Vous êtes sur la page 1sur 7

HRVATSKA MISA

Gospodine
Branko Birt
(Srijedska kod Bjelovara, 1910.-
Andante Zagreb, 1966.)
mf mf f
° bb c j j ≤ j
™ œœ œ œœ œ™ œ œœ œ œ™ j ≤ jœ œ
¢ & b ™ œ œ œ
œ œ œ™ œ
œJ œ œœ œ™ œJ œ œ œ̇ œ œ̇ œ
œ œ™ œ
œ œœ™ œJ œ œ™ J œ œ ™ œJ œ
Go - spo - di - ne, smi - luj se, Go - spo - di- ne, smi - luj se, Go - spo - di- ne, smi - luj
mf f mf
b
& b bc j œ œ œœ ™ œj œ ≤ œ œ™ œj œ œ œ™ œj ≤ j
œœ œœ œœ œ̇ œ œ̇ œ
œ œœ™™ œœ œ œ ™ œJ œ œ ˙
Jj j
œ œ œ™ œ œœ œ
J
Ϫ
Ϫ Jj

{?bc
bb
œ œ™
œ™ œœ ˙˙
J
Ϫ
œ œ
œ j
œœ≤ œœ œ ™™ œœ œ˙ ˙
J œ œ™ nœ œ œ
J
œ œ
≤ œœ ™™ œœ œ

œ œ œ œ œ
œ w

p mf
° bb 7 Œ j
¢& b ˙ ™™ Œ ˙˙ œœ œœ œœ ™ œœj ˙˙ ≤ ˙˙ œ™ œœ ˙˙ ≤ œœ œœ œœ œ œœ œœ ˙˙
œœ œœ œ™
J œ
™ J
se. Kri - ste, smi - luj se, Kri - ste, smi - luj se, Kri - ste, smi - luj
p mf
b Œ j ≤ ˙ j ≤
& b b ˙ ™™ ˙˙ œœ œœ œœ ™ œœ ˙˙ ˙ œ™
œ bœ w ˙
œ œ œ˙ œ œ œ œ œœ ˙
Œ ™ œ œ œ œ ˙
Jj
{? bb ˙™
b ˙™
Œ
Œ
w
˙ œ œ œ™œ™
œ ˙˙ ≤ ˙
œJ ˙
œœ œœ ˙
˙
˙˙ ≤ œ̇ œ œ œœ ˙™
œ w
œ

mf f
14 j
° bb j
¢& b ˙
Œ
ΠϪ
j
œœ œœ œœ œ™ œœ œœ ≤ œœ œ™
Ϫ
œœ œœ œœ
œ œ™ J J
Ϫ J
se. Go - spo - di - ne, smi - luj se, Go - spo - di - ne,
mf f
b j j
&b b ˙
Œ
Œ œœ™™ œœ
j
œœ œœ œœ ™™ œœ œœ ≤ œœ œ™
˙ œ œœ œœ
œ Jj Jj

{? bb ˙˙
b
Œ
Œ
œ œ™
œ™ œœ
J
˙˙ œ™
œ œ
œ œ ≤œ
œ œ œ ™™ œœj
J
˙œ
œ

mf rit.
° bb18 j ≤ j
¢& b œ™œ™ œœ œœ œœ œ™
œ™ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ ˙™
J J œ œ ˙™
smi - luj se, Go - spo - di - ne, smi - luj se.
mf rit.
b j ≤ j
& b b Ϫ
œ™ œœ œœ œ œ™
œ™ œœ œœ œœ œ̇ ™ œ œ œœ ˙˙™™
J Jj

{? bb ˙
b Ϫ
œ œ
nœJ œ œ
≤ œœ ™™ œœ
J
œ
œ
œ
œ
œ
˙
œ œ
œ
œ œ
œ
˙™
˙™
2 Slava
Okretno
f p
° b c1 j j - -≤ j ≤
¢& b b œ ™™ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙
J
˙˙ œ™ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ™™ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ
Ϫ
J J
I na ze - mlji mir lju - di- ma do - bre vo - lje. Hva - li - mo te. Bla - go -
f p
b j j - -
& b b c œ ™ œœ œœ œ œœ œœ ˙˙ ˙˙ œ™
œ™ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ˙ œ ≤ œœ ™™ œœj œœ œœ ˙˙ ≤ œœ œœ
œ™ J J ˙ J
{ ? bb c Ϫ
b œ™ œ
jœ œ œ
œ˙
J
˙˙ ˙
˙
˙
œ™ œJ œ
œ œœ œœ œ ˙
œ ˙
œ™ œ
œ

