare kireko br�hma�o s�riputtattherassa m�tulo, so therassa santika�


gantv� + therena saddhi� pa�isammodan�ya� katha� kathetv� ekamanta� nis�di, thero
ta� evam�ha "kinnu kho br�hma�a ki�cideva kusala� karos�"'ti?-"�ma bhante
karom�"'ti, "ki� karos�"'ti? "Aha� bhante m�se m�se sahassaparicc�gena d�na�
dammi"'ti, kassa desi"'ti? "Niga��h�na� bhante"'ti, eva� tva� dento pana br�hma�a
ki� patthento des�"'ti? "Brahmaloka� bhante"'ti, "ki� pana brahmalokassa aya�
maggo"'ti? "�ma bhante"'ti, ko evam�h�"'ti? �cariyehi me kathita� bhante"'ti.
"Neva tva� br�hma�a brahmalokassa magga� j�n�si, neva te �cariy� j�nanti, mayha�
satth�'va eko j�n�ti, imasmi� hi br�hma�a sadevako loke sam�rake sabrahmake
sassama�abr�hma�iy� paj�ya sadevamanuss�ya koci'ssa sadiso na passati,ehi br�hma�a
satth�r� me brahmalokassa te magga� kath�pess�m�"'ti ta� �d�ya satthu santika�
gantv� tath�gata� vanditv� "bhante aya� br�hma�o evam�h�"'ti ta� pavatti� satthu
�rocetv� "s�dhuvata'ssa brahmalokamagga� katheth�"'ti �ha.

Satth� "eva� kira brahma��"'ti pucchitv� "�ma bho gotam�"'ti ca vutte br�hma�a tay�
eva� dadam�nena vassa
-----------------------------------------------------
* "Ramma�" - iti kesuci.
+ S�riputtattherassa santikamassa gatas�vo dhammapada��hakath�ya� dissate.

[SL Page 073] [\x 73/]

Sata� dinnad�nato'pi muhuttamatta� pasannacittena mama s�vakassa olokana� v�


u�u�kay�gu-ka�acchubhikkh�mattassa d�na� v� mahapphalataranti" vatv� br�hma�assa
dhamma� desento ima� g�tham�ha:-

M�se m�se sahassena yo yajetha sata� sama�,


Eka�ca bh�vitatt�na� muttampi j�jaye,
S�yeva p�jan� seyyo sa�ce vassasata� hutanti.

"Br�hma�a mama s�sane yo ca eka� s�l�digu�avasena va���tatt�na� he��himako�iy�


sot�panna� uparimako�iy� kh���sava� gharadv�ra� sampatta� ka�acchubhikkh�d�navasena
v� y�panamatta�h�r�did�navasena v� kata� mahapphalatarant�"�ha.

Desan�vasena so br�hma�o sot�pattiphale pati��hahi, a��e'pi bah� sot�pattiphal�d�ni


p�pu�i�su, so satthu s�sane pati��hitasaddho hutv� ya� attan� pavattita� niga��h�n�
d�napatha� ta� upacchinditv� ta� sabba� attano dhanaj�ta� buddhas�sane
vippakir�'ti.

Eva� "tath�gata� paramatthakaly��amitta� upasa�kamanamattampi mah�pa�il�bha� iti


viditv� samm�sambuddhe mah�k�ru�ike tassa dhamme ca ariyasa�ghe ca mahanta�
cittappas�da� katv� sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

S�riputtattherassa m�tulabr�hma�o pa�camo-5.


---------------------------------
Iti saddhamma� sotu� ma��alam�le sam�gat� sabbe,
Tena ima� dhammacara� su��tha sakkacca� sugatena desita�.

Ettha ca bhagavato dassana� n�ma mahapphala� hoti, dassanena sati saddhammassa


sava�a� s�dhuka� hoti, saddhammasava�e sati avassameva catunna� mahgaphal�na�
pa�il�bho bhavissat�'ti, tasm� buddhassa dassana� mahapphala� uttamanti, ten�ha:-

[SL Page 074] [\x 74/]


"Sambuddhadassana� n�ma cakkh�na� dassana� vara�,
Tato saddhammasava�a� sot�na� sava�a� varanti."

Bhagav� r�jagahapura� pa�capabbatama��ita�,


Ta� niss�ya ca sambuddho tatra ve�uvane vas�.

Eva� bhagav� ve�uvane viharati, �yasm�'pi kho s�riputto pubba�hasamaya� niv�setv�


r�jagahe pi���ya caritv� katabhattakicco yena attano bh�gi�eyyabr�hma�assa
nivesana�, tenupasa�kami, upasa�kamitv� tassa gharadv�ra� agam�si, so parijanehi
nivedito therassa �gamana� sutv� gehato nikkhamitv� therena saddhi� sammodi, atha
na� thero �ha "ki�ci br�hma�a appamatto kusala� karos�"'ti?-"�ma bhante appamatto
kusala� karom�"'ti:-"ki� karosi br�hma��"'ti?-"M�se m�se eka� pasu� gh�tetv� aggi�
paricar�m�"'ti,-"kimattha� eva� karosi"'ti? -"Brahmalokamaggo kireso"'ti,-"keneva�
kathitanti"?- "�cariyehi bhante"'ti.

Te kira eva� vadanti "yo ya��atth�ya pasu� hanatv� aggi� tena juhati, so agg�
seyyataro se��ho brahmalokassa patho ayanti","yadi eva� neva tva� brahmalokassa
magga� j�n�si, nahi te �cariy� j�nanti, ehi satthu santika� gamiss�m�"'ti ta�
satthusantika� netv� ta� pavatti� �rocetv� "imassa bhante brahmalokamagga�
kathet�"'ti �ha.

Satth� "eva� kira br�hma��"'ti? Pucchi, "eva� bho gotam�"'ti vutte "br�hma�a
vassasatampi eva� aggi� paricarantassa tava aggiparicariy� mama s�vakassa kata�
ta�khanikamatta� p�jampi na p�pu��t�"'ti vatv� tassa dhamma� desento ima�
g�tham�ha:-

Yo ca vassasata� jantu aggi� paricare vane,


Eka�ca bh�vitatt�na� muhuttampi p�jaye, s�yeva p�jan� seyy� ya�ce vassasata�
hutanti.

Desan�vas�ne so br�hma�o sot�pattiphala� p�pu�i, a��e'pi bah� sot�pattiphal�d�ni


p�pu�i�s�'ti.

Eva� buddhadassana� ma�gala� uttamanti �atv� samm�sambuddhe

[SL Page 075] [\x 75/]

Mah�k�ruke tassa dhammeca ariyasa�ghe ca mahanta� cittappas�da� katv� sakkacc�'ya�


saddhammo sotabbo.

S�riputtattherassa bh�gi�eyyabr�hma�o cha��ho-6.


------------------------------------
Iddha saddhamma� sotu� dhammasabh�ya� sam�gat� sabbe,
Tena ima� dhammavara� su��tha sakkacca� sugatena desita�,

Ettha ca bhagavato dassana� n�ma mahapphala� hoti, dassane sati saddhammasava�a�


s�dhuka� hoti, tasm� buddhadassana� amala� uttamanti vadanti:-tenev�ha:-

"Sambuddhadassana� n�ma cakkh�na� dassana� vara�,


Tato saddhammasava�a� sot�na� sava�a� varanti"

Satth� r�jagaha� ramma� pa�capabbatama��ita�,


Ta� niss�ya sa sambuddho tatra ve�uvane vas�.

Eva� bhagav� ve�uvane viharati, atha kho �yasm� s�riputtatthero pubba�hasamaya�


niv�setv� pattac�varam�d�ya r�jagaha� pi���ya pavisitv� pi��ap�tapa�ikkanto yena
attano pubbasah�yassa br�hma�assa gharadv�ra� tenupasa�kami.

So therass�gamana� sutv� nisinna��h�nato nikkhamitv� therena saddhi� pa�isammodi,


thero ta� evam�ha "kinnu kho br�hma�a ki�ci kusalakamma� karos�"'ti?-"�ma bhante
karom�"'ti:- "ki� karosi br�hma��"'ti?-"Aha� bhante yi��ha� y�ga� yaj�m�"'ti, tad�
kira bah� br�hma�� ta� mah�y�ga� m�se m�se sahassaparicc�gena yajanti, tena so
br�hma�o tatheva m�se m�se sahassaparicc�gena * yajati, tasm� "yi��ha� y�ga�
yaj�m�"'ti �ha.

"Kattha yajas�"'ti?- "Niga��h�na� bhante"'ti-"eva� tva� yajanto ca pana "br�hma�a


ki� patthayanto yajas�"'ti?-Brahmaloka� bhante"'ti,-"ki� pana brahmalokassa aya�
maggo"'ti?-"�ma bhante"'ti,-"ko evam�h�"'ti?-"�cariyehi me kathita� bhante"'ti.
-----------------------------------------------------------
* "Mah�paricc�gena" iti dhammapada��hakath�ya�.

[SL Page 076] [\x 76/]

"Neva tva� br�hma�a brahmalokassa magga� j�n�si, neva te �cariy� j�nanti, mayha�
pana satth� eko'va loke j�n�ti, imasmi� hi br�hma�a sadevake loke sam�rake
sabrahmake sassama�abr�hma�iy� paj�ya sadevamanuss�ya tath�gato j�na� j�n�ti,
passa� passati, dhammassa net� panet� vatt� pavatt�, ap�yamagga�ca j�n�ti,
manussalokamagga�ca j�n�ti, devalokamagga�ca j�n�ti, brahmalokamagga�ca j�n�ti,
nibb��amagga�ca j�n�ti, ehi br�hma�a satth�ra� me brahmalokassa te magga�
kath�pess�m�"'ti, ta� netv� ta� pavatti� satthu �rocetv� "s�dhu vata'ssa bhante
brahmalokamagga� katheth�"'ti �ha.

Atha bhagav� lokan�yako "eva� kira br�hma��"'ti? Pucchitv� "�ma bhogotam�"'ti vutte
"br�hma�a tay� eka� sa�vacchara� yi��ha� y�ga� yajantena lokiyamah�janassa
dinnad�na� ekadv�ra� pasannena cittena mama s�vak�na� vandiyam�n�na�
uppannakusalacetan�ya catubh�gamattampi na agghat�"'ti vatv� tassa dhamma� desento
ima� g�tham�ha:-

Ya� ki�ci yi��ha� va huta� va loke


Sa�vacchara� yajetha pu��apekkho,
Sabbampi ta� na catubh�gameti abhiv�dan� ujjugatesu seyyo'ti.

"Eva� br�hma�a pu��a� icchanto eka� sa�vacchara� nirantarameva sakalacakkav��e'pi


lokiyamah�janassa d�na� dadeyya, tato evar�pesu pasannena cittena mama s�vakesu
sar�ra� onametv� vandantassa kusalacetan� mahapphal�, tasm� he��himako�iy�
sot�pannesu uparimako�iy� kh���savesu abhiv�danameva seyya�"'ti.

Desan�vas�ne br�hma�o sot�pattiphala� patto, a��e'pi bah� sot�pattiphal�d�ni


samp�pu�i�s�'ti, so buddhas�sane pati��hitasaddho hutv� ya� attan� pavattita�
niga��h�na� yi��hapatha�, ta� upacchinditv� ta� sabba� a��a�ca attano dhanaj�ta�
buddhas�sane vippakir�'ti, iti buddhassa dassana� mah�upak�ratara� viditv�
sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

S�riputtattherassa sah�yabr�hma�o sattamo-7.


---------------------------------

[SL Page 077] [\x 77/]

Idha saddhamma� sota� dhammasabh�ya� sam�gat� sabbe,


Tena ima� dhammacara� su��tha sakkacca� sugatena desita�.

Tath�gato hi yattha katthaci gato �hito nisinno v� a��atara� iriy�patha� pavattento


satt�na� �say�'nusay�'dhimutti�ca hetu-kamma-carita-vip�kak�la-tikkhindriya-
mudindriy�d�ni ca oloketv� tesampi vinayanattha� n�n�ppak�ra� up�ya� katv�
vinet�'ti,ten�ha:-

"Buddho up�yakusalo satt�na� vinaye sad�,


Eta�kath�samu��h�n� satth� bhikkh� apucchath�"'ti.
Katha�?-Ekasmi� samaye satth� s�vatthi� upaniss�ya jetavane viharanto
buddhacakkhun� loka� olokento eka� ariya� n�ma b��isika� addasa, so kira divase
divase ba�isa� �d�ya nadi� gantv� ba�isena macche uddharitv� puttad�rena saddhi�
bhu�janto j�vika� kappesi, satth� tassa b��isikassa sot�pattimaggassa upanissaya�
disv� pubba�hasamaya� niv�setv� pattac�varam�d�ya s�vatthiya� uttaradv�rag�me
pi���ya caritv� bhikkhusa�ghaparivuto tato �gacchati.

Tasmi� kha�e b��isiko ba�isena macche ga�hanto buddhapamukha� bhikkhusa�gha� disv�


ba�isaya��hi� cha��etv� a��h�si, satth� tassa avid�ra��h�ne nivattitv� �hito "tva�
kinn�mo? Tva� kinn�mo's�"'ti? S�riputtatther�d�na� n�m�ni pucchi, te'pi "aha�
bhante s�riputto, aha� moggall�no"'ti �din� attano attano n�m�ni kathayi�su,
b��isiko cintesi "satth� sabbesa� n�m�ni pucchati, mama'pi n�ma� pucchissati
ma��e"'ti, satth� tassa citta� �atv� "up�saka tva� ko n�mo"'ti? Pucchitv� "aha�
bhante ariyo n�m�"'ti vutte "na up�saka t�dis� p���tip�tino �riy� n�ma honti, ariy�
pana mah�janassa avihe�hanasabh�ve �hit�"'ti vatv� ima� g�tham�ha:-
-----------------------------------------------------------------
* G�th�yimiss� he��h�gato sabbesu potthakesu "sv�k�re dv�k�re suvi���paye
duvi���paye bhabbe satte abhabbe satte" iti p��ho dissati, tassa �dyant�bh�v�
pa�ikkhitto amhehi.

[SL Page 078] [\x 78/]

Na tena ariyo hoti yena p���ni hi�sati,


Ahi�s� sabbap���na� ariyo'ti pavuccat�'ti.

Ta� sutv� b��isiko attano kamma� pa�icca sa�vega� pa�ilabhitv� satthu desan�vas�ne
sot�pattiphale pati��hahi, sampatt�nampi s�tthik� desan� ahosi,-tenev�ha:-

"Buddho up�yakusalo satt�na� vinaye sad�,


Eta�kath�samu��h�n� satth� bhikkhu apucchath�"'ti.

Eva� viditv� sakkacc� 'ya� saddhammo sotabbo.

B��isiko a��hamo-8.
----------------
Idha saddhamma� sotu� ma��alam�le sam�gat� sabbe,
Tena ima� dhammavara� su��tha sakkacca� sugatena desita�.

Athekasmi� hi samaye sambuddho aggapuggalo,


S�vatthi� upaniss�ya vas� jetavane jino'ti.

Esa tath�gato jetavane ala�katadhamm�sane nis�ditv� ekasmi� samaye mah�janassa


dhamma� desesi, tad� kira pa�casatamatt� s�vatthiv�sino kulaputt� a��e'pi tesa�
sah�yehi s�vatthiv�s�hi manussehi saddhi� dhammasava�attha� jetavana� gantv�
parisapariyante nisidi�su, te satthu dhammadesana� sutv� ghar�v�se laddhasa�veg�
k�mesu ca �d�nava� disv� sabba� ��tivibhava� pah�ya bhikkh�na� santike
pabbajjupasampada� labhitv� pa�cavass�ni �cariyupajjh�y�na� santike vasitv�
nissayamuccak� hutv� tath�gata� upasa�kamitv� kamma��h�na� y�citv� satthusantike
gahetv� tath�gata� �pucchitv� ara��a� pavisitv� gha�ent� v�yamant�'pi arahatta�
pattu� n�sakkhi�su.

Tesa� eva� ahosi "maya� �vuso gha�ento v�yamant�'pi neva sakkhimha arahatta�
pattu�, handa maya� �vuso puna gantv� satthu santike vasitv� kamma��h�na�
ugga�hiss�m�"'ti cintetv� tato puna satthu santika� �g�mma satth�ra� vanditv�
ekamanta�

[SL Page 079] [\x 79/]


Nis�di�su, te'pi bhikkhu bhagavato sabba� pavatti� �rocesu�, atha bhagav� tesa�
cittasant�n�ni olokesi "kinnu kho imesa� bhikkh�na� sapp�yanti" v�ma�santo-

Ya� ya� sattehi �ci��a� pubbayoga� kata� pure,


Ta� ta� avekkhi sambuddho tena dibbena cakkhun�.

Satt�na� �saya� �atv� sambuddho vadata� varo,


Tesa� vinayanatth�ya ida� k�ra�amaddasa.

"Ime kassapasamm�sambuddhak�le bhikkh� pa�casatamatt� sah�y� hutv� ekato'va sant�


v�sativassasahass�ni aniccalakkha�e anuyu�ji�su, tasm� aniccalakkha�eneva tesa�
eka� g�tha� desetu� va��at�"'ti cintetv� evam�ha bhikkhave k�mabhav�d�su sabbe'pi
sa�kh�r� hutv� abh�va��hena anicc� ev�"'ti vatv� ima� g�tham�ha:-

Sabbe sa�kh�r� anicc�'ti yad� pa���ya passati,


Atha nibbindati dukkhe esa maggo visuddhiy�'ti.

