Vous êtes sur la page 1sur 40

CATALOGUE

EDITION LIBRAIRIE MIXTE

Juillet 2017
La librairie mixte ou la plus vieille
librairie de Madagascar

Ouverte en 1940 par Rakotozaka Jacques, la


librairie mixte est la première librairie laïque de
Madagascar. La librairie offre une grande
panoplie d’ouvrages : éducation, littérature, loisir,
analyse politico-socio-culturelle, art, économie,…

En 77 ans d’existence, la librairie Mixte a


participé avec passion à la promotion des
ouvrages malgaches destinés pour toutes les
catégories d’âges. C’est elle qui a lancé les
auteurs majeurs comme ED. ANDRIAMALALA,
Clarisse RATSIFANDRIAMANANA, Andry
ANDRAINA

En trois générations, elle ne cesse de promouvoir


les livres à Madagascar, surtout en innovant pour
le plaisir des lecteurs.
Librairie Mixte : Ny Fivarotam-boky
malagasy voalohany

Trano fivarotam-boky voalohany tsy miankina eto


Madagasikara, nosokafan’ i Rakotozaka Jacques,
ny taona 1940.

Boky fianarana, literatiora, boky torohevitra


isankarazany, boky famelabelaran-kevitra,
fiompiana, nahandro sns no hita ao amin’ny
Librairie Mixte.

Mananika ny faha 77 ans eo amin’ny tontolon’ ny


boky ny Librairie Mixte amin’izao fotoana izao.Ny
fampiroborobona ny boky malagasy dia anisan’ny
tanjona lehibe an’ity trano fivarotam-boky ity.

Ny Librairie Mixte no nanandratra mpanoratra


andrarezina toa an’i ED. ANDRIAMALALA,
Clarisse RATSIFANDRIAMANANA, Andry
ANDRAINA. Ary mbola mitohy izany asa izany
amin’izao fotoana izao.
Table des matières

LIVRES SCOLAIRES PRIMAIRES ..................... 5


LIVRES SCOLAIRES SECONDAIRE ................. 9
LIVRES LECTURE ENFANTS.......................... 12
LIVRES LECTURE CLASSIQUE ...................... 14
LIVRES DOCUMENTAIRES ............................. 18
ESSAI ET ANALYSE ......................................... 21
FOURNITURE.................................................... 22
LES AUTRES EDITIONS DISPONIBLES A LA
LIBRAIRIE MIXTE ................................................... 25
LIVRES SCOLAIRES PRIMAIRES
LIVRES SCOLAIRES SECONDAIRE
LIVRES LECTURE ENFANTS

7 700 Ar
LIVRES LECTURE CLASSIQUE
LIVRES DOCUMENTAIRES
ESSAI ET ANALYSE
FOURNITURE
LES AUTRES EDITIONS
DISPONIBLES A LA LIBRAIRIE
MIXTE

EDITIONS AMBOZONTANY

FIHIRANA, VAVAKA, FIAINAM-PANAHY (Cantique-Prière)


