Vous êtes sur la page 1sur 48

Casharka 1aad: Salaan.

FRANCH AF-SOOMAALI
1. Bonjour 1. Halow
2. Bonjour 2. Subax wanaagsan
3. Bonjour 3. Galab wanaagsan
4. Bonsoir 4. Fiidnimo wanaagsan
5. Bonne nuit 5. Habeen wanaagsan
6. Comment allez-vous? 6. Sidee tahay?
7. Bien, merci 7. Fiican mahadsanid
8. Et vous? 8. Adigana
9. Bienvenue 9. Sodhowow

Casharka 2aad: Wax yar baan hadlayaa.


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Parlez-vous anglais? 1. Ingiriisiga ma ku hadashaa?
2. Oui, un peu 2. Haa, wax yar
3. Oui 3. Haa
4. Non 4. Maya
5. Enchanté 5. Kulan wanaagsan
6. Content de vous voir 6. Waa hagaag inaan ku arko

Casharka 3aad: Si tartiib ah u hadal.


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Parlez lentement 1. Si tartiib ah u hadal
2. Je ne comprends pas 2. Ma fahmin
3. Vous comprenez? 3. Ma fahantay
4. Oui, bien sûr 4. Hubaal
5. Répétez, s’il vous plaît 5. Ku celi, fadlan
6. Encore 6. Mar labaad
7. Mot à mot 7. Erey ahaan eray
8. Lentement 8. Si tartiib ah
9. Comment dit-on? 9. Sidee tiri
10. Qu’est-ce que ça veut 10. Waxa loola jeedaa?
dire?
11. Qu’avez-vous dit? 11. Maxaad tidhi
12. Avez-vous des questions? 12. Suaal ma qabtaa?

Casharka 4aad: Fadlan Mahadsanid.


FRANCH AF-SOOMAALI
1. S’il vous plaît 1. Fadlan
2. Merci 2. Mahadsanid
3. Je vous en prie 3. Adaa mudan
4. À vos souhaits 4. Ku barakeeyo
5. Bon anniversaire 5. Dhalasho Wacan
6. s Félicitations 6. Hambalyo
7. Bonne chance 7. Nasiib wanaagsan
8. Comment vous appelez- 8. Magacaa?
vous?
9. Je m’appelle Marie 9. Magacaygu waa Maria
10. Pardon, je n’ai pas 10. Cafis, Ma aanan
compris votre nom maqalin magacaaga
11. Enchanté 11. Waan kahelay inaan
kula kulmo
12. D’où venez-vous? 12. Halkee ka timid?
13. Je viens de New York 13. Waxaan ka imid New
York

Casharka 5aad: Baaqa.


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Je 1. Aniga
2. Tu 2. Adiga (aan rasmi ahayn)
3. Vous 3. Adiga (rasmi ah)
4. Il 4. Isaga
5. Elle 5. Waxay
6. Nous 6. Anaga
7. )Vous 7. Adiga
8. yIls 8. The
9. Elles 9. Iyaga
10. Mon 10. Aniga
11. Ma 11. Aniga
12. Mes 12. Aniga
13. Ton 13. Adiga
14. Ta 14. Adiga
15. Tes 15. Adiga
16. Ses 16. Isaga
17. Son 17. Isaga
18. Sa 18. Isaga
19. Son 19. iyada
20. Sa 20. iyada
21. Ses 21. iyada
22. Ceci 22. Tan
23. Cette 23. Tan
24. Cet 24. Tan
25. Ce 25. Tan
26. Ces 26. Kuwani
27. Ceux-ci 27. Kuwani
28. Ces 28. Kuwaas
29. Ceux-là 29. Kuwaas

Casharkii 6aad: Su’aalaha gaagaaban.


FRENCH AF-SOOMAALi
1. Quand 1. Xiliggee?
2. Où? 2. Halkee?
3. Lequel? 3. Kee?
4. Qui? 4. Qofkee?
5. À qui? 5. Qofma?
6. Pourquoi? 6. Sabab?
7. De qui? 7. Qofma?
8. Quoi? 8. Maxey?
9. Comment? 9. Sidee?
10. Combien de temps? 10. Ilaa goorma?
11. Combien? 11. Intee?
12. Avez-vous? 12. Ma waxaad leedahey?
13. À qui? 13. Kuwee?

Casharkii 7aad: Anigu waxaan ahey.


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Je suis 1. Anigu.
2. Est 2. Waa.
3. Et 3. Iyo.
4. Parce que 4. Sababtoo ah.
5. Mais 5. Laakiin.
6. Ou 6. Ama.
7. Dans 7. Gudaha.
8. Sans 8. aan laheyn.
9. À 9. Ag.

Casharkii 8aad: U jeedadda.


FRANCH AF-SOOMAALI
1. De 1. Ee
2. Pour 2. Lagu talo galey
3. Si 3. Haddii
4. Depuisz 4. Tan iyo markii
5. Bien que 5. inkastoo
6. Notre 6. annaga
7. Entre 7. U dhaxeysa
8. Peut-être 8. Waxaa laga yaabaa
9. Sur 9. Dul saaran
10. Par exemple 10. Tusaale ahaan

Casharkii 9aad: Sheegitaano


FRANCH AF-SOOMAALI
1. À propos 1. Habka.
2. Au moins 2. Ugu yaraan.
3. Enfin 3. Ugu danbeyntii.
4. Cependant 4. Si kastaba ha ahaatee.
5. Par conséquent 5. Sidaasi darted.
6. Ne vous inquiétez pas 6. Ha walwalin.
7. Ça dépend 7. Taas waxey ku xiran tahey.
8. Je suis désolé 8. Waan ka xumahey.
9. Tout de suite 9. Hadda.
10. Je ne sais pas 10. Ma garanayo.
11. Comme ceci 11. Siddaan oo kale.

Casharkii 10aad: Tiro: 0 ilaa 10.


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Nombres 1. Tirooyin.
2. Un 2. Kow (1).
3. Deux 3. Labo (2).
4. Trois 4. Saddex (3).
5. Quatre 5. Afar (4).
6. Cinq 6. Shan (5).
7. Six 7. Lix (6).
8. Sept 8. Todobo (7) .
9. Huit 9. Sideed (8).
10. Neuf 10. Sagaa (9).
11. Dix 11. Toban (10).

Casharkii 11aad: Tiro: 11 ilaa 20


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Onze 1. Kow iyo toban (11).
2. Douze 2. Labo iyo toban (12).
3. Treize 3. Saddex iyo toban (13).
4. Quatorze 4. Afar iyo toban (14).
5. Quinze 5. Shan iyo todan(15).
6. Seize 6. Lix iyo toban(16).
7. Dix-sept 7. Todobo iyo toban (17).
8. Dix-huit 8. Siddeed iyo toban (18).
9. Dix-neuf 9. Sagaal iyo toban (19).
10. Vingt 10.Labaatan (20).
Casharkii 12aad: Tiro: 21 ilaa 30
FRANCH AF-SOOMAALI
1. Vingt et un 1. Labaatan iyo kow (21).
2. Vingt-deux 2. Labaatan iyo labo (22).
3. Vingt-trois 3. Labaatan iyo Saddex (23).
4. Vingt-quatre 4. Labaatan iyo afar (24).
5. Vingt-cinq 5. Labaatan iyo shan (25).
6. Vingt-six 6. Labaatan iyo lix (26).
7. Vingt-sept 7. Labaatan iyo todobo (27).
8. Vingt-huit 8. Labaatan iyo sideed (28).
9. Vingt-neuf 9. Labaatan iyo sagaal (29).
10. Trente 10.Soddon (30).

Casharkii 13aad: Tiro: 10 ilaa 100


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Dix 1. Toban (10).
2. Vingt 2. Labaatan (200).
3. Trente 3. Saddon (30).
4. Quarante 4. Afaran (40).
5. Cinquante 5. Koton (50).
6. Soixante 6. Lixan (60).
7. Soixante-dix 7. Todobaatan (70).
8. Quatre-vingts 8. Sideetan (80).
9. Quatre-vingt-dix 9. Sagaashan (90).
10. Cent 10. Boqol (100).

Casharkii 14aad: Tiro: 100 ilaa 1000


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Cent 1. Boqol (100).
2. Deux cents 2. Labo Boqol (200).
3. Trois cents 3. Saddex Boqol (300).
4. Quatre cents 4. Afar Boqol (400).
5. Cinq cents 5. Shan Boqol (500).
6. Six cents 6. Lix Boqol (600).
7. Sept cents 7. Todobo Boqol (700).
8. Huit cents 8. Sideed Boqol (800).
9. Neuf cents 9. Sagaal Boqol (900).
10. Mille 10.Kun (1000).

Casharkii 15aad: Tiro: 1000 ilaa 10,000


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Mille 1. Kun (1000)
2. Deux mille 2. Labo Kun (2000)
3. Trois mille 3. Saddex Kun (3000)
4. Quatre mille 4. Afar Kun (4000)
5. Cinq mille 5. Shan Kun (5000)
6. Six mille 6. Lix Kun (6000)
7. Sept mille 7. Todobo Kun (7000)
8. Huit mille 8. Sideed Kun (8000)
9. Neuf mille 9. Sagaal Kun (9000)
10. Dix mille 10.Toban Kun (10,000)

Casharkii 16aad: Tilmaamo: Halkaan kaaley.

FRANCH AF-SOOMAALI
1. Un moment 1. Wqati uun
2. Attendez ici 2. Halkan sug
3. Suivez-moi 3. I raaca
4. Elle va vous aider 4. Way ku caawin doontaa
5. Entrez 5. Soo gal
6. Asseyez-vous 6. Fadhiiso
7. Venez ici 7. Inta imaaw
8. Montrez-moi 8. I tus

Casharkii 17aad: Tilmaamo: Hoolka hoostiisa.