Ta� sutv� sabbe aniccalakkha�a� vipassant� desan�vas�ne te bhikkh� arahatte


pati��hahi�su, sampattaparis�ya'pi s�tthik� desan� ahos�'ti-eva�-

Ya� ya� sattehi �ci��a� paccay� ta� kata� pure,


Ta� ta� avekkhi sambuddho dhamm� desesi n�yako.

Icceva� tath�gata� lokassa mah�upak�ratara� viditv� tassa dhamme ca sa�ghe ca


cittappas�da� katv� sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo,

Anicc�nupassan� bhikkh� navamo-9.


-----------------------
Idha saddhamma� sotu� dhammasabh�ya� sam�gat� sabbe,
Tena ima� dhammavara� su��tha sakkacca� sugatena desita�.

Tath�gato samm�sambuddho pavattitavaradhammacakko hutv�

[SL Page 080] [\x 80/]

Devamanuss�na� anukampa� pa�icca yattha yattha ca vasanto �misapa�iggaha�ena ceva


dhammappak�sanena ca vibh�si, ten�ha:-

"Ekasmi� samaye buddho s�vatthipuramuttama�,


Upaniss�ya sambuddho tad� jetavane vas�"'ti.

Satth� jetavanamah�vih�re supa��atte buddh�sane udayagirisikhare vu��hitab�lasuriyo


viya ka�canapabbataguh�dv�re nisinnakesaras�ho viya nis�ditv� catuparisamajjhe
dhamma� desesi, s�vatthiya� pa�casat� sah�yab�lak� b�lak�lato pa��h�ya
ma�galak�lesu v� yattha katthaci k��ana��h�nesu v� ekato'va nis�dant� ti��hant�
vicaranti.

Athekasmi� divase s�vatthiv�sino manuss� nagara� nikkhamitv� yena buddho yena


dhammo yena sa�gho tanninn� tappo�� tappabbh�r� nikkhamma gacchanti, te te
nikkhamante disv� upasa�kamitv� etadavocu� "ayy� kuhi� gacchissath�"'ti?-"Idha
maya� jetavana� gantv� tath�gata� vanditv� dhamma� su�iss�m�"'ti te �ha�su, tesa�
vacana� sutv� tu��hahaday� "handa mayampi gantv� buddha� passitv� vandiss�ma,
dhamma�ca su�iss�m�"'ti, te a��ama��a� pakkositv� tesa�yeva pacchato gat�, satth�
ala�katadhamm�sane nis�ditv� catuparisamajjhe dhamma� desesi, te tath�gata�
vanditv� parisapariyante nis�di�su, tasmi� paris� satthu bhikkh� bhikkhuniyo
up�sak� up�sik�yo c�'ti im� catasso dhammapade suyi�su:- tato-

"Buddho dhamma� abhi���ya so ta� deseti cakkhum�,


Dhamma� sutav� pamuccanti ye te pubbesu bh�vino"'ti.
Satth� tattha sannipatitaparis�na� cittasant�n�ni oloketv� tath� dhamma� desesi
yath� keci sara��gamanesu pati��hahanti, keci pa�cas�lesu, keci sot�patti-
sakad�g�mi-an�g�miphal�na� a��atarasmi�, keci pabbajitv� arahatte pati��hahanti,
eva� dhamma� desetv� yath�nusandhi� pariyos�peti, te'pi kho pa�casat� sah�yak�
bhagavato dhamma� su�ann� eva ekasadisacitt� hutv� pabbajj�ya citta� namayi�su,
atha te vu��hit�ya paris�ya satthu

[SL Page 081] [\x 81/]

Santika� gantv� siras� nipatitv� pabbajja� y�ci�su, satth� tesa� upanissaya� disv�
bhikkh�na� santike tesa� pabbajj�ya ca upasampad�ya ca anuj�ni�su, te
�cariyupajjh�y�na� kara��yavatta� p�rent� vasi�su, te ekadivasa� satthu santike
kamma��h�na� gahetv� "ara��a� pavisitv� sama�adhamma� kariss�m�"'ti tato
nikkhamitv� eka� paccantag�ma� gantv� tassa g�massa avid�re eko pabbato atthi
ch�y�dakasampanno, ta� pabbata��h�na� niss�ya vassikapupph�ni ussann�ni honti, te
bhikkh� pi���ya caritv� katabhattakicc� g�mato nikkhamitv� pabbatap�de udakaso���su
udakakicca� katv� pabbantare vu��hita� ma�ikkhandasadisa� udaka� sandati, tattha
p���ya� pivitv� gatt�ni s�t�ni katv� tattheva rajatapa��asadis� v��uk�, tasmi�yeva
v��uk�puli�e v��uk�pu�ja� uss�petv� uparipu�je pa�suk�lac�vara� pa���petv� nisinna
ativiya obh�saj�taka� vanagaha�a�, tasmi� s�t�ya rukkhacch�y�ya nis�ditv�
sama�adhamma� karont� vihari�su, pabbatamatthake vasituk�m� �ruyha n�n�dis�
sukh�yam�nena sus�tena v�tena vijayam�n� viya nis�dant� sukha� sama�adhamma�
kari�su.

Ye ca te bhikkh� eva� sama�adhamma� karonti, te p�to'va pupphit�ni vassikapupph�ni


s�ya� va��ato muccant�ni disv� "tumh�ka� va��ehi muccanato maya� pa�hamatara�
r�g�d�hi mucciss�m�"'ti v�yami�su, bhagav� lokan�kayo gandhaku�iya� nisinno'va te
bhikkh� buddha cakkhun� oloketv� bhikkhave bhikkhun� n�ma va��ato muccanapupph�ni
viya va��adukkhato muccitu� v�yamitabbamev�"'ti vatv� gandhaku�iya� nisinno'va
�loka� pharitv� tesa� sammukhe �hito viya ima� g�tham�ha:-

Vassik� viya pupph�ni maddac�ni pamuccati,


Eva� r�ga�ca dosa�ca vippamu�cetha bhikkhavo'ti.
"Bhikkhave yath� vassik� hiyyo pupphitapupph�ni puna divase pur��ibh�t�ni
pamu�canti, va��ato vissajjenti, eva� tumhe'pi r�g�d�hi dosehi vippamuccath�"'ti,
desan�vas�ne sabbe'pi te bhikkh� saha pa�isambhid�hi arahatta pati��hahi�su.

[SL Page 082] [\x 82/]

Te tath�gatassa suva��ava��a� sar�ra� va��ent� thoment� �k�sen�gantv� bhagavato


p�de vandi�su, icceva� viditv� buddhe bhagavati cittappas�da� katv� sakkacc�'ya�
saddhammo sotabbo.

Vassikapupphavipassak� bhikkh� dasamo-10


---------------------------
Pa�camo vaggo.
-------------

Idha-
Saddhammasava�atth�ya santisinn� idh�gat�,
Tappas�dagata� citta� katv� dhamma� su�antu tanti.

Tath�gat� hi lok�hit�ya dhamma� desenti, *ekasmi� samaye pa�casatamatt� jan�


mah�janehi saddhi� jetavana� gantv� dhamma� sutv� s�sane pabbajitv� satthu santike
kamma��h�na� gahetv� ara��a� pavisitv� gha�ent�'pi v�yamant�dhapi appattavises�
hutv� eva� mantesu maya� "�vuso gha�ent� v�yamant� neva sakkhimha visesampi
adhigantu�, etha maya� �vuso satthu Santika� gantv� visesetv� kamma��h�na�
gahess�m�"'ti.
Tato satthu santika� �gacchant� antar�magge mar�ci� disv� "yath� aya� gimhasamaye
vu��hit�'pi mar�ci d�re �hit�na� �pagata� viya hoti, santika� �gacchant�na� neva
pa���yati, rittaka� tucchaka�yeva, aya� attabh�vo'pi upp�davaya��hena evar�po"'ti
cintetv� te a��ama��a� sa���pent� evam�ha�su:-

"Yath� mar�ci phandant� nad��mi'va ��yati,


�gat�na� vinassanti passathet�ya va�cana�.
-------------------------------------------------------
* Ettha "tenev�ha" iti p��ho dissate, tath�pi t�disassa p��hassa v� g�th�ya v�
adissasam�natt� pa�ikkhitto amhehi.

[SL Page 083] [\x 83/]

Evampi j�valokassa j�vita� ativa�cana�,


As�ra� dubbala� �atv� ala� santi� gavesitunti."
Vatv� mar�cikamma��h�na� bh�vent�'va �gami�su, tesa� vih�ra� pavi��hakkha�eyeva
devo vassi, te'pi bhikkh� tattha pamukhe patitv� vu��hidh�r�vegena vu��hahitv�
bhijjant�ni phe�abubbudak�ni * disv� "ayampi attabh�vo uppajjitv� bhijjana��hena
bubbudakasadiso c�"'ti mantayi�su,

"Yath� sotappah�rena phe�abubbudak�ni ca,


Uppajjitv�'va bhijjanti eva� lokassa j�vita�.

As�ra� niratthaka� su��a� tucchaka� atidubbala�,


Khayavaya��ath�bh�va� passida� khandhapa�cakanti."

Eva� te bhikkh� mar�ciphe�abubbudakamma��h�n�ni paccavekkhitv� tamev�ramma�a�


ga�hi�su, satth� gandhaku�iya� nisinno'va te bhikkh� oloketv� tesa� vipassan�ya
acc�raddhabh�va� �atv� tehi saddhi� kathento'va obh�sa� pharitv� ima� g�tham�ha:-

"Yath� bubbudaka� passe yath� passe mar�cika�,


Eva� loka� avekkhanta� maccur�j� na passat�"'ti.

"Bhikkhave mar�ci n�ma �yata� d�rato gehasa��h�n�d� vasena uppajjitv� �hit�'pi


upagacchant�na� agayah�pag� rittak� tucchak�'va evameva aya� attabh�vo'pi hot�"'ti,
desan�vas�ne te pa�casat� bhikkh� �hita��h�neyeva arahatte pati��hahi�su, te tena
bhagavanta� upasa�kamitv� siras� satthu p�desu nipatitv� attano pa�iladdhagu�a�
�rocetv� agama�s�'ti,

Eva� buddhagu�a� viditv� buddhe bhagavati cittappas�da� katv� sakkacc�'ya�


saddhammo sotabbo.

Mar�cibubbudakamma��h�nik� bhikkh� pa�ham�-1.


---------------------------
----------------------------------------------------------
* "Mar�ci bubbudak�ni"iti dhammapada��hakath�ya�.

[SL Page 084] [\x 84/]

Saddhammasava�atth�ya sannisinn� idh�gat�,


Tappas�dagata� citta� katv� dhamma� su�antu tanti.

Ekasmi� hi samaye-

S�vatthiya� hi niss�ya pubb�r�me tath�gato,


So vis�kh�ya p�s�de vih�si purisuttamo.

Tad� assayujam�sassa pu��amadivaso hoti, sabbe manuss� nakkhattachanaki��nissit�


n�n�va��avattha-gandha-m�l�la�k�radhar� ahesu�, r�j� pasenadi kosalo mah�pav�ra��ya
sabb�bhara�apatima��ito mahat� r�j�nubh�vena samann�gato amaccagana-br�hma�a-
gahapatipariv�rito viya devar�j� bhagavato candanattha� d�pa-m�l�-gandha-v�sa-
dh�p�d�hi suva��a-rajatabh�jan�ni p�retv� �d�ya pubb�r�ma� agam�si.

Satth� pana s�ya�hasamaya� gandhaku�ito nikkhamitv� ala�katabuddh�sane


vicittam�l�d�ma-gandhad�ma-ratanad�m�d�hi vibh�site surabhi sugandhadh�pasammodite
mah�bhikkhusa�ghapurakkhato tatra nis�di, �yasm�'pi k�lud�yi parisapariyante jh�na�
sam�pajjitv� nisinno hoti, n�mameva panasseta�, sar�rassa jh�nasukhapi�itat�ya
sar�rava��o ativiya bh�sati,

K�lud�y�pi kho tasmi� thero jh�nasukhe rato,


Pasannamukhava��o'va nisinno tatra sobhat�'ti.

Kosalar�j� �gantv� bhagavanta� d�pa-m�l�d�hi p�jetv� satthu p�de siras� nipatitv�


bhikkhusa�ghassa ca a�jali� pa��metv� nis�di.

Pasenadi kosalo r�j� n�n�la�k�rabh�sito,


�gantv� satthu p�j�ya nisinno tatra sobhat�'ti.

Tasmi�ca kha�e pubbadis�ya udayagirisikharago suparimadditaratanamay�d�sasadiso


pu��acando p�c�nadisa� obh�sento uggacchati, suriyo pana atthagirisikhare ambilena
suniddhotatambabh�janasadisama��al�k�ro pacchimadis�ya atthameti, tato �ha:-

"Suriyo ca cando ca ubhopanete,


Dosehi ceva abbh� vippamutt�,
Attha�gama� dh�maraj� ca r�hun�
Div� ca ratto ca pabh�sayatt�'ti.

[SL Page 085] [\x 85/]

�nandatthero pana tasmi� samaye pacchimadis�ya� attha�gamentassa suriyassa obh�sa�


uggacchantassa candassa ca obh�sa� oloketv� ra��o ca sar�robh�sa� therassa
sarirobh�sa� ca olokesi, imesa� catunna� obh�sa� disv� puna dasabalassa
sar�ramolokanattha� mukha� abhin�haritv� olokesi, olokitamatteyeva tath�gatassa
sar�ra� atisayamanohara� sabb�k�raparip�ra�
appameyyamasa�kheyyapu��appabh�vanibbatta� dvatti�samah�purisalakkha�ehi
patima��ita� as�tyanubya�janehi parira�jita� chabba��abuddhara�s�hi samujjota�
by�mappabh�parikkhitta� da��habbas�rama��anabh�ta�
sabbalokar�ma�eyyag�mibalama��ita� p�datalatoy�va u�h�s� matthakato y�va p�datala�
tath�gatassa sar�robh�sa� olokesi.

Tattha "sabbobh�se atikkamitv� sattha'va virocas�"'ti olokentassa therassa


abbhantare pa�cava��� p�ti uppajjitv� p�dapi��hito s�samatthaka� gacchati,
s�samatthakato p�dapi��hi� gacchati, ubhato pa��h�ya majdhe osaranti, majjhato
pa��h�ya ubhosu gacchanti, so eva� nirantara� phara��ya p�tiy� phu�asar�ro
balavasomanasso dasabalassa gu�a� kathento:-

"Acchariyo vata ve tejo abbhuto lomaha�sano,


Yamaddas�ma sambuddha� sabbalokasir�dharanti."

Vatth� thero satth�ra� vanditv� evam�ha "bhante ajja mama ime obh�se olokentassa
tumh�kameva obh�so ruccati, tumh�ka� hi sar�ra� sabbobh�se atikkamitv�
virocati"'ti, athana� satth� "�nanda suriyo n�ma div� virocati, cando ratti�
virocati, r�j� ala�katak�leyeva, kh���savo ga�asa�ga�ika�pah�ya
antosam�pattiya�yeva virocati, buddh� pana rattimpi div�'pi pa�cavidhena tejena
virocatti' 'ti vatv� ima� g�tham�ha:-

Div� tapati �dicco ratti� �bh�ti candim�,


Sannaddho khattiyo tapati jh�y� tapati br�hma�o,
Atha sabbamahoratti� buddho tapati tejas�'ti.

Samm�sambuddho pana s�latejena * duss�lateja� gu�ateje


----------------------------------------------------
* " Cara�atejena " iti dhammapada��hakath�ya�.

[SL Page 086] [\x 86/]

Na duggu�ateja� pa���tejena duppa���teja� pu��atejena apu��ateja� dhammatejena


adhammateja� pariy�diyitv� imin� pa�cavidhena tejas� niccak�lameva virocati'ti.

Desan�vas�ne keci sot�pattiphala� keci sakad�g�miphala� keci an�g�miphala� keci


arahattaphala� p�pu�i�su, sesamah�janass�'pi s�tthik� desan� j�t�'ti, eva�
buddhagu�a� viditv� buddhe bhagavati cittappas�da� katv� sakkacc�'ya� saddhammo
sotabbo.

Buddhatejad�pana� dutiya�-2.
------------------
Saddhammasava�atth�ya sannisinn� idh�gat�,
Tappas�dagata� citta� katv� dhamma� su�antu tanti.

Ekasmi� samaye bhagav� mah�bhikkhusa�ghena saddhi� g�manigamar�jadh�n�su tattha


tattha ca janak�yassa anuggaha� karonto c�rika� caritv� tato pa�inivattitv�
jetavana� p�visi,-ten�ha-

"Ekasmi� samaye satth� s�vatthipuramuttama�,


Upaniss�ya bhagav� tad� jetavane vas�"'ti.

Atha bhikkh� puna divase pacch�bhatta� pi��ap�tapa�ikkant� s�ya�hasamaya�


upa��h�nas�l�ya� nis�ditv� evar�pa� katha� kathenti "asukag�mato asukag�massa maggo
samo, asukag�massa visamo, sasakkharo asakkharo"'ti �din� nayena attan�
vicarittamagga� �rabbha maggakatha� kathesu�.

