Vous êtes sur la page 1sur 14

1

Symphony No. 5 in C Minor Op.67


1o. Movt.
ALLEGRO CON BRIO q = 148
b 2 ‰ «« U U
« ««
L. V. Beethoven

b b « ‰ « « « ‰
l& 4 j ˆ« œ»»» œ»»» l «˙« l j ˆ« œ»»» œ»»» l ««˙ l ««˙ l j ˆ« œ»» = œ»» l
1

ß ====================== » »
l ƒ Cordas e l clarinetes l l l l l
Íl b 2 ‰ « « « l U l‰ « « «l l U l ∑ l
l ? b b 4 ««j ˆ ««ˆ «ˆ« l _«««˙
====================== l «j ˆ
« ˆ«« «ˆ« l _««
˙
« l _«««˙ l =l
ƒ
« « « « «« «« «« « ««« «« ««
bb b ‰̇ ««j««« «« ‰̇ j« «
ˆ
« «
ˆ «
ˆ
« ˙ «j
«
ˆ « « « ‰̇ « «
« «
« ‰̇ ˆ« ˆ ˆ« ˙»
j« «
«
ˆ
ĵ ««ˆ ««ˆ «««ˆ
» « «
»»» ˆ« ˆ ˆ« l ˙»»»» l ˙»»˙»» l «ˆ«ˆ« ˆ«« «ˆ« ˆ«« l »» j«ˆ« ˆ ˆ« l ˙» »˙» «
« ««ˆ ««ˆ= ««ˆ l
7

ß ======================
l& »
»» l »
˙
»»» l ˆ
«
l l l » l l » l l l l
Íl b ∑ l ∑ l ∑ l ∑ l ∑ l ∑ l ∑ l ∑ l
l? b b
====================== l l l l l l l =l
« « « « U «« U
««« « «
« « « «
«
«««ˆ ˆ«« ˆ«« «ˆ«« «˙« «
««j «
« « «
«
ˆ«ˆ« ˆ««ˆ ˆ«ˆ« œ»œ. « «
bb b ˙«« ˆ
« » «
«
ˆ
«˙« l «««ˆ «ˆ« ˆ«« «ˆ« l ««˙« l ««ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« l »œ»»» Œ l #ˆ_««««ˆ Œ l nœœ̇»»»» Œ =l
15

ß ======================
l&
l l l l cresc l f l . l l
.« « « «««ˆ l _œ»» _œ»» U l
Íl b ‰ l l l
«« Œ ‰ « « «« «« «« «« «« »»œ» Œ »»œ» «
ˆ
« «
«ˆ l l œ
»
»»» Œ
«
7 m dim

l? b b «
======================« « nœ
ˆ« _««ˆ ˆ« l «ˆ
_«j l _«j
ˆ« _«ˆ« ˆ« l «jˆ ˆ « «ˆ «ˆ l »» l »» l »» =l

bb b ‰ ««j «« «« « U «« «« «« «
ˆ
« «
ˆ ˆ« «
˙ «
«
˙ ‰ ˆ
j
« «
ˆ ˆ« « ««« ««˙«
« « «
22

ß ======================
l& l l l p l ‰̇ Jœ»» œ»» œ»» ln_˙«« __Jœ __œ» __œ» l __«˙« =l
l ƒ l l l l » » » l ‰̇ »»» »» »» l «˙ « « « l
Íl b ‰ « « « l l U l ∑ l ∑ l ∑ l ‰ «j «ˆ«« ««ˆ«« «ˆ««« l
7

l ? b b «j ˆ« «ˆ« ˆ«« l ««˙«


====================== l ««˙« l l l l «ˆ« «ˆ« = «ˆ« l

bb b « «««ˆ ««ˆ« ˆ««« « « « «


« «
« «
« «
« «
« «««
« « «« «« «
« «« «ˆ« «ˆ« ˙«˙« n «
j
ˆ
« ˆ «
ˆ
«ˆ ˆˆ«« ˆˆ««
««ˆ« l «‰̇ Jœ»» œ»» œ»» ln_«««˙ __Jœ __œ» __œ» l __˙««˙« ˆ« «
ˆ «
ˆ
«ˆ«« ˆ« ˆ« ˆ« l «˙˙« l «ˆˆ« ˆ« ˆ« = ˆ« l
29

ß ======================
l& __ĵ l __ĵ
l «ˆ l » » » l ‰̇ »»» »» »» l «˙ l «ˆ l l l
« « « «« «« «« l ««
Í l b _œ»»»» ‰ Œ l ∑ l ∑ l ‰ ««j «««ˆ «««ˆ l _œ»»
cresc

ˆ
« » ‰ l ‰ ĵ
« ˆ
« «
ˆ ˆ
« l
. dim

« « « » Œ « « « « Œ
m 7 m

l ? b b Jœ»»»
====================== l l l «ˆ« ««ˆ «ˆ« l J»»œ» l __«««ˆ __««««ˆ __«««ˆ« l __«««ˆ =l
« «
Redução para acordeom: Tadeu Maia e-mail: tadeu_m@yahoo.com
2

« « « « « « « «
« «
« « «
« «« «« «« «« _««ˆ«
bb «««˙« ««« ««« ««« ««ˆ« ««ˆ« ˆ««« «««ˆ «ˆ« «ˆ«« nˆ««« ««ˆ« «ˆ« «ˆ«« ˆ«« «ˆ«« _ˆ« nˆ_«ˆ«« «ˆ« «ˆ«ˆ« _ˆ« _«ˆ«ˆ« _ˆ« _«ˆˆ«« _
ˆ «ˆ ˆ« « « ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ ˆ« «ˆ ˆ«
j
l & b ˙«˙« l ««ˆˆ« ««ˆˆ ˆ«ˆ« l ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« l ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« l
36

ß ====================== l =l
l S S S S S

«« ««« l l dim l l m l l m l
Í l b ‰ _»œ»»» _«ˆ«« _ˆ««« l _»»»»œ _»»»»œ l «« œ»» l «« _œ»»»» l «« œ»» l «« _»»»»œ l «« œ»» l
7 7

l ? b b Jœ»»» ˆ« ˆ« l œ»»» »» œ»»» l ˆ« »» œ»»» l «ˆ »» œ»»» l «ˆ »» œ»»» l ˆ« »» »»»œ l «ˆ »» =


====================== œ»» l
S S S S S »
«« «« «« ˆ««« _œ» _œ» _œ»
_ˆ«ˆ«ˆ«n_«ˆ _«ˆ«ˆ«_ˆ __ __œ»»» __œœ»»» __œœ»»» __œœ»»» __»»»œœ »œ »œ »œ
_ n___»»»»œœœ __»»»œœœ __œœœ»»» n_œœ»» œ» œ» œ»
b bb œ»œ» »» »» »» »»œ »»œœ »»»œœ »»»œœ œ»œ»» œ»» « « « »»» »»» »»» »» nœœ»»» œœ»» œœ»»
» » » » l »» »œ» _œ»œ» _œœ»» l _ˆˆ«« _«ˆ« _««ˆ _ˆ«« l _ »» »» »» l » » =
œ œ »
œ »
œ « « « »» l
43

ß ======================
l& l l » » » »» n »»œ »» »» »
l S ƒ
l m l l l l l l
Í l b «« œ»» l _»»»»œ _»»»»œ _œ»»»» l _œ»»»» _œ»»»» _œ»»»» l _œ»»»» _»»»»œ _œ»»»» l _œ»»»» _»»»»œ _œ»»»» l œ»» »»œ œ»» l œ»» »»œ »»œ l
dim S 7 7

l ? b b ˆ« »» œ»»» l œ»»» »» »» »» l œ»»» »» »» »» l »»»œ »» »» »» l œ»»» »» »» »» ƒl œ»»» »»»» »»»» »»»» l œ»»» »»»» »»»» =
====================== »»» l
S ƒ » » »
« « ___œ»»» ___»»»œ ___»»»œ __»»œn_œ» _œ» _œ»
«
bb b nˆ«ˆ«« ˆ««« ««« «««« « « « bœœ»» »»œœ »»œœ »»œœ œ»» »»œ œ»» #œ»» œ»» œ»» œ»» «««ˆ ««« «« «« «« ‰
ˆˆ«« ˆ«ˆ«ˆn_ˆ«ˆ««ˆ ln_«ˆ««ˆ _ˆ««« _««ˆ _ˆ««« l _œ» »»»» »»»» »»»» l »» nœ»»» œ»»» œ»»» ln#œ»»»»œ »œ»œ»» »œ»œ»» »œ»œ»» l _««««ˆˆ ## nˆˆˆ««« ˆˆˆ««« ˆˆˆ««« l ## nˆ_ˆˆj ««« = Œl
50

ß ======================
l& » ««
» » » » n _
ˆ
l l fl dim l m dim l m l dim l S l
Íl b œ»»» »»»œ œ»»» l œ»»» »»»œ œ»»» l œ» _œ»»»» _»»»»œ _œ»»»» l _œ»»» _œ»»» _»»»œ _œ»»» l _œ»»» _œ»»» _»»»œ _œ»»» l _»»»»œœ _»»»»œœ _œœ»»»» _œœ»»»» l _œ»»»»Jœ ‰ Œ l
7 7

l ? b b œ»»» »»» »»» »»» l œ»»» »»» »»» »»» ƒl »» »» »» »» l


====================== l l »» »» »» »» l »»» =l

bb b ««« ‰ « « œ»»
celos

∑ ˆ
« Œ œ
J
» »
œ »
œ « œ
»
l »» » =l
Cordas

l _«ˆ««ˆ l »» » » l «˙«» » l ˙« l _«««˙


57

ß ======================
l&
l l SM l ƒ l l l l p dolce l
Íl b l œ»» l l l l l ˙ l
∑ »
» Œ ∑ ∑ ∑ »
»
M

l? b b l œ»»»
====================== l l l l l » =l
««« « « « ««« « « «
b b b œ»» œ»» ˆ «
« «
ˆ
« ««ˆ« «ˆ« œ» œ»» œ
» œ
»
» ˆ«« «ˆ« ««ˆ «ˆ
» » l ˆ«««ˆ ˆ«««ˆ l ˆ«ˆ« «ˆˆ« l »» » l »» » l ˆ«««ˆ ˆ«««ˆ l «ˆ«ˆ« ««ˆˆ«=l
64

