Vous êtes sur la page 1sur 10

Encàrrec de l´Ajuntament de Castelló per a l´Escola Canta 2020

Clarinet 1 en Si α
EL COR DE LA TERRA Música: Pablo Anglés
B α Clarinet 1
Cantata per a cor infantil i banda
Text: Ximo Montañés
1. “Salveu el Món”
Vals

8 , ,
œ, œ, œ œ œ, œ, œ œ œ œ œ œ µ ∀
Adagio - q = 55

œ, œ, œ, Œ
accel poco. . . . . . .
∀ 3 œ œ, Œ œ œ, Œ œ œ, Œ
3 3 3

% ∀ 3 œ œ œ
π
1-9 3 3 3 3 3
cresc.

Tempo de Vals - Ó. = 56
∀ 2 0 0
œ œ œ œ œ œ
13

% 3 ˙− ˙− œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙−
ο 14-14 16-16
Ο

∀ µα µ∀
œ œ œ ˙− œ œ œ ˙− ˙−
rit. . . . . . . . a tempo

α αœ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙− µ
23

% œ œ œ ˙− œœœ
Ε Ο

∀ µα
œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙− α αœ œ œ œ ˙ œ œ œ
35

% œ ˙ œ œ œ ˙−
Ε
œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ
µµ ∀ ∀ ˙ œ ˙ œ
a tempo
α œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙− µ˙
rit. . . . . . . .

% α ˙−
45

œ ˙ œ œ œ ˙ œ ˙
œ ˙−
œ
∀∀ ˙ œ ˙− Ó œ ˙ œ œ ˙ Œ Œ
56

˙ œ ˙ œ œ œ
∀∀ ˙ œ ˙ œ œ ˙ œ ˙ œ ˙− œ ˙ œ ˙ œ
Ó
67

œ ˙−
∀∀ ˙ œ ˙ œ ˙ ∀
Œ µ œ œ œ œ œ œ
78

% œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙−
œœœ
Ο

∀ µαα α œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ − œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙− ˙− µµ∀
89 rit. . . . . . . .

% œ œ œ ˙− œ
Ε

∀ µαα α œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ −
a tempo

œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙−
100

% œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙− œ
Ο Ε
2 EL COR DE LA TERRA Clarinet 1 en Si α
B α Clarinet 1

˙ œ ˙ œ ˙
µ ˙ œ µµ∀∀ ˙ œ ˙ œ œ ˙ œ
a tempo

α œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙−
rit. . . . . . . .


112

œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ ˙ ˙
œ ˙−
œ ˙ œ
∀∀ ˙ − Ó ˙ œ œ Œ Œ ˙ œ
123

˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ
∀∀ œ ˙ œ ˙− ˙ œ œ ˙
Ó
135

˙−
∀∀ µ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙− µαα
Œ œ œ œ œ œ œ ˙
147

% œ œ ˙−
œœœ œ
Ο

µ ˙ œ µµ∀∀ ˙ œ ˙ œ
rit. . . . . . . . a tempo

α œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙−
% α œ œ œ œ œ œ ˙ œ ˙−
157

Ε ε
˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ œ œ ˙ œ ˙
∀∀ œ ˙ œ ˙− œ ˙ œ œ
Ó
168

=˙ =˙ =˙ =œ œ ˙− ˙− ˙− ˙− œ =œ =œ
∀ ∀ œ =˙ Œ Œ Œ Œ œ ˙ Œ Œ Œ
179

%
Ο cresc. ƒ

2. “Mars de plàstic”
Reggae-callypso
Relaxed Reggae beat - q = 76
4 θ
% 33 ‰ ≈ œΘ œ − œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ − œ œΙ ‰ ‰ ≈ œ œ − œ œ œ œ œ œ
Ε
1-5 3 3 3

%œœœœœœœ Œ ‰ ≈ œΘ œ − œ œ œ œ œ œ ‰ − œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ≈ œθ œ − œ œ œ œ œ œ
9 3