Satth� gandhaku�iya� nisinno'va ta� katha� assosi, atha kho bhagav� dibb�ya
sotadh�tuy� visuddh�ya tesa� bhikkh�na� ima� kath�sall�pa� sutv� va panassa
etadahosi "ime bhikkh� etarahi attavicaritapakatimaggakatha� kathenti, aha� pana
ito'd�ni nikkhamitv� tehi may� pucchitehi �rocitamaggakatha� sutv� tamev�rabbha
mamas�sane abhirama��ya� vasantasamaye supupphitamah�vanakama��ya� a��ha�gikamagga�
dassetv� ariyasaccamaggad�panena amatamah�nibb��ag�mimaggakatha� kathess�mi, tesa�
ta� sutv� arahattaphal�dhigamo bhavissat�"'ti.

[SL Page 087] [\x 87/]

Satth� tesa� arahattassa upanissaya� disv� gandhaku�ito nikkhamitv� ka�canaguh�


nikkhantakesaras�ho viya nikkhamma mattavarav�ra�anikkhantavil�so anopam�ya
buddhal�l�ya anopamena buddhavil�sena gantv� supa��atte pavarabuddh�sane nis�ditv�
bhikkh� �mantesi. "K�yanu'ttha bhikkhave etarahi kath�ya sannisinn�"'ti? Pucchitv�
"im�ya n�m�"'ti sabba� attan� kathitakatha� �rocite "bhikkhave aya�coramaggo n�ma,
* bhikkhun� n�ma ariyamagge kamma� k�tu� va��ati, eva� hi karonto sabbadukkh�
muccat�"'ti vatv� im� g�th� abh�si:-

Magg�na��ha�giko se��ho sacc�na� caturo pad�,


Vir�go se��ho dhamm�na� dipad�na�ca cakkhum�.

Eso'va maggo nattha��o dassanassa visuddhiy�,


Etamhi tumhe pa�ipajjatha m�rasseta� pamohana�.

Etamhi tumhe pa�ipann� dukkhassanta� karissatha,


Akkh�to ve may� maggo a���ya sallasatthana�.

Tumhehi kicca� �tappa� akkh�t�ro tath�gat�,


Pa�ipann� pamonkhanti jh�yino m�rabandhan�'ti.

Eva� bhagav� anekappak�ra� magga� * ariyasaccavir�gadhamma� buddhase��habh�va�ca


pak�setv� dhamma� desesi, desan�vas�ne te bhikkh� arahatte pati��hahi�su,
sampatt�na� s�tthik� desan� ahos�'ti, eva� buddhagu�a� viditv� buddhe bhagavati
cittappas�da� katv� sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

Maggadesan� tatiy�-3.
---------------
Saddhammasava�atth�ya sannisinn� idh�gat�,
Tappas�dagata� citta� katv� dhamma� su�antu tanti.

Ekasmi� samaye satth� s�vatthiya� upaniss�ya jetavane viharanto,-


------------------------------------------------------------
* "B�hiramaggo n�ma" iti dhammapada��hakath�ya�.

[SL Page 088] [\x 88/]

Tath�gato sa�ghavarena saddhi�


Brahmehi devehi ca p�jam�no,
Jino jan�na� anukampayanto
Buddho tad� suttamida� abh�sayi.

Dvem�ni bhikkhave d�n�ni, katam�ni dve?, �misad�na�ca, dhammad�na�ca, im�ni kho


bhikkhave dve d�n�ni, etadagga� bhikkhave imesa dvinna� d�n�na� yadida�
dhammad�nanti.

Ettha ca dhammo n�ma satipa��h�na-sammappadh�ni'ddhip�di'ndriya-bala-bojjha�ga-


a��ha�gikamagga- ariyasacca-vipassan�-magga-phala nibb��ad�pako, eso vuccati
dhammo'ti.

Idha pana yo koci pu��ak�mo ullumpanasabh�vasahitena'pi manena ta� su�eyya, tena


ya� ki�ci nava�g�na� jinas�san�na� suttageyy�dik�na� etesa� a��atara�
�misan�rapekkho hutv� saddhamma�ca garu� katv� sutta� v� - pe - vedalla� v� dhamma�
deseti, ida� dhammad�na� "uttamad�nanti" vuccati.

Sace'pi hi ima� cakkav��agabbha� (y�va brahmalok�) * nirantara� nis�danapalla�ka�


katv� tattha nisinn�na� buddha-paccekabuddha-kh���sav�na� kadaligabbhanibh�ni
sukhumamahaggh�ni c�var�ni dadeyya, tasmi� sam�game d�nassa anumodanattha�
catuppad�k�ya g�th�ya kat�numodan�'va se��h�, ta� kissa hetu?, Ta� hi d�na� tass�
g�th�ya so�asi� kala� na agghati, eva� dhamma� desentass�'pi �nisa�so mah�, atha v�
pana su�antassa'pi mah��nisa�so hoti, yena puggalena ta� dhammasava�a� k�rita�,
tass�'pi �nisa�so mah�, puna tath�r�p�yeca paris�ya s�lima�sodanassa
anekas�pabya�janassa pa��tassa pi��ap�tassa patte p�retv� p�retv� dinnad�nato'pi
sappi-navan�ta-tela-madhu-ph��itha-sakkhar�d�na� patte p�retv�
dinnabhesajjad�nato'pi, mah�vih�rasadis�na� vih�r�na� lohap�s�dasadis�na�ca
p�s�d�na� anek�ni satasahass�ni k�retv� dinnasen�sanad�nato'pi dhammad�nameva mah�
hoti.
-------------------------------------------------------
* "Y�va brahmalok�" iccaya� p��ho na dissati ma��e dhamma potthakesu.

[SL Page 089] [\x 89/]

An�thapi��iko gahapati jetavanavih�rakara�attha� a��h�rasahiko��hi bh�mi�


santharitv� ki�i, a��h�rasahi ko��hi vih�ramaha� ak�si, eva� catupa���sako��hi
kataparicc�gato'pi, tath� pubb�r�me vis�kh�ya ca mah�up�sik�ya k�rito p�s�do navahi
ko��hi bh�mi� ki�i, navahi ko��hi p�s�da� k�resi, navahi ko��hi vih�ramaha� ak�si,
eva� sattav�satiko�idhanaparicc�gato'pi, tasmi� sam�game antamaso catuppadik�ya
g�th�ya anumodanavasen�'pi tatthappavattitadhammad�nameva se��ha�, ki� k�ra��?,
Evar�p�ni hi pu���ni ye khattiyamah�s��� br�hma�amah�s��� gahapatimah�s��� karont�
dhamma� sutv�'va karonti, no asutv�, sace'pi ime satt� dhamma� na su�eyyu�,
ulu�kamatta� y�gumpi ka�acchumattampi bhatta� na dadeyyu�, imin� k�ra�ena
sabbad�nehi dhammad�nameva se��ha�.

Api ca �hapetv� buddha-paccebuddhe ca ye ca��e sakalakappa� deve vassante


udakabind�ni ga�etu� samatth�ya pa���ya samann�gat� s�riputt�dayo'pi attano
dhammat�ya sot�pattiphal�dini adhigantu� n�sakkhi�su, assajitther�d�hi
kathitadhamma� sutv� sot�pattiphala� sacchikari�su, satthu dhammadesan�ya
s�vakap�ram���a� sacchikari�su.

S�riputtatthero'pi bhagavato dhammadesana� sutv� saha arahattamaggena so�asa����ni


pa�ibujjhi, so hi pa�iladdhapa��o vuddhippattapa��o vepullapa��o mah�pa��o
puthupa��o vipulapa��o gambhirapa��o asamantapa��o bh�ripa��o bahulapa��o
s�ghapa��o lahupa��o h�supa��o javanapa��o tikkhapa��o nibbedhikapa��o hutv�
s�vakap�ram���appatto j�to, imin�'pi k�ra�ena sabbesa� d�n�na� dhammad�nameva
se��ha� uttama� pavara� aggamakkh�yat�'ti.

Idameva dhammad�na� sandh�ya satth�ra� upasa�kamitv� dasasahassacakkav��adevat�hi


purakkhato sakko dev�namindo bhagavanta� vanditv� pucchi "bhante katara� d�na�
d�nesu uttama�?-Kataro raso rasesu uttamo?-Katar� rat� rat�su uttam�?-Ta�hakkhayo
kasm� je��hako"'ti?-Atha satth� tassa catt�ro pa�he vissajjento ima� g�tham�ha:-

[SL Page 090] [\x 90/]

Sabbad�na� dhammad�na� jin�ti,


Sabba� rasa� dhammaraso jin�ti,
Sabba� rati� dhammarat� jin�ti
Ta�hakkhayo sabbadukkha� jin�ti.

Eva� satthari imiss� g�th�ya catunna� pa�h�na� attha� kathenteyeva catur�s�tiy�


devat�sahass�na� dhamm�bhisamayo ahosi, sakko satthu dhammakatha� sutv� satth�ra�
vanditv� �ha"bhante eva� je��hako n�ma dhammad�ne kimattha� amh�ka� patti� na
d�petha?, S�dhu ito pa��h�ya no bhikkhusa�ghassa kathetv� patti� d�petha bhante"'ti
vatv� tath�gata� vanditv� tikkhattu� padakkhi�a� katv� saddhi� paris�ya
devalokameva agam�si.

Atha satth� tass� rattiy� accayena bhikkhusa�gha� sannip�tetv� evam�ha "bhikkhave


ajj�di� katv� mah�dhammasava�a� v� pakatidhammasava�a� v� nisinnakatha� v� antamaso
anumodanampi kathetv� sabbasatt�na� patti� dadeyy�th�"'ti, "s�dhu bhante"'ti
bhikkhu sa�gho sampa�icchi.

Tato pa��h�ya y�vajjatan�'pi sabbasatt�na� patti� dentiyeva, eva� buddhagu�a�


viditv� buddhe bhagavati cittappas�da� katv� sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

Dhammad�na� catuttha�-4.
---------------
Saddhammasava�atth�ya sannisinn� idh�gat�,
Tappas�dagata� citta� katv� dhamma� su�antu tanti.

Ekasmi� samaye bhagav�-

S�vatthinagara� ph�ta� rama��ya� manorama�,


Upaniss�ya sambuddho tatra jetavane vas�.

Tad� bhikkh� dhammasabh�ya� katha� samu��h�pesu� "sv�kkh�to �vuso bhagavat� dhammo


sandi��hiko ak�liko ehipassiko opanayiko paccatta� veditabbo vi���h�'ti, mahiddhiko
dhammo mah�nubh�vo"'ti, tamattha� pucchitv� dhammass�nubh�va� pak�sento satth�
�ha:-

[SL Page 091] [\x 91/]

"Natthi dhammasamo loke dhammo'veko anuttaro,


Dhamma� sucarita� katv� bodhi� pappoti n�yako.

Ye ca paccekasambuddh� ye ca��e aggas�vak�,


Dhamma� sucarita� katv� aggappatt� bhavanti te.

Sabbandado aya� dhammo sabbabuddhehi va��ito,


Ye dhamma� dhammato deti so hoti amatandado.

Ye ca desenti l�bhattha� dhamma� sambuddhava��ita�,


Vip�ka� appaka� tesa� vuttab�ja�'va ropita�.

Ye su�anti ca sakkacca� dhamma� sambuddhava��ita�,


Vip�ka� vipula� tesa� vappab�ja�'va ropita�.

Bhikkhave mama dhammassa �nubh�va� acintiya�,


Appameyyagu�a� dhamma� ko pam��i karissati.

Yo'pi kho a�gulim�lo gh�tetv� ettake jane,


So may� desita� dhamma� sutv� santi�samajjhag�"'ti.

Etassa ca panatthassa vibh�vattha� majjhimapa���sake r�javagge a�gulim�lasuttanta�


saddhi� a��hakath�ya sa�sandetv� kathetabba�, puna satth� bhikkh�na� dhamm�nubh�va�
pak�sento ima� therameva sandh�ya dhammapade g�tham�ha:-

Yassa p�pa� kata� dhamma� kusalena p�thiyati,


So ima� loka� pabh�seti abbh� mutto'va candim�'ti.

Desan�vas�ne bah� sot�pattiphal�d�ni samp�pu�i�su, eva� samm�sambuddhehi desitassa


dhammassa �nubh�va� viditv� buddhe bhagavati cittappas�da� katv� sakkacc�'ya�
saddhammo sotabbo.

A�gulim�lo pa�camo-5.
------------------
Saddhammasava�atth�ya sannisinn� idh�gat�,
Tappas�dagata� citta� katv� dhamma� su�antu tanti.

[SL Page 092] [\x 92/]

Ekasmi� samaye bhagav� s�vatthiya� upaniss�ya jetavane viharati, tad� �yasm�


s�riputto pubba�hasamaya� niv�setv� pattac�varam�d�ya s�vatthiya� pi���ya caritv�
pacch�bhatta� pi��ap�tapa�ikkanto attano niv�sa��h�na� gantv� p�de pakkh�letv�
div���h�ne nis�ditv� bhattakilamatha� vinodetv� attano pubbapabbajja� sa�jayassa
santike pa�iladdha� anussaranto "c�ramattakilamatha� katv� laddhabb� pa�c�bhi���
a��hasam�pattiyo eva, sabb� t� lokiy� niss�r�, natthi imesa� a��atitthiy�na�
sammatiya� mokkho'ti. Ta� vippah�ya mokkhadhammagavesako hutv� sakalajambud�pa�
vicaranto ka�ci sama�a� v� br�hma�a� v� mokkhadhamma� desenta� na� di��ho'smi, yato
mama �cariyassa assajittherassa santike dhamma� sutv� sot�pattimaggadassana�, ta�
me pa�hamadassan�nuttariya� n�ma j�ta�, so'ha� sot�pattiphala� patv� satth�ra�
upasa�kamitv� satthu dhammadesana� sutv� arahattamaggeneva saddhi�
sabbas�vakap�ram���a� pa�ivijjhi�, sabbanta� gu�avisesa� �cariyadassanam�lameva
pa�ilabh�mi, aho mayha� �cariyagu�� mah�, idha cakkav��a� atisamb�dha�, brahmaloko
atin�co therasseva gu�� mah�"'ti �vajjesi.
Eva� �yasm� s�riputtatthero assajitherassa santike dhamma� sutv�
sot�pattiphalappattik�lato pa��h�ya yassa� dis�ya� "thero vasat�"'ti su��ti, tato
a�jalimpaggayha thero'pi ta� disa� s�sa� katv� nipajjati, bhikkh� therassa kiriya�
disv� ekacce bhikkh� eva� �ha�su"Micch�di��hiko �yasm� s�riputto dis�namassam�no
vicarati" ti kathetv� te bhikkh� gantv� tath�gatassa tamattha� �rocesu�.

Atha satth� thera� pakkos�petv� pa�ipucchi "sacca� kira tva� s�riputta dis�
namassanto vicarati"'ti, tato thero a��ali� paggayha "mama dis� namassanabh�va� v�
anamassanabh�va� v� tumhe'va j�n�th�"'ti vutte "bhikkhave s�riputto na dis�
namassati, assajittherassa pana santike dhamma� sutv� sot�pattiphala� patv� t�ya
attano �cariya� namassati.

Ya� bhikkhave puggalo puggala� �gamma buddha� sara�a� gato hoti, dhamma� sara�a�
gato hoti, sa�gha� sara�a� gato hoti, imassa [missing part]

[SL Page 093] [\x 93/]

Bhikkhave puggalassa imin� puggalena na suppatik�ra� vad�mi yadida� abhiv�dana-


paccupa��h�na-a�jalikamma-s�m�cikamma-c�vara-pi��ap�ta-sen�sana-
gil�napaccayabhesajja parikkh�r�nuppad�nena,-ya� bhikkhave puggalo puggala� �gamma
p���tip�t� pa�ivirato hoti, adinn�d�n� pa�ivirato hoti, k�mesu micch�c�ri
pa�ivirato hoti, mus�v�d� pa�ivirato hoti, sur�merayamajjapam�da��h�n� pa�ivirato
hoti, imassa bhikkhave puggalassa imin� puggalena sa suppatik�ra� vad�mi yadida�
abhiv�dana-paccu��h�na-a�jalikamma - pe - d�nena, ya� bhikkhave puggalo puggala�
�gamma dukkhe nikka�kho hoti, dukkhasamudaye nikka�kho hoti, dukkhanirodhe
nikka�kho hoti, dukkhanirodhag�miniy� pa�ipad�ya nikkha�kho hoti, imassa kho
bhikkhave puggalassa imin� puggalena na suppatik�ra� vad�mi yadida� abhiv�dana-
paccu��h�na-a�jalikamma-s�m�cikamma-c�vara-pi��ap�ta-sen�sana-gil�napaccayabhesajja
parikakh�r�nuppad�nena, tena bhikkhave k�ra�ena ya� hi �cariya� niss�ya bhikkhu
dhamma� vij�n�ti, tena so br�hma�ena aggi viya sakkacca� namassitabboyev�"'ti vatv�
dhamma� desento ima� g�tham�ha:-

Yamh� dhamma� vij�neyya samm�sambuddhadesita�,


Sakkaccanta� namasseyya aggihutta�'va br�hma�o'ti.