ß ======================
l&
l l lM l l M l l M l
Í l b ˙»»» l ‰ «« «« «« l «««ˆ« Œ l M˙» l ˙»»» l ‰ «« «« «« l «««ˆ« Œ l
M

l? b b l j
====================== ˆ«. «.̂ «.̂ l _««ˆ l »» l l ˆ«. «.̂ «.̂ l _««ˆ =l
j
«. «.
Redução para acordeom: Tadeu Maia e-mail: tadeu_m@yahoo.com
3

_
œ
»
_
» œ
»
_ _
œ
»
_
» œ»» _œ»
_
_ __œ»»œ _»œœ»
bb »œ» œ»»» _ œ
»
» _
» »
_
» _
»
»
œ _ »
œ
» _
œ
»
» »
œ œ « «
« «« «« « ««
b » »
œ»» »»» »
œ»» »œ» »»» »» » «ˆ«ˆ «ˆ«ˆ bˆ««ˆ «ˆ«ˆ ˆ«ˆ« ˆ«ˆ«
»» » l » l» » l «ˆ« «ˆ« l nˆ«« «ˆ« l nˆ«« «ˆ«=l
71

ß ======================
l& l
l lM l lM l l l l
l ˙»»» l ‰ «« «« «« l «««ˆ« Œ l ∑ l ∑ l ‰ «« «« «« l
flautas e violinos

Í l b ˙»
l ? b b »» j
«.̂ «.̂ = «.̂ l
M

====================== l l j ˆ«. «.̂ «.̂ l _««ˆ


«. l l l
B.S.

«« œ»
bb b «ˆ« ««ˆ bˆ««ˆ «ˆ«ˆ »»œ œ»»œ bˆˆ«««« œ»»œ bˆ««««ˆ ««ˆ««ˆ œ»»œ œ»œ»» bœ»»» œ»»»
« « «
«
« « œ »œ ˆ œ» »
_ˆ««ˆ« _ˆ««ˆ« l ˆ« ˆ« l »»» »»» l « »»» l «ˆ« «ˆ« l » »» l
78

ß ======================
l& =l
l l l l l l l l
Í l b œ». Œ l ∑ l ∑ l ‰ l « Œ l ∑ l‰ « ««l
l? b b »
====================== » l l l _«j « «
« «
« l «ˆ«. l l «j
nˆ« ««.̂ = ««.̂ l
«ˆ. _ˆ«. _ˆ«. .
««« œ» bœ» œ» ««« œ»
bb b œ»» œ»»» bœ»»» œ»»» œ»» œ»»» bœ»»» œ»»» ˆ«« »» »
» »
» ˆ«« »»
» » »
l bœ»»» »œ»»» l «ˆ« »œ»»» l bœ»»» »œ»»» l «ˆ« »œ»»» =l »
85

ß ======================
l& l l
l cresc
l l l l l l l
Í l b « Œ l ‰ «« «« «« l «« Œ l ‰ «« «« «« l «« Œ l ‰ «« «« «« l «« Œ l
.

l ? b b nˆ««.
====================== l j ˆ«. «.̂ ˆ« l «ˆ. l bˆj «. «.̂ «.̂ l bˆ«. l j ˆ«. «.̂ «.̂ l ˆ«. =l

˙
» » œ _»
œ . _»œ. _œ» . _œ» . «« « « «
bb b bœ»»» œ»»» bœ»œ»» œ»»œ»» n _œ _ ˙ _ »˙»» _œ_ _»
»»»œ »»œ »»» »» »» œ»»» œ»» œ»» . «ˆ« «ˆ«« ««ˆ «ˆ«« œ»» »»œ . .
bœ»»» œ»» l » » l » »» »» »»œ œ»»» l »œ»» œ»»» »»œ» »»œ» l ««ˆ« ««ˆ« ««« ««« l »»œ» »»»œ »»»œ = »»»œ l
92

ß ======================
l& » »» ƒ l » » » _
«
ˆ .̂ » » »
l l l M l l M_»œ lM . l M_»œ l
Í l b ‰ «« «« «« l «« _»œ»»» l ˙»»» l œ»»» «« l _»»»» Œ l œ»»» Œ l _»»»» Œ l
dim

l? b b j
====================== ˆ« ˆ« ˆ« l «ˆ œ»» l »˙»
» »
» l »»»œ ˆ« l »»
» _
œ
» l »œ»»
» l »»œ»
_ =l
»» »»
« »
œ »
œ »
œ »
œ . _
»
œ . _»œ. _»œ. _œ» .
« « « n _
œ
» _ _
œ
» _ n _»
œ _ _»œ _ _
»
b b ««ˆ«« ««ˆ« ««« «««« «««ˆ ««ˆ« ««« ««« ‰ »»» »»œ» »»» »»œ» »»» »»»œ »»» »»»œ »»œ» »»»»œ »»»œ »»» œ»»» œ»»» œ»» . œ»» œ»» œ» . œ»» .
b «ˆ« _««ˆ« .̂ «.̂ l _«««ˆ _««« «.̂ ««.̂ l nœJ»»» »» œ»» l »» nœ»» »»» »»œ l »» »» »» »» l œ»»» »œ»» »œ»» »œ»» l œ»»» œ»»» _œ»»» = »»» l
99

ß ======================
l& ˆ« » » » »» » œ
l l l l ƒ « l « l l M« l
_ œ
» _ œ
» _
œ
»
Í l b ««ˆ«« Œ l _»»»» Œ l œ»»» Œ l œ»»» ˆ«««« l œ»»» ««ˆ«« l _»»»» _»»»» l ««ˆ«« œ»»» l
M M M
dim 7

l ? b b ««ˆ«
====================== l œ»»» l »»»»œ l œ»»»» ««ˆ« l »»»»œ ««ˆ« l _»œ»» »œ»» l ««ˆ« œ»»»» =l
»» »
Redução para acordeom: Tadeu Maia e-mail: tadeu_m@yahoo.com
4

___flautas
œ»»» ___»»»œ ___œ»»» e clarinet
_
_ »
œ
» .
bb œ»»» œ»» œ» . . ««ˆ« ««ˆ« ««« ««« «««ˆ «««ˆ ««« ««« ‰ _»œ»»œJœ» _œ»»»œœ» _œœœ»»»» œ»œ» _œ»»»» _»»»»œ _œ»»»» _»»œ»» _»»»»œœ _»»»»œœ _»»»»œœ œ»»» . œ»» œ»» œ»»
l & b »œ»» »œ»»» »»» œ»»» l «.̂ ««.̂ l «.̂ «« l »»» »» »» l »œ»» »» »» »» l » » »» »» l œ»»» œ»»» œ»»» = »»» l
106

ß ====================== .̂ » » œ
l l l lM l M_»˙ lƒ l l
Í l b « «« l « «« l «« «« l œ»»» œ»»» l _»»»» l ««ˆ« ««« ««« ««« l ««« ˆ«« ˆ««« ˆ««« l
7

l ? b b ««ˆ ˆ« l «ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« l œ»»»» »œ»»» l _»»˙»


====================== l ˆ« «ˆ «ˆ l ˆ«« =l
»»
__œ»» __»»œ __»»œ _»œ
B.S.

__œ»»» __»»»œ __»»»œ __»»» _œ»» _œ»» _œ»» »œ œ» œ» œ» œ œ œ» œ»


bb b œ» œœ»» œœ»» œœ»» œ»»œ» »» »» »» »»œ »»œ» œ»»» œ»»» »»» œ»»» œ»»» œ»»» œ» _œ»œœ»»» _»œœ»»œ» _»œœ»»œ» _»œ»œ»»œ Œ ‰ _»»œœ»»Jœ _œ»œœ»»» _»œœ»»œ»
œ
» œ
» œ
» »
œ
cordas

»» œ»» œ»» œ»» l » » » » l » » » l »»œ »œ» »»œ »œ» l »» »» »» »» l »»» »»» » = » l


113

ß ======================
l& » » » » l
l l _M˙» l l l M l _Mœ» l M «« «« l
Í l b ˙»»» l _»»»» l «««ˆ ««« ««« ««« l ««« «ˆ« «««ˆ «««ˆ l ˙»»» l _»»»» Œ l ‰ œ»»» «ˆ««« «ˆ««« l
M

l ? b b »˙»»»
====================== l _»»˙» l B.S.«ˆ «ˆ «ˆ l «ˆ« l »˙»»» l _»»œ» l »Jœ»»» «ˆ = ˆ« l
»» »»
œ
» _ œ
»
œ
» _ »
œ
»
œ _ »
œ
»
œ ___»œ»œ
_ œ
»
bb b œ»»œ Œ ‰ »œJœ» œ»»»œ œ»œ»» »œ»» Œ _ » _ » _ » »
œ ««« «««

cordas e clarinetes

» » ∑ ∑ ˆ
j
« œ» »
œ
»» l » l » {” _«««ˆ _œ»»» _»»»œ l _˙««« =l
120

ß ======================
l& l l
l l l l l ” »» »» l _«˙ l
__»œ» ««ĵ ««ˆ« ˆ««« __»œ»
Í l b »»» Œ l ‰ ««« «« «« l »»» Œ l ∑ l ∑ ” ∑ l celos
M M M

‰ bœ J
» »
œ »
œ l
l ? b b _»»œ»
====================== l _««««ˆ _ˆ«««« _«««ˆ« l _œ»»» l l {” lB.S. »» »» = »» l
»» »»
« ‰ «
« ««ˆ _ˆ««« ‰« ««
U « « _
ˆ

« _
1 violinos

b b «« « ‰
««bˆ«j« « «ˆ ˆ«« «˙«« »˙˙»» œœ»»» œ» œ» œ» bˆ«j « «ˆ« ˆ««
clar.

b « ‰ œ
J
» »
œ œ
»
«
__˙««««˙ l __˙«««« l »» »» »» l ˙« l ˙« l ˙»»» l œ»» »» »» »» l ˙»»» =l
127

