Vous êtes sur la page 1sur 28

]UV+QTPGV

+CTKDDGCP8KTCVGU
)PF[6QTOCP


YYYRFHDTCUUEQO
.CUV ]Ì_
.CUV )

I 7
`¿7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7
_¿
J

]]

I D¿ 76 7 76 7 76 "
D¿ 7 7 7 7 7 6 7 7¿ 7 7 D ¿

_^ * +
D¿ 7 7 7 7 7 7 D¿ D¿
I D¿ ¿¿ ]
^
J


7 7 7 7 7 7 ¿ D¿ 7 7 7 7 7 7 D¿ D¿ 7 7 7
I D

¸` , -
I 7 7 7 D¿ 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7
J

¹`
7 6 7 7 6
I 7 6 7 7 7 7 D¿ D¿ 7 7 6 7 7 7 7

·]
" "
I 7 6 7 7¿ 7 7 D¿ D¿
7 6 7 7¿ 7 7

·Ì
G7 ¿ 7 7 D¿ 7 6 6
I D¿ D¿
7 6 7 
<JKUOWUKEJCUDGGPFQYPNQCFGF
HTGGQHEJCTIG +QR[TKIJV_^]])PF[6QTOCP5WUKEYYYRFHDTCUUEQO
8NGCUGFQPQVFKUVTKDWVGYKVJQWVRGTOKUUKQP
_PF+QTPGV
+CTKDDGCP8KTCVGU
)PF[6QTOCP
YYYRFHDTCUUEQO
.CUV ]Ì_
.CUV

I  7 6 7 7¿ 7 7
" 7 6 7 7
7 7
J

¹ )
I ` ¿¿ 7 6 7 7 ¿ 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 ¿ 7 7 7 6 7 7 7 7
_ " "
J

]`

I 7 6 7
" 7 6 7 "
7¿ 7 7 7 7 7 7 6 7 7¿ 7 7

I 7 6 7 ¿¿ ]
"
7 7 7 7 6 7 7¿ 7 7 7 6 7 7 7 7 ^

_¹ * +
I D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿
 J

I D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿

¸¹ ,
I 7 6 " 6
7 7¿ 7 7 7 7 7 7 7
J

¸Ë -
I 7 6 7 7¿ 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7¿ 7 7 7 6 7 7 7 7
" "
J

¹Ì

I 7 6 7 7¿ 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7¿ 7 7 7 6 7 7 7 7
" "

·¹

I 7 6 7 7¿ 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7¿ 7 7 7 6 7 7 6 6
" "

<JKUOWUKEJCUDGGPFQYPNQCFGF +QR[TKIJV_^]])PF[6QTOCP5WUKEYYYRFHDTCUUEQO
HTGGQHEJCTIG
8NGCUGFQPQVFKUVTKDWVGYKVJQWVRGTOKUUKQP
`TF+QTPGV +CTKDDGCP8KTCVGU
)PF[6QTOCP
YYYRFHDTCUUEQO
.CUV ]Ì_
.CUV )

I 7 6 7 7 ¿ 7" 7 7 6 7 7 7 7 ` ¿¿ 7 6 7 7 ¿ 7" 7 7 6 7 7 7 7
_
J J

I 7 6 7 7 ¿ 7" 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 ¿ 7" 7 7 6 7 7 7 7

I 7 6 7 7 ¿ 7" 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 ¿ 7" 7 7 6 7 7 7 7 ¿¿ ^
]

_¹ * +
I D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿
 J

I D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿

¸¹ , -
I 7 6 7 7 ¿ 7" 7 7 6 7 7 7 7 7
6
7 7 ¿ 7
" 6
7 7 7 7 7 7
J J

¹`

I 7 6 7 7 ¿ 7" 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 ¿ 7" 7 7 6 7 7 7 7

·]

