Vous êtes sur la page 1sur 34

Priye Dyo,

Lange du Seigneur Dit A. Marie, Qu'elle Concevra Jesus Christ La Trinite L'ayant
Choisie, Il Est Concu du Saint Esprit (Bis)

Esprit Saint, Descendez En Nous (Bis)


Embrasez Notre Coeur De Vos Feus De Vos Feus Les plus Doux (Bis)

Venez Mon Dieu, Venez, Venez Mon Doux Sauveur


Venez Regner En Moi, Au Centre De Mon Coeur, Venez Mon Dieu, Venez

Je Crois Seigneur Jesus Dans L'hostie, Jesus Dans L'hostie Saint Sacrement, Ouvrez Le
Ciel, Fermez L'enfer; Ouvrez Le Ciel, Je Me Rends A Vous.

Vierge Sainte Exaucez Nous Notre Espoir Est Tout En Vous


Chere Mere De La Garde, Tres Digne Mere De Dieu
Soignez Nous, Nous Sommes De Garde
Pour Nous Defendre En Tous Lieux, Pour Nous Defendre En Tous Lieux.

Saint Pierre Ouvrez La Porte, Saint Pierre Ouvrez La Porte Grande


Saint Pierre Ouvrez La Porte, La Porte du Paradis

Saint Pierre (Bis) Donnez Nous Vos Vertus


Saint Pierre (Bis) Donnez Nous La Cle Du Ciel

Sainte Claire (Bis) Donnez Nous Vos Lumieres (Bis)

Sainte Philomene, Vierge Martyre, Accordez-nous Misericorde,


Sainte Philomene, Gardez Nous Bien En Ta Puissante Obéissance.

Saint François Dit, Priez Dieu Fort (Bis)


Si Nous Prions Avec Ferveur, Saint François Dit, Nous Recevrons La Grace.

Tous Les Saints Tous Les Saints, Jésus Ecoutez Nous


Tous Les Saints Tous Les Saints, Jésus Exaucez Nous

Puis Entrez Puis Entrez Puis Entrez Dans Les Cieux


Puis Entrez Puis Entrez Puis Entrez Sur La Terre

Vous Qui Vivez Dans La Souffrance, Faites Toujours Votre Devoir


Ne Courez Pas Au Désespoir, La Voie De Dieu, La Voie De L'espérance.

Priere Dyo 1 3/17/2021


Helas, Helas, Helas, La Madeleine, Merite le Pardon
Je Crois Tres Fermement Jesus Dans L'hostie
Jesus Dans L'hostie Pour Nous Donner La Vie
La Vierge Marie, Priez Pour Nous, Ouvrez La Porte du Paradis
Benissez Ces Ames, Jesus Mon Sauveur, Delivrez Ces Ames, Jesus Mon Sauveur Ces
Pauvres Ames Qui Sont Dans Ces Lieux
La Vierge Marie, priez pour nous, ouvrez la porte du paradis

Saints et Anges, Saints et Anges, Nou Tout A Jenou Nan Pye Mari (Bis) Si Marie Se
Presente Si Divine Se Presente Mari a Confese Nou

Gras Mari, Gras, Gras Mari, Gras Gras Mari, Gras, Jezu Padone Nou

Pardon, Pardon, Mon Dieu De Tout Peche Commis


Vierge Mére Priez Pour Nous Au Pied De Mon Sauveur

Gras Mari, Gras; Gras Mari, Gras Gras Mari, Gras; Jesus Padone Nou

La Vierge Immaculee Qu'habitez Dans Les Cieux Descendez Sur La Terre Pour Nous
Sauver La Vie

Gras Mari, Gras; Gras Mari, Gras Gras Mari, Gras; Jesus Padone Nou

Palmiste Sacré, Palmiste Sacré, La Vierge Lamercie Priez Pour Nous Palmiste Sacré,
Palmiste Sacré, La Vierge Delivrance, Delivrez Nous Nous Sommes Á Genoux Á Vos
Pieds Hatez Hatez De Nous Secourir

Lapryé Nape Lapryé (Bis)


(Nap Laprye Man-man Mari)
Twa Pater Twa Ave Maria (Bis')
You Je Kwa Zan Dje Ki Ban Nou La Vi a Nap Laprye O Tout Ginen Yo

Prye Sen Dominik'o an Wo Nape Laprye (Bis) Nape Laprye Tout Sen Yo, (Nape Laprie
Jodi-a)
Nape Laprie Tout Lwa Yo, Laprye Laprye O Tout Ginen Yo

Vyej Mirak, Sen Baltaza So Do (Bis)


Vyej Mirak, Sen Baltaza Ki Soti La Vil So Do Kape Promen-nen

Je Kwa Zan Dje, Le Pe Tu Pwisan; Jespe an Dje Le Pe Tu Pwisan Konfyans an Dje Le Pe


Tu Pwisan; Plen Gren Nen Gangan O Santa Maria

Sent Mari Madelenn, Prye Pu Zenfan Yo, Atansyon Gen Yen Bon Dje Sent Mari
Madelenn, Prye Pu Zenfan Yo, Atansyon Gen Yen Bon Dje Atansyon Gen Yen Bon Dje
(Bis) La
Sent Mari Madelenn, Prye Pu Zenfan Yo Atansyon Gen Yen Bon Dje

(On Peut Passer Par Les Saint Chretiens ConNous Ou on Peut Invoquer Les Lwas du

Priere Dyo 2 3/17/2021


Pantheon Guinen Directement)

Ado Lisakbadja Awangansiye, Lisadole, Zo (Bis) Zo Li Mashe, Li Mashe, Li Mashe (Bis)


O Zo Li Mashe, Kò a Mashe Non, La Vi Nou Nan Men Bon Dje

Awannannan Kisi Blakomen Blakomen, Lisadole Zo (bis)

Eya Grand Pere Eternel, Sen Djò, Gwe


Eya Grand Pere Eternel, Sen Djò, Do Kowa, Gwe
Eya Grand Pere Eternel, La Vi Nou Nan Men Bon Dje, O Sennye

Eya Jesus Christ, Sen Djò, Etc.


