Vous êtes sur la page 1sur 1

devoir matlap

exo:1>>
>> fe=20000;
Daff=500;
Db=1000;
T=1/Db;
NT=fix(fe*T);
nbsymb=300; seqbits=round(rand(1,nbsymb));
seqsymb=2*seqbits-1;
g=ones(NT,1); xg=g*seqsymb;
lx=NT*nbsymb;xg=reshape(xg,1,lx);tx=(0:lx-1)/fe;
subplot(221);plot(tx(1:Daff),xg(1:Daff));
axis([tx(1) tx(Daff) -1.2 1.2]);
save miadata
clear;load miadata;hold off
lhsT = 2.5;
bc=0.04;
hc=fir1(lhsT*NT-1,bc);lh=length(hc);
xc=filter(hc,1,xg);
subplot(222);plot(tx(1:Daff),xc(1:Daff))
axis([tx(1) tx(Daff) -1.3 1.3]);
save miadata
clear;load miadata;hold off
xa=filter(hc(lh:-1:1) ,1,xc);
xo=zeros(2*NT,nbsymb/2);
for ii=1:nbsymb/2
tdeb=(ii-1)*2*NT+1;tfin=tdeb+2*NT-1;
xo(:,ii)=xa (tdeb:tfin)';
end
subplot(223);plot((0:2*NT-1)/fe,xo(:,5:nbsymb/2));
axis('square')
disp('choisir l''instant d''echantillonage')
choisir l'instant d'echantillonage
disp('qui correspond a l''endroit ou l''oeil')
qui correspond a l'endroit ou l'oeil
disp('a son ouverture verticale maximale et')
a son ouverture verticale maximale et
disp('faire<retour-chariot>')
faire<retour-chariot>

clear;load miadata
hold off;subplot(224);axis('normal')
plot(tx(1:Daff),xa(1:Daff))
hold on; plot(tx(co+1:NT:lx),xa(co+1:NT:lx),'o')
hold off; axis([tx(1) tx(Daff) -1.3 1.3]);

clear; load miadata


retard=ceil(lhst)-round(co/NT)+1;

Px=xa*xa'/lx; SNR=1;
Pb=(NT/2)*Px/(10^(SNR/10));
zc=xc + sqrt(pb)*randn(1,1x);
choisir l'instant d'echantillonage
>> za=filter(hc(lh:-1:1),1,zc(1:lx));
>> sbest=(sign(za(co+1:NT:lx))+1)/2;
>> sbest=sbest(retard:length(sbest));
>> seqbits=seqbits(1:length(sbest));
>> erreur=find(sbest~=seqbits); nbe=length(erreur);
>> pe=nbe/length(sbest);
>> disp(sprintf('Rapport S/B : %g',SNR))
Rapport S/B : 1
>> disp(sprintf('pe: %1.2f',pe))

Pge p