Vous êtes sur la page 1sur 3

Po Vijn' Krushqit Maleve

Tish Daija

Rishkroi : Bleron Veliu


UNIVERSITETI I TETOVËS
FAKULTETI I ARTEVE
Dega e Artit Muzikor
Drejtimi : Teorik - Pedagogjik

THERANDË 2020
Po Vijn' Krushqit Maleve

° mf
Aleksandër Gera Tish Daija
Presto

œ ™ ˙ œ œj œ œ œ œj ˙ œ™ ˙
7
SOPRANO & b 8 œ™ ˙ œ œj ˙ œ œj œ œ œ œj ˙
Po vijn' krush - qit ma - le - ve, ma - le - ve, fu - sha - ve.

7 j œ œj ˙ œ œj œ œ œ œj ˙
mf
ALTO &b 8 œ™ ˙ œ™ ˙ œ œ œ œ œ œj ˙ œ™ ˙

™ ™ œ œ œ nœ ˙ œ ™ œ œ œ œj ˙ #œ ™ ˙
Po vijn' krush - qit ma - le - ve, ma - le - ve, fu - sha - ve.

7 ˙ œ nœ ˙
mf
b
& 8 œ™ œ œ œ #œ
‹ Po vijn' krush - qit ma - le - ve,
TENOR J J

? 87 œ ™ œ œ œ™ œ œ œ œ j ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ™ ˙

ma - le - ve, fu - sha - ve.
˙ œ
œ œj ˙
¢ b
mf
BASS œ J J
Po vijn' krush - qit ma - le - ve, ma - le - ve, fu - sha - ve.

° b
& œ™ œ œ œ ™ ˙ œ™ œ œ
f

œ œj œ œ œ ™ œ œ œ œj œ œ œ œj œ œ
9


œ ˙™
f Gzon - ju o gzon - ju o ju krushq' o, se sot po merr - ni nu - sen o!

& b œ™ œ œ œ™ ˙ œ™ œ œ œ ™ œ œ œ™ ˙ œ ™ œ œ ˙™

œ™ ˙
™ ˙™
& b œ™ œ œ œ ™ ˙ œ™ œ œ œ ™ ˙ #œ ™ œ œ œ ˙ #œ ™ ˙
Gzon - ju o gzon - ju o ju krushq' o, se sot po merr - ni nu - sen o!
f

‹ Gzon - ju o gzon - ju o ju krushq' o,
? b œ ™ œ œ œ™ ˙ œ ™ œ œ œ™ œ œ™
œ #œ œ ™ ˙ ˙™
se sot po merr - ni nu - sen o!
œ œ™ ˙
¢
f

Gzon - ju o gzon - ju o ju krushq' o, se sot po merr - ni nu - sen o!

° b
& œ™ œ œ œ ™ ˙ œ™ œ œ œ œj œ œ œ ™ œ œ œ œj œ œ œ œj œ œ
17


œ ˙™
Gzon - ju o gzon - ju o ju krushq' o, se sot po merr - ni nu - sen o!

& b œ™ œ œ œ™ ˙ œ™ œ œ œ™ ˙ œ ™ œ œ œ™ ˙ œ ™ œ œ ˙™ ‰

™ ˙™
& b œ™ œ œ œ ™ ˙ œ™ œ œ œ ™ ˙ #œ ™ œ œ œ ˙ #œ ™ ˙
Gzon - ju o gzon - ju o ju krushq' o, se sot po merr - ni nu - sen o!


‹ Gzon - ju o gzon - ju o ju krushq' o,
? b œ ™ œ œ œ™ ˙ œ ™ œ œ œ™ œ œ™
œ #œ œ ™ ˙ ˙™
se sot po merr - ni nu - sen o!
œ œ™ ˙
¢

Gzon - ju o gzon - ju o ju krushq' o, se sot po merr - ni nu - sen o!

Copyright © Bleron Veliu


p

° b
3

œ™ ˙ œ™ ˙ #œ ™ œ œ œ nœJ ˙
25

& œ™ ˙ œ œj œ œ œ œj ˙ j
œ œœ œ
U
p

& b œ™ ˙ œ™ ˙ œ œj œ œ œ™ ˙ œ œ
j œ œ œ œj ˙ œ ™ œ œ œ œj ˙
U
p

& b œ™ œ œ œ œj ˙ œ œj œ œ œ œj ˙

œ œ œ œ œ œj œ œ œ œj ˙
‹ Dje - lli ka nde - hur
Ϫ
kra - ja ve, she - ti - sin krush -qit ma - ja ve.

?b œ™ œ œ œ œ ˙ œ ™ œ œ œ œJ ˙
- -

œ œ œ œ œ œj ˙ œ œ œ œ œ œj ˙
¢
p
J J J
Dje - lli ka nde - hur kra - ja - ve, she - ti - sin krush -qit ma - ja - ve.

°
& b œ™ œ œ œ ™ ˙ œ™ œ œ
33 f

œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œj œ œ œ œj œ œ
j

œ ˙™
f Gzon - ju o gzon - ju o ju krushq' o, se sot po merr - ni nu - sen o!

& b œ™ œ œ œ™ ˙ œ™ œ œ œ™ ˙ œ ™ œ œ œ™ ˙ œ ™ œ œ ˙™ ‰

™ ˙™
Gzon - ju o gzon - ju o ju krushq' o, se sot po merr - ni nu - sen o!

& b œ™ œ œ œ ™ ˙ œ™ œ œ œ ™ ˙ #œ ™ œ œ œ ˙ #œ ™ ˙
f

‹ Gzon - ju o gzon - ju o ju krushq' o,
? b œ ™ œ œ œ™ ˙ œ ™ œ œ œ™ œ œ œ ™ #œ œ ™ ˙
se sot po merr - ni nu - sen o!

œ™ ˙ ˙™
¢
f
œ ‰
Gzon - ju o gzon - ju o ju krushq' o, se sot po merr - ni nu - sen o!

° b
& œ™ œ œ œ ™ ˙ œ™ œ œ œ œj œ œ œ ™ œ œ œ œj œ œ œ œj œ œ
41


œ ˙™
Gzon - ju, gzon - ju o ju krushq' o, se sot po merr - ni nu - sen o!

& b œ™ œ œ œ™ ˙ œ™ œ œ œ™ ˙ œ ™ œ œ œ™ ˙ œ ™ œ œ ˙™ ‰

™ ˙™
Gzon - ju, gzon - ju o ju krushq' o, se sot po merr - ni nu - sen o!

& b œ™ œ œ œ ™ ˙ œ™ œ œ œ ™ ˙ #œ ™ œ œ œ ˙ #œ ™ ˙ ‰
‹ Gzon - ju, gzon - ju o ju krushq' o,
? b œ ™ œ œ œ™ ˙ œ ™ œ œ œ™ œ œ œ ™ #œ œ ™ ˙
se sot po merr - ni nu - sen o!

œ™ ˙ ˙™
¢ œ ‰
Gzon - ju, gzon - ju o ju krushq' o, se sot po merr - ni nu - sen o!
Bleron Veliu

Vous aimerez peut-être aussi