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Tout droit 1. Toos usoco.
2. À l’arrière 2. Ku jira gadaal.
3. À l’avant 3. Hortaada
4. À l’intérieur 4. Gudaha.
5. À l’extérieur 5. Dibada.
6. Ici 6. Halkaan.
7. Là 7. Halkaas.
8. Le long du mur 8. Ka dheerow ceelka
9. Près 9. U dhaw.
10. Au coin de la rue 10. Hareeraha geeska.
11. Loin 11. Fog.
12. Au bureau 12. Miiska.
13. Dans la file 13. Safka dhexdiisa.
14. En bas 14. Dabaqa hoose.
15. En haut 15. Dabaqa sarre.
16. Au bout du couloir 16. Hoolka hoose.

Casharkii 18aad: Tilmaamo: Xaggee?

FRANCH AF-SOOMAALI
1. Derrière 1. Gadaal
2. Devant 2. Horta
3. À côté de 3. Dhinac
4. Première porte à droite 4. Albaabka hore ee midigta
5. Tournez à droite au 5. Marka afraad u leexo midig
quatrième feu tricolore
6. Me comprenez-vous? 6. Ma fahantay
7. Nord 7. NorthDirection
8. Ouest 8. WestDirection
9. Sud 9. SouthDirection
10. Est 10. EastDirection
11. À droite 11. Dhanka midig
12. À gauche 12. Bidix
13. Y a-t-il un ascenseur? 13. Ma jiraa wiish?
14. Où est l’escalier? 14. Aaway jaranjarada?
15. Dans quelle direction? 15. Jihadee?
16. Deuxième porte à gauche 16. Albaabka labaad ee bidix
17. Au coin, tournez à gauche 17. Dhinaca geeska bidix bidix

Casharkii 19aad: Noocyada.


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Quelle couleur est-ce? 1. Tani waa midabkee?
2. C’est rouge 2. Midabkeedu waa guduud.
3. Noir 3. Madow.
4. Bleu 4. Buluug.
5. Marron 5. Bunni.
6. Vert 6. Cagaar.
7. Orange 7. Oranji.
8. Violet 8. Buluug-guduud.
9. Rouge 9. Casaan ama guduud.
10. Blanc 10. Caddaan.
11. Yellow Jaune 11. Huruud ama jaale.
12. Gris 12. Cawl.
13. Doré 13. Dahabi.
14. Argenté 14. Qalin.

Casharkii 20aad: Dadka: Xubnaha Qoyska


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Les gens 1. Dad.
2. Mère (la) 2. Hooyo.
3. Père (le) 3. Aabbe.
4. Frère (le) 4. Walaalkaa.
5. Sœur (la) 5. Walaashaa.
6. Fils (le) 6. wiilkaaga.
7. Fille (la) 7. Gabadhaada.
8. Neveu (le) 8. Wiilka adeerka u tahey.
9. Nièce (la) 9. Gabdha adeerka ama
abtiga u tahey.
10. Grand-père (le) 10. Awoowe.
11. Grand-mère (la) 11. Ayeeyo.

Casharkii 21aad: Dadka: Xiriirka Qoyska


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Belle-mère (la) 1. Eedadda aabo qabo.
2. Beau-père (le) 2. Adeerka hooyo-qaba.
3. Demi-sœur (la) 3. Walaashaada kala aabo
ama kala hooyo tihin..
4. Demi-frère (le) 4. Walaalkaa kala aabo ama
kala hooyo tihin..
5. Beau-père (le) 5. Sodogaa.
6. Belle-mère (la) 6. Sodohdaa.
7. Beau-frère (le) 7. Dumaashigaa.
8. Belle-sœur (la) 8. Dumaashidaa.
9. Qui est-elle? 9. Iyadu waa qofma?
10. Est-ce votre mère? 10. Tani ma hooyadaabaa?
11. Qui est votre père? 11. Kani ma aabahaabaa?
12. Êtes-vous parents? 12. Mala xiriirtaa?
13. Quel âge avez-vous? 13. Imisa sano ayaad jirtaa?
14. Quel âge a votre sœur? 14. Imisa sano ayey jirtaa
walaashaa?

Casharkii 22aad: Dadka: Gabdhaha iyo Wiilasha.


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Garçon (le) 1. Wiil.
2. Fille (la) 2. Gabar.
3. Femme (la) 3. Naag.
4. Homme (le) 4. Nin.
5. Petit ami (le) 5. Saaxiibtaa.
6. Petite amie (la) 6. Saaxiibkaa.
7. Cousine (la) 7. Ina adeertaa.
8. Cousin (le) 8. Ina adeerkaa.
9. Tante (la) 9. Eedo.
10. Oncle (le) 10. Adeer.
11. Épouse (la) 11. Xaaskaaga.
12. Mari (le) 12. Ninkaaga.

Casharkii 23aad: Dadka: Saaxiibadda


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Voisin (le) 1. Dariska
2. Voisine (la) 2. Dariska (dheddig)
3. Ami (le) 3. Saaxiib
4. Amie (la) 4. Saaxiib (dheddig)
5. Depuis combien de temps 5. Muddo intee le'eg ayaa la
êtes-vous marié? guursaday?
6. Êtes-vous marié? 6. Ma guursatay
7. Est-ce votre petite amie? 7. Ma tahay saaxiibkaa?
8. Est-ce votre petit ami? 8. Ma yahay saaxiibkaa
saaxiibkaa ah?

Casharkii 24aad:Waqtiga: Maalmaha asbuuca


FRANCH AF-SOOMAALI
1. jours de la semaine 1. Maalmaha asbuuca
2. Lundi 2. Isniin.
3. Mardi 3. Talaado.
4. Mercredi 4. Arbaco.
5. Jeudi 5. Khamiis.
6. Vendredi 6. Jimce.
7. Samedi 7. Sabti.
8. Dimanche 8. Axad.
9. Hier 9. Shaley.
10. Aujourd’hui 10. Maanta.
11. Demain 11. Beri.

Casharkii 25aad: Waqtiga: Bilaha Sanadka.


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Janvier 1. Janaayo.
2. Février 2. Febraayo.
3. Mars 3. Maarso.
4. Avril 4. April.
5. Mai 5. May.
6. Juin 6. Juun.
7. Juillet 7. Luuliyo.
8. Août 8. Agoosto.
9. Septembre 9. September.
10. Octobre 10. Octobar.
11. Novembre 11. November.
12. Décembre 12. Disember.

Casharkii 26aad: Waqtiga: Waa maalinkee?


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Deux mille onze 1. Labadda kun iyo kow iyo
tobanka (2011)
2. Deux mille douze 2. Labadda kun iyo lab0 iyo
tobanka (2012)
3. Deux mille treize 3. Labadda kun iyo sadex iyo
tobanka (2013)
4. Deux mille quatorze 4. Labadda kun iyo afar iyo
tobanka (2014)
5. Deux mille quinze 5. Labadda kun iyo shan iyo
tobanka (2015)
6. Deux mille seize 6. Labadda kun iyo lix iyo tobanka
(2016)
7. Deux mille dix-sept 7. Labadda kun iyo todobo iyo
tobanka (2017)
8. Deux mille dix-huit 8. Labadda kun iyo sideed iyo
tobanka (2018)
9. Deux mille dix-neuf 9. Labadda kun iyo sagaal iyo
tobanka (2019)
10. Quel jour sommes- 10. Maanta waa ayaantee?
nous?
11. Nous sommes le vingt- 11. Maanta taariikhdu waa
et-un novembre deux November 21, 203.
mille treize
12. La semaine dernière 12. Asbuucii ugu danbeeyey.
13. Le mois dernier 13. Bishii ugu danbeysey.
14. La semaine prochaine 14. Asbuuca ku xiga.
15. Le mois prochain 15. Asbuuca xiga.
16. L’an prochain 16. Sanadka xiga.
17. Cette nuit 17. Caawa.
18. La nuit dernière 18. Habeenkii ugu danbeeyey.
19. Demain matin 19. Berri Subbax.
20. Avant-hier 20. Maalintii shaley ka horeysey.
21. Après-demain 21. Maalinta beri ka horeysa.
22. Week-end (le) 22. Asbuuca dhamaadkiisa.

Casharkii 27aad: Waqtiga: Waa goorma?


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Quelle heure est-il? 1. Waqtigu waa imisa?
2. À quelle heure? 2. Waqtigee?
3. Il est une heure 3. Waqtigu waa 9:00.
4. Il est neuf heures quarante- 4. Waqtigu waa 9:45.
cinq
5. À neuf heures 5. 9:00.
6. Midi 6. Duhurkii.
7. À quatre heures 7. 4:00.
8. Minuit 8. Habeen bar.
9. Matin (le) 9. Subax.
10. Après-midi (le) 10. Galab.
11. Soir (le) 11. Fiidkii.
12. Nuit (la) 12. Habeenkii.

Casharkii 28aad: Waqtiga: Balamaha


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Quel jour? 1. Maalintee?
2. Quel mois? 2. Bishee?
3. Quand? 3. Xilligee?
4. Quand avez-vous rendez- 4. Xilligee yeeye balantaadu?
vous?
5. Après 5. Ka dib.
6. Réveillez-moi à huit heures 6. Itoosi sideeda (8:00).
7. Toujours 7. Had iyo jeer.
8. Pouvons-nous en parler 8. Beri ma ka hadli karnaa wax
demain? ku saabsan iyada?
9. Avant 9. Ka dib.
10. Tôt 10. Hore.
11. Plus tard 11. Goor danbe.
12. Souvent 12. Waqtiyo badan.
13. Jamais 13. Waligaa.
14. Maintenant 14. Hadda.
15. Une fois 15. Mar.
16. Parfois 16. Mararka qaar.
17. Bientôt 17. Goor dhaw.

