Vous êtes sur la page 1sur 4

Mpiray Dinidinika Miara-Miaina amin'i Kristy

CVX - MDMK
FILAN-KEVITRA DIOSEZY MOROMBE 2019
"ATAOVY AMIN'NY ANARAN'I JESOA TOMPO IZAY ATOANAREO REHETRA" (Kol 3, 17)
Déput Fin Durée Fahatongavana Andro - I Andro II Andro - III Andro IV Fodiana
9/23/2019 9/24/2019 9/25/2019 9/26/2019 9/27/2019 9/28/2019
05h30 06h00 30' Fifohazana Fifohazana Fifohazana Fifohazana Fifohazana
06h00 06h30 30' Vavaka maraina Vavaka maraina Vavaka maraina Vavaka maraina Vavaka maraina
06h30 07h15 45' Lamesa Lamesa Lamesa Lamesa
07h15 07h45 30' Sakafo maraina Sakafo maraina Sakafo maraina Sakafo maraina Sakafo maraina
Sorona Masina Kabary Pastoralin'ny
08h00 08h30 30' Asam-baomiera Fifidianana KP Diosezy
fanokafana Fiaakaviana
08h30 09h00 30' Cocktail Fmpakaran-teny
09h30 09h45 15' PAUSE PAUSE PAUSE
09h45 10h00 15' Regelement intérieur
10h15 10h30 15' Asam-baomiera
Pastoralin'ny Diosezy Tsoan-kevitra
Fampakaran-teny, Fandravonana SORONA MASINA
Fampianarana + reflexion
10h30 11h30 60' Tsoan-kevitra, FANIRAHANA
personnelle
Fandravonna
12h00 SAKAFO SAKAFO SAKAFO SAKAFO
14h00 15h00 60' Sori-dalana (conférence) FODIANA
TATITRA ARA-POSTERA AID
15h00 15h30 30' Karisma
KORANA
15h30 16h30 60' Fandraisam-bahiny PAUSE PAUSE PAUSE
Ampitsangatsanganana
Evaluation Hafatrafatra farany (Ahoana
16h30 17h15 45' Fampiasam-panahy
MDMK ny fampiasana azy)
17h15 17h45 30' Vavaka hariva Vavaka hariva Vavaka hariva Vavaka hariva

Sakafo Kabary
19h00 19h30 30' fiarahabana, Filazana Sakafo Sakafo Sakafo Sakafo
programa
19h30 20h00 30' Jery todika ny andro Jery todika ny andro Jery todika ny andro Jery todika ny andro Jery todika ny andro
21h00 Fatoriana Fatoriana Fatoriana Fatoriana Fatoriana
FAHATONGAVANA
Tanadava Station ANDAVADOAKA
JEANNE Georgette Aramndine RAVAONIRINA
ODETTE Romaine ELDI Solo
BERY CELINE
FLORENCE

AMBAHIKILY MANJA
ZAFILAHY Fanentea Edouard CHARLES Emile
RASOANANDRASNA Anne Marie Eveline
RAZAFIMAHATRATRA Louis

MOROMBE BEFANDRIA
RAZAFINIRINA Eveline RATSIMADNDRESY Bernadette
ZEMENY Vaonandrasana RAKOTOVAO Théodosie
RAKALAVAO Zafinirina Eulalie

FANJAKANA Beroroha ANTANIMIEVA


RAZANASOLO Martin BAILLON
MANALISOA Ruffine BANA
RAHARIMALALA Norbertine ODETTE

ANDRANOPASY
FLORINE
MARIE Auguste
RASOLONANDRSANA Herbert

ANKAZOABO
PIERRE

BEROROHA
AMELIE Kembara
MARCELLINE Zafisoa
Sahondra Aimée
FANDAMINANA ASA
Andro Fanadiovana Vavaka SAKAFO +RANO LAMESA

Mb. Terezin'i Jesoa Victoire Md. ANTOINE de


Voalohany Md. Jacques Berthier
zazakely RASOAMANARIVO Padoue

Victoire Mb. Terezin'i Jesoa Md. ANTOINE de


Faharoa Md. Jacques Berthier
RASOAMANARIVO zazakely Padoue

Md. ANTOINE de Mb. Terezin'i Jesoa Victoire


Fahatelo Md. Jacques Berthier
Padoue zazakely RASOAMANARIVO

Md. ANTOINE de Victoire Mb. Terezin'i Jesoa


Fahaefatra Md. Jacques Berthier
Padoue RASOAMANARIVO zazakely