Θ
3 3 3 3

3
œ œ−
% œ œ œ œ œ œ œΙ ‰ ‰ − œθ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ ≈ œθ
13

Ι
ε
3 3 14-17
Ε 3
Clarinet 1 en Si α EL COR DE LA TERRA 3
B α Clarinet 1

θ
œ œ œ ‰ ≈ œ œ Œ œ œ œ œ ‰ ‰ ≈ œΘ œ − œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ − œ œΙ ‰
20

%œ œ œ œ œ Ι
ε Ε
3 3 3

θ œœ œ œœœœœœœ
% ‰ ≈ œ œ− œ œ œ Œ ‰ ≈ œΘ œ − œ œ œ œ œ œ ‰ − œ œ œ œ œ œ œ œ
24

3
Θ
3 3 3 3

θ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ ‰
1/ œœ œ œ œ œ œ œœ
% ‰ ≈ œ œ− œ œ œ œ œ ‰− Θ
28 3

Ι
ε Ε
3 30-49 3
3

=œ =œ =œ
œ œ œ œ − œ œΙ œ œ œ− œ œ œ œ œœ œ œ
‰ ‰ ‰ Œ ‰ ‰ ≈ œΘ œ − œ œ œ œ œ œ
51

%
ε Ε
3
3

θ œ œ œœœœœœœ
% ‰ œ œ œ œ œ − œ œΙ ‰ ‰ ≈ œ œ − œ œ œ œ Œ ‰ ≈ œΘ œ − œ œ œ œ œ œ
55

3 3 3 3 3

Τ̇
rit. . . . . . . .

θ œ œ œ œ− œ œ œ œ Œ =œ
a tempo

% ‰ − œΘ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ≈ œ œ − œ œ œ œ œ œ Ó ‰ Œ Ó
59 3

Ι
ε
3 3 3

3. “Planta un arbre”
Pop - rock

œœ œœœ œ
Pop - rock - q = 102
œœ œœœ œ =œ =œ œœ œœœ œ =œ =œ
3 Œ œ ˙ ˙ Œ œ ˙ Œ œ ˙
%3
ε
=˙ œ œ ˙ ˙ =œ œ− =œ œ− =œ =œ œ− =œ − =œ œœ œœœ œ
≈ ‰ Ι ≈Θ‰ Ι ‰ ≈ ‰ Ι œ
≈Θ‰ Ι ‰ Œ œ ˙ ˙
7

%
ε
œœ œ œ œ œ =œ =œ œœ œ œ œ œ =œ =œ =˙ œ œ =˙
œ ˙ œ ˙ =˙
%Œ Œ
13

= − = − = = − = − = œ− œ− œ− œ − − −
% œ ≈ œ ‰ œΙ ≈ œΘ ‰ œΙ ‰ œ ≈ œ ‰ œΙ ≈ œΘ ‰ œΙ ‰ œ− Ι œ œ ‰ Œ ‰ œΙ œ − œ − ‰ œ − œΙ ˙ Ó
19

Ε
4 EL COR DE LA TERRA Clarinet 1 en Si α
B α Clarinet 1

ιœ − œ − œ ι =œ − œ − œ − œ ˙
œ − ‰ Œ ‰ ‰ Œ ‰ œι œ − œ − ‰ œ − œΙ œ − œ − ‰ Œ ‰ œ
25

% œ œ − œ − œ
− Ι − Ι
ε Ε
− −
% œ− œ− œ œ−
œ ˙ Œ ‰ œΙ œ œ œ− œ− œ ˙ Ó œ− œ− œ œ− œ ˙ Ó
31

Ι Ι Ι

=œ − =œ − =œ œ = = = α =œ − =œ − =œ œ ‰ Œ µ =˙ =˙ =˙ 0
Ι‰Œ αœ− œ− œ œ ‰ Œ Ó
37

% Ι Ι
Ο cresc. ε
42-42

=œ − œ =œ œ = − = = =˙ =œ
œ − œ ˙ œ − œ − ‰ œΙ œ − œ − ‰ œΙ œ − œ − Œ Ι ‰ œœœœœ
œ
43

