Vous êtes sur la page 1sur 6

JESTEŚ INSTRUKTOREM

TANGA?
Lekcja_05
KOMUNIKACJA SŁOWNICTWO GRAMATYKA
Kim jesteś? Czym się interesujesz? zawody narzędnik l.poj.; liczebniki 20-100
Ile masz lat? zainteresowania formy: rok, lat, lata

rodzina, żona, mąż, syn, oscypek, prawie, pół, pisarz


nowe słowa

A KTO TO JEST? JAKI ON JEST?


Jesteś instruktorem tanga?

Ćwiczenie 1 105A1

Proszę posłuchać i uzupełnić.

To jest Uwe. Uwe Stein. On jest z Niemiec. Mieszka


w Berlinie. Jest wysoki, przystojny i wysportowany.
Uwe to biznesmen. Ma 44 lata. Lubi pracować.

Kto to
............ ....... jest To jest Uwe.
...........?
|

a)
Kto to jest? Jaki on jest?

b) Skąd on jest? ........ ........ ..... ...................................... .


c) .......... ...... .......................... ? On mieszka w Berlinie.
d) ....... .......... ....................? On jest wysoki, przystojny
i wysportowany.
e) .................. ........... ......................? To jest biznesmen.
f) Ile ma lat? On .......... .................................. ............... .
g) Co lubi robić? ............... .............................................. .

Uwe Stein Ćwiczenie 3 105A3

Proszę napisać autoprezentację.

Jak masz na imię?


Angela Brown
Ćwiczenie 2 105A2
Jak się nazywasz?
Skąd jesteś?
Proszę napisać analogiczną prezentację Angeli. Gdzie mieszkasz?
Proszę ułożyć pytania do tekstu. Jaki/jaka jesteś?
Ile masz lat?
Angela Brown: Anglia, Londyn, 27 lat, lektorka Co lubisz robić?
języka angielskiego, wysoka, szczupła, ładna,
młoda, czytać książki

34_ trzydzieści cztery


download this book from e-polish.eu
B
LICZEBNIKI 20-100
Ćwiczenie 1 105B1

Proszę uzupełnić i posłuchać.

2 x 10 = 20 dwadzieścia
Ćwiczenie 2
Proszę napisać.
105B2
05_
3 x 10 = trzydzieści
4 x 10 = czterdzieści dwanaście
12 ................................. 16 .................................
5 x 10 = pięćdziesiąt
dwadzieścia 60

Jesteś instruktorem tanga?


6 x 10 = sześćdziesiąt 20 ................................. .................................

7 x 10 = siedemdziesiąt
13 ................................. 17 .................................
8 x 10 = osiemdziesiąt
9 x 10 = dziewięćdziesiąt 30 ................................. 70 .................................

10 x10 = sto
14 ................................. 18 .................................

40 ................................. 80 .................................
Ćwiczenie 3 105B3

Matematyka. Ile to jest? 15 ................................. 19 .................................


pięćdziesiąt cztery

|
a) 31 + 23 =...........................................
50

liczebniki 20-100
b) 14 + 33 =...........................................
................................. 90 .................................

+ –
c) 16 + 13 =...........................................
plus minus
d) 33 + 44 =........................................... jest =
e) 72 + 18 =...........................................
105B4
f) 79 – 11 =...........................................
DIALOG_1

g) 65 – 22 =........................................... Mami: Karol, ile masz lat?


h) 96 – 12 =........................................... Karol: Prawie 18.
Mami: Prawie?
i) 77 – 55 =...........................................
Karol: 17 i pół. A ty?
j) 110 – 9 =........................................... Mami: A ja mam 20 lat.

Mami: Ile pani ma lat? DIALOG_2


Pani Maj: Dlaczego pytasz?
Mami: Ćwiczę liczebniki.
Pani Maj: Wiesz, w Polsce nie pytamy kobiet
ile mają lat. To trochę nieelegancko,
ale nie ma problemu, ja mam 43 lata,
a mój mąż, Grzegorz 45 lat.

