Vous êtes sur la page 1sur 3

19/11/2010 Belgisch politiegeweld

Gepubliceerd op DeWereldMorgen.be (http://www.dewereldmorgen.be)

@cjegqaf nmjgrgcecu cjb


door Johan Leman
vr 19.11.10

Enkele dagen geleden plaatste ik op mijn site een brief van de World Council of Anthropological
Associations (WCAA). U kan hem hierbij vinden. Deze zeer achtenswaardige beroepsvereniging
protesteert ermee onder alle antropologen 'worldwide' tegen de behandeling die prof. Marianne
Maeckelbergh te beurt viel vanwege de Brusselse politie tijdens het No Border Camp.

In onze eigen media (tenzij op MO*) lazen we er bij mijn weten (bijna) niets over. Weer eens een voorbeeld van
hoe nieuws 'nieuws' en een feit een 'feit' wordt.

Wat blijkt gebeurd te zijn? Onder de titel "Wat niemand zich kan inbeelden: mijn nacht van geweld in handen van
de Belgische politie" (vertaald uit het Engels), lees ik van de hand van prof. Maeckelbergh, hoe zij opgepakt werd
terwijl ze een bijeenkomst bijwoonde van het 'No Border Camp' (een actie die pleit voor open grenzen), er filmde
en nota's nam.

Haar onderzoeksproject, overigens een project dat door een wetenschappelijke commissie werd goedgekeurd en
gefinancierd, bestaat erin om dit soort bijeenkomsten wereldwijd te bestuderen en op hun democratisch gehalte te
toetsen. Wat is haar overkomen? Ze werd opgepakt, 14 uur lang vastgehouden, een tijd lang geketend aan een
radiator op een politiebureau, geslagen, uitgescholden voor 'vuile hoer' (en ik beperk me), … en dan uiteindelijk
door een rechter vrijgelaten, maar zonder dat ze al haar materiaal terugkreeg.

Hebt u daarover gehoord? Het was bij mijn weten in alle geval geen belangrijk nieuws. Dat VT4 via een
eetprogramma goed scoort, is in Vlaanderen een bericht dat dringend aan de bevolking moet worden
toevertrouwd. Anno 2010 is dat uiteraard veel belangrijker nieuws. Evident, niet? Nu ben ik zelf geen voorstander
van open grenzen. Dit discours komt in mijn ogen een 20-tal jaar te vroeg. Later zal het misschien nog de meest
natuurlijke zaak worden, maar nu in mijn ogen nog niet.

Maar wel vind ik dat iemand volledig het recht heeft om daarvoor te pleiten, en ook … om onderzoek te doen over
hoe mensen die daarvoor pleiten zich organiseren. Heeft de Belgische politie echt 14 uur nodig gehad om na te
gaan of de betrokken professor (verbonden aan de universiteit van Leiden) een wetenschapster was? Als dat zo is,
dan vrees ik echt voor onze veiligheid als hier ooit een aanslag beraamd wordt, want dan zijn we in alle geval zeer
slecht bediend en georganiseerd.

Als ze het niet hebben willen onderzoeken, dan heb ik echter ook een probleem. Leef ik dan nog wel in een
samenleving waar respect voor wetgeving en voor faire behandeling van mensen een prioriteit is? Verontrustend is
ook een andere vaststelling: prof. Maeckelberg beweert manifest dat minstens één politieman zijn verklaring
aanpaste om de politie niet in moeilijkheden te brengen. Ach zo? Mooi, zeg.

Op 17 november contacteerde ik collega Maeckelbergh met de vraag hoe het nu zat met haar zaak? Zij schrijft: "Ik
ben ondertussen nog eens verhoord door de federale gerechtelijke politie die sinds 7 oktober de taak heeft om de
www.dewereldmorgen.be/print/29521 1/3
19/11/2010 Belgisch politiegeweld
'feiten' (waarbij zij het inslaan van de ruiten bij het politiecommissariaat bedoelen) te onderzoeken. Deze agenten
hebben mij meer als getuige dan als verdachte behandeld, en lijken ook het gedrag van de politie te onderzoeken,
maar hun taak is vooral de activisten te onderzoeken. Zij hebben wel de camera, die ik bij me had, en mijn USB-
stick eindelijk teruggegeven (beide waren ingehouden zonder enig schriftelijk bewijs). Voorts heb ik niets van de
politie of Turtelboom gehoord."

"Ik ben heel blij met jullie steun en zal volgende week wat tijd proberen vrij te maken om iets voor jullie te
schrijven. Als er bepaalde vragen zijn waar u antwoord op zou willen, dan hoor ik dat graag.”

Hierop heb ik haar geantwoord om nu eens zeer professioneel een analyse te maken, heel kort, van wat er volgens
haar gebeurd is en van wat ze denkt over de manier waarop de Belgische regering en de Belgische politie met
zulke gebeurtenissen omgaan? (Ik zal het dan aan dit bericht toevoegen onder de “beantwoord” teksten.)

Wees ondertussen ook maar zeker dat die gebeurtenissen steevast een tijdlang aan de orde zullen komen op
wetenschappelijke internationale congressen telkens als het Belgisch migratiebeleid ter sprake zal komen. Dat mag
je verwachten. Want zie, het is allemaal mooi om allerlei dingen te vertellen over migratie en integratie, die in
hoofde van allerlei politici bij ons in wezen vooral als taak hebben om in te spelen op de publieke opinie.

Maar minstens zo belangrijk is het, voor ons, om te weten wat er reëel eigenlijk allemaal gebeurt, en om te zien
hoe wij internationaal als klungelaars belachelijk gemaakt worden, omdat sommige politiediensten (- ik wil niet
veralgemenen) blijkbaar niet meer weten wat professioneel optreden zou moeten betekenen en sancties uitblijven
voor wie ons te schande maakt.

Johan Leman

Johan Leman is medewerker bij het regionaal integratiecentrum Foyer in Molenbeek.

/
Nieuwsbrief
Newsletter title:
Belgisch politiegeweld
Newsletter text:

Enkele dagen geleden plaatste ik op mijn site een brief, namelijk van de World Council of Anthropological
Associations (WCAA). U kan hem hierbij vinden. Deze zeer achtenswaardige beroepsvereniging protesteert er

www.dewereldmorgen.be/print/29521 2/3
19/11/2010 Belgisch politiegeweld
‘worldwide’ onder alle antropologen tegen de behandeling die Prof. Marianne Maeckelbergh te beurt viel
vanwege de Brusselse politie.

Newsletter image:
Betoging nav het politiegeweld tijdens het No Border Camp.

Bron-URL: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/11/19/belgisch-politiegeweld

www.dewereldmorgen.be/print/29521 3/3