%
=
3 3

=˙ − œ =œ ˙ =œ ι =
Ó œ − =œ − Œ
=
œ œ− ‰ œ œ−
=œ œ −
œ œ œ ˙ Œ
49

% Ι Ι Ι

=œ − =œ œ œ − =œ −
=œ − =œ − œ œ =œ ˙ œœœœ − 0 =
‰ ‰Ι Œ Ó Œ œœ‰
55

% Ι
59-59

= =œ =œ =œ =œ œ =====
‰ œœœœœ œ œ Ι ‰ œ œ œ œ =œ − =œ − =œ œ ‰ Œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œΙ ‰ œ œ œ œ œ œ
%Ó Ó
61

Ι
3 3

=œ − =œ − œ =œ œ = =
œ =œ =œ =œ
Œ Ó Ó
=
Œ œœ‰ Ó ‰ œœœœœœ
œ Ι ‰ œ œ œ œ =œ − =œ − =œ œ ‰ Œ
66

% Ι

=œ − =œ
œ œ œ =
œ =
œ =
œ =
œ =
œ œ œ œ œ − œ œ − =œ − 0 œ− œ− − œ− œ
%Ó Œ œ Ι‰ ‰Ι Œ
72

œ Ι
Ο
76-76

=−

% œ − œ − ‰ Œ ‰ œΙ œ − œ − œ œ − œΙ ˙ Ó œ − œι œ − œ − œ− œ − œ − ‰ Œ ‰ œ− ι œ œ − œ œ − œ
78

Ι
Ε

− −
%˙ Œ ‰ œι œ − œ œ − œΙ œ − œ − ‰ Œ ‰ œ œ − œ œ − œΙ ˙ Œ ‰ œΙ œ œΙ œ − œ − œ œ − œ − ‰ Ó
84

− Ι Ι Ι
Ο
Clarinet 1 en Si α EL COR DE LA TERRA 5
B α Clarinet 1

œ− œ− œ œ− œ ˙ =œ − =œ − =œ œ = = = α =œ − =œ − =œ œ ‰ Œ µ =˙ =˙
Ó Ι‰Œ αœ− œ− œ œ ‰ Œ
91

% Ι Ι Ι
Ο cresc. ε

= 0
%˙ Ó œ − =œ − œ œ œ =œ ˙ − œ = =
œ − œ − ‰ œΙ − œ − ‰ œΙ œ − œ − Œ
97

98-98
=

=˙ =œ
‰ œ œ œ œ =˙ − œ =œ ˙ Ó œ− =œ −
Œ
=œ =
œ œ− ‰ œ
104

% Ι œœ Ι Ι
3 3

=
œ œ œ œ œ − =œ −
=− =− œ œ− œ−
=œ œ − ι œ =œ ˙ = =
œ − Œ œ œ œœ ‰ œ ˙ ‰Ι Œ Ó Œ ‰ œΙ
109

% Ι œ Ι
Ο

=œ − = = = = = −
‰ œ œ œ− œ ˙ Œ ‰ œ œ œ Œ œ − œ − œ œ − œ − ‰ Œ ‰ œ œ œ œΙ œ − œ − œ− ˙ Œ ‰ œœ
116

0
œ− ‰ œ− œ− œ ˙ Ó œ − =œ − œ œ œ =œ ˙ − = =
œ − œ − ‰ œΙ œ − œ − ‰ œΙ œ − œ − Œ
122

%
=
ε
124-124

=˙ =œ
‰ œ œ œ œ =˙ − œ =œ ˙ Ó œ − =œ − Œ =œ œ =œ − ‰ œ œ − =œ œ − œι œ =œ ˙ Œ
130

% Ι œœ Ι Ι Ι
3 3

=
=œ − =œ − œ œ = œ œ œ œ œ − =œ − œ œ− œ− 0 =œ − =œ − œ œ = œœ œ œ
‰ œΙ ˙ ‰Ι Œ ‰ œΙ ˙
137

%
141-141

=œ − =œ œ œ− œ−
− 0 œ− œ− œ œ
rit. . . . . . . . Adagio - q = 60
Τ̇
‰Ι Œ ‰ œΙ ˙ œœœœ
˙ œ œ ˙
144