BETHAZ G.
Hasina 2016……………………………………………………..…15 000 Ar

FAMPANDROSOANA (DÉVELOPPEMENT)
-RASOLOARIMANANA D. D. Bevalala
Fiompiana akoho…………………………………………………..9 000 Ar
Fiompiana kisoa…………………………………………………...7 000 Ar
Fiompiana bitro…………………………………………………….5 000 Ar
-Collection C.A.P.R
Inona no masaka ? I………………………………………..….10 000 Ar
Inona no masaka ? II…………………………………………..10 000 Ar
-Fitsaboana amin’ny alalan’ny legioma………………1 500 Ar
-Ny tantely………………………………………………………….1 200 Ar
-Famokarana zana-trondro ..………………………………1 200 Ar
-Zezika namboarina…………………………………………… 1 200 Ar
-Fiompiana
trondro…………………………………………………………….….1 500 Ar
-Famokarana trondro an-tanimbary……………………1 200 Ar
-Fambolena voaloboka……………………………………….1 200 Ar
-DSHEEMAKCER
Ravimaitso (Français)….……………………………………..12 000 Ar
Ravimaitso (Malagasy)……………….………………………20 000 Ar
KOLONTSAINA, LITERATIORA (Culture et littérature)
-ARIKAOMSA/HAINGO/HOLDINA
Mpirahalahy mianala…………………………………………….5 000 Ar
-GUEUNIER N.J.
Contes de la côte ouest de M/car…………………..…..20 000 Ar
-JAOVELO-DZAO
Mythes, rites et transes à M/car………………………...30 000 Ar
-NAVONE G.
Ny atao no miverina…………………………………………...12 000 Ar
-RAHAJARIZAFY A.
Ohabolana Malagasy…………………………………….……12 000 Ar
Filozofia Malagasy……………………………………………..13 000 Ar
-RAKOTONAIVO F.
Haintenin’ny Ntaolo…………………………………………..11 000 Ar
Hainteny ankehitriny………………………………………….11 000 Ar
-RAZAFINDRAIBE
Je parle couramment le malgache I ……………….…11 000 Ar
Je parle couramment le malgache II………….………11 000 Ar
Je parle couramment le malgache…………………….11 000 Ar

Ikotofesty sy Imahakà……………..…………………….…..5 000 Ar


Isariolona………………………….………………………………..6 000 Ar
Voahirana…………….…………………………………………….4 000 Ar
Ibitika…………………………………………………………………3 000 Ar

HO AN’NY SEKOLY (LIVRE SCOLAIRE-ET UNIVERSITAIRE)


-RABENILAINA R.B (sy ny namany) Nouveauté
Dico Français-Malgache VITASOA…………….………160 000 Ar
-DE TORQUAT F.
Initiation à la philosophie……………….…………………..8 500 Ar
-RAJAONA S.
Takelaka notsongaina I……………………………………..29 000 Ar
Takelaka notsongaina II…………………………………….34 600 Ar
-RAJEMISA-RAOLISON R.
Rakibolana Malagasy………………………………………..29 000 Ar
-LALA RAKOTOSON R.J.A
Lovako T1 (11ème)…………………………………………….;6 000 Ar
Lovako T2 (10ème)…………………………………………...11 000 Ar
ème
Lovako T 3 (9 )………………………………………..……..11 000 Ar
ème
Lovako T4 (8 ) …………………..…………………………..11 000 Ar
ème
Lovako T5 (7 )……….…………………………………….…11 000 Ar
-ANDRIANALY J/ RAKOTONIRINA J.A
ème
Lovako T6 (6 )…………………………………………………13 000 Ar
-RANAIVOARISON G.T
ème
Lovako T7 (5 )…………………………………………………13 000 Ar
-RAZAFIMAHERY JP/ RANNDRIARIMANANA R
Lovako T8 (4ème)………………………………………………13 000 Ar
-RAKOTONOELY C./ RANAIVOARISOA G.T
Lovako T9 (3ème)…………..……………………………………13 000 Ar
-LALA RAKOTOSON R.J.A
Lovako T10 (2nde)……………..……………………………….15 000 Ar
Lovako T11 (1ère) ………………………………………………15 000 Ar
Lovako T12 (Tle)………………………………………………..15 000 Ar

EDITIONS SEDICO

-Calcul
CNP9 9ème- 8ème 7ème…..…………………..……..…………11 300 Ar
-Français
FNP 11ème-10ème- 9ème- 8ème- 7ème ………………………11 300 Ar
-Livre Unique de Français
LUF 4ème -3ème ……………………………………………………14 500 Ar
-Teny Mamiko
TMK 11ème-10ème- 9ème- 8ème- 7ème ……………………11 300 Ar
-Ianarako ny Teniko
ème ème
INT 8 -7 ………………………………………………….11 300 Ar
-Tantara
TNT 9ème -8ème-7ème …………………………………..10 500 Ar
-Connaissances Usuelles
ème ème è
CUNP 9 -8 -7 …………………………………………..10 500 Ar
-Géographie
ème ème
GNP 9 - 8 ………………………………………………….12 500 Ar
ème
GNP 7 …….…………………………………………………..14 000 Ar
EDITION TPFLM

