Vous êtes sur la page 1sur 53

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul.

Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat:
Rb-27S
Gmina Rabka-Zdrój sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych Regionalna Izba Obrachunkowa w
Krakowie
ul.Parkowa 2 jednostki samorzadu terytorialnego

34-700 RABKA-ZDRÓJ okres sprawozdawczy: 3ABE1139A800E231


Numer identyfikacyjny REGON
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020
491893090
Nazwa województwa małopolskie SYMBOLE
1)
Nazwa powiatu / związku nowotarski WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku 1) RABKA-ZDRÓJ 12 11 12 3

Klasyfikacja 2) 2)
Skutki
Skutki decyzji wydanych przez
Należności Saldo końcowe organ podatkowy na podstawie
budżetowa Dochody Skutki udzielonych ulg i ustawy - Ordynacja Podatkowa,
(salda obniżenia
Plan wykonane
zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy
3)

początkowe górnych stawek


2) Dochody należności pozostałe do obliczone
(po plus przypisy Potrącenia (wpływy zapłaty
podatków za okres rozłożenie na raty,
otrzym ane obliczone za sprawozdawczy odroczenie terminu
dział rozdział paragraf zmianach) minus nadpłaty
minus odpisy) umorzenie
płatności, zwolnienie
okres (bez ulg i zaległości
w tym:
zwroty)
3)
zwolnień 3) z obowiązku
sprawozdawczy podatkowych
ogółem zaległości ustawowych) pobrania,
netto ograniczenie poboru
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

010 01030 0970 0,00 9,92 0,00 9,92 9,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 01030 2010 0,00 9,92 0,00 9,92 9,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 01095 2010 42 163,82 42 163,82 0,00 42 163,82 42 163,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 01095 6610 32 612,00 25 443,00 0,00 25 443,00 25 443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 01095 9725 74 775,82 67 606,82 0,00 67 606,82 67 606,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 02001 0750 1 200,00 1 208,95 0,00 1 208,95 1 208,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 02001 2771 1 200,00 1 208,95 0,00 1 208,95 1 208,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 3ABE1139A800E231 Strona 1 z 15

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

600 60016 0950 0,00 1 131,60 0,00 0,00 0,00 1 131,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600 60016 2170 234 524,00 254 524,00 0,00 254 524,00 254 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600 60016 6350 410 111,00 406 999,00 0,00 406 999,00 406 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600 60016 70086 644 635,00 662 654,60 0,00 661 523,00 661 523,00 1 131,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600 60095 0970 0,00 224,39 0,00 224,39 224,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600 60095 61665 0,00 224,39 0,00 224,39 224,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

630 63003 0950 28 482,00 391 471,00 0,00 28 482,00 28 482,00 362 989,00 362 989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

630 63003 2710 5 702,20 5 702,20 0,00 5 702,20 5 702,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

630 63003 6257 1 700 000,00 1 663 655,51 0,00 1 663 655,51 1 663 655,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

630 63003 73550 1 734 184,20 2 060 828,71 0,00 1 697 839,71 1 697 839,71 362 989,00 362 989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700 70005 0550 20 000,00 20 457,72 0,00 20 457,72 20 457,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700 70005 0750 225 000,00 279 048,67 0,00 267 209,11 267 209,11 11 839,56 11 839,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700 70005 0760 0,00 5 951,33 0,00 5 920,39 5 920,39 30,94 30,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700 70005 0770 2 000,00 12 433,84 0,00 1 557,34 1 557,34 10 876,50 10 876,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700 70005 0830 42 000,00 55 930,53 0,00 42 329,17 42 329,17 13 601,36 12 724,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700 70005 0870 0,00 1 740,00 0,00 1 740,00 1 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700 70005 0920 2 000,00 11 737,82 0,00 689,53 689,53 11 048,29 11 048,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700 70005 0950 0,00 3 590,50 0,00 2 890,50 2 890,50 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700 70005 0960 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700 70005 0970 0,00 6 716,28 0,00 937,50 937,50 5 778,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700 70005 6257 244 801,95 244 801,95 0,00 244 801,95 244 801,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700 70005 6259 27 200,23 27 200,23 0,00 27 200,23 27 200,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700 70005 6298 910 614,47 1 024 952,07 0,00 1 024 952,07 1 024 952,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 3ABE1139A800E231 Strona 2 z 15

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

700 70005 97849 1 473 616,65 1 724 560,94 0,00 1 670 685,51 1 670 685,51 53 875,43 47 219,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700 70095 0970 0,00 17,71 0,00 0,00 0,00 17,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700 70095 71765 0,00 17,71 0,00 0,00 0,00 17,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 75011 2010 219 674,00 218 140,37 0,00 218 140,37 210 581,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 75011 2360 17,40 7,75 0,00 7,75 7,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 75011 80131 219 691,40 218 148,12 0,00 218 148,12 210 588,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 75023 0640 10 000,00 26 875,92 0,00 26 875,92 26 875,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 75023 0690 0,00 2 322,40 0,00 0,00 0,00 2 322,40 2 322,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 75023 0920 5 005,25 10 835,56 0,00 10 832,37 10 832,37 3,19 3,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 75023 0970 4 000,00 8 054,79 0,00 3 021,02 3 021,02 5 033,77 2 864,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 75023 78993 19 005,25 48 088,67 0,00 40 729,31 40 729,31 7 359,36 5 189,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 75056 2010 27 326,00 21 325,99 0,00 21 325,99 21 325,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 75056 77816 27 326,00 21 325,99 0,00 21 325,99 21 325,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 75075 2708 81 268,70 36 218,70 0,00 36 218,70 36 218,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 75075 78533 81 268,70 36 218,70 0,00 36 218,70 36 218,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 75085 0970 0,00 25,21 0,00 25,21 25,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 75085 76805 0,00 25,21 0,00 25,21 25,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

751 75101 2010 3 539,00 3 539,00 0,00 3 539,00 3 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

751 75101 77862 3 539,00 3 539,00 0,00 3 539,00 3 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 3ABE1139A800E231 Strona 3 z 15

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

751 75107 2010 123 614,00 123 614,00 0,00 123 614,00 123 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

751 75107 77868 123 614,00 123 614,00 0,00 123 614,00 123 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 75414 2010 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 75414 78178 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 75416 0570 10 000,00 12 165,60 0,00 7 294,04 7 294,04 4 871,56 4 871,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 75416 76740 10 000,00 12 165,60 0,00 7 294,04 7 294,04 4 871,56 4 871,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 75495 0970 0,00 13 875,00 0,00 0,00 0,00 13 875,00 13 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 75495 77219 0,00 13 875,00 0,00 0,00 0,00 13 875,00 13 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

756 75601 0350 30 000,00 96 952,07 0,00 26 876,56 26 180,58 70 075,51 70 075,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

756 75601 0910 50,00 264,12 0,00 264,12 264,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

756 75601 77617 30 050,00 97 216,19 0,00 27 140,68 26 444,70 70 075,51 70 075,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

756 75615 0310 5 359 537,17 5 896 350,56 0,00 5 177 692,71 5 177 692,71 718 657,85 718 657,85 0,00 361 079,17 0,00 78 926,00 0,00

756 75615 0320 330,00 381,00 0,00 381,00 381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

756 75615 0330 31 000,00 31 004,00 0,00 31 004,00 31 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

756 75615 0340 253 370,00 257 515,00 0,00 257 515,00 257 515,00 0,00 0,00 0,00 104 688,45 0,00 0,00 0,00

756 75615 0500 0,00 -46 226,00 0,00 -46 262,00 -44 762,00 36,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

756 75615 0910 5 000,00 237 405,14 0,00 3 772,14 3 772,14 233 633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592,00 0,00

756 75615 2680 51 371,00 51 371,00 0,00 51 371,00 51 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

756 75615 81761 5 700 608,17 6 427 800,70 0,00 5 475 473,85 5 476 973,85 952 326,85 718 693,85 0,00 465 767,62 0,00 79 518,00 0,00

756 75616 0310 2 500 000,00 3 687 722,86 0,00 3 146 044,03 3 146 044,03 563 651,27 526 812,07 21 972,44 438 006,93 0,00 22 769,12 4 917,75

756 75616 0320 50 000,00 50 183,84 0,00 48 914,93 48 914,93 5 281,35 4 718,05 4 012,44 0,00 0,00 0,00 0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 3ABE1139A800E231 Strona 4 z 15

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

756 75616 0330 80 000,00 79 829,00 0,00 81 580,26 81 580,26 6 222,72 4 788,94 7 973,98 0,00 0,00 3,25 1,25

756 75616 0340 220 000,00 292 506,60 0,00 226 876,36 226 876,36 65 630,24 65 630,24 0,00 94 294,72 0,00 0,00 0,00

756 75616 0360 60 000,00 69 332,53 0,00 54 104,75 71 967,75 15 227,78 10 029,96 0,00 0,00 0,00 0,00 4 995,16

756 75616 0370 11 000,00 7 142,00 0,00 7 142,00 7 142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

756 75616 0390 330 000,00 329 362,50 0,00 328 403,20 328 403,20 959,30 959,30 0,00 0,00 0,00 62,00 0,00

756 75616 0430 40 000,00 36 280,00 0,00 36 280,00 36 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

756 75616 0440 2 000,00 1 738,90 0,00 1 738,90 1 738,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

756 75616 0500 480 266,41 786 807,76 0,00 738 562,73 744 736,73 48 245,03 47 555,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

756 75616 0560 0,00 8 289,30 0,00 0,00 0,00 8 289,30 8 289,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

756 75616 0910 8 000,00 350 283,46 0,00 17 719,06 19 081,06 332 564,40 0,00 0,00 0,00 0,00 193,07 67,90

756 75616 81632 3 781 266,41 5 699 478,75 0,00 4 687 366,22 4 712 765,22 1 046 071,39 668 782,89 33 958,86 532 301,65 0,00 23 027,44 9 982,06