Eya Grand Juge du Ciel, Sen Djò, Gwe
Eya Saint Nicholas, Sen Djò, Gwe
Eya Saint Antoine De Padoue, Sen Djò, Gwe
Eya Saint Lazar
Eya Saint Côme E Saint Damien
Eya Saint Joseph
Eya Saint Pierre E Saint Paul
Eya Saint Patrick
Eya Saint Moïse
Eya Saint Jacques E Saint Philipe
Eya Saint Dominique
Eya Saint Balthazar
Eya Saint Charles Borome
Eya Saint Raphael
Eya Saint Gabriel
Eya Saint Michel
Eya Saint Ulrick
Eya Saint Joachim
Eya Saint Francois D'assise
Eya Saint Jean L'evangeliste
Eya Saint Jean Le Baptiste
Eya Saint Christophe
Eya Saint Louis Roi De France
Eya Saint Marc
Eya Saint Mathieu
Eya Saint Alexandre
Eya Saint Luc,
Eya Saint Andre Paul,
Eya Saint Andre De Casse,
Eya Saint Isidore
Eya Saint Thomas
Eya Saint Charles
Eya Saint Roc,
Eya Saint Benoit
Eya Saint Gerard Majella,
Eya Saint Yves
Eya Saint Augustin

Priere Dyo 3 3/17/2021


Eya Tule Sen Gason Dan Le Syel E Su La Te

Apo Lisakbadja Awangansiye, Lisadole, Zo (Bis) Zo Li Mashe, Li Mashe, Li Mashe (Bis)


O Zo Li Mashe, Kò a Mashe Non, La Vi Nou Nan Men Bon Dje

Awannannan Kisi Blakomen Blakomen, Lisadole Zo (bis)

Eya La Vierge Marie, Sen Djò, Gwe


Eya Immaculee Conception
Eya Grand Sainte Anne
Eya Notre Dame De La Tchecoslovaquie
Eya Notre Dame Des Douleurs
Eya Notre Dame du Perpetuel Secours
Eya Sainte Rose De Lima
Eya Notre Dame du Mont Carmel
Eya Sainte Philomene
Eya Vierge Miracle,
Eya Vierge Altagrace,
Eya Notre Dame De Fatima,
Eya Notre Dame Des Ermites,
Eya Notre Dame De Lourdes,
Eya Sainte Lucie,
Eya Sainte Bernadette
Eya Sainte Claire
Eya Sainte Helene
Eya Vierge Delcame,
Eya La Vierge De La Merci
Eya Sainte Therese
Eya Sainte Brigitte
Eya Sainte Marta
Eya Tule Sent Fi Dan Le Syel E Su La Te

Apo Lisakbadja Awangansiye, Lisadole, Zo (Bis) Zo Li Mashe, Li Mashe, Li Mashe (Bis)


O Zo Li Mashe, Kò a Mashe Non, La Vi Nou Nan Men Bon Dje

Awannannan Kisi Blakomen Blakomen, Lisadole Zo (bis)

Zo Li Mashe, Li Mashe, Li Mashe (Bis)


O Zo Li Mashe, Kò a Mashe Non, La Vi Nou Nan Men Bon Dje

Eya Met Gran Shemen, Sen Djò, Gwe


Eya Met Gran Shemen, Sen DjòDo Kowa, Gwe
Eya Met Gran Shemen, La Vi Nou Nan Men Bon Dje, O Sennye

Eya Met Kalfu,


Eya Misie Avradra Bowa,
Eya Atibon Legba
Eya Marassa Dosu, Dosa, Dogwe,
Eya Misie Loko Atisu

Priere Dyo 4 3/17/2021


Eya Manbo Ayizan Vele Kete,
Eya Dambala Wedo Tokan,
Eya Sobo Kesu,
Eya Badesi Kwala Wonde,
Eya Agasu Yemen,
Eya Grann Silibo Nouvagu,
Eya Agwe Tawoyo,
Eya Lasirén Djaman
Eya La Balén
Eya Met Letan
Grann Aluba
Grann Do Kase
Grann Tesi Freda
Ezili Freda
Klèmezin Klèméy Bosu Dlo
Djobolo Bosu Bosu Twa Kònn
Papa Pyè
Sen Jan Batis
Beleku YeNou
Agawu Wedo
Agawu La Flangbo
Kuzen Zaka Mede
Sen Jak Majè
Met Osanj
Ogu Badagri
Ogu Ashade
Ogu Feray
Ogu Balendjo
Jan Pò1 Nago
Bawon Samdi
Bawon La Kwa
Bawon Loran
Bawon Bitasyon
Bawon Simitye
Manman Brigit
Brav Gede Lakwa
Gede Nibo
Gede Mazaka La Kwa
Gede Zarenyen
Jan Simon La Kwa
Mesye Malis Kashe Bo La Kwa
Gede Nouvagu
Ti Pis La Kwa
Jupite La Kwa
Estipid La Kwa
Met Kalfu
Met Simitie
Met Gran Bwa
Gran Bwa Ile