BOKY FIANARANA SY FANABEAZANA


- Niry sy Nary ( S. ANDRIAMAHANINA)……………...12500 Ar
-NIRY et NARY Le FRANCAIS
(S.ANDRIAMAHANINA).............................................9000 Ar
-Lala sy Noro kely (Salohy) (Prosper
RAJAOBELINA)…………………………………………..............1400 Ar
-Lala sy Noro lehibe (Salohy) (Prosper
RAJAOBELINA)...........................................................3600Ar
-Angano sy Arira (Prosper
RAJAOBELINA) …………….............................................2500Ar
-Angano sy Arira avy any Norvezy (E.
RANDRIAMAMONJY).................................................7400Ar
-I Kinga sy Bota (Esther
RANDRIAMAMONJY)…..............................................5800 Ar
-Miresaka i Bota sy i Kinga (Esther
RANDRIAMAMONJY) ….............................................5800 Ar
-Manao baolina i Kinga sy Bota (Esther
RANDRIAMAMONJY)................................................5800 Ar
-Marary i Zo (Esther
Randriamamonjy)……................................................5300 Ar
-Mihaza i Bota sy i Kinga (Esther
RANDRIAMAMONJY.................................................5800 Ar
-I Trimobe sy Fara vadiny (Esther
RANDRIAMAMONJY)................................................5300 Ar
-Calcul en 8ème (CM1)
(AndréRAKOTONDRANAIVO)....................................7000 Ar
-Calcul en 9ème (CE2) (André
RAKOTONDRANAIVO)…………………………………………….7000 Ar
-Connaissances Usuelles en 7ème (CM2) (André
RAKOTONDRANAIVO)……………………………………….…..7000 Ar
-Connaissances Usuelles en 8ème (CM1) (André
RAKOTONDRANAIVO)………………………………………….…7000 Ar
-Connaissances Usuelles en 9ème (CE2) (André
RAKOTONDRANAIVO)……………..……………………….….7000Ar
-Geographie en 7ème (CM2) (André
RAKOTONDRANAIVO)…………………………………………….7000 Ar
-Geographie en 8ème (CM1) en couleur (André
RAKOTONDRANAIVO)…………………………………………….7000 Ar
-Le Français en 7ème (CM2) (André
RAKOTONDRANAIVO)……………………………………..…….8200 Ar
-Le Français en 8ème (CM1) (André
RAKOTONDRANAIVO)……………………………………….…..8200 Ar
-Le Français en 9ème (CE2) (André
RAKOTONDRANAIVO)………………………………….………..8200 Ar
-Le Français en 10ème (CE1) (André
RAKOTONDRANAIVO)……………………………………………8 200 Ar
-Famakian-teny T5 (Fanabeazam-boho ny teny
sy fanazarana hiteny) (CM2) (André
RAKOTONDRANAIVO)…………………………………………..7 800Ar
-Famakian-teny T4 (Fanabeazam-boho ny teny
sy fanazarana hiteny) (CM1) (André
RAKOTONDRANAIVO)……………………………………………7 400 Ar

