Vous êtes sur la page 1sur 4

List Do Matki

z rep. Violetty Villas Muzyka A. Skorupka


Opracowanie J. Baliński
Słowa M. Łebkowski S. Werner

˙ ˙
Andante q = 80
˙ œ œ œ œ
3 ˙ ˙ ˙
%3
ε
>3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Fortepian

œ œ œ œ
3
↓ ) ↓ )

œ œ Τ
˙ ˙ ˙ œ œ φφ ϖϖϖ
φ
% ˙ ˙ ˙ φ
3

Τ
œ
œ œ œ
> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Fort.

œ œ œ œ œ œ œ
↓ ) ↓ ) )

% −−
6

˙ ˙ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ œ œ œ
Ma - mo smu - tno tu i pu - sto
œ
drze - wa in - ne

œ œ œ œ ˙
œ œ
% −− ˙ ˙ ˙
Ma - mo nie myśl że się skar - żę żal mi tly - ko

˙ ˙ œ œ
6

ο
œ œ œ œ
> −− œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Fort.

↓ ) ↓ ) ↓ ) ↓ )

©
2013
2 List Do Matki

ι ι −−
10

%
3

˙ ˙ ˙ œ œ œ ˙ œ œ œ ϖ
ro - sną i ci - szy nikt nie - zna tu.

œ œ œ ˙ œ œ œ φφ ϖϖϖ −−
ma - rzeń Dzie - cię- cych dni mo - ich dni.

% ˙ ˙ ˙
10

Ι Ι φ
3

œ œ œ œ œ
> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ −−
Fort.

œ
↓ ) ↓ ) ↓ ↓
) )

ι θ
% œι œ œ œ œ œ œ ˙ œ ˙ −− ι
14

œ œ œ œ ˙ −−− œ
ι œœ œ œ œ œ œœ ˙˙ œ œ œ œ ϖϖ ˙˙ −−−− ι
Wi - dzę znów nasz dom cie - bie ma - mo, wnim! Wspo -

% œœœœ œœ œ œ œ œ œœ ˙˙ œ œœœ œ œ ϖϖ ˙˙ −−−− œ


14

Ι œ
Ε
> œ œ œ
œ
œœ œ
œ œœœœœ œœœ œœœœ
Fort.

œ œ œœ œ œœ
œ œ œœœ
↓ ) ↓ ) ↓ ) ↓ )

% œι œ Ó
18

ι
3

œœ˙ ˙
œ œ œœ œ œ œ ˙ ˙
mi - nam sta- ry klon cie- mny i wy - so - ki - jak dym

œ œœ œ œ ˙˙ ˙˙ ι œ œ œ œ œ ˙˙˙ ˙˙
3

œœ œ ˙˙ ˙˙ œ œ Ó
18

%œ ˙˙
Ι œ œ œ œœ œ œ œ ˙
œ œ œ
>œ œœ œœœ œœœ œ œœœ
Fort.
œ œ œ œ
œ œ œ œœœ œœœœœœœœ
↓ ) ↓ ) ) ↓ )
3
List Do Matki 3


ι
22

% − œ œ œ œ ˙ œ œ œ
œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ œ
22 ∃
œ œ œ œ ˙ œ œ
% œ − œΙ ˙ ˙
Ma - mo wo - łam two - je i - mię zno - wu je - steś

˙ ˙ œ œ
ο
œ œ œ œ œ œœœ œœœ œœœ œ œ œ
Fort.
> œœ œ œœ œ œœ œœ œ œ œ œ œ

↓ ) ↓ ) ↓ ) ↓ )

26

% œ œ œ œ ϖ
˙ ˙ ˙
œ œ œ œ ϖϖ φφφ ˙˙ αφφφ ˙˙
przy mnie jak za da- wnych lat

% ˙ ˙ ˙
26

ϖ φφ ˙˙ ∀ αφφ ˙˙
œ œ œ œœœ œ œ œ φφ ˙˙ ∀φφ ˙˙
> œœ œœœ œ œ œ œ
Fort.

œ œ œ œ œ
œ
↓ ) ↓ ) ↓ )
˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ œœœœ ˙
œ œœœ
˙˙
più mosso

˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙
% −− ˙ ˙
30

ε
œ œ œ œ
> −− œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ
Fort.

↓ ) ↓ ) ↓ ) ↓ )
˙˙ ˙˙ ˙˙ œœ œ œ ˙˙ œœ
œœ œ ϖϖ
œœ œ œ ˙˙ œ Ι ϖϖ
% ˙˙ ˙˙ ˙˙ −−
34

Ι
3

œ œ œ ˙ œœœœ
> œœ œœœ œ œœ œ˙
Fort.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ −−
œ
↓ ) ↓ ↓ ↓
) )
4 List Do Matki

ι θ
a tempo

% œι œ œ œ œ œ œ ˙ œ ˙ −− ι
38

œ œ œ œ ˙ −−− œ
ι œœ œ œ œ œ œœ ˙˙ œ œ œ œ ϖϖ ˙˙ −−−− ι
Wi - dzę znów nasz dom cie - bie ma - mo, wnim! Wspo -

% œœœœ œœ œ œ œ œ œœ ˙˙ œ œœœ œ œ ϖϖ ˙˙ −−−− œ


38

Ι œ
Ε
> œ œ œ
œ
œœ œ
œ œœœœœ œœœ œœœœ
Fort.

œ œ œœ œ œœ
œ œ œœœ
↓ ) ↓ ) ↓ ) ↓ )

% œι œ œ œ ˙
42

ι
3

˙
œ œœ œ œ œ ˙
œcie- mny ˙ ˙
mi - nam sta- ry klon i wy - so - ki - jak dym O

œ œ œ˙ ˙˙ ι œ œ ˙ ˙˙
% œ œœœ œœ œ ˙˙˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙˙
3

˙˙ Ó
42

˙˙
Ι œ œ œœ œ
œ œ œœ
>œ œœ œ
Fort.
œœœ œ œ œœœ œ œ œ œ œ
œ œ œ œœœ œœœ œœœœ
↓ ) ↓ ) ) ↓ )
3

accel.


46

%
˙ ˙ ϖ ϖ
œœ− œœ−
Ma
œœ− - œœ− ∀ mo!
œœ− œœ− œœ− œœ− − œ−
œ
∀ œ œœ
œ œœœ− œœœ− ∀ œœ− œœ− œœ− œœ− œœ ˘œ ˘œ ˘œ ˘œ
œœœ− œœœ− ‹ ∀ œœœ− œœœ− œœœ− œœœ− − œ−
œ
∀ œ œœ
œ
œœ œœ∀ œœœœ ∀ œ œ œ œ œ̆ ‰
Ι Ι œ œ œ œΙ ‰ Œ
Ι
46

% Ι
Ε ƒ 3 ß
œ− œ− −œ œ− œ− œ− œ− œ− œ− œ− œ− œ− œ− œ− œ− œ− œ− œ− œ− œ− œ− œ− œ− œ− œ
∀ œ œ œ œ œ œ œ œ α œ œ œ œ œ œ œ œ ∀ œ œ œ œ œ̆ ‰ œ̆ œ̆ œ̆ ι ‰ Œ
Fort.
> œœ œœ Ι œ
Ι Ι Ι œ

3

Vous aimerez peut-être aussi