Vous êtes sur la page 1sur 10

Encàrrec de l´Ajuntament de Castelló per a l´Escola Canta 2020

Requint en Mib
EL COR DE LA TERRA Música: Pablo Anglés
Cantata per a cor infantil i banda
Eb Clarinet Text: Ximo Montañés
1. “Salveu el Món”
Vals
,
œ œ œ, œ œ œ µ ∀
Tempo de Vals - Ó. = 56
Adagio - q = 55 accel poco. . . . . . .

∀∀ 3 00 0 0
% ∀ 3 Ó ∀ 32 ‰ œΙ− œ− œ− −
‰ œΙ œ− œ−
œ− œ− œ− œ−
Ε Ο
1-11 3 3 14-14 16-16

∀∀ − 0 − 0 œ− œ− ι 0
‰ œΙ œ− œ− ‰ œΙ œ− œ− œ− Ι œ− ‰
‰ œœœœœ
17

% œ− œ− œ− œ− œ
18-18 20-20 22-22

0 3 œ œ œ ˙− œ œ œ ˙− ˙− −
rit. . . . . . . .
∀∀ µµ ∀∀
a tempo

% α µ ‰ œΙ œ− œ−
œ− œ−
Ε Ο
24-24 25-28

∀∀ 0 − 0 − 0 − 0 µµ
% ‰ œΙ œ− œ− ‰ œΙ œ− œ− ‰ œΙ œ œ− œ œ− α
35-35
œ− œ− 37-37
œ− œ− 39-39
− − 41-41

= =
a tempo

3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙− µ ˙− ∀∀∀ ∀ œ œ œ œ œ œ
rit. . . . . . . .

%α µ
42-45
Ε ε
= = = =
∀ ∀ ∀ œ œ œ œ œ œ =œ œ œ =œ œ œ =œ œ œ =œ œ œ œ œ œ œ œ œ =œ œ µ œ =œ œ œ ˙ − ∀œ œ œ œ œ
52

% œ

= = = = = =
∀ ∀ ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ =œ œ œ =œ œ œ =œ œ œ =œ œ œ œ œ œ œ œ œ =œ œ µ œ =œ œ œ ˙ −
59

=œ œ œ =œ œ œ =œ œ œ =œ œ œ = = = =
∀∀ œ œ œ œ œ œ œ =œ œ œ =œ œ œ œ œ œ œ œ œ =œ œ µ œ =œ œ œ
% ∀ Œ Œ
66

=œ œ œ =œ œ œ =œ œ œ =œ œ œ = = =
73
∀∀∀ ˙ − ∀œ œ œ œ œ œ œ œ =œ œ œ =œ œ œ =œ œ œ œ œ œ œ œ œ
% œ

∀ ∀ ∀ =œ œ µ œ =œ œ œ ˙ − 0 µ∀
∀ ‰ œΙ− œ− œ−
0 − 0
‰ œΙ œ œ− œ œ−
80

% œ− œ− − −
Ο
82-82 84-84 86-86
2 EL COR DE LA TERRA Requint en Mib
Eb Clarinet

∀ ∀ œ− œ− ι 0 œœœœ 0 µµ 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ− ‰ Ι œ− ‰ α
87

% œœ
88-88 90-90 91-94
Ε

˙− ˙− 0 0
rit. . . . . . . .
− −
µ ∀ ∀ ‰ œΙ œ− œ−
a tempo

%α ‰ œΙ œ− œ−
98

œ− œ− œ− œ−
Ο
101-101 103-103

∀∀ − 0 − 0 µµ 3 œ œ œ œ œ œœ
‰ œΙ œ− œ− ‰ œΙ œ− œ− α
104

% œ− œ− œ− œ−
105-105 107-107 108-111
Ε
= = = =
∀µ ∀ ∀ ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ =œ œ œ =œ œ œ =œ œ œ =œ œ œ
a tempo

œ œ œ ˙− µ ˙−
rit. . . . . . . .