I 7 6 7 7¿
"
7 7 7 6 7 7 7 7 7
6
7 7¿
"
7 7

·Ì

I 7 6 7 7 7 7 7
6
7 7¿
"
7 7 7 6 7 7 6 6
<JKUOWUKEJCUDGGPFQYPNQCFGF +QR[TKIJV_^]])PF[6QTOCP5WUKEYYYRFHDTCUUEQO
HTGGQHEJCTIG
8NGCUGFQPQVFKUVTKDWVGYKVJQWVRGTOKUUKQP
]UV0QTP +CTKDDGCP8KTCVGU
)PF[6QTOCP
YYYRFHDTCUUEQO
.CUV ]Ì_
.CUV

I 7 6 7 7¿ 7 7

7 6 7 7 7 7
J

¹ )
I ` ¿¿ 7 6 7
_ 7¿ 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7¿ 7 7 7 6 7 7 7 7
 
J

]`

I 7 6 7 7¿ 7 7
 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7¿ 7 7


I 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7¿ 7 7
 7 6 7 7 7 7 ¿¿ ]
^
_¹ * +
I D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿
 J

I D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿

¸¹ ,
I 7 6 7 7¿ 7 7

7 6 7 7 7 7
J

¸Ë -
I 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7
¿ ¿
J

¹Ì

I 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7
¿ ¿

·¹

I 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 6 6
¿ ¿

<JKUOWUKEJCUDGGPFQYPNQCFGF +QR[TKIJV_^]])PF[6QTOCP5WUKEYYYRFHDTCUUEQO
HTGGQHEJCTIG
8NGCUGFQPQVFKUVTKDWVGYKVJQWVRGTOKUUKQP
_PF0QTP
+CTKDDGCP8KTCVGU
)PF[6QTOCP
YYYRFHDTCUUEQO
.CUV ]Ì_
.CUV

I 7 6 " 6
7 7¿ 7 7 7 7 D¿
J
¹ )
I ` ¿¿ 7 6 7 7¿ 7 7 7 6 7 D ¿
_ " "
6
7 7 7¿ 7 7 7 6 7 D¿
J
]`

I 7 6 7
" "
7¿ 7 7 7 6 7 D¿ 7 6 7 7¿ 7 7

I 7 6 7 ¿¿ ]
"
D¿ 7 6 7 7¿ 7 7 7 6 7 D¿ ^
_¹ * +
I D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿
 J

I D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿
¸¹ ,

I 7 6 " 6
7 7¿ 7 7 7 7 D¿
J
¸Ë -

I 7 6 7 7¿ 7 7 7 6 7 D ¿
" "
7 6 7 7¿ 7 7 7 6 7 D ¿
J
¹Ì

I 7 6 7 7¿ 7" 7 7 6 7 D ¿ 7
6 " 6
7 7¿ 7 7 7 7 D ¿
·¹

I 7 6 7 7¿ 7 7 7 6 7 D ¿
" "
7 6 7 7¿ 7 7 7 6 7 7 6 6
<JKUOWUKEJCUDGGPFQYPNQCFGF +QR[TKIJV_^]])PF[6QTOCP5WUKEYYYRFHDTCUUEQO
HTGGQHEJCTIG
8NGCUGFQPQVFKUVTKDWVGYKVJQWVRGTOKUUKQP
]UV<TQO*CT +CTKDDGCP8KTCVGU
)PF[6QTOCP


YYYRFHDTCUUEQO
.CUV ]Ì_
.CUV )
I
 7
`¿7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7
_¿
J

]]

I D¿ 76 7 76 7 76 "
D¿ 7 7 7 7 7 6 7 7¿ 7 7 D ¿

_^ * +
D¿ 7 7 7 7 7 7 D¿ D¿
I D¿ ¿¿ ]
^
 J


7 7 7 7 7 7 ¿ D¿ 7 7 7 7 7 7 D¿ D¿ 7 7 7
I D

¸` , -
I 7 7 7 D¿ 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7
J J

¹`
7 6 7 7 6
I 7 6 7 7 7 7 D¿ D¿ 7 7 6 7 7 7 7

·]