ß ======================
l&
l l «˙ l celos l m l l lm l «« l
Í l b «« l ««U l ∑ l ˙»»» l ˙»»» l ‰ bœJ» œ» œ» l ««˙« « l _«˙«««
7
l
l? b b
====================== ˙
« l ˙
« l l »˙»»» l »˙»»» l »» »» »» l «˙« « l n_˙««« =l
‰ _««j ««ˆ« ˆ««« __œ»» __œ»»» _œ»» _»˙˙ __œ»» __»»œ _œ»» _»˙ __œ»» __œ»» _œ»»
b b ˙» ˆ
« _ _ ˙
» œ»
»» »» »» »»» »»˙»» œ
»
»» » » » »»˙» » » ˙ œ »
»» »» »» »
b »
˙
» œ
»˙» l »˙»»» l œ»»» »» »» » l »» l »»
135

ß ======================
l& »» l l cresc=l
l «« l «« «« «« l «« l l «« l l «« . l
Í l b _˙«««« l ‰ _ĵ ««« _«ˆ«« _ˆ««« l _j
« « «
ˆ««
«
« ‰ Œ l ‰ « « «
« l _˙««
«
« l ‰ « « «
« l _˙««
«
« l
7 7

l ? b b __«««˙
====================== l __«««ˆ __««««ˆ __«««ˆ« l __«««ˆ l «j ˆ« «ˆ« ˆ« l _««« l ˆ« «ˆ« ˆ« l _««« =l
«j
« « « _«˙ _«˙
Redução para acordeom: Tadeu Maia e-mail: tadeu_m@yahoo.com
5

_ œ » _
»
œ _ »œ »
œ «
« «
« «« ˙» «
« «
« ««
b » » »
b » » » »» »» »» »» œ»» »»œ œ»» œ»» œ» n˙» »
œ œ
» »
œ ‰ ˆ«Jœ» «ˆ»œ n˙»»
j «
ˆ ‰ j
«

œ
» «ˆœ» ˆ«
l& b » » l » » » »» l »» l »» »» l »˙»»» l »» »» =l
142

ß ====================== l
l l l l p l m«« l l «« l
Íl b l l « « l ‰ « « « l _˙«««« l « « « l _«˙««« l
l ? b b _«««
====================== l _«««ˆ _«««ˆ l «ˆ« #ˆ«« l ««j ˆ ˆ«« «ˆ« l _«««˙ l _««j
ˆ
«
«ˆ« ««ˆ «ˆ« l _««˙ =l
«
_«˙
˙
» œ
» n _
œ
» _ œ
»
» __»œ» #__»»œ __œ»»» #œ__œ»»» __œœ»»» n__œœ»»» _»˙˙» n _
»
œ _
_
# œ»» œœ»»» œœ»»» »»
œ»» __œ»» __œœ»»
bb b n˙»˙» »» œ»œ» nœ»»» »»œ »œ»» »œ»» »»» œ»»» œ»»» »» »»˙
œ nœ»»» »» » = »» l
˙»»» œ»»» »» l »»» »»» l »» »» l »»»
149

ß ======================
l& » l » l l
l l l l l M«« l l M«« l
Í l b ‰ »Jœ» œ»» œ»» l œ» œ» »œ œ» l «« «« «« «« l « « « « l _««« Œ l ‰ «« «« «« l _««« Œ l ˆ
« ˆ
«
l ? b b B.S.» » » l »» »» »»» »» l «ˆ «ˆ «ˆ ˆ« l nˆ«« «ˆ« ««ˆ «ˆ« l _««««ˆ
====================== l j ˆ« ˆ« ˆ« l _««« =l
«ˆ
˙
» œ
» ‰ «
« «« ««ˆ« _»œ œ»»» #œ__»œ»»
bb b _»˙»»˙ #n_˙»»»˙
»
_»œ»
»
œ
J œ
»
ˆ n_ˆ« _ #œ_»»»Jœ
j
«
» »
œ œ
J
» #œ » n _
œ
»
» _
»» »» » œ»J» nœ» œ»»
»
»» n˙ » »
l »» »» »» »» l » »
œ »
œ nœ » » »
l » #œ»»» »»» »» l » nœ» » » l »» #œ»»» »»» =
156

ß ======================
l& l »» »» l
l π l M«« «« «« « l l l l « « «« «« l l
Í l b ‰ «« «« «« l _ˆ«««« ˆ«««« ««««ˆ «««« l «« «« «« « l « « « l l ««« _ˆ« _«ˆ «ˆ« l nœ»» œ»» œ»» œ» l
« » » » »»
l? b b
====================== ˆ
j
« ˆ « «
ˆ «
«
l _«ˆ« ˆ
« l «
ˆ «
ˆ «
ˆ nˆ «
« « « « «
«
l «ˆ ˆ« «ˆ ˆ« l _ˆ«« _«ˆ« _««ˆ _«ˆ« l __«««ˆ « « « « « l » =l
œ
» œ
» »
œ ___œœ»»» ___»»»œœ ___»»»œœ ___»»»œœ n___œœ»»» ___»»»œœ ___»»»œœ ___»»»œœ
B.S.

n _
œ
» _»
œ _
_ œ
»
» _
_» _ »
œ _
œ
_ »
» _
_ » œ
»
_ n _
»
œ
_
œ
» _
_ »
œ n
bb b Jœ» »» »» » œ»œJ»» œ» œ»» Jœ»» œ»»» »»» »» œ»J»œ» œ» œ»» Jœ»» œœ»»»» »»œ» »»»»œ # œœ»»» »»»œ »»»œ »»»œ »œ»» »»»œ »»»œ »»»œ
»» l »» œ»»» »»» »» l » l »» œ»»» »»» »» l » » » l
163

ß ======================
l& l =l
l l l l l cresc fl « « « « l « « « « l
««« dim ««« _«««ˆ _ˆ«« «« «« «« «
Í l b #œ»» œ»» »»œ œ» l ««ˆ« ˆ««« «««ˆ «« l ««« ««ˆ« ˆ««« ««« l «« «« «« « l « « l «« «« «« ««« l _ˆ«« _ˆ«« _ˆ«« _ˆ««« l
_
ˆ
ˆ« l ˆ« ˆ« «ˆ nˆ«« l «ˆ« « ««« «« l ««« ««« ««« ««« l ««« ««« ««« = «
.

l ? b b » » »» »» l
====================== ˆ« l «ˆ
ˆ« _ˆ« _«ˆ« __«ˆ« __ˆ«« __««ˆ __ˆ«« __«ˆ« __«ˆ« __ˆ«« __ˆ«««« l
___œ»»»œ ___»»»œœ ___»»»œœ ___»»»œœ n___»œ»œ n___œœ»»» ___»»»œœ ___»»»œœ n___œ»»»œ ___œœ»»» ___œœ»»» ___œœ»»» n___œœ»»» ___œœ»»» ___œœ»»» ___œœ»»» n___œ»»œ __œ»œ»œ» __œœœ»»» __»»»œœœ
n » » » » » » »
b b œ»» »»œ »»œ »»œ œ»»» Œ ‰ nœ»» »»œ »»œ nœ»» œ»» œ»» œ»» nœ»» œ»» œ»» œ»» nœ»»» Œ ‰ »œ» œ»» »»»œ » » » » » » » » » »
œ
b
l » l » l » » =l
170

ß ======================
l& l l l
l «_«ˆ« _ˆ««« _««ˆ« _««ˆ« l _««ˆ l dim l l l « l ƒ m« « «
l
Í l b ««« ««« ««« ««« l «««« l ‰ œ»» œ»» »»œ l œ»» œ»» œ»» œ»» l œ»» œ»» œ»» œ»» l ««ˆ«« Œ l ‰ «««ˆ «ˆ«« «ˆ«« l
l ? b b __«««ˆ« __«««ˆ« __«««ˆ« __«««ˆ« l __«««ˆ
====================== l #__»»»»œ __»»»»œ __»»»»œ #l __»»»»œ __»»»»œ __»»»»œ __»»»»œ #l __»»»»œ __»»»»œ __»»»»œ __»»»»œ l #__«««ˆ l _«««ˆ« _«««ˆ« = _
««« l
ˆ«
« »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» «
Redução para acordeom: Tadeu Maia e-mail: tadeu_m@yahoo.com
6

__»œ»œ»œ. #_œ__œœ»» _œ__œœ»» #_œ__œ»»œ n__œœ»»» __»»»œœ n__œœ»»» __œ»»» __»»»œ __»»»œ ˙» n_˙»» «««
bb »œ» Œ Œ #œ»»» œ»»» #œ»»» œ»» »»œ »œ» »œ» »»œ »»œ »» »» ˙««
b »
» » » » » » » » » » l »»» »
˙ n˙ » l «˙« trompas
177

ß ======================
l& l l » l l »» =l
l l dim« « l « M«« «« l «« ƒ l l l M«« «« l
««
Í l b ˆ«« Œ l Œ ˆ«««« ˆ«««« l ««««ˆ _ˆ«««« _««««ˆ l _ĵ ««« marcatissimo
«« « « « «« l l «« l Œ
_ˆ««« _ˆ««« l
««« «««
b b
======================
l? «
« « « « «
« «
«
l _«« _«« l _«« _««ˆ _««ˆ l _««ˆ _«ˆ« _««ˆ _ˆ«« l ˙« « l n˙« l #ˆ« = l
_««ˆ. #_ˆ« _ˆ« #_«ˆ ƒ ˆ«
œ
» »
œ __œ»» __»»œ __œ»» »˙»»
«
« «
« «
« n _ œ
» _
»
_
» _
_
#œ»» œ»» »» #œœ»» œœ»» »» »» »» »» »»˙»
» n œ
»
_
œ
» _
_ »
»
œ _
»
_
»
œ _
»
_
»
œ _
_ ˙
»
» _
_
b b b ˙«« ««
˙ nˆ «
ˆ
« ˆ » » nœ » » » nœJ » »˙»
« « « » l »» =l
celos

