Vous êtes sur la page 1sur 10

Encàrrec de l´Ajuntament de Castelló per a l´Escola Canta 2020

Clarinet 2 en Si α
EL COR DE LA TERRA Música: Pablo Anglés
B α Clarinet 2
Cantata per a cor infantil i banda
Text: Ximo Montañés
1. “Salveu el Món”
Vals

8
Adagio - q = 55
∀ 3 ,, ,,,,
œ, œ, œ, Œ µ œ, œ, œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ µ ∀
accel poco. . . . . . .

% ∀ 3 µ œ œ, Œ µ œ œ, Œ
3 3

Ó
µœ µœ
π
1-9 3 3 3
3 3

cresc.
Tempo de Vals - Ó. = 56

∀ 2 0 0 0 0 µα
˙˙ −− ˙˙ −−
div.
α
13

% 3 ˙− ˙˙ −− ˙˙ −− ˙˙ −− µ ˙−
˙−
ο 14-14 16-16 18-18 20-20

α ∀ 0
œ œ œ ˙− µµ
a tempo

% α αœ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙− œ œ œ ˙−
˙−
25 rit. . . . . . . .

˙˙ −− ˙˙ −−
Ε ο
35-35

∀ 0 µα
˙˙ −− ˙˙ −− ˙˙ −− α αœ œ œ œ ˙ œ œ œ ˙− œ œ œ
% µ ˙˙ −−
Ε
37-37

α œ œ œ ∀
µµ ∀
a tempo

˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙−
rit. . . . . . . .

∀˙ œ
%α œ œ œ ˙− Ó œ
47

∀∀ œ œ ˙−
œ œ ˙ Œ Œ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ
59

% ˙ œ œ ˙ œ ˙
˙ œ ˙ œ

∀∀ ˙−
Ó œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ Œ µ∀
71

% ˙ œ ˙ œ ˙−
˙ œ œ œœœ

∀ 0 0 µαα α œ œ œ œ œ
˙˙ −− ˙˙ −−
83

% ˙˙ −− ˙˙ −− ˙˙ −− µ ˙− œ
ο Ε
84-84 86-86

0 0
α µµ∀
a tempo
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙−
rit. . . . . . . .

% α œ œ œ ˙− ˙− ˙˙ −−
93

œ ˙˙ −− ˙˙ −−
ο
101-101 103-103

∀ ˙− µαα α œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ − œ œ œ œ œ œœ
œ œ œ
105

% ˙− ˙˙ −− µ ˙˙ −− œ
Ε
2 EL COR DE LA TERRA Clarinet 2 en Si α
B α Clarinet 2

α ∀
µµ ∀ ˙
a tempo

œ ˙
rit. . . . . . . .

% α ˙− ∀˙ ˙ Ó
115

œ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙− œ
œ
ε

∀∀ ˙−
œ œ œ ˙ œ Œ Œ œ
125

% ˙ œ œ ˙ œ ˙ ˙ œ
˙ œ ˙ œ

∀∀ ˙ œ ˙ œ œ œ ˙
Ó
135

% œ ˙ œ ˙ œ ˙− œ ˙ œ ˙ œ œ ˙ œ

∀∀ œ ˙− Œ µ∀ ˙−
0 0
˙˙ −− ˙˙ −−
µαα
146

% ˙ ˙˙ −− ˙˙ −− µ ˙−
œ œœœ ˙−
ο
150-150 152-152

α µµ∀∀
rit. . . . . . . . a tempo

œ œ œ œ œ œ
% α αœ œ œ œ œ œ ˙ œ ˙− œ œ œ ˙− ∀˙
157

œ ˙ œ
Ε ε

∀ œ œ œ ˙ œ ˙ œ
% ∀ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙− Ó œ ˙ œ
167

