Vous êtes sur la page 1sur 1

LUNCILE S-AU DEȘTEPTAT

Versurile: I. SORICU Aranj. la 2 voci: D. D. STANCU

#2 j j
Moderato
œ œJ œ œ œ œj œj
mf
& 4 œ œ œ œ œJ œJ J œ œ œ œ œ
1. Lun - ci - le s-au deș - tep - tat. Foa - ie ver - de de bu - jor;
2. Cra - iul dal - bei pri - mă - veri. Foa - ie ver - de de bu - jor;
3. Co - dru-i tâ - năr și um - bros. Foa - ie ver - de de bu - jor;

# œ œJ œ j j
œ œ œj œj
5

œ œ
S. & œ œ œ œ J J J œ œ œ œ œ
Scum - pă hai - nă-au îm - bră - cat, Foa - ie ver - de de bu - jor.
Ne-a a - dus se - ni - ne seri, Foa - ie ver - de de bu - jor.
Câm - pu-i ver - de și mă - nos, Foa - ie ver - de de bu - jor.

° # fj œ œ œ œ œ œ œ -œ j œJ œJ œJ œ œ œ œ -œ
9

S. & œ J J J œ
C-a so - sit pe-al no - stru plai, Cra - iul zi - le - lor de mai.
Și-a a - dus în săr - bă - tori, Ve - se - le - le noas - tre flori.
Hai să-n - tin - dem mân - drul joc, Să ne fi - e cu no - roc.

œ œ œ œ œ™
# fj œ œ œ
¢& œ J J J
j œ œ œ œ œ œ œ œ
A.
œ œ J J J -
C-a so - sit pe-al no - stru plai, Cra - iul zi - le - lor de mai.
Și-a a - dus în săr - bă - tori, Ve - se - le - le noas - tre flori.
Hai să-n - tin - dem mân - drul joc, Să ne fi - e cu no - roc.

° # j j j j j j
mf
j j
13

S. & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Foa - ie ver - de de bu - jor, Foa - ie ver - de de bu - jor,

# j j j j
mf
j j j j
A. ¢&
∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Foa - ie ver - de de bu - jor, Foa - ie ver - de

° # j j j j U
rall.
j j j j
17 pp

S. & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Foa - ie ver - de de bu - jor, Foa - ie ver - de de bu - jor.

# j
pp
j j j j j U
A. ¢& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
de bu - jor, Foa - ie ver - de de bu - jor, de bu - jor.

Vous aimerez peut-être aussi