Vous êtes sur la page 1sur 5

Full Score

Carole King/ Gossos

Tens un amic
Tens un Amic
Carole king/gossos
Adapt: Jordi badia
D G D G
#4
Veu &# ∑ ∑ ∑ ∑

{
4
j ™ j ™
œ œœœ ™™ œ œœœ ™™
#
& # 4 ˙˙ œ œ œ œœ œ œ œ œ ˙˙ œ œ œ œœ œ œ œ œ
4 ˙ mf œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ
Piano
? ## 4 ‰ j œ Œ œ œ ˙ ‰ jœ Œ œ œ ˙
4w œ œ ˙ w w
œ œ ˙ w

5 D C©‹7 F©7 B‹ [1]


œ ˙™
#

{
Veu &# ∑ Ó ‰ j ‰ œj œj œ j j œ
œ ‰ œ œ
œ
Si_et sents trist i_en - boi - rat i ne-ces

<#> œJ œJ œ™
#
œœ ™ œ ™ œ
&# œ œ # œ bœ ˙ œ j
n œœ œ̇ ™
˙˙ œ œ œ #œ œJ j ˙
˙ œœœ œ œ n œJ
Pno. J
? ## ‰ j œ œ ‰ j œ œ œ œ ‰ j œ ˙˙
w œ œ ˙
œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙
w w
E‹ A7(“4) A7 D

œ œ œ œ™
9
## ‘œ œ j
‘ j j
Veu
œ œ Œ Œ Œ ‰ j œ œ œ œ œ œ œj œ Œ Ó

{
& J œ œ œ
si - tes u - na mà si les co - ses les co - ses no_et ro- den bé

œw ™ œ˙ ™
#
œ™ œ œ œ™ œ™ œ œ œ™
&# j j j j j
œ ˙
j
œ ˙˙ ww
Pno. w
‰ œj œ Œ ‰ œj œ Œ œœ œ˙ œ œ œ
Ϫ J
? ## Œ ˙ œ œ œ œ œ
œ œ œ ˙ œ œ
w w ˙ œ
˙ ˙
14 D C©‹7 F©7 B‹

œ œ™
# j j
Veu &#Ó Œ ‰ œj œj œ j j j j œ œ œ œ j

{
œ œ œ œ œ œ œ J œ
Tan - ca_els ulls i pen - sa_en mi que prest jo se - ré_a - quí

˙™ œ™
#
œ # œœ ™™
œ œ
&# œ œœ œ œ œ œœ œ œ
j
b www œ œ œ
Ϫ
Pno.
œ œ œJ œ œ j œ
? ## Ó j œ œ bœ ‰ œ nœ
œ Œ ˙ œ œ Œ œ œ œ nœ œ œ
w w w nw
B‹ E‹ F©‹ A7 A7(“4) A7 A7(„ˆˆ13)

œ œ™
18

Ϫ
# j j j j j j
Veu &# ‰ Œ œ œœœœ œ œ œ œ Œ Ó Ó œ œ œ

{
œ œ œ œ J
com un raig de llum dins la te-va fos - cor Di -gues baix

™ ™ j ™ œœ ™™ œœ ˙˙ œœ ™™ œœ œœœ ™™™ œœ œœœ ™™™ œœœ ˙˙˙


# j
œ ˙™
j
&#œ j j j
œ™ œ
œœ œœ œ œ œ œ j
œ ‰ œ™
œ œ œ
Pno. œ œ
? ## Ó œ œ Œ œ œ œ Œ
œ œ w œ w œ œ ˙ œ œ ˙ œœ
w ˙ ˙ ˙ ˙
3
Tens un amic

D [2] D G G D
# œ
&#˙ œ œ œœ œ œ nœ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ

{
Veu œœœ œ ˙ J J œ
el me-u nom i_on sa vul - gui que_es ti - gui vin-dré de se gui - da