Priere Dyo 5 3/17/2021


Legba Petwo
Marasa Petwo
Simbi Andezo
Simbi Dlo
Simbi Makaya
Simbi Ampaka
Simbi Twa Kalfu
Simbi Twa Ile
Mambo Zila
Ezili Dantò
Ezili Banyang
Ezili Mapyang
Ezili Je Wuj
Ezili Ke Pan
Manze Delayi Mede
Metres Dayila
Mambo Shukunn
Mambo Ti Kukunn
Ti Jan Dantò
Met Sinigal
Lenglensu Danman
Lenglensu Basen San
Eya Toro Kriminel
Eya Tout Demanbre
Tout Lwa Zandò
Tout Bon Sante
Tout Makaya
Tout Sanpwel
Tout Vlengbendeng Tout Makanda

Ayibobo! Ayibobo! Ayibobo!

Imado Se'o Zangn Nan Dlo Oba Kosu Miwa Lawe Lawe (Bis) Nan Lavil Okan E, Kreyol
Mande Shanj-man

Nou Mande Shanj-man, Nou Mande Seku Nou Mande La Pe, Nou Mande Etc.

(Repons: Zangn Amba-a Se Mwen)


Nou Tout Se Zangn'o, Zangn Amba-a Se Mwen (Bis) Dambala Wedo, Ayida Wedo
Nou Tout Se Zangn'o, Zangn Amba-a Se Mwen

Nou Tout Se Zangn'o, Zangn Amba-a Se Mwen (Bis) Dambala Wedo, Ayida Wedo
Nou Tout Se Zangn'o, Zangn Amba-a Se Mwen Nou Tout Se Zangn'o, Nou Tout Se
Zangn'o Zangn Kwala Mede O Kwa Kwa Le Sen Mashe Adore

(Presente la demande, Yes intentions, allume les lumieres)

Atibon, Legba Ronsiyon Kandjole, O Legba E (Bis) Edandan Minahon Hunsi Yo

Priere Dyo 6 3/17/2021


Kryòl Sonde Miwa a Legba He (Bis)
Ayizan Viyè, Viyè Kryòl Sonde Miwa Legba an Ye Oh
Misi Awezon Misi Gwètò an Ye O (Bis)
Gwètò Weleble Hunyò Dogwe (K) po Misi Awezon Misi Gwètò Misi Awezon
Gwètò Wele Legba Atibon Katawulo Ki Mashe Awezon

Dantan Wilizan, Wilizan Tablesan Ayimake Vodu Hunsi Yewe (Bis) Imadose Vodu Umbo
Loko Imadose Lwa Yo Umbo Loko Ta Menfò Ta Gwele Hunsi Yewe Hunsi Yewe, Djò

Djò Miwazan E Ayizan Dole Vodu Le Su Do Do Se Miwa (Bis) Damballa Do Se, Do


Miwa E Ayida Do Se Do Miwa Ye
Ayizan Dole, Vodu La Su Do, Veve La Su Do, Do Se Miwa, Djò

Damballa YeNou Ye, Damballa YeNou Ye, Djò (Bis)


A Hunsi Yo, Djò Miwa an Ye O a Hungan Yo, Djò Miwa an Ye O
Damballa YeNou Ye, Damballa YeNou Ye, Djò

Samadjegwe Amiwa Sa Jègwe (Bis)


O De Ayida Wèdo O Amiwa (Bis)
Dan Nou Se Rwa Yehgo Djèvò De
O De Ayida Wèdo Badè Miwa

Badè Tèsi, Tèsi, Mado Menfò Ye Tèsi O Minan Minan Nibo Nibo (Bis)
M'di Ye Woh Solèy Oh, M'di Ye Wo Zèklè Ye
Badè Tèsi, Tèsi, Mado Menfò Ye Tèsi O Minan Minan Nibo Nibo Nibo

Dewa Kulele Imako Miwa Se U Ki Badji Sobo O Kulele Imako Miwa (Bis) Dewa Sobo
Badè Kulele Imako Miwa (Bis)
Se U Badji Sobo'o Kulele Imako Miwa

Imamu Imamwe Dagikan Dagikan Gbo Kòwaniye (Bis)


O Gbo Man Nou Man Nou Gbo Kòwaniye O Imamu Lelewo Gbo Kòwaniye Sobo
Dagikan Man Nou Man Nou Blewu
Bade Dagikan Man Nou Man Nou Blewu Gbo Kòwaniye
O Gbo Man Nou Man Nou Gbo Kòwaniye O Imamu Lèlèwo Gbo Kòwaniye

Lèlèwo Lèlèsa Sobo Oh Lèlèwo Way'm! (Bis)


Nou Tout Hunsi Ronsiyon Imado Konvè (Bis)
Lèlèwo Oh Lèlèsa Sobo Oh Lèlèwo Way'm!

