Vous êtes sur la page 1sur 14

COVID-19 – raport na temat przemieszczania się

Małopolskie 30 października 2020

Zmiany w trendach dotyczących przemieszczania się


Ten zbiór danych ma pomóc w walce z pandemią COVID-19. Nie należy go używać na potrzeby
diagnostyki medycznej, prognozowania ani leczenia. Nie ma też służyć jako pomoc w planowaniu
podróży.

Te dane pokazują, jak w poszczególnych regionach zmienia się liczba odwiedzin w miejscach takich jak
sklepy spożywcze czy parki. Informacje o tym, jak korzystać z tego raportu w pracy, znajdziesz w pomocy
dotyczącej raportów na temat przemieszczania się.

Dokładność lokalizacji i kategoryzacja miejsc są różne dla różnych regionów. Z tego powodu nie
polecamy używania tych danych do porównywania zmian w różnych krajach ani regionach o różnej
charakterystyce (np. porównywania obszarów wiejskich z miejskimi).

Jeśli nie mamy istotnych statystycznie danych na temat jakiegoś regionu, nie uwzględniamy go
w raporcie. Aby dowiedzieć się, jak obliczamy te trendy, jednocześnie chroniąc prywatność, przeczytaj
Informacje o danych.

Handel i rozrywka
+80%
Trendy dotyczące przemieszczania

-39%
+40% się w takich miejscach jak
restauracje, kawiarnie, centra
Poziom
odniesienia handlowe, parki rozrywki, muzea,
-40% biblioteki i kina.
względem odniesienia -80%
pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

Sklepy spożywcze i apteki


* +80%
Trendy dotyczące przemieszczania

-12%
+40% się w takich miejscach jak sklepy
spożywcze różnej wielkości,
Poziom
odniesienia targowiska, drogerie i apteki.
-40%

względem odniesienia -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

Parki
+80%
Trendy dotyczące przemieszczania

-42%
+40% się w takich miejscach jak parki
narodowe, plaże publiczne,
Poziom
odniesienia przystanie, wybiegi dla psów, skwery
-40% i publiczne ogrody.
względem odniesienia -80%
pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

* Dane dotyczące niektórych dni na wykresie nie spełniają wymagań związanych z jakością i prywatnością.
Stacje i przystanki
+80%
Trendy dotyczące przemieszczania się na

-43%
+40% stacjach transportu publicznego takich jak
stacje metra, przystanki autobusowe i stacje
Poziom
odniesienia kolejowe.
-40%

względem odniesienia -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

Miejsca pracy
+80%
Trendy dotyczące przemieszczania się

-37%
+40% w miejscach pracy.
Poziom
odniesienia
-40%

względem odniesienia -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

Miejsca zamieszkania
+80%
Trendy dotyczące przemieszczania się

+13%
+40% w miejscach zamieszkania.
Poziom
odniesienia
-40%

względem odniesienia -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10
dąbrowski

Handel i rozrywka
* Sklepy spożywcze i apteki
* Parki
*
+2% względem odniesienia +8% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

Stacje i przystanki
* Miejsca pracy Miejsca zamieszkania
*
-32% względem odniesienia +8% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

gorlicki

Handel i rozrywka Sklepy spożywcze i apteki


* Parki
*
-19% względem odniesienia +9% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

Stacje i przystanki Miejsca pracy Miejsca zamieszkania


*
-24% względem odniesienia -32% względem odniesienia +9% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

* Dane dotyczące niektórych dni na wykresie nie spełniają wymagań związanych z jakością i prywatnością.
krakowski

Handel i rozrywka Sklepy spożywcze i apteki Parki

-21% względem odniesienia +0% względem odniesienia +17% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

Stacje i przystanki Miejsca pracy Miejsca zamieszkania

-50% względem odniesienia -38% względem odniesienia +15% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

Kraków

Handel i rozrywka Sklepy spożywcze i apteki Parki

-44% względem odniesienia -21% względem odniesienia -34% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

Stacje i przystanki Miejsca pracy Miejsca zamieszkania

-46% względem odniesienia -45% względem odniesienia +17% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10
nowosądecki

Handel i rozrywka Sklepy spożywcze i apteki Parki

-45% względem odniesienia -3% względem odniesienia -60% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

Stacje i przystanki Miejsca pracy Miejsca zamieszkania

-19% względem odniesienia -31% względem odniesienia +9% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

Nowy Sącz

Handel i rozrywka Sklepy spożywcze i apteki Parki


*
-32% względem odniesienia -4% względem odniesienia -4% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

Stacje i przystanki Miejsca pracy Miejsca zamieszkania


*
-54% względem odniesienia -32% względem odniesienia +11% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

* Dane dotyczące niektórych dni na wykresie nie spełniają wymagań związanych z jakością i prywatnością.
powiat bocheński

