Vous êtes sur la page 1sur 2

5 4 3 2 1

C2 C4
28VH_MOTF

4.7nF U1 4.7nF
1 9 MOT_SUP_ELH
+IN +OUT
28VL_IN 2 8
C1 PC +S
K1
10A-EMI FILTER 3 7
DS1 FL1 A1 0.2uF PR SC
192D0350-CML 1 28VH_EGCU_SENS_F A2 4 6
14 B1 -IN -S
FL2 2 B2 5 MOT_SUP_ELL
28VH_EGCU_SENS CH -OUT
EGCU-J1(PWR_IN) CB1 15 C1
28VH_EGCU_SENS
3 C2 VICOR 28V 500W C5
1 28VH_IN 1 2 FL3 16 28VL_EGCU_SENS_F SW1 C3
CKT BREAK-10A 4 -X2 4.7nF
D7 17 1 2 +X1
28VL_EGCU_SENS
D 4 28VL_IN 1N6283 FL4 5 28VH_MOTF 4.7nF D
18 EL-MOT-SW 4680 754 701 67-25A POWER SUPPLY ADJ PCB-1

FILTER CARD-
1753 006 011 24
28VH_MOTF
6
FL5 19 SW2 1753 003 002 30
28VL_EGCU_SENS 28VH_MOTOR
5 7
20 1 2
28VL_IN FL6 8 28VH_MOTF C7 C9
6 21 28VL_MOTF AZ-MOT-SW K2
9
22 A1
28VL_MOTOR
2 D6 FL7 10 A2
23 B1 4.7nF U2 4.7nF
1N6283
CB2 11 B2 1 9 MOT_SUP_AZH
3 28VH_IN 1 2 24 C1 +IN +OUT
CKT BREAK-20A 12 C2 2 8
FL8 25 C6 PC +S
28VL_MOTOR
D38999/24WE6PN(17A) 13 -X2 3 7
+X1 0.2uF PR SC
FL9 28VH_MOTF 4 6
FC-P1 RELAY-25A -IN -S
FL10 5 MOT_SUP_AZL
CH -OUT
VICOR 28V 500W C10
28VH_MOTOR
C8
4.7nF

INPUT FILTER ASSY


FL11
4.7nF
POWER SUPPLY ADJ PCB-2
FL12
1753 003 002 30

EGCU-J7(TEST)
EGCU-J2(SIGNAL) EGCU-J3(SENS_PWR) EGCU-J4(DRIVE_PWR) EGCU-J5(VID) EGCU-J6(LAN)
1 GND_DSP_SCCM
1 +5V_DSP_GCM 1 28VH_TI 1 1 1 2 +5V_DSP_SCCM
5VH_ENC SENS_SUP_H MOT_AZ+ PHYMediaX_Pin1
2 GND_DSP_GCM 2 28VL_TI 2 2 3 GND_DSP_SCCM
5VL_ENC SENS_SUP_L MOT_AZ+ PHYMediaX_Pin2 C12 C14
3 3 28VH_LRF 3 2 3 4 +15V_DSP_SCCM 28VH_GCM
TR_DATA+ SENS_SUP_H MOT_AZ+ PHYMediaX_Pin3
4 4 28VH_LRF 4 4 5 -15V_DSP_SCCM
TR_DATA- SENS_SUP_H MOT_AZ+ PHYMediaX_Pin4
C 5 5 28VH_LRF 5 3 VT_OUT2+ 5 6 28VH_SCCM C
TR_CLK+ SENS_SUP_H MOT_AZ- PHYMediaX_Pin5 DSP_TXD1
6 6 28VL_LRF 6 6 7
TR_CLK- SENS_SUP_L MOT_AZ- PHYMediaX_Pin6 DSP_RXD1 4.7nF 4.7nF
7 +5V_DSP_GCM 7 28VL_LRF 7 4 VT_OUT2- 7 8 GND_DSP_SCCM 28VH_EGCU_SENS_F U3
5VH_ENC SENS_SUP_L MOT_AZ- PHYMediaX_Pin7