«˙« l «˙« »
l# ˆ«ˆ« »»œ œ»» l »»» » l »» l »»
184

ß ======================
l&
l ««ˆ «« l Clarinetes l l «« «« l M« Violinos l l l
œ
» « «
ˆ œ
» »
œ »
œ 7
œ
» »
œ
Í l b _»»» _««« _««« l _»»» _»»» _»»» l _»»»œ _»»»œ _»»œ» l _»»œ» _««« _««« l «ĵ »
œ œ
» «
ˆ «
ˆ ««« « « « l «« l ˙» l
» « « » »
œ »
œ » »
l ? b b #œ»»» nˆ« ˆ« l nœ»»» »» »» l »» » » l »» nˆ« «ˆ l «ˆ« «ˆ« ««ˆ ««ˆ l
====================== » » « « ˙
« l »» =l
» Baixos
œ
» ___œ»»» ___»»»œ n__œ»œ _œ» _»œ _œ»
« n œ
»
_ _»
œ _
_ » _ œ»œ» _»»œœ nœ_»»J» _»» _»» _»» »˙
bb b ˙»»» ˙»»
» « »
œ
» »
œ
» œ
»
» œ
»
» »
œ
»
ˆ««ˆ »»œœ »œ»œ nœ»»œ œ»» »œ» œ»» » » »»» »œ»» »»»œ œ»»» »» œ
»
»
clarinetes

»
˙ »
˙ nˆ
»»» l »»» l « »» »» l »»» » » l » ƒ l l »˙»»» =l
191

ß ======================
l&
l Baixosl
« « cordas l
« « « « « l « « « l « « « l M marcatissimo l msempre l
Í l b œ»» ˆ«««« «ˆ«« l ««ˆ«« ˆ«««« ««ˆ«« l ««ˆ«« ˆ«««« ««ˆ«« l ««ˆ«« ˆ«««« ««ˆ«« l ««ˆ«« ˆ«««« ««ˆ«« l _œ»»»» l «««˙« l
l ? b b »œ»»» _ˆ«««« _«««ˆ« l «ˆ« ˆ«« «ˆ« l «ˆ« «ˆ« «ˆ« l «ˆ« «ˆ« «ˆ« l «ˆ« «ˆ« «ˆ« l Jœ»»» œ»»» »»»œ »»»œ l ««˙« =l
======================

b b »» ˙
» « ˙
»
» ˙
»
b˙»»˙» « ˙
»
» ˙
»
b˙»»»˙ «««
b « « ˙
» « « ˙
»
sopros sopros

» ˙ ˙
cordas (F#M)

˙ l n˙_««˙« l _«˙«˙« l »»» l n˙_««˙« l _«˙«˙« l »»» b˙


cordas

»»» l »»» l »»» l b __˙«««˙ =l


198

ß ======================
l&
l l l l l l l l l l b «˙ l

» « « _˙
» « « «
Í l b »» ˙
» l »»» «
l «˙« l «˙« l »» « ˙
» l »»» « «
l «˙« l «˙« l »» ˙
» l b˙«««« l
m M m m M m m M

l ? b b »˙»»»
====================== l ˙»»» l ««˙« l ««˙« l »˙»»» l ˙»»» l ««˙« l ««˙« l ˙»»»» l b˙«« =l
n _ ˙
» _ ˙
» bb _
˙
»
_
»
˙ « b _

»
»
˙ « nb _»»»˙˙
_
bb b n˙««« n˙˙»»» » « »b˙» « »
˙ «
(BM) (C#M) (B7)

»b˙˙»» ««˙« ˙
» b˙ «««˙ b˙»» » «
b˙««˙ b˙»» »
(C/F#dim)

«« =l
(F#m)

« » » ˙
« » b » ˙
« »
208

ß ======================
l& ˙
«
__«˙«˙ l »
» l » l b˙
_«˙ « l » l b_«˙ ˙
« l l b˙« l l #__˙««˙
l n p n
««« l «« l ˙»m l ˙»
diminuendo l l lM l l l m l
Í l b ˙«« l «˙« l »» l »» l b_»»»»˙ l b_»»»»˙ l bb˙_»»»»˙ l bb˙_»»»»˙ l b_»»»»˙ l #˙«««« l
7 M 7
dim

l ? b b __«««˙ l ««˙« l ˙»»»»


====================== l ˙»»»» l b˙»»» l b˙»»» l »»» l »»» l b˙»»» l #˙««« =l
«
Redução para acordeom: Tadeu Maia e-mail: tadeu_m@yahoo.com
7

n __»˙»»˙ n __»˙»»˙ n __˙»˙»» n __˙»˙»» n _˙»˙»»


_
b b »˙» »˙»» »˙»» « »˙»» « »˙»»
b »
» l #_««˙ l » « «
l #_««˙ l p» l _««˙« l » l _««˙« l » l _«««˙« =l
218

ß ======================
l&
l l n _«˙ l l n _«˙ l l n_˙« l l n_˙« l l n_˙« l
Í l b _»»»˙ l #˙««« l _»»»˙ l #˙««« l _»»»˙ l _»˙»»»
˙
» « ˙
» « ˙
» l _»˙»»»˙ l _»˙»»» l _»˙»»»˙ l _»˙»»» l
M M M
m m

l ? b b »»»
====================== l #˙««« l »»» l #˙««« l »»» l #˙»»»» l »»» l #˙»»»» l »»» l #˙»»»» =l
» » »
n __»˙»»˙ __»»»œ__»»»œ__œ»»» n__»˙»»˙ __˙__»˙»» n__˙»˙»» __»˙»˙» __»˙˙»» __»˙˙»»
b b b ˙»» « »»»œ »»»œ œ»»» ˙»» ˙»»» »˙» »˙» ˙»»» « ˙»»» ««« =l
»
» l _««j »
» » »
» »
» » « »
228

ß ======================
l& ˆ««ˆ ƒ l l l l l l «
__˙««˙ l l __˙««˙
l nl _ lM l lM l π
l dim l l l l
˙
» œ
»
Í l b _»»˙» l _»»» «««ˆ «««ˆˆ««« l ˙»» l _»»˙» l _»»» ˙
» 7
˙
» l _»»» ˙
» «
l ««˙« l ««˙« l ««˙« l ««˙« « « « l
»
l ? b b »» #œl »J»»
====================== » »
l n˙»»» l »» l n˙»»» » » l ˙»»» » «
l «˙« l n˙« l «˙« l n˙« =l «
» violinos flautas clarinetes œ
»__˙»˙» »__˙»˙» ««« ««« ___»»» ___œ»»» ___œ»»» __»˙»

»
» _
ˆ « _ ˆ
« ˙
» œ
» _ »œ»» _œ»»» _œ»»» _»»˙
bb b »˙» « »
˙»» « ‰ Œ ‰ »
» «
« «
« »
» »
» »»»
»
» l _«˙«« » l _«ĵ lƒ »»» œ
J ˆ « «
ˆ l »˙»»» l »J»»»œ
238

ß ======================
l& l «
« l =l
l l _˙
« l _
ˆ
«
l cordas celos l baixos l l l l
Í l b «««˙« l ««˙«« l «««˙« l ««ĵ
«
« « « « l « l««««l « l«« ««l
l ? b b ««˙«
====================== l n˙« l ««˙« l nˆ«ƒ«ˆ« ««ˆ ««ˆ l «˙« ˆ« ˆ«« ˆ«« ˆ«« l «˙«
l «j ˆ« ˆ«« «ˆ«=
l «j ˆ«« l
___»œ»» _»œ _œ» _œ» ___œ»»» ___œ»»» ___œ»»» ___»œ»» _œ» _œ» _œ»
bb b »J»»»œ »»»œ »»»œ »»»œ œ»»» »» »» »» _œ » »
_
œ »
_
œ »Jœ»» »» »» »» œ
» œ»»» œ»»» œ»»»
246

»» »» »» l Jœ»» » »œ»» »œ»» »œ»» l »J»œ» œ»» œ»» œ»» =l »


ß ======================
l& »» l »» »» »» »» » » »
l l l l Ï l
Íl b « « « l « « « l « « « l « « « l
l ? b b «j « « « « « « « « « « « « «
====================== ˆ« ˆ« «ˆ «ˆ l «j ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ l «j ˆ« ˆ« «ˆ ˆ« l «j ˆ« «ˆ« ˆ«« ˆ««=l

bb b U«« 5 œœ » œ» œ» U ‰ « « ‰ ««j« «« «« ««
4‰ »» œ»» œ»» « « «
« ‰ « « « « «
« « « « ˆ
« ˆ «ˆ «ˆ« Œ ‰ «« «« ««
« » » » « « « « « ˆ

« « «
ˆ «
l & __˙˙««« l 11 œœ»»» œœ»»» œœ»»» l __˙«˙«« l __˙««˙« l j ˆ« ˆ« ˆ« l «˙« l «˙˙« l «ˆˆ« l jˆ ˆ« «=ˆ« l
250

ß ======================
l «˙ l l «˙ l «˙ l p l l l l l
« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «
«««ˆ«««««ˆ««««ˆ«««««ˆ«««««««««ˆ««ˆ««««ˆ«««««ˆ«««l «««ˆ«««««ˆ««««ˆ«««««ˆ«««««««««ˆ««ˆ««««ˆ««««ˆ«««l
Í l b «««ˆ««««««ˆ«««««««ˆ«««««««ˆ««««««««««ˆ«««ˆ«««««««ˆ«««««««ˆ‰
«««l
« « « « l « « « « « « « « « « « « « « « « l _˙»»
» l _˙»»
» l _œ»»
» l l
M


m

l ? b b _««ˆ«_««ˆ«_««ˆ«_««ˆ«_«««ˆ_««ˆ«_««ˆ«_««ˆ«l 24««ˆ«ˆ««ˆ«ˆ««ˆ«ˆl_«««ˆ«_«««ˆ«_«««ˆ«_«««ˆ«_««««ˆ_«««ˆ«_«««ˆ«_«««ˆ«l_«««ˆ«_«««ˆ«_«««ˆ«_«««ˆ«_««««ˆ_«««ˆ«_«««ˆ«_«««ˆ«l
====================== l baixos l l __«««ˆ l _««ˆ« __=««« l
« «ˆ
Redução para acordeom: Tadeu Maia e-mail: tadeu_m@yahoo.com
8

