Vous êtes sur la page 1sur 2

Cicha noc

kolęda w opracowaniu
na 2 flety

Opracował: Rafał Kłoczko


Korekta: Jakub Lis
Cicha noc
F.X. Gruber (1787-1863)
opr. Rafał Kłoczko

° ### 6 œ ™
kor. Jakub Lis

Ϫ Ϫ
Lento tranquillo
œ œ œ œ ‰
Flauto I & 8 œ
p più p

### 6 œ ™
Flauto II ¢ & 8 œ œ œ™ œ™ œ ‰
p più p

° ### œ ™ œ œ œ ™ œ™ œ œ œ™
œ œ œ œ œ œ œ™
3

& J J J
pp

### œ ™ œ œ œ™ œ œ œ™ œ œ œ œ™
Ϫ
j
¢& œ œ œ œ
J
pp

° ### œ œ œ™ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ™ œ œ œ
7

& J œ J œ
J J

### œ œ œ™ œ œ œ™ œ œ œ j
œ œ œ œ™ œ œ œ™ œ œ œ j
¢ & J J œ

œ œ œ œ œ™ œ™ œ™ œ œ™ œ
° ### œ
œ œ™
j
11

& J œ œ ‰ ‰
mf pp

œ œ œ™
‰ ‰ ™ œ œ œ œj ‰ ‰
### œ œ
¢ & œ œ œ ‰ œ
œ œ œ
mf pp

© nutowo.pl