I 7 6 7 7¿ " 7 6 7 7¿ "
7 7 D¿ D¿ 7 7

·Ì
G7 ¿ 7 7 D¿ 7 6 6
I D¿ D¿
7 6 7 
<JKUOWUKEJCUDGGPFQYPNQCFGF +QR[TKIJV_^]])PF[6QTOCP5WUKEYYYRFHDTCUUEQO
HTGGQHEJCTIG
8NGCUGFQPQVFKUVTKDWVGYKVJQWVRGTOKUUKQP
_PF<TQO*CT +CTKDDGCP8KTCVGU
)PF[6QTOCP
YYYRFHDTCUUEQO
.CUV ]Ì_
.CUV

I 7 6 7 7¿ 7 7

7 6 7 D¿
J
¹ )

I ` ¿ 7 7 7 ¿ 7 7 7 6 7 D ¿
_¿ 6
7 6 7 7¿ 7 7 7 6 7 D ¿

J
]`

I 7 6 7 7¿ 7 7

7 6 7 D¿ 7 6 7 7¿ 7 7


I 7 6 7 D¿ 7 6 7 7¿ 7 7

7 6 7 D¿ ¿¿ ]
^
_¹ * +
I D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿
 J

I D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿

¸¹ ,
I 7 6 7 7¿ 7 7
 7 6 7 D¿
J
¸Ë -
I 7 6 7 7 ¿ 7 7 7 6 7 D ¿ 7 6 7 7¿ 7 7 7 6 7 D ¿

J
¹Ì

I 7 6 7 7 ¿ 7 7 7 6 7 D ¿ 7 6 7 7 ¿ 7 7 7 6 7 D ¿

·¹

I 7 6 7 7 ¿ 7 7 7 6 7 D ¿
"
7 6 7 7¿ 7 7 7 6 7 7 6 6
<JKUOWUKEJCUDGGPFQYPNQCFGF +QR[TKIJV_^]])PF[6QTOCP5WUKEYYYRFHDTCUUEQO
HTGGQHEJCTIG
8NGCUGFQPQVFKUVTKDWVGYKVJQWVRGTOKUUKQP
*CUU<TQODQPG +CTKDDGCP8KTCVGU
)PF[6QTOCP
YYYRFHDTCUUEQO
.CUV ]Ì_
.CUV
 7 6 6 6 6 7 6 6 6 6
 7 7
J
¹ )
 _ ¿¿ 7 6 6
` 76 6 766 76 6 76 6 76 6 76 6 76 6
J
]`
 7 6 6
 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6

 7 6 6
 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 ¿¿ ^
]

_¹ *
 7 6 6 6 6 7 6 6 6 6
 7 7

_Ë +
 7 6 6 7 6 6
 76 6 76 6 76 6 76 6 76 6 76 6
J

 7 6 6 7 6 6
 76 6 76 6 76 6 76 6 76 6 76 6
¸¹ ,
 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6

J
¸Ë -
 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6

J
¹Ì
 76 6
 76 6 76 6 76 6 76 6 76 6 76 6 76 6
·¹
 76 6
 76 6 76 6 76 6 76 6 76 6 76 7 76 6
<JKUOWUKEJCUDGGPFQYPNQCFGF +QR[TKIJV_^]])PF[6QTOCP5WUKEYYYRFHDTCUUEQO
HTGGQHEJCTIG
8NGCUGFQPQVFKUVTKDWVGYKVJQWVRGTOKUUKQP
-WRJQPKWO +CTKDDGCP8KTCVGU
)PF[6QTOCP
YYYRFHDTCUUEQO
.CUV ]Ì_
.CUV )
I  7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 ` ¿¿ 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6
_
J J

I 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6

I 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 ¿¿ ^
]

_¹ * +
I 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7
6 6
7
6 6 6 6
7
6 6
 J
7

``

I 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 6 6
7
6 6
7 7 7

¸] ,
I 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7
6 6
7
6 6
7
6 6
7
6 6
7 7 J

¸Ë -
I 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6
J

¹Ì

I 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6

·¹

I 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 G7 6 6 7 6 6 7 6 6
<JKUOWUKEJCUDGGPFQYPNQCFGF +QR[TKIJV_^]])PF[6QTOCP5WUKEYYYRFHDTCUUEQO
HTGGQHEJCTIG
8NGCUGFQPQVFKUVTKDWVGYKVJQWVRGTOKUUKQP
-K*CUU
+CTKDDGCP8KTCVGU
)PF[6QTOCP
YYYRFHDTCUUEQO
.CUV ]Ì_
.CUV )
I 7 6 6 6 6 6 6 6 6 _¿ 6 6
7 7 7 `¿7 7 6 6 7 6 6 7 6 6
J J