˙ œ

= =˙ =œ œ ˙− ˙− œ
=∀∀ = =
% œ ˙ Œ ˙ Œ ˙ Œ Œ Œ Œ œ ˙− ˙− Œ œ œ Œ Œ
179

=
Ο cresc. ƒ

2. “Mars de plàstic”
Reggae-callypso

8
Relaxed Reggae beat - q = 76
œ œ − θ
% 33 ‰ ≈Θ œ œ œ œ −
œ œ ‰ œœ œ œ œ œ œ œ ‰ ≈ œ œ− œ œ
3

Θ œ œ œ œ
Ε
1-9 3 3

3
‰ œ œ œι ‰ ‰ − œθ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ ≈ œθ
13

%œ œ
3

= === Ι
=
ε Ε
14-17 3

θ 3
œ œ œ œ ‰ ≈ œ œ œ Œ œ œ œ œΙ ‰
20

%œ œ œ
ε
3 22-25
Clarinet 2 en Si α EL COR DE LA TERRA 3
B α Clarinet 2

‰ ≈ œ œ − œ œ œ œ œ ‰ − œ œ œ œ œ œ œ ‰ ≈ θ ‰ ι‰
26

% œ œ œ œ− œ œ
3

Θ œ
3

Θ œ œ œ œ œ
œ œ œ = = ===
Ε
ε
3 3

1/ θœ œ œ œ œ œ œ
% ‰ − œ œ œ œ œ œ− œ œ ‰ ‰ œ œ œ− œ œ œ œ ‰ œ œ
3

Ι
Ε
30-49 3

=œ =œ =œ 3
%œ œ Œ ‰ ‰ ≈ œΘ œ − œ œ œ œ œ œ ‰− œ œ œ œ œ œ œ œ
53

Θ
ε Ε
54-57 3
3

rit. . . . . . . .

θ Τ̇
a tempo

% ‰ ≈ œ œ− Ó ‰ Œ ι‰ Œ Ó
60

œ œ
3

œ
3

œ œ œ œ œ = œ œ œ
ε = == =

3. “Planta un arbre”
Pop - rock

Pop - rock - q = 102


=œ =œ =œ =œ
% 33 Œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ Œ œœ œ œ œ œ œ ˙ Œ œœ œ œ œ œ œ ˙
ε
ϖ= ϖ = − = − = = − = − =
œ ≈œ‰ œ ≈œ‰ œ ‰ œ ≈œ‰ œ ≈œ‰ œ ‰ Œ œœ œ œ œ œ œ ˙ ˙
7

% Ι Θ Ι Ι Θ Ι
ε
=œ =œ =œ =œ ϖ= =˙ =˙
% Œ œœ œ œ œ œ œ ˙ Œ œœ œ œ œ œ œ ˙
13

ι θ ι ι θ ι œ− −
% œ ≈ œ− ‰ œ ≈ œ− ‰ œ ‰ œ ≈ œ− ‰ œ ≈ œ− ‰ œ ‰ œ − œ− œ − œΙ œ − œ − ‰ Œ ‰ œΙ œ − œ − ‰ œ − œΙ ˙ Ó
19

= = = = = =
Ε
ιœ − œ − œ ι =œ − œ − œ − œ ˙
œ − ‰ Œ ‰ ‰ Œ ‰ œι œ − œ − ‰ œ − œΙ œ − œ − ‰ Œ ‰ œ
25

