Vous êtes sur la page 1sur 2

Bracia, patrzcie jeno!

kolęda w opracowaniu
na 2 flety

Opracował: Rafał Kłoczko


Korekta: Jakub Lis
Bracia, patrzcie jeno!
opr. Rafał Kłoczko
kor. Jakub Lis

° #3 . œ. œ. œ. . >œ ™ . . >œ
& 4 œ™ œ
Allegro giocoso
œ œ œ Œ œ œ œ. œ
Flauto I œ. Œ Œ œ> Œ
f p f

. #œ. œ. . >œ ™ . . >œ#3 œ œ œ œ. œ
¢& 4 œ œ œ œ œ. Œ œ. Œ Œ Œ
Flauto II

f p f

° # œ™ œ œ. œ. -œ œ >œ ™ >
œ. œ. œ. œ œ Œ
œ™ œ œ. œ. -œ œ
7

& J Œ J Œ
>
p f p

# Ϫ -
œ œ. œ. œ
>œ ™ >
œ. œ. œ. œ œ™ -
œ œ. œ. œ
¢& J œ Œ >œ
Œ J œ Œ
f

° # ™ œ™ œ œ œ. œ. œ™ . œ™ œ œ œ. œ. œ™ .
leggiero

œ œ œ œ. œ œ œ œ.
& ™
13

mp

# ™ œ™ œ œ œ. #œ. œ™ . œ™ œ œ œ. #œ. œ™ .
leggiero

¢& ™
#œ œ œ œ. #œ œ œ œ.
mp

° # œ ™ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ ™ œJ -œ -œ
˙™ ˙ ˙ œ™ œ ˙
Œ ™™
17 rall.

& J J Œ
f

# œ ™ œ œ nœ œ ™ œ œ œ -œ -œ ˙ ™ œ™ œ ˙ Œ ™™
˙ ˙
¢& J œ œ™ J
J Œ
f

© nutowo.pl