I 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6

I 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 ¿¿ ^
]

_¹ * +
I 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6
 J

``

I 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6

¸] ,
I 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6
J

¸Ë -
I 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6
J

¹Ì

I 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6

·¹

I 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 7 7 6 6
<JKUOWUKEJCUDGGPFQYPNQCFGF +QR[TKIJV_^]])PF[6QTOCP5WUKEYYYRFHDTCUUEQO
HTGGQHEJCTIG
8NGCUGFQPQVFKUVTKDWVGYKVJQWVRGTOKUUKQP
*K*CUU
+CTKDDGCP8KTCVGU
)PF[6QTOCP
YYYRFHDTCUUEQO
.CUV ]Ì_
.CUV

I 7 6 6
7
6 6
7
6 6
7
6 6
J
¹ )
I `¿7 6 6
 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
_¿
7 7 7 7 7 7 7
J
]`

I 7 6 6 7
6 6
7
6 6
7
6 6
7
6 6
7
6 6

I 7 6 6 6 6
7
6 6 6 6
7
6 6 6 6 ¿¿ ]
7 7 7 ^
_¹ *
I 7 6 6 6 6
7
6 6 6 6
7 7

_Ë +
7 7
I 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6
7 7 7 7 7 7
J

I 77 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 77 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6
7 7 7 7 7 7
¸¹ ,
I 7 6 6 6 6
7
6 6 6 6
7 7
J
¸Ë -
I 7 6 6 6 6
7
6 6 6 6
7
6 6 6 6
7
6 6 6 6
7 7 7 7
J
¹Ì

I 7 6 6 6 6
7
6 6 6 6
7
6 6 6 6
7
6 6 6 6
7 7 7 7
·¹

I 7 6 6 6 6
7
6 6 6 6
7
6 6 6 6
7
6
7
6 6
7 7 7 7
<JKUOWUKEJCUDGGPFQYPNQCFGF +QR[TKIJV_^]])PF[6QTOCP5WUKEYYYRFHDTCUUEQO
HTGGQHEJCTIG
8NGCUGFQPQVFKUVTKDWVGYKVJQWVRGTOKUUKQP
+CTKDDGCP8KTCVGU
,TWO3KV )PF[6QTOCP
YYYRFHDTCUUEQO
.CUV ]Ì_
.CUV

 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
J
¹ )
_ ¿7 7777 7 7777 7 7777 7 7 7 7 7777 7 7777
 `¿
J
]]

 7 7777 7 7 7 7 7777 7 7777 7 7777 7 7 7


 7 7777 7 7777 7 7777 7 7 7 7 7777 7 7777


_` <TKCPING
*
] 7 7 7 7
 7 7 7 7 7 7 7 7 ¿
¿^ 6 6 6 6 6 6 6 6

_Ë +
7 7 7 7 7 7 7 7
 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
J

7 7 7 7 7 7 7 7
 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
¸¹ ,

 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
J
¸Ë -

 7 7777 7 7777 7 7777 7 7 7 7 7777 7 7777


J
¹¹

 7 7777 7 7 7 7 7777 7 7777 7 7777 7 7 7


·]