Handel i rozrywka Sklepy spożywcze i apteki


* Parki

-7% względem odniesienia +3% względem odniesienia -53% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

Stacje i przystanki Miejsca pracy Miejsca zamieszkania

-42% względem odniesienia -29% względem odniesienia +11% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

Powiat brzeski

Handel i rozrywka Sklepy spożywcze i apteki


* Parki
*
-17% względem odniesienia +5% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

Stacje i przystanki
* Miejsca pracy Miejsca zamieszkania
*
-34% względem odniesienia -34% względem odniesienia +11% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

* Dane dotyczące niektórych dni na wykresie nie spełniają wymagań związanych z jakością i prywatnością.
Powiat chrzanowski

Handel i rozrywka Sklepy spożywcze i apteki


* Parki
*
-25% względem odniesienia -6% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

Stacje i przystanki Miejsca pracy Miejsca zamieszkania

-18% względem odniesienia -34% względem odniesienia +11% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

Powiat limanowski

Handel i rozrywka Sklepy spożywcze i apteki Parki


*
-10% względem odniesienia +8% względem odniesienia -21% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

Stacje i przystanki Miejsca pracy Miejsca zamieszkania

-23% względem odniesienia -33% względem odniesienia +10% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

* Dane dotyczące niektórych dni na wykresie nie spełniają wymagań związanych z jakością i prywatnością.
Powiat miechowski

Handel i rozrywka
* Sklepy spożywcze i apteki
* Parki
*
+9% względem odniesienia +7% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

Stacje i przystanki
* Miejsca pracy Miejsca zamieszkania
*
-24% względem odniesienia -30% względem odniesienia +11% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

Powiat myślenicki

Handel i rozrywka Sklepy spożywcze i apteki


* Parki
*
-26% względem odniesienia +3% względem odniesienia +56% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

Stacje i przystanki Miejsca pracy Miejsca zamieszkania

-41% względem odniesienia -29% względem odniesienia +11% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

* Dane dotyczące niektórych dni na wykresie nie spełniają wymagań związanych z jakością i prywatnością.
Powiat nowotarski

Handel i rozrywka Sklepy spożywcze i apteki Parki

-44% względem odniesienia -12% względem odniesienia -16% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

Stacje i przystanki Miejsca pracy Miejsca zamieszkania

-35% względem odniesienia -28% względem odniesienia +9% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

Powiat olkuski

Handel i rozrywka Sklepy spożywcze i apteki Parki


*
-8% względem odniesienia -2% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

Stacje i przystanki
* Miejsca pracy Miejsca zamieszkania

-33% względem odniesienia -28% względem odniesienia +11% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

* Dane dotyczące niektórych dni na wykresie nie spełniają wymagań związanych z jakością i prywatnością.
Powiat oświęcimski

Handel i rozrywka Sklepy spożywcze i apteki Parki

-27% względem odniesienia +1% względem odniesienia -25% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

Stacje i przystanki Miejsca pracy Miejsca zamieszkania

-19% względem odniesienia -25% względem odniesienia +10% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

Powiat suski

Handel i rozrywka Sklepy spożywcze i apteki


* Parki
*
-17% względem odniesienia +0% względem odniesienia -5% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

Stacje i przystanki Miejsca pracy Miejsca zamieszkania


*
-15% względem odniesienia -31% względem odniesienia +7% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

* Dane dotyczące niektórych dni na wykresie nie spełniają wymagań związanych z jakością i prywatnością.
Powiat tatrzański

Handel i rozrywka Sklepy spożywcze i apteki Parki

-85% względem odniesienia -66% względem odniesienia -87% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

Stacje i przystanki Miejsca pracy Miejsca zamieszkania

-80% względem odniesienia -33% względem odniesienia +13% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

Powiat wadowicki

Handel i rozrywka Sklepy spożywcze i apteki


* Parki
*
-18% względem odniesienia +8% względem odniesienia +40% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

Stacje i przystanki Miejsca pracy Miejsca zamieszkania

-27% względem odniesienia -28% względem odniesienia +9% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

* Dane dotyczące niektórych dni na wykresie nie spełniają wymagań związanych z jakością i prywatnością.
Powiat wielicki

Handel i rozrywka Sklepy spożywcze i apteki Parki

-12% względem odniesienia +1% względem odniesienia -38% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

Stacje i przystanki Miejsca pracy Miejsca zamieszkania

+6% względem odniesienia -38% względem odniesienia +15% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

proszowicki

Handel i rozrywka
* Sklepy spożywcze i apteki
* Parki
*
-7% względem odniesienia +5% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

Stacje i przystanki
* Miejsca pracy Miejsca zamieszkania
*
-33% względem odniesienia +7% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

* Dane dotyczące niektórych dni na wykresie nie spełniają wymagań związanych z jakością i prywatnością.
tarnowski