‰ ‰ «« «« «« «
« ««ˆ ««ˆ «« œ»»» »»»œ œ»»
b b «
« «« «« ˆ
j
« «
ˆ «
ˆ ˙
» «
«ˆ «ˆ ˙»» »
œ
» »
l & b »˙» jˆ« «ˆ ˆ« l ˙»»˙ »»˙ ˙
» » » » »
259

ß ====================== » l »
˙
» l »
˙
» l l = l
l » l »» l »» l »» l l l
Í l b ˙»» l ˙»» l œ»» « l «« « l ‰ Jœ» œ» œ»» l ˙»» l
l? b b » l »
====================== l » ««ˆ l nˆ« ««ˆ l »» »» » l » =l
B.S.

bb b ˙»» »»»œ »»»œœ »»œœ œ


» «««
ADAGIO

» œ
J
»
» nœ » » »
» »
»
œ Œ ˆ
« Œ 10
4
l » » » l »»» l #ˆ_««ˆ«
265

ß ======================
l& l=
l l l m l dim l
Í l b Jœ»» œ» »œ œ»» l «j «
ˆ l _»œ» l _»œ» l 10
» » « « «
« «
« »
»
œ Œ »
»
œ
J ‰ Œ
l? b b »
====================== » » » l «ˆ« nˆ« nˆ« l »»» l »»» l= 4

U Tempo ‰ « « « « ‰«««
˙
»
b b 10 »» œ»»» œ»» ˙»» »»»œ œ»» œ»» œ»» œ»»» œ»»Uœ»» 1 2 ‰ ««j «««ˆ««ˆ« «j ˆ
« ««ˆ «ˆ« n˙«« « «j
ˆ
« »
œ »
œ œ»»œ œ» œ» »œ « «jˆ ˆ
« «« «ˆ«
Adagio

b 4 » » » » » »» » l 4 » ˆ
« « ‰ nˆ « »
œ »
œ » «
l »˙»» l «˙ l ˆ« œ»»» œ»»» l œJ»»» »»» »»» »»» l «˙ =l
269

ß ======================
l&
l l p l p l l «M « « l m«« cresc l l
««« U ««ˆ« «««ˆ ««ˆ« l _j ˆ««
Í l b 10 ˆ«« l 2 l l ‰ « « « l « ‰ l ∑ l
M

∑ ∑ ∑ « « « « « Œ
.

l ? b b 4 «ˆ«
====================== l4 l l «jˆ ˆ« «« «ˆ« l «j ˆ« ˆ«« «ˆ« «ˆ« l __««««ˆ l =l

« « « « « « « « « « « «
« « « « « «
« «
« « «
« ««
b b b n˙«« ««« ««ˆ« ««ˆ« «ĵ
nˆ «
« ««« «ˆ« ««ˆ« «˙« n «
«ˆ «
« ˆ «
«ˆ ˆ «
« «˙«« «ĵ
«
ˆ
«
««« ««ˆ« ˆ« ˆ«« «ˆ« ˆ«« ˆ«
ˆ
«˙« l Jœ»»» ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« l _««ˆˆ« ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« l «˙«˙˙« l ˆˆˆ««« ˆˆ«« ˆˆ«« ˆˆ«« l ˙«˙« l «ˆ« ˆˆ«« ˆ«ˆ« l ˆ«ˆ« ˆ«ˆ«=l
276

ß ======================
l&
l l lm l lsempre crescendo l lm l dim l
Í l b ‰ « « « l œ»» œ»» œ»» l _»œ»»» ‰ Œ l ‰ «« «« «« l «« Œ l ‰ «« «« «« l _»œ»»» _»œ»»» l «« œ»» l
7

l ? b b «jˆ
======================ˆ« «« «ˆ« l Jœ»» »»»»œ œ»»»» œ»»»» l Jœ»»» l j« ˆ« ˆ ˆ« l ˆ« l jˆ ˆ« « ˆ« l œ»» »» œ»» l «ˆ »» =
» »
œ»» l
»
» «« _œ» _œ» _œ»
« « « « « « « « « « « «
« «
« « «
«
««ˆ« «« ««« «ˆ« «ˆ« ««ˆ« «ˆ« _«ˆ« _««ˆ ««ˆ ««ˆ _«ˆ« _«ˆ«« _ˆ«« _««ˆ« __ˆ« __ˆ«ˆ«n_««ˆ _ˆ««_ˆ__ˆ« __œ»» __œ»»œ __œ»»œ __œœ»» __œ»»œ œ» œ» œ»
b b b «ˆ« nˆ« ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« nˆ«««ˆ «ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« ˆ« ˆ« œ»»Jœ» »» »» »» Jœ»»» œ»œ» œ»œ» œœ»» œ»»œ œ»
ˆ« ˆ« l l »» l » »» »» »» l »Jœ»»» »œœ»»» _œ»œ»œ»» = œ»œ»» l
284

ß ======================
l& l l l _
œ
l l m l l m l dim ƒ l m l l »» l
Í l b «« _œ»»»» l «« œ»» l «« _œ»»»» l «« œ»» l «« œ»» l _»»»»œ _œ»»»» _œ»»»» l _»»»»œ _»»»»œ _»»»»œ l _»»»»œ _»»»»œ _œ»»»» l
7 7

l ? b b ˆ« »» œ»»» l ˆ« »» œ»»» l ˆ« »» œ»»» l ˆ« »» œ»»» l «ˆ »» œ»»» l œ»»» »» »» »» l œ»»» »» »» »» l œ»»» »» »» =


====================== »» l
Redução para acordeom: Tadeu Maia e-mail: tadeu_m@yahoo.com
9

n ___œœ»»» __»»œœ __»»œœ n_»œ « ___œ»»» ___œ»»» ___œ»»» __œ» n_œ» _œ» _œ»
bb « œ»»» »»»œ »»»œ J»œ» œ»»œ» œ»œ» œ»œ» «ĵ
« «
« « « »
œ
» œ »
» œ »
» »»» »» »» »» #œ»» œ» œ» œ»
» nœ»» œ»» œ»» nˆ« ˆ««ˆ« ««ˆ«ˆ «««ˆ «« « « « » » » Jœ»» nœ»» œ»» œ»» #œ»»J »»» »»» »»»
l & b _«ĵ « « «
292

ß ======================
« « «
««ˆ _ˆ« _ˆ« _ˆ« n_J»œ Z l l » » l ˆ« ˆ« n_««ˆˆ nl _ˆ«ĵ « «ˆ« _ˆ«« _««ˆ l _J»»œ
_ l » » » » l »»» œ»» œ»» = œ»» l
l l »» l l l l» ƒ l l l
Í l b _œ»»»» _œ»»»» _œ»»»» l œ»» »»œ »»œ l œ»» œ»» œ»» l œ»» »»œ »»œ l œ»» »»œ »»œ l «« ««ˆ« ˆ««« ˆ««« l «« « « « l #œJ»» œ» œ» œ» l
7 7 7 7

l ? b b œ»»» »» »» »» l œ»» »»»» »»»» »»»» l »»œ »»»» »»»» »»»» l œ»» »»»» »»»» »»»» l œ»» »»»» »»»» »»»» l j
====================== ˆ« lj ˆ« nˆ«j«
« «ˆ ˆ«« l » »» »» = »» l
» » » »
bb b ««ĵ «« nˆ«««« ««««ˆ ««««ˆ «« Œ «««ˆ Œ ‰ ««j ««ˆ« ˆ««« « « «« œ»»
ˆ l ˆ« » =l
_««ˆ«n__«««ˆ __«««ˆ __«««ˆ ln#__ˆˆ««««ˆˆ l n__««ˆ««ˆˆ l « l _«˙« l «˙« l _«««
300

l&
ß ======================
l l dim l « l ƒ l l l _«˙ l pM dolce l
Í l b «« « « « l _»œ»»» Œ l M««ˆ«« Œ l ∑ l ∑ l ∑ l ∑ l _»˙»» l
ˆ
j
« «
l ? b b nˆ« ˆ« ˆ« l #œ»»»
====================== « « l «ˆ« l l l l l =l
»»
œ
» __»œ» n_œ»» __»œ» __»œ»» n_œ» n_œ» œ»
b b b nœ» œ» œ»» nˆ«« nˆ«« «« »» »» » »» » »» »» »» «« œ»
»» »» l » « l « ˆ« l l ˆ« »» =l
308

ß ======================
l& l l l
l l l l l M l l l M l
l ‰ « « « l «« Œ l _˙»»» l ‰ « « « l «« Œ l _˙»»»
sopros

Í l b ˙»» l ˙»» l
M M

l? b b »
====================== l p ««jˆ ˆ «« «ˆ« l ˆ« l l» l ««jˆ ˆ «« «ˆ« l ˆ« l =l
__»œ» n_œ»» __»œ» __»œ»» n_œ» n_œ» œ»
timb.

bb b nœ» œ» œ»» nˆ«« nˆ«« «« »» »» » »» » »» »» »» œ


» ««
sopros

»» »» l » « l « ˆ« l l ˙«˙« =l
316

ß ======================
l& l l l
l l l l M l M l l l l
Í l b ˙»» l ‰ « « « l «« Œ l _»˙»» l ˙»» l ‰ « « « l «« Œ l «« «« l
M

» ˆ
« » ˆ« «« «ˆ« l ˆ« l ˆ« ˆ«=l
celos

l? b b
====================== l p «jˆ ˆ« «« «ˆ« l l l l «jˆ

bb b ««
fl. e cl.«
« « « « « « «
« «« «« «
«ˆ«˙» ˆ« «ˆ« nˆ«« n˙«« « ˆ
« ˆ« ˆ« nˆ««
clarinete

