Vous êtes sur la page 1sur 19

Web 1.

0
În anul 2005, perioada de dezvoltarea a Web-ului cuprinsă
între 1990 şi 2004 a fost numită – retroactiv – Web 1.0. În
această primă fază a dezvoltării sale, Web-ul este bazat pe
situri considerate astăzi depozite „izolate” de informaţii,
motoare de căutare şi web-surfing.

Caracteristici ale Web 1.0


• reprezintă – în principal – un spaţiu de aprovizionare cu
date;
• are rol de distribuitor de informaţii (read-only Web);
• a permis apariţia şi dezvoltareae-bu sine ss (epoca .com),e-
marketing, e-government, e-learning;
• asigură o interacţiune limitată cu vizitatorul, aceasta
realizându-se viae-m ail, forumuri,gue stbooks etc;
• permite căutări bazate pe cuvinte cheie şi/sau pe
cataloage (directories);
• generează supraîncărcare informaţională (information
overload);
• oferă informaţii care nu pot fi partajate sau refolosite,
precum şi aplicaţii închise, lipsite de flexibilitate;
• crearea siturilor/aplicaţiilor Web necesită cunoştinţe în
domeniu;
• un număr redus de oameni decid care este conţinutul
siturilor, „utilizatorul de rând” nefiind inclus în
această categorie.

Web 2.0
23

Web 2.0 oferă modalităţi de utilizare a tehnologiilor Web,


având ca scop facilitarea creativităţii, partajarea
informaţiilor, şi - foarte important - colaborarea între
utilizatori. Aceste concepte au condus la dezvoltarea şi
evoluţia comunităţilor bazate pe Web, aşa cum sunt
serviciile de social- networking,wiki-uri,blog-uri,
folksonomii, situri de Video Sharing, feed-uri, servicii de
Photo Sharing, servicii de Slide Sharing.
Termenul a devenit notabil după prima conferinţă O'Reilly
Media Web 2.0, în 2004. Cu toate că termenul sugerează o
nouă versiune a Web-ului, el nu se referă la actualizarea
unor specificaţii tehnice, ci mai degrabă la modalităţile de
dezvoltare a aplicaţiilor şi a modului în care utilizatorii
folosesc Web-ul.

Caracteristici ale Web 2.0 (1)


Noul Web are o serie de caracteristici care îl deosebesc
într-o măsură importantă de cel vechi:
• oferă servicii, nu pachete software – aplicaţiile
desktop masive sunt substituite de cele constituite din
servicii specifice, disponibile pe Web (e.g., Google
Docs – http://docs.google.com/ – substituie suita
Office);
• aplicaţiile prezintă interactivitate şi utilizabilitate
crescute, similare cu cele ale aplicaţiilor desktop (e.g.,
(X)HTML dinamic, applet-uri Java, componente
ActiveX, limbaje prezentaţionale, tehnica AJAX;
Dintre limbajele prezentaţionale pot fi menţionate SVG
(Scalable Vector Graphics), XForms, XUL (Extensible User-
Interface Language), XAML (Extensible Application Markup
Language), JavaFX, Silverlight.

Caracteristici ale Web 2.0 (2)


• sunt oferite API-uri gratuite (Application
Programming Interface) – utilizate pentru accesul la
servicii publice; încredere totală în utilizatori, aceştia
fiind co-dezvoltatori
• încredere totală în utilizatori, aceştia fiind co-
dezvoltatori (e.g., fenomenul wiki – editare şi
management colaborativ al conţinutului – în cadrul
căruia poate fi menţionată enciclopedia online
Wikipedia.org);
• mediatizare imediată a schimbărilor de conţinut
survenite pe un sit (e.g., tehnologia RSS/Atom)

Caracteristici ale Web 2.0 (3)


• participare nu doar publicare a datelor (Read/Write
Web)şi inteligenţă colectivă:
o fenomenele blogging (Blogger) şi microblogging
(Twitter, Cirip);
o fenomenul social bookmarking (e.g.,Del.icio.us,
Connotea);
o fenomenul social networking (e.g.,Facebook,My
Space);
o adnotări (tag-uri) definite de utilizator;
o fenomenul remixării (e.g.,mash-up);
o prezentări (e.g.,SlideLive,Slideshare,Spresent);
o evenimente (e.g.,Eventful,Upcoming);
o management de proiecte (e.g.,Base camp);
o spaţii virtuale (e.g.,SecondLife);
o documente (e.g., Google Docs,Thinkfree,Scribd);
o fotografii (e.g.,BubbleShare,Flickr,SnapFish);

