Vous êtes sur la page 1sur 3

FORMULE TRIGONOMETRIE

CLASA a IX-a
FORMULE FUNDAMENTALE
1. sin   cos   1 2. tg ctg  1
2 2

FORMULE PRIMUL CADRAN


 
sin(   )  cos  cos(   )  sin 
3. 2 4. 2
 
tg (   )  ctg ctg (   )  tg
5. 2 6. 2
7. VALORI FUNCŢII TRIGONOMETRICE ÎN CERCUL TRIGONOMETRIC
    3 α CI CII CIII CIV
0 6 4 3 2
 2 2
sin + + - -
sin 0 1 2 3 1 0 -1 0
2 2 2 cos + - - +
co 1 3 2 1 0 -1 0 1
s 2
2 2 tg + - + -
tg 0 3 1 3 / 0 / 0
3 ctg + - + -
ctg / 3 1 3 0 / 0 /
3

DEFINIŢII ÎN TRIUNGHIUL DREPTUNGHIC:


cat.op. cat.alat. cat.op.
8. sin  = ipot 9. cos  = ipot 10. tg  = cat.alat
cat.alat. sin  cos 
tg  ctg 
11. ctg.  = cat.op 12. cos  13. sin 
REDUCERE LA PRIMUL CADRAN
14. sin(   )  sin  15. cos(   )   cos  16. tg (   )  tg
17. ctg (   )  ctg 18. sin(   )   sin  19. cos(   )   cos 
20. tg (   )  tg 21. ctg (   )  ctg 22. sin(2   )   sin 
23. cos(2   )  cos  24. tg (2   )  tg 25. ctg (2   )  ctg
PARITATE/IMPARITATE
26. sin( )   sin  27. cos(  )  cos 
28. tg (  )  tg 29. ctg ( )  ctg
FORMULE PTR. FUNCŢII TRIGONOMETRICE DE SUME/DIFERENŢE
30. sin(   )  sin  cos   sin  cos 
31. sin(   )  sin  cos   sin  cos 
32. cos(   )  cos  cos   sin  sin 
33. cos(   )  cos  cos   sin  sin 
tg  tg  tg  tg 
tg (   )  tg (   ) 
34. 1  tg tg  35. 1  tg tg 
c tg ctg   1 c tg ctg   1
ctg (   )  ctg (   ) 
36. ctg   ctg 37. ctg   ctg
TRANSFORMAREA SUMELOR/DIFERENŢELOR ÎN PRODUS
   
sin   sin   2sin cos
38. 2 2
   
sin   sin   2sin cos
39. 2 2
   
cos   cos   2 cos cos
40. 2 2
       
cos   cos   2sin sin  2sin sin
41. 2 2 2 2
sin(   ) sin(   )
tg  tg   tg  tg  
42. cos  cos  43. cos  cos 
sin(   ) sin(    )
ctg  ctg   ctg  ctg  
44. sin  sin 
45. sin  sin 
FORMULE PENTRU ARCUL DUBLU/TRIPLU
46. sin(2 )  2sin  cos 
48. cos(2 )  cos   sin   2cos   1  1  2sin 
2 2 2 2

2tg ctg 2  1
tg (2 )  ctg (2 ) 
49. 1  tg 2 50. 2ctg
TRANSFORMAREA PRODUSELOR ÎN SUMĂ/DIFERENŢĂ
1
sin  cos    sin(   )  sin(   ) 
51. 2
1
cos  cos    cos(   )  cos(   ) 
52. 2
1
sin  sin    cos(   )  cos(   ) 
53. 2
FORMULE PENTRU ARCUL DUBLU ÎN FUNCŢIE DE TANGENTA ARCULUI PE JUMĂTATE
2tg 1  tg 2
sin 2  cos 2 
54. 1  tg 2 55. 1  tg 2
2tg 1  tg 2
tg (2 )  ctg 2 
56. 1  tg 2 (identică cu formula 49.) 57. 2tg
FORMULE PENTRU JUMĂTĂŢI DE ARC
 1  cos 
sin  
58. 2 2
 1  cos 
cos 
59. 2 2
 sin  1  cos  1  cos 
tg   
60. 2 1  cos  sin  1  cos 

ALTE FORMULE
2t 1−t 2 sin α
61. sin α = 1+ t2 62. cos α = 1+t 2
63. tg α = ± √1−sin2 α

1 tg α
63. cos α =± √1+tg 2 α 64. sin α =± √1+tg2 α , t=tg α/2

Vous aimerez peut-être aussi