α
114

%
ε
=œ œ œ =œ œ œ =œ œ œ =œ œ œ =œ œ œ =œ œ œ = =
∀∀∀ =œ œ µ œ =œ œ œ − ∀œ œ œ œ œ œœœœœœ
˙
121

% œ

=œ œ œ =œ œ œ =œ œ œ =œ œ œ =œ œ œ =œ œ œ
∀ = =
∀∀ œ œ œ œ œ œ =œ œ µ œ =œ œ œ ˙ −
Œ Œ œ
128

=œ =œ =œ œ œ =œ œ œ
∀ ∀ ∀ =œ œ œ =œ œ œ =œ œ œ =œ œ œ œ œ œ œ =œ œ µ œ =œ œ œ ˙ − ∀œ œ œ œ œ
135

% œ

= = = =
∀ ∀ ∀ œ œ œ œ œ œ =œ œ œ =œ œ œ =œ œ œ =œ œ œ œ œ œ œ œ œ =œ œ µ œ =œ œ œ ˙ −
142

∀∀∀ 0 µ∀∀ − 0 − 0 −
% ‰ œΙ œ− œ− ‰ œΙ œ− œ− ‰ œΙ œ− œ−
œ− œ− œ− œ− œ− œ−
Ο
148-148 150-150 152-152

0 − 0 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙−
rit. . . . . . . .
∀∀ µµα
% ‰ œΙ œ− œ−
œ− œ−
154-154 156-156 157-160
Ε
= = = = = =
∀µ ∀ ∀ ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ =œ œ œ =œ œ œ =œ œ œ =œ œ œ œ œ œ œ œ œ
a tempo
µ ˙−

165

ε
Requint en Mib EL COR DE LA TERRA 3

=œ œ œ =œ œ œ =œ œ œ =œ œ œ =
Eb Clarinet

∀ ∀ ∀ =œ œ µ œ =œ œ œ − ∀œ œ œ œ œ œ œ =œ œ œ
˙ œ œ
171

=œ œ œ =œ œ œ =˙ =œ œ
∀ ∀ ∀ =œ œ œ =œ œ œ = = =
Œ ˙ Œ ˙ Œ ˙ Œ Œ œ ˙
177

%
Ο cresc.
ƒ
=œ œ œ =œ œ œ =œ œ œ =œ œ œ =œ œ œ =œ œ œ =œ œ œ =œ œ œ œ =œ
∀∀∀ =
Œ œ Œ Œ
185

2. “Mars de plàstic”
Reggae-callypso
Relaxed Reggae beat - q = 76

∀ 5 œ œ œ œ œ− œ œ 0 œœœœœœœ 1
% 33 ‰ Ι ‰ Œ
Ε
1-6 3 8-8 3 3 10-11

∀ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ 3 œ œ œ œ ≈œœ œœ
% Ó ‰ Ι ‰ ‰ − œΘ
12

Ε ε Ε
3 3 3 14-17 3

19
∀ œ œ œ œœœ ‰ ‰ ≈œ œ œ œ œœœ œ ‰ ≈œ œ œ Œ œ œ œ œΙ ‰ 0
% Ι Θ Θ
ε
3 22-22

∀ ‰ œ œ œ œ œ − œ œΙ ‰ 0 œœœœœœœ 1 œ œ
Œ Ó ‰œœ
23

%
Ε Ε
3 24-24 3 3 26-27 3

∀ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ 1/ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ
Ι ‰ ‰ − œΘ œ Ι ‰ ‰ œ
29

%
ε Ε
3 3 30-49 3 3

=œ =œ =œ 0 ‰ œ œ œ œ œ− œ œ 0
∀ œ− œ œ œ œ œœ œ œ Ι ‰
‰ Œ ‰
52

%
ε Ε
54-54 3 56-56

∀ œœœœœœœ 1 œ œ œ αΤ˙ œ œ œ œ− œ œ œ œ =œ
rit. . . . . . . .