Desan�vas�ne bah� sot�pattiphal�d�ni p�pu�i�su, eva� samm�sambuddhadesitassa hi


dhammass�nubh�va� viditv� buddhe bhagavati cittappas�da� katv� sakkacc�'ya�
saddhammo sotabbo.

Saddhammadesake bahum�na� cha��ha�-6.


------------------------
Saddhammasava�atth�ya sannisinn� idh�gat�,
Tappas�dagata� citta� katv� dhamma� su�antu tanti.

Ekasmi� samaye bhagav� s�vatthi� upaniss�ya jetavane viharati, tad� bhikkhu


s�ya�hasamaye sannisinn� sannipatit� *
----------------------------------------------------------------
* "Ima� g�tha� vatv�" iti p��ho dissate ettha, t�disik�ya g�th�ya panettha
avijjam�nat�ya asambandhat�ya ca pa�ikkhitto amhehi.

[SL Page 094] [\x 94/]

Acchariya� �vuso, abbhuta� �vuso, y�va�cida� tena bhagavat� j�nat� passat� arahat�
samm�sambuddhena lok�nukamp�ya dhamma� desentena vihita�, mah� vata n�na
buddh�nubh�vo, buddh� ca n�ma buddhasubodhat�ya devamanuss�na� sabbasatt�n�ni
oloketv� dhamma� desenti, tena bah� satt� dhamma� sutv� sabb�ni kilesamal�n�
pav�hetv� sa�s�ramahodadhi� samuttaritv� amatamah�nibb��apura� pavisanti, eva�
mah�nubh�vo �vuso tath�gatasaddhammo"'ti kathent� nis�di�su.
Atha bhagav� gandhaku�ito nikkhamitv� pa��attapavarabuddh�sane nis�ditv� bhikkh�
�mantesi "k�yanu'ttha bhikkhave etarahi kath�ya sannisinn�"'ti?, "Idha maya� bhante
tumhehi desitadhammassa mahiddhikata� mah�nubh�vata� �rabbha kathem�"'ti, "�ma
bhikkhave tath�gatadhammo n�ma mahiddhiko mah�nubh�vo, ye may� desita� dhamma�
sakkacca� supasannacitt� su�anti, te tasmi�yev�sane keci aggaphala� arahatta�, keci
an�g�mi phala�, keci sakad�g�miphala�, keci sot�pattiphala� p�pu�anti, keci
mahanta� ��tipariva��a� mahanta�ca bhogakkhandha� cha��etv� pabbajanti, keci
sara�a� ga�hanti keci pa�cas�l�disu pati��hahanti, te teneva dhammar�gena t�ya
dhammanikantiy� k�la� kurum�n� tassa vip�kena devaloke uppajjitv� mahanta�
dibbasampatti� anubhavanti, eva� mah�nubh�vo bhikkhave tath�gatadhammo"'ti.

Atha bhikkh� eva� mahiddhiko bhante bhagavato dhammo, eva� mah�nubh�vo"'ti


sampa�icchite "�ma bhikkhave tath�gatena desitadhammo hi yena suto, yena dh�rito,
so idha ceva nandati, paraloke ca nandat�"'ti idamattha� pak�sento dhammika�
up�sakam�rabbha (ta� vatthu� dhammapade vitth�retv� kathita�,) ima� g�tham�ha:-

Idha nandati pecca nandati


Katapu��o ubhayattha nandati,
Pu��ameva katanti nandati
Bh�yyo nandati suggati� gato'ti.

Desan�vas�ne bah� sot�pattiphal�d�ni p�pu�i�su, eva� samm�sambuddhehi


[SL Page 095] [\x 95/]
Desitadhammass�nubh�va� viditv� buddhe bhagavati cittappas�da� katv� sakkacc�'ya�
saddhammo sotabbo.

Dhammikaup�sako sattamo-7.
---------------------
Saddhammasava�atth�ya sannisinn� idh�gat�,
Tappas�dagata� citta� katv� dhamma� su�antu tanti.

Ekasmi� hi samaye bhagav�-

Pura� r�jagaha� ramma� pa�capabbatama��ita�,


Upaniss�ya sambuddho tatra vedvavane vas�'ti.

Ayampi tath�gatadhammo buddhehi v� desito hotu s�vakehi v� te hi v� antamaso


y�gup�n�vas�ne tass�numodana� karontena desita� ye sakkacca� pasannacitt�
tamanumodana� dhamma� su�anti atid�ru��ni p�pakamm�ni katavanto'pi tappas�dena
cittena, te'pi p�pakammato vimuccantiyeva, tadatthajotanattha� vutta� ceta�,

"Ah� eva� bah� satt� p�pakammakat� sad�,


Dhamma� sutv� vimuccanti suggati� tepayanti ca.

Yo pure gh�tako luddo tambad��ho'ti vissuto, desita� s�riputtena dhamma� sutv�


diva�gato"'ti.

Imassatthassa vibh�vanattha� dhammapade-

Sahassampi ve v�c� anatthapadasa�hit�,


Eka� atthapada� seyyo ya� sutv� vupasammat�'ti.

Ida� tambad���hikassa vatthu� vitth�retv� kathetabba�, eva� satth� bhikkh�na�


dhamm�nubh�va� pak�setv� dhamma� desesi, desan�vas�ne bah� sot�pattiphal�d�ni
samp�pu�i�su, eva� samm�sambuddhehi

[SL Page 096] [\x 96/]


Desitadhammass�nubh�va� viditv� buddhe bhagavati cittappas�da� katv� sakkacc�'ya�
saddhammo sotabbo

Tambad��hiko * a��hamo-8.
-------------------
Saddhammasava�atth�ya sannisinn� idh�gat�,
Tappas�dagata� citta� katv� dhamma� su�antu tanti.

Eko'va loke sambuddho sabba��� mokkhadesako,


Ye mokkhah��ak� satt� tesa� mokkha� na dassayi.

Ekasmi� hi samaye bhagav�-

S�vatthi nagara� ramma� sabbak�masamiddhina�


Upaniss�ya sambuddho tatra jetavane vas�'ti.

Tath�gato hi sabba�eyyadhamma� saya� abhi����ena pa�ivijjhitv�


pa��acakkhuvirahitassa andhabh�tassa lokassa pa���lokapa�il�bh�ya dhamma� desesi,
vutta� ceta� suttante,-"atha kho rohitasso devaputto abhikkant�ya rattiy�
abhikkantava��� kevalakappa� jetavana� obh�setv� yena bhagav�, tenupasa�kami,
upasa�kamitv� bhagavanta� abhiv�detv� ekamanta� a��h�si, ekamanta� �hito kho
rohitasso devaputto bhagavanta� etadavoca "yattha nu kho bhante na j�yati na j�yati
na m�yati na cavati na uppajjati, sakk� nu kho bhante gamanena lokassa anta� ��tu�
v� da��hu� v� p�pu�itu� v�"'ti,

"Yattha kho �vuso na j�yati na j�yati na m�yati na cavati na uppajjati, n�hanta�


gamanena lokassa anta� ��teyya� di��heyya� patteyyanti vad�m�"'ti.

"Acchariya� bhante, abbhuta� bhante, y�vasubh�sitamida� bhante bhagavat� yattha nu


kho �vuso na j�yati na jiyati na m�yati na cavati na uppajjati, n�hanta� gamanena
lokassa anta� ��teyya� di��heyya� patteyyanti vad�m�"'ti.

+ At�te kira eso rohitasso n�ma r�japutto ahosi


----------------------------------------------------------------- *
"Tambad��habya�" iti sabbesu.
+ N�ya� kath� a��hakath�yampi �gat�.

[SL Page 097] [\x 97/]

Susamiddhakulavibhavo r�payobba�ena sampanno, ekasmi� samaye tassa rahogatassa


etadahosi "ime manuss� appatte vassasate antar�dhava k�la� karonti, ahampi
mara�ameva gamiss�mi, hand�ha� pageva mara�� eka� pabbajja� pabbajitv� appeva n�ma
j�ti-jar�-mara�assa anta� kariss�m�"'ti, cintetv� ca pana tath�r�pa� sampatti�
cha��etv� himavanta� pavisitv� isipabbajja� pabbajitv� kasi�aparikamma� karonto
uggatapo ghoratapo ukka��hatejo parama� damitindriyo nir�magandho anitthigandho
rajojalladharo paramasantu��ho ara���yatane pabbata-kandara-guh�su ekacaro
vanam�laphal�h�rena y�peti, tad� jh�na� nibbattetv� pa�c�bhi��� a��hasam�pattiyo
nibbattesi, so yattha katthaci gantuk�mo hoti, �k�seneva gacchati, nattha tassa
y�nakicca�, sabbadis�su mett�-karu��-mudit�-upekkh�sa�kh�te catt�ro brahmavih�re
sabbasatt�na� paritv� bh�van�sukhena viharati, jhanasukha� appetv� tato nikkhamitv�
eva� cintesi.

"Satt� j�yanti j�yanti m�yanti ca cavanti ca,


Uppajjanti bhava� yanti bhindanti ca punappunanti."
Tato'pi "kattha �h�ne na j�yetha na j�yetha na m�yetha na cavetha na uppajjetha na
bhavetha na bhindetha ito paranti"? Tad� manuss�na� vassasata� �yuppam��a� ahosi,
so pana v�sativassasatiko j�to, appattav�sativasso pabbajitv� v�satime vasse
pa�c�bhi���-a��hasam�pattil�bh� j�to, tena tassa eva� ahosi "aha� kho etarahi
mahiddhiko mah�nubh�vo, hand�ha� tato tato gantv� pariyesanto avassa� ekasmi� �h�ne
lokassa anta� aj�ta� amara� �h�na� labhiss�m�"'ti, tato attano iddhiy� ekap�dena
eka� caktav��a� atikkamati, dv�hi p�dehi dve cakkav���ni atikkamati, eva�
vassasatena ettaka� addh�na� gantv� lokadh�t�na� anta� appatv� antar�'va k�la�
katv� nikantivasena imasmi�yeva cakkav��e devaputto hutv� nibbatti, so tamattha�
vitth�rena dassento "yo so bhante tad� pa�c�bhi��o isi,ahameva etarahi devaputto
j�tomh�"'ti pak�sento tasmi�yeva suttante evam�ha:-

[SL Page 098] [\x 98/]

"Bh�tapubb�ha� bhante rohitasso n�ma isi ahosi� bhojaputto iddhim� veh�sa�gamo,


tassa mayha� bhante evar�po javo ahosi, seyyath�pi n�ma da�hadhammo dhanugg�ho
sikkhito katahattho katayoggo kat�p�sano lahukena asanena appakasireneva tiriya�
t�lacch�ya� atip�teyya, tassa mayha� bhante evar�po padav�tih�ro ahosi, seyyath�pi
n�ma puratthimasamudd� pacchimasamuddo, tassa mayha� bhante evar�pa� icch�gata�
uppajji. "Aha� gamanena lokassa anta� p�pu�iss�m�"'ti, so kho aha� bhante evar�pena
javena samann�gato evar�pena ca padav�tih�rena a��atreva asita-p�ta-kh�yita-s�yit�
a��atra ucc�ra-pass�vakamm� a��atra nidd�-kilamatha-vinodan� vassasat�yuko
vassasataj�v� vassasata� gantv� appatv�'va lokassa anta� antar�'va k�lakato,
acchariya� bhante, abbhuta� bhante, y�va subh�sitamida� bhante bhagavat�"yattha kho
�vuso na j�yati na j�yati na m�yati na cavati na uppajjati, n�hanta� gamanena
lokassa anta� ��teyya� di��heyya� patteyyanti vad�mi, na kho pan�ha� �vuso appatv�
lokassa anta� dukkhassa antakiriya� vad�m�"'ti.

Atha satth� devaputtassa dhamma� desento tasmi�yeva suttante �ha:-

"Api c�ha� �vuso imasmi�yeva vy�mamatte kalebare sasa��imhi sam�nake loka�ca


pa���pem� lokasamudaya�ca lokanirodha�ca lokanirodhag�mini�ca pa�ipadanti"-

Gamanena na pattabbo lokassanto kud�cana�,


Na ca appatv� lokanta� dukkh� atthi pamocana�.

Tasm� have lokavid� sumedho


Lokantag� v�sitabrahmacariyo,
Lokassa anta� samit�vi �atv�
N�si�sati lokamima� para�c�'ti.

Desan�vas�ne rohitasso devaputto (saha paris�hi) sot�pattiphale pati��hahi, so


bhagavanta� vandatv� padakkhi�a�katv� devalokameva agam�si, atha satth� tass�
rattiy� accayena

[SL Page 099] [\x 99/]

Puna sakalasuttena bhikkh�na� dhamma� desesi, desan�vas�ne bah� sot�pattiphal�d�ni


p�pu�i�su:- teneta� vuccati:-

"Eko'va loke sambuddho sabba��� mokkhadesako,


Ye mokkhah��ak� satt� tesa� mokkha� nadassay�"'ti.

Eva� samm�sambuddhehi desitassa dhammass�nubh�va� viditv� buddhe bhagavati


cittappas�da� katv� sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

Rohitassadevaputto navamo-9.
-----------------------
Saddhammasava�atth�ya sannisinn� idh�gat�,
Tappas�dagata� citta� katv� dhamma� su�antu tanti.

Ekasmi� hi samaye bhagav�-

S�vatthinagara� ramma� sabbak�masamiddhina�,


Upaniss�ya sambuddho tatra jetavane vas�.

Tad� kireko s�vatthiv�siko anupubbakab�hma�o * n�ma ahosi, so ekadivasa� p�to'va


nagar� nikkhamitv� caranto bhikkh� pi��ap�tatth�ya c�vara� p�rupante disv� tesa�
sam�pa� gantv� iriy�pathadassaneneva pas�ditv� c�varap�rupana��h�na� viru�hati�a�
hoti, tatra ekassa bhikkhuno c�vara� p�rupantassa c�varaka��o ti�esu pava��ento
uss�vabind�hi temi, ta� br�hma�o disv�"ima� �h�na� appaharitu� k�tu� va��at�"'ti
puna divase kudd�la� �d�ya gantv� ta� �h�na� tacchetv� balama��alasadisa� ak�si.

Puna divase'pi ta� �h�na� �gantv� bhikkh�su c�vara� p�rupantesu ekassa bhikkhuno
c�varaka��a� bh�miya� patitv� pa�sumhi pava��am�na� disv� "idha v�luka� okiritu�
va��ati"'ti cintetv� v�luka� �haritv� okiri.

Athekadivasa� pure bhatte ca��o �tapo ahosi, tad� pi bhikkh�na� c�vara�


p�rupant�na� gattato sede muccante
----------------------------------------------------------------- *
"Anupubbakabr�hma�o" itida� n�ma� dhammapada��hakath�ya na dissati, tatra hi
"a��ataro"'ti �gata�.

[SL Page 100] [\x 100/]

Disv� "idha ma��apa� k�retu� va��at�"'ti cintetv� ma��apa� k�resi.

Punekadivasa� p�to'va vaddalika� ahosi, tad�pi br�hma�o bhikkh� olokento


tintac�varake bhikkh� disv� "ettha may� s�la� k�retu� va��at�"'ti s�la� k�retv�
"id�ni s�l�maha� kariss�m�"'ti cintetv� buddhapamukha� bhikkhusa�gha� nimantetv�
anto ca bahi ca bhikkh� nis�d�petv� d�na� datv� bhattakiccapariyos�ne
anumodanatth�ya satthu patta� gahetv� "bhante aha� pa�hama� bhikkh�na�
c�varap�rupanak�le imasmi� �h�ne olokento �hito ida�cida�ca disv� ida�cida�ca
k�resinti" �dito pa��h�ya sabbanta� pavatti� satthu �rocesi.

Satth� tassa vacana� sutv� br�hma�a pa��ito n�ma kha�e kha�e thoka� thoka� kusala�
karonto anupubbena attano akusala� n�haratiyev�"'ti vatv� ima� g�tham�ha:-

Anupubbena medh�v� thokathoka� kha�e kha�e,


Kamm�ro rajatasseva niddhame malamattano'ti.

Br�hma�o satthu desan�nus�rena attane ���a� pesetv� a��h�s�, desan�vas�ne so


br�hma�o sot�pattiphale pati��hahi, mah�janass�pi s�tthik� dhammadesan� ahosi, atha
br�hma�o attano p�ti� pak�sento-

Dullabha� dassana� buddha� dhamma� sa�gha�ca dullabha�,


Labhitv�'d�ni ta� sabba� saphala� mama j�vitanti."

Eva� samm�sambuddh�na� s�vakesu'pi cittappas�da� katv� sakkacc�'ya� saddhammo


sotabbo.

Anupubbakabr�hma�o dasamo-10.
----------------------
Cha��ho vaggo.

[SL Page 101 ] [\x 1/] sattamo vaggo.


Dhammappas�da� sampatt� n�n��h�n� idh�gat� sabbe,
S�dhu ima� jinadhamma� sotu� mudit� su��tha ekaggaman�'ti.

"Ekasmi� samaye bhagav� ku��ikoliyo n�ma koliy�na� nigamo, ku��ikoliya� niss�ya


ku��adh�navane viharati, tena kho pana samayena suppav�s� koliyadhit�
sattam�s�dhik�ni sattasa�vacchar�ni * gabbha� dh�retv� satt�ha� m��hagabbh�
dukkh�hi tipp�hi ka�uk�hi vedan�hi phu��h� tass� gabbhassa yonimukhe tiriya�
nipajjitatt� ativiya dukkhit� hoti, s� evar�pa� paridevanti �ha:-

"Aho tibba� ida� dukkha� itthi ek� hid�naha�,


Ta� dukkha� anubh�ta� me natthi dukkhatara� ito.