756 75618 0410 70 000,00 59 649,71 0,00 59 649,71 59 649,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

756 75618 0460 2 000,00 1 407,57 0,00 1 407,57 1 407,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

756 75618 0480 380 000,00 434 988,41 0,00 438 138,41 438 138,41 0,00 0,00 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

756 75618 0490 121 000,00 138 026,70 0,00 134 967,66 134 967,66 3 154,22 2 874,79 95,18 0,00 0,00 0,00 0,00

756 75618 0590 9 000,00 6 053,89 0,00 6 053,89 6 053,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

756 75618 0690 25 000,00 15 930,62 0,00 15 925,29 15 925,29 5,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

756 75618 0910 500,00 244,23 0,00 164,92 164,92 79,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

756 75618 80404 607 500,00 656 301,13 0,00 656 307,45 656 307,45 3 238,86 2 874,79 3 245,18 0,00 0,00 0,00 0,00

756 75621 0010 14 305 406,00 13 897 570,00 0,00 13 897 570,00 13 789 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

756 75621 0020 200 000,00 624 461,19 0,00 718 249,54 718 441,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

756 75621 76407 14 505 406,00 14 522 031,19 0,00 14 615 819,54 14 507 492,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 75801 2920 15 375 569,00 15 375 569,00 0,00 15 375 569,00 15 358 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 75801 79479 15 375 569,00 15 375 569,00 0,00 15 375 569,00 15 358 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 3ABE1139A800E231 Strona 5 z 15

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

758 75802 2750 277 633,00 277 633,00 0,00 277 633,00 277 633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 75802 79310 277 633,00 277 633,00 0,00 277 633,00 277 633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 75807 2920 6 609 340,00 6 609 340,00 0,00 6 609 340,00 6 609 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 75807 79485 6 609 340,00 6 609 340,00 0,00 6 609 340,00 6 609 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 75814 2030 3 930,60 3 930,60 0,00 3 930,60 3 930,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 75814 2870 630 201,00 630 200,70 0,00 630 200,70 630 200,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 75814 6330 24 715,01 24 715,01 0,00 24 715,01 24 715,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 75814 87802 658 846,61 658 846,31 0,00 658 846,31 658 846,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 75816 6290 0,00 2 763 972,00 0,00 2 763 972,00 2 763 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 75816 82864 0,00 2 763 972,00 0,00 2 763 972,00 2 763 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 75831 2920 15 896,00 15 896,00 0,00 15 896,00 15 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 75831 79509 15 896,00 15 896,00 0,00 15 896,00 15 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80101 0690 0,00 96,00 0,00 96,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80101 0750 42 900,00 44 656,46 0,00 44 656,46 44 656,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80101 0830 6 500,00 13 876,37 0,00 13 876,37 13 876,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80101 0920 1 130,00 527,30 0,00 527,30 527,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80101 0960 2 685,00 2 592,00 0,00 2 592,00 2 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80101 0970 311 337,65 383 033,94 0,00 383 033,94 383 033,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80101 2030 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80101 2057 1 232 171,66 1 242 886,13 0,00 1 242 886,13 1 242 886,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80101 2059 122 536,81 123 778,74 0,00 123 778,74 123 778,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 3ABE1139A800E231 Strona 6 z 15

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

801 80101 92168 1 723 261,12 1 815 446,94 0,00 1 815 446,94 1 815 446,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80103 0660 4 860,00 4 061,40 0,00 4 061,40 4 061,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80103 0830 7 185,00 10 936,35 0,00 10 936,35 10 936,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80103 2030 113 332,00 113 332,00 0,00 113 332,00 113 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80103 84424 125 377,00 128 329,75 0,00 128 329,75 128 329,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80104 0660 53 000,00 39 028,40 0,00 38 816,40 38 816,40 212,00 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80104 0750 13 000,00 12 480,93 0,00 12 480,93 12 480,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80104 0830 48 553,96 108 546,84 0,00 108 546,84 108 546,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80104 0900 0,00 539,87 0,00 539,87 539,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80104 0920 260,00 99,78 0,00 99,78 99,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80104 0960 0,00 2 900,00 0,00 2 900,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80104 0970 5 400,00 81 679,82 0,00 81 679,82 81 679,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80104 2030 494 930,00 471 503,32 0,00 471 503,32 461 456,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80104 2310 51 138,00 80 077,41 0,00 80 077,41 80 077,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80104 2910 0,00 4 838,08 0,00 4 838,08 4 838,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80104 94145 666 281,96 801 694,45 0,00 801 482,45 791 435,67 212,00 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80105 0920 100,00 59,51 0,00 59,51 59,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80105 0970 300,00 39 932,38 0,00 39 932,38 39 932,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80105 82796 400,00 39 991,89 0,00 39 991,89 39 991,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80106 2030 74 598,00 74 598,00 0,00 74 598,00 74 598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80106 2310 0,00 6 257,16 0,00 6 257,16 6 257,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80106 85247 74 598,00 80 855,16 0,00 80 855,16 80 855,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 3ABE1139A800E231 Strona 7 z 15

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

801 80148 2030 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80148 82979 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80153 2010 161 966,75 157 414,44 0,00 157 414,44 157 414,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80153 82964 161 966,75 157 414,44 0,00 157 414,44 157 414,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80195 0830 6 000,00 10 301,76 0,00 10 301,76 10 301,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80195 81826 6 000,00 10 301,76 0,00 10 301,76 10 301,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 85202 0920 0,00 59,33 0,00 0,00 0,00 59,33 59,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 85202 0970 1 900,00 23 727,56 0,00 21 027,56 21 027,56 2 700,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 85202 87944 1 900,00 23 786,89 0,00 21 027,56 21 027,56 2 759,33 2 759,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 85213 2030 29 784,86 29 671,10 0,00 29 671,10 29 671,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 85213 88095 29 784,86 29 671,10 0,00 29 671,10 29 671,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 85214 2030 101 572,00 101 141,16 0,00 101 141,16 101 141,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 85214 88096 101 572,00 101 141,16 0,00 101 141,16 101 141,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 85215 2010 3 456,71 3 456,71 0,00 3 456,71 3 456,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 85215 88077 3 456,71 3 456,71 0,00 3 456,71 3 456,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 85216 0940 0,00 1 283,07 0,00 1 283,07 1 283,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 85216 2030 353 959,85 353 314,85 0,00 353 314,85 353 314,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 85216 89038 353 959,85 354 597,92 0,00 354 597,92 354 597,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 85219 0920 180,00 787,37 0,00 787,37 787,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 3ABE1139A800E231 Strona 8 z 15

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

852 85219 0970 0,00 28 865,47 0,00 28 865,47 28 865,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 85219 2010 15 732,50 15 552,44 0,00 15 552,44 15 552,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 85219 2030 178 226,66 177 833,66 0,00 177 833,66 177 833,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 85219 92001 194 139,16 223 038,94 0,00 223 038,94 223 038,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 85228 0830 10 020,00 20 910,00 0,00 20 910,00 20 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 85228 0970 0,00 1 704,30 0,00 1 704,30 1 704,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 85228 87880 10 020,00 22 614,30 0,00 22 614,30 22 614,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 85230 2030 138 655,20 138 453,60 0,00 138 453,60 138 453,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 85230 88112 138 655,20 138 453,60 0,00 138 453,60 138 453,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 85295 0970 0,00 13 513,62 0,00 13 513,62 13 513,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 85295 2030 15 000,00 9 246,06 0,00 9 246,06 9 246,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 85295 89147 15 000,00 22 759,68 0,00 22 759,68 22 759,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

853 85395 2057 7 585,20 7 585,20 0,00 7 585,20 7 585,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

853 85395 2059 1 414,80 1 414,80 0,00 1 414,80 1 414,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

853 85395 90364 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

854 85415 2030 98 453,00 98 453,00 0,00 98 453,00 98 453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

854 85415 2040 3 795,00 3 795,00 0,00 3 795,00 3 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

854 85415 90339 102 248,00 102 248,00 0,00 102 248,00 102 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 85501 2060 16 687 992,00 16 687 990,94 0,00 16 687 990,94 16 687 979,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 85501 88416 16 687 992,00 16 687 990,94 0,00 16 687 990,94 16 687 979,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 3ABE1139A800E231 Strona 9 z 15

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

855 85502 0920 0,00 1 990,94 0,00 1 990,94 1 990,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 85502 0940 0,00 5 840,01 0,00 5 840,01 5 840,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 85502 2010 6 306 250,00 6 306 192,80 0,00 6 306 192,80 6 285 551,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 85502 2360 37 000,00 1 717 845,85 0,00 46 695,48 46 695,48 1 671 150,37 1 671 150,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 85502 92587 6 343 250,00 8 031 869,60 0,00 6 360 719,23 6 340 077,87 1 671 150,37 1 671 150,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 85503 2010 479,98 434,44 0,00 434,44 434,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 85503 2360 0,00 2,79 0,00 2,79 2,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 85503 90728 479,98 437,23 0,00 437,23 437,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 85504 0970 0,00 1 533,86 0,00 1 533,86 1 533,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 85504 2010 587 150,00 587 150,00 0,00 587 150,00 587 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 85504 89339 587 150,00 588 683,86 0,00 588 683,86 588 683,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 85505 2310 14 000,00 25 025,00 0,00 25 025,00 25 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 85505 88670 14 000,00 25 025,00 0,00 25 025,00 25 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 85513 2010 48 668,28 48 668,28 0,00 48 668,28 48 347,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 85513 88378 48 668,28 48 668,28 0,00 48 668,28 48 347,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 90001 0970 0,00 7 443,31 0,00 7 443,31 7 443,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 90001 91871 0,00 7 443,31 0,00 7 443,31 7 443,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 90002 0490 3 607 731,00 3 711 371,55 0,00 3 587 700,62 3 587 700,62 154 143,60 153 267,60 30 472,67 0,00 0,00 4 149,60 876,00