œ™ J œ œ ˙˙ ≤ ˙œ œ

mf
° bb 7 Œ j œ œ ˙ ≤ œ œ™ œj œ œ
¢& b ˙˙ œœ œœ w ≤ œœ œœ œœ œœ ˙˙ ™ Œ œœ ™™ œœ œ œ ˙ œœ œ œ ™ œ œ œ
™ J J
sli - vlja - mo te. Kla -nja -mo ti se. Sla - vi- mo te. Za - hva - lju - je - mo
mf
b ≤ œ̇ œ œ Œ j ≤ j
& b b ˙˙ œœ œœ w œ œœ ˙˙ ™™ Œ œœ ™™ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œ™
w œœ œ
w J
{ ? bb ˙˙ n˙˙
b
w
w ≤
˙ n˙
˙ ˙
˙™
˙™ Œ
Œ
w
˙ ˙
˙˙ ≤ ˙ w
œ œ ˙™ œ

f
° bb14 ≤ œ œœ ™ œœj œ œ ˙
¢& b ˙˙ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œ œ ™ Jœ œ ˙ ˙˙ ˙
˙
œœ œœ
ti ra - di ve - li - ke sla - ve tvo - je. Go - spo - di- ne Bo - že, Kra - lju ne-
f
b j
& b b ˙˙ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œ ≤ œœ œ˙ ™ œ œ œœ ˙˙
œ ˙˙ ˙ œ œ
w

{ ? bb ˙˙
b
˙œ œ ˙œ ˙
œ œœœ
œ
w œ œ œ ˙ œ≤ œ
œ œ œ œ œ
wœ œ œ ˙
œ ˙
˙
˙
ẇ œ œ

° bb21 j j j ≤ ™
j j œj j
œ œ
¢& b ˙˙ ˙˙ œœ œ œœ œœ œœ œ™
œ J œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ
œœ œ œ ™ J œ œ œœ œœ œ œJ J œ ™ œ ˙˙
œ
J J J
be - ski, Bo - že O - če sve - mo - gu - ći. Go - spo - di- ne Si - ne je - di-no - ro - đe- ni,

b j j ≤ œ œ ™ œj œ œ j œj j
& b b ˙˙ ˙˙ œ œ œœ œœj œœ œ™
˙ œ œ œ ˙
œ
œ œ œ̇ œ œ œJ œJ
œ œ™ œ
œ™ œJ ˙˙
˙ J J
{ ? bb ˙˙
b
˙˙ œ̇ œ œœ œ
œ
˙
˙
œœ ≤ œœ ẇ œ œ w
˙ œ œ
w
w
3

° b27 ≤ œ œœ ™ œœj œ œ ˙
¢& b b œ˙ œ œœ œœ ˙˙ œ œ ™ J œ œ ˙ ˙˙ ˙˙ œœ œœ ˙˙ ˙ ˙˙ œœ œœ
I - su - se Kri - ste. Go - spo - di- ne Bo - že, Ja - ganj-če Bo - žji, Si - ne

b
& b b œ œ œ œ ˙˙ ≤ œ œ ™ œj œ œ ˙ ˙˙ œœ œœ ˙˙ ˙˙ ˙œ œ œœ œœ
w œœ œ ˙ œ œ ˙ ˙˙

{? bb w
b w ˙˙ œ ≤ œœ ẇ œ œ ˙
˙
˙
˙
˙œ œ ˙œ œ œ œ ˙
˙ ˙
œ œ ˙
˙ œ nœ

° bb34 3
j j j j j
3
j
¢& b œ̇ œ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ œœ n œœ œœ ˙˙ ˙˙ ˙
œ œ œœ œœ
J J J J J J
O - čev. Ko - ji o - du - zi-maš grije - he svije - ta, smi - luj
3 3
b ‰ œ nœ œ œ
& b b ˙˙ ˙˙ ˙ œ n œœ œœ ˙˙ ˙˙ ˙ œ œ œ œœ œœ
œ

{ b
œ
? bb ˙ œ ˙˙ ˙
œ œ ˙œœ œ œ wœ œ nœ nœ œ nœ œ œ œœ œ œœ œ ˙ œ œ œ
œ

° bb38 3 3

¢& b ˙˙ ˙˙ ≤ j j j j j
œœ œœ œœ œœ œœ
j
œœ n œœ œœ ˙˙ ˙˙ œ œœ œœ œ œ™ œj ˙ ≤
œ œ œ œ™ œJ
J J J J J J
nam se. Ko - ji o - du - zi-maš grije - he svije - ta, pri - mi na - šu mo - li tvu.