˙
« l _˙»»˙» l ˙« l # ˙«n˙
« n˙
»
l # ˙»»» l ˙»˙»» =l
324

ß ======================
l& n˙« l n˙»»
l l » l »» l l l l »» l
Í l b bœ» «« l ‰ «« «« «« l œ»» l «« œ» l œ» œ» l ‰ l « Œ l
l ? b b »» ˆ« l j
====================== ˆ« «ˆ ˆ« l » l ˆ« »» l »» »» l _««j «« «
«ˆ _««ˆ _«ˆ« l «ˆ =l
Redução para acordeom: Tadeu Maia e-mail: tadeu_m@yahoo.com
10

bb œ»»» œ»»» _»œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» _»œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» _»œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» _»œ»»» œ»»»
l & b »œ»»» »œ»»» l œ»»» »œ»»» l »œ»»» »œ»»» l œ»»» »œ»»» l »œ»»» »œ»»» l œ»»» »œ»»» l »œ»»» »œ»»» l œ»»» »œ»»» =l
331

ß ======================
l l l cresc l l l l l l
Íl b « l ‰ « « « l « Œ l ‰ «« «« «« l «« Œ l ‰ Jœ» œ» œ» l œ» Œ l ‰ Jœ» œ» œ» l
cordas
.

l ? b b ««˙
====================== l «j« ˆ« «ˆ ˆ«« l ˆ«« l nˆj« « ˆ ˆ« l nˆ« l »» »» »» l »» l »» »» = »» l
n__œ»» __»œ» #__»»œ ___»œ»» #__œ»» ___»œ»»
n_»»œ œ»» _ »
n_œ»»» _œ»» _
» _»»» _œ»» _»»» _œ»»
bb b #œ»»» œ»»» nœ »» »»œ #œ »
»» »œ» œ
»
» » »» #œ »» »» #œ »» »»
#œ» »
œ
» » » #œ » »
339

ß ======================
l& »»» »» l »» »» l »»» »» l l l =l
l l l l l l l
Í l b œ» Œ l ‰ Jœ» œ» œ» l »œ Œ l nœ»» œ»» l #œ»» œ»» l #œ»» œ»» l
l ? b b »»
====================== l »» »» »» l »» l » » l » » l » » =l
#__»»œ ___»œ»» __n˙___»˙»»˙ œ____œœ»»» n___»»»»œ ___»»»œ __»»»œ __œ»»» n__œ»» _œ»» . _œ» . _œ» n œ» . »œ. _»»œ _»œ . n œ»
_
bb b #œ_»»»»» _»œ»»» __˙»»»» __œ»»» n_»»œ _»»»œ _»»œ _»œ» nœ_»»» _œ»» _»»» _»»» _»» n_œ»»» _»» _»»œ _»»» »»œnœ» . _»» n_œ»»» »»œ. »œ. n_œ»»» œ»» nœ» . .
» » » »» » »» œ»» œ»» nœ»» nœ»» »»œ »» »»œ »» »»» nœ»» nœ»» »» »» nœ»» »»œ» »» œ»»»
l » » » l» » » l»
345

ß ======================
l& l l l l » » =l
l ƒ
l 7«««««« ««««««l « « l M l l M l M l M l
Í l b #œ»» œ»» l ««««ˆ««««««ˆ««««««ˆ««««««ˆ«««««««ˆ««««««ˆ««««««ˆ««««««ˆ«««l ˆ««j «
«
ˆ l _œ»»
««« ‰ ««« »»œ» Œ «« Œ « » « »»» «« » l l _œ»» l œ l _œ»» l
l? b b »
====================== » « « « « « « « «
l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« l »» l _«ˆ««ˆ l n_ˆ«« l «ˆ« l ˆ« =l

#œ » œ
» œ» »
œ #œ » »
œ œ
» »
œ . n _
»
œ
» . œ» . œ» . œ» . «« «« «« «« « «
b b b »» »»» »» »»» »» »»» »» »»» nœ»» »»» »» »» nœ»»» œ»» œ»» . œ»» nœ» nœ» . œ» . ˆ««« «ˆ« «« «« nˆ««« nˆ«« ««« ««« nˆ««« ««« «« ««
œ»»» #œ»»» œ»» œ»»» l œ»» #œ»»» œ»» œ»»» l »»œ »»» œ»» œ»»» l »œ»» nœ»» œ»»» _œ»» l _œ»» _»»» _»» _»»» l «ˆ« _««ˆ« «.̂ n.̂«« l _«« _««« «.̂ «« l _««« _ˆ«« n.̂««= ««« l
353

ß ======================
l& » » » » » » »» »» n œ»» n_œ»»» œ»» n ˆ«n_«ˆ .̂ n_ˆ« _ˆ«« . _ ˆ
l «««M l l l M«« «« l l «« « «« l 7 l M l
« «
Í l b ˆ«« ‰ Œ l œ»» ««ˆ« l œ»» ««ˆ« l _ˆ«««« _««««ˆ l M««ˆ« 7««ˆ« l _ˆ«««« «««« _ˆ« l ««« «ˆ« ««« ««ˆ l _œ»»»» _œ»»»» l « 7
« M
« «
l ? b b «ˆ«
====================== l nœ»»»» _««««ˆ l nœ»»»» _««««ˆ l __«««ˆ n_ˆ««« l _««««ˆ ««ˆ« ln_ˆ««« _«««ˆ l _ˆ«««« _«««ˆ« l __»œ »»»» __œ» = »»» l
« » » »
n___»»œ ___»»»œ ___œ»»» __œ»» . « . « « « « n___œ»» ___»»»œ ___œ»»» __œ»» . «««. «« «« ««
»
bb b ‰ nœœ»»» œ»»œ» œ»»œ» ‰ nœJ»»» »»»œ »œ»» »»œ» œ»»» œ»»» œ»»» nˆ««« ˆ««« ««ˆ« ««ˆ« ‰ nˆ««j « « « «
« «
« nœ »
»
J »œ »
œ » »
œ
» »
œ
» »
œ
» nˆ
»
œ
J »
œ »
œ » » » » »
œ »
œ »
œ « « « « ˆ««ˆ ˆˆ««ˆ ˆˆ««ˆ ‰ »»» »»» »»» œ»»» »»œ »»œ œ»» ««« ˆ««« «ˆ«« «ˆ««
»»» »» »» l l » » »» »» l nˆ« _ˆ«« _ˆ«« _«ˆ« l «ˆ« «ˆ« «ˆ« l l » » »» »» l nˆ« _ˆ«« _«ˆ«=
361

ß ======================
l& _ «ˆ« l
l M« « l l l l M«
l M«« l sopros l l
Í l b ««ˆ«« ˆ«««« l _˙»»»» l _œ»»»» œ»» œ»» œ»» l nœ» l ««˙«« l _˙«««« l _œ»»»» œ»» œ»» œ»» l nœ»
celos e baixos

l
M

l ? b b «ˆ« «ˆ« l ˙»»»


====================== l » » l »» œ»» œ»»» œ»»» l «˙« l n_««˙« l » » l »» »»œ œ»»» = œ»»» l
sopros B.S.
Redução para acordeom: Tadeu Maia e-mail: tadeu_m@yahoo.com
11

œ
» ««ˆ ««ˆ œ» œ
» ««ˆ ««ˆ œ» n _ œ
»
œ
» _ˆ ««ˆ _«ˆ«ˆ __œ»» __œ»» __œ»» __œ»» « « « __œ»» __»»œ __œ»»
b b ‰ nœ»œ» ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« nœ»œ» Œ ‰ nœ»œ» «ˆ«ˆ ˆ«ˆ« nœ»œ» Œ ‰ nœ»œJ» ˆ««ˆ« «ˆ«ˆ« ‰ »»J»œ œ»»» »»œ» »»Jœ» ˆ««« ˆ««« ˆ««« ‰ »»Jœ» »»»œ »»œ»
« « « «
l & b »Jœ»»» ˆ« ˆ« l »œ»»» l »Jœ»»» «ˆ ˆ« l œ»»»» l »»» l »» » » l »» nˆ_ˆ««« _ˆˆ««« _ˆˆ««« l »» » = » l
369

ß ======================
l ««« lM l M« « « l M l M« « « l M l lm l
Í l b ˙«« l _»œ»»» Œ l ‰ ««ĵˆ ««« ««ˆ« l _»œ» l ««ĵ ˆ««« ««ˆ« l _»˙» l « « « l ««« l
«
« « « »
» Œ ‰ «
« « « »
» ‰ « « « ˙
«
M

l ? b b «˙«
====================== l œ»»» l «ˆ« ««ˆ «ˆ« l œ»»» l «ˆ« ˆ«« «ˆ« l ˙»»» l jˆ ˆ« « ˆ« l «« =l
˙«
__œ»» «« «« «« __»œ» __»»»œ __œ»»» __»œ» «« «« «« __»œ» __»»»œ __œ»»» __œ»» «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« ««
b b b »Jœ»» ˆ«« «ˆ« «ˆ« ‰ »J»œ» »»œ »œ» »J»œ» «ˆ« «ˆ« «ˆ« ‰ »Jœ»» »»œ »œ» »Jœ»» ˆˆ«« ˆˆ«« ˆˆ«« bœ»»œ ˆˆ««« ««ˆ«ˆ ˆˆ««« bˆj ««ˆ ˆ««ˆ« ˆ««ˆ« ˆ««ˆ« bˆj ««ˆ ˆ««ˆ« ˆ««ˆ« ˆ««ˆ«
« « «
»» _ˆ«ˆ« _ˆ«ˆ« _ˆ«ˆ« l »» » » «
ˆ «
ˆ «
ˆ
l »» _«ˆ« _«ˆ« _ˆ«« l »» » » l »» _ˆ«« _ˆ«« _ˆ«« lbœ»»J» ˆˆ«« ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« lbˆˆ«« «ˆ«ˆ ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« l bˆ«ˆ«« ««ˆˆ ˆ«ˆ«=
« « « « ˆ«ˆ« l
377