900 90002 0910 0,00 8 868,01 0,00 2 513,01 2 513,01 6 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970,00 0,00

900 90002 0950 0,00 5 563,80 0,00 5 563,80 5 563,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 90002 93252 3 607 731,00 3 725 803,36 0,00 3 595 777,43 3 595 777,43 160 498,60 153 267,60 30 472,67 0,00 0,00 5 119,60 876,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 3ABE1139A800E231 Strona 10 z 15

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

900 90003 0950 0,00 15 093,41 0,00 1 903,43 1 903,43 13 189,98 13 189,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 90003 0970 4 000,00 1 185,65 0,00 1 180,33 1 180,33 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 90003 92823 4 000,00 16 279,06 0,00 3 083,76 3 083,76 13 195,30 13 189,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 90004 0950 0,00 1 749,79 0,00 1 749,79 1 749,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 90004 91854 0,00 1 749,79 0,00 1 749,79 1 749,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 90005 0970 0,00 3 335,77 0,00 0,00 0,00 3 335,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 90005 2001 35 092,00 18 380,37 0,00 18 380,37 18 380,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 90005 6257 1 110 220,99 965 088,44 0,00 965 088,44 965 088,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 90005 100133 1 145 312,99 986 804,58 0,00 983 468,81 983 468,81 3 335,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 90019 0690 15 000,00 6 862,24 0,00 6 862,24 6 862,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 90019 91609 15 000,00 6 862,24 0,00 6 862,24 6 862,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 90026 0950 0,00 58,80 0,00 0,00 0,00 58,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 90026 91876 0,00 58,80 0,00 0,00 0,00 58,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 90095 0950 0,00 6 735,45 0,00 6 735,45 6 735,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 90095 2460 15 742,77 15 742,77 0,00 15 742,77 15 742,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 90095 6298 240 379,00 193 758,00 0,00 193 758,00 193 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 90095 100703 256 121,77 216 236,22 0,00 216 236,22 216 236,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

921 92105 0900 0,00 5,65 0,00 5,65 5,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

921 92105 0960 0,00 3 270,00 0,00 3 270,00 3 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

921 92105 94886 0,00 3 275,65 0,00 3 275,65 3 275,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 3ABE1139A800E231 Strona 11 z 15

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

926 92601 6260 48 192,00 48 192,00 0,00 48 192,00 48 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

926 92601 6298 120 186,00 117 782,28 0,00 117 782,28 117 782,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

926 92601 106085 168 378,00 165 974,28 0,00 165 974,28 165 974,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

926 92605 0920 0,00 1,54 0,00 1,54 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

926 92605 2710 1 900,00 1 900,00 0,00 1 900,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

926 92605 97161 1 900,00 1 901,54 0,00 1 901,54 1 901,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 3ABE1139A800E231 Strona 12 z 15

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat:
Rb-27S
Gmina Rabka-Zdrój sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych Regionalna Izba Obrachunkowa w
Krakowie
ul.Parkowa 2 zbiorczo

34-700 RABKA-ZDRÓJ okres sprawozdawczy: 3ABE1139A800E231


Numer identyfikacyjny REGON
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020
491893090
Nazwa województwa małopolskie SYMBOLE
nowotarski
1)
Nazwa powiatu / związku WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku
1)
RABKA-ZDRÓJ 12 11 12 3

Klasyfikacja 2) 2)
Skutki
Skutki decyzji wydanych przez
Należności Saldo końcowe organ podatkowy na podstawie
budżetowa Dochody Skutki udzielonych ulg i ustawy - Ordynacja Podatkowa,
(salda obniżenia
Plan wykonane
zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy
3)

początkowe górnych stawek


2) Dochody należności pozostałe do obliczone
(po plus przypisy Potrącenia (wpływy zapłaty
podatków za okres rozłożenie na raty,
otrzym ane obliczone za sprawozdawczy odroczenie terminu
dział rozdział paragraf zmianach) minus nadpłaty
minus odpisy) umorzenie
płatności, zwolnienie
okres (bez ulg i zaległości
w tym:
zwroty)
3)
zwolnień 3) z obowiązku
sprawozdawczy podatkowych
ogółem zaległości ustawowych) pobrania,
netto ograniczenie poboru
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Razem dział 010 74 775,82 67 616,74 0,00 67 616,74 67 616,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem dział 020 1 200,00 1 208,95 0,00 1 208,95 1 208,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem dział 600 644 635,00 662 878,99 0,00 661 747,39 661 747,39 1 131,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem dział 630 1 734 184,20 2 060 828,71 0,00 1 697 839,71 1 697 839,71 362 989,00 362 989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem dział 700 1 473 616,65 1 724 578,65 0,00 1 670 685,51 1 670 685,51 53 893,14 47 219,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem dział 750 347 291,35 323 806,69 0,00 316 447,33 308 888,04 7 359,36 5 189,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem dział 751 127 153,00 127 153,00 0,00 127 153,00 127 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem dział 754 10 500,00 26 540,60 0,00 7 794,04 7 794,04 18 746,56 18 746,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem dział 756 24 624 830,58 27 402 827,96 0,00 25 462 107,74 25 379 983,64 2 071 712,61 1 460 427,04 37 204,04 998 069,27 0,00 102 545,44 9 982,06

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 3ABE1139A800E231 Strona 13 z 15

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Razem dział 758 22 937 284,61 25 701 256,31 0,00 25 701 256,31 25 684 342,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem dział 801 2 837 884,83 3 114 034,39 0,00 3 113 822,39 3 103 775,61 212,00 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem dział 852 848 487,78 919 520,30 0,00 916 760,97 916 760,97 2 759,33 2 759,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem dział 853 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem dział 854 102 248,00 102 248,00 0,00 102 248,00 102 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem dział 855 23 681 540,26 25 382 674,91 0,00 23 711 524,54 23 690 550,80 1 671 150,37 1 671 150,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem dział 900 5 028 165,76 4 961 237,36 0,00 4 814 621,56 4 814 621,56 177 088,47 166 457,58 30 472,67 0,00 0,00 5 119,60 876,00

Razem dział 921 0,00 3 275,65 0,00 3 275,65 3 275,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem dział 926 170 278,00 167 875,82 0,00 167 875,82 167 875,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAZEM 84 653 075,84 92 758 563,03 0,00 88 552 985,65 88 415 367,74 4 367 042,44 3 735 023,18 67 676,71 998 069,27 0,00 107 665,04 10 858,06

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 3ABE1139A800E231 Strona 14 z 15

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24


Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 3ABE1139A800E231 Strona 15 z 15

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-28S Adresat:
Gmina Rabka-Zdrój sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Regionalna Izba Obrachunkowa w
Krakowie
ul.Parkowa 2 jednostki samorzadu terytorialnego

34-700 RABKA-ZDRÓJ okres sprawozdawczy: 7CA1ACB6E7979704


Numer identyfikacyjny REGON
491893090 od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020
Nazwa województwa małopolskie SYMBOLE
1)
Nazwa powiatu / związku nowotarski WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
1)
Nazwa gminy / związku RABKA-ZDRÓJ 12 11 12 3

Klasyfikacja budżetowa Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.


Wydatki, które nie
Wydatki, wygasły z upływem
Plan w tym wymagalne: zrealizowane w roku budżetowego
Zaangażowanie Wydatki wykonane
2)

(po zm ianach) ramach funduszu (art.263 ust. 2


grupa 3)
dział rozdział
paragrafów
paragraf ogółem powstałe w latach powstałe w roku sołeckiego 2) ustawy o finansach
ubiegłych bieżącym publicznych)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
010 01010 4300 5 000,00 3 690,00 3 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 01010 5 000,00 3 690,00 3 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 01030 2850 1 006,60 988,65 988,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 01030 1 006,60 988,65 988,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 01095 4300 826,74 826,74 826,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 01095 4430 41 337,08 41 337,08 41 337,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 01095 6050 60 000,00 50 887,51 50 887,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1)
niepotrzebne skreślić
2)
wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3)
wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 7CA1ACB6E7979704 Strona 1 z 28


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
010 01095 102 163,82 93 051,33 93 051,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600 60011 6050 78 000,00 77 169,38 77 169,38 0,00 0,00 0,00 0,00 38 622,00
600 60011 78 000,00 77 169,38 77 169,38 0,00 0,00 0,00 0,00 38 622,00

600 60013 6050 65 000,00 64 575,00 64 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 575,00
600 60013 6300 15 612,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 60013 80 612,00 71 575,00 71 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 575,00

600 60014 6300 80 500,00 9 344,43 9 344,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 60014 80 500,00 9 344,43 9 344,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600 60016 4270 878 539,00 870 556,43 870 556,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 60016 4300 109 729,61 109 636,86 109 636,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 60016 4430 17 900,00 17 900,00 17 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 60016 6050 4 395 930,05 4 365 981,77 4 365 981,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 60016 5 402 098,66 5 364 075,06 5 364 075,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600 60017 4210 3 115,00 3 035,64 3 035,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 60017 4270 119 500,00 115 281,45 115 281,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 60017 4300 14 305,00 12 300,95 12 300,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 60017 6050 190 617,80 187 403,08 187 403,08 0,00 0,00 0,00 68 617,80 0,00
600 60017 327 537,80 318 021,12 318 021,12 0,00 0,00 0,00 68 617,80 0,00

600 60078 6050 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 60078 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1)
niepotrzebne skreślić
2)
wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3)
wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 7CA1ACB6E7979704 Strona 2 z 28


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
600 60095 4210 5 000,00 1 337,99 1 337,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 60095 4300 2 000,00 1 913,15 1 913,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 60095 6050 27 675,00 27 675,00 27 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 60095 34 675,00 30 926,14 30 926,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

630 63003 2360 12 243,00 7 800,00 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
630 63003 4300 8 146,00 8 146,00 8 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
630 63003 4560 28 482,00 28 482,00 28 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
630 63003 6050 240 000,00 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
630 63003 288 871,00 284 428,00 284 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