%
Ο
146-146

4. “Planeta Bicicleta”
Ska

œ œ œ ˙− = = = =
œ œ =œ =œ =œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Presto - q = 150

∀ 3 3 = =
% 3 Ó Œ œ œ œ œ œΙ œ œ Ι
1-4
ε
6 EL COR DE LA TERRA Clarinet 1 en Si α
B α Clarinet 1


‰ œ − ι œ =œ œ œ œ − œ− œ − œ− =œ =œ œ =œ − œ− œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
10

% œœ œ œ Ι Ι œœ Ι Ι Ι Ι
Ε ε
∀ == = ι == = = ===
% œ œ Œ œ− œ œ œ Œ Ó Œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ Ó ‰œœœ œ œ œœŒ
16

Ι ==
Ε

∀ œ œœœ
Œ ∀ =œ =œ =œ − œ ∀ =œ =œ =œ Ó œ œ œ œ =œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ− œ
ι
23

% Ι Ι Ι
ε
3

∀ œ œ œ œ − œ œ œ =œ =œ Œ == =œ = =œ =œ œ œ œ œ
œ œ œ œ Œ œ œ œ œœŒ œ Œ ‰ ‰ ‰ ‰
29

%
3

Ι
3

∀ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ =œ =œ Œ ==
œ œ œ œœŒ
35

%
3

œ œ œ ˙−
∀ =œ =œ =œ =œ Œ 2 = = œ œ =œ =œ =œ œ œ
Ó Œ œ œ œ œ œΙ œ œ Ι
41

%
42-44

= = = =
∀ œœœœœœœœ Œ ι œ − œ− œ − œ− =œ =œ =œ œ œ œ − œ œ − œ
œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ
49

% Ι Ι Ι Ι
Ε

∀ œ œ œ œ œ === == = =
œ œœœ‰Œ œ œœŒ Ó Œ œ œ œ − œΙ œ œ œ œ œ œ œ Œ œœœ œ
55

%
=
ε Ε

∀ ===
‰œœœœ Œ ∀ =œ =œ =œ − œ ∀ =œ =œ =œ =œ Ó œ œ œ œ =œ œ
% œœœ‰Œ œœ œ œ œœŒ
61

Ι Ι Ι
==
ε

∀ œœœœ Œ œ ι 3 œ Œ œ œ œ œ − œ œ œ =œ =œ Œ œ œ =œ =œ Œ =œ =œ =œ =œ Œ
67

% œ œ œ− œ œ œ œ Ι œ
3
3

∀ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ =œ =œ Œ œ œ =œ =œ Œ
74

% œ
3
Clarinet 1 en Si α EL COR DE LA TERRA 7
B α Clarinet 1

∀ =œ = =œ =œ œ‰œ œ‰œ œ‰œ œœœ œ‰œ œ‰œ œ‰œ œœœ œ‰œ œ‰œ
œ Œ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰
81

∀ ‰ œ ‰ œ =œ =œ Œ ==
œ œ œ œœŒ
=œ = =œ =œ
œ Œ
==
œ œ œ œœŒ ˙ }}}} ˙ }}}} Œ =œ =œ =œ =œ Œ
87

%
3 3

5. “Això es pot canviar”


Soul

Soul Ballad - q = 95 (ŒÂ = Œ lj)


=œ ι œ œ =œ œ ˙ œ Τ
2
%3 Œ Œ ‰ œΙ œΙ œ œ Ι Ι
˙− Ó− Œ ι ι
œ œ œ
ε Ε
0
ι −
œ œ
=œ − œ α œ œ α =œ œ α œ œ− œ−
8

%˙ œ œ œ œ− ˙−
ε
14-14

œ œ œ ˙ œ α œ œ α =œ
ced. . . . .

œ œ œ œ− œ α˙−
a tempo

%˙ œ Œ ι œ ˙
15

œ œ Ι Ι Ι Ι
Ε ε

œ− ˙− Τ =œ −
œ œ œ−
rit. . . .