An Ye O K'pò Tèsi Muwa Badè Imamu Do Se an Ye Wo (Bis)


An Ye O K'pò Tèsi Muwa (Bis) Badè Imamu Do Se an Ye Wo (Bis)

Misi Miyanvalu Mwen OOOOO


Micho Mi Yanvalu Mwen
Micho Mi Yanvalu Mwen OOOOO
Micho Mi Yanvalu Mwen
Ta Menfò Ta Gwele, Misi Yanvalu Tonè (Bis)
Misi Laye Koklo Koklo Gidi Adjalovi O O O

Priere Dyo 7 3/17/2021


Micho Mi Yanvalu Mwen
Miton Miton Kimbe Alada Eya Micho (Bis) An Ye Anayiz O O O O

Hunsi Djò E Hunsi Djò E Nouwaze (Bis)


Samadi Samafe Hunsi Djò an Ye
Samadi Samafe Hunsi Djò E Ago K'po Lovigè Nouwaze

Nou Wanken Agasu Rele Oh Sobo Oh Nou Swamen (Bis)


M'deja Wanken Deja Agasu Rele (Bis) Oh Sobo Oh Nou Swamen

Swalade Imamu Dagimen Swalade Agiwa Lensu Swalade (Bis) Zenglenzen Agasu
Dagimen Misi Dokovi Do Kogwe Do Kovi Do Miwa Agiwa Lensu Swalade

Hunsò Wagwe Hunyò, Hunsò Wagwe Hunyò


Hunsò Wagwe Hunyò, Rele Hunsò Wagwe
Hunsò Wagwe Hunyò, Hunsò Wagwe Hunyò Hunsò Wagwe Hunyò,
Rele Hunsò Wagwe
Rele Hunsò Wagwe Hum, Rele Hunsò Wagwe Hum
Hunsò Wagwe Wunyò, Rele Hunsò Wagwe

Rele Wupi Wupi Sa Um (Bis)


U Pa Tande Tusa Ki Lwen Tusa Ki Pre Rele Wupi Wupi Sa Um
Um Pa Tande Tusa Bo Mam-mam, Tusa Bo Papa, Rele Wupi Wupi Sa Um

Mwen Pa Konnen Lapriye, Bon Dje Va Benise (Bis)


Map Rele Bon Dje Vinn Sove Mwen
Map Rele La Vyej Vinn Sove Mwen
Damballa Laflambo Ban Mwen La Men Pu'm Leve

Bonswa Na Di Yo, Bonswa Na Di Yo, La Renn Kongo Nan Barye'a Bonswa Na Di Yo


Tande

Kongo, Kongo, Kongo Ede'm Prye (Bis)


M'pa Gen Man-man, M'pa Gen Papa Kongo Ede'm Prye

Azaka Mede Yehvi Dahomen (Bis)


Evi Dahomen Evi Gwètò (Bis)
Azaka Mede Bo Gweliye

Se Ni Ye Nou Pral Kupe Malonje Mayo Fre Oh Se Ni Ye (Bis)


Se Ni Mayofre Gwètò Oh Gweliye (Bis)
Sen Pye Rele Sen Pòl
Sen Pol Rele Sen Pye O Mayofre Pu Jwua

Afiyèwe Afiyèwe Afiyèwe Afiyèwe


G'bo Wele Legba Nago E Afiyewe Og Ba(b)ba

Noula Noula Ogu O M'di Ye Lolo Hile Nou La Do M'sanwo (Bis)


Noula Noula Ogu O Noula Noula Ogu O M'di Ye Lolo Hile Nou La Do M'sanwo

Priere Dyo 8 3/17/2021


Amba Loye, Se Mwa Ogu Oh Amba Loye, Se Mwa Ogu Oh Amba Loye, Amba Loye,
Dawomen Segwelo Se Mwa Ogu Oh

Pito'm Mpito Mwen Se Lwa Aleman Ye


Pito'm Mpito Mwen Se Lwa Aleman Ye
Mwen Di He Met Ogu O
Mwen Di He Met Feray O
M-pa Kite Lwa Yo Tuye Mwen

Mwen Soti Lwen Ye Feray Aleman Papa Mwen Soti Lwen Ye (Bis)
A Santayi Genefre Mwen Soti Lwen Ye Mwen Rentre Ta Ye

Nikò Nikò Ankò Gbo Lèlèwo


Nikò Kwala Nikò Gbo Lèlèwo
Alkali Dak~ Gbo Lele O
Nikò Ankò Lele O
Nikò Kwala Nikò Gbo Lelewo

Fet Ogu Feray Se Premye Klas'o (Bis)


Ogu Aleman Ki Shita Su Pe Ya Lap Tire Kan-no (Bis)
Sama Di Sama Fe Avèk Zanfan Layo (Bis)
Ogu Aleman Ki Shita Su Pe Ya Lap Tire Kan-no

Sonje Bon Dje Sonje Gad La (Ter)


Eya Santa Marya Grasya

O Lwa O Rele Lwa Dantò Yewe (Bis)


O Lwa O Rele Lwa, O Lwa O Rele Lwa Dantone Mambo Mwen

Sent Mari Me De Dje, Priye La Priye Tout Lwa Yo


Dambala Wedo Sulaje Zanfan Yo
Sent Mari Me De Dje Priye, La Priye Tout Lwa Yo
Dambala Wedo Sulaje Zanfan Yo
Sent Mari Me De Dje, Man-man Men Mwen
Tule Sen Di Syel Papa Men Mwen
Dambala Wedo U Pa We Mwen Sufri Ase