630 63095 6610 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
630 63095 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700 70005 4210 53 400,00 50 633,24 50 633,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 70005 4260 81 300,00 74 748,02 62 044,31 12 703,71 0,00 0,00 0,00 0,00
700 70005 4270 130 300,00 130 250,01 130 250,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 70005 4300 82 500,00 81 236,20 77 351,25 3 884,95 0,00 0,00 0,00 0,00
700 70005 4430 21 500,00 21 459,53 21 459,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 70005 4530 1 000,00 914,76 914,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 70005 4610 5 000,00 4 840,00 4 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 70005 6057 715 322,94 692 468,62 692 468,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 70005 6058 790 614,47 641 503,03 641 503,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 70005 6059 726 107,10 673 982,07 673 982,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 70005 6060 25 000,00 24 715,00 24 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 70005 2 632 044,51 2 396 750,48 2 380 161,82 16 588,66 0,00 0,00 0,00 0,00

1)
niepotrzebne skreślić
2)
wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3)
wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 7CA1ACB6E7979704 Strona 3 z 28


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
700 70095 4300 37 000,00 36 783,93 36 386,91 397,02 0,00 0,00 0,00 0,00
700 70095 4480 423 500,00 423 131,50 423 131,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 70095 4500 1 500,00 1 169,00 1 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 70095 4510 7 500,00 7 169,43 7 169,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 70095 469 500,00 468 253,86 467 856,84 397,02 0,00 0,00 0,00 0,00

710 71004 4300 104 358,21 95 678,09 95 678,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
710 71004 104 358,21 95 678,09 95 678,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

710 71012 4170 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
710 71012 4300 40 500,00 34 148,40 34 148,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
710 71012 49 000,00 34 148,40 34 148,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

710 71035 6050 48 385,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00
710 71035 48 385,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00

750 75011 3020 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75011 4010 362 624,69 360 465,88 360 465,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75011 4040 28 251,31 28 251,31 28 251,31 25 121,98 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75011 4110 59 000,00 56 409,29 56 409,29 4 318,47 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75011 4120 3 700,00 3 154,60 3 154,60 242,47 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75011 4210 720,00 718,00 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75011 4300 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75011 4440 8 780,00 8 138,87 8 138,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75011 4700 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75011 486 576,00 480 137,95 480 137,95 29 682,92 0,00 0,00 0,00 0,00

1)
niepotrzebne skreślić
2)
wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3)
wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 7CA1ACB6E7979704 Strona 4 z 28


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
750 75022 3030 187 200,00 185 131,44 185 131,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75022 4210 4 700,00 4 593,60 4 493,60 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75022 4220 7 800,00 7 792,73 6 792,73 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75022 4300 6 000,00 5 923,17 5 923,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75022 205 700,00 203 440,94 202 340,94 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 75023 3020 4 500,00 4 413,00 4 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75023 4010 3 154 065,30 3 151 820,42 3 151 820,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75023 4040 224 134,70 224 134,70 224 134,70 243 772,71 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75023 4100 52 000,00 51 057,00 50 867,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75023 4110 549 875,33 549 409,33 549 409,33 41 904,52 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75023 4120 58 000,00 56 308,45 56 308,45 4 284,88 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75023 4170 41 500,00 39 594,00 39 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75023 4210 118 669,00 114 067,51 112 311,51 1 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75023 4220 3 600,00 3 569,24 3 569,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75023 4260 86 656,56 83 376,20 74 454,79 8 921,41 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75023 4270 20 791,00 20 772,30 20 772,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75023 4280 7 300,00 4 521,00 4 294,00 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75023 4300 633 700,00 621 712,47 580 852,79 40 859,68 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75023 4360 35 000,00 32 939,41 31 024,52 1 914,89 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75023 4390 620,00 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75023 4410 40 000,00 33 383,82 33 258,45 125,37 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75023 4430 9 150,00 9 145,60 9 145,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75023 4440 83 900,00 83 646,94 83 646,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75023 4530 1 000,00 493,92 493,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75023 4580 800,00 759,90 759,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75023 4590 1 043,44 1 043,44 1 043,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1)
niepotrzebne skreślić
2)
wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3)
wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 7CA1ACB6E7979704 Strona 5 z 28


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
750 75023 4610 25 500,00 22 678,42 22 678,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75023 4700 29 230,00 28 647,73 28 647,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75023 6050 230 000,00 225 090,00 225 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75023 5 411 035,33 5 363 064,80 5 309 070,45 343 956,46 0,00 0,00 0,00 0,00

750 75056 3020 10 340,00 10 340,00 10 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75056 3040 16 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75056 4210 986,00 985,99 985,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75056 27 326,00 21 325,99 21 325,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 75075 4110 7 000,00 6 931,07 6 931,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75075 4120 1 500,00 987,84 987,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75075 4170 43 000,00 42 520,00 42 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75075 4210 25 000,00 24 411,42 24 411,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75075 4220 1 500,00 232,46 232,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75075 4300 74 000,00 62 200,16 62 200,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75075 4308 45 050,00 9 166,23 9 166,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75075 4309 25 757,00 5 241,55 5 241,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75075 4439 35 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75075 257 807,00 181 690,73 181 690,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 75085 4010 305 500,00 301 291,33 301 291,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75085 4040 25 843,37 25 843,37 25 843,37 21 031,12 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75085 4110 55 500,00 54 197,38 54 197,38 3 615,26 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75085 4120 8 000,00 5 832,76 5 832,76 344,66 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75085 4210 28 100,00 26 265,45 26 265,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75085 4260 10 600,00 9 087,18 8 099,84 987,34 0,00 0,00 0,00 0,00

1)
niepotrzebne skreślić
2)
wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3)
wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 7CA1ACB6E7979704 Strona 6 z 28


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
750 75085 4280 600,00 297,00 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75085 4300 61 500,00 60 766,05 56 079,57 4 686,48 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75085 4360 2 500,00 1 898,28 1 816,50 81,78 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75085 4410 500,00 151,32 151,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75085 4440 10 900,00 10 851,82 10 851,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75085 4700 2 400,00 2 389,20 2 389,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75085 511 943,37 498 871,14 493 115,54 30 746,64 0,00 0,00 0,00 0,00

750 75095 3030 34 200,00 34 200,00 34 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75095 4300 25 400,00 22 790,00 22 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75095 4430 43 000,00 39 711,95 39 711,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 75095 102 600,00 96 701,95 96 701,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

751 75101 4110 257,85 257,85 257,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751 75101 4170 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751 75101 4210 1 781,15 1 781,15 1 781,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751 75101 3 539,00 3 539,00 3 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

751 75107 3030 73 800,00 73 800,00 73 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751 75107 4110 2 630,07 2 630,07 2 630,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751 75107 4120 252,35 252,35 252,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751 75107 4170 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751 75107 4210 12 780,84 12 780,84 12 780,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751 75107 4300 10 900,00 10 900,00 10 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751 75107 4410 250,74 250,74 250,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751 75107 123 614,00 123 614,00 123 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1)
niepotrzebne skreślić
2)
wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3)
wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 7CA1ACB6E7979704 Strona 7 z 28


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
754 75412 2820 29 000,00 29 000,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 75412 4170 19 600,00 19 429,20 18 221,40 1 207,80 0,00 0,00 0,00 0,00
754 75412 4210 62 100,00 60 490,45 60 490,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 75412 4260 28 600,00 24 727,84 22 523,73 2 204,11 0,00 0,00 0,00 0,00
754 75412 4270 37 800,00 37 800,00 37 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 75412 4280 11 650,00 10 469,00 10 456,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 75412 4300 28 400,00 27 133,79 26 988,14 145,65 0,00 0,00 0,00 0,00
754 75412 4360 4 650,00 2 670,27 2 557,02 113,25 0,00 0,00 0,00 0,00
754 75412 4430 15 200,00 15 152,00 15 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 75412 6050 61 000,00 60 270,00 60 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 75412 6060 12 000,00 11 193,00 11 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 75412 310 000,00 298 335,55 294 651,74 3 683,81 0,00 0,00 0,00 0,00

754 75414 4300 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 75414 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 75416 3020 2 000,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 75416 4010 306 903,07 301 572,81 301 572,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 75416 4040 24 596,93 24 596,93 24 596,93 23 782,25 0,00 0,00 0,00 0,00
754 75416 4110 54 000,00 53 247,98 53 247,98 4 088,16 0,00 0,00 0,00 0,00
754 75416 4120 7 500,00 6 077,70 6 077,70 417,71 0,00 0,00 0,00 0,00
754 75416 4210 19 000,00 11 949,37 11 949,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 75416 4280 2 000,00 1 092,00 1 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 75416 4300 4 000,00 2 938,77 2 938,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 75416 4410 950,00 208,95 208,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 75416 4430 3 000,00 2 189,00 2 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 75416 4440 8 050,00 8 009,68 8 009,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1)
niepotrzebne skreślić
2)
wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3)
wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 7CA1ACB6E7979704 Strona 8 z 28


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
754 75416 4700 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 75416 433 000,00 412 783,19 412 783,19 28 288,12 0,00 0,00 0,00 0,00

754 75421 4210 50 500,00 46 100,83 46 100,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 75421 4300 7 000,00 4 517,76 4 517,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 75421 57 500,00 50 618,59 50 618,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 75495 4260 4 200,00 2 460,07 2 295,64 164,43 0,00 0,00 0,00 0,00
754 75495 4 200,00 2 460,07 2 295,64 164,43 0,00 0,00 0,00 0,00

757 75702 8110 650 000,00 385 759,55 385 759,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
757 75702 650 000,00 385 759,55 385 759,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