SCCM
8 GND_DSP_GCM 8 28VL_LRF 8 8 9 ETH_TXD 1 9 SENS_SUP_H
5VL_ENC SENS_SUP_L MOT_AZ- PHYMediaX_Pin8 +IN +OUT
9 9 28VH_CCD 9 5 10 ETH_RXD
EL_DATA+ SENS_SUP_H MOT_EL+ LRF_VID+
10 10 28VL_CCD 10 CIR-RJ45 11 GND_DSP_SCCM 2 8
EL_DATA- SENS_SUP_L MOT_EL+ PC +S
11 11 28VH_FOG 11 6 LRF_VID- 12 C11
EL_CLK+ SENS_SUP_H MOT_EL+ VT_SPARE_RXD
12 12 12 13 3 7
EL_CLK- SENS_SUP_L MOT_EL+ VT_SPARE_TXD PR SC
13 13 13 7 VT_OUT1+ 14 0.2uF
TR_FOG_OUT+ MOT_EL- GND_INV_SCCM
14 14 14 15 4 6
TR_FOG_OUT- MOT_EL- ADC-IN1 -IN -S
15 15 15 8 VT_OUT1- 16
TR_FOG_TEST MOT_EL- ADC-IN2
16 16 16 17 5 SENS_SUP_L
COM_FOG MOT_EL- ADC-IN3 CH -OUT
17 17 17 CIR-RP FB4 18 28VL_EGCU_SENS_F
EL_FOG_OUT+ ADC-IN4
18 18 18 19 ETH_IN1- VICOR 28V 500W C15 28VL_GCM
EL_FOG_OUT- GPIO_IN_1-
19 20 ETH_IN2- C13
EL_FOG_TEST GPIO_IN_2-
20 CON18-5A CON18-5A 21 ETH_IN3- 4.7nF 28VL_SCCM
COM_FOG GPIO_IN_3-
21 22 ETH_IN4-
TI_VID_IN+ GPIO_IN_4-
22 23 ETH_IN1+ 4.7nF
TI_VID_IN- GPIO_IN_1+
23 24 ETH_IN2+
TI_TX- GPIO_IN_2+
24 25 ETH_IN3+
TI_DGND GPIO_IN_3+
25 26 ETH_IN4+ POWER SUPPLY ADJ PCB-3
TI_RX- GPIO_IN_4+
26 27 ETH_OUT1
TI_RX+ GPIO_OUT_1 1753 003 002 30
27 28 ETH_OUT2
TI_TX+ GPIO_OUT_2
28 29 ETH_OUT3
LRF_TX+ SENS_SUP_H SENS_SUP_L GPIO_OUT_3
29 30 ETH_OUT4
LRF_TX- GPIO_OUT_4
30 FAN 31
LRF_GND
31 32 MB-SCCM-J5 MB-SCCM-J6
LRF_RX+
32 33 MB-SCCM-J7
LRF_RX-
33 1 2 34 1 1 ETH_IN1-
LRF_VID+ 28VH_SCCM GPIO_IN_1-
34 35 2 2 ETH_IN2- 1 VT_OUT1+
LRF_VID- 28VH_SCCM GPIO_IN_2-
35 36 3 3 ETH_IN3- 2 VT_OUT1-
LRF_CGND 28VL_SCCM GPIO_IN_3-
36 37 4 4 ETH_IN4- 3
28VL_SCCM GPIO_IN_4-
37 FAN-DC-28V 38 5 5 4 VT_OUT2+
COM_FOG
38 39 6 6 5 VT_OUT2-
CCD_ISO_GND_422 EL_FOG_TEST GND_INV_SCCM
39 40 EL_FOG_OUT+ 7 7 6
CCD_RX+

GCM
40 41 EL_FOG_OUT- 8 8 7
CCD_RX-
41 42 9 9 GND_DSP_SCCM 8 VIDEOAUX1 TI_VID_IN+
CCD_TX+ TR_FOG_TEST GND_INV_SCCM
42 43 TR_FOG_OUT+ 10 GND_DSP_SCCM 10 9 TI_VID_IN-
CCD_TX-
43 44 TR_FOG_OUT- 11 +5V_DSP_SCCM 11 ETH_OUT1 10
TV_VID_IN- GPIO_OUT_1
44 45 12 GND_DSP_SCCM 12 ETH_OUT2 11
TV_VID_IN+ +5V_DSP_GCM GPIO_OUT_2
45 LS_EL- 46 13 +15V_DSP_SCCM 13 ETH_OUT3 12
GND_DSP_GCM GPIO_OUT_3
B 46 LS_EL+ 47 ADC3+ 14 -15V_DSP_SCCM 14 ETH_OUT4 13 B
GPIO_OUT_4
47 48 ADC3- 15 LRF_TX+ 15 14
DSP_RXD5+
48 49 DAC2- 16 LRF_TX- 16 15 VIDEOMAIN1 TV_VID_IN+
DSP_RXD5-
49 50 DAC2+ 17 LRF_RX+ 17 16 TV_VID_IN-
DSP_TXD5+
50 51 DAC1- 18 LRF_RX- 18 17
DSP_TXD5- GND_INV_SCCM
51 +5V_DSP_GCM 52 DAC1+ 19 19 ETH_TXD 18
FOG_+5V
52 GND_DSP_GCM 53 DSP_RSTXD 20 TI_TX- 20 ETH_RXD 19
FOG_GND DSP_RXD4-
53 +15V_DSP_GCM 54 DSP_RSRXD 21 TI_TX+ 21 GND_DSP_SCCM 20
FOG_+15V DSP_RXD4+
54 -15V_DSP_GCM 55 GND_DSP_GCM 22 TI_RX- 22 21
FOG_-15V DSP_TXD4-
55 GND_DSP_GCM 23 TI_RX+ 23 ETH_IN1+ 22
FOG_GND DSP_TXD4+ GPIO_IN_1+ GND_INV_SCCM
CON55-3A 24 24 ETH_IN2+ 23
GPIO_IN_2+
CON55-3A 25 CCD_RX+ 25 ETH_IN3+ 24
DSP_TXD3+ GPIO_IN_3+
26 CCD_RX- 26 ETH_IN4+ 25
DSP_TXD3- GPIO_IN_4+ VT_SPARE_RXD
27 CCD_TX+ 27 26
MB-GCM-J6 28 CCD_TX-
DSP_RXD3+
28 27
VT_SPARE_TXD
DSP_RXD3-
29 29 28
1 30 30 29
20 TR_DATA+ 31 31 30
TR_FOG_OUT+
2 32 32 31
MB-GCM-J5A 21 TR_DATA- 33 33 32
TR_FOG_OUT-
DFC-P2 3 TR_CLK+ 34 34 33
26 25 +5V_INV_GCM 22 35 TEST1_TXD 35 34
DSP_TXD1
8 27 24 4 TR_CLK- 36 TEST1_RXD 36 35
MOTOR_AZ+ DSP_RXD1
15 28 23 GND_INV_GCM 23 37 GND_DSP_SCCM 37 36
7 29 22 5 38 38 37
14 MB-GCM-J4 30 21 24
COM_FOG
39
ADC-IN1
39 38 DSP_TXD14+
MOTOR_AZ- GND_DSP_GCM ADC-IN2 SCCM_GCM_TX+
6 8 31 20 6 40 40 39 DSP_TXD14-
EL_FOG_TEST ADC-IN3 SCCM_GCM_TX-
DRIVE FILTER CARD