% œ œ− œ− œ− Ι − Ι
ε Ε

œ ˙ − œ−
% œ− œ− œ œ− Œ ‰ œΙ œ œ− œ− œ ˙ Ó œ− œ− œ œ− œ ˙ Ó
31

Ι Ι Ι
4 EL COR DE LA TERRA Clarinet 2 en Si α
B α Clarinet 2

=œ − =œ − =œ œ = = = =˙ =˙ =˙ 0
‰ Œ ι αœ− œ− œ œ ‰ Œ
œ− œ− œ œ ‰ Œ Ó
37

% Ι Ι
= = =
Ο cresc. ε
42-42

=œ =œ =œ =œ =œ œœ
œ œ ˙− œ œ ˙− œ œ ˙− œ Ι ‰ œœœœ
43

% ˙− œ œ ˙− œ
3 3

=˙ −
œ =œ ˙ Ó œ œ ˙− œ œ ˙− œ œ
49

% ˙− œ œ ˙−

− ι =œ − = − =œ − 0
%˙ œœ ‰ œ ˙ œ œ œ ‰ œ œ − Œ Ó Œ œœ‰
55

œ œ Ι
= 59-59
=

=œ œ ===== = = =
%Ó ‰ œ ‰ œ œ œ œ ˙− œœ Ó Œ œ œ œ œ œ œ œ œΙ ‰ œ œ œ œ œ œ œ − œ − œ œ
61

œ œ œ œ Ι
œ
œ œ œ œ ==== 3 3

=œ œ
% œ Œ Ó Ó Œ œœ‰ Ó ‰ œ ‰ œ œ œ œ ˙− œœ Ó Œ œœœ
67

œ œ œ œ Ι
œ
= œœœœ ====

=œ =œ =œ =œ =œ =− = = 06 =œ − =œ − =œ œ
Ι ‰ œ œ œ œ œ œ − ‰ œΙ œ − œ − Œ
ι
Ι‰Œ œ− œ− œ œ ‰ Œ
73

%
= = =
Ο cresc.
76-92

=− =− = =˙ =˙ =˙ 0
% œ œ œ œΙ ‰ Œ
α Ó œ œ ˙− œ œ
95

˙−
ε
98-98

=œ =œ =œ =œ =œ œ œ =˙ − œ =œ ˙
œ œ ˙− œ ‰ œ œ Ó
101

% ˙− œ œ ˙− œ Ι œ œ
3 3

˙− ι
œ œ ˙− œ œ ˙− œ œ œ œ ‰ œ ˙ œœœœ
107

% ˙− œ œ ˙− =

=œ − =− 0/
œ ‰ œΙ œ − œ− Œ œ œ ˙− œ œ ˙−
113

% ˙− œ œ
115-124
ε
Clarinet 2 en Si α EL COR DE LA TERRA 5
B α Clarinet 2

=œ =œ =œ =œ =œ œ œ =˙ − œ =œ ˙
œ œ ˙− œ ‰ œ œ Ó œ œ
128

% ˙− œ Ι œ œ ˙−
3 3

˙− ι =œ − =−
œ œ ˙− œ œ œ œ ‰ œ ˙ œœœœ œ ‰ œΙ
134

% ˙− œ œ ˙− =

0 ι =œ − = −
˙− œ ‰ œΙ œ − œ − Œ
% œ− œ− Œ œ œ ‰ œ ˙ œ œ
140

œ œ
141-141
=

0 Τ
Adagio - q = 60
ι
rit. . . . . . . .

˙− œ œ ‰ œ ˙
% œœœœ ˙ ˙ ˙ ˙
Ο
146-146

4. “Planeta Bicicleta”
Ska

3
Presto - q = 150
∀ = = = = = =
% 33 Ó Œ œ œ œ œ œΙ œ œ œΙ œ œ ˙ − œœ = = = œ œœœœœœœœ
œ œ œ œ
ε
1-4

∀ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ‰œ‰œ‰œ ‰œ‰œ‰œ‰œ
10

%
Ε

∀ ι ι ι ι
Œ Œ Ó œ− œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ− œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ− œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ− œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ
16

% − ι
œœ œ == == == ==
== = œ =œ =œ
Ε
ε
∀ œ œ œ œ =œ œ œ œ œ Œ
% œ − œ ‰ œι ‰ œ ‰ œ œ − œ ‰ œι ‰ œ ‰ œ ∀ œ œ œ − œι ∀ œ œ œ Ó
22