Casharkii 29aad: Cimilidda iyo xiliyadda


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Quel temps fait-il? 1. Jawigu waa sidee?
2. Il fait chaud 2. Waa kuleyl.
3. Il fait froid 3. Waa Qabow.
4. Il y a du soleil 4. Waa Qorax.
5. Il fait nuageux 5. Waa Daruur.
6. Il fait humide 6. Waa Qoyaan.
7. Il pleut 7. Waa da’ayaa.
8. Il neige 8. Waa baraf.
9. Il y a du vent 9. Waa dabeyl.
10. Il fait mauvais 10. Waa xun yahey.
11. Quelle température fait-il? 11. Heerkulku waa siddee?
12. Il fait 24 degrés 12. Waa 24 degree.
13. Les saisons 13. Xilliyada.
14. Hiver (le) 14. Jilaal.
15. Été (le) 15. Xaggaa.
16. Printemps (le) 16. Gu’.
17. Automne (le) 17. Dayr.

Casharkii 30aad: Weyn/Yar


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Grand 1. Weyn.
2. Petit 2. Small.
3. Grand 3. Dheer.
4. Petit 4. Yaaban.
5. Jeune 5. Cunug yar.
6. Vieux 6. Hore.
7. Maigre 7. Caato.
8. Gros 8. Balaaran.
9. En haut 9. Kor.
10. En bas 10. Hoos.
11. Question 11. Su’aal.
12. Réponse 12. Jawaab.

Casharkii 31aad: Fudud/Dhib


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Facile 1. Fudud.
2. Difficile 2. Adeyg.
3. Le même 3. Isku mid ah.
4. Différent 4. Kala duwan.
5. Tirer 5. Qaado.
6. Pousser 6. Riix.
7. Peu 7. Wax yar.
8. Beaucoup 8. Badan.
9. Long 9. Dheer.
10. Court 10. Gaaban.
11. Rien 11. Waxba.
12. Quelque chose 12. Wax uun.

Casharkii 32aad: Qabow/Kuleyl


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Froid 1. Qabow.
2. Chaud 2. Kuleyl.
3. Clair 3. Iftiin.
4. Foncé 4. Mugdi.
5. Mauvais 5. Xun.
6. Bon 6. Wanaagsan.
7. Seul 7. Kali.
8. Ensemble 8. Wadajir.
9. Mouillé 9. Qoyan.
10. Sec 10. Qalalan.
11. Avec 11. Iyadoo leh.
12. Sans 12. Aan laheyn.

Casharkii 33aad: Gaabis/ goor dhaw.


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Lent 1. Gaabiya.
2. Rapide 2. Dheereeya.
3. Vide 3. Eber.
4. Plein 4. Buuxa.
5. Joli 5. Qurux badan.
6. Laid 6. Fool xun.
7. Bruyant 7. Buuq leh.
8. Silencieux 8. Xasilooni.
9. Fort 9. Xoogan.
10. Faible 10. Daciif ah.
11. Vérité 11. Run.
12. Mensonge 12. Been.
13. Dur 13. Adag.
14. Mou 14. Jilicsan.

Casharkii 34aad: inbadan/ ka yar


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Plus 1. Wax Badan.
2. Moins 2. Wax Yar.
3. Correct 3. Sax.
4. Incorrect 4. Khalad.
5. Heureux 5. Farxaan.
6. Triste 6. Xanaaq.
7. Propre 7. Nadiif.
8. Sale 8. Wasakh.
9. Vivant 9. Nool.
10. Mort 10. Dhintey.
11. En retard 11. Goor danbe.
12. Tôt 12. Goor hore.

Casharkii 35aad: Duug/Cusub


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Vieux 1. Wax hore.
2. Nouveau 2. Cusub.
3. Rêche 3. Qaleyl.
4. Lisse 4. Si siman.
5. Épais 5. Dhumuc weyn.
6. Fin 6. Caato ah.
7. Froid 7. Qabow (Cimiladda).
8. Chaud 8. Kulayl (Cimiladda)
9. Tout 9. Dhamaan.
10. Aucun 10. Midna.
11. Avant 11. Ka hor.
12. Après 12. Ka dib.

Casharkii 36aad: Madaxa


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Tête (la) 1. Madax.
2. Cheveux (les) 2. Timo.
3. Visage (le) 3. Waji.
4. Front (le) 4. Fool.
5. Sourcil (le) 5. Suni.
6. Cils (les) 6. Baalasha indhaha.
7. Œil (le) 7. Indho.
8. Nez (le) 8. San.
9. Joue (la) 9. Dhaban.
10. Oreille (la) 10.Dhag.

Casharkii 37aad: Wajiga


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Bouche (la) 1. Af.
2. Dents (les) 2. Ilko.
3. Langue (la) 3. Carab.
4. Lèvres (les) 4. Bishin..
5. Mâchoire (la) 5. Daan.
6. Menton (le) 6. Gar.
7. Cou (le) 7. Garab.
8. Gorge (la) 8. Dhuun.

Casharkii 38aad: Jirka Sare


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Épaule (la) 1. Garab.
2. Poitrine (la) 2. Xabad.
3. Dos (le) 3. Dhabar.
4. Ventre (le) 4. Calool.
5. Taille (la) 5. Dhex.
6. Torse (le) 6. Jir.
7. Bras (le) 7. Gacan.
8. Coude (le) 8. Suxul.
9. Avant-bras (le) 9. Dhudhun.
10. Poignet (le) 10. Gacan.
11. Main (la) 11. Gacanta.
12. Doigt (le) 12. Far.
13. Pouce (le) 13. Suul.
14. Ongle (le) 14. Ciddi.

Casharkii 39aad: Jirka hoose


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Hanche (la) 1. Misigta.
2. Cuisse (la) 2. Bowdo.
3. Fesses (les) 3. Barida.
4. Pied (le) 4. Cag.
5. Jambe (la) 5. Lug.
6. Genou (le) 6. Jilib.
7. Cheville (la) 7. Canqow.
8. Mollet (le) 8. Kub.
9. Talon (le) 9. Cirib.
10. Orteils (les) 10. Suulka lugta.

Casharkii 40aad: Madaarka


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Aéroport (le) 1. Garoonka diyaaraddaha.
2. Avion (le) 2. Diyaarad.
3. Vol (le) 3. Duulimaad.
4. Billet (le) 4. Tikit.
5. Pilote (le) 5. Darawal diyaaradeed.
6. Hôtesse de l’air (la) 6. Duuliyaha diyaaradda.
7. Numéro de vol (le) 7. Lambarka duulista.
8. Porte d’embarquement (la) 8. Fuulida albaabka.
9. Passeport (le) 9. Baasaboor.
10. Bagage à main (le) 10. Qaado boorsadda.
11. Valise (la) 11. Shandad.
12. Bagages (les) 12. Shandado.

Casharkii 41aad: Diyaaradda


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Compartiment à bagages 1. Shandada guryaha.
(le)
2. Tablette (la) 2. Saxanka miiska la saaro.
3. Couloir (le) 3. Waddo yar oo dhex mara
kuraasta
4. Rangée (la) 4. Saf.
5. Siège (le) 5. Kursiga.
6. Oreiller (le) 6. Barkin.
7. Écouteurs (les) 7. Taleeanka gacanta.
8. Ceinture de sécurité (la) 8. Suunka kursiga.
9. Altitude (la) 9. Heerka sarre.
10. Sortie de secours (la) 10. Xaalad degdeg ah.
11. Gilet de sauvetage (le) 11. Joodariga.
12. Aile (la) 12. Garabka.
13. Queue (la) 13. Dheer.

Casharkii 42aad: Socdaal iyo imaatin


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Départ (le) 1. Ambabbax
2. Décollage (le) 2. Fasax ka qaataan
3. Atterrissage (le) 3. Soo degida
4. Piste (la) 4. Runway
5. Arrivée (la) 5. Imaanshaha
6. Aérogare (la) 6. Dhisme Terminal
7. Section non-fumeurs (la) 7. Qeybta Sigaar-cabista
8. Bureau de douane (le) 8. Xafiiska Kastamka
9. Hors taxe 9. Canshuur la'aan
10. Agent de sécurité 10. Ilaaliyaha amniga
11. Détecteur de métal 11. Qalabka birta
12. Appareil de détection à 12. Raajo
rayons X (le)
13. Forme d’identification (la) 13. mashiinka

Casharkii 43aad: Xaggee Shandadaadu ku jirtaa?


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Zone de récupération des 1. Aagga sheegashada
bagages (la) shandadaha
2. Tapis roulant (le) 2. Suunka wax lagu kala qaado
3. Chariot à bagages (le) 3. Gaariga shandada
4. Étiquette de récupération 4. Calaamada sheegashada
de bagages (la) shandada
5. Bagages perdus 5. Shandada lumay
6. Objets trouvés 6. Alaabada waa la helay
7. Porteur (le) 7. Xamaali.
8. Ascenseur (le) 8. Wiish
9. Tapis roulant (le) 9. Suunka wax lagu kala qaado
10. Entrée (la) 10. Galitaan
11. Sortie (la) 11. Ka bax
12. Change (le) 12. Beddel
13. Arrêt d’autobus (le) 13. Joogsiga Baska
14. Location de voitures (la) 14. Kirada gaariga

Casharkii 44aad: Xaggeed u socotaa?