œ ™™ œœ ˙˙ œ ™™ œœ ˙˙
#
œœ ™ œ œ œœ œœ œ œ
j j
&# wwœ ™
œ œ œ ˙
œ œœ œ œœ œœ œ œ œ œJ ˙
Pno. œ œ œ J œ
? ## Œ œ œ Œ Ó Œ œ
œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ
œ œœ
w w ˙ w w
28 D A7 D [3] D

œ œ™
#
&#Œ ‰ œj œ œ œ œ j
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Ó

{
Veu ˙ J
a fer - te cos - tat pri - ma - ve -ra_es -tiu o tar - dor

œw ™
# Œ ‰ j j‰
&# œ œ œ œœœ œœœ œ œ œ œœ œœ œœ œœ j
œ ˙ œ œ œ œœ œœ œœ œ
Pno. œ œ œ w œ œ œ œ w œ œ œ œ
? ## Ó œ Œ Œ Œ œ œ œ œ œ œ Ó
w œ œ œ œ w w
œ œ œ
w œ
32 G G G F©‹7 E‹7 A7(“4)
# œ œ œ œ œ œ œ j
&#œ œ œ Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ j ‰ j œ

{
Veu J œ œ œ
J J œ œ œ
tot el què_has de fer és dir - ho i vin - dré de cop saps cert > que tens un a - mic
# j œ
œœ ™ œ œ œœ ˙˙ œ œ
˙˙˙˙
wwœ ™
&# œ œ ˙˙ œœ œœ œœ ‰ œœœ
œJ ˙ J ˙˙ œœ œœ œœ
Pno.

Ϫ
? ## >
j j ‰ œ
œ œ™
œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ
œ ˙
˙ ˙ œ œ œ œ
D [4] G D G
#
&# Ó ∑ ∑ ∑

{
Veu ˙

j ™ j ™
œ œœœ ™™ œ œœœ ™™
#
& # ˙˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙ œ œ œ œ œ œ œ œ
Pno.
˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? ## ‰ j œ Œ œ œ ˙ ‰ jœ Œ œ œ ˙
œ œ ˙ w œ œ ˙ w
w w
40 D C©‹7 F©7 B‹ [5]

œ œ™
‘j

{
#
Veu &# ∑ Ó ‰
œ
j
œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ
Si la Boi - ra t'en re - vol - ta i_els nú -

<#> œJ œJ œ™
#

&# œ œ # œ bœ ˙ œ j
™ n œJ œJ œ ™
˙˙ œ œ œ #œ œJ j œ ˙
˙ œ œ œ œ œ n œœ œ̇ œ
Pno.
? ## ‰ j œ œ ‰ j œ œ œ œ ‰ j œ œ ˙˙
w
œ œ ˙
œ œ ˙ œ œ œ œ ˙
w w
E‹ A7(“4) A7 D

œ œ ™ œJ œ œ œ œ œ œ œ ˙
44

œ œ™
## ‘œ œ œ œ j
‘ j j j j
‰ Œ Ó

{
Veu & J œ œ œ œ
vols ta - pen el cel si_un vent fred del nord sem - bla ge - lar - te_el cor

wœ ™ ˙œ ™
#
œ™ œ œ œ™ œ™ œ œ œ™
&# j j j j j
œ ˙
j
œ ˙˙ ww
Pno. w
‰ œj œ Œ œ ‰ œj œ œ œ œ œ
Ϫ J
? ## Œ ˙ œ œ œ œ œ˙ Œ œ ˙ œ
œ œ œ ˙ ˙ œ œ
w w ˙
4
Tens un amic
49 D C©‹7 F©7 B‹ ‘
#

{
‰ œj œj œ œj œj œ j j j ‰ œj œ œ ‰ œj
Veu &#Ó Œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
J J œ Œ Œ
Tan ca_els ulls i pen - sa_en mi que prest jo se - ré a - quí to -