Gras O, Gras O Se Pu Sen An, La Vi Miyò Hum (Bis)


Sent Mari Madelen Map Mande Gras O
Jezi Mari Josef Map Mande Gras O
Gras O, Gras O Se Pu Sen An, La Vi Miyò Hum

Lapriye La Sent Vyeje Mari (Bis) Pitit La Yo Kape Mande Gras Zanfan La Yo Kape
Mande Padon Lapriye La Sent Vyeje Mari

Wandile O Santa Marya (Ter)


Wandile Banmbi Kongo O Santa Marya

Priere Dyo 9 3/17/2021


Toni Rele Kongo (Ter) Santa Maria Grasia

Ay Gangan Yo a Mambo Yo Ay Gangan Yo


Ayi Masa Fula Tone
Sim Te La Le Grann Mwen Te La (Ter)
Li Ta Montre'm Danse Ibo

Parenn O Marenn O Se Nan Ginen O Plezi a Bel O, Na Pase We Yo


Parenn O Marenn O Se Nan Ginen O Plezi a Bel O, M'pase We Yo
Dja Dja O Zanbye Pungwe (Bis)
Se Nan Ginen O Plezi a Bel O, Ma Pase We Yo

Nan Pwen Munn Isit-o M-prale (Bis)


Met Dlo Rete Nan Dlo, Met Bwa Rete Nan Bwa O Nan Pwen Munn Isit-o M-prale

O Simba O K'pò Lwa Mwen, Nawuke Ki Man-man Mwen


O Simba O K'pò Lwa Mwen,
Mape Mande Kote U Kite, Butey Mansusi
Lwa Mwen M'pito Tunen Bakisi Balmannan
Pase Gangan Yo Sonde Pwen Mwen Kolumbwa O Zandò

Mape Mashe Tupatu O Peyi Ya Ande Lande (Bis)


Ankò Yo We Mwen Sel O,
Anko Yo We Mwen Yunn-o
Tusa Mape Fe Se Pu Zanbye M'pungwe

Wangòl O wangol O
Wa Montre'm Twa Mo Priye a
Ki Kondwi Lafriken Ki Soti Nan Ginen
Wangòl O Wangòl O
Wa Montre'm
Twa Mo Priye a Ki Kondwi Lafriken Ki Soti Nan Ginen
Twa Pate, Twa Ave Maria (Bis)
Yun Je Kwa Zan Dje, Ki Kondwi Lafriken Ki Soti Nan Ginen

Bambi Kwalamen Yan Sifle'o (Bis)


Se Sifle'm Sifle, Se Sifle'm Sifle
Bambi Kwalamen Sifle O Rele Lwa Yo

Zo Kuman Sa Ye O Mazofe Hungan Mwen Kuman Sa Ye (Bis)


Zoklimo Papa Kuman Sa Ye, O Mazofe Hungan Mwen Kuman Sa Ye La (He Bizalò Lwa
Mwen)
Ju Hunsi'm Tombe M'pap Kite'l Gate Anvan M'fuye Twu Li

Zo Samadi Zanfan Yo, Rele Zoklimo Samadi Ti Munn Yo (Bis)


Zo Alada Sekle Zo Deshuke Dewute (Bis)
Selide'm O Na We Yo, Alada Sekle Zo Deshuke Dewute-o

Priere Dyo 10 3/17/2021


Benga Manman Mwen Zoklimo Te Pale Yo Pat Kute'l
Benga Manman Mwen Mazofe Te Pale Yo Pat Tande'l
Benga Manman Mwen Si'n Ale Nou Pap Tunen Ankò
Nan Peyi Sa'a Pinga N'ale

Samadi Yo Blehun Samadi Yo (bis)


Agwe O Dambala Wè Gade Wonfò Blehun Samadi Yo

Ayibobo, Ayibobo, Ayibobo

Minis Odan Sonnen Djevò a Minis Odan-e Sonnen Djevò a Ankò M'pungwe Anye Djevò
E Ayi Masa Kule Anye Djevò E
Sala Salam Sesegbo Lovige Sesegbo Lovige Sala M'pungwe

(Litani De Lwa Djevò)


Eya Met Gran Shemen, (Sesegbo Lovige, Repons: Sala M'pungwe)
Eya Met Kalfu .' Eya
Misie Avradra Bowa
Eya Atibon Legba, Sesegbo Lovige
Eya Marassa Dosu, Dosa, Dogwe
Eya Misie Loko Atisu,
Eya Manbo Ayizan Vele Kete
Eya Dambala Wedo Tokan
Eya Sobo Kesu,
Eya Badesi Kwala Wonde,
Eya Agasu Yemen,
Eya Grann Silibo Nouvagu,
Eya Agwe Tawoyo,
Eya Lasiren Djaman
Eya La Balèn
Eya Met Letan
Grann Aluba
Grann Do Kase
Grann Tesi Freda
Ezili Freda
Klemezin Klemey
Lwa Fawo
Fawo Lode
Fawo Pye
Fawo Lan Me
Bosu Dlo
Djobolo Bosu
Beleku YeNou
Agawu Wedo
Agawu La Flangbo
Kuzen Zaka Mede
Sen Jak Maje
Met Osanj
Ogu Badagri

Priere Dyo 11 3/17/2021


Ogu Batala
Ogu Shango
Ogu Je Wuj
Ogu Ashade
Ogu Feray
Ogu Balendjo
Ogu Bitasyon
Ogu Djam Nsan
Ogu Yam Nsan
Nayson Ogu

(Minis Odan ...)