757 75704 8030 265 082,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
757 75704 265 082,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 75818 4810 172 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 75818 172 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80101 2590 1 017 660,24 1 016 828,88 1 016 828,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 2830 9 000,00 8 936,43 8 936,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 3020 296 097,83 290 613,38 290 613,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 3240 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 4010 9 313 728,95 9 260 962,53 9 260 962,53 2 272,95 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 4017 127 082,67 70 256,61 70 256,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 4019 13 686,59 7 644,17 7 644,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 4040 729 246,71 729 246,71 729 246,71 728 302,47 0,00 0,00 0,00 0,00

1)
niepotrzebne skreślić
2)
wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3)
wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 7CA1ACB6E7979704 Strona 9 z 28


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
801 80101 4110 1 682 587,00 1 667 655,64 1 667 655,64 124 809,94 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 4117 21 810,91 11 824,62 11 824,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 4119 2 347,86 1 278,86 1 278,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 4120 178 739,39 173 854,25 173 854,25 12 764,70 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 4127 3 023,20 1 373,46 1 373,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 4129 324,62 146,70 146,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 4170 12 166,40 9 894,50 9 894,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 4177 115 030,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 4179 12 315,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 4210 172 148,72 169 751,81 169 751,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 4217 683 046,81 35 083,20 35 083,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 4219 79 885,77 4 132,01 4 132,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 4240 92 755,87 92 353,50 92 353,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 4247 331 599,04 312 461,74 312 461,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 4249 17 800,96 15 938,26 15 938,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 4260 375 602,00 351 262,09 349 851,07 1 411,02 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 4267 16 631,21 3 344,46 3 344,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 4269 41 938,79 325,54 325,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 4270 293 951,19 117 137,53 117 137,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 4280 5 870,00 5 490,00 5 370,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 4300 169 096,86 158 866,04 158 866,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 4307 143 502,36 40 838,54 40 838,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 4309 16 599,68 4 734,97 4 734,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 4360 12 605,69 12 380,06 12 380,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 4410 2 857,98 2 851,92 2 851,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 4430 13 520,00 13 363,00 13 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 4440 533 539,00 533 539,00 533 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1)
niepotrzebne skreślić
2)
wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3)
wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 7CA1ACB6E7979704 Strona 10 z 28


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
801 80101 4480 2 507,00 2 507,00 2 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 4510 2 000,00 1 232,00 1 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 4530 29 000,00 28 724,69 28 724,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 4700 724,00 524,00 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 6050 1 445 000,00 1 385 018,00 1 385 018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101 18 022 030,80 16 547 376,10 16 545 845,08 869 681,08 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80103 3020 18 381,00 17 494,79 17 494,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80103 4010 613 935,03 606 816,92 606 816,92 357,64 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80103 4040 45 375,64 45 192,01 45 192,01 48 980,93 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80103 4110 116 421,98 112 072,67 112 072,67 8 914,35 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80103 4120 12 962,00 11 058,24 11 058,24 844,13 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80103 4210 6 502,42 6 165,73 6 165,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80103 4260 24 193,78 22 796,91 22 796,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80103 4280 230,00 230,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80103 4300 13 907,15 11 358,01 11 358,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80103 4360 1 244,17 1 018,94 1 018,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80103 4430 1 603,00 1 331,00 1 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80103 4440 32 218,00 32 218,00 32 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80103 886 974,17 867 753,22 867 753,22 59 097,05 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80104 2310 125 000,00 99 060,75 99 060,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80104 2540 916 031,00 909 942,96 909 942,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80104 3020 34 735,00 34 040,59 34 040,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80104 4010 1 560 869,92 1 510 111,68 1 510 111,68 704,21 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80104 4040 110 085,08 110 085,08 110 085,08 116 731,81 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80104 4110 271 200,00 268 851,92 268 851,92 20 339,53 0,00 0,00 0,00 0,00

1)
niepotrzebne skreślić
2)
wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3)
wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 7CA1ACB6E7979704 Strona 11 z 28


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
801 80104 4120 24 962,00 23 825,91 23 825,91 1 605,75 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80104 4170 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80104 4210 32 308,58 31 677,95 31 677,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80104 4240 2 000,00 1 999,85 1 999,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80104 4260 65 924,39 59 417,93 59 417,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80104 4280 540,00 540,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80104 4300 47 900,00 43 432,11 43 432,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80104 4330 41 000,00 32 241,85 32 241,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80104 4360 3 827,03 3 524,36 3 524,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80104 4410 27,00 27,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80104 4430 1 379,00 1 379,00 1 379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80104 4440 84 333,00 84 333,00 84 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80104 4480 2 624,00 2 624,00 2 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80104 4700 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80104 3 329 946,00 3 222 115,94 3 222 115,94 139 381,30 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80105 3020 3 568,00 3 567,35 3 567,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80105 4010 1 303 717,00 1 181 398,36 1 181 398,36 300,99 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80105 4040 112 000,00 101 302,71 101 302,71 83 011,35 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80105 4110 261 756,34 185 942,35 185 942,35 14 246,43 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80105 4120 17 450,00 12 752,49 12 752,49 828,20 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80105 4170 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80105 4210 11 150,00 11 138,11 11 138,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80105 4280 500,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80105 4300 87 991,00 50 543,10 50 543,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80105 4360 851,00 832,30 832,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80105 4410 1 000,00 616,34 616,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1)
niepotrzebne skreślić
2)
wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3)
wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 7CA1ACB6E7979704 Strona 12 z 28


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
801 80105 4430 208,00 208,00 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80105 4440 91 517,00 91 517,00 91 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80105 4700 850,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80105 1 897 558,34 1 646 018,11 1 646 018,11 98 386,97 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80106 2540 163 469,00 162 972,00 162 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80106 3020 4 528,00 4 367,00 4 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80106 4010 120 536,33 119 918,75 119 918,75 236,15 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80106 4040 8 057,70 7 800,32 7 800,32 6 697,94 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80106 4110 22 377,38 21 844,41 21 844,41 1 185,71 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80106 4120 2 820,00 2 457,87 2 457,87 108,64 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80106 4210 942,67 763,47 763,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80106 4260 5 532,08 5 294,56 5 294,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80106 4300 2 315,25 2 110,57 2 110,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80106 4360 262,00 239,38 239,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80106 4430 210,00 197,00 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80106 4440 6 098,00 6 098,00 6 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80106 337 148,41 334 063,33 334 063,33 8 228,44 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80113 4110 2 200,00 887,00 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80113 4120 300,00 108,03 108,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80113 4170 8 000,00 5 160,00 5 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80113 4300 57 930,12 43 701,12 43 701,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80113 68 430,12 49 856,15 49 856,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80146 4210 16 464,00 13 793,01 13 793,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80146 4300 28 750,00 18 014,30 18 014,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1)
niepotrzebne skreślić
2)
wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3)
wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 7CA1ACB6E7979704 Strona 13 z 28


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
801 80146 4410 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80146 4700 55 603,00 45 454,62 45 454,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80146 101 307,00 77 261,93 77 261,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80148 4210 29 981,57 29 911,51 29 911,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80148 4270 71 043,43 71 043,43 71 043,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80148 101 025,00 100 954,94 100 954,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80149 2540 103 500,00 103 359,69 103 359,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80149 3020 7 403,02 6 948,12 6 948,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80149 4010 228 167,98 190 953,66 190 953,66 24,94 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80149 4040 10 396,34 8 722,76 8 722,76 14 831,29 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80149 4110 39 773,66 34 253,12 34 253,12 2 523,68 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80149 4120 5 847,00 4 687,81 4 687,81 344,09 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80149 4240 1 000,00 980,81 980,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80149 4440 11 140,00 11 140,00 11 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80149 407 228,00 361 045,97 361 045,97 17 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80150 2590 219 269,72 219 257,28 219 257,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80150 3020 31 130,00 29 874,20 29 874,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80150 4010 1 103 978,40 862 574,79 862 574,79 153,71 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80150 4040 55 258,39 54 755,66 54 755,66 65 909,94 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80150 4110 173 717,07 153 247,76 153 247,76 11 308,06 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80150 4120 20 307,80 17 104,46 17 104,46 1 155,52 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80150 4440 47 099,00 47 099,00 47 099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80150 1 650 760,38 1 383 913,15 1 383 913,15 78 527,23 0,00 0,00 0,00 0,00

1)
niepotrzebne skreślić
2)
wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3)
wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 7CA1ACB6E7979704 Strona 14 z 28


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
801 80153 2830 13 921,88 9 551,08 9 551,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80153 4210 1 603,56 1 603,55 1 603,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80153 4240 146 441,31 146 259,81 146 259,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80153 161 966,75 157 414,44 157 414,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80195 4110 51,57 51,57 51,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80195 4170 948,43 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80195 4210 5 700,00 4 849,44 4 849,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80195 4220 500,00 174,00 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80195 4260 7 850,00 5 981,76 5 981,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80195 4300 111 569,88 106 868,82 106 671,88 196,94 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80195 4480 150,00 84,00 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80195 126 769,88 118 609,59 118 412,65 196,94 0,00 0,00 0,00 0,00

851 85153 4210 10 000,00 5 289,00 5 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851 85153 4300 20 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851 85153 30 000,00 8 289,00 8 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851 85154 4010 40 000,00 33 938,55 33 938,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851 85154 4040 0,00 0,00 0,00 2 764,37 0,00 0,00 0,00 0,00
851 85154 4110 12 000,00 7 327,56 7 327,56 475,20 0,00 0,00 0,00 0,00
851 85154 4120 2 000,00 800,61 800,61 67,72 0,00 0,00 0,00 0,00
851 85154 4170 79 000,00 65 299,50 65 299,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851 85154 4210 64 000,00 54 006,16 54 006,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851 85154 4220 5 000,00 1 499,73 1 499,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851 85154 4270 118 000,00 114 855,88 114 855,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851 85154 4300 139 370,27 63 849,20 63 849,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1)
niepotrzebne skreślić
2)
wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3)
wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 7CA1ACB6E7979704 Strona 15 z 28