 7 7777 7 7777 7 7777 7 7 7 7 7777 7 7777


·Ì

 7 7777 7 7 7 7 7777 7 7777 7 7777 7 6 6


<JKUOWUKEJCUDGGPFQYPNQCFGF
HTGGQHEJCTIG +QR[TKIJV_^]])PF[6QTOCP5WUKEYYYRFHDTCUUEQO
8NGCUGFQPQVFKUVTKDWVGYKVJQWVRGTOKUUKQP
+CTKDDGCP8KTCVGU
)PF[6QTOCP
YYYRFHDTCUUEQO
.CUV
.CUV ]Ì_ )
_ _
]UV+QTPGV I  2 2 2 2 ¿¿ 7 6 7 77 7 76 7 7 77 76 7 77 7 D¿
J
_PF+QTPGV
" 76 7 " 76 7 " 7 6 7
I  7 6 7 7¿ 7 7 7 7 7 ¿¿ 7 6 7 7¿ 7 7 7 77 76 7 7¿ 7 7
J J
`TF+QTPGV
 6 " ¿¿ 6 " 6 "
` I 7 7 7¿ 7 7 76 7 7 7 7` 7 7 7¿ 7 7 76 7 7 77 7 7 7¿ 7 7 7 6 7
_ J _ J
]UV0QTP
 7¿ 7 7 76 7 7 7 7 ¿¿ 7 6 7 7¿ 7 7 76 7 7 77 76 7 7¿ 7 7 7 6 7
I 7 6 7  
J J
_PF0QTP
 " ¿ " "
`I 7 6 7 7¿ 7 7 76 7 D¿ `¿7 6 7 7¿ 7 7 76 7 D¿ 76 7 7¿ 7 7 7 6 7
J
_ _ J
]UV<TQO*CT  2 2 2 2 ¿¿ 7 6 7 77 7 D¿
I 77 7 76 7 7 77 76 7
J
 7¿ 7 7 76 7 ¿¿ 7 6 7 7¿ 7 7 76 7 76 7 7¿ 7 7 7 6 7
_PF<TQO*CT I 7 6 7 D¿ D¿
 
J J
*CUU<TQODQPG `
 76 6 76 6 76 6 7 6 6
 76 6 7 6 6 ¿¿ 7 6 6 76 6 7 6 6 76 6 76 6
J J
-WRJQPKWO I  6 6
7 6 6 6 6 6 6 ¿¿ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
J
7
J
7 7 7 7 7 7 7 7 7
_ 
-K*CUU I 7 6 6 76 6 76 6 7 6 6 ¿¿ 7 6 6 76 6 76 6 7 6 6 76 6 76 6 7 6 6
J J
 6 6 6 6 6 6 6 6 ` ¿¿ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
*CUUKP*K ` I 
7 7 7 7 7 7
J J
7 7 7 7 7
 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 _ ¿¿ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
,TWO3KV `
J J
<JKUOWUKEJCUDGGPFQYPNQCFGF +QR[TKIJV_^]])PF[6QTOCP5WUKEYYYRFHDTCUUEQO
HTGGQHEJCTIG
8NGCUGFQPQVFKUVTKDWVGYKVJQWVRGTOKUUKQP
_ ]_
_
]UV+QT
7 6 7 7 6 " 2 2
I D¿ 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7¿ 7 7 D¿ D¿
_PF+QT
" " "
I 7 7 7 7 6 7 7¿ 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7¿ 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7¿ 7 7

`TF+QT
" " "
` I 7 7 7 7 6 7 7¿ 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7¿ 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7¿ 7 7
_ 7¿ 7 7 7¿ 7 7 7¿ 7 7
]UV0P I 7 7 7 7 6 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 

_PF0P 6 " 6 6 " 6 6 "


`I D¿ 7 7 7¿ 7 7 7 7 D¿ 7 7 7¿ 7 7 7 7 D¿ 7 7 7¿ 7 7
_
]UV<DP*CT I D¿ 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 ¿ 7" 7 2 2
D¿ D¿

_PF<DP*CT I D¿ 7 6 7 7¿ 7 7 7 6 7 D¿ 7 6 7 7¿ 7 7 7 6 7 D¿ 7 6 7 7¿ 7 7
 

*<DP
 6 6 6
` 7 6 6 7 6 6 7 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6

-WRJ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
I 7 6 6 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7
_
-K*CUU I 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6