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Où allez-vous? 1. Xageed u socotaa
2. Combien de pièces de 2. Immisa xabbadood oo
bagage avez-vous? shandado ah ayaad
haysataa?
3. Je vais en vacances 3. Waxaan u socdaa fasax
4. Quel terminal cherchez- 4. Terminaalkee ayaad
vous? raadineysaa?
5. Je vais en voyage d’affaires 5. Waxaan u socdaalo safar
ganacsi
6. J’aimerais une place côté 6. Waxaan jeclaan lahaa meel
couloir ku taal dariiqyada
7. J’aimerais une place côté 7. Waxaan jeclaan lahaa kursi
hublot daaqadda
8. Pourquoi l’avion a-t-il été 8. Maxaa diyaaradda dib
retardé? loogu dhigay?
9. Attachez vos ceintures 9. Suunka dhexda ku xir
10. Puis-je avoir une 10. Ma heli karaa buste?
couverture?
11. Je cherche le terminal A 11. Waxaan raadinayaa
terminal A
12. À quelle heure allons-nous 12. Waqtigee ayaan u
atterrir? kacaynaa inaan degno
13. Le terminal B est réservé aux 13. Terminal B waxaa loogu
vols internationaux talagalay duullimaadyada
caalamiga ah

Casharkii 45aad: Imaatinka halkeed rabtaa


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Bienvenue 1. soo dhawow
2. Voici mon passeport 2. Waa kan baasaboorkeyga
3. Avez-vous quelque chose à 3. Ma haysaa wax aad
déclarer? caddeyso?
4. Oui, j’ai quelque chose à 4. Haa, waxaan hayaa wax
déclarer aan sheego
5. Non, je n’ai rien à déclarer 5. Maya, Ma haysto wax aan
soo sheego
6. Je suis en voyage d’affaires 6. Waxaan ku jiraa safar
ganacsi
7. Je suis en vacances 7. Waxaan ku maqnaa fasax
8. Je suis ici pour une semaine 8. Waxaan halkaan joogaa
hal toddobaad
9. Où puis-je récupérer mes 9. Halkeen ka heli karaa
bagages? shandadayda?
10. Je suis descendu au Marriott 10. Waxaan joogay Marriott
11. Où est la douane? 11. Aaway caadooyinku?
12. Pouvez-vous m’aider avec 12. Ma iga caawin kartaa
mes bagages s’il vous plaît? shandadayda fadlan?
13. Montrez-moi votre étiquette 13. I tusi sumadda
de récupération de sheegashada shandada
bagages

Casharkii 46aad: Hubinta


FRANCH AF-SOOMAALI
1. J’ai une réservation 1. Waxaan heystaa boos celis
ah.
2. Y a-t-il un lit à deux places 2. Qolka jiifka sariirta ma ku
dans la chambre? yaal?
3. Chambre d’hôtel (la) 3. Qolka hoteelka
4. Y a-t-il une salle de bains 4. Qolka ma ku yaal musqul
privée dans la chambre? gaar ah?
5. Nous sommes là pour deux 5. Waxaan halkaan joognaa
semaines laba toddobaad
6. Nous aimerions avoir vue sur 6. Waxaan jeclaan lahayn
l’océan inaan aragno badda
7. Nous avons besoin de trois 7. Waxaan u baahanahay
clés seddex fure
8. Y a-t-il deux lits? 8. Ma laba sariirood baa?
9. Offrez-vous un service en 9. Ma bixisaa adeeg qol?
chambre?
10. Est-ce que les repas sont 10. Cunnada ma lagu soo
compris? daray?
11. Je suis un client de l’hôtel 11. Waxaan ahay marti hoteel

Casharkii 47aad: Baahiyaha


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Où est l’ascenseur? 1. Aaway wiishashka?
2. Je voudrais parler à la 2. Waxaan jeclaan lahaa
direction inaan la hadlo maamulka
3. La douche ne fonctionne 3. Qubaysku ma shaqeeyo
pas
4. Il n’y a pas de couvertures 4. Qolka ma haysto wax
dans la chambre busteyaal ah
5. Pourriez-vous m’apporter un 5. Ma ii keeni kartaa barkin
autre oreiller? kale?
6. Notre chambre n’a pas été 6. Qolkayaga lama nadiifin
nettoyée
7. Nous avons besoin de 7. Waxaan ubaahanahay
serviettes pour la piscine shukumaanno barkadda
8. Il n’y a pas d’eau chaude 8. Biyo kulul majiraan
9. Je n’aime pas cette 9. Qolka kuma jecli
chambre
10. Nous voulons une chambre 10. Waxaan rabnaa qol
climatisée qaboojiye leh
11. Je n’ai pas de réservation 11. Boos celis ma haysto

Casharkii 48aad: Boos celinta Qolka Huteelka


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Quel est le prix d’une nuit? 1. Ma kugula talin kartaa huteel
rakhiis ah?
2. Quel est le prix d’une nuit? 2. Waa imisa qiimaha
habeenkiiba?
3. Je vais rester trois semaines 3. Waxaan joogi doonaa seddex
isbuuc
4. Combien coûte la 4. Immisa ayuu noqonayaa
semaine? toddobaadkiiba?
5. Avez-vous une chambre 5. Ma haysataa qol diyaar ah?
libre?
6. Avez-vous une piscine? 6. Ma leedahay barkad?
7. Où est la piscine? 7. Aaway barkadda?
8. Puis-je voir la chambre? 8. Ma arki karaa qolka?
9. Avez-vous quelque chose 9. Ma jiraan wax ka jaban?
de moins cher?
10. Avez-vous un restaurant? 10. Ma leedahay makhaayad?

Casharkii 49aad: Waqtiga la tagayo.


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Je dois louer une voiture 1. Waxaan rabaa inaan kiraysto
gaari
2. Où est l’ambassade 2. Aaway safaaradda
américaine? Mareykanka?
3. J’aime le balcon 3. Balakoonka waan jeclahay
4. Où puis-je trouver un taxi? 4. Xagee ka heli karaa taksi?
5. J’ai besoin d’un chasseur 5. Waxaan ubaahanahay
wargeysa.
6. Je suis prêt à régler la note 6. Waxaan diyaar u ahay inaan
is barto
7. Pouvez-vous m’appeler un 7. Ma ii heli kartaa taksi?
taxi?
8. J’ai fait un bon séjour 8. Waan ku riyaaqay
joogitaankeyga
9. C’est un bel hôtel 9. Tani waa hoteel qurxoon
10. Votre personnel est 10. Shaqaalahaagu aad ayey
remarquable u fiican yihiin
11. Je vous recommanderai 11. Waan kula talin lahaa
12. Merci pour tout 12. Waad ku mahadsan tahay
wax walba

Casharkii 50aad: Ereyada Deg-degga ah


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Regarde 1. Fiiri.
2. Écoutez 2. Dhageyso.
3. Attention 3. Ilaali.
4. Au feu 4. Dab.
5. Sortez 5. Halkan ka bax.
6. Au secours 6. Caawi.
7. Aidez-moi 7. I caawi.
8. Dépêchez-vous 8. Dhaqso.
9. Arrêtez 9. Jooji.
10. Police 10. Boliis.
11. Il y a urgence 11. Waa xaalad dag-deg ah.

Casharkii 51aad: Goobaha


FRANCH AF-SOOMAALI
1. En ville 1. Magaalada dhexdeeda.
2. Capitale (la) 2. Caasimada.
3. Bureau de poste (le) 3. Xafiiska boostada.
4. Marché (le) 4. Suuqa.
5. Boulangerie-pâtisserie (la) 5. Foornadda.
6. Librairie (la) 6. Dukaanka buugta lagu
iibiyo.
7. Pharmacie (la) 7. Farmashi.
8. Parc (le) 8. Baakin.
9. Restaurant (le) 9. Makhaayad.
10. Cinéma (le) 10. Masraxa filimaanta.
11. Bar (le) 11. Makhaayad.
12. Banque (la) 12. Banki.
13. Hôpital (le) 13. Isbitaal.
14. Église (la) 14. Kaniisad.

Casharkii 52aad: Xaggee?


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Où est l’arrêt d’autobus? 1. Halkee ku joojineysa buska?
2. Quel est le prochain arrêt? 2. Maxaa jiga meesha lagu
joojinayo?
3. Est-ce mon arrêt? 3. halkaan miyaa la igu
joojinayaa?
4. Excusez-moi, je descends ici 4. Waan ka xumahey, waan u
baahaney in aan ka baxo
halkaan.
5. Où est le musée? 5. Matxafu waa halkee?
6. Téléphone public (le) 6. Telefoonka dadweynaha.
7. Y a-t-il un annuaire? 7. Ma jiraa meel telefoonada
laga diiwaan geliyo?
8. Est-ce que vous vendez des 8. Ma iibisaa joornaal english
magazines anglais? ah?
9. À quelle heure commence 9. Waqtigee buu filimka
le film? bilaamanayaa?
10. Je voudrais quatre 10. Waxaan jeclaan lahaa afar
billets, s’il vous plaît xabo tikit ah fadlan.
11. Est-ce que le film est 11. Filim ma english baa?
en anglais?
12. Pop-corn (le) 12. Salool.
13. Où puis-je trouver une 13. Halkee baan ka raadiyaa
pharmacie? farmashi?
14. Centre-ville (le) 14. Magaaladda hoose.

Casharkii 53aad: Waddada


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Rue (la) 1. Wadadda.
2. Carrefour (le) 2. Isgoyska.
3. Panneau de signalisation 3. Calaamadda taraafikadda.
(le)
4. Coin (le) 4. Geeska.
5. Réverbère (le) 5. Nalka wadadda.
6. Feu de signalisation (le) 6. Nalka taraafikada.
7. Piéton (le) 7. Lugeeye.
8. Avenue (la) 8. Waddo.
9. Passage pour piétons (le) 9. Isgoyska.
10. Trottoir (le) 10. Socodka.
11. ToiletsToilettes (les) 11. Musqulaha.
12. BathroomToilettes (les) 12. Musqul.