˙™ œ™ œœ œœ œ ™
# j
# œœ ™™ œJ œ œ
œ œ
&#œ œ œ œ œ œ œ œ w œ j
œ œ œ
œ œ œ œ œ # ww œ œ œ
Ϫ
Pno. j
? ## Ó j œ œ #œ ‰œ œ œ œ
œ Œ ˙ œ œ Œw œ œ œ œ œ œ
Ó
œ œ
w w w w
54 E‹ F©‹ A7 A7(“4) A7 A7(„ˆˆ13) D [6]
# j j j j j j
&#œ œ œ œ œ j

{
Veu œ œ Œ ‰ œ
œ œ
Œ Ó Ó œ œ œ ˙ œ œ œ œ
cant la por - ta_a - punt d'en - trar Di -gues baix el me - u nom

œœ ™ ˙ ™œ œ ™ œœ ™™ œœ ™™ œœ œœ ™™™ œœ œœ ™™ œ™
# j j
Ϫ Ϫ
&# j j j j
œ™ œ œ œ
œ œœ ˙˙ j œœ ˙˙ œ ˙
? ## ‰ œ ™
Pno. œ ˙ œ ˙
œ œ Œ œ œ œ Œ Œ œ œ
w œ w œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ
˙ ˙ ˙ ˙ w
59 D G G D D
# œ
&#˙ œ œ nœ œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ

{
Veu œ œ œ œ J
Œ œ œ œ œ Œ Œ
J
i_on sa vul - gui que_es -ti -guis vin - dré de se gui - da a fer -te cos tat

œ ™ œœ
#
œœ ™ œ œ œœ œœ œ œ
j
™ œJ ˙ œ™
&# œ œ
œ œ œ œœ œœ œ œ œ wwœ
œ ˙ ˙ œ œ
œ œ œ œœ œœ œ œ œ
Pno. œ
œ œ J ˙ œ
œ œ
? ## Œ œ œ Ó Œ œ œ œ œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ w
œ œ œ
w w
˙ w
64 A7 D [7] D G G

& # œ œ™
# j j
œ œ œ œ œ œ œ œ œœŒ ‰œ œ œ

{
Veu œ œ œ œ œœœ œ œ œ ‰ Ó
˙ J
pri -ma -ve -ra_es -tiu o tar -dor tot el què_has de fer és dir -ho i vin -dré

œw ™
# Œ ‰ j
&# œ œœ œ œ œ œœ œ wwœ ™ œœ ™œ œ œœ ˙˙ œ œ
œœ œœ œœ œœ j œ œ œ œ
w œ œœœ œ ˙ œJ ˙
Pno. w œ œ œ J
? ## Œ Œ Œ œ œ œœ œ Ó œ œœ
œ œ œ œ
w œ w w œ œ œ œ
˙ ˙ œ
69 G F©‹7 E‹7 A7(“4) C [8] G
# œ œ j
&#J ‰ œj œ

{
Veu œ œ œ œ œ Œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ j
J J œ
de cop saps cert és es - pe - ran - ça - dor sa - ber que tens a - mics la
wwœ ™
# œœ ˙˙
& # ˙˙ wwœ ™
œœ œœ œœ œœ ˙˙
˙˙ œœ œœ œœ n œJ ˙ œJ ˙
Pno.

œ™ ™
? ## j j‰ œ ‰ œ
œ œ™
œ œ œ ˙
nw œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ ˙

œ œ™
D D/F© G C
œ œ œ™
73
# j j j j
&#œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ ‰ œj

{
Veu œ œ œ œ Œ J œ Œ
J

œœ ™™
gent pot ser in - di - fe - rent quan so - frei - xes t'ig - no - ren no

œœ ™™™ œw ™
#
Ϫ
j
œœœ ˙˙œ œ ™
&# œœ ˙˙ ww
j j
nœ ˙
? ## ‰ j ˙ ™
Pno. œ œ ˙ w
˙™
J J w
Œ nœ
w œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ nw ˙
œ
5
Tens un amic