*K*CUU 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
`I 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
,T 7 7 7 7 7777 7 77 77 7 7777 7 7 7 7 7777 7 77 77 7 7777 7 7 7 7 7777 7 77 77
<JKUOWUKEJCUDGGPFQYPNQCFGF
HTGGQHEJCTIG
8NGCUGFQPQVFKUVTKDWVGYKVJQWVRGTOKUUKQP
_` * + `
_
]UV+QT I 2 2 ¿¿ ] 2 2 2 2 D¿ 7 7 7 7 7 7 D¿ D¿ 7 7 7 7 7 7
J
_PF+QT I 7 6 7 7 7 7 ¿¿ D ¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿
 J
`TF+QT
¿
` I 7 6 7 7 7 7 ¿^ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿
 J
_ 7 6 7 ] D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿
]UV0P I 7 7 7 ¿¿ D ¿ D¿ D¿ D¿
 J

_PF0P 6 ¿¿
`I 7 7 D¿ ^ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿
 J
_
]UV<DP*CT I 2 2 ¿¿ ] 2 2 2 2 D¿ 7 7 7 7 7 7 D¿ D¿ 7 7 7 7 7 7
 J

_PF<DP*CT D¿ D¿ D¿ D¿
I 7 6 7 D¿ ¿¿ D ¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿
 J

*<DP `
 7 6 6
 7 6 6 ¿¿ 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6
 J

-WRJ I 7 6 6 6 6 ¿¿ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6
7 7 7 7

7 7 7 7 7 7
J
7 7
_
-K*CUU I 7 6 6 7 6 6 ¿¿ 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6
 J

*K*CUU 6 6 6 6 ¿¿ 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6
`I 7 7 ^ 7 7 7 7 7 7 7 7 7
 <TKCPING J
7 7
7 7 7 7 7 7 7
,T
7 7 7 7 7 7 7 7 ¿¿ ] 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 ^
 J
<JKUOWUKEJCUDGGPFQYPNQCFGF
HTGGQHEJCTIG
8NGCUGFQPQVFKUVTKDWVGYKVJQWVRGTOKUUKQP
¸ `· ,
_
]UV+QT
D¿ 7 7 7 7 7 7 D¿ D¿ 777 7 2 2 2 2
I D¿ 7 7 D¿

_PF+QT
"
I D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ 76 7 7¿ 7 7 76 7 777
J
`TF+QT 6 "
` I D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ 7 7 7¿ 7 7 76 7 777
J
_
]UV0P D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ 76 7 7¿ 7 7 76 7 777
I 
J
_PF0P
"
`I D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ 76 7 7¿ 7 7 76 7 D¿
J
_
]UV<DP*CT
D¿ 7 7 7 7 7 7 D¿ D¿ 777 7 2 2 2 2
I D¿ 7 7 D¿
J
_PF<DP*CT I D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ D¿ 76 7 7¿ 7 7 76 7 D¿

J
*<DP `
 76 6 76 6
 76 6 7 66 76 6 76 6 76 6 7 66 76 6 76 6 766 76 6 76 6
J

-WRJ 6 6 6 6 66 6 6 76 6 766 6 6 6 6 6 6 6 6
7 7 7
J
I 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 7 7 7
7 7 7 7
_ 66
-K*CUU I 7
6 6 7 66 76 6 76 6 76 6 7 66 76 6 76 6
7 76 6 76 6 76 6 76 6
J
*K*CUU 6 6 7 66 76 6 76 6 76 6 7 66 76 6 76 6 766 6 6 6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7 7
J
` I 77 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7777 7 77 77 7 7777 7 7 7
,T 6 6 66 6 6 6 6 6 6 66 6 6 6 6 66
J
<JKUOWUKEJCUDGGPFQYPNQCFGF
HTGGQHEJCTIG
8NGCUGFQPQVFKUVTKDWVGYKVJQWVRGTOKUUKQP
¸Ë - ¹
_
]UV+QT 7 7 7 D¿ D¿ 7 6 7
I 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7
J

_PF+QT
" 7 6 7 " 7 6 7 " 7 6 7
I 7 6 7 7¿ 7 7 7 7 7 7 6 7 7¿ 7 7 7 7 7 7 6 7 7¿ 7 7
J
`TF+QT 6 " 7 6 7 6 " 7 6 7 6 " 7 6 7
`I 7 7 7¿ 7 7 7 7 7 7 7 7¿ 7 7 7 7 7 7 7 7¿ 7 7
J
_
]UV0P
7 6 7 7¿ 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7¿ 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7¿ 7 7 7 6 7
I  
J
_PF0P
" " "
`I 7 6 7 7¿ 7 7 7 6 7 D¿ 7 6 7 7¿ 7 7 7 6 7 D¿ 7 6 7 7¿ 7 7 7 6 7
J
_
]UV<DP*CT 7 7 7 D¿ D¿ 7 6 7
I 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7
J

