Vous êtes sur la page 1sur 6

N GEN STAGI VIRST Genero Implica Revendicati Neajutora Egois Loc Rezultat

R U A s t v t t contro înalt
l
intern
1 F 19 43 6 6,7 5,3 4,3 5,6 5,7 Implicat
2 F 25 57 6,2 6,8 5,5 4,4 5,8 6,6 Implicat
3 F 14 38 5,6 6,2 5,1 3,7 5,7 5,9 implicat
4 F 14 41 5,8 5,3 3,7 3,5 5,0 4,3 Generos
5 F 15 40 4,6 5,4 5,1 2,5 5,2 5,8 Implicat
6 M 6 32 5,6 6,2 5,7 4,2 6,0 2,4 Implicat
7 F 27 50 5,7 6,3 5,7 4,0 6,0 4,3 Implicat
8 F 3 28 6,2 6,4 5,2 3,6 5,4 5,6 Implicat
9 F 30 54 5,7 5,4 5,4 5,0 5,5 5,8 Generos
10 M 32 57 4,3 5,8 6,7 4,9 4,8 5,5 Revendic
11 F 19 42 6,0 5,4 5,9 5,2 5,9 5,2 Generos
12 M 10 34 1,4 5,5 4,5 3,3 3,1 4,3 Implicat
13 M 3 28 5,8 5,8 6,2 5,0 6,1 6,1 Revendic
14 F 38 60 5,1 5,7 5,0 5,4 5,8 4,9 Implicat
15 F 16 40 6,4 6,1 6,0 5,5 6,1 5,8 Generos
16 M 14 37 3,5 5,2 4,4 4,7 3,4 5,0 Implicat
17 F 20 44 2,4 4,9 4,3 2,5 3,4 3,8 Implicat
18 F 34 57 5,3 5,9 5,8 3,9 5,6 6,0 Implicat
19 F 28 50 5,7 6,3 4,9 6,6 3,2 2,9 Neajutor
20 F 46 66 6,0 6,0 6,2 4,6 4,5 3,9 Revendic
21 F 28 50 6,2 5,4 6,0 4,9 4,5 3,2 Generos
22 M 42 67 5,9 6,3 5,7 4,2 5,2 5,4 Implicat
23 F 38 58 6,0 6,2 5,8 3,3 5,7 5,5 Implicat
24 M 40 61 4,6 5,4 4,4 3,1 3,4 4,1 Implicat
25 F 20 42 5,5 6,2 5,5 4,3 5,4 4,4 Implicat
26 F 25 49 4,9 4,5 4,5 4,0 4,2 3,9 Generos
27 F 16 40 5,3 5,9 4,4 2,6 4,4 5,8 Implicat
28 M 11 35 5,9 5,5 4,4 2,9 4,3 5,7 Generos
29 M 5 30 5,5 5,4 6,1 2,9 5,7 5,4 Revendic
30 M 34 56 5,3 4,5 6,4 4,2 6,4 5,4 Revendic
31 F 23 48 5,8 5,9 3,8 4,2 5,9 3,4 Implicat
32 F 32 55 4,5 6,1 5,9 2,0 2,5 4,5 Implicat
33 M 26 49 4,6 4,2 4,3 4,4 5,4 5,8 Neajutor
34 F 10 35 7,4 5,1 5,3 3 5,3 5,6 Generos
35 F 38 61 4,2 6,4 5,3 2,9 5,9 5,6 Implicat
36 F 25 52 4,6 5,2 5,5 4,4 5,7 5,0 Neajutor
37 M 4 27 6,3 5,5 4,7 2,3 5,4 4,6 Generos
38 F 10 34 5,3 4,7 6,2 3,3 3,8 4,9 Revendic
39 F 12 40 4,9 5,1 5,2 3,8 6,5 4,9 Implicat
40 F 7 30 4,9 7,1 4,7 3,5 4,4 4,1 Implicat
41 F 4 28 5,2 5,5 4,8 2,9 5,4 5,2 Implicat
42 M 19 45 7 4,5 5,5 3,5 5,4 3,8 Generos
43 F 17 40 5,2 5,3 6,1 3,8 5,6 5,6 Revendic
44 M 17 41 5,4 5,5 5,5 5,6 5,4 4 Neajutor
45 M 10 36 3 4,2 5,3 3,5 5,9 5,2 Implicat
46 F 24 50 5 2,3 6,1 3,5 5,6 4,1 Revendic
47 M 30 51 2,1 4,9 5,2 5,5 3,2 6,0 Revendic
48 F 38 59 4,3 4,9 5,3 3,4 6,2 5,5 Implicat
49 M 20 44 5,9 3,6 4,7 3,5 5,1 5,5 Generos
50 F 19 42 5,3 4,5 6,1 2,6 6,2 3,5 revendic
51 F 26 50 6,5 4,8 2,6 2,7 5 5,1 Generos
52 F 32 53 0 5,1 4,8 5,1 4,4 2,5 neajutor
53 M 24 47 4,6 7,1 5,5 3,4 4,6 3,8 Implicat
54 M 26 49 3,5 6,4 4,6 5,5 5,6 4,9 Implicat
55 F 29 52 4,5 6,5 6 4,3 3,8 5,2 Implicat
56 F 34 57 4,1 5,1 6,5 5,4 2,8 3,9 Revendic
57 M 10 34 5,3 7,1 5,1 4,8 5,2 4,6 Implicat
58 F 35 58 3,5 6,9 5,4 4,6 6,5 4,5 Implicat
59 M 17 42 6,8 5,1 3,5 4,6 6,5 4,6 Generos
60 F 39 60 5,6 5,5 5,2 2,7 5,9 4,5 Generos
61 F 39 58 6.1 6.0 5.3 4.0 5.4 3.4 Ge
62 F 8 31 6.8 6.5 5.8 4.8 6.2 5.8 Ge
63 M 32 51 5.3 6 4.8 6.2 6.1 5,3 Nea
64 F 0 23 6.2 5.7 4.4 2.7 5.8 4.1 Ge
65 F 19 40 5.1 6.1 5.1 2.1 5.3 4.3 Impli
66 F 5 29 6.5 6.4 5.3 3.8 5.8 6.1 Gene
67 F 2 25 5.1 5.2 5.3 3.0 5.3 3.5 Reve
68 M 4 28 5.0 4.9 6.3 2.6 4.9 5.7 Reve
69 F 9 31 4.6 5.3 6.1 3.8 4.0 3.0 Reve
70 M 32 55 5.6 7 2.3 4.9 4.3 4.9 Impli
71 F 1 25 4.6 5.2 5.9 3.2 5.1 4.6 Reve
72 F 10 32 6.1 4.8 5.0 4.9 4.9 4.6 Gene
73 F 17 40 4.9 6.1 3.8 3.8 4.2 4.6 Impli
74 F 26 50 5.0 6.3 4.5 6.1 5.7 4.6 Impli
75 M 9 33 6.2 5.5 5.6 5.3 2.5 4.3 Gene
76 F 26 53 5.3 5.9 4.8 2.6 2.8 5.0 Impli
77 F 25 52 5.1 6.2 5.0 2.3 5.1 4.1 Impli
78 F 18 43 6.3 6.2 5.3 3.2 5.7 6.0 Gene
79 M 5 29 5.2 5.3 5.2 3.0 5.2 5.5 Impli
80 F 6 30 6.7 6.4 5.7 4.7 6.1 5.7 Gene
81 F 35 59 5.4 6.1 4.8 6.0 5.9 5.2 Impli
82 M 28 53 6.2 5.6 4.2 2.9 5.8 4.1 Gene
83 F 9 32 6.6 6.3 5.4 3.7 5.7 6.0 Gene
84 F 28 51 5.2 5.3 5.4 3.0 5.3 3.4 Neajut
85 M 35 60 6.1 6.0 5.3 4.1 5.3 3.2 Neajut
O nouă etapă în lucrarea dată a fost studierea tendințelor tipologice a angajatului implicate în
conflict. Fapt care a fost posibil prin folosirea chestionarului „Tendinţe tipologice”.
Rezultatete privind tendințele tipologice sunt evidențiate în figura ....