13 15 32 19 5VH_ENC 25 41 41 40 DSP_RXD14+
MOTOR_EL+ MOT_SUP_ELH +5V_DSP_GCM ADC-IN4 SCCM_GCM_RX+
5 7 33 18 7 EL_FOG_OUT+ 42 42 41 DSP_RXD14-
SCCM_GCM_RX-
12 14 34 17 26 43 43 42
MOTOR_EL- MOT_SUP_ELL COM_FOG
4 6 35 16 8 EL_FOG_OUT- 44 44 43
EL_FOG_TEST
11 13 36 15 EL_FOG_OUT+ 27 44
MOTOR_EL+ DAC1+
3 5 37 14 EL_FOG_OUT- 9 LS_EL-
175308300790

DAC1-
10 12 DAC2+ 38 13 5VL_ENC 28 CONN FLEX 44 CONN FLEX 44
MOTOR_EL- TR_FOG_TEST GND_DSP_GCM
2 4 DAC2- 39 12 TR_FOG_OUT+ 10 CONN FLEX 44
GND_DSP_GCM
9 11 ADC3- 40 11 TR_FOG_OUT- 29
MOT_SUP_AZH
1 3 ADC3+ 41 10 11 LS_EL+
+5V_DSP_GCM
10 42 9 30 MB-SCCM-J11
MOT_SUP_AZL GND_DSP_GCM 28VH_GCM
DFC-P1 2 43 8 12 1
+15V_DSP_GCM 28VH_GCM TD0_P PHYMediaX_Pin1
9 SCCM_GCM_TX+ DSP_RXDH 44 7 31 2
MOTOR_AZ+ -15V_DSP_GCM 28VL_GCM TD0_N PHYMediaX_Pin2
MOT_AZ+ 8 1 SCCM_GCM_TX- DSP_RXDL 45 6 GND_INV_GCM 13 1 VT_OUT1+ 1 TV_VID_IN+ 1 TI_VID_IN+
A MOTOR_AZ- 28VL_GCM A
15 SCCM_GCM_RX+ DSP_TXDH 46 5 +5V_INV_GCM 32 3
TD1_P PHYMediaX_Pin3
7 DSP_TXDL 47 4 14 MB-SCCM-J10 MB-SCCM-J8 MB-SCCM-J9 6
MOT_AZ- 14 DRIVE CONNECTOR SCCM_GCM_RX-
GND_DSP_GCM 48 3
28VH_GCM
33 EL_DATA+ TD1_N PHYMediaX_Pin6

2
3

4
5

2
3

4
5

2
3

4
5
6 DSP_RSRXD 49 2 28VL_GCM 15 4
EL_DATA- TD2_P PHYMediaX_Pin4
MOT_EL+ 13 50 1 34 VT_OUT1- TV_VID_IN- TI_VID_IN- 5
DSP_RSTXD 28VH_GCM TD2_N PHYMediaX_Pin5
5 16 EL_CLK+
MOT_EL- 12 35 7
28VL_GCM TD3_P PHYMediaX_Pin7
4 17 EL_CLK- 8
TD3_N PHYMediaX_Pin8
11 TEST CONNECTOR 36
28VH_GCM
3 18 RJ45
+5V_DSP_GCM
10 37
28VL_GCM
2 19
TR_FOG_TEST
9
1 MOTHER BOARD- EOTS SCCM- Title
PEDESTAL CONNECTOR EOTS-QRSAM SYSTEM & GIMBAL CONTROL UNIT
1753 052 066 84
SERVO MOTHER BOARD-1753 006 012 21 BACK-END CONNECTORS
Size
A2
Document Number
1750 010 808 38
Rev
P1

BACK-END CONNECTORS Date: Saturday, September 10, 2016 Sheet 1 of 1


5 4 3 2 1
D