Vous êtes sur la page 1sur 1

PLOVI BARKO

horvát népdal

## 4 « «« «« « « « «« «« «« ««
4 «
ˆ
« «
ˆ
œ
» «
ˆ
œ
» «
ˆ
« «
ˆ
«
l œ»»
==========================================
l& “ { œ»» «
ˆ
«
œ»» «
ˆ
œ
» ˆ«»œ l ˙
« ˙«˙» ={”
»» »» œ»» » » »» _ » ˙»» »»
l “ » » l » l » ”
l “ Úsz - szál
Plo - vi bar - ko
l mély
du - bo - ko - je
l ár
mo - re.

l “ «« l « l ”
bár - ka, a ten - ger - ja.
˙
« « «
l # 4“ _ _»˙» l ˙« b˙»» l «˙« ˙»» ”
l? # 4 “{ w w l w
l
========================================== ={”
Plo - vi bar - ko mo - re
Úsz - szál bár - ka, úsz - szál!

## ««˙« «« «« ««« «« ««˙« «« «« ««« « ««


˙
»
»
˙ ˙»» «
ˆ «œ̂»» œ̂»»» _»˙«˙
==========================================
l& »» l œ»» l »»˙
»
»
˙ ˙»» l ˆœ»»« «œ̂»» œ̂»»» _«ˆ«œ» ˆœ»« l ««j
ˆ
«
Jœ»»
««˙ .
«˙»» . =”
» » » » »
» » » » » »
» »
» » »
l l l l l ”
l An - ko, l An ci - ce l Du - so l i sr - ce l mo -
- je. ”
l An - ko,
l An - csi - ka
l lel - kem
l és drá - ga
l szí -vem.

˙
»
_
l # »˙» _ ˙
»
»˙» _
l œ»»œ
» _ œ
»
»œ» ˙»» _˙
»
l »˙» _ ˙
»
»˙» _
l «« »«
ˆ
« œ
»
_ «
˙«« l œ»» J ˙»» .. ”
l? # » » l » »
========================================== » l » » l ˆ
« œ
»
»» «
˙« l »» œ
J
» ˙
»
»» =”
An - ko, An - ci - ce Du - so i sr - ce mo - je.
An - ko, An- csi - ka lel - kem és drá - ga szí -vem.

2. Plovi barka i u barci Anka....... 2.Jön a bárka, Anko ott áll rajta.......

3. Tvoje oko k' o more duboko...... 3. Pillantásod sötét, mint a tenger.........

Vous aimerez peut-être aussi