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
851 85154 4610 1 000,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851 85154 4700 2 000,00 1 824,37 1 824,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851 85154 462 370,27 343 701,56 343 701,56 3 307,29 0,00 0,00 0,00 0,00

852 85202 4330 437 300,00 434 036,84 434 036,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85202 437 300,00 434 036,84 434 036,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 85205 4170 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85205 4300 2 320,00 2 160,00 2 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85205 2 470,00 2 310,00 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 85213 4130 29 784,86 29 671,10 29 671,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85213 29 784,86 29 671,10 29 671,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 85214 3110 138 158,00 129 700,70 129 700,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85214 138 158,00 129 700,70 129 700,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 85215 3110 143 188,93 142 917,48 142 917,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85215 4010 67,78 67,78 67,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85215 4300 30,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85215 143 286,71 142 987,26 142 987,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 85216 2910 1 300,00 1 283,07 1 283,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85216 3110 357 209,27 353 314,85 353 314,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85216 358 509,27 354 597,92 354 597,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 85219 3020 3 100,00 773,85 773,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1)
niepotrzebne skreślić
2)
wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3)
wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 7CA1ACB6E7979704 Strona 16 z 28


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
852 85219 3110 15 500,00 15 322,60 15 322,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85219 4010 588 709,00 579 906,26 579 906,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85219 4040 44 991,65 44 991,65 44 991,65 44 613,22 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85219 4110 105 276,00 103 738,27 103 738,27 7 682,39 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85219 4120 9 054,00 8 788,39 8 788,39 439,10 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85219 4170 10 707,86 10 648,00 10 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85219 4210 30 785,50 21 590,15 21 590,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85219 4270 4 800,00 4 511,09 4 511,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85219 4280 1 280,00 660,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85219 4300 76 635,00 64 426,91 63 537,91 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85219 4360 3 746,00 3 643,35 3 308,91 334,44 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85219 4400 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85219 4410 2 039,00 1 919,51 1 919,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85219 4430 159,00 159,00 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85219 4440 15 115,36 15 115,05 15 115,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85219 4480 582,00 582,00 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85219 4700 4 810,80 4 179,15 4 179,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85219 929 291,17 892 955,23 891 731,79 53 958,15 0,00 0,00 0,00 0,00

852 85228 3020 334,00 329,40 329,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85228 4010 34 150,00 34 149,82 34 149,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85228 4040 0,00 0,00 0,00 2 780,92 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85228 4110 5 901,00 5 843,75 5 843,75 478,88 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85228 4120 837,00 828,58 828,58 68,13 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85228 4280 70,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85228 4410 541,00 132,00 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85228 4440 1 550,26 1 550,26 1 550,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1)
niepotrzebne skreślić
2)
wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3)
wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 7CA1ACB6E7979704 Strona 17 z 28


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
852 85228 43 383,26 42 903,81 42 903,81 3 327,93 0,00 0,00 0,00 0,00

852 85230 3110 203 228,20 180 392,00 180 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85230 203 228,20 180 392,00 180 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 85295 3110 12 000,00 11 999,29 11 999,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85295 4010 15 666,00 9 756,14 9 756,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85295 4110 2 699,00 1 680,01 1 680,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85295 4120 385,00 121,43 121,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85295 4220 2 500,00 2 128,34 2 128,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85295 4300 58 266,00 54 192,00 54 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85295 91 516,00 79 877,21 79 877,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

853 85395 4217 7 585,20 7 585,20 7 585,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
853 85395 4219 1 414,80 1 414,80 1 414,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
853 85395 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

854 85401 3020 12 588,00 11 444,58 11 444,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 85401 4010 510 484,03 492 389,74 492 389,74 152,24 0,00 0,00 0,00 0,00
854 85401 4040 31 378,73 30 143,25 30 143,25 37 996,66 0,00 0,00 0,00 0,00
854 85401 4110 93 887,99 85 596,79 85 596,79 6 076,07 0,00 0,00 0,00 0,00
854 85401 4120 10 158,25 7 486,95 7 486,95 479,20 0,00 0,00 0,00 0,00
854 85401 4210 1 150,00 895,00 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 85401 4440 26 694,00 26 694,00 26 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 85401 686 341,00 654 650,31 654 650,31 44 704,17 0,00 0,00 0,00 0,00

854 85404 2540 15 000,00 13 056,00 13 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1)
niepotrzebne skreślić
2)
wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3)
wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 7CA1ACB6E7979704 Strona 18 z 28


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
854 85404 3020 1 806,00 791,02 791,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 85404 4010 55 547,33 51 357,09 51 357,09 35,77 0,00 0,00 0,00 0,00
854 85404 4040 4 593,67 3 835,40 3 835,40 3 243,66 0,00 0,00 0,00 0,00
854 85404 4110 10 927,00 9 366,57 9 366,57 562,95 0,00 0,00 0,00 0,00
854 85404 4120 1 540,00 1 297,42 1 297,42 73,82 0,00 0,00 0,00 0,00
854 85404 4210 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 85404 4440 3 728,00 3 728,00 3 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 85404 93 242,00 83 531,50 83 531,50 3 916,20 0,00 0,00 0,00 0,00

854 85415 3240 111 453,00 109 397,00 109 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 85415 3260 3 795,00 3 795,00 3 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 85415 115 248,00 113 192,00 113 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

854 85446 4210 937,00 642,00 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 85446 4300 1 202,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 85446 4700 2 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 85446 4 184,00 842,00 842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 85501 2910 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85501 3020 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85501 3110 16 546 144,07 16 546 143,02 16 546 143,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85501 4010 79 401,79 79 401,78 79 401,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85501 4040 10 041,16 10 041,16 10 041,16 4 842,96 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85501 4110 13 265,10 13 265,10 13 265,10 833,95 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85501 4120 1 631,01 1 631,01 1 631,01 68,56 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85501 4210 24 850,30 24 850,30 24 850,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85501 4280 140,00 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1)
niepotrzebne skreślić
2)
wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3)
wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 7CA1ACB6E7979704 Strona 19 z 28


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
855 85501 4300 7 415,49 7 415,49 7 415,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85501 4400 575,56 575,56 575,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85501 4440 3 100,52 3 100,52 3 100,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85501 4480 29,00 29,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85501 4560 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85501 4700 898,00 898,00 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85501 16 690 492,00 16 687 990,94 16 687 990,94 5 745,47 0,00 0,00 0,00 0,00

855 85502 2910 9 560,00 5 840,01 5 840,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85502 3110 5 822 846,00 5 822 789,29 5 822 789,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85502 4010 112 431,75 112 431,75 112 431,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85502 4040 13 338,99 13 338,99 13 338,99 11 934,47 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85502 4110 328 266,08 328 265,59 328 265,59 2 055,13 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85502 4120 1 731,28 1 731,28 1 731,28 194,08 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85502 4210 12 989,05 12 989,05 12 989,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85502 4280 280,00 280,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85502 4300 9 065,00 9 065,00 9 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85502 4440 4 004,85 4 004,85 4 004,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85502 4560 2 940,00 1 971,06 1 971,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85502 4700 1 297,00 1 297,00 1 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85502 6 318 750,00 6 314 003,87 6 314 003,87 14 183,68 0,00 0,00 0,00 0,00

855 85503 4210 479,98 434,44 434,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85503 479,98 434,44 434,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 85504 3020 280,00 274,50 274,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85504 3110 568 200,00 568 200,00 568 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1)
niepotrzebne skreślić
2)
wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3)
wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 7CA1ACB6E7979704 Strona 20 z 28


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
855 85504 4010 47 512,00 47 473,34 47 473,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85504 4040 0,00 0,00 0,00 2 629,92 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85504 4110 8 040,00 8 039,94 8 039,94 452,87 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85504 4120 788,00 787,03 787,03 64,43 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85504 4210 301,00 301,00 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85504 4280 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85504 4300 799,00 799,00 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85504 4410 817,15 663,93 663,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85504 4440 1 521,00 1 421,08 1 421,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85504 4700 398,85 398,85 398,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85504 628 907,00 628 608,67 628 608,67 3 147,22 0,00 0,00 0,00 0,00

855 85505 2310 5 000,00 4 400,00 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85505 2580 165 600,00 142 100,00 142 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85505 170 600,00 146 500,00 146 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 85508 4330 53 689,00 53 426,12 53 426,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85508 53 689,00 53 426,12 53 426,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 85510 4330 140 000,00 138 734,83 138 734,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85510 140 000,00 138 734,83 138 734,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 85513 4130 48 668,28 48 668,28 48 668,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 85513 48 668,28 48 668,28 48 668,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 90001 4430 8 000,00 6 127,45 6 127,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90001 4590 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1)
niepotrzebne skreślić
2)
wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3)
wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 7CA1ACB6E7979704 Strona 21 z 28


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
900 90001 6050 120 000,00 91 527,26 91 527,26 0,00 0,00 0,00 0,00 69 680,00
900 90001 130 000,00 99 654,71 99 654,71 0,00 0,00 0,00 0,00 69 680,00

900 90002 4010 74 177,64 73 873,93 73 873,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90002 4040 5 822,36 5 822,36 5 822,36 6 177,31 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90002 4110 13 630,00 13 626,34 13 626,34 1 061,87 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90002 4120 1 970,00 1 940,18 1 940,18 151,34 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90002 4210 10 000,00 9 725,00 9 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90002 4300 4 028 531,00 4 027 835,79 4 026 261,15 1 574,64 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90002 4440 3 000,00 2 325,39 2 325,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90002 4700 1 000,00 766,00 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90002 4 138 131,00 4 135 914,99 4 134 340,35 8 965,16 0,00 0,00 0,00 0,00

900 90003 4210 12 000,00 9 576,27 9 576,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90003 4260 25 000,00 11 149,17 10 112,14 1 037,03 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90003 4300 1 895 000,00 1 719 821,79 1 526 793,48 193 028,31 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90003 1 932 000,00 1 740 547,23 1 546 481,89 194 065,34 0,00 0,00 0,00 0,00