Caracteristici ale Web 2.0 (4)


• scalabililitate, serviciile oferite putând fi invocate
transparent de către oricine, în orice moment;
• descentralizare radicală (e.g., BitTorrent);
• transformare/refolosire a datelor (datele sunt
disponibile în formate deschise, universale, uşor de
procesat);
• software rulat oriunde (ubicuitatea aplicaţiilor Web,
bookmark uri disponibile pe Web, uşor de accesat şi
partajat);
• promovarea unor valori umane de bazăca
transparenţa, deschiderea şi respectul

Redefinire a conceptelor în
contextul Web 2.0
• Education 2.0
• Economy 2.0
• Literacy 2.0
• Policy 2.0
...
Concluzie
De la un instrument personal (Web 1.0), Web-ul a evoluat
către o platformă colectivă de lucru (Web 2.0).

Instrumente Web 2.0


Cele mai populare tipuri de instrumente
Web 2.0
• wiki-uri;
• bloguri şi microbloguri;
• reţele sociale (social networks);
• servicii de tip social bookmarking;
• fluxuri de ştiri (în format RSS sau Atom);
• servicii pentru partajarea conţinutului grafic (photo
sharing), audio/video (video sharing);
• servicii pentru crearea conţinutului textual (Office
2.0), audio şi video;
• servicii pentru partajarea prezentărilor (slide sharing).

Cele mai populare situri Web


Ranking Web Web 1.0 sau Categorie
2.0
1. Yahoo 1.0
2. Google 1.0
3. YouTube 2.0 Video
Sharing
4. Windpws 1.0
Live
5. Microsoft 1.0
Network
(MSN)
6. MySpace 2.0 Social
Networking
7. Wikipedia 2.0 Wiki
8. Facebook 2.0 Social
Networking
9. Blogging 2.0 Serviciu de
blogging

Educaţia 2.0

Instrumente Web 2.0


Detaliere
Reţele sociale

37

Un serviciu de tip social network este un software pentru


construirea online a unor reţele sociale pentru comunităţi
care au activităţi comune pe Web sau sunt interesaţi în
exploatarea intereselor şi activităţile altora.
Exemplu: Facebook
Facebook este un site de tip social network lansat în
februarie 2004. Accesul este gratuit, permiţând
utilizatorilor crearea unor reţele sociale, ca de exemplu
cea a unei şcoli.
URL: www.facebook.com

Wiki-uri
Un wiki este o colecţie de pagini Web proiectat pentru a
permite oricui accesul liber pentru a adăuga sau schimba
conţinutul, utilizând un limbaj de marcare simplificat.
Wiki-urile sunt adesea utilizate pentru a crea
situri colaborative, crescând puterea siturilor
comunităţilor.
Exemplu: Wikipedia
Wikipedia este o enciclopedie deschisă, operată de
fundaţia nonprofit Wikimedia. Numele său este o
combinaţie a cuvintelor wiki (tehnologie pentru crearea
siturilor colaborative) şi encyclopedia.
URL: www.wikipedia.org

Bloguri

Un blog (sau web log) este un sit Web, menţinut în mod


obişnuit de către un singur individ, companii sau alte
instituţii (e.g., cele educaţionale), conţinând intrări şi
comentarii. Intrările sunt descrieri ale unor evenimente,
incluzând text şi alte materiale, aşa cum sunt imaginile şi
secvenţele video
Exemplu: Traian’s blog (Personal blog)
...
Folksonomii
O folksonomie (cunoscută şi ca marcare colaborativă,
clasificare socială, indexare socială sau marcare socială)
este o practică şi o metodă de creare colaborativă şi
management al marcajelor (tag-uri) pentru adnotarea şi
clasificarea conţinutului. În contrast cu indexarea
tradiţională, marcajele nu sunt generate numai de către
experţi ci şi de către creatorii şi consumatorii de conţinut

Exemplu: delicious
Delicious este un serviciu Web de social bookmarking
pentru stocarea, partajarea şi descoperirea semnelor de
carte (bookmarks) Web.
URL: del.icio.us

Video sharing
Un serviciu Web de găzduire video, cunoscut şi ca serviciu
de partajare video, permite indivizilor să încarce video
clipuri pe un sit Web. Serviciul va stoca video clipul pe
serverul său şi îl va afişa într-un format care să permită şi
altor vizitatori să îl vizioneze.

