Vous êtes sur la page 1sur 2

na wynos

KIM ON/ONA JEST?


Proszę uzupełnić (narzędnik).

0. To jest przystojny policjant (mianownik - nominative).


• On jest przystojnym policjantem (narzędnik - instrumental).
............................................................................................................................................................
0. To jest ładna policjantka (mianownik - nominative).
• Ona jest ładną policjantką (narzędnik - instrumental).
.............................................................................................................................................................
1. To jest dobry dentysta.
• ............................................................................................................................................................
2. To jest dobra dentystka.
• ............................................................................................................................................................
3. To jest wysoki urzędnik.
• ............................................................................................................................................................
4. To jest wysoka urzędniczka.
• ............................................................................................................................................................
5. To jest wesoły sprzedawca.
• ............................................................................................................................................................
6. To jest miła sprzedawczyni.
• ............................................................................................................................................................
7. To jest pracowity kelner.
• ............................................................................................................................................................
8. To jest sympatyczna kelnerka.
• ............................................................................................................................................................
9. To jest ambitny lekarz.
• ............................................................................................................................................................
10. To jest zmęczona lekarka.
• ............................................................................................................................................................
11. Kim (ty) jesteś z zawodu?

• ............................................................................................................................................................

www.polskinawynos.com
na wynos

KIM ON/ONA JEST?

Używamy narzędnika po czasowniku “być”, We use the instrumental case after the verb
kiedy jest składnikiem orzeczenia złożonego: “to be” as a component of the predicate.
• Jestem policjantem. • Jestem policjantem.
• On jest przystojnym policjantem. • On jest przystojnym policjantem.
Jeśli po przymiotniku nie ma rzeczownika, If the adjective is not followed by a noun,
przymiotnik jest w mianowniku! the adjective stays in the nominative case!
• On jest przystojny. • On jest przystojny.
• (NIE: On jest przystojnym. ) • (NIE: On jest przystojnym. )

1. On jest dobrym (przymiotnik) dentystą (rzeczownik). => rodzaj męski (dentysta - deklinacja
żeńska, bo końcówka rzeczownika: -a)
2. Ona jest dobrą (przymiotnik) dentystką (rzeczownik). => rodzaj żeński
3. On jest wysokim (przymiotnik) urzędnikiem (rzeczownik). => rodzaj męski (końcówki: -im,
-iem po “k”)
4. Ona jest wysoką (przymiotnik) urzędniczką (rzeczownik). => rodzaj żeński
5. On jest wesołym (przymiotnik) sprzedawcą (rzeczownik). => rodzaj męski (sprzedawca -
deklinacja żeńska, bo końcówka rzeczownika: -a)
6. Ona jest miłą (przymiotnik) sprzedawczynią (rzeczownik). => rodzaj żeński
7. On jest pracowitym (przymiotnik) kelnerem (rzeczownik). => rodzaj męski
8. Ona jest sympatyczną (przymiotnik) kelnerką (rzeczownik). => rodzaj żeński
9. On jest ambitnym (przymiotnik) lekarzem (rzeczownik). => rodzaj męski
10. Ona jest zmęczoną (przymiotnik) lekarką (rzeczownik). => rodzaj żeński
11. Jestem ...

NARZĘDNIK Instrumental

LICZBA POJEDYNCZA / Singular

Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj nijaki

PRZYMIOTNIK
ADJECTIVE - ym, - im (after k, g) -ą - ym, - im (after k, g)

RZECZOWNIK - em, - iem (after k, g)


-ą - em, - iem (after k, g)
NOUN - ą (exceptions with ending -a)

www.polskinawynos.com