Œ Ó ‰ œ Ó Œ Ι‰Œ Ó
57 a tempo

%
Ε ε
3 3 58-59 3 3 3
4 EL COR DE LA TERRA Requint en Mib
Eb Clarinet

3. “Planta un arbre”
Pop - rock

=œ =œ
Pop - rock - q = 102
∀ 3 œœ œ œ œœ œ œ =œ =œ œœ œ œ
% 3 Œ œœœ ˙ ˙ Œ œœœ ˙ Œ œœœ ˙
ε

∀ =˙ œ œ 1 œœ œ œ œœ œ œ =œ =œ
˙ ˙ Œ œœœ ˙ Œ œœœ ˙
7

% ˙
ε
9-10

=œ =œ =˙ =˙ =˙ 2 −
∀ Œ œœ œ œ œ œ ˙ œ œ
Ó Œ ‰ œΙ œ − œ − ‰ œ − œΙ
15

% œ
19-21

= œ−
∀ 0 −œ œ − œ − œ − œ ˙ 2
% ˙ Ó Ó Œ ‰Ι ‰ Ι Ó Ó Œ ‰Ι
24

ε
25-25 29-31

œ− œ œ− œ− ˙ œ− œ− œ œ− œ ˙ ===
∀ Ι œ Ó Ι Ó
0 µ =œ − =œ − =œ œ ‰ Œ α œ − œ − œ œΙ ‰ Œ
33

% Ι
Ο
37-37
cresc.

= =˙ œ − =œ − œ =œ œ =œ ˙ −
∀ µ˙ =˙ 0 œ
œ − =œ − ‰ œΙ − =œ − ‰ œΙ
Ó
40

%
ε 42-42

∀ œ − =œ − Œ
=˙ =œ
œ œ œ œ =˙ − œ =œ ˙ œœœœœœœœœœœœœœœœ
Ι ‰ œœ Ó
47

%
3 3

∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœœœœœœœœœœœ
52

∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ =œ ˙ =− = 1
‰Ι œ œ œ œ œ =œ − ‰ œΙ œ − œ − Œ Ó ‰ œœœœœ
55

% œ
59-60

=
∀ =œ =œ =œ =œ =œ œ œ œ œ œ − =œ − =œ œ œ œ =œ =œ =œ =œ =œ œ œ œœœ œ
Ι ‰ Ι ‰ Œ Ó Œ œœ Ι ‰
62

%
3 3
Requint en Mib EL COR DE LA TERRA 5

=˙ −
Eb Clarinet

∀ œ =œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œΘ
Ó ≈‰ Œ
66

∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ =œ =œ =œ =œ =œ ‰ œ œ œ œ =œ − =œ − ‰ œΙ œ − =œ − Œ
71

% œ Ι

=
∀ 1 œ− œ 0 −œ œ − œ − œ œ − œ ˙ 2
% Ó Œ ‰ Ι œ− œ− œ œ− Ι ˙ Ó Ó Œ ‰Ι Ι Ó
76-77 81-81
Ε 85-87

− − ===
∀ Ó Œ ‰ œΙ œ œΙ œ − œ − œ œ − œ − ‰ Ó œ− œ− œ œ− œ ˙
Ι
0 µ =œ − =œ − =œ œ ‰ Œ α œ − œ − œ œΙ ‰ Œ
Ó
88

% Ι
Ο 93-93
Ο cresc.
= =˙ =
∀ µ˙ =˙ 0 œ − =œ − œ œ œ =œ ˙ − œ
œ − =œ − ‰ œΙ − =œ − ‰ œΙ œ − œ − Œ
Ó
96

%
ε 98-98

= =œ =˙ − œ =œ ˙
∀ ˙ Ι ‰ œœœ œ œ œ œœœœœœœœœœœœœœœœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ
Ó
104

%
3 3

œ œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ œœ œ œ œ œ


∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ =œΙ ˙ œœœœ
109

∀ =œ − =œ − œΙ œ − œ − 3 œ œ œ − œΙ œ − œ − œ− ˙ œ œ œ− œ− œ− œ ˙ 0
‰ Œ Ó Œ‰ Œ‰ ‰ Ó
113