Casharkii 54aad: Baararka


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Puis-je vous offrir un verre? 1. Ma kaa iibsan kara
cabitaan?
2. Est-ce que l’entrée est 2. Ma waxaa jira lacag soo
payante? gelitaan?
3. Une bière, s’il vous plaît 3. Cabitaan biir ah, fadlan.
4. Je voudrais un verre de vin 4. Waxaan jeclaan lahaa
dhalada khamrida
guduudan.
5. Quel genre de bière? 5. Cabitaanka biirta ah nooce
rabtaa?
6. Vin blanc (le) 6. Khamriya cad.
7. drinkJ ’ai soif 7. Waxaan u baahanahey
cabitaan.
8. Voulez-vous danser? 8. Ma jeclaan laheyd jaas.
9. Oui, je veux bien danser 9. Haah, waan doonayaa jaas.
10. Je ne veux pas danser 10. Maya, ma doonayo jaas.
11. Je suis inquiet 11. Kama walwalsani.
12. Je ne trouve pas mon père 12. Ma heli karo aabahey.
13. Je suis perdu 13. Waan khasaarey.
14. Attendez-moi 14. Fadlan ma I sugi karta?
15. Appelez la police 15. Waxaan u baahanahey
booliis.

Casharkii 55aad: Gaadiidka


FRANCH AF-SOOMAALI
1. J'ai besoin d'un taxi 1. Waxaan u baahanahey
taksi.
2. Transport (le) 2. Gaadiid.
3. C’est combien? 3. Waa imisa safarka?
4. Circulation (la) 4. Taraafik.
5. Je dois aller à l’hôtel Hyatt 5. Waxaan u baahanahey
inaan aado hayat hotel.
6. Hélicoptère (le) 6. Helokabtar.
7. Avion (le) 7. Diyaarad.
8. Train (le) 8. Tareen.
9. Station de métro (la) 9. Tareenka dhulka hoostiisa.
10. Bateau (le) 10. Doon.
11. Vélo (le) 11. Baaskiil.
12. Camion (le) 12. Gaari xamuul ah.
13. Voiture (la) 13. Gaari.
14. Autobus (le) 14. Bas.
15. Parking couvert (le) 15. Gaarish.

Casharkii 56aad: Meelaha


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Volcan (le) 1. Folkaano.
2. Canyon (le) 2. Waadi.
3. Forêt (la) 3. Keyn.
4. Chaîne de montagnes (la) 4. Fogaanta buurta.
5. Jungle (la) 5. Duur joog.
6. Rivière (la) 6. Wabi.
7. Péninsule (la) 7. Jasiirad.
8. Plage (la) 8. Xeeb.
9. Marais (le) 9. Dhiiqo.
10. Montagne (la) 10.Buugta weyn.
11. Colline (la) 11.Buurta yar.
12. Lac (le) 12.Harro.
13. Désert (le) 13.Lama degaan.
14. Chutes (les) 14.Biyo dhac.

Casharkii 57aad: Tus


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Je vais faire du shopping 1. Waxaan
dukaameysanayaa
2. Où est le centre 2. Aaway goobta ugu weyn
commercial? ee wax laga iibsado?
3. Je veux aller au centre 3. Waxaan rabaa inaan aado
commercial xarunta dukaamaysiga
4. Pourriez-vous m’aider? 4. Ma i caawin kartaa?
5. Je regarde simplement 5. Waxaan kaliya eegayaa
6. Pourriez-vous me montrer 6. Ma i tusi kartaa qaar ka mid
quelques chemises? ah funaanadaha?
7. Où est la cabine 7. Aaway qolka
d’essayage? badelashada?
8. Est-ce que je peux 8. Ma isku dayi karaa?
l’essayer?
9. La couleur ne me va pas 9. Midabku aniga iima
khuseeyo
10. L'avez-vous dans une autre 10. Ma ku haysataa midab
couleur? kale?
11. it J’aime 11. Waan jeclahay
12. Je n’aime pas 12. Ma jecli

Casharkii 58aad: Dharka


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Je porte la taille grand 1. Waxaan xirtaa cabir weyn
2. Moyen 2. Dhex dhexaad
3. Petit 3. Yar
4. Avez-vous une plus grande 4. Ma leedahay cabbir weyn?
taille?
5. Avez-vous une plus petite 5. Ma leedahay cabbir yar?
taille?
6. C’est trop serré 6. Tani way adagtahay
7. Ça me va bien 7. Wuu igu habboon yahay
8. Où puis-je trouver un maillot 8. Xagee ka heli karaa suudka
de bain? dabaasha?
9. Vêtements (les) 9. Dharka
10. Blouse (la) 10. Funaanada dumarka.
11. Robe (la) 11. Dharka
12. Short (le) 12. Shaatiyo
13. it Je l’achète 13. Waan iibsan doonaa
14. J’aime cette chemise 14. Waan jeclahay shaatigaan

Casharkii 59aad: Dharka badan


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Pantalon (le) 1. Boorarka
2. Est-ce que vous vendez des 2. Miyaad iibisaa jaakada
imperméables? roobka?
3. Manteau (le) 3. Jaakad.
4. Jupe (la) 4. Goono.
5. Tee-shirt (le) 5. Funaanad
6. Casquette (la) 6. Kab
7. Chapeau (le) 7. Koofiyad
8. Sac à main (le) 8. Boorso
9. Chaussures (les) 9. Kabaha
10. Sandales (les) 10. Saandal.

Casharkii 60aad: Daawashadda


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Bijoutier (le) 1. dahab,.
2. Bijouterie (la) 2. Qurxinta
3. Montre (la) 3. Saacad.
4. Broche (la) 4. Calaamada dharka.
5. Collier (le) 5. Siliska qoorta.
6. Boucles d’oreille (les) 6. Dhego.
7. Bague (la) 7. Faraanti.
8. Bracelet (le) 8. Jijin.
9. Pourriez-vous me montrer la 9. Miyaad i tusi kartaa
montre? saacadda?
10. Quel est le prix? 10. Waa imisa
11. C’est trop cher 11. Aad ayey qaali u tahay
12. Avez-vous moins cher? 12. Ma haysataa wax ka
jaban?
13. Pouvez-vous me faire un 13. Ma u duubi karaa hadiyad
emballage cadeau, s’il vous ahaan, fadlan?
plaît?
14. Combien vous dois-je? 14. Immisa ayaan kugu
leeyahay

Casharkii 61aad: iibinta


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Je cherche un collier 1. Waxaan raadinayaa silsilad
2. Avez-vous des articles en 2. Ma jiraan wax iib ah?
réclame?
3. Je vais payer cash 3. Waxaan bixinayaa lacag
caddaan ah
4. Pouvez-vous me le garder? 4. Ma ii qaban kartaa
5. Est-ce que vous accepter 5. Ma aqbashaa kaararka
les cartes de crédit? deynta?
6. Je voudrais échanger ceci 6. Waxaan jeclaan lahaa
inaan taas beddelo
7. Puis-je le retourner? 7. Miyaan soo celin karaa?
8. Ouvert 8. Furan
9. Fermé 9. Xidhan
10. Fermé pour le déjeuner 10. Waa la xirey qadadii.
11. Reçu 11. Rasiid
12. Défectueux 12. Cilladaysan
13. Cassé 13. Jabsaday
14. Sortie (la) 14. Ka bax
15. Entrée (la) 15. Galitaan
16. Vendeur (le) 16. Qofka iibiyaha ah
17. À quelle heure le magasin 17. Waqtigee ayuu dukaanka
ferme-t-il? xirmi doonaa?

Casharkii 62aad: Makhaayad: Helitaanka makhaayad


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Où y a-t-il un bon 1. Aaway makhaayad
restaurant? wanaagsan?
2. Nous voudrions une table 2. Waxaan u baahan nahay
pour quatre miis afar ah
3. Je voudrais réserver une 3. Waxaan jeclaan lahaa
table pour deux inaan miis laba dhigo
4. Serveur (le) 4. Kabal yeeri.
5. Serveuse (la) 5. Kabalyeeriyad.
6. Puis-je voir le menu? 6. Ma arki karaa tusmada?
7. Que recommandez-vous? 7. Maxaad ku talinaysaa
8. Qu’est-ce qui est compris? 8. Maxaa kujira?
9. Est-ce que la salade est 9. Salad ma la imaadaa?
comprise?
10. Quelle est la soupe du jour? 10. Waa maxay maraq
maalintii?
11. Quel est le plat du jour? 11. Maxay yihiin takhasuska
maanta?
12. Avez-vous fait votre choix? 12. Maxaad jeclaan lahayd
inaad cuntid?
13. Le dessert du jour 13. Macmacaanka maalinta

Casharkii 63aad: Makhaayad: Miiska


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Boisson (la) 1. Cabitaan.
2. Avec glaçons 2. Baraf leh
3. Cuiller (la) 3. Qaaddo
4. Couteau (le) 4. Mindi
5. Fourchette (la) 5. Fargeeto
6. Verre (le) 6. Muraayadaha
7. Assiette (la) 7. Saxan.
8. Soucoupe (la) 8. Badbaado
9. Tasse (la) 9. Koob
10. Je voudrais une serviette 10. Waxaan ubaahanahay
istiraasho.
11. Je ne veux pas de poivre 11. Ma doonayo basbaas
12. Poivrier (le) 12. Basbaas isku qasan.
13. Passez-moi le sel 13. Miyaad iga dhaafi kartaa
cusbada?
14. Salière (la) 14. Cusbo isku qasan

Casharkii 64aad: Makhaayad: Dalbashadda Cuntada


FRANCH AF-SOOMAALI
1. La viande est crue 1. Hilibka waa cayriin
2. Je l’aime saignante 2. Waan jeclahay inay dhif
tahay
3. Je l’aime cuite à point 3. Waan ka helay
dhexdhexaad
4. Bien cuit 4. Shaqo wacan
5. J’aimerais essayer un plat 5. Waxaan jeclaan lahaa
de l’endroit inaan isku dayo saxanka
gobolka
6. Je suis allergique à certains 6. Waxaan xasaasiyad ka
aliments qabaa cuntooyinka kala
duwan
7. Quels sont les ingrédients? 7. Maaddooyinkee ayey ka
kooban yihiin?
8. Quels types de viande 8. Hilib noocee ah ayaad
proposez-vous? haysaa?