Bawon Samdi
Bawon La Kwa
Manman Brigit
Brav Gede Lakwa
Gede Lakwa
Gede Nouvagu
Ti Pis La Kwa
Jupite La Kwa
Tout Nasyon Gede

(Minis Odan ...)


Met Kalfu
Met Simitie
Met Gran Bwa
Gran Bwa Ile
Simbi Andezo
Simbi Ampaka
Simbi Twa Kalfu
Simbi Twa Ile
Tout Nasyon Simbi
Ezili Dantò
Ezili Balyang
Ezili Mapyang
Ezili Je Wuj
Manzè Delayi Mede
Metres Dayila
Mambo Shukunn
Mambo Ti Kukunn
Ti Jan Dantò
Met Sinigal
Lenglensu Danman
Lenglensu Basen San
Eya Toro Kriminel

(Minis Odan ...)


Eya Tout Mambo Ginen
Eya Tout Hungan Ginen

Priere Dyo 12 3/17/2021


Eya Tout Hungan Su Pwen
Eya Tout Mambo Su Pwen
Eya Tout Konfyans Kay
Eya Tout Pò drapo Ginen
Eya Tout Laplas Ginen
Eya Tout Ungenikon
Eya Tout Larenn Shantrel Ginen
Eya Tout Hunsi Kanzo
Eya Tout Hunsi Yehwe
Eya Tout Hunsi Bosal
Eya Tout Hunsi Desunen
Eya Tout Untògi
Eya Tout Bulatye
Eya Tout Kalatye
Eya Tout Sevite Ginen

Se Sifle M'sifle M'pa Rele Pesonn'o Wayo (Bis)


Se Sifle M'sifle M'pa Rele Pesonn'o Nan Tèritwa Mwen

Nan Ginen Tande, Mezanmi Tusa Nape Fe La Nan Ginen Tande,


Nan Ginen Tande Vre
Mezanmi Tusa Nape Fe La, Nan Ginen Tande
Depi Isit Jisk Lòtbò Nan Ginen Tande
Depi an Wo Jisk Anba Nan Ginen Tande
Mezanmi Tusa Nape Fe La, Nan Ginen Tande

Janme Janme Janme Janme Mwen Pap Blye Lafrik Ginen Yo, Janme Janme
Mwen Pap Janm Bliye Tusa Ki Lwen. Tusa Ki Pre,
Janme Janme Janme Janme Mwen Pap Blye Lafrik Ginen Yo, Janme Janme
Mwen Pap Janm Bliye Tusa Bo Manman Tusa Be Papa
Janme Janme Janme Janme Mwen Pap Blye Lafrik Ginen Yo, Janme Janme
Mwen Pap Bliye Tout Ansyen Fanmi
Janme Janme Janme Janme Mwen Pap Blye Lafrik Ginen Yo, Janme Janme
Mwen Pap Janm Bliye Tout Lwa Bitasyion Tout Mo Ki Lwen, Tout Mò Ki Pre
An-han Madjoman, An-han

(Litani Nayson)
Repons: An-han Madjoman, An-han

Ibo Lele
Nasyon Kele
Nasyon Ibo
Ibo Swaman
Ilukanman
Nasyon Kongo
Nasyon Wang~l Nasyon Zulu
Nasyon Bula
Nasyon Bini
Nasyon Nago

Priere Dyo 13 3/17/2021


Nasyon Dawonmen
Nasyon Kaplawu
Nasyon Bizango
Nasyon Seneka
Nasyon N-towo
Nasyon Ginen
Tusa Bo Manman
Tusa Be Papa
Tusa Bo Parenn
Tusa Bo Marenn
Tusa Bo Gran Pe
Tusa Be Gran Me

Janme Janme Janme Janme


Mwen Pap Blye Lafrik Ginen Yo, Janme Janme Janme Janme Janme Janme

Kwa Asingbo! Kwa! Kwa La Kwa! Kwa!

Bawon, Ma Rele Bawon O (Bis)


Bawon Lakwa, Montre Twa Mo Pryè a
Pu'm Ka Pase Avek Mo Yo

Manman Brijit Man-man Mwen Te We Sa


Alantu Kay M'pa We Gen Yen Dife
Manman Brijit Man-man Mwen Te We Sa
Alantu Kay M'pa We Gen Yen Dife
Map Pote Dlo Pu'm Tuye Dife (Bis)
Lapli Pa Tonbe U Pa We Te a Glise

Wawe O Wave Sa-Gede Viwelo (bis)


Wawe Rele Wave Pu Mwen O Gede Viwelo
O Wave Sa Gede Viwelo
Wawe O Wave Sa Gede Viwelo
Wave Rele Wave Pu Mwen O Gede Viwelo

Kaptenn U Se Malagèt, Yo Pa Bezwen U Pu Nos


Ya Bezwen U Pu Vey, (bis)
A Mwa-m Kaptenn Si'La Mo Pa Prese
O Wi Kaptenn Si La Mo Pa Prese
Yo Pa Bezwen U Pu Nos, Ya Bezwen U Pu Veye