ß ======================
l&
l lM l lm l lÏ »» l l l
Íl b ‰ l _»˙»»» l‰ l ««˙« « l ‰ «« «« «« l « « « « l « « « « l « « « « l
l ? b b «jˆ « « « ˙ « « « « ˆ««ˆ« ˆˆ««« ««ˆ«ˆ l «ĵ «ˆ«« «««ˆ «««ˆ l «ĵ «ˆ«« «ˆ«« «ˆ«« l «ĵ «ˆ«« «ˆ««= «ˆ«« l
====================== ˆ« «« «ˆ« l »»» l n_«j« « «
«ˆ _ˆ _ˆ« l «
˙
« l «
« «
«
b_«ˆ _ˆ« _«ˆ _«ˆ b_«ˆ _ˆ« _ˆ« _ˆ« b_«ˆ _ˆ« _ˆ« _ˆ« «
«
« « « « « « « « « __œœ»»» ___œœ»»» ___œœ»»» n___œ»œ» ___»»»œœ ___œ»»œ» ___œ»»œ»
bb b bˆ««j ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« bˆ«« « «
«
ˆ
j «
«
ˆ «
«
ˆ «
«
ˆ
j n _ œ » œ » œ » »Jœ»» »»œ œ»» œ»»
«ˆ«ˆ« ˆ««ˆ ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« ««ˆ«ˆ Œ ‰ «j « «
« «
« «ˆ« Œ ∑ « « « «
‰ nˆ«« ˆ«« ˆ«« nˆ«« »» »» »» »» » » » » » »
ˆ
« «
ˆ ˆ«
385

l & bˆ« «ˆ ˆ« ˆ« l bˆ«


ß ====================== l l l Ïl «ˆ «ˆ ˆ« l «ˆ l =l
l l l p l l ldim_»œ _»œ _œ» l _œ» _»œ _œ» _œ» l _»œ _»œ _»œ _»œ l
Íl b « « « « l « Œ l ‰ l l l _»» _»»» _»»» l _»» _»»» _»»» _»»» l _»» _»»» _»»» _»»» l
b « « « « « « « « ««ˆ« Œ ∑ ‰ nœ»»J» œ»» »»œ nœ»»J» »»œ œ»» »»œ nœ»»J» »»œ »»œ »»œ
b ĵ
«
l ? b_««ˆ _«ˆ« _«ˆ« _«ˆ« l b_««ˆ
====================== «
ˆ «
ˆ «
ˆ ˆ
« l j« «
ˆ
« «
ˆ ˆ«
« l l l »»» »»» »»» l »»» »» »» »» l »»» »» »» = »» l
p Ï
___œ»»œ ___œœ»»» ___œ»»œ» ___œ»»œ» n___œ»»œ ___»»»œœ ___œ»»œ» ___œ»»œ» n___œ»»œ _
œ
» _
»
œ _
»
œ ___œ»»
n
bb b »»Jœ»» œ»»» »œ»» »œ»» »»Jœ»» »»»œ »œ»» »œ»» »»œ»» Œ ‰ »»Jœ»» »»»œ »»œ» »»œ»» Œ _ _
» _
»
» » » » » » » ∑ ∑ «
« «
« «« ««
393

ß ======================
l& l l l » l l l nl _ˆ«« _ˆ«« ˆ«= ˆ« l
l __»œ» __œ»»» __œ»»» __œ»»» l __»œ» __œ»»» __œ»»» __œ»»» l __»œ»» l l l l l l
Í l b »»» »» »» »» l »»» »» »» »» l »» Œ l ‰ «« «« «« l œ» Œ l ‰ « « « l « Œ l l
l ? b b nœ»J»»» »œ»» œ»»» œ»»» l nœ»J»»» »œ»» œ»»» œ»»» l nœ»»»
====================== » l ˆ

« « «
ˆ l» » l «j« ˆ« «ˆ ««ˆ l _«ˆ«»˙ «
l «˙« =l
ƒ »»
bb b ««« «« «««ˆ ««« «««ˆ «« ««ˆ« «« ∑ nœ» œ» œ»» œ»» »»»œ œ»»»» _œ»»»» œ»»» _»»»œ œ»»» _œ»»»» œ»»» _œ»»»» œ»»» _œ»»»» _œ»»»» »»»»œ »»»œ _»»»»œ »»»»œ
«ˆ «ˆ «ˆ l ˆ« ˆ« l l »» »» »» »» l
401

ß ======================
l& l l l =l
l l l l l l l l l
Í l b _»˙»»» l _»œ»»» « « « l « Œ l « l _»˙»»» l _»œ»»» « « « l œ» œ»» l œ» œ» l
dim dim

l ? b b n˙»»»»
====================== l Jœ»»»» «j« ˆ« «ˆ «ˆ« l _«ˆ«˙» l «˙« l n˙»»»» l J»œ»»» «j« ˆ« «ˆ «ˆ« l »» » l »» »» =l
»» B.S.
Redução para acordeom: Tadeu Maia e-mail: tadeu_m@yahoo.com
12

« «
bb œ»»» œ»» œ»»» œ»»» œ»» œ»» œ»»» œ»» œ»» œ» œ»» œ»» œ» œ» œ»» œ» «««ˆ« ««« ««ˆ« «««ˆ« ««« ««« ««ˆ« ««« œ»»» ««ˆ«« «««ˆ« ««ˆ««
l & b » » » » l »» » » »» l »» »» »» »» l »»» »» »» »»» l ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« l »œ»»» «ˆ« l ««ˆ« «ˆ«=l
409

ß ======================
l l l l l l l l l
Í l b «« œ» l «« «« l « «« l œ»» œ»»» l œ»» œ»» l œ» œ»» l œ» «« l «« «« l
l ? b b ˆ« »» l ˆ« ˆ« l «ˆ« ˆ« l »
====================== l » » l »» » l »» ˆ« l nˆ« ˆ«=l
«
« œ
» _ œ
» _
_ œ
»
» _
_ œ
»
» n _ œ
»
» _
_ œ
»
» n _ œ
»
» _
_ œ
»
» »œ»» «« « «« ««
_
_
b b b œ»»» «ˆ«« œ»»» »» »»»œ »»œ» »œ»» nœ»» »œ»» nœ»» »»œ» œ»» «ˆˆ«« «ˆ«« ˆ«« «ˆ««
œ»»» «ˆ« l œ»»» œ»»»» l »»» »» l »» »»» l »» »»» l »» »» l «ˆ« _««ˆ« l ««ˆ« «ˆ«=l
417

ß ======================
l& » »
l l M«« l m M«« l m M« l m M« l M M lS m «« «« l l
« «
Í l b œ» «« l œ» _«ˆ««« l ««ˆ« _«ˆ««« l ««ˆ« ««ˆ«« l ««ˆ« ««ˆ«« l ««ˆ« œ»» l ‰ _»œ»»» _ˆ««« _ˆ««« l _»˙»»» « « « « l
l ? b b »»
====================== ˆ
« « «
l »» n_«««ˆ l «ˆ« n_«««ˆ l «ˆ« «ˆ« l ˆ« «ˆ« l nˆ« nœ»»» ƒl »»»« « » œ
J «
ˆ ˆ « l »»» =l ˙
«««
« « « œ»»œ n_œ»»»œ ˙»»˙_««« œ»» n_œ»»» n_œ»»»
n ˆ
bb b œ»»œ» ««ˆ« ««ˆ«ˆ« œ»»œ» œœ»»» ««ˆ«ˆ« œ»»œ» œ»»»œ _»œ»»œœ» œ»»œ» »»œ» nœ»» »» nˆ« »»œ» nœ»» nœ»»»
»
œ «
« « »
œ »
œ
» « »
œ »
œ
» » »
œ
425

ß ======================
l& »»» ˆ« l «ˆ »»» l »» «ˆ l »»» »» l »» »»» l »» »» l »» l »» » =l
l l l S« l l S l m«« l «««l « l
m« « « « «
« «
«
Í l b ‰ «ĵ ««« «ˆ««« «ˆ««« l ««˙««« ««« _ˆ««« _ˆ««« l ««˙«
l ‰ _ĵ « « « « l ‰
««« ««« ««« l _˙««

« ˆ
« ˆ
« «
« l ‰
«
«
ˆ
j
«
«
««ˆ« ««ˆ« l ««˙
« « «
« l
m m m 7

l ? b b «ˆ« «ˆ« ««ˆ l «˙«


====================== l _««ˆ« _««ˆ« _ˆ««« l ««˙« l ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« l _««˙« lƒ «ˆ« «ˆ« ˆ«« l «˙« =l
ƒ ƒ ƒ
__»œ» œ» _œ» «« œ «« «« œ œ» #œ œ» __»˙» __œ__»œ»» ___œ»»œ»
b b b »œœ»» »» »œœ»»œ ˆ««« »œ»»œ «ˆ« «ˆˆ««ˆ »»» œœ»» »»» nœ»œ» «« »˙»» »
œ
» »œ»»
»» œ»»» l »»» «ˆ« l œ»»» ««ˆ« l «ˆ« »œ»» l »œ»» #œ»»» l »œ»» ˆ« l »» »» » =l
433

ß ======================
l& » l
» » » » » ƒ
l lM l m l dim l dim « l M« l l l
Í l b _»œ»»» Œ l œ»»» Œ l ««ˆ« Œ l ««ˆ« Œ l ««ˆ«« Œ l «ˆ««« « l ««
m « « l œ» œ» l
l ? b b »»» œ
====================== l »œ»»» «
l «ˆ« l _«««ˆ« l __«««ˆ l «ˆ« «ˆ« l ˙
« l »» »» =l
««« « ƒ B.S.
_ œ « œ
»
_
___»œœ»» ___œ»»» __«˙«___»»»œ ___»œ»»
__˙»» ___ˆ«««ˆ __»œ»» » »
œ » » « « « n _œœ»» n__œ»œ»»
_
b b b »» « »œ» « «« «« « »»» »»» œ œ
»» »»» nˆ««« ««ˆ« œ»» nˆ««« »»œ» »œ»»
»
» l _«ˆ««ˆ _«ˆ««ˆ l _ˆ«»˙ «ˆ« l l n_ˆˆ««« _ˆ«««ˆ l ˙»»»»œ»» n_ˆ««« l »» » =l
441

ß ======================
l& l
l l l »» l sopro l l cordas l »» l l
Í l b œ»» œ» l œ» œ»» l œ»» œ» l œ»» œ»» l œ»»» œ»» l œ»» nœ»»» l nœ»»» œ»» l nœ»»» nœ»»» l
l ? b b » »» l »» » l » »» l » » l » l »
====================== l » l =l
Redução para acordeom: Tadeu Maia e-mail: tadeu_m@yahoo.com
13