D [9]
œ œ™
77 B‹ E7 A7 A7(“4) A7
# j j

{
œ œ œ œ j
Veu &#œ œ J J J J Œ ‰œ
J
œœ œ ˙
œ
Ó œ œ œ ˙ œœœœ
per - dis mai el co - rat - ge no_et de - sa ni - mis Di -gues baix el me -u nom

œœ œœœ ™™™ œ ™ œœ ˙˙
# j
Ϫ
&# j œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œw œ œ œ œ # ˙˙˙ n œœ œœ œœ œœ
Ϊ
œ œ œ œ
˙™ œ œ™
Pno. w œ
œ œ™ j œ
? ## Œ j j œ œ Œ œ
j jœ œ œ œ œ œœ
w w œ œ w
82 D G G D
# œ
&#˙ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ Œ œ œ Œ

{
Veu J œ œ
J
i_on sa vul - gui que_es -ti - guis vin - dré de - se - gui - da

Ϫ
#
œœ ™ œ œ œœ œœ œ œ
j
™ œ™
&# œ œ
œ œ œ œœ œœ œ œ œ wwœ
œ ˙ œ ˙
Pno. œ œ œ œJ ˙ J œ ˙
? ## Œ œ œ Ó Œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ w œ œ œ
w
˙ w
86 D A7 A7(“4) A7 A7 D [10] D
#
&#Œ ‰ œj œ œ œ œ œj ™ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ ‰ Ó

{
Veu œ ˙
a fer - te cos -tat pri -ma-ve -ra_es -tiu o tar-dor

œ œ œ œœ œœ œ œ œ œœ ™™ œœ œœ ™™ œœ œœœ ™™™™ œœœ ˙˙˙ œw ™


# j j
œ™ œ œ™ œ œ œ ˙
&# œ œ j j
œ ˙
œ œ
œ œ œ œ œ œœ œ
Pno. œ œ œ w œ œ œ œ
? ## Ó œ Œ Œ œ œ œœ œ Ó
œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ œœ
w w ˙ ˙ w w

91 G G G F©‹ E‹7 A7(“4)


# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&#œ œ Œ ‰ œ œ œ œ œ j ‰ j

{
Veu J J J œ œ œ
J œ œ œ œ
tot el què_has de fer és dir - ho i vin - dré de cop saps cert > que tens un a - mic
# j œ
œœ ™ œ œ œœ ˙˙ œ œ
˙˙
&# wwœ ™
œ œ ˙˙ œœ œœ œœ ‰ œœ ˙˙
œœ œœ œœ œ
Pno. œJ ˙ J ˙˙
Ϫ
? ## >
j j‰ œ
œ œ™
œ ˙
˙ œ œ ˙
œ
œ
œ
œ
œ œ œ
œ ˙
œ œ
D [11] G D G
#
&# Ó Ó Œ Ó Œ ‰ œ œ œ œ œ

{
Veu ˙ œ œ œ œ œ
J
œ ™™ jœ™
tens un a - mic tens un a - mic

œœ ™ œ œœ ™™
# j
&# ˙˙˙ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ ˙˙˙ œ œ œ œœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Pno.
? ## ‰ j œ Œ œ œ ‰ jœ Œ œ œ ˙
œ œ ˙ ˙ œ œ ˙
w w w w
99 D G D G rit. D
# j j
&#œ Œ Ó Ó Œ ‰ œ j ∑

{
Veu
œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ ™
tens un a - mic en mi tens un a mic.

œ œœ ™™
# rit.
&#˙ œ œ œ œœ œ œœœ ˙ œ œ œ œœ œœ
∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

˙ œ œ œ œ œ œœœ ˙ œ œ œ œ œœœ ˙˙˙ w


Pno.
? ## ‰ j œ Œ œ œ ˙ ‰ jœ œ œ www
wœ œ ˙ w w œ œ ˙ ˙ w
w

Vous aimerez peut-être aussi