Vous êtes sur la page 1sur 9

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z POWSZECHNEJ HISTORII PAŃSTWA I PRAWA

(rok akademicki 2008/2009)

PAŃSTWO

1. POWSZECHNA HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA A NAUKI HISTORYCZNE, HISTORYCZNO-PRAWNE I


PRAWNE

2. DZIEJE PAŃSTWA - PROBLEMY KLASYFIKACYJNE I PERIODYZACYJNE

3. PAŃSTWO PLEMIENNE I SZCZEPOWE

4. PAŃSTWO ANTYCZNE

5. MONARCHIA ANTYCZNA

6. REPUBLIKA ANTYCZNA

7. FEDERACJE I KONFEDERACJE ANTYCZNE

8. PAŃSTWO RZYMSKIE I JEGO EWOLUCJA

9. PAŃSTWO PATRYMONIALNE
10. PAŃSTWO FRANKOŃSKIE I JEGO EWOLUCJA

11. PODDAŃSTWO I JEGO RODZAJE

12. PAŃSTWO FEUDALNE

13. ROZDROBNIENIE FEUDALNE I ROBICIE DZIELNICOWE

14. PAŃSTWO WYZNANIOWE

15. PAŃSTWO KOŚCIELNE

16. PAŃSTWO ZAKONNE

17. PAŃSTWO ŚWIECKIE

18. PAŃSTWO STANOWE

19. STANY I POZASTANOWE GRUPY SPOŁECZNE

20. SYSTEMY ZGROMADZEŃ I URZĘDÓW STANOWYCH

21. ZNACZENIE I EWOLUCJA POJĘĆ: TERRA, CORONA,CORONA REGNI


22. PAŃSTWO WOLNE

23. REPUBLIKA MIEJSKA

24. REPUBLIKA WIEJSKA

25. REPUBLIKA SZLACHECKA

26. PAŃSTWO UNITARNE I ZŁOŻONE

27. PIERWSZA RZESZA I JEJ CHARAKTER USTROJOWOPRAWNY

28. ZJEDNOCZONE PROWINCJE NIDERLANDÓW I REPUBLIKA CZESKA

29. MONARCHIA HABSBURSKA

30. PAŃSTWO PRUSKIE

31. MONARCHIA ABSOLUTNA I JEJ ETAPY ROZWOJOWE

32. ORGANIZACJA APARATU PAŃSTWOWEGO W MONARCHII ABSOLUTNEJ

33. PAŃSTWO POLICYJNE I PAŃSTWO PRAWA

34. PAŃSTWO KOLONIALNE


35. PAŃSTWO KONSTYTUCYJNE

36. KONFEDERACJE STANÓW AMERYKAŃSKICH

37. FEDERACJA STANÓW AMERYKAŃSKICH

38. KONFEDERACJE I FEDERACJE NIEMIECKIE

39. MONARCHIA KONSTYTUCYJNA WE FRANCJI

40. REPUBLIKA KONSTYTUCYJNA WE FRANCJI

41. MONARCHIA KONSTYTUCYJNA W ANGLII

42. REPUBLIKA W ANGLII

43. STRUKTURA POLITYCZNO-TERYTORIALNA W WIELKIEJ BRYTANII

44. PAŃSTWO AUTORYTARNE I TOTALITARNE

45. USTRÓJ POLITYCZNY ROSJI I ZWIĄZKU SOWIECKIEGO

46. ZARZĄD CENTRALNY PAŃSTW EUROPEJSKICH


47. PODZIAŁY TERYTORIALNO-ADMINISTRACYJNE I ZARZĄD LOKALNY PAŃSTW EUROPEJSKICH

48. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI PAŃSTW EUROPEJSKICH

49. SKARBOWOŚĆ PAŃSTW EUROPEJSKICH

50. PONADPAŃSTWOWE ORGANIZACJE POLITYCZNE EUROPY I ŚWIATA

PRAWO

51. DZIEJE PRAWA - PROBLEMY KLASYFIKACYJNE I PERIODYZACYJNE

52. ŹRÓDŁA PRAWA W NAUKACH HISTORYCZNO-PRAWNYCH

53. PRAWO PIERWOTNE

54. PRAWO ARCHIICZNE

55. PRAWO RZYMSKIE I JEGO ZNACZENIE


56. PRAWO POSTARCHAICZNE

57. SYSTEMATYKA PRAWA

58. PRAWO FEUDALNE

59. WŁASNOŚĆ FEUDALNA I ALODIALNA

60. WŁASNOŚĆ PODZIELONA

61. PRAWO WYZNANIOWE, KOŚCIELNE I KANONICZNE

62. PRAWO BOSKIE I NATURALNE

63. SPISY PRAWA ZWYCZAJOWEGO

64. PRZYWILEJ W DAWNYM PRAWIE

65. PRAWO MIEJSKIE I WIEJSKIE

66. PRAWO ZIEMSKIE

67. PRAWO NARODÓW


68. PRAWO PUBLICZNE

69. KONSTYTUCJA ANGIELSKA

70. DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI I FRANCUSKIE DEKLARACJE


PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA

71. KONSTYTUCJE REPUBLIKAŃSKIE WE FRANCJI

72. KONSTYTUCJE REPUBLIKAŃSKIE W NIEMCZECH

73. PRAWO WYBORCZE I JEGO DEMOKRATYZACJA

74. KONSTYTUCJONALIZM ROSYJSKI I SOWIECKI

75. PRAWO W ROSJI SOWIECKIEJ I ZWIĄZKU SOWIECKIM

76. PRAWO W KRAJACH TZW. DEMOKRACJI LUDOWEJ

77. NAUKA I NAUCZANIE PRAWA

78. PRAWO STANOWIONE - POCZĄTKI I ROZWÓJ

79. PRAWO PRECEDENSOWE

80. ROLA JURYSPRUDENCJI W TWORZENIU PRAWA


81. PRAWO PRYWATNE I JEGO SYSTEMATYKA

82. PRAWO OSOBOWE

83. PRAWO RODZINNE

84. PRAWO SPADKOWE

85. PRAWO RZECZOWE

86. PRAWO ZOBOWĄZANIOWE

87. KODEKSY PRAWA CYWILNEGO

88. PRAWO HANDLOW I JEGO KODEKSY

89. KODYFIKACJE NAPOLEOŃSKIE

90. PROCES CYWILNY

91. PROCES RZYMSKO-KANONICZNY

92. KODEKSY PROCEDURY CYWILNEJ


93. PRAWO ADMINISTRACYJNE

94. PRAWO PRACY

95. PRAWO KARNE

96. KODEKSY PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO

97. PRAWO KARNE PAŃSTW TOTALITARNYCH

98. HUMANITARYZACJA I LIBERALIZACJA PRAWA KARNEGO

99. PROCES KARNY I JEGO KODEKSY

100. PROCES INKWIZYCYJNY