Satt�ha� m��hagabbh�ha� dukkha� vedemi vedana�,


Yo ma� dukkh� pamoceyya ta� me sara�amuttama�.

Aho buddho aho dhammo aho sa�gho ime tayo,


Tesa� ti��a� namass�mi passatha byasana� gatanti."

Icceva� mah�parideva� paridevitv� mah�dukkha� adhiv�setv� tath�gatassa gu�a�


anussaranti �ha "samm�sambudho vata so bhagav�, yo imassa evar�passa dukkhassa
pah���ya dhamma� desesi, supa�ipa��o vata tassa bhagavato s�vakasa�gho, yo imassa
evar�passa dukkhassa pah���ya pa�ipanno, susukha� vata nibb��a�, yatthida� evar�pa�
dukkha� na sa�vijjat�"'ti.

Buddho hi aggo lokasmi� dhammo santikaro sivo,


Sa�gho'pi ca gu�� se��ho tayo ete anuttar�'ti.

Imehi t�hi vitakkehi ta� mah�dukkha� adhiv�senti attano s�mika� s�sanahara�aka�


katv� satthu santika� pesenti �ha:-

"Gaccha s�mi lah�'d�ni sambuddhamupasa�kama,


Ito vand�mi satth�ra� vacana� me nivedaya.
----------------------------------------------------------------- * " Sattavass�ni"
iti dhammapada��hakath�ya�, "sattam�s�dhik�ni" iti tattha na dissati.

[SL Page 102] [\x 102/]

Suppav�s� hi ve bhante p�de te abhivandati, atidukkh�hi tipp�hi


vedan�hahip��it�"'ti

Tena'pi gantv� tass� vacanena satthu vandan�ya �rocit�ya "sukhin� hotu suppav�s�
koliyadh�t�, sukhin� arog� aroga� putta� vij�yatu"'ti satth�r� vuttakkha�eyeva
suppav�s� dhammakarakato nikkhantaudakadh�r� viya sukhin� arog� aroga�
pacchimabhavikasatta� suva��ava��a� putta� vij�yi, s� ta� disv� p�tisomanassappatt�
evam�ha:-

"Alameva ca sambuddha� dhamma� sa�gha�ca va��itu�,


P��ehi sara�a� gantu� sabbadukkhavin�san�"'ti.

Eva� devi attano pas�da� vadesi, tad� pana s� ��t�na� sattadivas�ni


sokasantattahaday�na� mana� kum�rassa vij�yanena s�tala� ak�si, tesu keci puttassa
n�ma� aka�su, puttassa n�ma� karont� buddhapamukha� bhikkhusa�gha� nimattetv�
satt�ha� mah�d�na� ad�si, putto'pi'ss� j�tadivasato pa��h�ya
ma��itapas�dhitoparijanena saddhi� dhammakaraka� ga�hitv� sa�ghassa udaka�
pariss�vesi, so aparabh�ge nikkhamitv� pabbajito arahatta� p�pu�i, ayamettha
sa�khepo, vitth�ro pana s�val�vatthusmi�yeva �gato, ta� sandh�ya satth� dhammapade
ima� g�tha'm�ha:-

"Yo ima� pa�ipatha� dugga� sa�s�ra� mohamaccag�,


Ti��o p�ragato jh�y� anejo akatha�kath�,
Anup�d�ya nibbuto tamaha� br�mi br�hma�anti"

Desan�vasena bah� sot�pattipal�d�ni p�pu�i�su, eva� "dukkh�bhibh�t�nampi satt�na�


buddha-dhamma-sa�gh�nussara�a� attano mokkhasukh�vaha� hot�"'ti �atv� etesu t�su
cittappas�da� katv� sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.
S�valitthero pa�hamo-1.
------------------

[SL Page 103] [\x 103/]

Dhammappas�da� sampatt� n�n��h�n� idh�gat� sabbe,


S�dhu ima� jinadhamma� sotu� mudit� su��tha ekaggaman�'ti.
Aya� hi jinadhammo sabbakilesav�pasamo bhesajjapavaro �tur�na� kusalavejj�cariyo
viya samm�sambuddho payuttabhesajjavaro soka-parideva-dukkha-domanass�'p�y�s�na�
attha�gam�ya sa�vattati.

Api ca-kesa�ci ��tiviyogadukkhasokappatt�na� jan�na� antamaso pa��c�r�d�na�ca


itth�na� antosamu��hitena sokaggin� dayham�nahaday�na� n�n�ppak�r�hi vilapam�n�na�
paridevam�n�na� sokasamatikkam�ya sa�vattat�'ti:-vutta� ceta�:-

"Itthi pa��car� n�m� c�tisokena dukkhin�,


Tass� pati ca dve putt� magge ete tayo mat�.

Puna tass� ghare m�t� pit� bh�t� ca ettak�,


Gehena ottha�� sabbe eka��h�ne mari�su te.

Sabh�vena aya� loko ��tipemavasa�gato,


Tena ��tisinehena pattheti piya santhava�.

Sul�bh� ��tak� loke ye nar� y� ca n�riyo,


Tesa� sudullabhatar� ye sahodaraj�tik�.

��tisokena ummatt� vipall�sattam�gat�,


Tass� sokavin�s�ya satth� dhamma� adesay�"'ti.

Tad� pana satth� pa��c�ra� dhammadesan�ya tanubh�tasoka� �atv� ta� �mantetv�


�ha-"pa��c�re putt�dayo n�ma paraloka� gacchantassa t��a� v� le�a� v� sara�a� v�
bhavitu� na sakkonta, tasm� vijjam�n�'pi te nasantiyeva, pa��itena pana s�la�
sa�visodhetv� attano nibb���g�mimaggameva visodhetu� va��ati"'ti, ta� vatv� dhamma�
desento im� g�th� abh�si:-

Na santi putt� t���ya na pit� na'p� bandhav�,


Attaken�dhipannassa natthi ��tisu t��at�.

[SL Page 104] [\x 104/]

Etamatthavasa� �atv� pa��ito s�lasa�vuto,


Nibb��agamana� magga� khippameva visodhaye'ti.

S� satthu dhammadesana� sutv� attano ���a� desan�nus�rena pesetv� vipassana�


va��hetv� pa��c�r� sot�pattiphale pati��hahi: a��o'pi bah� sot�pattiphal�d�ni
p�pu�i�su, icceva� "tath�gatasaddhammo y�sa� ��tibyasanenasokadukkhappatt�nampi
itth�na� soka-parideva-dukkha-domanass�na� attha�gam�ya sa�vattat�"'ti �atv�
sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

Pa��c�r� dutiy�-2.
--------------
Dhammappas�da� sampatt� n�n��h�n� idh�gat� sabbe,
S�dhu ima� jinadhamma� sotu� mudit� su��tha ekaggaman�'ti.

Aya� hi sugatasaddhammo yena kenaci vi���n� tappas�dagatena cittena sutto, tassa


paramatthasukh�vaha� hoti.

Api ca-yesa� kesa�ci piyavippayoga * sokadukkhappatt�na� santatimah�matt�d�na�


tesa� antosamu��hitena sokena paridayham�nahaday�na� sokapa�ikkam�ya sa�vattati,
eso hi santatimah�matto tath�r�pena piyavippayogadukkhena p��ito a��a� ki�ci attano
sokanibb�pan�raha� apassitv� satth�ra� upasa�kamitv� piyavatthuka� attano soka�
satthu pavedesi, satth� tassa dhamma� desento "santati pa��itena n�ma at�tesu
an�gatesu paccuppannesu v� khandhesu �laya� akatv� upasante na
bhavitabbanti"'vatv�-

Ya� pubbe ta� visesehi pacch� te m�hu ki�cana�,


Majjhe ce no gahessasi upasanto carissas�'ti,-�ha

So ima� g�tha� sutv� sa�vega� pa�ilabhitv� anupubba���a� sacch�k�si:-tenev�ha:-

"Dhamma� su�oti sakkacca� cittanta� desan�nuga�,


Tannimitta� �hita� katv� anupubbena bh�vaye.
-------------------------------------------------------
* "Puttaviyoga" iti sabbesu,

[SL Page 105] [\x 105/]

Udayabbayabha�ga�ca bhayam�d�navampi ca,


Nibbid� mu�canopekkho anuloma�ca gotrabhu�.

Nav�nupubba����ni magga� lokuttara� vara�,


Maggato ca phala� hoti tayo ses�'pi t�dis�'ti.

Iti santatimah�matto satthu dhammadesana� sutv� saha pa�isambhid�hi arahatta�


patto, yasm� pana aya� hi jinadhammo satth�r� desitabh�v� saya�desito v� hotu
s�vakehi v� dh�tv�'yatana-satipa��h�na-sammappadh�niddhip�da-indriya-bala-
bojjha�ga-a��ha�gikamaggasa�kh�to dhammo, yo koci ta� su�oti khandhavasena v�
dh�tuvasena v� satipa��h�n�divasena v� 'tesa� v� dhammakkhandh�d�na� a��atara�
dhamma� satimanto'va ca tasmi� ���a� anupavesetv� vipassana� tattha pa��hapetv�
upanijjh�tabba� ta� magga� va bh�veti, tasm� "yena kenaci kathita� dhamma� yo
su�oti, tameva'ssa ���a� anupavisitv� tattha tattha nav�nupubba����ni gantv�
maggabh�vana� samp�penti"'ti �atv� sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

Santatimah�manto tatiyo-3.
---------------------
Dhammappas�da� sampatt� n�n��h�n� idh�gath� sabbe,
Tena ima� jinadhamma� sotu� mudit� su��tha ekaggaman�'ti.

Aya� hi sugatena desito dhammo yehi sakkacca� manasikatv� suto, t�sa� j�ti-
jar�,by�dhi-mara�adukkhitahaday�na� n�nappak�ra� vilapam�n�na� * paridevam�n�na�
sokasamatikkam�ya sa�vattat�'ti,-vutta�ceta�:-

"N�r� gotam�n�m�ya� attano kisadehak�,


Tass� r�pamup�d�ya ten�ya� kisagotam�"'ti.

Ya� kis�gotam� n�r� mataputta� sandh�ya sudukkhin� mataputt�


---------------------------------------------------------------
* "L�lappam�na" iti bahusu.

[SL Page 103] [\x 103/]

Ure katv� bhesajja� karonta� y�cati puttasokena ummatt� vipall�sagat�'va, s� ya�


ya� disv� tathev�ha:-

"Bhesajja� s�mi me dehi putto me by�dhip��ito,


Ko sakkhissati me putta� dukkharogena mocitu�,
Ko nu me piyaputtassa bhesajja� s�dhu dassat�"'ti.
Atha tameko pa��itamanusso disv� kampam�nahadayo tass� �k�ra� sallakkhetv�
tath�gatassa santika� pesesi:- ten�ha:-

Buddho up�yakusalo vejj�cariyamuttamo,


Ye kiles�tur� satt� satth� tesa� tikicchako"'ti.

Tad� s� satthusantika� gat�:(ta� vatthu� dhammapade vitth�ritameva) satth� ta�


kis�gotami� �ha"laddh� te ekacchar�matt� siddhatthak�"'ti?-"Na laddh� bhante,
sakalag�me'pi j�vantehi matak� eva bahutar�"'ti, atha na� satth� "tuyhameva putto
matoti sallakkhesi, dh�vadhammo esa sabbasatt�na�, maccur�j� hi sabbasatte
aparipu��ajjh�saye eva mahogho viya parika��ham�noyeva ap�yasamudde pakkhipat�"'ti
vatv� dhamma� desento ima� g�tham�ha:-

Ta� puttapasuta� matta� by�sattamanasa� nara�,


Sutta� g�ma� mahogho'va maccu �d�ya gacchati'ti.

Desan�vas�ne kis�gotam� sot�pattiphale pati��hahi, sampatt�nampi s�tthik�


dhammadesan� ahos�'ti, icceta� tath�gatasaddhammo t�sa�
puttabyasanasokadukkhappatt�na� itth�na� soka-parideva-dukakha-domanass�na�
attha�gam�ya sa�vattati"'ti �atv� sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

Kis�gotam� catutthi-4.
---------------
Dhammappas�da� sampatt� n�n��h�n� idh�gat� sabbe,
S�dhu ima� jinadhamma� sotu� mudit� su��tha ekaggaman�'ti.

[SL Page 107] [\x 107/]

Aya� hi tath�gatasaddhammo bhagavat� bh�vito bahul�kato nibbid�ya vir�g�ya


nirodh�ya v�pasam�ya dukkhassa attha�gam�ya sa�vattati, ettha tissattherassa t�va
ida� vatthu:-

S�vatthiya� kira tisso n�ma ku�imbiyaputto catt���sahira��ako�iyo pah�ya pabbajitv�


�g�make ara��e viharati, tassa ka�i��habh�tu bhariy� "gacchatha na� j�vit�
voropeth�"'ti pa�casate core pesesi, te gantv� thera� pariv�retv� nis�di�su:-

Thero �ha:- "kasm� �gatattha up�sak�"'ti?-"Ta� j�vit� voropess�m�'ti �gatamh�"'ti,-


"p��ibhoga� me up�sak� gahetv� ajjekaratti� j�vita� deth�"'ti,-"ko te sama�a
imasmi� �h�ne p��ibhogo bhavissat�"'ti?, Thero mahanta� p�s��a� gahetv� dve
�ra��h�ni bhinditv� "va��ati up�sak� p��ibhogo"'ti �ha, ne apakkamitv�
ca�kamanas�se aggi� katv� nipajji�su, therassa vedana� vikkhambhetv� attano s�la�
paccavekkhato parisuddha� s�la� niss�ya p�tip�mojja� uppajji, tato anukkamena
vipassana� va��hento tiy�maratti� sama�adhamma� katv� aru�uggamane arahatta� patto
ima� ud�na� ud�nesi:-

"Ubho p�d�ni bhinditv� sa�yamiss�mi te aha�,


A��iy�mi har�y�mi sar�gamara�a� mama.

Ev�ha� cintayitv�na yath�bh�ta� vipassayi�,


Sampatte aru�uggamhi arahatta� ap�pu�inti".

Eva� "tath�gatasaddhammo bh�vito dukkhassa attha�gam�ya sa�vattat�"'ti �atv�


sakkacc�' ya� saddhammo sotabbo.

Tissatthero pa�camo-5.
------------------
Dhammappas�da� sampatt� n�n��h�n� idh�gat� sabbe,
S�dhu ima� jinadhamma� sotu� mudit� su��tha ekaggaman�'ti.
Aya� hi tath�gatasaddhammo bh�vito bahul�kato sakalassadukkhakkhandhassa
attha�gam�ya sa�vattati:-

[SL Page 108] [\x 108/]

Ti�samatt� kira bhikkh� bhagavato santike kamma��h�na� gahetv� ara��avih�re vassa�


upagantv� te a��ama��am�ha�su "�vuso tiy�maratti� sama�adhammo'ca k�tabbo, na
a��ama��assa santika� �gantabbanti" vatv� vihari�su, tesa� sama�adhamma� katv�
pacc�sasamaye pacal�yant�na� eko byaggho �gantv� ekeka� bhikkhu� gagetv� gacchati,
na koci "ma� byaggho ga�hat�"'ti v�campi nicch�reti, eva� pa�cadasasu bhikkh�su
kh�ditesu uposathadivase "itare �vuso kuhinti"? Pucchitv� ta� �atv� va "id�ni
gahitena gahito'mh�"'ti vattabbanti vatv� vihari�su:

Atha��atara� daharabhikkhu� purimanayeneva byaggho ga�hi, so "byaggho bhante"'ti


�ha: bhikkh� kattarada��e ca ukk�yo ca gahetv� "mocess�m�"'ti anubandhi�su, byaggho
bhikkh�na� agati��h�na� * �ruyha ta� bhikkhu� p�da�gu��hakato pa��h�ya kh�ditu�
�rabhi, itare'pi "id�ni sappurisa byagghassa amhehi kattabba� natthi, bhikkh�na�
viseso n�ma evar�pe �hanepa���yat�"'ti �ha�su.

So byagghamukhe'va nipanno ta� vedana� vikkhambhetv� vipassana� va��hento


y�vagopphak� kh�ditasamaye sot�panno hutv� y�vajannuk� kh�ditasamaye sakad�g�m�
hutv� y�van�bhiy� kh�ditasamaye an�g�m� hutv� hadayar�pe akh�diteyeva saha
pa�isambhid�hi arahatta� patv� ima� ud�na� ud�nesi:-

"S�lav� vattasampanno pa��av� susam�hito,


Muhutta� pam�damanv�ya vyagghena du��ham�nas�.

Pa�jarasmi� gahetv�na s�l�ya upan�tako,


K�ma� kh�datu ma� byaggho, bhakkho k�yo acittako,+
Pa�iladdhakamma��h�no'mhi ++ mara�a� hoti bhaddakanti."

Vatv� parinibbuto'ti eva� "tath�gatasaddhammo bh�vito


--------------------------------------------------------
* "Agatininnagata��h�na�"-iti bahusu.
+ "A��hiy� nah�russa ca"-iti aya� g�th�p�do kesuci dissate.
++ "Apa�iladdha = pa�iladdhakamma��h�namhi"-iti katthaci.