Ι Ι œ
= = = = = = = ===
ε
3

∀ ι 3 œ œ œ œ− œ œ = ==
œ œ œ œ− œ œ œ œ œ Œ œ œœŒ œ œ œ œœŒ œ œ œœŒ
28

%
3

Ι == == =

∀ ==
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ ‰∀ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ Œ
34

%
6 EL COR DE LA TERRA Clarinet 2 en Si α
B α Clarinet 2

∀ = == 2 = =
œ œ œ œœŒ œ œ œœŒ Ó Œ œ œ œ œ œΙ œ œ œ œ œ ˙ −
40

% œœ
3

== = Ι
42-44

∀ = = = =
œ œ œ œœ œœœœœœœœ ‰ œ‰ œ‰ œ‰ œ ‰ œ‰ œ‰ œ‰ œ ‰ œ‰ œ‰ œ‰ œ
48

%
= = =
Ε

∀ ι
‰œ‰œ‰œ‰œ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰Œ Œ Ó œ− œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ
53

% œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œœ = =
=== = ==
ε Ε
∀ ι ι ι
œ − œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ − œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ − œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ − œ ‰ œι ‰ œ ‰ œ œ − œ ‰ œι ‰ œ ‰ œ
59

%
= = = = = = = = = =

∀ œ œ œ œ =œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ − œι œ œ œ œ Œ
% ∀ œ œ œ − œι ∀ œ œ œ œ Ó
64

Ι Ι
3

= = = ====
ε
3

∀ œ œ œ œ− œ œ = ==
œ œœŒ œ œ œ œœŒ œ œ œœŒ ‰œ‰œ‰œ‰œ ‰œ‰œ‰œœœ
70

%
3

Ι == == =

∀ œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ =œ =œ Œ = ==
% ‰∀ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ ‰ ‰ œ œ œ œœŒ œ œ œœŒ
76
3

== =


‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ ‰∀œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ
82

∀ == = == ˙ }}} ˙ }}}}} Œ œ =œ =œ Œ
‰œ‰œœœŒ œ œ œ œœŒ œ œ œœŒ œ œ œ œœŒ
87

% œ
3 3

== = == ==

5. “Això es pot canviar”


Soul

Soul Ballad - q = 95 (ŒÂ = Œ lj)

2 ι œ = ˙ œ Τ
%3 Œ Œ ‰ œΙ œΙ œ œ œ Ι œ œ œΙ ˙− Ó− Œ ι ι
= œ œ œ
ε Ε
Clarinet 2 en Si α EL COR DE LA TERRA 7
B α Clarinet 2

ι œ− = 0
‰ œ œ œ œ œ αœ œ αœ œ αœ œ− œ−
8

%˙ œ œ œ œ− œ ˙−
Ο ε
14-14

œ œ α =œ
a tempo
œ œ œ α˙−
ced. . . . .

Œ ι œ ˙ − œ α œ œ
15

%˙ œ œ œ œ Ι œ œ œœœœ
œ œ Ι œ Ι Ι
Ε Ο ε
Τ
œ−
rit. . . .

˙− œ œ œ−
a tempo

% œ− Œ ι ‰ œœœœ
22

˙ œ œ− œ œ œ œ œ ˙
Ε Ο

α =œ œ α œ 0
œ−
ced. . . a tempo

œ α œ œ œ− Œ ι
29

% ˙− ˙ œ œ− œ ˙ œ œ
ε Ε
32-32

Τ
œ œ œ œ α =œ œ− ˙−
rit. . . .

