Vous êtes sur la page 1sur 10

Encàrrec de l´Ajuntament de Castelló per a l´Escola Canta 2020

Clarinet 3 en Si α
EL COR DE LA TERRA Música: Pablo Anglés
B α Clarinet 3
Cantata per a cor infantil i banda
Text: Ximo Montañés
1. “Salveu el Món”
Vals
Adagio - q = 55

∀ 3 0/ , , , , ∀
accel poco. . . . . . .
, ,
% ∀ 3 œ œ, Œ œ, œ, œ, Œ œ, œ, œ µ œ œ œ œ œ œ œ œ œ µ
3 3 3

œ
ο
1-10 3 3 3

cresc.
Tempo de Vals - Ó. = 56
∀ 2 0 0 0 µα
∑ α
13

% 3 ˙− ˙− ˙− α˙−
˙− ˙− ˙− ˙−
ο
14-14 16-16 18-18

α ∀ 0
% α αœ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙−
œ œ œ ˙− µµ
25 rit. . . . . . . . a tempo

œ œ œ ˙− ∀˙− ˙−
Ε ο
35-35

∀ 0 µα
α αœ œ œ œ ˙ œ œ œ ˙− œ œ œ œœ œ
36

% ˙− ˙− ˙− ˙− α˙−
Ε
37-37


αα µµ ∀
a tempo

˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙−
rit. . . . . . . .

Ó œ ˙ œ
48

% œ œ œ ˙− ˙ œ
ε

∀ œ œ ˙ œ ˙− ˙ œ ˙ œ ˙
% ∀ ˙ œ œ Œ Œ œ ˙ œ
60

œ ˙ œ ˙ ˙ œ œ

∀∀
Ó œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ ˙− Œ µ∀
72

% ˙ œ ˙− ˙ œ œ ˙
œœœœ −
ο̇

∀ 0 0 µαα α œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ −
% ˙− ˙− ˙− α˙− œ
˙−
Ε
84-84 86-86

0 0
α
% α œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙− µµ∀
95 rit. . . . . . . . a tempo

∀˙− ˙− ˙− ˙−
˙−
ο
101-101 103-103

∀ µαα α œ œ œ œ œ œ ˙− œ œ œ œ œ œœ
œ œ œ
106

% α˙− œ œ œ
˙−
Ε
2 EL COR DE LA TERRA Clarinet 3 en Si α
B α Clarinet 3

µ∀
a tempo
α
rit. . . . . . . .

œ µ ∀ ˙ ˙ œ ˙
% α ˙− Ó
115

˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙− œ ˙ œ
œ
ε

∀ œ œ œ ˙ œ ˙− œ ˙
% ∀ ˙ Œ Œ œ ˙ ˙
126

œ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ œ

∀∀
Ó œ œ œ ˙ œ ˙−
137

% ˙ œ ˙ œ ˙− œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙
œ

∀ 0 0
% ∀ Œ µ∀ µαα α œ œ œ œ œ
148

˙− ˙− ˙− ˙− α˙− œ
œœœœ ˙−
ο Ε
150-150 152-152

µµ∀∀
rit. . . . . . . . a tempo
α œ œ œ œ œ œ œ
%α ˙ œ ˙− ˙
159

œ œ œ ˙− ˙ œ ˙ œ ˙ œ
ε

∀ œ œ œ
% ∀ ˙ Ó ˙
169

œ ˙ œ ˙ œ ˙− œ ˙ œ œ ˙ œ
˙ œ

∀∀ = = = = = œ œ Œ œ =œ Œ Œ
œ ˙ Œ ˙ Œ ˙ Œ ˙ Œ œ Œ Œ œ ˙− ˙− ˙− ˙−
179

%
=
Ο cresc. ƒ

2. “Mars de plàstic”
Reggae-callypso

Relaxed Reggae beat - q = 76


8 œ œ − θ
% 33 ‰ ≈Θ œ œ œ œ −
œ œ ‰ œœ œ œ œ œ œ œ ‰ ≈ œ œ− œ œ
3

Θ œ œ œ œ
Ε
1-9 3 3

3
‰ ι‰ ‰ − œθ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ ≈ œθ
13

%
3

œ œ œœœ Ι
= = === Ε
14-17

ε
3

θ 3
œ œ œ ‰ ≈ œ œ Œ œ œ œ œΙ ‰ ‰ ≈ œΘ œ − œ œ œ œ œ œ
20

%œ œ œ œ œ
ε
3 22-25
Ε 3
Clarinet 3 en Si α EL COR DE LA TERRA 3
B α Clarinet 3

1/
œ θ
% ‰ − œΘ œ œ œ œ œ œ ‰ ≈ œ œ − œ œ ‰ ι‰
27
3 3

œ œ œ œ œ
=
œ
= œ œœ
===
ε
3 30-49

θœ œ œ œ œ œ œ
% ‰− œ œ œ œ œ− œ œ ‰ ‰ œ œ œ− œ œ œ œ ‰ œœ
50

œ
3

Ι
Ε
3

=œ =œ =œ 3
%œ œ Œ ‰ ‰ ≈ œΘ œ − œ œ œ œ œ œ ‰− œ œ œ œ œ œ œ œ
53

Θ
ε Ε
54-57 3
3

rit. . . . . . . .
Τ
θ
a tempo

% ‰ ≈ œ œ− œ œ Ó ‰ Œ ι‰ Œ Ó
60

α˙
3 3

œ œ œ œ œ
=
œ
= œ œ
==
œ
=
ε

3. “Planta un arbre”
Pop - rock

Pop - rock - q = 102

% 33 Œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ Œ œœ œ œ œ œ œ ˙ œ œ Œ œœ œ œ œ œ œ ˙ œ œ
= = = =
ε

= ι θ ι ι θ ι
%ϖ œ ≈ œ− ‰ œ ≈ œ− ‰ œ ‰ œ ≈ œ− ‰ œ ≈ œ− ‰ œ ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
7

ϖ ˙
= = = = = =
ε

% Œ œœ œ œ œ œ œ ˙ Œ œœ œ œ œ œ œ ˙ ϖ= =˙
13

œ œ œ œ
= = = =

œ− −
% œ ≈ œ ‰ œι ≈ œθ ‰ œι ‰ œ ≈ œ ‰ œι ≈ œθ ‰ œι ‰ œ − œ− œ − œΙ œ − œ − ‰ Œ ‰ œΙ œ − œ − ‰ œ − œΙ ˙ Ó
19

= − = − = = − = − =
Ε
ιœ − œ − œ ι =œ − œ − œ − œ ˙
œ − ‰ Œ ‰ ‰ Œ ‰ œι œ − œ − ‰ œ − œΙ œ − œ − ‰ Œ ‰ œ
25

% œ œ− œ− œ− Ι − Ι
ε Ε

œ ˙ − œ−
% œ− œ− œ œ− Œ ‰ œΙ œ œ− œ− œ ˙ Ó œ− œ− œ œ− œ ˙ Ó
31

Ι Ι Ι
4 EL COR DE LA TERRA Clarinet 3 en Si α
B α Clarinet 3

ι ι =˙ =˙ =˙ 0
% œ− œ− œ œ ‰ Œ ι‰ Œ œ− œ− œ œ ‰ Œ Ó
37

= = = œ− œ− œ œ = = =
= = =
Ο cresc. ε
42-42

=œ =œ =œ =œ =œ
‰ ‰ œι
43

% ˙− œ œ ˙− œ œ ˙− œ œ ˙− œ
œ œ ˙− œ Ι =

=˙ −
Ó
49

% œ œ ˙ œ œ ˙− œ œ ˙− œ œ ˙− œœ
= ˙− œ œ ˙−

=œ − = − œ œ − =œ − 0
% ‰ œι ˙ œ œ œ ‰Ι Œ Ó Œ ‰ Ó ‰
56

œ œ
= œœ œœœœœ
œ
59-59
=

= =œ =œ =œ =œ =œ
% œ œ œ œ œΙ ‰ œ œ œ œ ˙ − œ œ Ó
Œ
Ι ‰ Œ
62

œ œ− œ− œ œ
= = = = œœœ = = =


%œ Œ Ó Ó Œ œ‰ Ó ‰ œ ‰ œ œ œ œ ˙− œœ Ó Œ
67

œ œ
œ œ œ œ Ι œœœœ
= œœœœ ====

===== =− = = 06 ι
% œ œ œ œ œΙ ‰ œ œ œ œ œ œ − ‰ œΙ œ − œΙ œ Œ œ− œ− œ œ ‰ Œ ι‰ Œ
73

= = = œ− œ− œ œ
= = =
Ο cresc.
76-92

ι =˙ =˙ =˙ 0
% œ− œ− œ œ ‰ Œ Ó
95

= = = ˙− œ œ ˙− œ œ
ε
98-98

=œ =œ =œ =œ =œ ι =˙ −
‰ ‰ Ó
101

% ˙− œ œ ˙− œ œ œ ˙
œ œ ˙− œ œ Ι = =

ι
œ œ ‰ œ ˙ œœœœ
107

% ˙− œ œ ˙− œ œ ˙− œ œ ˙− œ œ ˙− =

=œ − =− 0/
œ ‰ œΙ œ − œ− Œ
113

% œ œ ˙− œ œ ˙−
˙− œ œ
ε
115-124
Clarinet 3 en Si α EL COR DE LA TERRA 5
B α Clarinet 3

=œ =œ =œ =œ =œ ι =˙ −
‰ ‰ Ó
128

% ˙− œ œ ˙− œ œ œ ˙
œ œ Ι = = ˙− œ œ

ι =œ − =−
œ œ ‰ œ ˙ œœœœ œ ‰ œΙ
134

% ˙− œ œ ˙− œ œ ˙− œ œ ˙− =

0 =œ − = −
ι œ ‰ œΙ œ − œ − Œ
% œ− œ− Œ œ œ ‰ œ ˙ œ œ
140

˙− œ œ
141-141 =

0
Adagio - q = 60

ι Τ
rit. . . . . . . .

% ˙− œ œ ‰ œ ˙ œœœœ ˙ ˙ ˙ ˙
Ο
146-146

4. “Planeta Bicicleta”
Ska
Presto - q = 150

∀ 3 = = = = = =
% 33 Ó Œ œ œ œ œ œΙ œ œ œΙ œ œ ˙ − œœ = = = œ œœœœœœœœ
œ œ œ œ
ε
1-4

∀ ‰
œ‰œ‰œ‰œ ‰œ‰œ‰œ‰œ ‰œ‰œ‰œ‰œ ‰œ‰œ‰œ‰œ ‰œ‰œ‰œ‰œ ‰œ‰œ‰œ‰œ
10

%
Ε

∀ ι ι
Œ Œ Ó
œ − œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ − œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ − œ ‰ œι ‰ œ ‰ œ œ − œ ‰ œι ‰ œ ‰ œ
16

% − ι
œœ œ
== = œ =œ =œ == == == ==
ε Ε

‰ ι‰ ‰ ‰ ι‰ ‰ ι Ó œ œ œ œ =œ œ œ œ œ Œ
22

% œ œ − œ Ι Ι œ
∀ œ
œ− œ œ œ œ œ− œ œ œ œ = = = ∀ =œ =œ =œ
= = = =
ε
3

∀ ι 3 œ œ œ œ− œ œ
œ œ œ œ− œ œ œ œ œ Œ œ œœŒ œ œ œ ∀œ œ Œ œ œ œœŒ
28

%
3

Ι = = ==
== ==

∀ ==
‰œ‰œ‰œ‰œ ‰œ‰œ‰œœœ ‰œ‰œ‰œ‰œ ‰œ‰œ‰œœœ ‰œ‰œ‰œ‰œ ‰œ‰œœœŒ
34

%
6 EL COR DE LA TERRA Clarinet 3 en Si α
B α Clarinet 3

∀ 2 = =
Œ œœŒ Ó Œ œ œ œ œ œΙ œ œ œ œ œ ˙ −
40

% œ œ œ ∀œ œ œ œœ
3

== = =œ = = 42-44
Ι

∀ = = = =
œ œ œ œœ œœœœœœœœ ‰œ‰œ‰œ‰œ ‰œ‰œ‰œ‰œ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰
48

% œ œ œ œ œ œ œ œ
= = =
Ε


‰ ‰ ‰ ‰ ‰Œ Œ Ó ‰ ι‰ ‰ ι‰
54

% ‰ ‰ ‰ ‰ œ− œ œ œ ‰ œ œ− œ œ œ ‰ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œœ = = = =
=== = ==
ε Ε
∀ ι
‰ ι‰ ‰ ι‰ ‰ ι‰ ‰ ι‰ Ó
60

% œ − œ œ œ ‰ œ œ − œ œ œ ‰ œ œ − œ œ œ ‰ œ œ − œ œ œ ‰ œ ∀ œ =œ =œ − œ ∀ œ œ œ œ
== == == == = ====
ε
∀ œ œ œ œ =œ œ œ œ œ Œ
œ œ œ œ − œι œ œ œ œ Œ œ œ œ œ− œ œ œ Œ
66

% Ι Ι œ
3

Ι œœ
3 ==


œ œ œ ∀œ œ Œ œœŒ ‰œ‰œ‰œ‰œ ‰œ‰œ‰œœœ ‰œ‰œ‰œ‰œ ‰œ‰œ‰œœœ
72

% œ
3

== = =œ = =

∀ ==
% ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ Œ œ œ œ ∀œ œ Œ œ œ œ œ Œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ
78
3

== = = ==

∀ ==
‰œ‰œ‰œœœ ‰œ‰œ‰œ‰œ ‰œ‰œ‰œœœ ‰œ‰œ‰œ‰œ ‰œ‰œœœŒ
83

∀ ˙ }}}}} ˙ }}}}}} Œ
Œ œ œ Œ œ œ œ ∀œ œ Œ œ œ œ Œ
88

% œ œ œ ∀œ œ œ
3 3

= = = =œ = = = = = =œ = =

5. “Això es pot canviar”


Soul

2
Soul Ballad - q = 95 (ŒÂ = Œ lj)
ι Τ
2
%3 Œ Œ ‰ œι œι œ œ œΙ œ œ œι ˙ œ
˙− Ó−
œ =
=
ε 7-9
Clarinet 3 en Si α EL COR DE LA TERRA 7
B α Clarinet 3

α =œ œ 0 2
œ− œ−
a tempo

œ
ced. . . . .

%Œ Œ œ α œ œ
10

œœ œ αœ ˙− ˙ œ
Ο ε
14-14 16-18

α =œ œ− Τ 2
a tempo

œ œ α˙− œ− ˙−
rit. . . .

%Œ ‰ œ α œ œ
19

œ
œœœœ Ι Ι ˙ œ
Ο ε
25-27

= 0 2
Œ œ œ œ œ œ αœ œ αœ œ αœ ˙−
ced. . . a tempo

%Œ œ− œ−
28

˙ œ
Ο ε
32-32 34-36

α =œ œ œ− ˙− Τ
rit. . . . a tempo

%Œ ‰ œ œ α œ œ α˙− œ−
37

œ ˙−
œœœœ Ι Ι ˙ œ
ο cresc.
Ο ε
0 =˙ =˙
rit. . . . . . . .
=˙ =˙
a tempo

Œ Œ Œ Œ
44

% ˙− ˙−
46-46
ε

=˙ œ œ ι ι 0 =˙ =˙
%Œ œ œ œΙ œ œ œ ˙− Œ Œ
51

Ι
55-55

=˙ =˙ =˙ œ œ ι ∀∀
%Œ Œ Œ œ œ œΙ œ œ œ ˙−
58

Ι Ι ˙−
=
Í

∀∀ =˙ =˙ =˙ =˙ œ œ œ
Œ Œ Œ Œ œ œ Ι œ œ œ ˙−
65

% Ι
Ι Ι

∀∀ 0 =˙ =˙ =˙ =˙ =˙ œ œ œ
% Œ Œ Œ Œ Œ Ι œ
72-72
Ι

∀ œ œ œ œ Τ̇− µµ 2 =
rit. . . . . . . .

Œ Œ œ œ œ œ œ αœ œ αœ œ αœ ˙− œ− œ−
a tempo

% ∀ Ι
79

Ι
Ο ε
81-83

0 2 α =œ
a tempo

œ− œ−
ced. . . . .

% Œ ‰ œ œ œ α œ œ œ α˙−
˙ œ œœœœ Ι Ι
Ο ε
88-88 90-92
8 EL COR DE LA TERRA Clarinet 3 en Si α
B α Clarinet 3
rit. . . .
Τ 2 α =œ œ
˙− œ−
a tempo

Œ Œ œ œ α œ œ œ−
97

% ˙ œ œœ œ αœ ˙−
Ο ε
99-101

0 2 α =œ œ− œ−
a tempo
œ œ α˙−
ced. . .

% Œ ‰ œ œ α œ œ
˙ œ œœœœ Ι Ι
Ο ε
106-106 108-110

Τ 0 =˙
˙−
rit. . . . a tempo rit. . . . a tempo

Œ
115

% ˙ œ ˙− ˙− ˙−
ο cresc.
120-120
ε

=˙ =˙ =˙ =˙ œ œ ι ι
%Œ Œ Œ Œ œ œ œΙ œ œ œ ˙−
122

0 =˙ =˙ =˙ =˙ =˙ œ œ ι
% Œ Œ Œ Œ Œ Ι œ œ
129-129

œ ∀∀ =˙ =˙ =˙ =˙
%Ι œ œ œ ˙− Œ Œ Œ Œ
136

Ι ˙−
=
Í ε

∀ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙− 0 = =˙ =˙
% ∀ Ι Œ ˙ Œ Œ
143

Ι Ι Ι 146-146

∀∀ =˙ =˙ œ œ œ œ
rit. . . .
œ Τ̇−
Œ Œ œ œ œ
150

% Ι Ι Ι
Ι

6. “El Cor de la Terra”


Himne

q = 70 ced. . . . . Espressivo - q. = 60
α 3 Τ̇ 01
%α 3 ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ
œ œ 7 ˙− ˙− ˙− ˙−
ο

α
% α α˙−
7

˙− α˙− ˙− ˙− ˙− α˙− ˙− ˙−
˙−
cresc.
Clarinet 3 en Si α EL COR DE LA TERRA 9
B α Clarinet 3
Solemne - q = 72
0 ∀
αα œ ∀ œι œ œ œ œ œ ‰ 2 µ µ 33 Œ œœœœœ≈‰ Œ
12

% œ− 3
= = Θ
ε
13-13
ε

∀ Œ œœœœœ≈‰ Œ Œ œœœœœ≈‰ œœœœ œœœœœœœœœ œ ι ι


15

% Θ Θ œ œ œ− œ œ− œ
ο
0
∀ 2 Τ
a tempo

‰ ι œ ‰ œι œ 1
ced. . .

Œ Ó Œ Œ
19

% ϖ ˙− œ œ ˙− œ 3 3
œ ˙ ˙
Ε
23-23

ο
∀ 0 ∀∀∀ Œ œ œ œ œ ≈ ‰ Œ Œ œ œ œ œ ≈ ‰ Œ Œ œ œ œ œ ≈ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
% 33 œ Θ œ Θ œ Θ œœœœ
ε
27-27

∀∀∀ 0
ι
œ − œ œ − œι ϖ Œ ‰ œι œ ‰ œι œ Ó Œ
32

% ˙− œ œ ˙−
œ
ο Ε ο
37-37

//
∀∀∀ 1 33 Τ µ µ µ α α 01 Espressivo - q. = 60
39

% 3 ˙ ˙ 7 ˙− ˙− ˙− ˙− α˙− ˙− α˙− ˙−
˙

0
α
% α ˙− œ − œ ∀ œι œ œ œ œ œ ‰ 32 µµ∀
45

˙− α˙− ˙− ˙− ==
˙−
ε
49-49

cresc.
Solemne - q = 72

∀ 3 œ œ
% 3 Œ œ œ œ œ œΘ ≈ ‰ Œ Œ œœœœœ≈‰ Œ Œ œœœœœ≈‰ œ œœ œœ œœœœœœ œ œ
50

Θ Θ œ
ε

∀ 0
ι ‰ œι œ ‰ œι œ 1
ced. . . . .

œ − œ œ − œι ϖ Œ Ó Œ
54

% ˙− œ œ ˙− 3
œ ˙
ο Ε ο
59-59

∀ 2 Τ 0 ∀∀∀ Œ œ œ œ œ ≈ ‰ Œ œ
3 Œ œ œ œ œ œΘ ≈ ‰ œ œ œ
a tempo

Œ Œ œœœœœ≈‰ Œ
62

% 3 ˙ 3 œ Θ Θ
ε
63-63

∀∀∀ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ − œι œ − œι ϖ Œ ‰ œι œ ‰ œι œ
67

% œ ˙− œ œ ˙−
ο Ε
10 EL COR DE LA TERRA Clarinet 3 en Si α
B α Clarinet 3
Allegro con Spirito - q = 105
∀∀∀ 0 Τ 3 œœœ œœœ
ced. . . . .

Ó Œ 1 3 ‰ œœœœœœ
% 3 ˙ 3 ˙ ˙
œ
73-73

ο
77-80
ε
œœœœ
∀∀∀ œ œœœœœœœ œœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœœœœœœœ
œœœœ
82

% œ

∀∀∀ œœœ œœœ


‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ‰ œ‰ œ‰ œ ‰ œœœœœœ
85

% œ œ œ œ œ œ œ œ

œœœœœ œœœœœ
∀∀∀ œ œœœœœœ œœœœ œœœœœ œœœœœ œ œœœœœ
œœœœœ
88

œœœœ œ
∀∀ − œœœœ œœœœœœœ
% ∀ ‰ œœ‰ œœ‰ œœ‰ œœ ‰ œœ‰ œœ‰ œœ‰ œœ ˙ œ
91

∀∀∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
95

∀∀∀ ϖ ϖ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ] ‰
98

% œ œ œ µœ ∀œ œ ∀œ Ι
Ε ο ƒ

Vous aimerez peut-être aussi