Vous êtes sur la page 1sur 10

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN UNIVERSITI 4

Nama Guru : Kelas :


NOMBOR & OPERASI
NOMBOR BULAT HINGGA 10 000
Bil NAMA MURID
1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.2.2 1.3.1 1.3.2 1.4.1 1.4.2 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.7.2
TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
NOMBOR & OPERASI
NOMBOR BULAT HINGGA 10 000 TAMBAH /TOLAK/DARAB/BAHAGI/OPERASI BERGABUNG
Bil NAMA MURID
1.8.1 2.1.1 2.1.2 2.2.1 2.2.2 2.3.1
TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
NOMBOR DAN OPERASI
PECAHAN
Bil NAMA MURID
2.4.1. 2.5.1 2.6.1 2.6.2 2.7.1 2.7.2 2.7.3 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4
TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Bil NAMA MURID NOMBOR DAN OPERASI


PERPULUHAN PERATUS
3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4
TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Bil NAMA MURID NOMBOR DAN OPERASI


WANG
3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.5.1 3.5.2 4.1.1 4.1.2. 4.2.1 4.2.2 4.3.1 4.4.1 4.5.1
TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Bil NAMA MURID SUKATAN DAN GEOMETRI


MASA DAN WAKTU
4.6.1 4.6.2 4.7.1 4.7.2 4.8.1 4.8.2 5.1.1 5.1.2 5.2.1 5.2.2 5.3.1 5,4,1
TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Bil NAMA MURID

5.5.1 5.6.1 5.7.1 5.8.1 5.9.1 5.9.2 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.2.1
TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Bil NAMA MURID


RUANG
6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.4.1 6.4.2 7.1.1
TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Bil NAMA MURID PERKAITAN DAN ALGEBRA STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN


KOORDINAT DATA
7.1.2 7.2.1 7.3.1 7.3.2 7.4.1 7.5.1 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.2.1 9.1.1 9.2.1
TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP TKH TP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

SUKATAN DAN GEOMETRI


Bil NAMA MURID
9.3.1 9.4.1
TKH TP TKH TP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Disediakan oleh : ....................................................... Disahkankan oleh : ...................................................


( Guru Matematik ) ( Guru Besar)