b œ œ œ œ œ™ œj ˙ ≤
& b b ˙˙ ˙˙ ≤
˙˙ ˙˙
n œœ œœ ˙˙
œ œ œ œ ˙ ˙

{? bb ˙™
b
œ œ œ œ œ
nœ ≤ ˙ œ œ œ ˙œœ œ
œ œœ œ
3
œ
3
˙™ œ
œ nœnœ œ œ bœ ˙œ œ œ̇ œ œ̇
œ œ̇ œ≤

f
° bb43 ≤
¢& b œœ œœ n œœ œœ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ œ œ œœ œœ ˙ ˙ ˙ œ œ
˙ ˙
Ko - ji sje - diš s de - sne O - cu, smi - luj nam se. Jer ti si
f
b
& b b œœ œœ œ œœ ˙˙ ˙˙ ˙ œ ˙˙ ≤ œ œ œœ œœ ˙ ˙
˙ ˙ ˙ ˙˙ œ̇ œ
nœ œ

{? bb w
b œœœ
œœœœœ ˙™ œ w œ œ≤
œ nœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ ˙˙
˙™
œ ˙
˙œ ˙
œ ˙
4
3 3
° b49 ≤
¢& b b œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ≤ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ
je - di - ni svet. Ti si je - di - ni Go - spo - din. Ti si je -di-ni sve- vi - šnji, I - su - se
3
b ≤
& b b œœ œœ œ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œ̇ œ œœ™ œœ œœ œœ≤ œ̇ œ ˙œ œ œ œ̇ œ œ ˙˙ œœ œœ
œœ˙ J
{
3
œœœ œ œœ ˙ œ ˙ ˙ ˙ 3
œ w
œ œ œ œ
? bb ˙˙ ≤ œ ≤˙ œ œ œ
b œ œ œœœ œ œ œ œœœ œœœ œ œ
˙ 3
3
55
° bb ˙ Œ ˙˙
¢& b ˙ œœ Œ œœ œœ œœ œœ ˙˙ ˙˙ œœ œœ
Kri - ste. Sa sve - tim Du - hom, u sla - vi

b Œ œ œ œ œ œ œ
&b b ˙˙˙
˙
œœœ Œ œœ œœ œœ œœ œ̇ ˙ w œ

{ ? bb Œ œ̇
bŒ œ Œœ ∑w Ó̇ ˙œ œ ˙˙ ˙
˙

° bb59 ≤ ˙
¢& b œœ œœ œœ œœ œ œ ˙˙ ˙˙ w w
˙ ˙ w
Bo - ga O - ca. A - - - - - - - men.

b ≤
& b b œ̇ œ œœ œœ œ̇ œ œ˙ œ ˙˙ ˙˙ w
œ œ ˙ w
w

{ ? bb ˙˙
b
œœ œ œœ ˙˙
≤ ˙ w
œ œ œ œ
˙™
w
œ w
w
Moderato
Svet 5
mf
° b c1 Œ œ™ œ
j
™ j ≤
5
j
¢& b b ˙˙ ˙˙ ˙˙ Œ œ œ™ œJ œœ œœ œœ™ œœJ ˙˙ œœ ™™ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ ˙˙ ˙˙
J
Svet, svet, svet Go - spo - din Bog Sa - ba - ot. Pu - na su ne - be - sa i zem - lja
mf
j
b
& b b c ˙w ˙ Œ œ™ œ œ œ œ ™ œj ˙ ≤ ™ j œ ˙ œœ œœ ˙˙ ˙˙
˙˙ Œ œœ w ˙ ˙ œ˙ ™ œ œ œ ˙

{? b c ẇ ˙
bb
˙˙ Œ œœ
Œ
˙˙ ™ ˙ œ w
œ™ œ ˙ ≤ ˙˙
J
œœ œœ ˙˙ ˙ œ ẇ
œ ˙

Brže
8 p mf
° bb j Œ
¢& b œ™
œ™ œœ œœ œœ ˙˙ Œ œ™
j
œ œœ œœ ˙˙ œœ ≤ œ
J œ œ™ œJ
tvo - je sla - ve. Ho - sa - na u vi - si - ni, ho -
p mf
b j Œ
& b b Ϫ
œ™ œœ œœ œœ ˙˙ Œ œ˙ ™
j
œ œ̇ œ ˙˙ ™ œ ≤œ
J œ œ

{? bb w
b œ™ œ ˙
J
˙
˙
Œ
Œ
œ ẇ ˙ ˙™
˙™ ≤ œœ

f
° bb12 j
œœ ≤ œœ
˙˙ ˙˙ Œ
¢& b œœ ™™ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ ˙˙ ™™ Œ
J
sa - na u vi - si - ni, ho - sa - na u vi - si - ni.
f
b j
œ ≤ œœ ˙ Œ
& b b œ˙ ™ œ œ̇ œ ˙˙
™ ˙ œ œœ
œ œ œ ˙˙
œ ˙˙ ™™ Œ
œ