% œ œ− œ œ α œ œ œ α˙− œ−
36

Ι œ œ ˙ œ
œœœ Ι Ι
ε
rit. . . . . . . .
0 a tempo
=œ =œ =œ
% ˙− ˙− Œ Œ Œ Œ Œ Œ
43 a tempo
˙−
ο cresc.
46-46

ε
=œ =œ ι ι 0 =œ
œ œ
%Œ Œ Œ Œ œ œ œΙ œ œ œ ˙− Œ Œ
50

Ι
55-55

=œ =œ =œ =œ ι œ ∀∀
œ œ
%Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ œ œ Ι œ œ œΙ ˙ −
57

=œ =œ =œ =œ
∀∀ œ œ œ œ
Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ œ Ι œ œ œ
64

% ˙− Ι
= Ι Ι
Í ε

0 =œ =œ =œ =œ œ

% ∀ ˙− Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
71

72-72

∀ ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ Τ̇− µ µ Œ a tempo ι ι −
rit. . . . . . . .

œ œ ‰ œœœœ
78

% Ι Ι
Ι Ι œ− œ
˙ œ œ œ œ−
Ε Ο
8 EL COR DE LA TERRA Clarinet 2 en Si α
B α Clarinet 2

α =œ œ 0
œ œ− œ− ι
ced. . . . . a tempo
α œ œ Œ
85

% αœ ˙− ˙ œ œ ˙ œ œ
œ−
ε Ε
88-88

Τ
œ œ α =œ œ− ˙−
rit. . . .

% œ œ− œ œ α œ œ œ α˙− œ−
92

Ι œ œ œœœœ Ι ˙ œ
œ Ι
Ο ε
=
% Œ œ− ι œ œ œ œ œ œ œ− ‰ œ œ œ œ œ αœ œ αœ œ αœ œ− œ−
99 a tempo

œ ˙ ˙−
Ε Ο ε
0 =
œ œ œ œ − œΙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ α œ œ α œ
ced. . .
ι ˙ œ
a tempo

% ˙ œ Œ
œ− œ œ Ι Ι
Ε Ο ε
106-106

Τ
œ−
rit. . . .

œ− ˙− ˙−
% α˙− ˙−
113 a tempo

˙ œ ˙−
ο cresc.

0 =œ =œ =œ =œ =œ œ œ œ œι
rit. . . . a tempo

% Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Ι
ε
120-120

ι 0 =œ =œ =œ =œ
œ
%Ι œ œ œ ˙− Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
127

129-129

=œ =œ =œ
œ œ ι œ ∀∀
%Œ Œ œ œ Ι œ œ œ ˙− Œ Œ Œ Œ
134

Ι Ι ˙−
=
Í ε
=œ =œ 0 =œ
∀∀ œ œ œ œ
Œ Œ Œ Œ œ Ι œ œ œ ˙− Œ Œ
141

% Ι
Ι Ι 146-146

=œ =œ =œ œ
∀ œ œ œ œ œ œ œ œ Τ̇−
rit. . . .

% ∀ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
148

Ι
Ι Ι Ι
Clarinet 2 en Si α EL COR DE LA TERRA 9
B α Clarinet 2

6. “El Cor de la Terra”


Himne

ced. . . . . Espressivo - q. = 60
α 3
q = 70
Τ̇
%α 3 ˙ œ œ 01 œ − œ œ œ − œ œ œ œ œ œ ˙ −
˙ ˙ ˙ œ œ œ œ 7 Ι œ Ι Ι
ο Ο

α œ− œ œ œ œ œ− Œ− Œ− ι ι œ− œ œ œ− œ−
% α α œ − œ œΙ œ − œ œ œ α ˙ −
7

Ι Ι œ œ œ− αœ œ œ− Ι
ο
cresc.
Solemne - q = 72

α œ œ œ œ œ œ œ œ =œ =œ ‰ 2 0
α µ µ ∀ 33 œ œ œ œ œ ≈ ‰ œ œ œ œ œ ≈ ‰ œ œ œ œ œ ≈ ‰ œ œ œ œ œ ≈ ‰
12

% Ι 3 Θ Θ Θ Θ
ε
13-13
ε

∀ œ œ
œ œ œ œ ≈ ‰ œ œ œ œ œΘ ≈ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ι ι
16

% Θ œ œ− œ œ− œ ϖ ˙− œœ
ο
0 0 ∀∀∀
∀ 2Τ
ced. . .