Ile masz lat?


2,3,4 lata
(1) rok
5,6,7 …12,13,14 … 90 lat

trzydzieści pięć _35


77
Ćwiczenie 4 105B5
..............
50
12
rok? lata? lat? 44 .............. .............. 12
....... .......
57 22 .............. .............. ....... .......
65 20 33
7
_05
34 .............. .............. ....... .......
14 .............. .............. ....... .......
77
18 100 13 .............. .............. ....... .......
91 1 .............. .............. ....... .......
84 63
ROK LATA LAT

Ćwiczenie 5
Jesteś instruktorem tanga?

105B6
Ćwiczenie 6 105B7

Jak myślisz, ile on/ona/ono ma lat? lat? lata?

lata.
Uwe ma 44 .............................
Angela ma 27 ........................
Javier ma 30 ..........................
Pani Joanna ma 43 ..............
Ono ma
Ona ma Pan Grzegorz ma 45 .............
........ rok.
........ lat. Mami ma 20 ..........................
On ma
On ma
........ lat.
........ lata.
|
zawody

Ona ma .......
C
ZAWODY lata.

Ćwiczenie 1 105C1

Kto to jest?

aktor, fotograf, policjant, inżynier, nauczyciel, muzyk, emeryt v , rolnik v , kelner,


biznesmen, urzędnik v , lekarz, tancerz, dziennikarz, kucharz, informatyk, dentysta

|............................. |............................. |....................................... |......................... rolnik


|.........................

|.................................. |......................... |.................... |..................... |........................... |.........................

urzędnik |................... |............................ |.................................


|......................... emeryt
|........................... |.........................

36_ trzydzieści sześć


download this book from e-polish.eu
Ćwiczenie 2 105C2

Kto to jest?

r. męski r. żeński

05_
barman barmanka
emeryt ............................
kelner ............................
nauczyciel ............................ forma żeńska -ka

alternacja rz : r
lekarz lekarka
dziennikarz ............................
UWAGA!

Jesteś instruktorem tanga?


kucharz ............................
pan/pani architekt, taksówkarz,
tancerz ............................
inżynier, minister, prezydent,
muzyk, fotograf, kierowca, profesor
artysta artystka
poeta ............................
dentysta ............................

Ćwiczenie 3 105C3

Kto to jest? Jaki on jest?

aktor
aktorka v

|
Kim ona jest?
malarz
polityk
zdolna v
dobry zdolna
To jest…................ To jest…................ To jest…................ To jest….................
utalentowany aktorka.
................................ ................................ ............................... ................................
atrakcyjny
Nicole Kidman.
................................ ................................ ............................... ................................

105D1
D
KIM ONA JEST?
Javier i Uwe siedzą razem przy stoliku, jest przerwa.

Javier: O! Co masz? Co to jest?


DIALOG_1

Uwe: To? To jest fotografia. Tu jest moja


rodzina.
Javier: To jest twoja żona, a to twoje dziecko, tak?
Uwe: Tak. Moja żona Anna i mój syn Eric.
Javier: Twoja żona jest bardzo ładna - jest piękna!
Uwe: O tak! Jest piękna i utalentowana. Ona jest
Ćwiczenie 1 105D1 aktorką. Jest bardzo popularną aktorką.
Pracuje w teatrze w Berlinie.
Prawda czy nieprawda?
P N Javier: A ty, kim jesteś z zawodu?
Uwe nie ma rodziny. ___ v
___ Uwe: Jestem biznesmenem. A ty?
Javier: To skomplikowane…, ale z zawodu jestem
Syn ma na imię Eric. ___ ___
muzykiem. Gram na gitarze, akordeonie,
Anna nie jest atrakcyjna. ___ ___
na pianinie… Jestem też instruktorem
Uwe jest aktorem. ___ ___ tanga.
Javier umie tańczyć tango. ___ ___ Uwe: Hm, jesteś muzykiem i umiesz tańczyć tango.
Javier jest muzykiem. ___ ___

trzydzieści siedem _37


l. poj.
NARZĘDNIK KIM? CZYM?
rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki

przymiotnik – ym – ym
_05 k, g – im
–ą k, g – im
rzeczownik

i– em –ą i– em
Jesteś instruktorem tanga?

