Vous êtes sur la page 1sur 6

Fişă de lucru

1. Calculaţi:

a) 4   7   
c) 2 6   6   
e) 3 2  10 3    
g) 3 3  2 2  5 5 

b)  3  8 
d) 2 3   3  f) 2 5  5   4 3  h) 7 2   3 5 
2. Să se calculeze:

 
a) 2 5  3  7 5  5 5  6 5 d)  5 7   4 2    10  2 5  2 7 
b) 3 5  2   6 5  2 5   4 5   5 5  5  e)  2 3 2 2  2  3 2  
2 1
c)  2  1   3  2   6  2   1 2 

f)  3 1  
2 1 5 2 2   6  2  3  1  5  1 6  3   10

g)  3 2 3 4 3    1 3    3  1  3  1   3 3  9 
3. Calculaţi:

a)
1
2: d)
1  1 
: 
g) 6 2 : 2 2 j) 4 6 : 2 3  
2 5  5
 
h) 6 2 : 2 2  k) 4 6 : 2 6
 1
b)  3 :   
 4

e) 5 6  2 2 : 2  l)
i) 4 6 : 3 : 2
c) 7 :
1 f)
 
2 2 3 3 : 2 2 3 3  8 
2  10 3 : 4 2  5 3 
7

4. Să se efectueze:
a) 18  5 50  6 8 c) 3 2  50  32  27 e) 56  2 7 g)
b) d) 18  12 f)  
14  28  7  14
80  75  125  9 5  2 
  5  5
 5 
h) 4 3  0, (3) 27  1, 4 75  2 6  3 2  4 3 : 2  3  147  48 
i) 175  2 343  6 14 : 2  2  
7  1  6 7 : 63  3 28
5. Comparaţi numerele x şi y ştiind că:
a) x  2  2 5 3    
2  2  4 2   2 ; y  5 8 5  10 5  5    5 2 
  
b) x  9  3 5 3  5 2 5  1 1 2 5 ; y    50  2 15  4 10  : 5  10
6. Ordonaţi crescător numerele: 2 5 ;3 2 ;4 2 ;3 5 ;2 13 ;5 7 ;11;2 30 .
Temă

1. Calculaţi:


a) 5   11  
c)  6   4   
e) 2 2  5 3    
g) 4 3  7 11  5 5  

b)  2  7  d) 3 7   7  f) 2 5   5 2  h) 17  2  7  5

2. Să se calculeze:

a) 6 3  3   
3 3 3 8 3 e)  
2  5 2 2  2  
5 2 2 1 

b) 30 3  5  6 3  7 3  2 3  5 3  3    f)  5  2    2  2    5  2    2  3 2 
c)  5 1   
3  2  15  2  1 5   g)
       
 
5  2 5  4 5  1 5  5 2 5 2  3 5 9
d)  5 7   9 3   
5 2  5

3. Calculaţi:

a) 5:
1
d)
1  1 
: 

i) 9 10 : 3 5 
5 3  3
  
j) 8 2 : 4 2 
  1
b)  2 :   
 4
 e) 5 10  2 5 : 5
k) 8 2 : 4 2
1 f)  2 2  3 5  :  2 2 3 5  l)
c) 2 :
g)  6 5  :  2 5   12  
2
2  15 5 : 4 2  5 5
h) 4 14 : 7 : 2

4. Să se efectueze:

a) 2 12  3 6  4 3  24 d) 26  28  117  4 13
b) 2 28  175  252  343 e) 189  2 7  4 27  2 48
c) 27  50  162  2 
f)   2  2
 2 

g) 3 96  5 54  294  216     3  2    3  2   2   1 2 
2 1


h) 3 2 4 45  2 20  3 243  2   108  : 675  3   640  15  
15
3
 405

5. Comparaţi numerele x şi y ştiind că:


x 3  3 5 3    
3  2  4 3   3 ; y  7 8 7  10 7  5    7 2 
6. Ordonaţi crescător numerele: 2 5 ;3 7 ; 2 ;13; 24 ; 6

Vous aimerez peut-être aussi