Vous êtes sur la page 1sur 4

S 0 0 5 1 . 1 1 3 5 . . . 0 0 5 . 5 5 0 5 .

5 5 0 6 7 1 0
A 0 0 5 1 . 1 1 3 5 . . . 0 0 3 . 3 3 0 3 . 3 3 0 4 5 1 0
T 0 0 5 1 . 1 1 3 5 . . . 0 0 5 . 5 5 0 5 . 5 5 0 6 7 1 7
B 0 0 5 1 . 1 1 3 5 . . . 0 0 3 . 3 3 0 3 . 3 3 0 4 5 1 7
Pa da ha ri Ming gu da da da da da da da da da bam

SA 0 0 0 0 0 0 5 1 1 1 3 5 5 5 3 6 6 6 3 5 0 5 1 1 1 3
TB 6 5 1 7 6 5 1 7 6 5 6 7 1 5 1 7
SA Pa da ha - ri Ming-gu ku turut ayah ke ko - ta Na - ik del- man is-
TB bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam

SA 5 5 5 3 6 6 3 4 2 0 5 2 2 2 3 4 4 4 2 5 5 3 4 2 0 5
TB 6 5 1 1 2 5 2 1 1 7 6 6 7 5
SA ti-me-wa ku duduk di mu-ka Ku duduk samping pak ku-sir yang sedang beker-ja me-
TB bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam

SA 2 2 2 3 4 4 4 2 5 . 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
TB 2 1 7 6 5 . 5 6 7 1 05 1 1 1 3 0 5 0 3 6 5 6
SA ngen-da-li ku - da su - pa - ya ba - ik jalan - nya.
TB bam bam bam bam bam bam bam bam Pa - da Ha ri Ming - gu ku tu - rut ke

SA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TB 0 3 5 1 1 7 6 0 5 0 5 6 6 3 1 2 0 5 2 1 2 3 0 4 0 2
SA
TB ko- ta na ik delman is - ti - me-wa di mu - ka ku duduk samping pak ku-

SA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TB 5 5 3 0 0 4 2 0 2 2 2 3 0 4 0 2 5 0 4 3 0 2 1
SA
TB sir yang be - ker ja me-ngen-da-li ku da ba - ik ja - lan-nya

SA 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 2 0 2 4 5 4 2 4 5 4 2 5 6 7 1 0
TB 1 0 5 1 5 1 0 5 2 5 2 0 5 2 5 5 .5 6 7 1 0
SA da dig du dig da dig du dig da dig du dig da. Da dig du dig da dig du S’wa-ra s’pa-tu ku - da
TB pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam
Naik Delman -2

S 3 0 3 3 5 3 0 5 4 5 4 0 5 4 5 4 0 5 3 0 3
A 1 0 1 1 3 1 0 3 2 7 2 0 7 2 7 2 0 7 1 0 3
SA pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Pa-
TB 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 2 0 2 4 5 4 2 4 5 4 2 5 6 7 1 0 5
TB da dig du dig da dig du dig da dig du dig da da dig du dig da dig du s’wa ra s’pa tu ku- da. Pa-

S 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 6 6 0 5 5 5 5 5 6 6 6 7
A 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 0 2 3 3 3 2 3 3 3 2
T 1 1 1 7 1 1 1 7 1 1 1 7 1 0 7 1 1 1 7 1 1 1 7
B 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 0 2 3 3 3 2 3 3 3 2
da ha - ri Mingg - gu ku tu - rut a - yah ke ko - ta Na - ik del man is - ti - me - wa ku

S 1 1 2 2 2 0 . 5 6 6 7 . 6 6 .5 6 .5 6 .6 7 . 6 6
A 3 3 3 3 4 0 . 7 1 1 2 . 1 1 .7 1 .7 1 .1 2 . 1 1
T 6 6 6 6 7 0 . 7 2 2 3 . 2 2 .1 2 .1 2 .2 3 . 2 2
B 3 3 3 3 4 0 . 3 4 4 5 . 4 4 .3 4 .3 4 .4 5 . 4 4
du-duk di mu - ka ku du-duk sam - ping pak ku - sir yang sedang be - ker - ja

S 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 7 . 7 1 . 7 1 3 .3 3 .3 3 .3 3 .3
A 5 5 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 1 . 7 1 1 .1 1 .1 1 .1 1 .1
dum tu dum tu dum tu dum tu
T 2 2 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 1 . 7 1
1 7 6 5
B 5 5 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 3 . 5 5 . 3 1 . 7 1
dam dam dam dam
me-ngen-da-li ku-da su - pa - ya di - a ba - ik ja - lan - nya