On jest dobrym Ona jest dobrą Ono jest dobrym.


przykład

studentem. studentką. dzieckiem.


.................................................
On jest wysokim
mężczyzną.

JAKIM? JAKĄ? JAKIM?

Ćwiczenie 2 105D2

Mianownik czy narzędnik?


|

dobrym synem.
Kim ona jest?

a) Eric to dobry syn. Eric jest .............................................................................................


b) Kasia to ambitna studentka. Kasia jest ......................................................................
c) To jest świetny kucharz. On jest ...................................................................................
d) Agnieszka jest miłą sekretarką. Agnieszka to ............................................................
e) Jan jest wesołym mężczyzną. Jan to ...........................................................................
f) Warszawa to stolica Polski. Warszawa jest ................................................................
g) Picasso to popularny malarz. Picasso jest .................................................................
h) Kraków jest starym miastem. Kraków to ....................................................................
i) Oscypek jest regionalnym serem. Oscypek to ...........................................................
j) Centrum Kultury i Sztuki Japońskiej Manggha jest nowoczesnym budynkiem.
Centrum Manggha to ....................................................................................................

Ćwiczenie 3 105D3

Proszę uzupełnić.

pisarz v, sztuką, malarz, fotograf, artysta, malarstwem


Co
czytasz?
Javier: Cześć Mami! Co czytasz?
Mami: Cześć Javier! Czytam książkę biograficzną.
Javier: A kto to jest?
Mami: To jest Witkacy.
Javier: Wi-tka-cy???
Mami: Tak. To bardzo popularny polski ..............................,
pisarz dramaturg, ................................. i filozof,
.................,
hmmm ..............................................!
Javier: Niestety, nie znam.
Mami: Och, Javier, nie martw się! Ja znam Witkacego,
bo interesuję się ............................ i ....................... . Ale na
przykład tango, czy akordeon, to dla mnie czarna magia!

38_ trzydzieści osiem


download this book from e-polish.eu
Czym się interesujesz?

05_
Interesuję się... sportem, boksem,
malarstwem impresjonistycznym,
historią, piłką nożną,
muzyką rockową, fotografią,
francuskimi filmami,
sportami ekstremalnymi,
książkami kryminalnymi, ...

Ćwiczenie 4

Jesteś instruktorem tanga?


105D4

Czym on/ona się interesuje?

............................. literaturą
.............................. ............................. ............................. ...........................
............................. .............................. ............................. ............................. ...........................

|
Kim ona jest?
Ćwiczenie 5 105D5

Proszę zamienić obrazki na tekst.

105E1
POWTÓRZENIE E

Proszę napisać pytania do podkreślonych form. 1. Kto to jest?


……………………………………………………
2. ……………………………………………………
To jest Mami. Ona nazywa się Mami Takada. Jest 3. ……………………………………………………
z Japonii. Normalnie mieszka w Tokio, ale teraz 4. ……………………………………………………
mieszka w Krakowie. Ma 20 lat. Jest niska, szczupła 5. ……………………………………………………
i sympatyczna. Mówi po japońsku, dobrze po angiel- 6. ……………………………………………………
sku i zna trochę polski. Ona jest dobrą studentką. 7. ……………………………………………………
Teraz ona intensywnie uczy się języka polskiego, bo 8. ……………………………………………………
planuje studiować malarstwo w Polsce, a konkretnie 9. ……………………………………………………
w Krakowie. Interesuje się muzyką rockową, malar- 10. ……………………………………………………
stwem i architekturą. Ona bardzo lubi malować. 11. ……………………………………………………

trzydzieści dziewięć _39