‰ œι œ ‰ œι œ 31 ˙
33
a tempo

Œ Ó Œ Œ
21

% ˙− 3 ˙
œ
Ε ο
23-23 27-27

∀∀∀ œ œ œ œ ≈ ‰ œ œ œ œ ≈ ‰ œ œ œ œ ≈ ‰ œ œ œ œ ≈ ‰ œ œ œ œ ≈ ‰ œ œ œ œ œ ≈ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
28

% œ Θ œ Θ œ Θ œ Θ œ Θ Θ œœœœ
ε
∀∀∀ ι 0
œ − œ œ − œι ϖ ˙− œ œ ˙− Œ ‰ œι œ ‰ œι œ Ó Œ œ
32

%
ο Ε
37-37

∀∀∀ 1 Τ µ µ µ α 01 −
// Espressivo - q. = 60
33 α 7 œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ ˙−
39

% 3 ˙ ˙ ˙ Ι Ι Ι
Ο

α œ œ œ œ− Œ− ι ι
% α αœ− œ œΙ œ − œ− œ− Œ−
43

œ œ œ α˙− œ œ œ− αœ œ œ−
ο

0
α œ œ− œ− œ œ œ œ œ œ œ œ =œ =œ ‰ 2 µµ

%α œ œ œ
47

Ι Ι Ι 3
ε
49-49

cresc.
10 EL COR DE LA TERRA Clarinet 2 en Si α
B α Clarinet 2
Solemne - q = 72

∀ 3
% 3 œ œ œ œ œΘ ≈ ‰ œ œ œ œ œΘ ≈ ‰ œœœœœ≈‰ œœœœœ≈‰ œ œ œ œ œ ≈ ‰ œ œ œ œ œΘ ≈ ‰
50

Θ Θ Θ
ε

∀ œœœœœœœ ι ι Œ ‰ ι œ ‰ œι œ
53

% œ œ œ œ œ œ− œ œ− œ ϖ ˙− œ œ ˙− œ
ο Ε
0 0 ∀∀∀ œ
∀ 1 2Τ 3
ced. . . . .

œœœœ≈‰ œœœœœ≈‰
a tempo

% Ó Œ 3 ˙ 3 ˙ Œ 3
œ Θ Θ
ο ε
59-59 63-63

∀∀∀ œ œ œ œ ≈ ‰ œ œ œ œ ≈ ‰ œ œ œ œ ≈ ‰ œ œ œ œ œ ≈ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ι
œ œ œ œ œ − œ œ − œι
65

% œ Θ œ Θ œ Θ Θ
ο

∀∀∀ 0
‰ œι œ ‰ œι œ 31 ˙
ced. . . . .

˙− œ œ ˙− Œ Ó Œ œ
69

% ϖ
Ε 73-73
ο
Allegro con Spirito - q = 105

∀∀∀ 3 Τ 3 œœœ œœœ


‰ œœœœœœ œœœœœœœœœœœœœœœœ
76

% 3 ˙ ˙
77-80
ε
œœœœ
∀∀∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœœœœœœ
œ ‰ œœ‰ œœ‰ œœ‰ œœ ‰ œœ‰ œœ‰ œœ‰ œœ
83

% œ

∀∀∀ œœœ œœœ œ


‰ œœœœœœ œœœœœœœ œœœœœœœœ œœœœœ œœœœœ
87

∀∀∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ˙− œ
90

∀∀∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
94

∀∀∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ϖ ϖ ]
‰ œ œ œ œ œ œ œ µ œ µ œ œ ∀ œ œ µ œ ∀ œ œ Œ œΙ ‰
97

%
Ε ο ƒ

Vous aimerez peut-être aussi