S 3 . 3 3 . 3 4 . 4 4 4 . 4 4 . 4 4 . 4 4. 4 4 . 4 4 .4 3 . 3 3 3 . 3 2 32 1 . 1 7 .7
A 1 . 1 1 . 1 2 . 2 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 2. 2 2 . 2 2 .2 1 . 1 1 3 . 3 2 3 2 1 . 3 3 .3
dum tu dum tu dum tu dum dum tu dum tu dum tu dum tu dum tu dum tu dum tu dum la la la lala la la la la
TB 5 5 6 . 6 7 2 1 1 7 6 5 5 . 5 6 .7 1 0 0 .5 6 .7
dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam Ta- dam Ta-

S 6 . 6 5 . 5 5 . 4 4 . 3 2 3 . 3 4 . 4 4 .4 5 . 5 6 .7 1 . 7 1 Musik : 2/4
A 3 . 3 3 . 3 5 . 4 4 . 3 2 3 . 3 4 . 4 4 .4 5 . 5 6 .7 1 . 7 1 0 . 5 1 1 1 3 5 5 .dst. . .
la la la la la la la la la la la la la la la la la la La-dam Ta-dam
5.4 3 2 1 0
TB 1 . 2 3 . 4 5 . 6 7 .1 2 6 666 6 3. 2 2 .2 1 . 7 1
dam Ta dam Ta dam Tadam Ta dam dam dadada dam Dam Ta dam Ta dam Ta dam

S 1 3 5 3 13 5 3 1 3 5 3 2 0 2 4 5 4 2 4 5 4 2 .5 6 7 1 0
A 1 3 5 3 13 5 3 1 3 5 3 2 0 2 4 5 4 2 4 5 4 2 .5 6 7 1 0
SA Da digdu dig Da dig du dig Da digdu dig Da... Da dig du dig Da dig du Sua - ra spa tu ku da.
TB 1 0 5 1 5 1 0 5 2 5 2 0 5 2 5 5 .5 6 7 1 0
Bum Bam Bum Bam Bum Bam BumBam Bum Bam Bum Bam Bum Bam BamBam Bum

S 3 0 5 3 5 3 0 5 4 5 4 0 5 4 5 4 0 5 3 0
A 1 0 3 1 3 1 0 3 2 7 2 0 7 2 7 2 0 7 1 0
SA Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam
TB 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 2 0 2 4 5 4 24 5 4 2 5 6 7 1 0
Da dig du dig Da dig du dig Da dig du dig da... Da dig du dig Da dig du Sua - ra spa tu ku - da...
Naik Delman -3

S 1 11 . 0 2 22 . 0 4 44 . 0 3 33 . 0 3 33 . 0 4 44 . 0 5 55
A 1 11 . 0 1 11 . 0 1 17 . 0 1 1 1 . 0 1 11 . 0 1 11 . 0 2 2 2
T 1 11 . 0 1 22 . 0 4 44 . 0 3 33 . 0 6 66 . 0 6 66 . 0 7 77
B 1 11 . 0 1 11 . 0 2 25 . 0 5 5 5 . 0 6 66 . 0 6 66 . 0 2 22
Du du du Du du du Du du du Du du du Du du du Du du du Du du du

S 0 5 1 0 0 0 0 7 1 7 5 4 3 4 5 7 1 7 5 4 3 0 0 0 0 0
A 0 5 1 0 0 0 0 7 1 7 5 4 3 4 5 7 1 7 5 4 3 0 0 0 0 0
TB 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 7 1 7 51 7 5 1 7
SA Bam Bum Pa da Ha- ri Ming- gu ku tu rut a-yah ke ko - ta
TB Bam Bum na- ik na - ik andong is - ti- me- wa ku

SA 0 0 0 5 4 3 1 3 4 5 4 5 4 3 1 3 4 5 4 0
TB 5 1 7 5 4 0 0 0 0 0 0 0 07 5 7 5 4 3 5
SA duduk du - duk di samping pak kusir yang sedang beker -ja
TB duduk di mu- ka ker-ja me- ngen-da - li ku-

S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .55 5 05 5 5 0
A 0 0 0 0 0 0 5 .5 5 5 05 5 5 .5 5 5 05 5 5 .55 5 05 5 5 0
T 4 3 5 4 3 5 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .55 5 05 5 5 0
B 4 3 5 4 3 5 4 3 1 0 0 0 0 0 5 .5 5 5 05 5 5 .55 5 05 5 5 0
TB da su - paya ba-ik jalan - nya pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam

SA 0 0 5 6 5 3 5 6 5 3 5 6 5 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0
TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 6 5 3 5 6 5 3 5 6 5 3 5
SA Pa- da Ha -ri Minggu ku turut ayah ke ko - ta
TB Na-ik na - ik delman is-timewa ku duduk di mu-

SA 0 2 3 5 6 5 4 3 2 2 3 5 6 5 4 3 2 0 S 3 .2 1 2 0 1 6 1 2 3 1 6 1 0
TB 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 61 A 6 .6 5 6 0 5 3 5 6 1 5 3 5 0
SA duduk du-duk di samping pak kusir yang sedang beker-ja T 2 .2 1 2 0 1 6 1 2 3 1 6 1 0
TB ka. Mengenda-
B 6 .6 5 6 0 5 3 5 6 1 5 3 5 0
li lah ku-da supaya baik jalan - nya