[SL Page 109] [\x 109/]

Bahul�kato sakalassa dukkhassa attha�gam�ya sa�vattat�"ti �atv� sakkacc�'ya�


saddhammo sotabbo.

Vyagghena gahito cha��ho-6.


--------------------
Dhammappas�da� sampatt� n�n��h�n� idh�gat� sabbe,
S�dhu ima� jinadhamma� sotu� mudit� su��tha ekaggaman�'ti.

Aya� hi tath�gatasaddhammo tappas�dagatena cittena sutv�'va manas� yehi bh�vito,


sakk�d�nampi domanassattha�gam�ya sa�vattati, sakko pana dev�namindo attano
pa�cavidha� pubbanimitta� disv� mara�abhayasantajjito domanassacitto dv�su
devalokesu devat�hi saddhi�yeva vediyapabbate indas�laguh�dv�re bhagavanta�
upasa�kamitv� vanditv� pa�jaliko evam�ha:-

"Vand�mahanta� siras� sambuddha� lokan�yaka�,


Ka�khacchid�na� pavara� ta� pucch�mi tath�gatanti".

Satth� �ha:-
Puccha v�sava ma� pa�ha� ya� ki�ci manasicchasi,
Tassa tasseva pa�hassa aha� anta� karomi te'ti,

So cuddasa pa�he satth�ra� pucchi, pa�h�na� vissajjan�vas�ne as�tisahassehi


devat�hi saddhi� sot�pattiphale pati��h�si, tassa ca s� uppatti puna p�katik�'va
ahosi, so satthu desan�ya pa�iladdhal�bha� pak�sento �ha,

"Idheva ti��ham�nassa devabh�tassa me sato,


Punar�yu ca me laddha� eva� j�n�hi m�ris�"'ti.

Vatv� bhagavanta� vanditv� tikkhattu� padakkh��a� katv� attano paris�yeva saddhi�


devalokameva agam�s�'ti, eva� "tath�gata saddhammo bh�vito bahul�kato sakk�d�nampi
domanass�yattha�gam�ya sa�vattat�" ti �atv� sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

Sakkapa�ha� sattama�-7.
---------------

[SL Page 110] [\x 110/]

Dhammappas�da� sampatt� n�n��h�n� idh�gat� sabbe,


S�dhu ima� jinadhamma� sotu� mudit� su��tha ekaggaman�'ti.

Aya� hi tath�gatasaddhammo tato tato vacanak�le yesa� devamanuss�na�


uppannadomanassaattha�gam�ya sa�vattat�'ti,

T�vati�se kira sabrahm�pi devaputto acchar�sahassaparivuto saggasampatti� anubhoti,


so mahat�nubh�vena uyy�nak��anattha� nikkhamitv� uyy�na� gantv� dibbehi pa�cahi
k�magu�ehi samappito sama�gibh�to pariv�rento nis�di, tattha pa�casat� acchar�
rukkha� abhiruhitv� pupph�ni ocinitv� p�tenti, itar� pa�casat� t�ni gahetv�
n�n�ppak�r� m�l�vikatiyo karont� nis�di�su, tato pa�casat� acchar� vu��hit�
g�yantiyo rukkhato pupph�ni ocinantiyo cavitv� niraye uppann�.

So"ki�? Im� cir�yanti' na ceva t�sa� g�tasaddo s�yati, na ca pupph�ni p�tenti"'ti


upadh�rento t�sa� niraye nibbattabh�va� disv� "kittaka� nu kho mama �y�"'ti?
Upaparikkhanto attano �yuparikkhaya� cavitv� tatthe'va niraye nibbattanabh�va�ca
disv� bh�to ativiya domanassaj�to hutv� "ima� me demanassa� ko vinessat�"'ti?
Cintento evam�ha:-

"Ko vinessati me dukkha� domanassa� bhaya�kara�,


A��atra buddh� lokasmi� ka�ci t��a� na vijjati".

"Satth� vinessati n त o"'ti, so avases� pa�casat� acchar�yo gahetv� bhagavanta�


jetavane nisinna� upasa�kamitv� vanditv� a�jaliko evam�ha:-

"Subrahm� devaputto'ha� ta� vand�mi tath�gata�,


Ka�khacchid�naha� agga� ta� pucchiss�mi vin�yakanti".

Satth� �ha:-

S�dhu ma� puccha subrahme ya� ki�ci manasicchasi,


Tassa tasseva pa�hassa aha� anta� karomi te'ti.

So �ha:-

"Nicca� utrastamida� citta� nicca� ubbigga mida� mano,


Anuppannesu kiccesu atho uppatitesu ca,
Sace atthi anutrasta� tamme akkh�hi pucchito"ti.

[SL Page 111 ] [\x 11/]


Bhagav� �ha:-

N त atra bojjha�g� tapas� n त atra indriyasa�var�,


N त atra sabbanissagg� sotthi� pass�mi p��inanti.

So desan�pariyos�ne pa�cahi acchar�satehi saddhi� sot�pattiphale pati��h�si, s�


cassa uppatti puna p�katik�'va ahosi, so satthu desan�vas�ne pa�iladdhal�bha�
pak�sento �ha:-

"Idheva ti��ham�nassa devabh�tassa me sato,


Punar�yu ca me laddha� eva� j�n�hi m�ris�"'ti.

Vatv� bhagavanta� vanditv� padakkhi�a� katv� acchar�hi saddhi� devalokameva


agam�s�"'ti, eva� "tath�gatasaddhammo bh�vito bahul�kato subrahm�d�nampi dev�na�
uppannadomanass�na� attha�gam�ya sa�vattat�"'ti �atv� sakkacc�ya� saddhammo
sotabbo.

Subrahm� devaputto a��hamo-8.


-----------------------
Dhammappas�da� sampatt� n�n��h�n� idh�gat� sabbe,
S�dhu ima� jinadhamma� sotu� mudit� su��tha ekaggaman�'ti.

Esa hi tath�gato araha� samm�sambuddho sabba��� sabbadass�v� ananta���o


sabbalokissaro mah�k�ru�iko sabbabhayavin�sano, bhayappatt�pi satt� tath�gata�
arahanta� samm�sambuddha� anussarant� nibbhay� sukhappatt�'va honti'ti,-ti��hatu
t�va a��esa� kath�:-

Cando pu��amippatto gahito tena r�hun�,


Bh�to sa�viggam�nar�po paritt��a� tam�dis�'ti.

�dikappe kira aya� cando devaputto imasmi� manussaloke ratti� obh�sam�no


p�turahosi, tena rattindiv� pa���yi�su, tena ti�sarattindiv� m�so, tena m�sena
dv�dasam�s� sa�vaccharo, tattha ekasmi� sa�vacchare cham�se na� pu��amiya� r�hu
asurindo canda� ga�h�ti, y�vajjatan�pi pakkhanibandhana� sampatta

[SL Page 112] [\x 112/]

Nemittik� nakkhatta yoga� ta� disv� "candagg�ho"ti vuccati'-ida� katha�?

Athekasmi� hi samaye sambuddho aggapuggalo,


S�vatthi� upaniss�ya vas� jetavane jino.

"Tena kho pana samayena candim� devaputto r�hun� asurindena gahito hoti, atha kho
candim� devaputto bhagavanta� anussaram�no t�ya� vel�ya� ima� g�tha� abh�si:-

Namo te buddha v�ratthu vippamutto'si sabbadh�,


Samb�dhapa�ipanno'smi tassa me sara�a� bhav�'ti.

Atha kho bhagav� candima� devaputta� �rabbha r�hu� asurinda� g�th�ya ajjhabh�si:-

Tath�gata� arahanta� candim� sara�a� gato,


R�hu canda� pamu�cassu buddh� lok�nukampak�'ti.

Atha kho r�hu asurindo candima� devaputta� mu�citv� taram�nar�po yena vepacitti
asurindo tenupasa�kami, upasa�kamitv� sa�viggo lomaha��haj�to ekamanta� a��h�si,
ekamanta� �hita� kho r�hu� asurinda� vepaccitti asurindo g�th�ya ajjhabh�si:-

Kinnu santaram�no'va r�hu canda� pamu�cas�,


Sa�viggar�po �gamma kinnu bh�to'va ti��has�'ti.

Sattadh� me phale muddh� j�vanto na sukha� labhe,


Buddhag�th�hig�tomhi no ce mu�ceyya candimanti."

Eva� "bhayappatto'pi cando devaputto tath�gata� arahanta� samm�sambuddha�


anussaritv� nibbhayo ahosi sukhappatto"'ti viditv� sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

Candim� devaputto navamo-9.


----------------------
[SL Page 113] [\x 113/]

Dhammappas�da� sampatt� n�n��h�n� idh�gat� sabbe,


S�dhu ima� jinadhamma� sotu� mudit� su��tha ekaggaman�'ti.

Tath�gata� hi samm�sambuddha� anussaritv� bhayappatt�'pi satt� nibbhay� honati:-


ti��hatu paresa� satt�na� kath�:-
Suriyo'pi pubbe sampatto gahito tena r�hun�,
Bh�to sa�viggar�po'va paritt��a� gavesay�'ti.

Pa�hamakappasmimhiyeva aya� suriyo devaputto p�turahosi, tasmi� sampatte r�hu


asurindo ta� suriya� ga�h�ti, y�vajjatan�pi pakkhaga�ak� tena tena sampatt�
nemittik� nakkhattayoga� ta� disv� "suriyagg�ho hot�"'ti sa�j�n�nti, vuccantiyeva:-

"Nanu eva� aya� suriyo samavasse upa��hite,


Asurindena gahito bh�to hoti bhaye �hito.

Suriyo kho bhayabh�to so ta� buddha� anussari,


Anussaritv� sambuddha� bhayato ca pamu�ci so"'ti.

Atha- ekasmi� samaye satth� lokan�tho mah�yaso,


S�vatthi� upaniss�ya tad� jetavane vas�.

"Tena kho pana samayena suriyo devaputto r�hun� asurindena gahito hoti, atha kho
suriyo devaputto bhagavanta� anussaram�no t�ya� vel�ya� ima� g�tha� abh�si:-

Namo te buddha v�ratthu vippamutto'si sabbadhi,


Samb�dhapa�ipanno'smi tassa me sara�a� bhav�'ti.

Atha kho bhagav� suriya� devaputta� �rabbha r�hu� asurinda� g�th�ya ajjhabh�si:-

Tath�gata� arahanta� suriyo sara�a� gato,


R�hu suriya� pamu�cassu buddh� lok�nukampak�.

[SL Page 114] [\x 114/]

Yo andhak�re tamas� pabha�karo


Verocano ma��al� uggatejo,
M� r�hu gil� cara� antalikkhe
Paja� mama r�hu pamu�ca s�riyanti.

Atha kho r�hu asurindo suriya� devaputta� mu�citv� taram�nar�po yena vepacitti
asurindo, tenupasa�kami, upasa�kamitv� sa�viggo lomaha��haj�to ekamanti� a��h�si,
ekamanta� �hita� kho r�hu� asurinda� vepacitti asurindo g�th�ya ajjhabh�si:-

Kinnu santaram�no'va r�hu suriya� pamu�casi,


Sa�viggar�po �gamma kinnu bh�to'va ti��has�'ti.

Sattadh� me phale muddh� j�vanto na sukha� labhe,


Buddhag�th�bhig�to'mhi no ce mu�ceyya s�riyanti"

Eva� vepacitti asurindo r�hussa buddh�nubh�va� kathesi, ki� panesa gilat�'ti?-


R�hussa hi attabh�vo mah�, uccato a��hayojanasat�dhik�ni catt�ri yojanasahass�ni,
b�hantaramassa dv�dasa yojanasat�ni, bahalattena chayojanasat�ni, s�sa� nava
yojanasata�, lal��a� tiyojanasata�, bhamukantara� pa���sayojana�, gh��a�
tiyojanasata�, mukha� tiyojanasatagambh�ra�, hatthatala-p�datal�ni puthulato
dviyojanasat�ni, a�gulipabb�ni pa���sa yojan�n�, iti r�hu asurindo imin�
attabh�vamahattena aggappatto hoti, si�eru pabbatar�j�
catur�s�tiyojanasahassubbedho, si�erussa vemajjhe yugandharapabbato catt���sa
yojanasahass�ni ucco.

Ime'pi candima-suriy� yugandharamatthakena gacchant� imasmi� cakkav��agabbhe


sabbandhak�ratimisa� abhin�haritv� sabbad� ratti� cando div� suriyo attano attano
obh�sehi pariharanti dis�bhanti, eva� mahiddhike mah�nubh�ve candima-suriye
virocam�ne disv� iss�pakato so gamanav�thi� otaritv� mukha� vivaritv� ti��hati,
candavim�na� v� suriyavim�na� v� tassa mukhe patita� tiyojanasatike mah�niraye
pakkhitta� viya hoti.

Vim�ne adhivatth� devat� mara�abhayatajjit� ekappah�reneva viracanti, so pana


vim�na� kad�ci hatthena j�deti, kad�ci ha�ukassa

[SL Page 115] [\x 115/]

He��h� pakkhipati, kad�ci jivh�ya parimajjati, kad�ci avaga��ak�raka� bhu�janto


viya kap�lantare �hapeti, vega� pana v�retu� na sakkoti, sace "v�ress�m�"'ti ga��e
katv� ti��heyya, matthaka� v� tassa bhinditv� nikkhameyya, �ka��hitv� v� ta�
onameyya, tasm� vim�nena saheva gacchati.

Ime kira candima-suriy� devaputt� mah�samayasuttakathanadivase as�tiy�


devat�sahassehi saddhi� sot�pattiphala� patt�, teneva satthu jj�bh�va� gat�, tato
pa��h�ya y�vajjatan� imassa lokassa sabbasamayesu ta� ta� nimittadassanattha�
candagg�ho va suriyagg�ho va j�to, nemittik� ta� disv� "imin� eva� bhavissat�"'ti
vy�karonti, tappaccay� ca candima-suriy�na� na ki�ci bhaya� v� p��ita� v� hoti,
eva� bhayappatto'pi suriyo devaputto tath�gata� arahanta� samm�sambuddha�
anussaritv� nibbhayo hoti sukhappatto, icceva� viditv� saktacc�ya� saddhammo
sotabbo.

Suriyo devaputto dasamo-10.


-----------------------
Sattamo vaggo.

Oh�ya attano kamma� dhamma� sotu� idh�gat�,


Tena sakkacca sotabbo dhammo sambuddhadesito'ti.

Sakkacca sava�a� n�ma-s�halad�pe tissamah�r�j� viya sakkacca su�antena bhavitabba�,


s�halad�pe kira eko k�labuddharakkhito n�ma tepi�ako mah�kh���savo
mah�bhikkhusa�ghaparivuto cetiyapabbatavih�re vasati, tasmi�ca k�le so mah�r�j�
uposathakamma� karonto cetiyagirimhi r�jalene vasati, so therassa
upa��h�kabhikkhuno sa��a� ad�si "bhante yad� ayyo(pa�ha� v� vissajjeti.*) Dhamma�
katheti, tad� me sa��a�
------------------------------------------------------------
* "Ma�a� v� = kha�a� v� = bh��a� v�" - iti yattha katthaci.

[SL Page 116] [\x 116/]

Dadeyy�s�"'ti, thero'pi bhikkhusa�ghena ajjhesito �san� u��hahitv� sa�ghatthere


vanditv� dhamm�sana� �ruyha citravijani� gahetv� pubbabh�gag�th� vatv�
k�lak�r�masutta� kathetu� �rabhi "evamme suta�, eka� samaya� bhagav� s�vatthiya�
viharati k�lak�r�me, tatra kho bhagav� bhikkh� �mantes�"'ti �di.

So'pi'ssa upa��h�kadaharo ra��o sa��a� ad�si, r�j� pubbag�th�su ani��hit�suyeva


p�pu�itv� a���takavesena parisapariyante �hatv� tiy�maratti� �hitako'va dhamma�
sutv� therassa "idamavoca bhagav�"'ti vacanak�le s�dhuk�ramad�si, thero "r�j�
ayanti" �atv� "kad� �gato'si mah�r�j�"'ti? Pucchi, "pubbabh�gag�th� os�ra�ak�leyeva
bhante"'ti.

Mah�r�ja dukkara� tay� katanti",-"nayida� bhante dukkara�, yadi pana me ayyassa


dhammakatha� �raddhak�lato pa��h�ya ekapade'pi a��avihitabh�vo na ahos�"ti, tasmi�
pana sutte buddhagu�� parid�pit�, tasm� r�j� pucchi"ettak� bhante buddhagu��? Ud�hu
a��e'pi atthi"'ti?, -"May� kathitato mah�r�ja akathitameva bahutara� appam���
buddhassa gu��"'ti.
"Upama� bhante karoth�"'ti,-"yath� mah�r�ja kar�sasahassamatte s�likkhette
ekas�lis�sato avasesas�lis�s�yeva bah�, eva� ye kathit�, te app�yeva, ses�
bah�"'ti:-"apara� bhante upama� karoth�"'ti, "yath� mah�r�ja mah�ga�g�ya
oghapu���ya s�cip�sa� mukha� kareyya, s�cip�sagata� udaka� appa� avasesa� bah�,
eva� kathitagu�� app�, avases� bah�"'ti,-"apara� bhante upama� karoth�"'ti,-"idha
mah�r�ja v�tasaku�� n�ma �kasak��ak� viharanti, (uddha�gamik� v�tasaku��j�ti) kinnu
kho tassa saku�assa �k�se pakkhappas�ra�a��h�na� bah�, ud�hu avaseso
�k�so"'ti?-"Kiva�detha bhante?-Appa� tassa pakkhappas�ra��k�so, avaseso
bah�"'ti,-"evameva mah�r�ja appak� may� buddhagu�� kathit�, avases�'va bah�, anant�
appameyy�"'ti.