Casharkii 65aad: Makhaayad: Siddee Cuntadu tahey


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Ce n’est pas propre 1. Tani waa wasakh
2. Pouvez-vous m’apporter 2. Miyaad ii keeni kartaa miro?
des fruits?
3. Je voudrais encore de 3. Miyaad i siin kartaa xoogaa
l'eau? biyo ah?
4. C’était délicieux 4. Taasi waxay ahayd mid
macaan
5. Est-ce épicé? 5. Ma dhadhanbaa?
6. Est-ce que le poisson est 6. Kalluunku miyuu cusub
frais? yahay?
7. Est-ce qu’ils sont sucrés? 7. Ma macaan yihiin?
8. Sûr 8. Dhanaan
9. La nourriture est froide 9. Cunnadu waa qabow
10. C’est froid 10. Waa qabow

Casharkii 66aad: Makhaayad: Diyaarinta Cuntada


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Comment est-ce préparé? 1. Sidee tan loo diyaariyaa?
2. Cuit au four 2. Dubay
3. Grillé 3. Shiil
4. Rôti 4. La dubay
5. Frit 5. La shiilay
6. Sauté 6. shiilan
7. Grillé 7. Makiinada rootiga.
8. Cuit à la vapeur 8. Cad.
9. Haché 9. Waa la jaray
10. C’est brûlé 10. Tani waa gubatay
11. Petit déjeuner 11. Quraac
12. Déjeuner 12. Qado
13. Dîner 13. Casho
14. Snack 14. Cunto fudud
15. Je suis au régime 15. Waxaan ku jiraa cunto
16. Je suis végétarien 16. Waxaan ahay qudaar
17. Je ne mange pas de viande 17. Hilib ma cuno
18. Je suis allergique aux noix 18. Xasaasiyad ayey ku tahay
lowska.

Casharkii 67aad: Makhaayad: Bixin


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Manger 1. Cun
2. Boire 2. Cab
3. Je voudrais parler au 3. Ma la hadli karaa
directeur du restaurant maareeyaha?
4. Qu’est-ce que c’est? 4. Waa maxay waxaan?
5. Addition (la) 5. Biil
6. Service (le) 6. Talo
7. Est-ce que je peux payer 7. Ma ku bixin karaa kaarka
avec une carte de crédit? deynta?
8. Combien vous dois-je? 8. Immisa ayaan kugu
leeyahay
9. L’addition, s’il vous plaît 9. Biilka, fadlan
10. Avez-vous une autre carte 10. Miyaad haysataa kaar kale
de crédit? oo amaah ah?
11. Je dois avoir un reçu 11. Waxaan rabaa rasiid
12. Où sont les toilettes? 12. Aaway musqusha?
13. Sortie (la) 13. Ka bax
14. Entrée (la) 14. Galitaan
15. Merci du bon service 15. Waad ku mahadsantahay
adeegga wanaagsan

Casharkii 69aad: Bakhaarka dukaamadda


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Épicerie (la) 1. Dukaan-weyne
2. L’épicerie est ouverte 2. Dukaanka raashinka ayaa
furan
3. Caddie (le) 3. Gaariga wax iibsiga
4. Panier (le) 4. Basket
5. Avez-vous du riz? 5. Miyaad haysataa bariis?
6. Acheter 6. Iibso
7. Payer 7. Bixi
8. À quel rayon? 8. Xagee bay maraysaa?
9. Boucherie (la) 9. Dukaan hilib doofaar
10. Boulangerie-pâtisserie (la) 10. Bakhaarka
11. Où puis-je trouver l’eau? 11. Aaway biyaha?
12. Cuisiner 12. Kari
13. Dîner en famille 13. La casho qoyska
14. J’ai faim 14. Waan gaajoonayaa
15. Mettre la table 15. Miiska dhig

Casharkii 70aad: Cunada: Miraha


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Fruits (les) 1. Miraha
2. Cerises (les) 2. Jeeriga
3. Fraises (les) 3. Cawska loo yaqaan
'Strawberries'
4. Citron (le) 4. Liin
5. Pomme (la) 5. Tuaaxa.
6. Orange (la) 6. Orange
7. Poire (la) 7. Khubaar.
8. Banane (la) 8. Muuska
9. Raisins (les) 9. Canab
10. Pamplemousse (le) 10. Bambeelmo.
11. Pastèque (la) 11. Qaraha
12. Ananas (le) 12. Cananaaska
13. Prune (la) 13. Khudaar buluug.

Casharkii 71aad: Cunada: Khudradda


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Légumes (les) 1. Khudaarta
2. Aubergine (la) 2. Ukunta
3. Céleri (le) 3. Khudaar laamo ah.
4. Courgette (la) 4. Zucchini
5. Ail (le) 5. Toon.
6. Oignon (le) 6. Basasha
7. Épinards (les) 7. Isbinaaj..
8. Salade (la) 8. Salaad
9. Haricots verts (les) 9. Digirta cagaaran
10. Concombre (le) 10.Dhirood
11. Poivron (le) 11.Basbaas
12. Avocat (le) 12.Avocado
13. Radis (le) 13.Dabo.
14. Chou (le) 14.Kaabashka

Casharkii 72aad: Cunada: Khudradda intaa ka sii badan


FRANCH AF-SOOMAALI
Champignons (les) Boqoshaa
Laitue (la) Salar
Maïs (le) Galley
Pommes de terre (les) Baradho
Tomate (la) Yaanyo
Carotte (la) Kaaroto
Banane plantain (la) Qorshee
Haricots (les) Digir
Riz (le) Bariis

Casharkii 73aad: Cunada: Alaabadda Caanaha laga


sameeyo
FRANCH AF-SOOMAALI
1. Produits laitiers (les) 1. Alaabada caanaha
2. Lait (le) 2. Caano
3. Glace (la) 3. Jalaato
4. Beurre (le) 4. Subag
5. Fromage (le) 5. Burcad.
6. Crème (la) 6. Kareem
7. Surgelés (les) 7. Cuntada barafeysan
8. Yaourt (le) 8. Caanood.
9. Œufs (les) 9. Ukunta

Casharkii 74aad: Cunada: Hilibka


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Bœuf (le) 1. Lo'da
2. Veau (le) 2. Hilib weyleed.
3. Jambon (le) 3. dooro.
4. Poulet (le) 4. Digaag
5. Dinde (la) 5. Turkiga
6. Canard (le) 6. Boolo boolo.
7. Lard (le) 7. Hilib doofaar.
8. Hot-dog (le) 8. Ey kulul
9. Hamburger (le) 9. Hamburger
10. Bifteck (le) 10. Hilibka.
11. Porc (le) 11. Hilib Doofaarka
12. Saucisse (la) 12. Hilib shiilan.
13. Côtelette d’agneau (la) 13. Caano go '
14. Côtelette de porc (la) 14. Jarjarida hilibka doofaarka.

Casharkii 75aad: Cunada: Goobta lagu dubayo


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Céréales (les) 1. Dalaga
2. Petit gâteau (le) 2. Kukis
3. Sucre (le) 3. Sonkorta
4. Baguette (la) 4. Rooti faransiis.
5. garJ e ne peux pas manger 5. Looma ogola inaan cuno
de sucre sokorta
6. Beignet (le) 6. Burcad
7. Petit pain (le) 7. Duubid
8. Tarte (la) 8. Taag
9. Dessert (le) 9. Macaan
10. Gâteau (le) 10. doolshe
11. Sandwich (le) 11. Rooti cunto la dhexgasho..
12. Pain (le) 12. Rooti

Casharkii 76aad: Cunada: Cabitaanada iyo Cuntada


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Café (le) 1. Qaxwada
2. Thé (le) 2. Shaah
3. Boisson gazeuse (la) 3. Boos
4. Eau (la) 4. Biyo
5. Limonade (la) 5. Liin cade
6. Jus d’orange (le) 6. cabitaan liin
7. Je voudrais un verre d’eau, 7. Waxaan jeclaan lahaa
s’il vous plaît galaas biyo ah fadlan
8. Frites (les) 8. Maraqyada Faransiiska
9. Friandise (la) 9. Nacnac
10. Chocolat (le) 10. Shukulaatada
11. Chewing-gum (le) 11. Xanjo.