{? bb œœ œœ ˙
b œ œ
˙™
˙™
≤ œœ ˙™
˙ œ œ
œ œœ œœ œ˙ œ
˙™
˙™
Œ
Œ

Andante
Brže
17 p mf p
° bb c œœ œœ œœ œœ ˙ Œ
œœ œœ ˙˙ ˙˙
¢& b ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙ Œ œ
Bla - go - slov - ljen ko - ji do - la - zi u i - me Go - spod - nje. Ho -
p mf p
b œ œ œœ œœ ˙ Œ
& b b c ˙˙ ˙˙ œœ œœ ˙˙ ˙˙ ˙˙
˙ ˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ Œ œ

{? bb c ˙˙
b
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙˙ ˙˙ ˙˙ œ œœ ẇ
œ ˙
˙
˙
œ œ ˙˙
˙
Œ œ
Œ
6
mf f
° b24 j
¢& b b œ ™
j
œ œœ œœ ˙˙ œœ ≤ œ œœ ™™ œœ œœ œœ ˙˙ œœ ≤ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œ ˙˙
œ ˙˙ ™™ ŒŒ
œ™ œJ J
sa - na u vi - si - ni, ho - sa - na u vi - si - ni, ho - sa - na u vi - si - ni.
mf f
b j
& b b œ ™ œj œ̇ œ ˙˙ ™ œ ≤ œ œ˙ ™ œ œ̇ œ ˙˙ œ ≤ œœ ˙˙ œ œ œ œ ˙
™ œ œ œ œ ˙ ˙˙ ™™ Œ
Œ
˙ œ

{ ? bb ẇ
b
˙ ˙™
˙™
œ ˙
≤ œœ œœ œ
œ œ
˙™ ≤ œœ ˙ ™
˙™
œ œœ œ œ œ ˙™
˙ œ œ œ ˙
˙™
Œ
Œ
Andante
Jaganjče Božji 7
p
° b c1 j j ≤
¢& b b ˙˙ œœ n œœ œ n œœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ ˙œ œ ˙ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ
JJ
Ja - ganj-če Bo - žji, ko - ji o -du - zi - maš grije -he svije - ta, smi - luj nam
p
b j j ≤
& b b c ˙˙ œ œ œ̇ œ œ œ̇ œ œœ œœ œ̇ œ ˙˙ ˙ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ
œ n œ œ n œœ ˙˙

{? bb c ˙˙™ ˙ œ w
b
œ œ ˙ w
˙ ˙
œœ œ ˙ œ œ œ ˙˙ ≤ œ œ œ œ
œ œ ˙ œ œ œ œ
w
˙ œ œ

mf
° bb 8 Œ j j ≤ ˙
¢& b ˙™ Œ ˙˙ œœ œœ œ œœ ˙˙ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ ˙˙ ˙˙ ˙ œœ œœ
˙™ œ JJ
se. Ja - ganj-če Bo - žji, ko - ji o -du - zi - maš grije - he svije - ta, smi - luj
mf
b Œ j j ≤ ˙ œ œ
& b b ˙™ Œ ˙˙ œ œ œ œ ˙˙ œ̇ œ œ œ˙ œ œœ œœ œ̇ œ ˙˙ ˙˙
˙™ ™ œ œ w

{? bb ˙™
b ˙™
Œ
Œ
ẇ œ œ w
œ œ ˙ ˙
˙
˙ w
œ œ œ œ w ˙ ˙ ≤ ˙™
˙ œ œ

p
° bb15 ˙ Œ j j
¢& b ˙ ˙˙ ˙˙ ™™ Œ ˙˙ œœ n œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ n œœ ˙˙ J J
nam se. Ja - ganj - če Bo - žji, ko - ji o - du - zi -
p
b Πj j
& b b ˙˙ ˙˙ ˙˙ ™™ Œ ˙˙ œœ n œœ œ̇ œ œ œ̇ œ
œ n œœ ˙˙

{? bb ẇ
b
˙ ˙™
˙™ Œ
Œ
˙
˙™ ˙ œ w
œ œ ˙
w
˙ ˙

rit.
° bb20 ≤ C˙
U
¢& b œœ œœ œœ œ ˙œ œ ˙ ˙
˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙
n ˙˙ w
maš grije - he svije - ta, da - ruj nam mir.
rit.
b ≤ U
& b b œœ œœ œ̇ œ ˙˙ ˙˙
C˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙
˙ n ˙˙ w
w
{? bb œœ œœ ˙œ œ
b
œ œ ˙˙ ≤
˙
˙

˙
˙

˙
˙
˙
˙
˙
œ œ nw
˙ w
u