Exemplu: YouTube
YouTube este un sit de video sharing unde utilizatorii pot
încărca, vizualiza şi partaja clipuri video. YouTube a fost
creat în februarie 2005 de către trei foşti angajaţi PayPal.
URL: www.youtube.com

Canale de ştiri (feed-uri)

Un canal de ştiri saufeed furnizează utilizatorilor conţinut


Web actualizat. Distribuirea conţinutului Web nou prin
intermediul unui canal de ştiri (RSS sau Atom) permite
utilizatorilor să se aboneze la acesta prin intermediul
agregatoarelor de feed-uri.

Exemplu: Ştiri ...


RSS este o familie de formate utilizate pentru publicarea
conţinutului Web actualizat.
URL: http://rss.la-start.ro/

Photo Sharing
Un serviciu pentru găzduirea imaginilor, numit de
asemenea serviciu de partajare de imagini, permite
utilizatorilor să încarce imagini pe un sit Web.

Exemplu: Flickr
Flickr este un serviciu Web de imagini, reprezentând şi o
platformă de comunicaţie online.
URL:www.flickr.com

Slide sharing

Un astfel de sit implementează cele mai comune şabloane


de Web 2.0 design şi interacţiune. Ca şi alte servicii de tip
social sharing, utilizatorii sunt abilitaţi să adauge conţinut,
marcaje şi comentarii.

Exemplu: Slideshare
Slideshare oferă posibilitatea încărcării, marcării şi
partajării unor tipuri de documente (documente Word,
PDF- uri, prezentări).
URL: www.slideshare.net

Modalităţi de utilizare în
educaţie a instrumentelor
Web 2.0 în educaţie
...
Utilizarea blogurilor în
educaţie
• ca instrumente de comunicare şi informare;
• în dezvoltarea unor proiecte;
• în comunicareaonline;
• pentru obţinereafee dback-u lui la activitatea proprie;
• ca instrumente colaborative;
• în scopul managementului cunoştinţelor şi al partajării
acestora;
• în diverse campanii (ex. Protecţia mediului);
• ca instrument de lucru individual (de către profesori şi
• studenţi/elevi);
• ca instrument de lucru în grup

Utilizarea siturilor wiki în


Educaţie (1)
• crearea rapidă a unor situri Web simple – de obicei,
atunci când studenţii sunt întrebaţi sunt chestionaţi în
legătură cu un sit Web ca parte a unui proiect al clasei,
ei speră ca un alt membru al grupului să facă acest
lucru. Wiki-ul elimină acest obstacol, deoarece
furnizează un sit gata făcut, cu interfaţă şi structură de
navigare simple, utilizatorii având posibilitatea de a
adăuga uşor noi pagini. Avantaje amintite oferă
studenţilor posibilitatea de a dispune de mai mult timp
pentru dezvoltarea conţinutului sitului, în loc să înveţe
cum să-l construiască;
• crearea unor portofolii personale – oferind
posibilitatea de a colecta şi organiza bunuri digitale
(e.g., note de curs, imagini, resurse Web, prezentări
PowerPoint), wiki-urile pot ajuta studenţii să-şi
organizeze materialele şi să realizeze
conexiuni între acestea;
Utilizarea siturilor wiki în
educaţie (2)
• crearea unor baze colaborative de cunoştinţe –
grupurile pot utiliza wiki-urile pentru a crea prin
colaborare o bază de cunoştinţe partajate. Aceasta
poate fi folosită de către studenţi pentru dezvoltarea
unui proiect în cadrul unui grup mic sau pentru a lucra
la o secţiune a unui proiect mai mare;
• coordonarea cercetării şi colaborare – wiki-urile
permit unor colaboratori separaţi fizic să adune într-un
spaţiu digital colectiv idei, documente, date şi
rezultate ale unor studii. De asemenea, cercetătorii pot
utiliza aceste situri pentru stocarea schiţelor
documentelor (i.e., a variantelor intermediare), sau
chiar să scrie direct în paginile wiki- urilor. În plus,
unor participanţi începători li se poate acorda acces
“read only” la unele părţi ale acestui spaţiu;