%
115-118
Ο 124-124

= = = =˙ − œ =œ ˙
∀ œ − =œ − œ œ œ =œ ˙ −
œ − =œ − ‰ œΙ œ − =œ − ‰ œΙ œ − œ − Œ ˙ œΙ ‰ œ œ œ œ œ œ Ó
125

%
ε
3 3

∀ œœœœœœœœœœœœœœœœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœœœœœœœœœœœ
133

∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ =œΙ ˙ =− 0
œ œ œ œ œ =œ − ‰ œΙ œ − œ − Œ =œ − =œ − œ
œ
137

%
141-141
6 EL COR DE LA TERRA Requint en Mib
Eb Clarinet

œ œ =œ − =œ − œΙ œ − œ − 0 ˙ œ œ ˙ Τ̇
Adagio - q = 60
∀ ι œ ι œ œ œ
rit. . . . . . . .

‰œ ˙ œ ‰ Œ œ− œ− œ œ ‰ œ ˙ œ
143

%
=
Ο
146-146

4. “Planeta Bicicleta”
Ska

Presto - q = 150
3 œ œ =œ =œ œ œ œ ˙ − = = = = 3
∀ 3
% ∀ 3 Ó Œ œœœ Ι Ι œ œ =œ =œ =œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ε
1-4 10-13

∀ ∀ œ − œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ =œ =œ Œ =œ − œ =œ =œ Œ Ó 2 œ œ œ œ œ =œ =œ œ œ œ œ
Ó ‰ Œ Œ
14

% Ι Ι
Ε ε
18-20
Ε
= =−
∀ ∀ ∀ =œ œ œ œΙ ∀ =œ =œ =œ Ó œ œ œ œ =œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ
Ι Ι Œ œ œ œ œ − œΙ œ œ œ œ Œ Ι
24

%
ε
3 3

=œ = =œ =œ œ œ œ œ =œ œ œ œ œ œ
∀ ∀ œ œ =œ =œ Œ œ œ œ =œ =œ Œ œ Œ Ι Ι Œ œ œ œ œ− œ
31

% Ι
3 3

œ œ œ œ − œ œ œ =œ =œ =œ = =œ =œ 2
∀ œ œ Œ œ œ œ =œ =œ Œ œ
% ∀ œ œ Ι Œ Œ
37

3 3 42-44

∀ ∀ Ó Œ œ œ œ œ œΙ =œ =œ œΙ œ œ ˙ − = = = =
œ œ =œ =œ =œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
2 œ− œ œ− œ
Ó Œ œœ
45

% Ι Ι
Ε
50-52

∀ ∀ œ œ œ œ œ œ =œ =œ =œ =œ =œ =œ 2 œ œ œ œ =œ =œ œœœœ
‰ Œ Œ Ó Ó Œ Œ ‰ Œ
55

%
ε
58-60
Ε
= =−
∀ ∀ ∀ =œ œ œ œΙ ∀ =œ =œ =œ =œ œ œ œ œ =œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ
Ó Ι Ι Œ Œ
64

% Ι
ε
3 3

=œ = =œ =œ
∀ ∀ œ œ œ œ − œ œ œ =œ =œ œ œ œ =œ =œ œ œ œ œ œ =œ œ œ œ œ œ
Ι Œ Œ Œ Ι Ι Œ
70

%
3 3
Requint en Mib EL COR DE LA TERRA 7

=œ = =œ =œ
Eb Clarinet

∀ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ œ − œ œ œ =œ =œ œ œ œ =œ =œ œ
% ∀ Œ Ι Œ Œ Œ
76

Ι
3 3

∀ ∀ œ œ œ œΙ =œ œΙ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ − œ œ œ =œ =œ
Ι Œ
82

% Ι
3 3

=œ = =œ =œ ˙ }}}}} ˙ }}}}} =œ = =œ =œ
∀ ∀ œ œ œ =œ =œ œ œ œ œ =œ =œ œ
Œ Œ Œ Œ Œ
88

%
3 3

5. “Això es pot canviar”


Soul

˙ œ
1 œœœœ 2
Soul Ballad - q = 95 (ŒÂ = Œ lj)
∀ ˙− Τ
% 32 Œ Œ Ó− Œ Œ œœœœ
1-2
ε 7-9