Casharkii 77aad: Cunada: Cuntada Baddaa


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Poisson (le) 1. Kalluunka
2. Fruits de mer (les) 2. Qolofta kalluunka.
3. Perche (la) 3. Bass
4. Saumon (le) 4. Kalluun.
5. Homard (le) 5. Aagoosato.
6. Crabe (le) 6. Carsaanyo
7. Moule (la) 7. Aleelo.
8. Huître (la) 8. Oyster
9. Cabillaud (le) 9. Kaluun.
10. Palourde (la) 10. Xayawaan badeed
11. Crevette (la) 11. Shrimp
12. Thon (le) 12. Tuna
13. Truite (la) 13. Saf
14. Sole (la) 14. Caano
15. Requin (le) 15. Shark

Casharkii 78aad: Cunada: Fikradaha


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Assaisonnement (le) 1. Xawaashka.
2. Moutarde (la) 2. Suugo dareer.
3. Ketchup (le) 3. Kejab.
4. Mayonnaise (la) 4. Majones
5. Huile (la) 5. Saliid
6. Vinaigre (le) 6. Khal.
7. Il manque du sel 7. Waxay ubaahantahay
cusbo badan
8. Farine (la) 8. Bur.
9. Miel (le) 9. Malab
10. Confiture (la) 10. Malmalaado.
11. Avoine (le) 11. Miro.
12. Blé (le) 12. Galley

Casharkii 79aad: Cunada: Weelasha


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Bouteille (la) 1. Dhalo
2. Bocal (le) 2. weel
3. Boîte (la) 3. Awood.
4. Boîte (la) 4. Sanduuq
5. Sac (le) 5. Kiish.
6. Sac (le) 6. Bacda
7. Un peu plus 7. In yar oo dheeri ah
8. Encore 8. Inbadan
9. Une portion 9. Qayb
10. Un peu 10.Wax yar
11. Trop 11.Aad u badan

Casharkii 80aad: Xeebta: Qorax isku dhigin


FRANCH AF-SOOMAALI
1. À la plage 1. Xeebta.
2. Prendre un bain de soleil 2. Cadceedsasho.
3. Mer (la) 3. Bad.
4. Vague (la) 4. Lulmid.
5. Sable (le) 5. Ciid.
6. Coucher de soleil (le) 6. Qorax dhac.
7. Île (la) 7. Jaziirad.
8. Lac (le) 8. Haro.
9. Océan (le) 9. Badweyn.
10. Port (le) 10. Dakad.
11. Baie (la) 11. Gacan biyood.
12. Côte (la) 12. Xeebta.
13. Marée haute (la) 13. Hir sarre.
14. Marée basse (la) 14. Hir hoose.
15. Serviettes (les) 15. Shukumaan.

Casharkii 81aad: Xeebta: istaaf in la keeno xeebta


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Glacière (la) 1. Qaboojiye.
2. Lunettes de soleil (les) 2. Okiyaalaha qoraxda laga
xirto.
3. Seau (le) 3. Baaldi.
4. Pelle (la) 4. Majarafad.
5. Maillot de bain (le) 5. Dharka qubeyska.
6. Maillot de bain (le) 6. Doomaha dabaasha.
7. Balle (la) 7. Kubad.
8. Ballon de plage (le) 8. Kubadda xeebta.
9. Parasol (le) 9. Daladda xeebta.
10. Transat (le) 10. Kursiga xeebta.
11. Écran solaire (le) 11. Muraayada qorraxda.

Casharkii 82aad: Xeebta: Xayawaanka badda


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Coquillage (le) 1. Dekadda.
2. Hippocampe (le) 2. Faras badeed.
3. Baleine (la) 3. Nibiri.
4. Crabe (le) 4. Carsaanyo.
5. Dauphin (le) 5. Hombabaro.
6. Phoque (le ) 6. Sii jalaateyn.
7. Étoile de mer (la) 7. Kalluun.
8. Poisson (le) 8. Kalluun.
9. Requin (le) 9. Libaax badeed.
10. Piranha (le) 10. Piratfisen.
11. Méduse (la) 11. Xayawaan badeed.

Casharkii 83aad: Xeebta: Aan dabaasho


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Eau (la) 1. Biyo.
2. Piscine (la) 2. Barkad.
3. Maître nageur (le) 3. Waardiye.
4. Surf-board (le) 4. Sagxad.
5. Tuba (le) 5. Bahalka lagu neefsado
xilliga dabaasha.
6. Plongée libre (la) 7. Dabeyl.
8. Surf (le) 6. Dabeylo.
9. Natation (la) 7. Dabaalasho.
10. Plongée (la) 8. Quusid.

Casharkii 84aad: Xeebta:


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Est-ce une plage de sable? 1. Xeebta ciiddeeda miyaa?
2. Y a-t-il un maître nageur? 2. Ma jiraa ilaaliye caafimaad?
3. À quelles heures? 3. Waqti intee le'eg ayaa lagu
guda jiraya?
4. Est-ce sûr pour les enfants? 4. Miyuu aamin ku yahay
carruurta?
5. Peut-on se baigner ici sans 5. Ma aaminbaa in halkan lagu
risques? dabaalasho?
6. Peut-on se baigner ici? 6. Halkaan ma ku dabaalan
karnaa?
7. Est-ce que l’eau est froide? 7. Biyo ma qabowbaa?
8. Peut-on plonger ici sans 8. Halkan miyaan ku noolaan
risques? karnaa oo aan qatar ku
nahay?
9. Y a-t-il un courant sous-marin 9. Ma jiraa qashin qatar ah?
dangereux?
10. À quelle heure est la marée 10. Waqtigee hirku kacsan
haute? yahay?
11. À quelle heure est la marée 11. Waqtigee hirku hoose
basse? yahay?
12. Est-ce que le courant est fort? 12. Miyuu jiraa hada xoog?
13. Comment faire pour aller sur 13. Sideen ku gaaraa
l'île? jasiiradda?
14. Y a-t-il un bateau qui puisse 14. Ma jiraa doon halkaas noo
nous y emmener? qaadi karta?

Casharkii 85aad: Xeebta: Waxaan Doonayaa In Aan


Cadceedsado
FRANCH AF-SOOMAALI
1. Je veux faire du ski nautique 1. Waxaan rabaa in aan aado
barafka biyaha
2. Je veux prendre un bain de 2. Waxaan rabaa inaan qorax
soleil diro
3. Je ne veux pas aller à la 3. Ma doonayo inaan
pêche kalluumaysto tago
4. Je ne veux pas aller me 4. Ma doonayo inaan
baigner dabaasho
5. Je veux aller au parc 5. Waxaan rabaa inaan tago
baarkada
6. Je veux aller au lac 6. Waxaan rabaa in aan aado
harada
7. Je ne veux pas aller camper 7. Ma doonayo inaan tago
xero-dego
8. Je ne veux pas aller faire de 8. Ma doonayo inaan doon u
la voile raaco
9. Je veux aller faire du 9. Waxaan rabaa in aan aado
canotage qoob-ka-ciyaarka
10. Je veux skier 10. Waxaan rabaa in aan
boodo
11. Je veux voyager 11. Waxaan rabaa inaan safro

Casharkii 86aad: Fasax: Sheyada Aan Jeclahey Inaan


Sameeyo
FRANCH AF-SOOMAALI
1. J’aime la photo 1. Waxaan jeclahay inaan
sawirro qaado
2. J’aime jouer de la guitare 2. Waxaan jeclahay inaan
ciyaaro gitaarka
3. Je n'aime pas tricoter 3. Ma jecli inaan xirto
4. Je n'aime pas peindre 4. Ma jecli inaan rinjiyeeyo.
5. J’aime lire 5. Waxaan jeclahay inaan
akhriyo
6. Je n'aime pas construire des 6. Ma jecli inaan sameeyo
maquettes d’avion diyaarado nooc ah
7. J’aime écouter la musique 7. Waxaan jeclahay inaan
dhagaysto muusikada
8. J’aime la philatélie 8. Waxaan jecelahay inaan
aruuriyo shaambado
9. Je n'aime pas chanter 9. Ma jecli inaan heesto
10. J’aime dessiner 10. Waxaan jeclahay inaan
sawiro

Casharkii 87aad: Fasax: Waan U Baahanahey


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Je vais me promener 1. waxaan u socdaa socod
2. Je ne dois pas regarder la 2. Uma baahni inaan daawado
télévision telefishanka
3. Je ne dois pas regarder le film 3. Uma baahni inaan daawado
filimka
4. Je dois utiliser l’ordinateur 4. Waxaan rabaa inaan
isticmaalo kumbuyuutarka
5. Je dois traverser la rue 5. Waxaan rabaa inaan ka
gudbo wadada
6. Je dois dépenser de l’argent 6. Waxaan rabaa inaan lacag
bixiyo
7. Je dois l’envoyer par la poste 7. Waxaan rabaa inaan
boostada ku diro
8. Je dois faire la queue 8. Waxaan u baahanahay inaan
safka istaago
9. Je ne dois pas déposer 9. Uma baahni inaan lacag
d’argent à la banque keydsado.

Casharkii 88aad: Fasax: Gundhiga Howlaha


FRANCH AF-SOOMAALI
1. J’aime jouer aux dames 1. Waxaan jeclahay inaan
ciyaaro khayaamada
2. Je veux jouer aux cartes 2. Waxaan rabaa inaan ciyaaro
kaararka
3. Je n'aime pas les échecs 3. Ma jecli inaan ciyaaro chess
4. Je ne dois pas aller au 4. Uma baahni inaan aado
restaurant maqaayadda
5. J’aime faire voler un cerf- 5. Waxaan jeclahay inaan u
volant duulo abataay.
6. Je n’aime pas l’alpinisme 6. Ma jecli fuulitaanka buurta
7. J’aime faire du vélo 7. Waxaan jecelahay fuulista
baaskiil
8. Je ne veux pas jouer de jeux 8. Ma doonayo inaan ciyaaro
vidéo ciyaaraha fiidiyoowga
9. J’aime danser 9. Waxaan jeclahay qoob-ka-
ciyaarka
10. J’aime jouer 10. Waxaan jeclahay inaan
ciyaaro
11. Je dois rentrer chez moi 11. Waxaan rabaa inaan guriga
ku laabto
12. Je dois aller dormir 12. Waxaan rabaa inaan seexdo
13. J’aime écrire des poèmes 13. Waxaan jeclahay inaan qoro
gabayo

Casharkii 89aad: Fasax: Fasax: Dab Joogta.