-Famakian-teny T3 (Fanabeazam-boho ny teny


sy fanazarana hiteny) (CE2) (André
RAKOTONDRANAIVO)……………………………………………7 400 Ar
-Famakian-teny T2 (Fanabeazam-boho ny teny
sy fanazarana hiteny) (CP2) (André
RAKOTONDRANAIVO)…………………………………………..7400 Ar
-Famakian-teny T1 (Misy torolalana amin’ ny fampiasana
ny boky) (CP1) (André RAKOTONDRANAIVO)…………7 400 Ar
-Fianarana manoratra teny malagasy (André
RAKOTONDRANAIVO)…………………………………………14 500 Ar
-Fitsipi-pitenena sy Tsipelin-teny T5 (CM2) (André
RAKOTONDRANAIVO)………………………………………….8200 Ar
-Fitsipi-pitenena sy Tsipelin-teny T4 (CM1) (André
RAKOTONDRANAIVO)………………………………………….8200 Ar
-Fitsipi-pitenena sy Tsipelin-teny T3 (CE2) (André
RAKOTONDRANAIVO)………………………………………….8200 Ar
-Kajy Fototra T1 (CP1) (André
RAKOTONDRANAIVO)…………………………………………..5800 Ar
-Kajy Fototra T2 (CP2) (André
RAKOTONDRANAIVO)……………………………………………5800 Ar
-Malagasy Tokana (Famakian-teny - Fitsipi-
pitenenana…………………………………………………………….5800 Ar
-Fanazarana hiteny - Tsianjery - Fanazarana hanoratra
(André RAKOTONDRANAIVO) - Tsipelin-teny T5 (CM2)
(André RAKOTONDRANAIVO)…………………………………4 300 Ar
-Tantaran’ i Madagasikara 7ème (CM2) (André
RAKOTONDRANAIVO)………..………………………………….4800 Ar
-Tontolo Iainana (CP) (André
RAKOTONDRANAIVO)…………………………………….……..1400 Ar
-Tolotra Asa ho an’ ny Tantsaha I & II (André
RAKOTONDRANAIVO)………………………………………….7900 Ar
-Torolalana : Fitaizana, Fanabeazana, Fampianarana (André
RAKOTONDRANAIVO)……………………………………………4 300 Ar
-Dialogue (André RAKOTONDRANAIVO)……………..12100 Ar
-Tolon’ i Beloha (André RAKOTONDRANAIVO)……...9500 Ar
-Filozofia Ankapobeany ( RABEARIFENO Albert) ……7 700 Ar
-Filozofia Malagasy na ny fahalalana mahahendry
(Andrianala Ratiarivelo)……………………………………..….3900 Ar
-Faha 80 taonan’ ny Ecole de Médecine (Dr R.
Manan’Ignace)………………………………………..…………..15800 Ar
-Fitantanan-draharaha (Pastora. RABENANDRASANA
Jean)……………………………………………………………………...2500 Ar
-Lalao fanorona (Rakoto ANDRIANASOLO)….…………1 300 Ar
-Leadership (Pastora . JONAH Gabriel)….……………….8 700 Ar
- Miralenta (RAZANAMASY Margueritte)……………....1 700 Ar
-Mpitondra ve aho ? (Thor T. RINGSBU)……………..….4 000 Ar
-lanification et Management (Rajaona
ANDRIAMANANJARA)…………………………………….……42.100 Ar
-Propos sur l’Education (RAZAFINDRASATRANABO J.
Albert)…………………………………………………………………….5800 Ar
-Techniques et Méthodes en Histo-Géo (PAIENT
Edouward)……………………………………………………………2 900 Ar
-Tsingory (P. RAJAOBELINA)………………………………….2 800 Ar
-Tsiky mandrava ny haizina (Esther
RANDRIAMAMONJY)……………………………………………..7 400 Ar
-Thème et version I (H. RAVELOMANANA)……….……1 100 Ar
-Thème et version II (H. RAVELOMANANA )……….….1500 Ar
-Voromby ( RANDRIAMIADANARIVO) (Salohy)……….6700 Ar
-Ny Fomba fianarana sy ny Méthodologie (Pr. James
VIGEN)………………………………………………………..…………2 500 Ar
-Ny herin’ ny fanaka malemy (FBL)…………………..……9 100 Ar
-Ny hoavin’ ny Zanako (RAHARIVAHANDANITRA Thiam
Manoary)………………………………………………………………2 500 Ar
-Ny angano fanabeazana fototra '(Esther
RANDRIAMAMONJY)…………………………………………..12 100 Ar
-Ny lanja sy ny soatoavina (RAKOTONIRINA D.)…..…2 000 Ar
-Ny teny malagasy na ny sivilizasiona ela sy voalohany
