Vous êtes sur la page 1sur 7

„trei cântece pentru Til”

„pașii”
George Călinescu
Compozitor: Felicia Donceanu (pian+solist)

° b4 Œ
Aranjament: Grigoriță Alexandru (SATB)

S. & 4 ∑ ∑ Ó Œ ‰ œJ œ œ œ œ œJ œ œJ
Pe poar -ta-n -cet des -chi -să când

& b 4 œ œ ˙Œ ™ œ ˙ œ œ ˙™ ™
M M M
4 Œ
Œ œ ˙ œ œ ˙Œ œ # œ œ œ œœ n œœ œœ
A.
Œ
M M M Pe poar - ta-n - cet
4
&b 4 Œ Ó Ó Ó œ
˙ ˙ œ œ Œ

T.
˙
M poar - ta-n - cet

?b 4 Œ
¢ 4
Ó Ó Ó
B. ˙ ˙ ˙ œ œ œ Œ
M poar - ta-n - cet

° b œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œœ ‰ œ œœœœ œ œ‰ œ
5

S. & J J œ J J
te stre -cori tip -til Ho - țeș -te de-ai căl - ca, simt pa -șii tăi, o Til. Din mi - i - le de tim -bre ce

Œ
A. & b œœ œœ œœ ˙ ˙˙ œœ œœ # œœ
Œ œœ n œœ œœ œœ
Œ
Œ
te stre - cori pa - șii tăi, o Til. mii de tim -bre

&b œ œ œ Œ ˙ ˙ œ œ œ Œ
œ œ œ œŒ
‹ te
T.

stre - cori pa - șii tăi, o Til. mii de tim -bre

?b œ
B.
¢ œ œ Œ ˙ ˙ œ œ œ Œ œ œ œ œŒ
te stre - cori pa - șii tăi, o Til. mii de tim -bre
° b œ œ œ œ ‰ j œ œnœ
2
U
9
j
S. & œ œ œ œ ‰ œ œœœ œ œ Œ n ∑
su -nă-n u - ni -vers În - da -tă re -cu -nosc pre - ci -pi -ta -tul mers

˙˙ U
& b œœ œœ #œœ Œ ˙˙ ˙˙ œ
Œ n ∑

A.


u - ni - vers al tău mers

˙ U œœ ˙
&b œ œ œ Œ n˙ ˙ #œ n œœ
‹ u
T.

- ni - vers al tău mers Pe poar - ta-n


pe poar -tă

˙ U Œ̇ œ œ œ Œ
?b œ
¢
œ Œ ˙ ˙ œ Œ n
B. œ ˙
u - ni - vers al tău mers Pe poar -

° ™
Œ œ œ ˙
13

S. & ∑ ∑ Ó œ œ ˙™ œœ
De-ai căl - ca, de-ai căl - ca, simt

A. & ∑ ∑ ∑ Œ œ œ Œ Œ œ œ Œ
simt simt

œ œ ˙™ œ. Œ
˙™ .
& œœ œ œ ˙
˙ ˙
˙
‹ cet
T.
te stre - cori te stre - cori tip - til simt pa - șii
>
? Œ˙ œ œ Œ
în - cet tip - til te stre -cori
Œ̇ œ #œ Œ ‰ œ œj Œ
¢ œ œ œ Œ ∑ ∑
B.
˙ ˙
ta-n - cet te stre - cori tip - til
° ˙™
3
18

œœ œ œ œ Œ 6 ∑ 8 ∑ 7
S. & 8 8 8
pa - șii tăi o, Til

& Œ œ #œ Œ ‰ œ œj œ ‰ œj 68 œ œ œ œ œ œ 88 œ œ œ œ œ œ œ œ 87
>
A.

pa - șii tăi o, Til A - șa de fri - că sa - re prin cră -pă -turi șo -pâr -la Și-as

6 >˙ >œ 8 >œ™ œ >œ ™ 7


& ˙ #œ #œ œ Œ 8 8 8
‹ tăi,
T.
˙

8 Ϫ
simt pa - șii tăi U

>
? 6 >˙ >œ œ >œ™ 7
¢
B. ∑ ∑ 8 8 8
U

° 7
22

S. &8 ∑ 10 ∑
8 ‰ #œj 87 œ œ œ #œ œ œ œ
Sau roa - de ve - ve - ri - ța a-

7 10
&8 œ œ œ œ œ œ œ 8 œ œ œ œ œ œ Œ Œ
7 ∑
A. 8
cun - să pe sub pie - tre din flu - ier cân - tă gâr - la,

>œ ™
Ϊ
7 >˙ 10 œ œ œ™ 7 #˙ œ™
&8 8 8

T.

Ϫ Ϫ
cân - tă roa - de

? 7 >˙ Œ™
>œ™ 10 œ œ 7˙
B.
¢ 8 8 8
cân - tă roa - de
° œ #œ œ
4

œ 2 œ #œ œ œ 3 #œ œ ‰ œj 4
25

œ œ œ œ œ œ #œ œ œ
S. & #œ 4 4 4
lu - ne -le-n dinți spar-te Și-n lam-pă se iz - beș - te un flu - tu - re de noap - te E-un

∑ ∑ 2 ∑ 3 ∑ 4
A. & 4 4 4

#˙ œ™ #˙ œ™ 2 #˙ 3œ ˙ 4
& 4 4 4
‹ roa
T.