900 90004 4260 5 000,00 1 801,64 1 632,21 169,43 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90004 4300 489 000,00 487 432,00 487 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90004 494 000,00 489 233,64 489 064,21 169,43 0,00 0,00 0,00 0,00

900 90005 4011 5 000,00 3 700,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90005 4012 30 260,00 27 945,67 27 945,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90005 4042 2 500,00 2 261,95 2 261,95 2 276,54 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90005 4110 920,00 835,42 835,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90005 4111 1 000,00 636,03 636,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1)
niepotrzebne skreślić
2)
wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3)
wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 7CA1ACB6E7979704 Strona 22 z 28


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
900 90005 4112 5 060,00 5 053,67 5 053,67 391,33 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90005 4120 131,00 119,07 119,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90005 4121 200,00 51,45 51,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90005 4122 740,00 720,26 720,26 55,77 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90005 4170 6 540,00 6 060,00 6 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90005 4211 17 700,00 5 198,00 5 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90005 4260 4 609,00 3 589,99 3 589,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90005 4300 66 080,00 63 631,92 63 631,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90005 4301 19 111,50 2 314,00 2 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90005 4302 7 134,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90005 4411 12 000,00 34,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90005 4439 27 989,94 27 989,94 27 989,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90005 4442 800,00 775,13 775,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90005 4530 205 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90005 6237 1 110 220,99 1 024 712,54 1 024 712,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90005 6239 5 579,00 5 149,30 5 149,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90005 1 528 675,70 1 180 778,34 1 180 778,34 2 723,64 0,00 0,00 0,00 0,00

900 90013 4300 42 500,00 41 750,50 34 064,50 7 686,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90013 42 500,00 41 750,50 34 064,50 7 686,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 90015 4260 928 500,00 648 727,97 588 504,15 60 223,82 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90015 4270 5 000,00 4 250,00 4 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90015 4300 247 800,00 224 126,76 218 332,34 5 794,42 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90015 6050 8 617,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90015 1 189 917,80 877 104,73 811 086,49 66 018,24 0,00 0,00 0,00 0,00

1)
niepotrzebne skreślić
2)
wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3)
wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 7CA1ACB6E7979704 Strona 23 z 28


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
900 90026 4300 15 000,00 14 811,74 14 811,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90026 15 000,00 14 811,74 14 811,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 90095 4210 8 000,00 6 564,18 6 564,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90095 4260 18 000,00 16 069,69 15 986,88 82,81 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90095 4270 77 000,00 74 937,00 74 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90095 4300 308 500,00 282 373,45 274 182,11 8 191,34 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90095 6010 405,08 405,08 405,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90095 6050 350 000,00 349 541,40 349 541,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90095 6058 240 379,00 193 758,00 193 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90095 6059 152 941,92 120 750,19 120 750,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 90095 1 155 226,00 1 044 398,99 1 036 124,84 8 274,15 0,00 0,00 0,00 0,00

921 92105 2360 110 000,00 85 804,85 85 804,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
921 92105 4300 1 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
921 92105 4430 600,00 540,00 495,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00
921 92105 6050 20 000,00 19 590,50 19 590,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
921 92105 131 620,00 105 935,35 105 890,35 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00

921 92109 2480 630 000,00 630 000,00 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
921 92109 630 000,00 630 000,00 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

921 92116 2480 570 000,00 570 000,00 570 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
921 92116 570 000,00 570 000,00 570 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

921 92120 4300 18 000,00 14 800,00 14 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
921 92120 6050 796 442,41 92 637,00 92 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 619,00

1)
niepotrzebne skreślić
2)
wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3)
wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 7CA1ACB6E7979704 Strona 24 z 28


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
921 92120 814 442,41 107 437,00 107 437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 619,00

926 92601 4110 700,00 663,72 663,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 92601 4120 100,00 92,52 92,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 92601 4170 3 900,00 3 861,00 3 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 92601 4210 2 606,43 2 116,42 2 116,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 92601 4260 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 92601 4300 21 620,59 1 350,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 92601 4360 122,98 122,98 122,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 92601 4430 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 92601 6050 2 404 270,13 2 346 756,02 2 346 756,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 92601 6058 120 186,00 120 186,00 120 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 92601 6059 156 191,79 150 483,01 150 483,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 92601 2 712 347,92 2 628 281,67 2 628 281,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

926 92605 2360 220 000,00 213 734,79 213 734,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 92605 4170 4 000,00 2 340,00 2 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 92605 4190 5 000,00 3 137,61 3 137,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 92605 4300 37 900,00 20 181,06 20 181,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 92605 266 900,00 239 393,46 239 393,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

926 92695 6050 80 617,80 79 259,66 79 259,66 0,00 0,00 0,00 38 617,80 0,00
926 92695 80 617,80 79 259,66 79 259,66 0,00 0,00 0,00 38 617,80 0,00

1)
niepotrzebne skreślić
2)
wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3)
wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 7CA1ACB6E7979704 Strona 25 z 28


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-28S Adresat:
Gmina Rabka-Zdrój sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Regionalna Izba Obrachunkowa w
Krakowie
ul.Parkowa 2 zbiorczo

34-700 RABKA-ZDRÓJ okres sprawozdawczy 7CA1ACB6E7979704


Numer identyfikacyjny REGON
491893090 od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020
Nazwa województwa małopolskie SYMBOLE
1)
Nazwa powiatu / związku nowotarski WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
1)
Nazwa gminy / związku RABKA-ZDRÓJ 12 11 12 3

Klasyfikacja budżetowa Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.


Wydatki, które nie
Wydatki, wygasły z upływem
Plan w tym wymagalne: zrealizowane w roku budżetowego
Zaangażowanie Wydatki wykonane
2)

(po zm ianach) ramach funduszu (art.263 ust. 2


grupa 3)
dział rozdział
paragrafów
paragraf ogółem powstałe w latach powstałe w roku sołeckiego 2) ustawy o finansach
ubiegłych bieżącym publicznych)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Razem dział 010 108 170,42 97 729,98 97 729,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem dział 600 6 018 423,46 5 871 111,13 5 871 111,13 0,00 0,00 0,00 68 617,80 103 197,00
Razem dział 630 293 871,00 284 428,00 284 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem dział 700 3 101 544,51 2 865 004,34 2 848 018,66 16 985,68 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem dział 710 201 743,21 154 826,49 154 826,49 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00
Razem dział 750 7 002 987,70 6 845 233,50 6 784 383,55 405 486,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem dział 751 127 153,00 127 153,00 127 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem dział 754 806 200,00 765 697,40 761 849,16 32 136,36 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem dział 757 915 082,12 385 759,55 385 759,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1)
niepotrzebne skreślić
2)
wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3)
wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 7CA1ACB6E7979704 Strona 26 z 28


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Razem dział 758 172 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem dział 801 27 091 144,85 24 866 382,87 24 864 654,91 1 271 223,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem dział 851 492 370,27 351 990,56 351 990,56 3 307,29 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem dział 852 2 376 927,47 2 289 432,07 2 288 208,63 57 286,08 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem dział 853 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem dział 854 899 015,00 852 215,81 852 215,81 48 620,37 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem dział 855 24 051 586,26 24 018 367,15 24 018 367,15 23 076,37 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem dział 900 10 625 450,50 9 624 194,87 9 346 407,07 287 901,96 0,00 0,00 0,00 69 680,00
Razem dział 921 2 146 062,41 1 413 372,35 1 413 327,35 45,00 0,00 0,00 0,00 92 619,00
Razem dział 926 3 059 865,72 2 946 934,79 2 946 934,79 0,00 0,00 0,00 38 617,80 0,00
RAZEM 89 499 097,90 83 768 833,86 83 406 365,79 2 146 068,14 0,00 0,00 107 235,60 290 496,00

1)
niepotrzebne skreślić
2)
wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3)
wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 7CA1ACB6E7979704 Strona 27 z 28


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 7CA1ACB6E7979704 Strona 28 z 28


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24
Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Adresat:
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH
Gmina Rabka-Zdrój
Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

jednostki samorządu terytorialnego


ul.Parkowa 2

AE4CAEA212C5E7F5
a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne
34-700 RABKA-ZDRÓJ 1)

Numer identyfikacyjny REGON

491893090 wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku


Nazwa województwa 1) małopolskie Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) nowotarski WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

Nazwa gminy / związku RABKA-ZDRÓJ 12 11 12 3

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe


dłużnic y k rajowi dłużnicy zagraniczni
kw ota ins ty tucje
należ ności s ek tor
W y s zc zególnienie pozos tałe niek om erc y jne podm oty
ogółem ogółem finans ów ogółem pozos tałe
bank k rajowe przeds iębiors twa gos podars twa działając e na należąc e
(kol.3+15) (k ol. 4+9+10+11 public zny ch grupa I grupa II grupa III grupa IV bank i podm ioty
c entralny ins ty tuc je niefinansowe dom owe rzec z (kol. 16+17) do s trefy
+12+13+14) ogólem zagranic zne
finans owe gos podars tw euro
(k ol.5+6+7+8)
dom owy c h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N1.1 krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N1.2 długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N2 pożyczki (N2.1+N2,2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N2.1 krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N2.2 długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) 10 490 966,01 10 490 966,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 490 966,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N3.1 gotówka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N3.2 depozyty na żądanie 10 490 966,01 10 490 966,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 490 966,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N3.3 depozyty terminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) 3 985 373,58 3 985 373,58 128 508,50 127 696,50 0,00 812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 109 174,00 2 745 721,36 1 969,72 0,00 0,00 0,00

N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług 287 594,80 287 594,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 707,34 273 917,74 1 969,72 0,00 0,00 0,00

N4.2 pozostałe 3 697 778,78 3 697 778,78 128 508,50 127 696,50 0,00 812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 097 466,66 2 471 803,62 0,00 0,00 0,00 0,00