Gede Nibo O Yewe La Vyej Mari


Ki Di Nan Pwen an Ye Pase Bondje Nan Syel
Gede Nibo O Yewe La Vyej Mari
Ki Di Nan Pwen an Ye Pase Bondje Nan Syel
Gede Nibo, U Pa We Konnen Nan Men Yo

(Litany. Gede)

Priere Dyo 14 3/17/2021


(Repons: U PaNaKonnen Nan Men Yo)
Rele Bawon Samdi
Rele Bawtm Kalfu
Rele Grann Brigit
Rele Bawon Kay
Rele Bawon Bwa
Rele Gede Mazaka
Rele Gede Winsu Winsu Mazaka
Rele Gede Lensu
Rele Gede Zaren Yen
Rele Gede Ranmase
Rele Peleren Lakwa
Rele Brav Gede
Rele Gede Trase Fuye Lakwa
Rele Ti Fuye Lakwa
Rele Gede Nibo
Rele Jan Simon Britis
Rele Pinachu
Rele Sekretè La Kwa
Rele Gede Wawe
Rele Ti Pis La Kwa
Rele Ti Shall La Kwa
Rele Misie Malis Kashe Bo La Kwa
Rele Estipid La Kwa
Rele Linto La Kwa

(Pale Langaj Ugan Asogwe)

Ayibobo, Ayibobo, Ayibobo

Salwe Tab, Poto Mitan, Kay Lwa, Tout Asistans

Migèl'o Mayofre, Migèl'o Eya Mayofre (Bis)


Migel'o Mayofre, Migel'o Eya Mayofre (Bis)
Migèl'o Mayofre, Dambala Wedo U Pa We Map Mayofre Lwa Yo

Refren: Miyanvalu Djèvò Miyanvalu O Do Kòwaniye


Miyanvalu Pu Tout Hungan Miyanvalu
Miyanvalu Pu Tout Mambo
Miyanvalu Pu Tout Hungan Su Pwen
Miyanvalu Pu Tout Mambo Su Pwen Mi Yanvalu O Do Kòwaniye
Miyanvalu Pu Tout Konfyans Kay Mi Yanvalu
Miyanvalu Pu Tout Pòdrapo Ginen Miyanvalu
Miyanvalu Pu Tout Laplas Ginen Miyanvalu
Miyanvalu Pu Tout Ungenikon Miyanvalu O Do Kòwaniye
Miyanvalu Pu Tout Larenn Shantrel Ginen Miyanvalu
Miyanvalu Pu Tout Hunsi Kanzo Miyanvalu
Miyanvalu Pu Tout Hunsi Desunen Miyanvalu O Do Kòwaniye
Priere Dyo 15 3/17/2021
Miyanvalu Pu Tout Untogi Miyanvalu
Miyanvalu Pu Tout Bulatye Miyanvalu
Miyanvalu Pu Tout Kalatye Miyanvalu
Miyanvalu Pu Tusa Mm'konnen Miyanvalu
Miyanvalu_Pu Tusa M'pa Konnen Miyanvalu

Rele Yo Mwen Pa We Yo, Sheshe Yo, M'pa We Yo, Rele Yo Mwen Pa We Yo, Azagon Ye
Lisadole Yewe Rele Yo Hunsi Zanko'o, M'pa We Yo, Sheshe Yo, Etc.

Sanble Na We Yo, Kote Ginen La Yo Fòk Nou Sanble Pu'n We Yo


Sanble Na We Yo, Kote Ginen La Yo Nou Prale Sanble Pu'n We Yo
Hunsi La Yo Ki Leve La Men La Devan Sobadgi Lwa Yo
Hunsi La Yo Ki Prete Seman La, Devan Sobadgi Lwa Yo
Zanfan La Yo Ki Leve La Men La Sobagi Lwa'm
M'pap Di an Yen Sobo'o Pun'n We Yo (Bis)

La Fanmi Sanble, Anye O Sanble non


La Fanmi Sanble non Eya Ginen Va Ede Nou
La Fanmi Sanble, Anye O Sanble non
La Fanmi Sanble non Eya Ginen Va Ede Nou
Yo Vini Gade O Ju Nou Fe Byen; Yo Vini Gade Si Nap Fe Mal
Si Nap Fe Mal Pu Yo Pote'n Ale
Medamm Si Nap Fe Mal Pu Yo Pote'n Ale
Mesye Si Nap Fe Mal Pu Yo Pote'n Ale

Ala M'tande Fanmi Yo Nye Mwen


Nan Laku Sa Nou Prale We Papa Si Se Vre
Mwen Pap Retire Trip Pu Mwen Mete Pay'o
Mwen Pap Jamm Retire Trip, Pu Mwen Mete Pay'o
Nan Pwen Shodie Pu Buyi Move Fanmi O
Nan Laku Sa Nou Prale We Papa Si Se Vre

Ti Munn Nan Yo an Nou Prye Dje Pu N'met Tet Ansamm-o


Nou Prale Komplete, Yu Gwo Yu Piti La (Bis)
Le Na Rive Le Na Rantre Na Pale Pawòl a (Bis)

Sim Te Gan Byen Mwen Ta Gan Yen Fanmi


Sim Te Gan Byen Mwen Ta Gan Yen Zanmi
Parke M'pa Gen Byen Alada, Fanmi Pa Vle We Mwen (Bis)
(Fanmi La Yo Se Bon, Fanmi La Yo) Eritye La Yo Se Bon, Eritye La Yo