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Les animaux 1. Xayawaanka
2. Avez-vous un chien? 2. Miyaad leedahay ey?
3. Je suis allergique aux chats 3. Waxaan xasaasiyad ku
qabaa bisadaha
4. J’ai un oiseau 4. Waxaan hayaa shimbiro
5. Lapin (le) 5. Bakayle
6. Poule (la) 6. Digaagad.
7. Coq (le) 7. Diiq
8. J’aime les chevaux 8. Waan jeclahay fardo
9. Cheval (le) 9. Faras
10. Poulet (le) 10. Digaag
11. Cochon (le) 11. Doofaar

Casharkii 90aad:Duur Joogta.


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Il y a beaucoup de grenouilles 1. Waxaa jira rahanyo badan
ici halkan
2. Canard (le) 2. Boolo boolo.
3. Est-ce que ce sont des 3. Ma yihiin riyahaasi?
chèvres?
4. Est-ce que le perroquet parle? 4. Miyuu hadli karaa?
5. Tortue (la) 5. Qubo.
6. Singe (le) 6. Daanyeer
7. Est-ce un serpent venimeux? 7. Abeesadu ma suntahay?
8. Vache (la) 8. Lo:.
9. Lézard (le) 9. Qalajis.
10. Souris (la) 10.JIIR
11. Crocodile (le) 11.Yaxaaska

Casharkii 91aad:Cayayaanka.
FRANCH AF-SOOMAALI
1. Je n’aime pas les insectes 1. Ma jecli cayayaanka
2. Abeille (la) 2. Shinni
3. Y a-t-il toujours autant de 3. Ma jiraan had iyo goor
mouches? duqsiyo badan?
4. Quel genre d’araignée? 4. Calool noocee ah?
5. Ver (le) 5. Dixri.
6. Papillon (le) 6. Labanbaalis.
7. Coccinelle (la) 7. Ladybug
8. Fourmi (la) 8. Xayawaanada yaryar.
9. Chenille (la) 9. Dirandiir.
10. Les cafards ne sont pas 10. Baranbaradu waa wasakh
propres
C'est un antimoustiques 11. Kani waa dawada
cayayaanka

Casharkii 92aad: Wadanka Ku Dihiisa


FRANCH AF-SOOMAALI
1. À la campagne 1. Wadanka
2. Champ (le) 2. Beerta.
3. Étable (la) 3. Hangar.
4. Ferme (la) 4. Beer
5. Fermier (le) 5. Beeroley.
6. Tracteur (le) 6. Cagacagaf.
7. Le ciel est beau 7. Cirka ayaa qurux badan
8. Il y a tant d’étoiles 8. Waxaa jira xiddigo aad u
tiro badan
9. C’est la pleine lune 9. Waa dayax buuxa.
10. J’aime le soleil 10. Qorraxdu waan jeclahay

Casharkii 93aad: Caafimaad: Xanuun


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Je dois voir un médecin 1. Waxaan rabaa inaan arko
dhakhtar
2. Est-ce que le médecin est 2. Dhakhtarku xafiiska ma ku
là? jiraa?
3. Je ne me sens pas bien 3. Ma dareemayo wanaag
4. Je suis malade 4. waan xanuunsanahay
5. J’ai mal au ventre 5. Calool xanuun baan qabaa
6. J’ai mal à la tête 6. Madaxa ayaa i xanuunaya
7. Je dois me coucher 7. Waxaan rabaa inaan jiifsado
8. J’ai mal à la gorge 8. Dhuunta ayaa I xanuunaysa.
9. J’ai la nausée 9. Waxaan dareemayaa lallabo
10. J’ai une réaction allergique 10. Waxaan qabaa xasaasiyad
11. J’ai la diarrhée 11. Waxaan qabaa shuban
12. J’ai la tête qui tourne 12. Waxaan ahay dawakh
13. J’ai la migraine 14. Waxaan qabaa dhanjafka

Casharkii 94aad: Caafimaad: Dhaawac


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Avez-vous de la fièvre? 1. Ma qandho ayaa ku heysa?
2. Oui, j’ai de la fièvre 2. Haa, qandho ayaa I heysa.

3. J’ai de la fièvre depuis hier 3. Waxaan dareemayey


qandhada tan iyo shaley.
4. Pourriez-vous appeler un 4. Ma kugu wacaa dhakhtar.
médecin, s’il vous plaît?
5. Quand va venir le médecin? 5. Goorma ayuu dhakhtarku
imaanayaa?
6. J’ai mal au pied 6. Cagteyda dhawaacan.
7. Je suis tombé 7. Waan dhacey.
8. J’ai eu un accident 8. Anigu waxaan galey shil.
9. Je crois que je l’ai cassé 9. Waxaan u maleyn inaan
jabanahey.
10. Alitement (le) 10. Sariirta ku naco.
11. Coussin chauffant (le) 11. Suuf kulul.
12. Poche de glace (la) 12. Xirmo baraf ah.
13. Écharpe (la) 13. Xoqin.
14. Il faut mettre un plâtre 14. Waxaad u baahan tahey
kabid.

Casharkii 95aad: Caafimaad: Dhakhtar La Hadlida


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Avez-vous des béquilles? 1. Ma heysaa bakoorad?
2. Entorse (la) 2. Murgacasho.
3. Vous avez une fracture 3. Adigu ma laf baa ka
jabtey?
4. J'ai besoin d'un antidouleur 4. Waxaan u baahaney
daawada xanuunka.
5. Je ne fais pas 5. Ma qabo dhiig kar.
d’hypertension
6. Je suis enceinte 6. Waxaan leeyahey uur.
7. J’ai des plaques rouges 7. Waxaan leeyahey finan.
8. La blessure est infectée 8. Goyntu waa cudur.
9. Regardez ce bleu 9. Fiiri nabarkaan.
10. Grippe (la) 10. Hargab.
11. J’ai un rhume 11. Waxaa i haya qabow.
12. J’ai des frissons 12. Waxaa i heysa qarqaryo.
13. Où avez-vous mal? 13. Halkee kaaga yaal
dhaawacu.
14. Partout 14. Meel kasta.
15. Depuis combien êtes-vous 15. Muddo intee le’eg ayaad
dans cet état? dareentey sidan?
16. Je me sens comme ça 16. waxaan dareemayey
depuis trois jours saddex maalin.
17. Prenez-vous des 17. Ma qaadataa wax daawo
médicaments? ah?
18. Oui, pour le cœur 18. Yes, waa wadnaheyga.

Casharkii 96aad:Caafimaad: Helid Caawinaad


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Prenez deux pilules par jour 1. Qaado labo xabo kaniini ah
maalintii.
2. Êtes-vous l’infirmière? 2. Adi ma kalkaaliyaa tahey?
3. Est-ce grave? 3. Iyadu ma halis baa?
4. Je ne sais pas ce que j’ai 4. Ma garanayo waxaan aniga
I heysta.
5. J’ai perdu mes lunettes 5. Wuu iga lumey
okiyaalaheygii.
6. Pouvez-vous les remplacer 6. Isla markiiba ma badali
tout de suite? kartaa?
7. Dois-je avoir une 7. Waxaan u baahaney warqad
ordonnance? dhakhtar?
8. Y a-t-il une pharmacie dans 8. Halkaan farmashi miyaa ka
les environs? dhaw?
9. Je voudrais quelque chose 9. Waxaan u baahanahey shay
contre le rhume qabow.
10. Merci de votre aide 10. Waad ku mahadsan tahey
caawintaada.
11. Combien vous dois-je? 11. Imisa ayaan kugu leeyahey?

Casharkii 97aad: Xafiis: Qalab


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Télécopieur (le) 1. Qalabka fakoska.
2. Photocopieuse (la) 2. Waraaqo koobiyeeye.
3. Téléphone (le) 3. Telefoon.
4. Projecteur (le) 4. Barojert.
5. Ordinateur (le) 5. Computer.
6. Écran (le) 6. Shaashad.
7. Est-ce que l’imprimante 7. ma madbacadda ayaad
fonctionne? ka shaqysaa?
8. Disque (le) 8. Disk.
9. Machine à calculer (la) 9. Xisaabiyaha.

Casharkii 98aad: Xafiis: Dirsasho


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Où sont les ciseaux? 1. Halkee yaal maqasku?
2. Taille-crayons (le) 2. Qalin qor.
3. Trombone (le) 3. Biinka warqadda.
4. J’ai besoin d’un stylo 4. Waxaan u baahaney qalin.
5. Bloc-notes (le) 5. Suufka qoraalka.
6. Règle (la) 6. Mastarad.
7. Enveloppe (la) 7. Baqshad.
8. Timbre (le) 8. Shaabad.
9. Colle (la) 9. Koolo.
10. Gomme (la) 10. Tirtire.

Casharkii 99aad: Xafiis: Miiska


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Je cherche une agrafeuse 1. Anigu waxaan raadinayaa
meel aan u dhajiyo.
2. Punaise (la) 2. Calaamadin.
3. Crayon (le) 3. Qalin rasaas.
4. Livre (le) 4. Book.
5. Papier (le) 5. Waraaq.
6. Carnet (le) 6. Buug xasuus qor ah.
7. Diapositives (les) 7. Xayasiin ama simbiriirixasho.
8. Calendrier (le) 8. Jadwal taariikh.
9. Papier collant (le) 9. Cajalad
10. Il me faut une carte 10. Anigu waxaan u
baahanahey inaan raadiyo
qariiradda.

Casharkii 100aad: Xafiis: Qalabka Guryaha


FRANCH AF-SOOMAALI
1. Table (la) 1. Miis.
2. Corbeille à papier (la) 2. Dambiisha qashinka lagu
guro.
3. Chaise (la) 3. Kursi.
4. Haut-parleur (le) 4. Cod baahiye.
5. Drapeau (le) 5. Calan.
6. Est-ce son bureau? 6. Kani ma miiskiisii baa?
7. Message (le) 7. Fariin.
8. Lampe (la) 8. Nal.
9. Éclairage (le) 9. Iftiin.

Vous aimerez peut-être aussi