% œ− ˙ œ Œ ι
22 a tempo

œ− œ œ œ œ œ ˙
Ε

α =œ œ α œ 0
œ−
ced. . .

% œ αœ œ œ− ι
a tempo
˙ œ Œ
29

˙− œ− œ ˙ œ œ
ε Ε
32-32

œ α œ œ α =œ
œ œ œ− ˙− Τ
rit. . . .

œ− œ α˙− œ− ˙ œ
36

%œ Ι œ ˙
Ι Ι
ε
œ ˙
˙ œœœ ˙ œœœ ˙ œ œΙ œ œ œ
œ œ œ ˙− Ι
a tempo rit. . . . . . . . a tempo
Œ Œ ‰ Ι ‰ Ι
43

%
ο cresc.
3 3 3
ε
œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙− 0 œ
Ι Ι ‰ Ι Ι Ι Ι Ι Œ Œ ‰ Ι
50

%
55-55
8 EL COR DE LA TERRA Clarinet 1 en Si α
B α Clarinet 1

œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙−
Ι Ι œ œΙ œ œ Ι œ ∀∀
‰ Ι ‰ Ι Ι Ι Ι Ι
57

œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ
∀ ∀ Œ Œ ‰ œΙ Ι œ œ œ œ œ œ
Ι ‰ Ι Ι Ι ‰ Ι Ι Ι Ι Ι
64

˙− œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ
∀∀
∑ Œ Œ ‰ Ι Ι Ι ‰ Ι Ι Ι ‰ Ι
71

œ œ œ œ œ œ œ Τ̇−
rit. . . . . . . .

∀ œ µµ Œ =œ −
ι −
% ∀ Ι
Ι Ι Ι
œ œ
a tempo
ι
78

œ− œ ˙ œ œ œ œ−
Ε
α =œ œ α œ 0
œ−
ced. . . . . a tempo

% œ αœ œ œ− ˙ œ Œ ι
85

˙− œ− œ ˙ œ œ
ε Ε
88-88

œ œ œ ˙ œ α œ œ α =œ œ− ˙− Τ
rit. . . .
œ− œ α˙− œ− ˙ œ
92

%œ Ι Ι Ι
ε

œ œ œ œ œ œ œ−
=œ − œ α œ œ α =œ œ α œ œ−
a tempo

%Œ ι œ−
99

œ− œ ˙ ˙−
Ε ε
0 œ œ œ α œ œ α =œ
ced. . .

˙ œ Œ ι œ œ œ œ− œ
a tempo

% œ− œ ˙ Ι œ ˙
Ι Ι
Ε ε
106-106

Τ œœœ ˙
a tempo
œ− ˙− ˙ œœœ ˙ œœœ
rit. . . .

% α˙− œ− ˙ œ
113

ο
3 3 3
cresc.

œ ˙ œ ˙ œ œ œ
˙− œ œΙ œ œ
Ι œ œΙ œ œ
Ι
œ œ
‰ Ι Ι Ι
rit. . . . a tempo
Œ Œ ‰ Ι ‰ Ι
120

%
ε
œ œ œ œ œ
œ ˙− œ œΙ œ œ
Ι ˙ œ œΙ œ œ
% Ι Ι ∑ Œ Œ ‰ Ι ‰ Ι Ι
127
Clarinet 1 en Si α EL COR DE LA TERRA 9
B α Clarinet 1

˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙− œ œ œ œ ˙
œ ∀∀ œ œ
‰ Ι Ι Ι Ι Ι Œ Œ ‰ Ι Ι Ι ‰ Ι
134

œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ
œ
œ œ œ
œ ˙− 0 œ
∀ Ι Ι ‰ Ι Ι Ι Ι Ι
% ∀ Œ Œ ‰ Ι
141

146-146

œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ Τ̇−
œ œ œ œ œ
rit. . . .