___œ»œ» __œ» n _
œ
»
_
œ n _
_ œ» ___»œœ»» __»œœ» __œ»œ» _»œ _»œ
œ»
» » «
b »œ»» œ»»» nˆ««« ««ˆ« ««œ»» nˆ««« »»œ» »»œ» »œ»» »»œ» »»œ» œ»»œ» œ»»» œ»œ»» ««« «« »
b
l& b » l n_«ˆ«««ˆ _«««ˆˆ l ˙«»»œ» n_««««ˆ l »» »» l » »» l »» »»» l œ»»» »œ»»» l _ˆ«ˆ««ˆ _«ˆ«ˆ«ˆ«=l
449

ß ======================
l l l »» l l l l l m_ˆ« m_«««ˆ l
Í l b _»œ»» œ»» l œ»» nœ»»» l nœ»»» œ»» l nœ»»» nœ»»» l _»œ»» œ»»» l œ»»» œ»» l œ»» œ» l ««««ˆ _«ˆ««« l
l? b b
====================== » l» l » l l l » l » »» l ««ˆ« _«««=l
_«ˆ
»__œœ» __»œœ» __»œœ» __»œœ»
_ »
œ
» _ œ
» _ œ
» n__œ»œ»» «««
bb b œ»»œ »œ»œ »» »» Œ »» Œ »» ˆ«« œ»»œ ««ˆ«« ««ˆ« «««ˆ «« _œ»»œ»» œ»»œ»
_ œ
»
œ
» œ
» _ œ
» _ »
œ
» _ »
œ
»
»»» œ»»» l «ˆ« »» l _««ˆ« ˆ« l _««« ˆ«ˆ« l » =l
457

l&
ß ====================== » l l l
l l l l l l l _«ˆ l l
m« m
«
« «
« «
m «
Í l b ««ˆ« _«ˆ««« l ««ˆ« _«ˆ««« l _»œ»»» Œ l «ˆ««« Œ l «« «« l « « l
m
M
l «« l
«
l ? b b «ˆ« __«««ˆ l «ˆ« __«««ˆ l »œ»»
====================== « l «ˆ« ˆ
«
l ˆ« l ˆ« «ˆ« l «ˆ« _««ˆ l « « « ˙
« =l
« « ««« ««« «««
»__œœ»» __»œ»œ » __»œ»œ _ œ
»
___œ»œ» __»œ ‰̇ _ ˆ

« _ ˆ
« _ « ˆ
___ˆ«« ___«ˆ«ˆ ___««ˆˆ n___˙»˙» _˙
» _ ˙
» «
« ««
___n»» __ˆˆ«« ___«ˆ«ˆ
__œ»œ» __œ»»œ __»œ»œ n » » n » »˙»»
bb b ««ˆ «« »» »»» Œ »»» Œ œ»»» »œ»Jœ» œ»»»» œ»»»» œ»»»» »»» ˙»
» »
«
ˆ
« ˆ
« » œ
» œ
» œ
»
465

ß ======================
l& ˆ« l l l »
l » » » l l l =l
l l m m«« l f l M« f lm l‰ l « l « l
Íl b l «««ˆ« _ˆ«««« l _œ»»»» Œ l ««ˆ«« Œ l _œ»»»» l Jœ»» œ»» œ»» l «˙« l «˙«« l
7 7

l ? b b _«««
====================== l ««ˆ« __«««ˆ l »œ»» l «ˆ« l Jœ»»» œ»» œ»» œ»» l ˙»» » » » l l «ˆ« _««ˆ«=l
_«˙ « « »« « » » » »
« «
___»˙» __ˆ««ˆ _««ˆ ___»˙» __«ˆ«ˆ __«ˆ«ˆ « ___»œœ»œ ««« ««« ««« ___œ»»» ___œ»»» ___»»»œ
»_˙»» _ n_«ˆ »_˙»» _« _ »_JJœ» ˆ
« ˆ
« ˆ
« œ
» _»œ»» _œ»»» _»»»œ
bb b »» »» »
» œ» »œ œ» «j « «
« «
« «
« »
»J»œ»
ˆ
« «
ˆ «
ˆ «
ˆ
473

ß ======================
l& l l »» »» »» l l »» =l
l l l m«« l l l
Í l b «˙« « l «˙«« l _j «ˆ« l« « « « l « « « « l
« «
« « « «
l ? b b _«««ˆ «ˆ«
====================== l __œ» œ»»» nœ»»»» œ»»» l __«««ˆ «ˆ« ««ˆ ˆ«« l ««ˆ «ˆ« ˆ«« ««ˆ l «ˆ« ˆ«« ˆ«« = ˆ«« l
___»»»œ ___»»»œ ___œ»»» ___œ»»» » » » » «
œ___œ»»» __œ___œ»»» __œ___œ»»»
_
_
bb b _»»»œ _»»»œ _»»»œ _»œ»» U ««« __»Jœ» __œ»»» __œ»»» «
‰ »» » » ««˙
l __˙««« ˙ l __«˙««
478

ß ======================
l& Ï l =l
l l «˙ _œ» M_œ» _œ» _œ» _œ» _œ» _œ» _œ» l l «˙ « « « «« « « « « «« « l
Í l b « « « « lU_»»»» _»»»» _»»»» _»»»» _»»»» _»»»» _»»»» _»»»» l ‰ l ««««««ˆ «« ˆ«« «« ˆ«««« «««ˆ ««« «««ˆ«« ˆ«« «« ˆ««««« ˆ««« l
b b « « « « » » » » » » » » « «
« «
« ««« ««« ««« ««« ««« ««« ««« «««
======================
l? ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l œ»»» »»» œ»»» »»» œ»»» »»» œ»»» »»» œ»»» »»» œ»»» »»» œ»»» »»» œ»»» »»» l j «
ˆ« ˆ« ˆ« l _«ˆ« _«ˆ« _«ˆ« _«ˆ« _««ˆ _«ˆ« _«ˆ« = _«ˆ« l
Redução para acordeom: Tadeu Maia e-mail: tadeu_m@yahoo.com
»» »»
14

« « « Œ̇ «« «« ««j«««ˆ ˆ«««
bb U«« « «
‰ ˆ« «ˆ« ««ˆ «« «j« « ‰ « « «
« « ˆ« « «
ˆ

« «
ˆ «
ˆ
« »
_«ˆ «
Ĵœ» ‰ « «
« «ˆ« «« «ˆ« «j « « ˆ
«
l & b _««««˙˙ l «j l ˙« ˆ« ˆ ˆ« l «j l »» l »» œ»»» œ»»» »»»œ l «˙« jˆ l ˆ«˙»» =l
482

ß ====================== ˙»»
l _«˙ l p l « l »« l « l l l »« l
« ««««« «« « « «« « « « «
« «
« «
Í l b ««««««ˆ««««««ˆ««««ˆ««««««ˆˆ««««««««ˆ«««««ˆ««««««ˆ« l Ó l _«˙««« l _˙«««« l _˙«««« l _˙«««« l _«˙««« l _˙«««« l
m

l ? b b _«««ˆ«_«««ˆ«_«««ˆ«_«««ˆ« _«««ˆ«_«««ˆ«_«««ˆ« l
====================== lp_««« l _««« l _««« l _««« l _««« l _««« =l
u _«˙ _«˙ _«˙ _«˙ _«˙ _«˙
Œ̇ _«««ˆ ««ˆ«n__œœ»»»œ __œ»œ»œ» __œ»œ»œ» ___»œœ»œ» »n_œ»œ __œ»œ»œ» __œ»œ»œ» ___»œœ»œ»
œ
_ »n_œ»œ __œœ»œ»» __»»»œœœ ___»œœ»œ» n___œœ»»»œ ___»œœ»œ»»œ n____œ»œœ»»»œ
_ œ _ œ
» _
b b » «
ˆ
« œ»
J
» »œ» »œ» »œ»» Œ ‰ »»œJ» »œ» »œ» »œ»» Œ ‰ »»œJ» »œ» »»œ »œ»» »»» »»» »»»
l & b »» l ‰ »» » » l » l »» » » l » l »» » » l »
490

ß ====================== l =l
l «_˙«« ƒ
l «M « « l m«« l M« « « l m«« l M« « « l m«« M« l m«« M« l
Í l b «« l «ĵ
« «ˆ«« «ˆ«« l _«ˆ« l «ĵ
« «ˆ«« «ˆ«« l _«ˆ« l «ĵ
« «ˆ«« «««ˆ l _«ˆ« ««ˆ l _«ˆ« ««ˆ l
b «
« ‰ «« «« «« «« Œ ‰ «« «« «« «« Œ ‰ «« «« «« ««« ««« ««« «««
« « « « «
l ? b _««
====================== l ˆ« ˆ« ˆ« l __««ˆ
ƒ l ˆ« ˆ« ˆ« l __««ˆ l ˆ« ˆ« ˆ« l _«« ˆ« l _«« ˆ«=l
_«˙ « « _«ˆ _«ˆ
___»œœ»œ ___»œœ» ___»œœ»œ ___»œœ» ___»œ»œœ
_ »»œ» n_»»œ»œ _ »»œ» n_»»œ»œ _ »»œ» ««« «««
bb b »» »» »» »» »» Œ nˆ j Œ ˆ««ˆ Œ
«
ˆ
«
498

ß ======================
l& l l l n_ˆ«ˆ« l _«ˆ«ˆ =”
l m«
« M« l m «« M« l m«« l M« l m«« ”
Í l b _«ˆ««« ««ˆ«« l _«ˆ««« ««ˆ«« l _ˆ«««« Œ l ««ˆ«« Œ l _ˆ«««« ”
l ? b b _««« «ˆ« l __«««ˆ «ˆ« l __«««ˆ
====================== l «ˆ« l _««« =”
_ˆ« « « _
ˆ
«

Redução para acordeom: Tadeu Maia e-mail: tadeu_m@yahoo.com