Ο
=
∀ œ µ œ œ αœ œ αœ ˙− œ− œ− 0 2
ced. . . . . a tempo

˙ œ Œ ‰ œœœœœœ
11

%
ε Ο
14-14 16-18

= Τ
∀ œ µœ œ αœ œ− œ− ˙ 2
rit. . . .
œ µ ˙− µ˙ œ œœœœ
a tempo
ι
∀œ
Ι Œ Œ Œ
20

% Ι
ε Ο
25-27

=
∀ œ µ œ œ αœ œ αœ ˙− œ− œ− 0 ˙ œ 2
Œ ‰ œœœœœœ
ced. . . a tempo
29

%
ε 32-32 34-36
Ο
= Τ
∀ œ µœ œ αœ œ µ ˙− œ− œ− ι ˙ µ˙ œ œ œ œ œ œ
rit. . . .

œ œ
a tempo

Ι Œ
∀œ
Œ Œ œ
38

% Ι
ε ο cresc.

œ œ œ œ
∀ œΙ œ œ œ ˙ − 0 œ œ œ œ ˙
rit. . . . . . . . a tempo

Œ Œ ‰ œΙ Ι Ι ‰ œΙ Ι Ι
45

% Ι
ε 47-47

œ œ œ œ 1 œ œ œ œ ˙
∀ ˙ œ ˙−
‰ Ι Ι Ι Œ Œ ‰ Ι Ι
œ Ι ‰ œΙ
52

%
55-56
8 EL COR DE LA TERRA Requint en Mib

œ œ œ œ œ œ œ œ
Eb Clarinet

0 œœ œ œ
∀ Ι Ι ˙ œ
‰ Ι Ι
˙
Ι − ∀∀∀ œ
Œ Œ ‰ Ι Ι Ι
60

%
64-64

œ œ œ œ œ œ œ 1
∀∀∀ ˙ œ
‰ Ι Ι Ι
˙ œ
‰ Ι Ι
œ ˙−
Ι Œ Œ ‰ œΙ
67

%
72-73

œœ œ œ ˙ œ œ œ œ Τ̇−
rit. . . . . . . .
œœ œ œ ˙ 2
∀∀∀ Ι µµ∀
a tempo
œ Ι
Ι ‰ œΙ Ι Ι ‰ Ι Ι
75

%
81-83

=
∀ Œ Œ œ œ œ œ œ µ œ œ αœ œ αœ ˙− œ− œ− 0 ˙ œ 2
ced. . . . . a tempo
84

%
Ο ε
88-88 90-92

∀ œ œ µ œ œ α =œ œ µ ˙− œ− œ− ι ˙ µ˙ Τ
œ 2
œ
rit. . . . a tempo

‰ œœœ œ ∀œ
% Œ Ι Œ
93

Ι
Ο ε
99-101

=
∀ Œ Œ œ œ œ œ œ µ œ œ αœ œ αœ ˙− œ− œ− 0 ˙ œ 2
ced. . . a tempo
102

%
Ο ε
106-106 108-110

α =œ œ− œ− ˙ Τ
a tempo
œ œ µ ˙− µ˙ œ œ œ
rit. . . .

∀ ‰ œœœœ œ œ µ œ œ ∀œ
ι
œœ
% Œ Ι Œ Œ
111

Ι
Ο ε ο cresc.

∀ œ œ œ œ œΙ œ œ œ ˙ − 0 œ œ œ œ ˙
rit. . . . a tempo

Œ Œ Œ ‰ œΙ Ι Ι ‰ œΙ
118

% Ι
ε 121-121

œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ 1 œ œ œ œ
∀ Ι Ι œ ˙−
‰ Ι Ι Ι Œ Œ ‰ Ι Ι
œ Ι
125

%
129-130

œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ 0
∀ ˙ œ Ι − ∀∀∀
‰ Ι Ι
œ Ι ‰ Ι Ι Œ Œ ‰ œΙ
133