"Sahassas�so'pi ce poso s�se s�se sata� mukh�,


Mukhe mukhe sata� jivh� j�vakappo mahiddhiko,
Na sakkoti ca va��etu� nissesa� satthuno gu�a�.

[SL Page 117] [\x 117/]


A��hamo vaggo.
Buddho'pi buddhassa bha�eyya va��a�
Kappampi ce a��amabh�sam�no,
Kh�yetha kappo cirad�ghamantare
Gu�o na kh�yetha tath�gatassa".

"Sukathit� bhante anantabuddhagu�� ananteneva �k�sena, suppat�t� pasann� maya�,


ayyassa anucchavika� pana k�tu� na sakkoma, aya� me duggatapa���k�ro imasmi�
tambapa��id�pe ima� yojanasatika� ra��ha� ayyassa dem�"'ti, tumhe hi mah�r�ja
attano pa���k�ro kato, tumhehi pana amh�ka� dinnarajja� tumh�ka�yeva demi, dhammena
rajja� k�rohi mah�r�j�"'ti, tato pa��h�ya r�j� pu��akamm�ni katv� �yupariyos�ne
yath�kamma� gato'ti, eva� tissamah�r�jena viya sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

Tissamah�j� pa�hamo-1.
----------------
Oh�ya attano kamma� dhamma� sotu� idh�gat�,
Tena sakkacca sotabba� dhamma� sambuddhadesitanti.

Ya� jar�by�dhimara�a� g�t� itth�hi g�yita�,


Ta� nis�menti sappa��� papponti phalamuttama�.

Katha�?-Ito at�te buddhantare kira a��ataro puriso sattahi puttehi saddhi� ara��a�
pavisitv� ya� kattabba� kamma� ta� karonto divasabh�ga� khepetv� s�ya�hasamaya�
a�avito �gamma �hito a��atar� itthi attano gharadv�rapamukhe udukkhala� dha��assa
p�retv� musalena ko��etv� suppena pappo�henti ima� g�ta� g�yati,-

"Dha��amida� musalena pabhinna�


Nitthasaka� idha ta��ulamatta�,
R�pamidampi jar�ya pabhinna�
Passatha a��hikasa�khaligatta�.
[V Page 118]

[SL Page 118] [\x 118/]

Jar�ya maddita� eta� mil�tacchavinissita�, mara�ena bhijjat� eta� maccur�jassa


�misa�.

Kim�na� �laya� eta� n�n�ku�apap�rita�,


Asucissa bh�jana� eta� kadalikkhandhasama� idanti".

So ima� g�ta� sutv� paccavekkhanto "anicca� dukkhamanattanti" tilakkha��ni �ropetv�


tattheva saha puttehi paccekabodhi� patto, atha s�ya�hak�le bhojanabhu�janattha�
"bhu�jatha idanti"m�nusakehi nimantit�"na maya� vik�le bhu�j�ma, paccekabuddh� n�ma
mayanti" �ha�su, manuss�pi paccekabuddh� n�ma tumh�dis� na honti" ' "Atha k�dis�
hont�"ti?, "Oropitakesamass� k�s�yavatthapa�icchann�, kule v� ghare v� alagg�
v�takkhittaval�hak� viya r�humukhagatacandama��alapa�ibh�g� himavante
nandam�lakapabbh�re Vasanti, evar�p� ayy� paccekabuddh�"'ti.
Tasmi� kha�e sabbe'pi hattha� ukkhipitv� s�sa� par�masi�su, t�vadeva gih�li�ga�
antaradh�yi, sama�ali�ga� p�turahosi, sabbe a��haparikkh�r� k�yapa�ibaddh� ca
ahesu�, te �k�se �hatv� mah�janassa ov�da� datv� anilapathena uttarahimavante
nandam�lakapabbh�rameva agami�su, eva� g�tapariy�panna� anicca� dukkhamanattanti
dhamma� sutv� pa��itapuris� ta� niss�ya attano mokkhasukha� s�dhenti,-tasm�-

"J�ti� gotta� kula� r�pa� apassitv�'va pa��ito,


Dhammameva��hi katv�na sotabba� dhammamuttama�.

G�viva��a� apassitv� kh�ra� passeyya pa��ito,


Gavaj�ta� hi ya� kh�ra� ras�na� uttama� rasa�.

Eva� ayampi saddhammo yena kenaci desito,


Tena sakkacca sotabbo dhammo sambuddhadesito"'ti.

Iti viditv� sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

Dha��ako��ik� dutiy� - 2.
-------------------

[SL Page 119 ] [\x 19/]

Oh�ya attano kamma� dhamma� sotu� idh�gat�,


Tena sakkacca sotabbo dhammo sambuddhadesito'ti.

Ettha tiracch��agat�'pi satt� garukattabba��h�ne garuk�ra� katv� tato cavitv� sagge


nibbatti�s�'ti,-tatirada� vatthu-

At�te kira himavantappadese eka� mah� nigrodharukkha� upaniss�ya tayo sah�y�


vihari�su tittiro makka�o hatth�'ti, te a��ama��a� ag�rav� apatiss� asabh�gavuttino
ahesu�, atha nesa� etadahosi "na yutta� amh�ka� eva� viharitu�, yann�na maya� yo no
mahallakataro, tassa abhiv�dan�d�ni karont� vihareyy�m�"'ti, "ko panamh�ka�
mahallakataro"'ti? Cintent� ekadivasa� "attheso up�yo"ti tayo'pi jan� nigrodham�le
nis�ditv� tittiro ca makka�o ca hatthi� pucchi�su "samma hatthi tva� ida�
nigrodharukkha� kimpam��ato pa��h�ya j�n�s�"'ti?, So �ha "samma aha� taru�ak�le
ima� nigrodhagaccha� antarasatthi� katv� gacch�mi, uttaritv� �hitak�le ca pana me
etassa s�kh� n�bhi� gha��eti, ev�ha� ima� gacchak�lato pa��h�ya j�n�m�"'ti.

Puna ubho jan� purimanayeneva makka�a� pucchi�su "aha� samma makka�acch�pako sam�no
bh�miya� nis�ditv� g�va� anukkhipitv�'va imassa nigrodhassa agga�kura� kh�d�mi,
ev�ha� ima� khuddakak�lato pa��h�ya j�n�m�"'ti.
Atha itare ubho purimanayeneva tittira� pucchi�su, so �ha"samma aha� pubbe
asukasmi� n�ma �h�ne mah�nigrodharukkho ahosi, tassa phal�ni kh�ditv� etasmi� �h�ne
ucc�ra� p�tesi�, tato esa rukkho j�to, ev�ha� ima� aj�tak�lato pa��h�ya j�n�mi,
tasm� tumhehi j�tiy� mahallakataro ahanti".

Eva� vutte makka�o ca hatthi ca nirantarapa��ita� �ha�su "samma tva� amhehi


mahallakataro, ito pa��h�ya maya� tava sakk�ra-garuk�ra-samm�na-vandan�d�ni ceva
abhiv�dana-paccu��h�na-a�jalikamma-s�m�cikamm�ni nicca� kariss�ma, ov�de va te
vas�ma, tva� pana it� pa��h�ya amh�ka� ov�d�nus�san�n� vadeyy�s�"'ti, tato pa��h�ya
tittiro tesa� ov�da� ad�si, s�le
[SL Page 120] [\x 120/]

Pati��h�pesi, te tayo'pi pa�cas�l�ni sam�diyi�su, te tayo jan� pa�casu s�lesu


pati��h�ya a��ama��a� sag�rav� sappatiss� sabh�gavuttino hutv� j�vitapariyos�ne
devalokapar�ya�� ahesu�, idameva sandh�ya ima� g�tham�ha:-
Ye ca vuddh�pac�yanti nar� dhammassa kovid�,
Di��he'va dhamme p�sa�s� sampar�ye ca suggatinti.

Desan�vas�ne bah� sot�pattiphal�d�ni samp�pu�i�su, satth� j�taka� samodh�netv�


"tad� hatthin�go mah�moggall�no ahosi, makka�o s�riputto, tittiro pana ahamev�"'ti.

Eva� garuk�tabba��h�nesu garuk�ra� katv� tato cavitv� saggesu nibbatt�'ti �atv�


sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

Tittiradhammo tatiyo-3.
-----------------
Oh�ya attano kamma� dhamm� sotu� idh�gat�,
Tena sakkacca sotabbo dhammo sambuddhadesito'ti.

Idha yo koci m�ra�antikampi vedana� adhiv�setv� tath�gatadhamma� anussarati


manasikaroti, so sabbadukkhassa m�labh�ta� sa�s�ra� pajahitv� sabbakilesasamatha�
nibb��a� sacchi karoti:- tatirada� vatthu-

Cittalapabbatavih�re a��ataro mah�thero ahosi, so kira thero s�sane


pa�iladdhasaddho pabbajitv� upasampadampi labhitv� sama�adhamma� karonto'pi cira�
tattheva vasi, atha gacchante k�le m�ra�antika� dukkhavedana� uppajji,
balavavedan�ya nitthunanto apar�para� parivattati, tameko daharo �ha "katara� vo
bhante �h�na� rujati"'ti-"�vuso p��iyekka� rujana��h�na� n�ma natthi, vatthu�
�ramma�a� katv� vedan� vediyat�"'ti,-"eva� j�nana k�lato pa��h�ya adhiv�setu�
va��ati no bhante"'ti?-"Adhiv�semi �vuso"'ti,-"adhiv�san� seyy� bhante"'ti, thero
adhiv�setv� darahassa �ha"mayha� �vuso ok�sa� karoh�"'ti, daharo tato nikkhamitv�
y�va v�to hadaya�

[SL Page 121] [\x 121/]

Ph�lesi, therassa sayanama�ce ant�ni r�s�kat�ni ahesu�, tato thero okk�sitv�


daharassa sa��a� katv� attano santika� �gatassa daharassa antar�si dassesi
"va��at�vuso ettik� adhiv�san�"'ti.

Daharo tamacchariya� disv� "mah�vat�ya� therassa adhiv�sana dhammaratanavassa�


vassetv� vasananti" cintetv� tu�h� ahosi, thero tameva vedana� pariga�hanto
viriyasamatha� yojetv� vipassana� va��hetv� ta�kha�eyeva saha pa�isambhid�hi
arahatta� p�pu�i, eva� tath�gatasaddhammassa anussara�a� n�ma mokkhapa�il�bh�ya
bhavat�"'ti iti viditv� sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

Vedan�pariggaha� catuttha�-4.
-------------------
Oh�ya attano kamma� dhamma� sotu� idh�gat�,
Tena sakkacca sotabba� dhamma� sambuddhadesitanti.

Ekasmi� kira samaye bhagav� s�vatthiya� upaniss�ya jetavane vibh�si, tena kho pana
samayena �yasm� nandako upa��h�nas�l�ya� bhikkh� dhammiy� kath�ya sandassesi
sam�dapesi g�h�petv� kusaladhammesu uss�ha� k�retv� samuttajesi sampaha�sesi poriy�
v�c�ya vissa��h�ya ane�aga��ya atthassa vi���paniy�, te ca bhikkh� a��hikatv�
manasi katv� sabbacetaso samann�haritv� ohitasot� dhamma� su�anti.

Tad� pana satth� mah�janassa pacch�bhatta� dhammadesan�vas�ne sar�ra� ass�detv�


upa��h�kehi sajjitaudakena sunah�to sunivattho sup�ruto hutv� �yasmato nandassa
dhammadesan�sava�attha� upa��h�nas�l�dv�ra� gantv� �ci�janarajju� gahetv�
tiy�maratti� �hitako'va dhammakatha� sutv� desan�pariyos�ne s�dhuk�ra� ad�si
"sutathito nanda dhammapariy�yo"'ti, satth�r� s�dhuk�re dinnamatte ca bhumma��haka-
supa��a-yakkh� ca bhumma��hakadevat� ca s�dhuk�ramada�su, y�va brahmalok�
ekas�dhuk�ro'va j�to.

Thero ta� sutv� "satthu s�dhuk�ro esa saddo"'ti sa�j�nitv�

[SL Page 122] [\x 122/]

Ta�kha�a��eva sahas� dhamm�sanato otaritv� �gantv� dasabalassa p�desu siras�


nipatitv� bhagavanta� vanditv� "k�ya vel�ya bhante bhagav� �gata'ttha tumhe"'ti
pucchi, "tay� nanda suttante �raddhamatte t�ya vel�ya idh�gato"'ti, thero ca ta�
sutv� "dukkara� karittha bhante, buddhasukhum�l� tumhe, sac�ha� "tath�gato
�gato"'ti j�neyya�, ettakampi me nappa�ibh�seyy�"'ti �ha.

"Aha� nanda kappasatasahass�dhik�na� catu��a� asa�kheyy�na� upari ettaka� k�la�


p�ramiyo p�rento imasseva saddhammassa pa�ivijjhanatth�ya vidhura mah�govinda-
kuddal�ka-jotip�la-bodhiparibb�jaka-mahosadhapa��it�dik�la�ca paresa� dhamma�
desent� pa���p�rami� p�resi�, tath� p�ritattabh�v�na� parim��a� natthi, tad�
paresa� dhamma� desentassa ca parehi desita� dhamma� sotuk�massa ca mayha� titti
n�ma n�hos�"'ti, ta� pak�sento satth� �ha:-

"Ahampi aparimite k�le sa�saranto bhav� bhave.


Dhamma� kathetu� sotu�ca mayha� titti na vijjati.

Ki� pane'tarahi sambuddho sabba��� karu��layo,


Lokassa dhamma� desetu� mayha� titti na vijjati.

Buddho'ha� bodhayiss�mi iti y� patthan� kat�,


Tena j�to'mhi sambuddho handa bodhemi p��ina�.

Ti��o'ha� t�rayiss�mi iti y� patthan� kat�,


Tena ti��o'mhi va��amh� handa t�remi p��ina�.

Mutto'ha� mocayiss�mi iti y� patthan� kat�,


Tena mutto'mhi dukkhamh� handa mocemi p��ina�.

Aya� dhammo mahantehi sambuddhehi pak�sito,


Dhamme citta� pas�detv� sotabba� dhammamuttamanti."

"Iti dullabho hi aya� saddhammo imasmi� j�valoke, sace tva�nanda kappa� desetu�
sakku�eyy�si, kappamatta� v�'ha� �hitako'va su�eyyanti" bhagav� avoca, ta� sutv�
�yasm� nandako "acchariya� bhante, abbhuta� bhante, bhagav� hi bhante

[SL Page 123] [\x 123/]

Sabba�eyyadhammassa vidit�, anuppannassa maggassa upp�det�, asa�j�tassa maggassa


sa�janto, anakkh�tassa maggassa akkh�t�, magga��� maggavid�"'ti bhagavanta�
thomesi.

Eva� tath�gato ima� saddhamma� attan� kathetu� v� parehi v� desita� sotu� v� ratti�
v� div� v� kilamathampi nevajjhag�, iti �atv� sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

Nandaka desan� pa�cam�-5.


-----------------
Oh�ya attano kamma� dhamma� sotu� idh�gat�,
Tena sakkacca sotabba� dhamma� sambuddhadesitanti.

Dhammo hi n�mesa yena kenaci bh�sito bahul�kato, te sa�vuddhiy� sa�vattati r�g�d�hi


dosehi abhijjh�visamalobh�d�hi upakkilesehi kili��ha� citta� sattavisuddhiy�
visuddhatt�, tath� hi te'pi n�ma saddhammamagge ito satasahassakapp�dhik�na�
catu��a� asa�kheyy�na� upari ekasmi� yeva kappe nibbatt�na� ta�ha�kara-medha�kara-
sara�a�kara-d�pa�karan�make buddhe �di� katv� sakyamunipariyos�n�
anekasatasamm�sambuddh� anekasat� paccekabuddh� ga�anapatha� v�tivatt� ariyas�vak�
ca tathev�,ti ime sabbe satt�kilesamale pav�hetv� paramavisuddhappatt�, r�passa
balavasevanena na pana sa�kilesavod�na� pa���yatiyeva, nattheta�:-yath�ha:-
"R�pena sa�kili��hena sa�kilissanti m�nav�,
R�pe suddhe visujjhanti anakkh�ta� mahesin�.

Cittena sa�kili��hena sa�kilissanti m�nav�,


Citte suddhe visujjhanti iti vutta� mahesin�"'ti.

Yath�ha,-"cittasa�kiles� bhikkhave satt� sa�kilissanti, citta vod�n�


visujjhanti"'ti,-ta�ca cittassa vod�na� imin� ca saddhammamaggeneva bhava-yoni-
gati-sattav�sesu khandha-dh�tu-�yatan�na� j�ti-jar�-by�dhi-mara�a-soka-parideva-
dukakha-domanass�p�y�s�na� samatikkam�ya sa�vattat�"'ti,-vutta�ceta� bhagav�
dhammapade:-

[SL Page 124] [\x 124/]

"Manopubba�gam� dhamm� manose��h� manomay�,


Manas� ce padu��hena bh�sati v� karo tiv�,
Tato na� dukkhamanveti cakka�'va vahato pada�.