_PF<DP*CT I 7 6 7 7¿ 7 7 7 6 7 D¿ 7 6 7 7¿ 7 7 7 6 7 D¿ 7 6 7 7¿ 7 7 7 6 7
 
J
*<DP ` 7 6 6 7 6 6 7 6 6
 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6

J

-WRJ I 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7
J
7 7 7 7 7
_
-K*CUU I 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6
J
*K*CUU ` I 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
J

,T 7 7777 7 77 77 7 7777 7 7 7 7 7777 7 77 77 7 7777 7 7 7 7 7777 7 77 77 7 7777


J
<JKUOWUKEJCUDGGPFQYPNQCFGF
HTGGQHEJCTIG
8NGCUGFQPQVFKUVTKDWVGYKVJQWVRGTOKUUKQP
· ·^
_
]UV+QT 7 6 7 " 7 6 7 "
I 7 7 7 7¿ 7 7 D¿ D¿ 7¿ 7 7

_PF+QT 7 6 " 7 6 7 7 6 "


I 7 7 7 7 7¿ 7 7 7 7 7 7 7¿ 7 7

`TF+QT 7 6 " 7 6 7 7 6 "


`I 7 7 7 7 7¿ 7 7 7 7 7 7 7¿ 7 7
_
]UV0P 7 7 7 7 6 7 7¿ 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7¿ 7 7
I 

_PF0P 6 " 6 6 "


`I D¿ 7 7 7¿ 7 7 7 7 D¿ 7 7 7¿ 7 7
_
]UV<DP*CT 7 6 7 " 7 6 7 "
I 7 7 7 7¿ 7 7 D¿ D¿ 7¿ 7 7

_PF<DP*CT I D¿ 7 6 7 7¿ 7 7 7 6 7 D¿ 7 6 7 7¿ 7 7
 
*<DP ` 6 6 7 6 6 6 6 7 6 6 6 6 7 6 6 6 6
 7 7 7 7


-WRJ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
I 7 7 7 7 7 7 7
_
-K*CUU I 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6

*K*CUU 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
` I 7 7 7 7 7 7 7

,T 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
<JKUOWUKEJCUDGGPFQYPNQCFGF
HTGGQHEJCTIG
8NGCUGFQPQVFKUVTKDWVGYKVJQWVRGTOKUUKQP
·Ì Ì
_
]UV+QT 7 6 7 G7 ¿ 7 7 D¿ 7 6 6
I D¿ D¿ 

_PF+QT 6 7 7 6 " 7 6 7 7 6 6
I 7 7 7 7 7 7¿ 7 7

`TF+QT 6 6 " 6 6 6
`I 7 7 7 7 7 7 7 7¿ 7 7 7 7 7
_
]UV0P
7 6 7 7 7 7 7 6 7 7¿ 7 7 7 6 7 7 6 6
I 

_PF0P 6 6 " 6 6 6
`I 7 7 D¿ 7 7 7¿ 7 7 7 7 7
_
]UV<DP*CT 7 6 7 G7 ¿ 7 7 D¿ 7 6 6
I D¿ D¿ 
"
_PF<DP*CT I 7 6 7 D¿ 7 6 7 7¿ 7 7 7 6 7 7 6 6

*<DP ` 6 6 6 6 7 6 6 6 6 7 6 7 6 6
 7 7
 7 7

-WRJ I 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 7 G7 7 7
_
-K*CUU I 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 7 7 6 6

*K*CUU ` I 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7

,T 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6
<JKUOWUKEJCUDGGPFQYPNQCFGF
HTGGQHEJCTIG
8NGCUGFQPQVFKUVTKDWVGYKVJQWVRGTOKUUKQP
1st C
Caribbean Pirates
Andy Norman


www.pdfbrass.com

              
Fast q = 172 A
  
    
mf

  
              