Handel i rozrywka Sklepy spożywcze i apteki


* Parki
*
-10% względem odniesienia +14% względem odniesienia +38% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

Stacje i przystanki Miejsca pracy Miejsca zamieszkania

-44% względem odniesienia -29% względem odniesienia +10% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

Tarnów

Handel i rozrywka Sklepy spożywcze i apteki Parki

-32% względem odniesienia -8% względem odniesienia -19% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

Stacje i przystanki Miejsca pracy Miejsca zamieszkania

-38% względem odniesienia -33% względem odniesienia +11% względem odniesienia

+80% +80% +80%

+40% +40% +40%


Poziom Poziom Poziom
odniesienia odniesienia odniesienia
-40% -40% -40%

-80% -80% -80%


pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10 pt., 18.09 pt., 9.10 pt., 30.10

* Dane dotyczące niektórych dni na wykresie nie spełniają wymagań związanych z jakością i prywatnością.
Informacje o danych Ochrona prywatności
Te raporty pokazują, jak zmienia się liczba i długość Te raporty zostały tak opracowane, by były pomocne,
wizyt w różnych miejscach w porównaniu z poziomem a jednocześnie nie naruszały naszych
odniesienia. Obliczamy te zmiany, korzystając z takich rygorystycznych zasad dotyczących ochrony
samych sumarycznych i zanonimizowanych danych prywatności. Na żadnym etapie nie są udostępniane
jak te, których używamy do pokazywania w Mapach żadne informacje umożliwiające identyfikację
Google popularnych godzin w różnych miejscach. konkretnej osoby – takie jak lokalizacja, kontakty czy
pokonane trasy.
Zmiany zachodzące każdego dnia są porównywane
z wartością poziomu odniesienia dla danego dnia Statystyki zawarte w raportach są opracowywane na
tygodnia: podstawie sumarycznych, zanonimizowanych
zbiorów danych pochodzących od użytkowników,
● Poziomem odniesienia jest wartość mediany dla którzy włączyli (domyślnie wyłączone) ustawienie
odpowiedniego dnia tygodnia w 5-tygodniowym Historia lokalizacji. Użytkownicy mogą w dowolnym
okresie od 3 stycznia do 6 lutego 2020 r. momencie wyłączyć to ustawienie na swoim koncie
Google i usunąć dane Historii lokalizacji z osi czasu.
● Raporty przedstawiają trendy z kilku tygodni, przy
czym najnowsze dane pochodzą sprzed około 2–3 dni Przy tworzeniu raportów korzystamy z technologii
(tyle trwa przygotowanie raportu). anonimizacji najwyższej klasy – tej samej, której
używamy na co dzień w naszych usługach i która
Dane uwzględniane w obliczeniach zależą od
zapewnia prywatność i bezpieczeństwo danych
ustawień użytkownika oraz jego połączenia. Dane
o aktywności. W raportach wykorzystywana jest
muszą także przekroczyć próg umożliwiający
prywatność różnicowa, która dodaje losowe
zachowanie prywatności. Jeśli próg umożliwiający
informacje do naszych zbiorów danych, dzięki czemu
zachowanie prywatności nie jest przekroczony (tzn.
możliwe jest uzyskanie wysokiej jakości wyników bez
ruch w danym miejscu jest zbyt mały, by można było
identyfikowania konkretnych osób. Te środki ochrony
zapewnić anonimowość), nie pokazujemy zmiany
prywatności sprawiają też, że nie udostępniamy
dziennej.
bezwzględnej liczby wizyt.
Uwzględniamy kategorie miejsc, które są związane
z niezbędnymi usługami oraz mogą przydać się Dodatkowe materiały
w działaniach służących zachowaniu dystansu.
Aby dowiedzieć się, jak najlepiej wykorzystać raport
Obliczamy trendy na podstawie danych
w pracy, przejdź do Centrum pomocy raportów na
pochodzących od użytkowników, którzy mają na
temat przemieszczania się.
swoich kontach Google włączoną Historię lokalizacji,
a więc dane reprezentują tylko pewną próbę populacji Najnowszy raport można znaleźć na stronie
naszych użytkowników. Tak jak w przypadku każdej google.com/covid19/mobility.
próby, nasze dane mogą nie być reprezentatywne dla
szerszej populacji.

Stale ulepszamy nasze raporty, w miarę jak miejsca


się zamykają i ponownie otwierają. Zaktualizowaliśmy
sposób obliczania zmian w kategoriach Sklepy
spożywcze i apteki, Handel detaliczny i rozrywka,
Stacje transportu publicznego oraz Parki.
W regionach opublikowanych przed majem 2020 roku
dane mogą zawierać stałe przesunięcie (w górę lub
w dół) zaczynające się między 11 a 18 kwietnia
2020 roku.