indrindra(Rakoto ANDRIANASOLO)………………………..1 300 Ar
-Tantelin-jaza vaovao (Prosper. RAJAOBELINA)…….2900 Ar
-Tiako ka vakiako (Jean L. RAJOELISOLO)……………….1 900 Ar
-Garabola sy tenindreny (Daniel
RAKOTONDRASOA)...................................................2.000 Ar
FIAINAM-PIRENENA
-Tantaran'Antananarivo (Fréderic
Randriamamonjy)………………………………………………..12700 Ar
-Histoire de Madagascar 1895 - 2002 (Fréderic
Randriamamonjy)……………………………………………..…59 400 Ar
-Histoire des régions de Madagascar (dès origines à la fin
du 19éme siècle)(Fréderic Randriamamonjy)…….…59 400 Ar
-Tantaran’ i Madagasikara isa-paritra (Fréderic
Randriamamonjy)………………………………………………..58 000 Ar
-Tantaran’ i Madagasikara 1895 - 2002 (Fréderic
Randriamamonjy)………………………………………………..58 000 Ar
-Tantaran’ ny firenena Malagasy (E. FAGERENG &
RAKOTOMAMONJY Marline)……………………………….…2 500 Ar
-Todika ny lasa (Jean RABEMANAHAKA)………………..8 100 Ar
-Ireo adim-panafahana ( RASOMBINIAINA Aimé )…7700 Ar
FOMBA AMAM- PAHENDRENA
-Anganon’ ny Ntaolo (L. DAHLE)…………………………….9 500 Ar
-Angano kanto nangonin’ i Esther
RANDRIAMAMONJY…………………………………………….11 500 Ar
-Bala tokana (Lalao E. RAZANADRIAKA
VOLOLOMAMPISA)…………………………………………….….1 400 Ar
-Croyance et mœurs des malgaches I (L. vig)………...2500 Ar
-Croyance et mœurs des malgaches II (L. VIG)……….2 500 Ar
-Contes et légendes de Madagascar
(RABEARISON)……………………………………………………….2 500 Ar
-Feno tsiky (Esther RANDRIAMAMONJY)……………..10 100 Ar
-Kabary Betsileo (RANDRIAMAMPIHANTONA)………2 500 Ar
-Ny Kabary Malagasy (RAKOTONDRAIBE Michel)…..9 700 Ar
-Le tsiny et le tody (Richard Andriamanjato)………….5 600 Ar
-Madagasikara - Ilay Nosy mbola nahatahiry ireo lovany
mandraka ankehitriny (Jon BAKKE)
ireo lovany mandraka ankehitriny (Jon BAKKE)……10 000 Ar
-Ohabolana ou Proverbes Malgache (J.
HOULDER)……………………………………………………………..8 200 Ar
-Ohabolana na fombam-pitenenana (Lalao
RABENANDRASANA)…………………………………………….11 500 Ar
-Sorabe (O. C. DAHLE)……………………………………………3 300 Ar
-Sombintsombim-piainana Malagasy (ATD Quart Monde
M/car)……………………………………………………………………6 500 Ar
-Sompitra kabary (Rabenandrasana Lalao
Français)..................................................................13 200 Ar
-Taboo (J. HOULDER)……………………………………………21 100 Ar
-Tradition Arabico- Malgache (L. MUNHTE)………….10 500 Ar
-Vahiny (Esther RANDRIAMAMONJY)…………………..17 400 Ar
-Vonim-boasary (RANDRIAMAMPIHANTONA)………1 100 Ar
-Zara tsiky (Esther Randriamamonjy)…………………..12 000 Ar
RAKIBOLANA
-Dictionnaire Français/ Malgache fono tsotra
(SIMS)………………………………………………………………….13 700 Ar
-Dictionnaire Français / Malgache (SIMS) fono
Balacron………………………………………………………………25 500 Ar
-Dictionnaire Malgache/ Français (F. B.
HALLANGER)………………………………………………………….6 400 Ar
-Dictionnaire Malgache/ Anglais (F. B.
HALLANGER)…………………………………………………………6 400 Ar
-Dictionnaire Anglais/ Malagasy (F. S.
HALLANGER)………………………………………………………….6 400 Ar
-English/ Malagasy Vocabulary (K PAGINTON) fono
tsara………………………………………………………………………6 400 Ar
-English/ Malagasy Vocabulary (K PAGINTON) fono
balacron………………………………………………………………10 000 Ar
-RAKIBOLANA Teny mifandraika ( RABEMALANTO
Raonarivo Armande)……………………………………………20 500 Ar
