Vous êtes sur la page 1sur 3

Podręczniki do nauki religii

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaburzu


Rok szkolny 2020/2021

Podręczniki do religii nie podlegają refundacji z dotacji państwowej,


prosimy rodziców o zakup podręczników we własnym zakresie.

Oddział przedszkolny
Trzy i czterolatki bez podręczników, proszę o zakup papierowej teczki do kserówek.
5 - latki
,,Spotkania dzieci Bożych”
red. D. Kurpiński, J. Snopek, Jedność, Kielce
6 - latki  
,,Tak! Jezus mnie kocha”
red. ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, Jedność, Kielce

Klasy I - IV
Klasa I
Podręcznik ,,Poznaję Boży świat” 
red. ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, Jedność, Kielce
Klasa II
Podręcznik ,,Idziemy do Jezusa” 
red. ks. dr J. Czerkawski, E. Kondrak, Jedność, Kielce
Klasa III
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń ,,Jezus jest z nami”
red. Ks. dr J. Czerkawski, E. Kondrak, Jedność, Kielce
Klasa IV
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Miejsca pełne BOGActw”
red. ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek, Jedność Kielce

Klasy V - VIII

Klasa VI
Podręcznik i karty pracy „Wierzę w Kościół”
red. ks. W. Janiga, wydawnictwo Gaudium.
Klasa VII
Podręcznik i karty pracy „Spotykam Twoje Słowo”
red. ks. P. Mąkosa, wydawnictwo Gaudium
Klasa VIII
Podręcznik i karty pracy – „Z Tobą idę przez życie”
red. ks. P. Mąkosa, wydawnictwo Gaudium
Kl. IV SP
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń ,,Miejsca pełne Bogactw” 
autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek, Jedność, Kielce

Kl. V SP
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń ,,Spotkania uBogacające” 
autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce

Kl. VI SP
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń ,,Tajemnice BOGAtego życia” 
autorzy; ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce

Kl. VII SP
Podręcznik ,,Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” 
autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce

Kl. VIII SP
Podręcznik ,,Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi” 
autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce