Vous êtes sur la page 1sur 18

lRu rqPeî !

ID»

tA GUMPARSITA
M. Rodriguez
arr. by Sonny Kompanek

1,, llo
A A (senprc 5tacc,)
^

f 1 wrf 2 3

4 5 6'tl 7

a)

8 I 7 10 11

It
^
^ ^

T2 13 t4 ' 15

16 18 'f 19
,
+
20 2I 22,fi{
-- f 23<
+ fl
24f Jçionatc 25 26 27ot, -,-€-

28 2g

rnrernationar"3rii3f,,oJ"3J?j3:"Ïi [iï$J3l?I'li' "Ê?'iî30 in the u.s A


Unauthorized copÿing, arrangin!, atapting, recording. oi public performance is an infringement of copyright'
lnfringers are liable under the law.
îpt. L -')-
-

32 33 34 35

36 37 38 39

10 4L 42 43
A
A
^

44 45 46 47
A

54 h{ <, 55 5e { 60

61 62 63 -P 64 65

#
66 67 68 69

70 7L ---- 72 73 74

^^ ^

75 76 + 77
--
A
^
ô

78 7g 80 B1
faumo 2r î-
(T»

tA CUMPARSITA
M. Rodriguez
arr. by Sonny Kompanek

l, teo
h^ L E tenpre Stacc)

{
rnr , 3

4 5 6 7 8

,
,l-

I
,rrr
\--' 10 L1 I L?,

\
^^

14 ' '
ttrt
13
t
15'

,
18 nf 1g \/ 20 , ZT.
a

,C.
zz nf { âub,p 23 f (Pauionately) 2,6

TO QICCOLO T«V$?ET

27 nP 28 29

- '33
32 34 35
rnrernationar [iï§;J3l",]i'ii "Ê?,iï30 in the u s A
"3ri:ffi'oJ"3JËST"Ti
Unauthorized copying, arranging, adapting, recording or public performance is an infringement of copyright.
lnfringers are liable under the law.
1ÿ,ÿ z

o ,.,
36 ôl 38 39

40 4L 42 43

^^A
ï00 TÎIPT,

44 45 48 47

-a^
L-L-J-J.-J-
54
==-
55 56 5e f
A

60 6L+ 62 63r,p


64 65 66 6? 68

69 70 71.
--4_-7?,
rtr-i
73 74 75

AA^

76 f77
.r A ô
^

79 80 81
?8
tl ôÈFl

tA CUMPARSITA
M. Rodriguez
arr. by Sonny Kompanek

Jz rzo
to esPrels,, legati ssino )
^AA
V 4
f 1
5nb, o
t
\/ 2-t ,
=:=-

\--.-,
5 V 7\-/ -,-
6
<7 ==--
8 I,T

"Lo
11 -Ë Lz 37-' t4

-
15' f 16 -r-
L7
I
o

\ I

2A \--t/ irrf
" t 22 z3 o
?,L { L

\-.,.-/ V'
/ÿ
24 f 25
h
\-./ ?\./ I

O
26 n?
--

:--- -5
6)
tr'? (asprest,)
29 30- <'lt{. --rr'- 32 *i

33 34 t
35 36 . a 37 38 a
I

tÊ?,î?30
rnrernarionar ltiï!1J31?li'i? in the u s A
"3,l33f,,tJ"3J?"âT"'Ii
Unauthorized copying, arrangin!, adapting, recording. o7 public performance is an infringement of copyright
lnfringers are liable under the law.
Hn, '2'

+
39 nf 40 4L 42 Y/'
-^
^^ ^

43 44 45< 46 47 <

4I rr'--- 49 :=D 50 ) f 51 5
-)-

stas
P?t -v

-54 ?
53 55 (etpre*) 58 -

^
-

5e f o--
60 6Lf 62? (etprets,, )64

n
65 \
Yn
-- 68 6e-îr- 7\z --.. ?1
<
-66 -67
\/
73 74 7 76 --é
72 =:-
^ÀA -

f 77

/\
@ {1
+
r.\

78 79 80 81
rnou9oNÉ

tA CUMPARSITA
M. Rodriguez
arr. by Sonny Kompanek

J, rrs (nolto .tp?ctr,, lege tissino

^^^
-

f , 3---É 4

5 6< <7- 8 : I -------

#
-ë -. _44 L4
10 11

-t2 ),5, --
15
-ê'- { 16
aP 18
I

^
g
19 2t 2r rnf 22
,^.
^.

23 {P {
?,4 25 >9 tfiP >
t
q+,
?,7 nPr,jrsorctt,) 29 30 -'- nf =:-

32 nt 33 34 36 37
oJ"ïffi t
r nrern ati onar 3rl,i3 f, :" ti [ii§''Jg"'i:?. Ê?'îf8o n e s. A.
i r h u.
public performance is an infringement of copyright.
Unauthorized copying, arranginô, aüapting,
' recording o-r
lnfringers are liable under the law.
+x -

39 ÿh 4, 4L
38 ,
1,
42 43 44

+x
# ^,
A^ I
a

-
r#
46 47< ==-48
49

+x
+
51 52 >î 54
x
+ z
-
55 -f ',(asprus,)
56 ---- 5ef 60
z-
§

61 -f 62 633 64
=(esgrces,)
-g
>^
^

66 }'l >=- 6 69 -\ Z0__ _


+* h
x
ad
2

7L 72 5---
----
a

^^A
#
:
t 77
ô
itt, ^
^

78 79 80 81
îu al

tA CUMPARSITA
M. Rodriguez
arr. by Sonny Kompanek

J
= 110
c)
^A^ (. 3 )

frt' , \-/
r 5ù, nl
*
7v (scwprc ttacc,)
4 6 8

>J,
,v'
0 l2 13

* -/' >\./
,
14 5,r 16> 1
^ *

{ $>t
19 20,r ?,L 99

nf
24 25 26 27

Jf \-
-t aD { D
=,P L
I 29 0
31
r{lrJ

rnf
qq
32 ard. 34 35 36
+
1ÿl
l J, ,v
nte rnati onar
r

"3rl,q3
f, Ïi
:" [iil"J3;?x:i. "Ë?,ifo n th e u. s. A.
i

Unauthorized copying, arrangin!, aüapting, recording. oÏ public performance is an infringement of copyright.


lnfringers are liable under the law.
"J"3Jffi
fubc ,L,
37 39 40 4t

42 43
nf
ffi 45

------J

46 48 49
^

{
50 ! 51 52 53 54

-.,.- { -
-r_
?
55 56 57 58 59

60,t 61 62 63
f 64

65
f P

66 .6? 68 69
+
\,
+
n7c

70 73 74

75 76 ll A L
^

{
-< A
^

78 79 80
---
6 81
La Cumparsita

--J'

'-t

a o
]
l
The Canodion Brass Series
M. ?ooatouez
LA CUMPARSITA Arrar,ged by
SoNxv KoM?ANE,(
J.uo h
A '8', 2. tcm?rc çtaæ,ab 1. . ,
^ a

L,
-?--?_---.-T+-- ffi
frumgets a,
t fil? I
i.;$'! 7

Db h A A §2mprc rtqccrto a

2
^
o a
,' I ,t
?t
- ,71? l
()
thA À or^ll ^ .< Dt'i<<.
Horn F ffi
a) I + *+=- c
-.
Y\-t
sub.p *^l*-
=T -\

^ ecorz.çc.<
^A
lrombone ffi
t.rcla.»),lte
f A AA sub.P
I l-)

I

luba ---__
|cmp., staccato ,
/ rub. mp

4. 5 6 1. a

AJ iti ': *i
f) I

a) [? I
l-,

ar. + + ü) -+ æ
-..-__- :-__
-&
Iw

I l-a I

-___

tD' ît
E 9 a

o :,i*1 I
, -,
()
-
t, *? rt- H
a, ,
()

r, J' a-+ T
----*
- --_
r
-,- ffi
'È-
f
O 1983 bv Brassworks Music, Toronto. Canada -
lnternational copvriqht decured. All rights reserved' Prinleo ir tt'e U S'A'
Unauthorized copying, arrangiÀ§1aÉapting. recording ei public performance is an
i^fr'rgere': o'coÊ;'il'1
lnfringers are liàble under the law
.2'

tl. . ll 14
(r. cooa) + tr,
^ ^
ffi --.:i 1'
c 7 l--
AA
() rlLtt l-l_ I
T

o J,
a

t-
ô -a-4

-T
,^,.+ a^
a

:=-
--é-- ^^

t.r.19.
t7 Ls.
Lb. - - ffi
=-1i-rT-l-r .,.EErf
nf
FFr-_ l-ll
^
--r
nf H

-€*- - -fl
o ----"
+ +. i*f + k+ )

f m , -?
1, -b
ffi
f
23
2D 71, 22
-T Y I Ç :
_T I
a)
ît I
fôf
---- ! I

ü
(t -
5
, r-
4 -- =æ-A=
f sub.p
-t
o nf \ l-t
f I
^ - --Ët l' F
.T--
rIf
>? 7
----
f ?
7

A
J--L I rcl ::

nf >> { ?
.-.
15.

*. ta ?7.
= Fo{rlElf[' , ' r::

;rry',,n
Jî\
I I I r 4 W
-r-
,IP _-
-
T; E--
mg
ô1 (pasilomhly) â=---s- L

-
, lltfi ID
-
-- Jblhi i r:=
r_I
f P
nr
'P

,\_ ?
a

î
-
ÿ. .- 19. ,o ,L.

ù
() I (to Pîccolo Trunpct

-T--
o'n.? I ) f
d-.--.
I
+-:+,,X+, a . ^ ^- -
-r--
a a

rlp (uprae .) f-
-t -
rvrf a

)r,
,r.
*7. â+.
ffi
a, vÿt't-w I

ô ( Pi.col^ lrrt.l d- a.,

-'7-
r,

^ 'f I - I : I a
o rlt
a
a
r1 a
a

? a
^ll'=

I
;l
P tlE-
a :-
-7,-
,U*
lilP ,e
,4.
lb ,7 ,o )).
ffi
r)
h - Lr l.

d v r E_I
()
-E
I .G
o ïl a

a
a

I
a
I
2
a{ --, I-
L+ fl+lt *
I
af-
r_--{-t---
af

+?
4ô. 4t +2.
ffi
3 E--r E--r ,

-a
â
^
r, ---, EEI ru V

tt ai a
a
E\
-
I ÿr
r, a

Çi
a

ÿ e + t a

- )
a

fuLL ---

a I

1lr.
1+ A +7.
*5. ^ À

:' ll ''l ' l lr' "'


t,
A^ 'to Eb )
ô

t, -l'-t
A A l,r--, -
^
l,
1+J
.^
a

A
--é

- =,
A'A
a--

a
I

f
'5'
48 +9 50 51,

,
l, - b-

.É-
I>
- = It=g -
==-.- D
f
_rt -
ffi
a

_-Æ d

5L. 5t 51. 55.

3
nt <' Q'.nattruapct)
l) 4
\
a,
t) I llt

r-t
?
-É: I.ffii
..t-LÈ

-P
t
,_
tL
-
af 4sl""rr)
t
-?
-:2
56 51. t8 ,r.

r,
,
l) a

t,
erPrct t. f
^
nf * - _ f
-- ffi
f
I

a
a a
a
{
6
bL
æ bt lDl.

^ -ril I

1r-- fi?
A.4
--- I a

fi
I
T t
, I
JT?

î)
^ --- a lr
--i-?__-
{ ** ?
nl I

àtPr.Ji.
t I

i
--I-E ::
a
a
?
- î'
-
fi b7.
L+. bÇ
T*. ltl
_-
=
Tr- )r1
f) E

ù
ô

o
?ca ê
- I
ttf
-. -
a

a
a -- z-

ô8. g, 1o. 7t

a,
L
(l I..
-
T--
iu

^ --
c -=-
-o
34. ê,
ffi I
-
==-
_T_-I .
- T
-T--- I :r:' '

I
a
'7'
1L
1l 1+

o - - ==-
(ta,, ô h\

3 §-,
1)
a
I
I'

3.-
Ê
-
--
.- !'.-
:2 a

Ê * *
:-
ï iIi +

-
a

1?.AA ,tt'
75. 7b A

ffi
., =--
é. I
1)
.I I
4
^41
o -tn --ÿr-F 7 1 t I

1)
{ A
^
A

D.5. el{
l, _-Æ t
a

a a
^t a
^^A
ffi
, AA^
-
a

--- t
+ 19.
CODA ?t. 1 30- A 8t'r:\
ffi
iu ---
à ét _--4
^l.
A
I t=r r:\
7 1r
l. + arlv€ tilopt.l A ô
^
o r U aa c
glitt, A A â\
- v

A A ri\
tr'a'r
-