%
138-138

œ œ œ œ œ œ œ
∀ ∀ ∀ œΙ œ œ œΙ ˙ Ι ˙
œ ˙− 1
‰ œΙ Ι ‰ œΙ Ι Ι
140

%
146-147
Requint en Mib EL COR DE LA TERRA 9

œ œ œ œ œ œ œrit. . . œ. Τ̇−
Eb Clarinet

œ œ œ œ ˙ ˙
∀∀∀ œ œ
Œ Œ ‰ Ι Ι Ι ‰ œΙ Ι Ι ‰ Ι Ι Ι
148

6. “El Cor de la Terra”


Himne

Espressivo - q. = 60
Τ̇
ced. . . . .
1 4
q = 70

3 Œ œ œ œ 01 Ó− αœ œ œ− œ− œ œ œ− œ−
%α 3 Ó 7 Ι Ι
1-2
ο
5-9
ο cresc.

œ œ œ œ œ œ œ œ =œ =œ 2
Solemne - q = 72
0 4 œ− œ œ œ œ ˙−
%α Ι ‰ 3 µ ∀ ∀ 33 Ó œ
Œ ‰Ι Œ
12

Ι
ε Ο
13-13 14-18

∀ ˙− 0 0 Τ
œœœ
ced. . .

% ∀ œ œœœœ 31 32 Ó
a tempo
Œ Œ
22

Ε
3 3 24-24 25-25

∀ 0 ∀∀∀∀ 4 œ− œ œ œ œ ˙−
% ∀ 33 Ó œ
Œ ‰Ι Ι Œ œ œœœœ œœœ
27-27 28-32
Ο Ε
3 3

Espressivo - q. = 60

∀∀∀∀ ˙ − 0
33 Τ µ µ µ µ α 01 5 œ œ œ œ œ− œ−
31 ˙
//
Œ
37

% ϖ 7 Ι Ι
38-38
ο 41-46

ο cresc.
Solemne - q = 72
œ œ œ œ œ œ œ œ =œ =œ 0 4 œ− œ œ œ œ
%α Ι ‰ 32 µ ∀ ∀ 33 Ó Œ ‰ œΙ
48

Ι
ε 49-49 50-54
Ο

∀∀ ˙ − œœœ
˙− 0 0
œœœœ 31
ced. . . . .

Œ œ Œ
57

%
Ε
3 3 60-60 61-61

∀ 2Τ 0 ∀∀∀∀ 4 œ− œ œ œ œ
3 ‰ œΙ
a tempo

% ∀ 3 Ó Œ Ó Œ Ι
62

3
63-63 64-68
Ο

∀∀∀∀ ˙ − œ œœœœ œœœ


˙− 0
1 3
Τ̇
ced. . . . .

Œ Œ
71

% 3 ˙ 3 ˙
Ε ο
3 3 74-74
10 EL COR DE LA TERRA Requint en Mib

œœœ œœœ
Eb Clarinet

œ
3 œœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Allegro con Spirito - q = 105
∀∀∀∀
% ‰
77-80
ε

∀∀∀∀ œ œ œ œ œ œœœœœ œœœœ œœœœ


œœœœœœœœ œœ‰ œœ‰ œœ‰ œœ‰
83

∀∀∀∀
œœ‰ œœ‰ œœ‰ œœ‰ ‰ œœœ œœœ œœœœœ œ œœœœœœœœœ
86

% œ œœœœœ œ

∀∀∀∀ œœœœ
œœœœœœœœœœ œ œ œ œ
œœœœœ œ œ œ‰ œ‰ œ‰ œ‰
89

% œœœœœ

∀∀ œ œ œ œ œ œ
% ∀∀ œœ‰ œœ‰ œœ‰ œœ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
92

˙− œ

∀∀∀∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœœ œœœœœœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
95

ϖ œ]
∀∀∀∀ ϖ œ œ œ œ œ œ œ µ œ µœ œ ∀œ œ µœ ∀œ œ Ι
‰ Œ ‰
98

%
Ε ο ƒ

Vous aimerez peut-être aussi