Vous êtes sur la page 1sur 3

Denna not får innehas i 1 exemplar av Karin Nilsson. Noten köptes 2018-10-23.

Adagio
ur Klarinettkonsert - K 622
Förkortad version
W A Mozart

## 3 œ . œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙
& 4 œ J œ. J
œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ
? # # 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? # # 43 ˙ . ˙ ˙. ˙
œ œ

# œ. œ œ œ œ œ œ
rit.

J œ. J
5

&#
r
˙ œ œ. œ ˙ Œ
œ œ œ œ œ œœ œ
? # # œœ œ œœ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ # œœ œ
œ œ œ
œœ œœ œœ œ œ
œ œ œœ
? ## œ œ œ Œ
˙ ˙ ˙ ˙

## œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙
a tempo

œ. œ
9

& œ J œ. J
œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ
? ## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? ## ˙ . ˙ ˙. ˙
œ œ

## œ . œ œ œ œ œ œ
rit.

J œ. J
13
r
˙ œ œ. œ ˙ Œ
&
œ œ œ œ œ œœ œ
? # # œœ œ œœ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ # œœ œ
œ œ œ
œœ œœ œœ œ œ
œ œ œœ
? ## œ œ œ Œ
˙ ˙ ˙ ˙

AgrellMusik AB
www.kyrkomusik.se Kopiering förbjuden
11541 Copyright©AgrellMusik AB
Denna not får innehas i 1 exemplar av Karin Nilsson. Noten köptes 2018-10-23.
2

## œ . œ. œ
a tempo
œ œ œ j J œ œ
17

œ œ œ œ œ œ
& J J œ œ J J œ #œ
œ œ œ œœ œœ n œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ # œœ œœ œ
? ## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ
? ## ˙ . œ œ œ ˙. œ œ œ

## œ . œ œ œ œ œ œ. œ œœœœœ
rit.
r
œ œ. œ ˙
21

& J J Œ
œ œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œœ œœ œ œœ œ
? ## œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œ
œ
? ## œ œ œ œ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ

## œ . œ. œ
a tempo
œ œ œ j J œ œ
25

œ œ œ œ œ œ
& J J œ œ J J œ #œ
œ œ œ œœ œœ n œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ # œœ œœ œ
? ## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ
? ## ˙ . œ œ œ ˙. œ œ œ

## œ . œ œ œ œ œ œ. œ œœœœœ œ U̇.
rit.
r
œ œ.
29

& J J
œœ œ œœ U
? ## œ
œ œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œœ œœ œ œœ œ ˙˙ ..

? ## U̇
œ œ œ œ œ œ .
œ œ œ

AM11541
Faktura

Fakturanr Datum Kundnummer


48033 2018-10-23 1685

kyrkomusik.se Er referens: Karin Nilsson


AgrellMusik AB
Hovås Bronsåldersväg 24 Björcksgatan 55a
436 50 Hovås 41651 Göteborg
707380981
Tel: 031-280289, Fax: 031-285730
www.kyrkomusik.se
hans@agrell.se

Förfallodatum
2018-11-22
Artikel Antal Pris Moms Belopp Summa
Adagio ur Klarinettkonsert / W A Mozart 1 64 16 80 80
/ Bearb: H Agrell

Org-nummer Bankgiro BIC/SWIFT


Netto 64
556349-2775 459-9874 ELLFSESS
Moms 16
VAT-nummer IBAN
Att betala 80
SE556349277501 SE98 9020 0000 0902 4213 3683
Godkänd för F-skatt
Ange alltid fakturanummer vid betalning!

Vous aimerez peut-être aussi