Ϫ Ϫ
- de roa - de a - lu - ne

? ˙ ˙ 2˙ 3œ ˙ 4
B.
¢ 4 4 4
roa - de roa - de a - lu - ne

° 4 œ œnœ œbœ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ 3 œ œ œ U 3
29
4
œ ‰‰ 4
3
&4 œ œ œ œ œ
J J4 œ œ œ4 œ œ
S.

foș -net i -ne -fa - bil, un strop în gea -mul ud, Un zbor su -av pe ca -re eu sin -gur îl a -ud

4 3 4 Uj3
Œ œœ bœœ
A. &4 œ œ œ ˙ 4˙ œ 4 ˙˙ œœ ‰ œ 4
foș - net, Un zbor su - av îl a - ud Fur

4 œ œ œ œ ˙ 3˙ 4˙ U 3
&4 Œ œ 4 œ 4 #œ Œ 4

T.

Un zbor su - av îl a - ud

œ
? 4 bœ œ œ œ ˙ 3˙ 4˙ œU
Π43
¢ 4
B. Œ 4 œ 4
Un zbor su - av îl a - ud
° 3
5

Ϊ
33

&4 ∑ ∑ 7 ∑ Œ ‰ #œj 43
S. 8

3 7
& 4 œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ 8 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
3
A. 4
tu - na da-că te-ar îm - bră-ți - șa pe drum, Des - fă - șu -rân -du-ți pă rul în a - er ca un fum

&4
3 ∑ ∑ 7 ∑ ∑ 3
8 4

T.

œœ ™™
j
?3 ˙
¢ 4 >˙
œœ ˙˙ ™™ 7
8 ˙˙ ˙˙ œœ Œ 3
4
> > > >
B.

U
>

° 3 œ
37
œ 7 œ 2 3
S. & 4 œ œ #œ œ 8 œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ 4 œ #œ œ œ 4
mân -tul de-ar ur - la de grin -di - nă și ploa - ie, Și pie-di - că ți-ar pu-ne co - pa-cii când se-n

3
&4 ∑ 7 ∑ ∑ 2 ∑ 3
A. 8 4 4

3 #-˙˙ -œ 7 #-˙˙ -œ ™ #-˙˙ -œ ™ 2 #-˙˙ 3


&4 œ 8 œ™ œ™ 4 4
‹ M
T.

?3 7 2 3
¢ 4
B. ∑ 8 ∑ ∑ 4 ∑ 4
° 3 #œ œ Œ 4 œ 3œ œ nœ œ bœ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
6
41

S. &4 4 J J
doa - ie Da -c-ar trăs -ni pre -lung prin no-rii u - ri- ași, Te-aș re - cu -noaș -te to - tuși în-

3 4œ œ œ œœ
3
∑ ˙
A. &4 4 œ Œ œœœœœ Œ œ œ
Da -c-ar trăs -ni pre -lung no-rii u - ri- ași, în - da - tă

-œ -˙ 4œ œ œ œœ œ Œ œ œ œœ œœbœœ Œ ˙
3 bœœ œ
3

&4 œ ˙ 4

T.

Da -c-ar trăs -ni pre -lung no-rii u - ri- ași, în - da - tă

4 œ œ œœ œ Œ
b œ 3
bœ œ œ œ œ ˙ œ œ
?3
¢ 4
B. ∑ 4 Œ
Da -c-ar trăs -ni pre -lung no-rii u - ri- ași, în - da - tă

° œbœ œ U Œ Œ œ œ ™ œj œ œ
45

& œ œ Œ bœ œ œ œ œ œ Œ Œ
S.
œ
da -tă du -pă pași În ca - le ți-aș ie - și să-ți șterg o - bra - zul ud
UM
œœ œ œ b˙ ™ œ ˙ œ œ ˙™ œ ˙ œ œ ˙ ™ œ
M M M

& bœœ œœ œ œ œ œ œ œœ
Œ Œ Œ # œ
A.

du - pă pași M M M o - bra - zul ud


U
&
œ œ #œ Œ ˙ Ó ˙ Ó Ó ‰ œ œj œ Œ
‹ du - pă pași
T.
˙ >
M o - bra -zul

U
œ Œ
? œ œ œ œ œ Œ
¢
B. Ó ˙ Ó b˙ Ó ˙
du - pă pași M să - ți șterg
° Œ bœ œ œ
7
50

œ œ œ Œ Œ œ œ œ œ ˙
S. & œ
Căci mer - sul tău su - av eu sin - gur îl a - ud

& bŒ̇ ™ œ ˙ œ œ ˙™ ™
M M

Œ œ ˙ œ œ ˙Œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ
A.

M M M sin -gur îl a - ud, Căci

& ˙ Ó ˙ Ó Ó ‰ œ œj œ Œ
‹ M
T.
˙ >
îl a - ud

? Ó
¢
B. ˙ Ó b˙ Ó ˙ œ nœ bœ Œ
M îl a - ud

° w U
54
w w
S. &

j U
& œ Œ ‰ œ œ œ w
A.
œ œ œ
mer - sul tău îl a - ud a - ud

j U
œ œ œ #œ œ œ w
& ‰ >œ œ œ nœ w

T.

mer - sul tău su - av îl a - ud

? œ U
¢ nœ bœ Œ ˙ œ Œ
˙ œ
œ
B.

mers - sul tău su - av îl a - ud

Vous aimerez peut-être aussi