11

       

20  B  C         

    

mf

                  

34
  

D  E
        
      
43

   
mf

              
53
  
    

61
          
       

67
       
        

This music has been downloaded
free of charge. Copyright © 2011 Andy Norman Music www.pdfbrass.com
Please do not distribute without permission.
2nd C Caribbean Pirates
Andy Norman
www.pdfbrass.com
Fast q = 172
          
      
f

A
                          
5

    
mf

13
                 
    

             
19
   
     

B C
  
25
       
 
p mf

    
35
     
 

D
45
          
    
f

E
                          
49

 
mf

                          
57

 

                        
65

   
This music has been downloaded Copyright © 2011 Andy Norman Music www.pdfbrass.com
free of charge.
Please do not distribute without permission.
3rd C Caribbean Pirates
Andy Norman
www.pdfbrass.com
Fast q = 172 A
                          
        
f mf

9
                     
      

17
                    
         



25 B C
   
        
p mf

35
     
      

45 D E
                     
      
f mf

53
                        
      

62
          
    
      

68
    
         
   
This music has been downloaded Copyright © 2011 Andy Norman Music www.pdfbrass.com
free of charge.
Please do not distribute without permission.
1st Horn in F Caribbean Pirates
Andy Norman
www.pdfbrass.com
Fast q = 172
   
            
f
5 A

                           
mf
13
      
              

19
   
         

       

25 B C

          
p mf
35

          

45 D
   
          
f
49 E

                         
mf
57

                         

65

                         
This music has been downloaded Copyright © 2011 Andy Norman Music www.pdfbrass.com
free of charge.
Please do not distribute without permission.
2nd Horn in F
Caribbean Pirates
Andy Norman
www.pdfbrass.com
Fast q = 172

   
    
f
5 A

               
 
 
      

mf
13

    
   

   

19

 

 

 

  


 

 
25 B C

          
p mf
35

          
45 D

  
 

  

 
f
49 E

             
 
 
      

mf
57

             

   
 
   

65
 
 
  
        
  
      
 
This music has been downloaded Copyright © 2011 Andy Norman Music www.pdfbrass.com
free of charge.
Please do not distribute without permission.
1st Trombone/Baritone Caribbean Pirates
Andy Norman
www.pdfbrass.com
Fast q = 172  A
                
     
mf

11
  
                     
 

        
20  B  C
    
 
p mf

34
                  
 


D E
           
43 
      

f mf


            
53
       


61
         
     
  

67
        
  
    
This music has been downloaded Copyright © 2011 Andy Norman Music www.pdfbrass.com
free of charge.
Please do not distribute without permission.
2nd Trombone/Baritone Caribbean Pirates
Andy Norman
www.pdfbrass.com
Fast q = 172
    
 
   
  
f
A
                          
5

 
mf

     
13
            


  
19
       

     
 
B C
  
25
         

p mf

      
35
    

D
  
45
    

   

f
E
                         
49


mf

                        
57

 

             
65
           
 
This music has been downloaded Copyright © 2011 Andy Norman Music www.pdfbrass.com
free of charge.
Please do not distribute without permission.
Euphonium Caribbean Pirates
Andy Norman
www.pdfbrass.com
Fast q = 172 A
                            
 
f mf

9
                         

17
                           
 

25 B C
                         

p mf

33
                  
        

41 D
                         
  
f

49 E
                         

mf

57
                         

65
                         

This music has been downloaded Copyright © 2011 Andy Norman Music www.pdfbrass.com
free of charge.
Please do not distribute without permission.
Tuba Caribbean Pirates
Andy Norman
www.pdfbrass.com
Fast q = 172 A
                            
 
f mf

9
   
                     

17
                           
 

25 B C
                         

p mf

33
   
                     

41 D
   
                     
f

49 E
                         

mf

57
                         

65
   
                     
This music has been downloaded Copyright © 2011 Andy Norman Music www.pdfbrass.com
free of charge.
Please do not distribute without permission.