-RAKIBOLANA MALAGASY-ANGLISY……………………21 800 Ar
-Gramera Malagasy in English (Lucien
Randrianarivelo)………………………………………………….10 100 Ar
FIANARANA FITENY MALAGASY
-Fitsipi-pitenenana ho an’ ny rehetra (ANDRIANARIVONY
Danielson)……………………………………………………………..1 000 Ar
-Parler Malgache (Prosper RAJAOBELINA )……………8 700 Ar
-Parlare Malgasio (Violaine SILVESTRO)…………………7 100 Ar
-Parler Rapidement en Malagasy (André
RAKOTONDRANAIVO)………………………………………….11 300 Ar
TOKANTRANO
-Andao isika hanao bà (RAVELOMANANA
Hermann)………………………………………………………………1 600 Ar
-Fianarana mandidy akanjo (S. RAHARIFETRA)
(Salohy)………………………………………………………………….1 600 Ar
-Ny zava-miafin'ny fanambadiana ( RAMAROLAHY Marka
Nirina)……………………………………………………………………2 000 Ar
-Fanambadiana tonga lafatra ( RAMAROLAHY Marka
Nirina)……………………………………………………………………2 500 Ar
-Fanambadiana Malagasy - ANDRIAMALINA
Rombalahivola)……………………………………………………10 000 Ar
-Tsy maintsy tonga lafatra ve ny vady ? (Pasteur
RAMANANTSOA Haja Wilson)………………………………5 300 Ar
HAISORATRA
-Alahelo nody hery (RAKOTOBE A.)………………………..1 200 Ar
-Bina (A. RAJAONARIVELO)………………………………….…3 200 Ar
-Toho-tantely ny tenindrazanao (André
RAKOTONDRANAIVO)…………………………………………… 8 000 Ar
-Feo ny miantso André RAKOTONDRANAIVO………12 100 Ar
-Ilay tena fandresena (RAJOHANESA Philippe)……….1 200 Ar
-Ilay kintana mamirapiratra (RAKOTOBE A.)…………..1 200 Ar
-Ianaro ny tenin-drazantsika (Edisona SALOHY)……..1 300 Ar
-Faravavy niangarana (RAMINOASIVELO Simon J.)…5 800 Ar
-Fijaliako no fandreseko (RAKOTOBE A.)………………..1 200 Ar
-Hosena vao mamerovero (RAKOTOBE A.)……….……1 200 Ar
-Ilay dinan’ ny fitia (Esther Randriamamonjy)………13 200 Ar
-Fo miara miofo (Esther Randriamamonjy)………….17 200 Ar
-Sodin’ i Solofo (Salohy) (Esther
RANDRIAMAMONJY)……………………………………………..2 600 Ar
-Trano rava (Esther RANDRIAMAMONJY)………………2 700 Ar
-Retour a l’Amer (Esther R. & Chantal
CONSTANT)………………………………………………………….13 200 Ar
-Lahatsoratra voafantina (Prosper
RAJAOBELINA)…………………………………………..…………12 900 Ar
-Malagasy no fireneko (RAKOTOBE A.)…………………..1 200 Ar
-Michel mpihady volafotsy (R. J.)……………………………1 200 Ar
-Ny Lakambezo (RAKOTOMALALA)………………………13 200 Ar
- Onena anao ny foko ry Iarivo malala (RASAMOELINA
Réné)……………………………………………………………………..1 100 Ar
-Rano madio an-kapoaka (Johanesa RAKOTOVAO)……900 Ar
-Rahalahiko no tadiaviko (Pasteur NILSEN
Manoela)...................................................................1 100 Ar
-Robinson Crusoe (D. DEFOE)…………………………………1 600 Ar
-Raozina (J. RMRST)……………………………………………….1 100 Ar
-Tantely tovon’ anoka (Johanesa RAKOTOVAO)……..1 000 Ar
-Tsipak’ ombalahin-dRajerinarivo
(RASAMOELINA)........................................................1 200 Ar
-Ventson’ ny sembana (RAKOTOARISOA
Hermann)…………………………………………………………......5 500 Ar
-Vers une pauvreté zero (Past. Vaohavy
Rasamoelina)…………………………………………………………6 600 Ar
-Voadin’ i Dada (DANIEL)……………………………………….1 200 Ar
-Voninkazon-jaridaina (RAKOTOBE Andriamaro)……1 200 Ar
-Dian’ ny mpivahiny (John BUNYAN)………………………2 500 Ar
-Zara fitia (Jyel RAMA)……………………………………………3 300 Ar
-Fakaitra haiteny betsimisaraka……………………………..7 200 Ar

