Vous êtes sur la page 1sur 3

Mândru-i cerul

Iulian Cârstoiu

Andantino q = 96
œ œ œ œœ œ œ
Sopran
2
&4 œ œ œ œ™ œJ œ œ™ œj œ œ œ œ œ
1.Mân - dru-i ce - rul ca ar - gin - tul Plin de ste - le-n - po - do - bi - tu

° >œ œ œ™ œj œœ œœ
9
3 2 œœ
S. & œ œ œ 4œ ˙ 4œ œ œ ˙ œœ œ
Co - rin - de mi-s Doam - ne 2.Toa - te mân - dru stră - lu - ces - cu

3 2
A.
¢& ∑ 4 ∑ 4 ∑ œ œ œ œ œ œ
2.Toa - te stră - lu -

° œ œ j
>
œœ œœ œ œœ œ œ
15
3 2
S. & œ œœ œ™ œJ œœ œœ œ œ œ 4œ ˙ 4
și-n - tre e - le-a - șa gră - ies - cu Co - rin - de mi-s Doam ne.

3 2
A.
¢& œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ ˙
4 4
cesc și-n - tre e - le-a - șa gră - ies - cu Co - rin - de mi-s Doam ne.

° 2 œj œœ
œ œœ
œ™ œœ
21

T. & 4 œ
˙ œœ œœ œ œœ œœ œ
‹ 3.Tu, lu - cea - fă - rul de sea - ră, Un - de mergi

? 42 œ œ œ œ œ œ
¢
B. ∑ œ œ œ
3.Tu lu - cea - fă - rul, Un - de

° j œœ ™™ 42
26

T. & œ™ œJ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œ 43 œ ˙
‹ în gra - bă ma - re, Co - rin - de mi-s Doam - ne.

? œ œ œ œ œ œ œ œ 43 œ ˙ ™™ 42
¢
B.
œ œ
mergi în gra - bă ma - re, Co - rin - de mi-s Doam - ne.
Copyright © Cantus Mundi 2018
° ™2
2

œj œœ
& ™4 œ œ œ
œ œ™ œœ j
31
˙ œœ œœ œ œœ œœ œ œ™
S. œJ
6.Merg ca să-i că lă - u - zes - cu, Pân` la Fi ul

& ™™4 œ œ œ
- -

2 ˙ œ œ œ œ œ œ œ j
A. œ™ œ
6.Merg ca să-i că lă - u - zes - cu, Pân` la Fi ul

™2
- -

T. & ™4 œ
œ ˙˙ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ ˙
‹ 6.Merg ca să-i că lă - u - zes - cu, Pân` la Fi ul

? ™™42 œ œ œ
- -

˙˙ œ œ ˙ œ œ
¢
B.
œ œ œ

° œ >
6.Merg ca să-i că - lă - u - zes - cu Pân` la Fi - ul

œœ ™™ 42
37
œœ œœ œ œœ œœ œœ 3
S. & œ œ 4œ ˙

™™ 42
cel ce - res - cu, Co - rin - de mi-s Doam - ne.

œ œ 3 ˙
A. & œ œ œ > œ œ œ 4œ
cel ce res cu, Co - rin - de mi-s Doam - ne.

™™ 42
- -

>œ œ 3
& œ œ œ œ œ œ 4œ ˙
‹ cel
T.

ce res cu, Co - rin - de mi-s Doam - ne.

™™ 42
- -

? œ œ œ >œ œ œ 3 ˙
¢
B. œ œ 4œ
cel ce - res - cu, Co - rin - de mi-s Doam - ne.

° 2
Reluare

œ œ
œ™ œ œ œ j
41
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
p
S. &4 œ J œ™
1.Mân - dru-i ce - rul ca ar - gin - tul Plin de ste - le-n - po - do -

2 ∑ œ œ ˙ ˙
A. &4 ˙ ˙ ˙
M M

2 ˙˙ œ œ ˙ œ œ œ ˙ œ œ
&4 ∑

T.

M M

? 42 ˙˙ ˙ ˙ œ œ œ ˙ œ œ
¢
B. ∑
M M
° œ
3
U
œ œ >œ œ œ ™™ 42 œœ œœ œœ œ 43 œ
48
3
rall. ppp
S. & œ 4œ ˙ ˙

U
™™ 42 œ œ
bi - tu Co - rin - de mi-s Doam - ne. Co - rin - de mi-s Doam - ne.

œ œ œ œ 43 œ 3
rall. ppp
A. & œ œ œ >
˙ œ œ 4œ ˙
Co - rin - de mi-s Doam - ne. Co - rin - de mi-s Doam - ne.
U
>œ œ œ œ 3 œ ™™ 42 œ œ œ œ 43 œ
rall. ppp
& ˙ 4 ˙ ˙

T.

Co - rin - de mi-s Doam - ne. Co - rin - de mi-s Doam - ne.

? œœ œ >œ œ œ œ 3 œ ˙ ™™ 42 œ œ œ œ 43 œ U
¢
rall. ppp
B. 4 ˙
Co - rin - de mi-s Doam - ne. Co - rin - de mi-s Doam - ne.

4. Trei crai de la răsăritu


De Hristos au auzitu,

5.Și la cale au pornitu,


Dar pe drum s-au rătăcitu.

6.Merg ca să-i călăuzescu,


Pân` la Fiul cel cerescu,

7. La Hristos ca să se-nchine,
Care-aduce-n lume bine.