∀∀ Ι œ
Ι ‰ Ι Ι Ι ‰ Ι Ι Ι Ι Ι
148

6. “El Cor de la Terra”


Himne

Τ̇
ced. . . . .
q = 70
œ
Espressivo - q. = 60
α
% α 33 œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ œ 01
7 œ − œ œΙ œ − œ œ œ œ œΙ œ œΙ ˙ −
ο Ο

α œ − œ œ œ œΙ œ − Œ − Œ − ι ι œ− œ œ œ− œ−
% α α œ − œ œΙ œ − œ œ œ α ˙ −
7

Ι œ œ œ− αœ œ œ− Ι
ο cresc.
Solemne - q = 72
== 0 0
α
% α œ œΙ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ 32 µ µ ∀ 33 Ó ‰ œ œ œ œ− œ œ œ− œ œ
12

ε ε
13-13 14-14

∀ œœœ
% ˙ Œ œ − œ œ − œι ϖ œ− œ œ œ œ ˙− Œ ‰ œι œ ‰ œι œ ‰œ œœ‰
17

œ Ι Ι Ι
ο Ε Ε

∀ Τ 0 ∀∀∀ 0
‰ œ œ œ œ− œ œ œ− œ œ
ced. . .

31 ˙ 32 ˙
33
a tempo

Ó Œ œ Œ Ó
24

%
ο ε
27-27 28-28

∀∀ ˙ œ œ œ− œ œ œ œ ˙− œ œ
% ∀
œ− œ œ− œ ˙− ‰ œι ‰ œι
œ Œ
Œ
31

Ι Ι Ι
ο Ε
œ œ œ Espressivo - q. = 60
∀∀∀ œ œ œ ‰ Ó 3Τ µ µ µ α 01 −
//
‰ Œ œ 1 α 7 œ œ œΙ œ − œ œ œ
37

% Ι 3 ˙ 3ϖ
ο Ο
10 EL COR DE LA TERRA Clarinet 1 en Si α
B α Clarinet 1

α ι ι
% α œ œΙ œ œΙ ˙ − αœ− œ œ œ− œ œ œ α˙− œ− œ− œ œ œ œ− Œ− Œ−
42

Ι œ œ œ− αœ œ œ−
ο

0 0
Solemne - q = 72

α œ œ œ œ œ œ œ œ =œ =œ ‰ 2 µ µ ∀ 33 ‰œœœ
% α œ œΙ œ œΙ œ − œ − Ó
47

Ι 3
ε ε
49-49 50-50

cresc.

∀ − ι
% œ œ œ œ− œœ ˙ Œ œ− œ œ− œ ϖ œ− œ œ œ œ ˙− Œ
52

œ Ι Ι
ο

∀ œ œœœ Τ ∀∀∀ 0
ced. . . . .
œ
% ‰ œι ‰ œι ‰œ œœ‰ Ó
31 ˙ 32 ˙
33
a tempo

Œ œ Œ ∑
58

Ι
Ε ο
64-64

∀∀
% ∀ Ó ‰ œ œ œ œ− œ œ œ− œ œ ˙ œ− œ œ− œ ˙− œ œ œ− œ œ œ œ ˙−
œ Œ
Œ
65

Ι Ι Ι
ε ο
œœœ Τ 3
Allegro con Spirito - q = 105
∀∀∀ ‰ ι œ ‰ ι œ œ œœ‰ Ó
31 ˙ 33 ˙
ced. . . . .

‰ Œ œ
72

% œ œ Ι ˙
Ε ο 77-80

œœœœ
∀∀∀ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œœœœœœ
81

% œ œœ œ œ œ
ε

∀∀∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œ


‰ ‰ ‰ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœœœœœœ
85

% œ œ œ

œ œ œœœ œœœœœ
∀∀∀ œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ
œœœ œœœœœ œ œœœœ ‰ ‰ ‰ ‰ œ‰ œ‰ œ‰ œ‰
89

% œ

œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ
∀∀∀ ˙ − œ œœœ œ œœœœœœ œ œœœœœœ œ œœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
93

∀∀∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ϖ ϖ œœœœœœœ
œ ∀ œ œ µ œ ∀ œ œ œΙ]
‰ αœ µ œ Œ ‰
97

%
Ε ο ƒ