S 3 5 6 5 3 5 1 5 3 5 6 5 2 . 6 5 3 5 2 5 3 5 2 .2 2 2 0 1 1
A 3 5 6 5 3 5 1 5 3 5 6 5 2 . 6 5 3 5 2 5 3 5 2 .2 2 2 0 1 1
T 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 2 5 3 5 2 5 3 5 2 .2 2 2 0 1 1
B 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 2 5 3 5 2 5 3 5 2 .2 2 2 0 1 1
SA Da dig du dig da dig du dig da dig du dig da.......... Da dig du dig da dig du dig da da da da dam dam
TB hey hey hey Da dig du dig da dig du dig da da da da dam dam
Naik Delman -4

S 1 .1 1 1 0 1 1 2 .2 2 2 0 2 2 5 .5 5 5 0 5 5 5 0 0 05 11 1 3
A 1 .1 1 1 0 1 1 1 . 1 1 1 0 1 1 2.2 2 2 0 2 2 2 0 0 05 11 1 5
T 1 .1 1 1 0 1 1 2 .2 2 2 0 2 2 1 . 1 1 1 0 1 1 1 0 0 05 33 3 5
B 1 .1 1 1 0 1 1 1 . 1 1 1 0 1 1 2.2 2 2 0 2 2 2 0 0 05 11 1 1
Tah ta ta tah Tah ta ta tah ta tah Tah ta ta ta ta tah ta tah tah Pa - da Ha - ri Ming-

S 5 5 5 3 6 6 6 3 5 0 5 1 1 1 3 5 5 5 3 6 6 3 4 2 0 5 2 2 2 3
A 1 1 1 5 1 1 1 5 1 0 5 1 1 1 5 3 3 3 5 3 3 1 1 7 0 5 6 6 6 6
T 1 1 1 5 1 1 1 5 1 0 5 3 3 3 5 3 3 3 5 1 1 1 1 2 0 5 2 2 2 2
B 6 6 6 5 1 1 1 1 6 0 5 1 1 1 1 6 6 6 6 5 5 5 5 5 0 5 6 6 6 6
gu ku turut ayah ke ko -ta Na-ik delman is - time-wa ku duduk di muka ku duduk samping

S 4 4 4 2 5 5 3 4 2 0 5 2 2 2 3 4 4 4 2 5 4 3 02 1 1 3 5 3
A 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 5 05 5 3 5 1 5
Da dig du dig
T 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 5 2 2 2 2 2 2 1 1 7 7 5 05 3 1 5
B 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 5 05 1 1 5
pak kusir yang sedang beker - ja me - ngendali ku - da supaya baik ja - lannya Bum Bam

S 1 3 5 3 1 3 5 3 2 0 2 4 5 4 2 4 5 4 2 5 6 7 1 0
A 3 5 1 5 3 5 1 5 4 0 4 5 7 5 4 5 7 5 4 5 7 6 5 0
Da dig du dig Da dig du dig da Da dig du dig Da dig du sua - ra s’pa tu ku - da
TB 1 5 1 5 2 .5 6 6 7 5 2 5 6 7 1 55 5
Bum Bam Bum Bam Bum Bam Bam Bam Bam Bam Bum Bam Bam Bam Bam Tatata

S 3 5 1 5 3 5 1 5 3 5 1 5 7 77 7 7 2 5 2 7 2 5 2 7 1 2 2
A 3 5 1 5 3 5 1 5 3 5 1 5 4 44 4 4 5 7 5 4 5 7 5 4 3 4 5
Da dig du dig Da dig du dig Da dig du dig Da Tata -ta Da dig du dig Da dig du Sua- ra s’pa - tu ku-
T 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 2 0 2 4 5 4 2 4 5 4 5 5 6 7
B 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 2 0 2 4 5 4 2 4 5 4 5 5 6 5
Da dig du dig Da dig du dig Da dig du dig Da Da dig du dig Da dig du dig Da Da Da Da

S 3 0 5 3 05 3 0 5 3 0 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 0 0 1 11 1 0
A 5 0 5 5 05 5 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 3 33 3 0
da Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TaTa TaTa TaTa TaTa TaTa TaTa TaTa Ta Dam Dadadam
T 1 3 1 31 1 3 1 3 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 0 0 1 11 1 0
da Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TaTa TaTa TaTa TaTa TaTa TaTa TaTa Ta Dam Dadadam
B 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 1 7 1 1 7 1 5 1 5 1 5 1 5 1 0 0 1 11 1 0
Da dig du dig Dadig dudigDadig dudigDadig dudig Ta Ta Ta Ta Ta Ta BumBamBumBam BumBamBumBam Bum Dam Dadadam

Ditulis ulang untuk : 27 Oktober 2020


(WK)

Vous aimerez peut-être aussi