Vous êtes sur la page 1sur 4

ZAIMEK (Местоимение)

wskazuje na osobę, przedmiot, miejsce lub zjawisko, o których mowa ale nie nazywają ich. Zaimki
zastępują w zdaniu rzeczowniki.

LICZBA POJEDYNCZA LICZBA MNOGA

я ja мы my

ты ty вы wy

он on они oni, one


онa ona
онo ono

ZASTOSOWANIE ZAIMKÓW OSOBOWYCH

W języku rosyjskim w odróżnieniu od języka polskiego, zaimek osobowy, jest w zdaniu obowiązkowy. Nie
występuje tylko w formie trybu rozkazującego.

Что ты делаешь ?
Co robisz?

Я учусь.
Uczę się.

Завтра мы пойдем в турпоход.
Jutro pójdziemy na rajd.

Zaimka osobowego вы również używamy, zgodnie z regułami grzecznościowymi, które obowiązują w Rosji


gdy zwracamy się do osoby, której nie znamy lub z którą jesteśmy w relacjach oficjalnych. Zaimek ten
tłumaczymy jako 'Pan/ Pani' 

Вы будете пить чай или кофе?


Napije się Pan/Pani herbaty czy kawy?

Вы не скажете, который час?


Czy mógłby Pan/mogłaby Pani powiedzieć, która jest godzina?
ODMIANA ZAIMKÓW OSOBOWYCH

  LICZBA POJEDYNCZA LICZBA MNOGA

И. кто? что? я ты он, оно она мы  вы они

Р. кого? чего? (нет) меня тебя его её нас вас их

Д. кому? чему? мне тебе ему ей нам вам им

В. кого? что? меня тебя его ею нас вас их


(вижу)

Т. с кем? с чем? мной тобой им её нами вами ими

П. о ком? о чём? обо мне о тебе о нём о ней о нас о вас о них

RODZAJ ZAIMKÓW OSOBOWYCH

Rodzaj zaimków określają tylko zaimki он, онa, онo, wskazują one, że chodzi kolejno o rodzaj męski, żeński
i nijaki. W pozostałych przypadkach nie jesteśmy w stanie tego określić po samej tylko formie zaimka. Tej
informacji może udzielić nam forma czasownika lub przymiotnika.

Вчера я был на дискотеке.
Wczoraj /ja/ byłem na dyskotece.

В пятницу я была в салоне красоты.


W piątek /ja/ byłam w salonie piękności.

Zaimki liczby mnogiej, мы, вы , они nie mają rodzaju.

W języku rosyjskim zaimek osobowy  они  jest wspólny dla rodzaju męskiego i rodzaju żeńskiego. Nie ma
rozróżnienia na zaimek  oni oraz one

они → oni, one


они → мужчины, женщины

Папа с дядей смотрят фильм → Они смотрят фильм


Tata z wujkiem oglądają film → Oni oglądają film.

Мама с сыном пошли на прогулку → Они пошли на прогулку


Mama z synem poszli na spacer → Onе poszli na spacer
ZAIMKI WSKAZUJĄCE

służą do wskazania konkretnej osoby, rzeczy lub konkretnego zjawiska oraz tego o czym była mowa
wcześniej.

Formy podstawowe zaimków wskazujących

LICZBA POJEDYNCZA LICZBA MNOGA

Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj nijaki

этот  этa это эти

тот тa тo тe

Zaimek этот  odpowiada polskiemu ten,  a тот polskiemu tamten.


Zaimków этот, это, этa, эти używa się aby wskazać osoby/przedmioty lub przedmioty znajdujące się bliżej,
a zaimków тот, то, тa, тe, aby wskazać osoby/przedmioty, które są dalej.

Этот зонт красный, а тот белый.


Ten parasol jest czerwony, a tamten zielony.

Эта полка моя, а та Павла.


Ta półka jest moja, a tamta Pawła.

Это окно большое, а то маленькое.


To okno jest duże, a tamto małe.
1. Что ты знаешь о (он)?

2. Зачем ты едешь к (она)?

3. Он не любит (я).

4. Кто это с (вы)?

5. Какие отношения между (ты) и (она)?

6. Я не хочу с (они) говорить.

7. Она постоянно думает о (он).

8. Кто пойдёт в кино с (мы)?

9. Давайте позвоним (она).

10. Она уже забыла обо (я).