Generos-27% Implicat-45% Revendicativ-16% Neajutorat-12%


12% 27%

16%

45%

Fig.2.4.Distribuția rezultatelor privind tentindețe tipologice ale angajaților .


Aalizînd rezultatele din figura 2.3.ne permitem să atestăm următoarele:12% din angajați
folosesc stilul neajutorat sunt sensibili la problemele celorlalţi şi ale sistemului, sesizează cu
uşurinţă care sunt problemele şi ce ar trebui făcut dar deşi este conştient că e şi el parte a
problemei, nu are curajul „revendicativului” de a milita pentru remedierea situaţiei şi nici
energia, încrederea şi determinarea „generosului” pentru a acţiona; are un „loc al controlului”
intern(este conştient că de el şi de efortul lui depinde rezolvarea multor probleme, dar are
sentimentul că nu este în stare s-o facă) şi se plasează spre polul egoist („ a cere/a solicita”) al
dimensiunii bipolare altruism – egoism, aşteptînd tensionat şi cu sentiment de culpabilitate ca
cineva să acţioneze, pentru a se alătura efortului colectiv.
16% abordează stilul revendicativ,aceștia sun buni observatori,au spirit analitic, sesizează
imediat orice disfuncţiune a sistemului social din care fac parte (organizaţie, grup, familie) sau
orice încălcare a drepturilor lor, reacţionînd imediat şi avînd curajul să-şi exprime poziţia în faţa
colegilor sau şefilor; au un „loc al controlului” extern ( persistă sentimentul că ceilalţi/sistemul
sunt responsabili de proasta funcţionare şi trebuie să facă ceva pentru a remedia situaţia) şi se
plasează spre polul egoist („a cere/a solicita”) a dimensiunii bipolare altruism – egoism.
27% dintre angajații evaluați mențin stilul generos, ei fiind dispuși să se implice, să acţioneze
în numele celorlalţi şi să rezolve problemele comune, cu condiţia că efortul lui să fie recunoscut
şi gratificat: are un „loc al controlului” intern (este conştient că de el şi de efortul lui depinde
reuşita de care se bucură şi ceilalţi) şi se plasează spre polul altruist („a da/a oferi”) al
dimensiunii bipolare altruism – egoism.
45% din muncitori dețin stilul implicat, care se caracterizează prin faptul că aceste persoane
acţionează, se implică în auze ce nu sunt ale lui. Negociază, rezolvă problemele comune ale
grupului din care face parte şi îi ajută pe ceilalţi fără să aştepte ceva în schimb, fără să aibă
sentimentul unui efort deosebit sau al unui sacrificiu; are un „loc al controlului” extern (are
sentimentul că succesele lui se datorează şansei, întîmplării sau ajutorului celorlalţi) şi se
plasează spre polul altruist („a da/a oferi”) al dimensiunii bipolare altruism – egoism.