Utilizarea siturilor wiki în


educaţie (3)
• urmărirea unui proiect de grup – ţinând seama de
programul încărcat al studenţilor, un wiki este foarte
util pentru urmărirea şi îmbunătăţirea unui proiect de
grup. El permite oricărui membru al grupului să
urmărească cercetările şi ideile celorlalţi şi să le
includă pe ale sale, de oriunde are acces la Internet.
Wiki-ul este locul folosit pentru pregătirea
colaborativă a “produsului final” (e.g., o prezentare a
rezultatelor proiectului);
• coordonare curriculară şi interdisciplinară – wiki-
urile permit departamentului personal, precum şi
educatorilor şi asistenţilor să organizeze/planifice
cursurile şi perioadele de evaluare a studenţilor fără a
întâmpina dificultăţi legate de programarea unor
întâlniri faţă în faţă;

Utilizarea siturilor wiki în


educaţie (4)
• coordonarea conferinţelor şi colocviilor – multe şcoli,
universităţi sau departamente organizează conferinţe şi
colocvii. Permiţând celor care, în cadrul acestor
întâlniri, oferă prezentări, să adauge şi să editeze
conţinutul, un wiki poate servi ca resursă înainte de
eveniment, pe durata şi după încheierea acestuia. De
asemenea, wiki-ul poate fi utilizat de administratorul
conferinţei pentru organizarea şi popularizarea
acesteia;
• sindicarea/agregarea resurselor Web – ca parte a
software- ului social, wiki-urile permit utilizatorilor
să extragă resurse din alte resurse Web existente sau
să ofere conţinut propriu altor situri. Exemple de tipuri
de resurse care pot fi incluse în wiki sunt cele
furnizate de bloguri, alte wiki-uri, precum şi feed-uri
personale sau colaborative furnizate de unele
instrumente sociale (e.g.,de liciou s,Flickr);

Utilizarea siturilor wiki în


educaţie (5)
• managementul proiectelor între termene – în unele
clase de studenţi, aşa cum sunt cele din domeniul
informaticii şi arhitecturii, unele proiecte traversează
mai multe termene, chiar şi mai mulţi ani. Wiki-urile
pot fi utiliza pentru managementul în timp al acestor
proiecte, chiar şi în situaţia în care studenţii (sau chiar
educatorii) se schimbă;
• crearea unui jurnal propriu – educatorii pot cere
fiecărui student să ţină (folosind un wiki) câte un
jurnal în care vor demonstra (prin intermediul
însemnărilor) dacă au înţeles sau nu conceptele
predate la clasă, sau în care vor include rezolvarea
temei pentru acasă. Jurnalul va fi utilizat în propriul
beneficiu al studentului, de alţi studenţi sau va fi
consultat de către educator;

Utilizarea siturilor wiki în


educaţie (6)
• realizarea prezentărilor – atât educatorii cât şi
studenţii pot folosi wiki-urile în locul software-ului
tradiţional utilizat pentru prezentări (e.g.,Keynote,P
owe rP oint);
• crearea şi menţinerea unui sistem FAQ (Frequently
Asked Questions) pentru o clasă de studenţi;
• gestionarea documentelor unei clase;
• crearea unui spaţiu de dezbateri şi discuţii pentru
membrii unei clase;
• colectarea datelor – deoarece este uşor de editat, un
wiki poate fi foarte util pentru colectarea datelor de la
un grup de studenţi (e.g., interpretări personale,
referate);

Exemple de situri wiki din


domeniul fizicii
• Mrs. Covert’s Physics and Geometry
( http://lcovert.wikispaces.com/Physics)
• Soo Jeong’ digital portofolio page
(http://soojeongkoh.wikispaces.com/Physics)
• Darrington Science Homepage
(http://darringtonscience.wikispaces.com/Physics)

Căutare pe Wikispaces:
http://www.wikispaces.com/search/view/physics?a= 1
Resurse
• Slideshare/atraian (http://www.slideshare.net/atraian);
• Traian Anghel, Introducere în AJAX, Editura Polirom,
Iaşi, 2006
(http://www.polirom.ro/catalog/carte/introducere-in-
ajax-2445/);
• Traian Anghel, Dezvoltarea aplicaţiilor Web folosind
PHP şi AJAX, Editura EduSoft, Bacău, 2007
(http://www.edusoft.ro/detalii.php?id=93);
• Traian Anghel, Programare RSS, Atom şi Podcast,
Editura Institutul European, Iaşi, 2008
(http://www.euroinst.ro/titlu.php?id=869);
• Traian Anghel, Instrumente Web 2.0 utilizate în
educaţie,Editura Albastră, Cluj-Napoca, 2006
(http://www.gmi.ro/librarie/catalog/).