Manopubba�gam� dhamm� manose��h� manomay�,


Manas� ce pasanne na bh�sati v� karoti v�,
Tato na� sukhamanveti ch�y�'va anap�yin�"'ti.

Iti viditv� sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

Cittasa�kilesa� cha��ha�-6.
-----------------
Oh�ya attano kamma� dhamma� sotu� idh�gat�,
Tena sakkacca sotabba� dhamma� sambuddhadesitanti.

Api ca-buddh�na� sara�a� n�ma bhayaparitt���ya hoti bhayappatt�na� jan�na�,


ti��hatu t�va manuss�na� kath�, ye'pi tiracch��agat� satt� khuddakadubbalabh�va�
patt� buddhantaresu j�t� parinibbut�na� at�tabuddh�na� gu�a� anussarant� attano
sotthibh�va� karontiyev�ti, tassatthassa vibh�vana� ekakanip�te va��akaj�takena
d�petabba�, * tattha hi:-

Sanni pakkh� apatan� santi p�d� ava�can�,


M�t� pit� ca nikkhant� j�taveda pa�ikkam�'ti.

Sattha� ima� dhammadesana� �haritv� sacc�ni pak�sesi, saccapariyos�ne keci


sot�pann� ahesu�, keci sakad�g�mino-keci an�g�mino-keci arahatta� patt�ti, "tad�
m�t�pitaro etarahi m�t�pitaro'va ahesu�, va��akar�j� ahamev�"'ti j�taka�
samodh�nesi, eva� buddh�nussara�ena n�ma khuddakadubbalattabh�v�
-----------------------------------------------------------------
* Tattha mah�sattassa mahantat�ya attano saccakiriy� saphal� hutv�
d�vagginibb�panena sotthittam�p�di, idha buddhagu��nussara�ameva va��akapotaka�
moces�'ti dasseti.

[SL Page 125] [\x 125/]

Tiracch��agat�pi attano sotthi� karonti'ti iti viditv� sakkacc�'ya� saddhammo


sotabbo.

Va��akaj�taka� sattama�-7
----------------
Oh�ya attano kamma� dhamma� sotu� idh�gat�,
Tena sakkacca sotabba� dhamma� sambuddhadesitanti.

Idha bhagavat� vutta�-"n�ha� bhikkhave a��a� ekadhammampi samanupass�mi eva�


mah�s�vajja�, yatha ida� bhikkhave micch�di��hi, micch�di��hiparam�ni bhikkhave
vajj�n� *"'ti.

Micch�di��higat� ye ca a��atitthigat� ca ye,


Vi���hi vajjitabb�te kumagga� sabhaya� yath�.

Tasm�:-
Di�hi-sa�kappa-vacana-kammant�j�va-v�y�m�,
Sati-sam�dh�'ti ime micch�di��hi pavuccare.

Catt�ro sassatav�d�, catt�ro ekaccasassatik�, catt�ro ant�nantik�, catt�ro


amar�vikkhepik�, dve adhiccasamuppann�, so�asa sa���v�d�, a��ha asa���v�d�, a��ha
nevasa���n�sa���v�d�, satta ucchedav�d�, pa�ca di��hadhammanibb��av�d�'ti, im�
dv�sa��hi di��hiyo, et�sa� di��h�na� a���tara� di��hi� gahetv� vicarati, so
micch�di��hiko n�ma, yena s� di��hi gahit� soyeva "idameva sacca�, moghama��anti"
th�mas� par�massa abhinivissa voharati, seyyath�pi catt�ro jaccandh� g�miyapuris�.

Te kira ra��o ma�galahatthissa sampada� mah�janehi va��ita� sutv� "aho vata mayampi
hatthissa dassana� labheyy�m�"'ti mantesu�, atheko puriso jaccandhameka� �ha "tva�
bho ma�gala hatthi� passituk�mo hoh�"'ti?-"�ma s�mi passituk�mo'mh�"'ti,"tena hi
ta� dassem�"'ti netv� hatthino p�da� g�h�petv�"aya� hatthi"'ti �ha, so ta�
par�masitv� evam�ha "hatthi kira n�ma udukkhalasadiso'va hoti"'ti, so attano
gahitaniy�mena sa��amak�si, tato dutiyampi tathe'va tattha netv�
------------------------------------------------------------
* "Bhikkhave mah�s�vajj�ni" iti dissate sabbesu.

[SL Page 126] [\x 126/]

Hatthino puccha� g�h�pesi, so ta� ga�hitv� par�masitv� evam�ha"hatthi kira n�ma


sammu�janisadiso'va hot�"'ti, tatheva sa��amak�si, tatiya� tattha tatheva netv�
hatthidanta� ga�h�pesi, so'pi"hatthi kira n�ma na�galas�so'va hot�"'ti cintesi,
catutthampi tatheva tattha netv� hatthino ka��a� g�h�petv� "aya� hatthi"'ti
dassesi, so ta� ka��a� par�masitv� "hatthi kira n�ma suppasadiso'va hot�"'ti
sa��amak�si, evameta� di��higatik� jaccandhahatthidassanasadis�'va honti, te eka�
niss�ya bah� a��e di��higatik� samm��h� honti andhapave�isadis�.

Ekena cakkhumat� gahitaya��hiy� ko�i� eko andho ga�h�ti, tamandha� a��o eva�
a��o'ti, tadeko kira dhutto vivaranto andhaga�a� disv� "asukasmi� n�ma g�me
khajjabhojj�d� sulabh�, idha ki� karissath�"'ti? Te uss�hetv� tehi "tattha no s�mi
nehi, ida� n�ma te dem�"'ti vutte so la�ja� gahetv� dura��h�na� netv� antar�magge
eka� a�avi� patv� maggo okkamma eka� mahanta� gacchagumba� anuparigantv� purimassa
hatthena pacchimassa kaccha� ga�h�petv� "ki�ci kamma� me atthi, gacchatha t�va
tumhe"ti vatv� pa��yi, te sakaladivasa� oloketv� apassant� kuhi� magguddesako"'ti
sabbe mah�parideva� paridevitv� magga� avindam�n� tattheva sussitv� mari�su.

Yath� ime jaccandhagan�dhuttena va�cit� mah�vin�sa� p�pu�i�su, evameva a��e'pi


a��ep�'ti andhab�laputhujjan� micch�di��hik�na� a��atitthiy�na� laddhi� gahetv�
mah�vin�sa� patt�:-vutta�ceta� bhagavat�-"seyyath�pi bhikkhave nad�mukhe khipa�
o��eyya bahunna� macch�na� ahit�ya dukkh�ya anay�ya vyasanay�"'ti,

Tasm� akaly��ajana� �sivisamivoraga�,


�rak� parivajjeyya bh�rik�mo vicakkha�o'ti.

Atha satth� micchidi��hike sandh�ya ima� g�tham�ha:-

"Avajje vajja matino vajjec�vajja dessino,


Micch�di��hisam�d�n� satt� gacchanti duggatinti."

Desan�vas�ne bah� sot�pattiphal�d�ni p�p��i�su, ettheva imassatthassa pak�sanattha�


ekakanip�te apa��akaj�takampi d�petabba�,
[SL Page 127] [\x 127/]
Eva� tath�gatassa s�sana� visesato �atv� sakkacc�ya� saddhammo sotabbo.
Jaccandhapaveni a��ham�-8.
----------------
Oh�ya attano kamma� dhamma� sotu� idh�gat�,
Tena sakkacca sotabbo dhammo sambuddhadesito'ti.

Api ca-ye'pi d�gharatta� p���tip�tassa abh�ruk� manuss� mara�abhaye �sanne


samu��hite tesa� attano kamm�nur�padukkh�nubhavanatth�ya nimitte paccupa��hite'pi
tath�gate cittappas�da� katv� devalokameva agama�s�'ti,katha�?-Tatirada� vatthu:-

So�agirip�de kira celavih�re * so�atthero n�ma dhammakathiko, tassa pit�


su�akhav�jiko ahosi, thero ta� pa�ib�hanto'pi sa�vare �hapetu� asakkonto
mahallakak�le ak�maka� pabb�jesi, tassa gil��aseyy�ya nipannassa nirayo upa��h�si,
so�agirip�dato mahantamahant� su�akh� �gantv� kh�dituk�m� viya ta� sampariv�resu�,
so mah�bhayabh�to "v�rehi t�ta so�a, v�rehi t�ta so��"'ti �ha, "ki� mah�ther�" 'ti?
"Na passasi t�t�"'ti? Ta� pavatti� �cikkhi,

So�atthero "katha� hi n�ma m�disassa pit� niraye nibbattissati, pati��h�ssa


bhaviss�m�"'ti cintetv� s�ma�erehi n�n�pupph�ni �har�petv� cetiya�ga�a-
bodhiya�ga�esu-thalasantharap�ja� �sanap�ja� �ca k�r�petv� pitara� ma�cena
cetiya�ga�a� haritv� ma�ce nis�d�petv� "aya� mah�thera p�j� tumh�ka� atth�ya
kat�"'ti tamattha� pavedento �ha:-

"Aya� tumh�kamatth�ya p�j� samp�dit� may�,


Va��avanta� sugandha�ca rucira� pupphasanthara�.

Puthuma�jalimattena cetiyassa samantato,


Chattadhajapat�kehi dipam�l�hi sa�kulanti".

So attano p�j�sakk�rasamm�na� pitara� ta� sabba� dassetv�


----------------------------------------------------------
* "Baddhelavih�re" iti s�rasa�gahe.

[SL Page 128] [\x 128/]

�ha-"mah�thera aya� buddhap�j� may� kat� tumh�ka� dinn�, ta� te sant�ya hotu, api
ca tumhe pana eva� vadetha"aya� me bhagav� duggatapa���k�ro"'ti vatv� bhagavanta�
vanditv� citta� pas�deh�"'ti.

Mah�thero buddhap�ja� disv� tath� karonto citta� pas�desi, t�vadevassa devaloko


upa��h�si, dibbavim�n�ni ceva nandanavana-cittalat�vana-missakavana-
ph�rusakavan�d�ni ca dibbagandhabba-turiyasammiss�ni pariv�retv� �hit�ni viya
ahesu�, so t�ni disv�"apetha so�a, apethaso��"'ti �ha, kimida� ther�"'ti?-"Et� te
m�taro �gacchanti"'ti �ha, thero"saggo upa��hito mah�therass�"'ti cintesi, so
tameva buddhap�ja� �ramma�a� katv� tato cavitv� devaloka� gato.

Appakampi kata� pu��a� pu��akkhette ujumhi ya�,


Anubhonti sukha� dibba� pacch� ca sivamajjhag�'ti.
P�j� ca n�ma yena kenaci kat� parinibbute'pi tath�gate cittappas�de sati mahapphal�
hot�'ti,-tena vutta�-

"Cetiya� p�janatth�ya gat� attaman� ca ye,


Te p�jetv� ujuman� modanti tidiva� gat�"'ti.

Eva� "d�gharatta� katap�p�pi satt� tath�gate cittappas�da� katv� duggatito


parimu�canti"'ti �atv� satthari cittappas�da� katv� sakkacc�'ya� saddhammo sotabbo.

So�atetharapit� navamo-9.
-------------------
Oh�ya attano kamma� dhamma� sotu� idh�gat�,
Tena sakkacca sotabbo dhammo sambuddhadesito'ti.
Ettha ca buddhanamakk�ra� n�ma khattiy� v� hontu br�hma�� vess� v� sudd� v�
gaha��h� v� pabbajit� v� tiracch��agat� v� ye keci satt� yasmi� v� tasmi� v� �h�ne
tath�gata� anussaranti-"iti'pi so bhagav� - pe - buddho bhagav�"'ti, evam�di�
buddhagu�a� anussaranti, ti��hatu t�va bahukath�,-nanu ca eva�

[SL Page 129] [\x 129/]

Parampar�gata� suta� byagghamukha� sampatt� hi sappuris�"namo buddhass�"'ti


pa�cakkhar�ni'pi vatv� tato cavitv� devalokameva agama�s�'ti, imassatthassa
vibh�vanattha� eva� vutta�:-

"Ye jan� maccuk�le ca byagghavattantare �hit�,


Sambuddhassa namo katv� te mutt� tidiva� gat�"'ti.

Katha�?-At�te kireko puriso pa��aka��havikkayena j�vika� kappesi, so mah�pharasu�


�d�ya ara��a� pavisitv� ka��ha� chinditv� purato ca pacchato ca k�jaka��e p�retv�
ghara� gantv� vikki�itv� puttad�ra� posesi, athekadivasa� ara��a� pavisitv� ka��ha�
chinditv� gacchanta� eko vyaggho gocaratth�ya gacchanto p�d�nus�rena sanika�
sanika� tasmi� gantv� purisassa pacchato samajjhappatto hutv� p�tisomanassaj�to
j�vitakkhaya� p�petv�kh�di, j�vitakkhaye ca pana so mara�abhayabh�to "namo
buddhass�"'ti ettakameva vatv� tattha k�la� katv� devaloke devaputto hutv�
nibbatti.

Tattha dv�dasayojanike kanakavim�ne sahassadibbacchar�hipariv�rito uyy�na-


pokkhara��-vim�nasampanno mahiddhiko mah�nubh�vo j�to, so attano sampatti� disv�
"kuto me aya� sampatti nibbatt�"'ti �vajjento purimaj�tiya� ida� n�ma ahos�"
'tip�ti somanassaj�to hutv� "aya� attano katanamakk�ramattena nibbattanti"
parittakammakhatassa phalavibh�tiy� samiddhabh�va�catatthasannipatitadevat�na�
vimhayar�pata� t�sa� majjhe pak�sento im� g�th� abh�si:-

Manussabh�to lokasmi� j�to'ha� purime bhave,


Ka��ha� ara��ato netv� tena j�v�mi sabbad�.

Ka��ha� ara��e bhindanta� byaggho ma� kh�day� tad�,


Buddhanamassana� katv� mutto tasm� bhav�maha�.

Passantu bhonto buddh�na� �nubh�va� acintiya�,


Ekattha yo namok�ro phala� mayha� mahaggatanti"
[SL Page 130] [\x 130/]

Ta� sutv� devasa�gh� acchariyabbhutaj�t� ahesu�, tatopa��h�ya so devaputto


kanakadevaputto'ti devaloke sabbattha p�ka�o ahos�'ti, iti viditv� sakkacc�'ya�
saddhammo sotabbo'ti.

Kanaka devaputto dasamo-10.


---------------------
A��hamo vaggo.

Imin� likhitapu��ena y�va buddho bhavissaha�,


Saddho ca pa��av� homi s�lav� homi c�gav�.

Hirim� satim� homi khantim� homi viriyav�,


Mett� upekkhav� homi uppajjeyya� bhav� bhave'ti.
--------------------------------------
Sotabbam�lin� samatt�.

Nibb��a paccayohotu.
----------------

Patth�van�. ------
Vis�rada� s�radadantiga� bhava
��ave navesehi gu�ehala�kata�,
Duladdhimuss�vadiv�kar�riya�
Sadhammasa�gha� panam�mi ta� muni�.

Yo bodhisattacarit�bhara�o'mbarukkh�
R�m�dhipo' marapurassutava�sakatt�,
Santo'si ���avimal�dikatissasa�gha
N�thuttama� tamibha r�jaguru� sar�mi.

Saddhammasatthaviduro vidur�bhim�nyo
Net�mah� pana tato'tra marammava�se,
Sisso hi tassa parisuddhagu�o'si dhamm�
Dh�r�khya therapavara� tamaha� sar�mi.

Tasseva sisasamupago samunindadhamma


Satthantara��u buddhasa�hativandyap�do,
Yo ���anandaninado'si sir�sadhamma
Joty�dip�layatir�jamaha� sare ta�.

Sisso'si tassiha marammikasa�ghanet�


Yo s�sanambarass�' mitasatthaved�,
Sa�kittim� vimalas�ramarammasa�gha
P�mokkhacerathav�ra tamaha� sar�mi.

Vidv�lip�lisitasuddhapadambujassa
Sisso hi tassa munidhammavid� day�l�,
S�l�disaggu�adhano vimal�didh�ra
Tisso'si yo mama garutthav�ra� name ta�.

Ahu�gall� vimal�disiritiss�bhidh�nin�,
Gattho'ya� sa�khato n�n�lipidosa� vivajjiya.
---------------------------------

La�k�siy�mavarava�sadhajo sadesa
Desantarassutayaso budhamaggag�m�,
Vijjoday�dhipati m�cariyo'si yo ve
T�ha� sare sirisuma�galasa�ghase��ha�,

Vijj�niruttikusalo'ti day�paro ve
Selanta�yatanasatthaghare'dhin�tho,
Sa�kittimemamiha yo supa�iggahesi
Thero sad� vilasata� sara�a�kar�khyo.

Samm� pavattatu munindavaco cir�ya


Tasmi� �hit� vibhavan�patayo bhavantu,
K�le pavassatu gha�o'khilalokav�s�
Satt� samaggarasap�taman�'va hontu.