În continuare ne-a propus să studiem tendințele tipologice pe care le adoptă pedagogii, în


dependență de genul acestora. Rezultatele pentru tendințele tipologce aprobate de către cadrele
didactice sunt prezetntate în figura..

Generos Implicat Revendicativ Neajutorat


47%
43%

30%

22% 21%

16%
14%

7%

Bărbați Femei

Distrubuția rezultatelor pentru tendințele tipologice la cadrele didactice în dependență de genul


acestora.
Pentru bărbați a obținut următoarele rezultate: 22% din pedagogii de genul masculin dețin
stilul generos de comportament; Stilul implicat este folosit de către 43%;Stilul revendicativ21%
iar stilul neajutorat este adoptat de către 14% din barbații testați.
Pentru genul femenin s-a determinat următorul tablou de rezultate:30% mențin stilul generos;
47% dețin stlul implicat; 16% cel mai des vor folosi stilul revendicativ iar 7% aleg stilul
neajutorat.
Comparînd rezultatele am determinat că :Stilul generos deține o frecvența mai mare în cazul
femeilor (30%) comparativ cu bărbații (22%); De asemenea femeilor vor folosi mai des stilul
implicat (47%) în comparație cu bărbații (43%); Bărbații însa mai des apelează la stilul
revendicativ (21%) decît femeile (16%). Iar pentru stilul neajutorat frecvența mai mare o avem în
cazul bărbaților (14%), la femei fiind mai joasă (7%).
Un alt scop în cercetarea noastră a fost studierea tendințelor tipologice la pedagogi în
dependență de vîrsta acestora.Rezultatele privind stilurile comportamentale adaptate de către
pedagogi în dependență de vîrsta acestora sunt reprezentate în figura ..

Generos Implicat Revendicativ Neajutorat


57%

49%

38%
36%
33%
29%

18%
14%
11%
9%
6%

0%
20-35 ani 36-50 ani 51-65 ani

Repartizarea dateor privind stilurile comportamentale ale pedagogilor în dependență de vîrsta


acestora.
Pentru pedagogii cu vîrsta cuprinsă între 20-35 de ani am obținut următorul tablou de
rezultate:38% -stilul generos, 33%-stilul implicat;29%-stilul revendicativ,iar stilul neajutorat-
0%.
În cazul cadrelor didactice cu vîrsta cuprinsă între 36-50 de ani am determinat că 36% din cei
testați manifestă comportamnet generos;49% tind spre impicate;6% prezintă stilul revendicativ
iar 9%-stilul neajutorat.
Pentru angajații din învățămînt cu vîrsta cuprinsă între 51-65 de ani, obținem următorul tablou
de rezultate:57%-stil generos;18% stilul implicat;11% stilul revendicativ;14% stilul neajutorat.
Comparînd rezultatele obținute vom concluziona următoarele: Pentru stilul generos frecvența
cea mai mare o avem pentru pedagogii cu vîsrta cuprinsă între 51-65 de ani (57%) comparativ cu
cei de 20-35 ani (38%) și cei de 35-50 de ani (36%). Pentru stilul implicat, frecvența mai mare o
întîlnim la pedagogii de 35-50 de ani (49%), în comparație cu cei de 20-35 (33%) și cei de 51-65
an (18%). Stilul revendicativ deține o frecvența mai mare vîrsta de 20-35 de ani (29%), urmat de
pedagogi cu vîrsta cuprinsă între 51-65 de ani (11%) și cei de 36-50 ani (6%). Iar pentru stilul
neajutorat frecvența mai mare o avem pentru vîrsta 51-65 de ani (14%) comparativ cu cei de 36-
50 de ani (9%) și cei de 20-35 ani (0%).

Vous aimerez peut-être aussi