N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) 6 172 782,13 6 172 782,13 24 087,10 15 342,91 0,00 8 744,19 0,00 0,00 0,00 0,00 6 124 438,29 24 256,74 0,00 0,00 0,00 0,00

N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług 11 913,02 11 913,02 1 079,12 0,00 0,00 1 079,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1 131,61 9 702,29 0,00 0,00 0,00 0,00

N5.2 z tytułu podatków i składek na


44 724,10 44 724,10 5 887,82 5 887,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 836,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ubezpieczenia społ.
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej 6 116 145,01 6 116 145,01 17 120,16 9 455,09 0,00 7 665,07 0,00 0,00 0,00 0,00 6 084 470,40 14 554,45 0,00 0,00 0,00 0,00

Grażyna Iwona Dziechciowska 018 2680463 2021-02-18 Leszek Świder

Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia AE4CAEA212C5E7F5 Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24


B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
dłużnicy
k wota
należnoś ci podm ioty
W y s zc zególnienie
ogółem s ek tora finans ów pozos tałe
(k ol. 3+8) grupa I grupa II grupa III grupa IV
public zny ch podm ioty
(k ol.4+5+6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i
poręczeń
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z
tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od
dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Grażyna Iwona Dziechciowska 018 2680463 2021-02-18 Leszek Świder

Główny Księgowy */ Skarbnik


telefon rok m-c dzień Kierownik jednos tk i / Przewodnic ząc y Zarządu

AE4CAEA212C5E7F5
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24


Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"


Symbol Wyszczególnienie UwagaJST
W kwocie 6 116 145,01zł ujeta została kwota 6 083 280,00 zł, która dotyczy wniesionych do spółki udziałów a nie rozliczonych z powodu trwającej procedury wpisu do
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej
KRS

Grażyna Iwona Dziechciowska 018 2680463 2021-02-18 Leszek Świder

Główny Księgowy */ Skarbnik


telefon rok m-c dzień Kierownik jednos tk i / Przewodnic ząc y Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AE4CAEA212C5E7F5

BeSTia Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Adresat:
Rb-NDS Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
Gmina Rabka-Zdrój
spraw ozdanie o nadw yżce / deficycie
ul.Parkowa 2
jednostki samorządu terytorialnego 9C39668AD691C1DA
34-700 RABKA-ZDRÓJ
Numer identyfikacyjny REGON
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020
491893090 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa małopolskie SYMBOLE

nowotarski WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.
1)
Nazwa powiatu / związku
RABKA-ZDRÓJ
1)
Nazwa gminy / związku 12 11 12 3

W yszczeg ó ln ienie Plan (p o zmian ach) W yko n anie


1 2 3

A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) 84 653 075,84 88 552 985,65


A1. Dochody bieżące 79 782 043,19 81 037 208,43
A2. Dochody majątkowe
4 871 032,65 7 515 777,22
w tym:
A21. dochody ze sprzedaży majątku 2 000,00 3 297,34
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) 89 499 097,90 83 406 365,79
B1. Wydatki bieżące 74 706 481,62 70 042 333,94
B2. Wydatki majątkowe 14 792 616,28 13 364 031,85
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) -4 846 022,06 5 146 619,86
C1. Różnica między dochodami bieżącymi
5 075 561,57 10 994 874,49
a wydatkami bieżącymi (A1-B1)
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
9 126 410,06 9 285 460,06
z tego:
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
3 000 000,00 3 000 000,00
w tym:
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych 2)
0,00 0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek 0,00 0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane
środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o 0,00 0,00
finansach publicznych
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217
2 950 526,50 3 109 576,50
ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
D14. prywatyzacja majątku JST 0,00 0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o
3 175 883,56 3 175 883,56
finansach publicznych
D16. inne źródła 0,00 0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
4 280 388,00 4 280 388,00
z tego:
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów
wartościowych 4 280 388,00 4 280 388,00
w tym:
D211. wykup papierów wartościowych 2)
0,00 0,00
D22. udzielone pożyczki 0,00 0,00
D23. inne cele 0,00 0,00
1)
niepotrzebne skreślić
2)
wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Skarbnik Przewodniczący Zarządu

2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 9C39668AD691C1DA Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24


Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych


4)
W yszczeg ó ln ienie Plan (p o zmian ach) W yko n anie
3)

1 2 3

E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) 4 846 022,06 0,00


5)

z tego:
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę 0,00 0,00
samorządu terytorialnego
6)

E2. kredyty i pożyczki 1 895 495,56 0,00


E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat
ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 0,00 0,00
ustawy o finansach publicznych
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających 0,00 0,00
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek z lat ubiegłych
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu,
wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia 2 950 526,50 0,00
środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania
finansowanego z udziałem tych środków
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 0,00 0,00
3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków,


o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
W yszczeg ó ln ienie Plan (p o zmian ach) W yko n anie
1 2 3

F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów


wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z 0,00 0,00
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o
finansach publicznych, w tym:
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych 7) 0,00 0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów
wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z 0,00 0,00
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o
finansach publicznych, w tym:
F21. wykup papierów wartościowych 7) 0,00 0,00
7)
wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Skarbnik Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 9C39668AD691C1DA Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24


Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Grażyna Iwona Dziechciowska Leszek Świder

Skarbnik Przewodniczący Zarządu


2021.02.19 2021.02.19

BeSTia 9C39668AD691C1DA Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat:
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Gmina Rabka-Zdrój
Krakowie
ul.Parkowa 2 jednostki samorządu terytorialnego

34-700 RABKA-ZDRÓJ a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne


1) 392FEB8A83B9B1FF
Numer identyfikacyjny REGON
491893090 wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku
2)
Nazwa województwa małopolskie Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) 2)
nowotarski WOJ. 2)
POWIAT 2)
GMINA 2)
TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST2) TYP ZW. 2) Grupa 2)
część budz. 2)

Nazwa gminy / związku 1) 2) RABKA-ZDRÓJ 12 11 12 3

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych


wierzyciele krajowi wierzyciele zagraniczni

kwota sektor instytucje


zadłużenia pozostałe niekomercyjne podmioty
Wyszczególnienie ogółem finansów pozostałe
ogółem bank krajowe przedsiębiorstwa gospodarstwa działające na ogółem należące
(kol. 4+9+10+11 publicznych grupa I grupa II grupa III grupa IV banki rzecz
podmioty
(kol.3+15) centralny instytucje niefinansowe domowe (kol. 16+17) do strefy
+12+13+14) ogółem gospodarstw zagraniczne
finansowe euro
(kol.5+6+7+8) domowych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW
E
DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)
24 334 877,23 24 334 877,23 429 412,59 0,00 0,00 429 412,59 0,00 0,00 23 905 400,00 0,00 0,00 64,64 0,00 0,00 0,00 0,00
papiery wartościowe
E1 (E1.1+E1.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E1.1 krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E1.2 długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kredyty i pożyczki
E2 (E2.1+E2.2) 24 334 812,59 24 334 812,59 429 412,59 0,00 0,00 429 412,59 0,00 0,00 23 905 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E2.1 krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E2.2 długoterminowe 24 334 812,59 24 334 812,59 429 412,59 0,00 0,00 429 412,59 0,00 0,00 23 905 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E3 przyjęte depozyty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wymagalne zobowiązania
E4 (E4.1+E4.2) 64,64 64,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,64 0,00 0,00 0,00 0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E4.2 pozostałe 64,64 64,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,64 0,00 0,00 0,00 0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Grażyna Iwona Dziechciowska 2021-02-18 Leszek Świder


018 2680463
Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia 392FEB8A83B9B1FF Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24


B. Poręczenia i gwarancje

wierzyciele
kwota
zadłużenia podmioty
Wyszczególnienie
ogółem sektora finansów pozostałe
grupa I grupa II grupa III grupa IV
(kol. 3+8) publicznych podmioty
(kol.4+5+6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8

F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych


3 274 858,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 274 858,33
poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z
tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
okresu sprawozdawczego
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sprawozdawczym

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego


C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym: w tym:
z budżetu państwa z innych źródeł
Lp. Wyszczególnienie
ogółem ogółem
długoterminowe długoterminowe

1 2 3 4 5 6

Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe


1 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
na współfinansowanie
2 X X 0,00 0,00
(udział własny)

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie Plan Wykonanie

1 2 3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę
0,00 0,00
przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego X 0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki
0,00 0,00
przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w
0,00 0,00
okresie sprawozdawczym

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie Kwota zobowiązania ogółem

1 2

A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe 0,00


B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane 0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

kwota zobowiązań ogółem odsetki naliczone od zobowiązań odsetki naliczone od zobowiązań


Wyszczególnienie
(kol. 3+4) niewymagalnych wymagalnych

1 2 3 4

Wartość odsetek 0,00 0,00 0,00

Grażyna Iwona Dziechciowska 018 2680463 2021-02-18 Leszek Świder

Główny Księgowy */ Skarbnik


nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

392FEB8A83B9B1FF
BeSTia Strona 2 z 4
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24
F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp. REGON

1 2

1 491893090

1.1 491893090

1.2 490675095

1.3 490796344

1.4 490796456

1.5 490797036

1.6 492744127

1.7 004402528

1.8 000529166

1.9 490026630

1.10 368186650

1.11 490669628

1.12 490669611

1.13 490669640

1.14 490675072

1.15 490675089

Grażyna Iwona Dziechciowska 018 2680463 2021-02-18 Leszek Świder

Główny Księgowy */ Skarbnik


nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

392FEB8A83B9B1FF
BeSTia Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24


Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"


Symbol Wyszczególnienie UwagaJST
E4.2 pozostałe Zobowiazanie wymagalne dotyczy braku zwrotu w terminie zabezpieczenia z tytułu umowy dzierżawy

Grażyna Iwona Dziechciowska 018 2680463 2021-02-18 Leszek Świder

Główny Księgowy */ Skarbnik


nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

392FEB8A83B9B1FF
BeSTia Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24