SYNAEL

-Vato Ambany Riana………………………………………….17 500 Ar


-Tapak’ahitra……………………..……………………………..17 500 Ar
-Voatavo tsy mifandraka………………………………..…17 500 Ar
-Francophonie: Terre de Rencontre………………….17 500 Ar
RADO

-Dinitra………………………………………………………………17 500 Ar
-Sedra………………………………………………………………;.12 000 Ar
-Voninkazo adaladala…………………………………………17 500 Ar
-Zo……………………………………………………………………..19 500 Ar
-Fiteny roa………………………………………………………….34 600 Ar
-

AUTRES

- Art culinaire……………………………………………………10 000 Ar


- Ny Havana RAKOTONDRAINY,Takoboka…………....11 000 Ar
- Code Pénal……………………………………………….………..58 000 Ar
- Droit de la sécurité sociale…………………….……………30 000 Ar
- Droit des obligations…………………………..……………..44 500 Ar
- Technologie de l’information et de la
communication……………………………….. ……….………17 500 Ar
- Madagascar : un nouvel élan……………………………..30 000 Ar
- Code du travail…………………………………………………….9 400 Ar
- Constitution IV ème République ………..…………….11 600 Ar
- Lexique des termes juridiques 2016 2017……..…..86 000 Ar
- Droit Malgache du travail TOME I et II……….………44 500 Ar
- Droit pénal malgache Tome I et II ……………….……44 500 Ar
- Table financière ………………………………………..………..9 400 Ar
- Table statistiques ……………………………………….……… 8 500 Ar
- Les états financières dans PCG 2005………….……...40 900 Ar
- Madagascar aujourd’hui …………………………..……….20 000 Ar
- Madagascar les grands défis ……………………….…….75 000 Ar
- Revue ROI
- Rohy…………………………………………………………….………5 000 Ar
- Vakivakim-piainana……………………………………………10 000 Ar
- Rakim-piainana………………………………………..………….7 000 Ar
- Ho avy ny maraina…………………………………..…………19 000 Ar
- Tao manjakadoria………………………………………………..6 000 Ar
- Malagasy hoe ianao ?............................................12 000 Ar
- DICO F/M………………………………………………..………….40 000 Ar
- DICO M/F…………………………………………………………….40 000 Ar
- Alimanaka
- Boky fitaizana ara-panahy
- Boky torolalalna ho an’ny vahiny (guide touristique)
- CD / DVD

Et bien d’autres ouvrages scolaires et


parascolaires
LIBRAIRIE MIXTE
LIBRAIRIE-EDITION

Ny Boky no loharanon’ny
fandrosoana

LIBRAIRIE MIXTE

Antananarivo101
034 04 902 23/O20 26 054 04
E-mail : librairiemixte@gmail.com
Facebook : Librairie Mixte