Vous êtes sur la page 1sur 2

E D U K A C I J S K I I S L A N D

C E N TA R
ZA ODRŽIVI RAZVOJ
S U S TA I N A B I L I T Y
E D U C A T I O N
OTOKA I PRIOBALJA CENTER

Edukacijski centar za održivi razvoj obale i


otoka u Murteru nudi pregršt informacija o
iznimnom bogatstvu prirodnih vrijednosti
ovog područja. Kroz interpretaciju morskog
akvarija i male zbirke beskralješnjaka, edu-
kativne panele te videomaterijale možete
saznati više o zanimljivim morskim bićima te
iznimnoj biološkoj raznolikosti podmorja.

Island Sustainability Education Center in


Murter offers a variety of information on
extraordinary wealth of this region’s natural
assets. Interpretation of marine aquarium
and small invertebrate collection, educa-
tional panels and video materials will help
you learn more about interesting sea crea-
tures and exceptional biological diversity of
the underwater world.

Centar nudi mogućnost pregleda interaktiv-


nog CD-a Murter-Kornati s mnogo zanimlji-
vih detalja o ovom odredištu, od zaštićenih
vrsta flore i faune do tradicionalnih recepata
i manifestacija.

In the Center, you can watch an interactive


CD Murter-Kornati with numerous interest-
ing details about this destination, ranging
from the protected flora and fauna species
to the traditional recipes and manifesta-
tions.

Uz prethodnu najavu, organiziramo dječje


radionice o MORU za različite uzraste.

With previous notice, we organise work-


shops about the SEA for children of differ-
ent ages.
Posjetite nas i odaberite originalne edukativne suvenire (šalice, majice, privjeske, magne-
te, puzzle, slikovnice, razglednice) te njihovom kupnjom podržite daljnji rad Centra i oču-
vanje prirode i•okoliša
ZAGREBJadranske obale.

Pay us a visit and select some original educational souvenirs (cups, T-shirts, pendants,
magnets, puzzles, picture books, postcards). Your purchase will support further activities
of the Center, as well as preservation of nature and environment of the Adriatic coast.
•NP Plitvice

•Zadar Pijaca Društva seoske izobraženosti bb


22 243 MURTER
MURTER• Tel/Fax: +385 (0) 22 434 827
•Šibenik mail@argonauta.hr
www. argonauta.hr

GDJE SMO? WHERE WE ARE?


Centar djeluje u starom dijelu Murtera, Selu, The Center is located in the old part of Murter
nekoliko minuta hoda od Crkve Sv. Mihovila. (Selo), at a few minutes walking distance from St.
Mihovil’s church.
Radno vrijeme: Working hours:
Svakog dana tijekom srpnja i kolovoza July & August, every day
od 19:00 do 23:00 sata from 7 p.m. to 11 p.m.
Ostalim mjesecima, od ponedjeljka do petka Other months, Monday-Friday
Od 10:00 do 14:00 From 10 a.m. to 2 p.m.
design: IMPRESSA d.o.o.

Ulaznica: 10,00 kn Ticket: 10 HRK


Interpretacija na hrvatskom i engleskom jeziku Interpretation in Croatian and English

Dobrodošli ! Welcome !
Ova publikacija izdana je uz potporu Programa Ujedinjenih This publication has been issued with support of United Na-
naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj, u okviru projekta tions Development Programme (UNDP) in Croatia, within the
COAST, kojeg provodi Ministarstvo zaštite okoliša, prostor- framework of the COAST project, implemented by the Ministry
nog uređenja i graditeljstva i UNDP Hrvatska uz financijsku of Environmental Protection, Physical Planning and Construc-
potporu Globalnog fonda za okoliš (GEF). Potporu je pružilo i tion and UNDP Croatia, with financial support of Global Envi-
Ministarstvo turizma ronment Facility (GEF). It has been supported by the Croatian
Ministarstvo turizma RH kroz program “Plava brazda”. REPUBLIKE Hrvatske Ministry of Tourism.