Krye Bode O a Delayi Mede Krye Bode


Hunsi Ladogwesan Yo Bode Wo

Kote Hunsi Kanzo Yo Bode Wo


A Delayi Mede Krye Bode
Krye Bode, Wo a Delayi Mede Mashe Bode
Mashe Bode Wo, Hunsi Ladogwesan Bode Wo

Priere Dyo 16 3/17/2021


Krye Bode Vye KO Soti Mayan Kan (Bis)
Na Konye Medam a Sobo Sodjemen (Bis)

Atibon Men Nou Manja Ye (Bis)


Ago Ago Na Kite Won Nan Men Fe Won Nye

Bode Bode Bode Bode Vye KO; Kuman U Santi KO Ya Ye


Bode Bode Bode Bode Vye KO; Kuman U Santi KO Ya Ye
Bode Bode Bode Bode Vye KO; Kuman U Santi KO Ya Ye

(Prepare limie you tambo you)


Unto Dole Papa Sobo Reponn Adole Wo
A Ya Yay UmtO (Bis) Umto Mwen La U Pa We M'poko Tombe

UmtO Rele UmtO Rele UmtO Oye


Nou La Ye U Pa We Mwen Man Men Yo UmtO Rele UmtO Rele UmtO Oye
Nou La Ye U Pa We Mwen Man Men Yo
Mwen Pa Konnen Sa'm Fe Peshe Pu Yo Rayi Mwen (Bis)
Rele UmtO Oye UmtO Mwen La U Pa We Mwen La Ye

Mamman Tambu a Rele Selide'm, O; Ju-wa La, PawOl La Nan Ke Mwen Ason Nan Men
Hugan Zanmi Gate; Ason Nan Men Mambo Zanmi Gate Mamman Tambu a Rele
Selide'm, O Ju-wa La, PawOl La Nan Ke Mwen

Ju'a La Ju'a La Ju'a La Ye (Bis)


Ma Rele Shyen an Deshuke Ma We Yo Vre
Ju'a La Ju'a La Ju'a La Ye (Ter)
Ma Rele Shyen an Deshuke Ma We Yo Vre

Deshuke Kuman Ma Rele Shyen an (Bis)


Ma Rele'l Defye Pa Fye'l non (Bis)
Ma Rele'l Zanmi Kanmarad Se Konsa Ma Rele Shyen an

Budaviya Mammam Tambu a Ale Kite Maven Ago Ago


Sama Di Zanfan Yo Ago Ago (Bis)
Budaviya Manman Tambu a Ale Kite Maven Ago Ago

UmtO Ban Maven Son, Tambuye Ban Maven Son Maven Umt~ Wa Ban Maven Son
Maven Soley Leve Tambuye Ban Maven Son Maven Soley Leve

Tambuye Pa Manman'u Pa Papa'u (Bis) Mete Baget Kote U Jwenn

Bamm La Men Hugan Map Di U Bonswa Mape Mande Papa Kuman U Ye


Bamm La Men Hugan Map Di U Bonswa Mape Mande Papa Kuman U Ye
Wi Maven La Gade Maven La, La Vi'n Nan Men Bon Dje

Salwe Gran Shemen


Gran Shemen Nou prale an ye an ye wo (bis)
Gran Shemen Nou prale Nou prale we si na pase (bis)

Priere Dyo 17 3/17/2021


M'se Avadra Bowa nan gran shemen an
wo gen you tan o Ya bezwen Nou
Avadra Bowa nan Gran Shemen an
wo gen yu tan o Ya bezwen Nou
Le ya bezwen mwen ya mode gwo pus yo, ya mode 1ev yo
Avadra Bowa nan Gran Shemen an
wo gen yu tan Ya bezwen mwen

Gran Shemen m'te ye pral mande la wut'o Pu'm mal nan peyi mwen,
Gran Shemen m'te ye pral mande la wut'o Pu'm mal nan peyi mwen
Pitit an mwen malad, paket an mwen mare (bis) la
Pral mande delè pu'm mal nan peyi mwen

Gran Shemen sa pu ki u non men nom mwen (bis)


Wa shita nan barge Atibon na pale pawòl la
Gran Shemen sa pu ki u non men nom mwen
Wa shita nan barge Atibon na pale pawòl la

O Gran Shemen Muwa, Atibon nape pale yo sa (bis)


Si you ou gen yen zanmi fòk ou gen yen sekre
Si ou gen yen sekre fok ou kenbe pawòl la
Atibon nape pale yo sa, Atibon nape pale yo sa

Salwe Papa Legba:


Uvè barge pu Atibon, Papa Legba ki tape pase Eya veye zo Veye zo
Vye Kan yan wa veye zo
Veye zo Katawulo wa veye zo
Veye zo Vye Legba veye zo
Papa Legba papa ki tape pace, eya veye zo papa
(litani de Legba, etc.)
Ouve baye Alade Mozango
Alegba
Alegba Imoniye
Alegba kidi-kidi Alegba Itoto
Alegba Kliyan Kliyan
Alegba Ozando
Alegba Tiyan Tiyan
Alegba Tiyan·yan
Alegba Van·yan San·yan
Alegba Zankliyan
Alegba Zankliyan Imedevi Yèwe
Alensifre Dawomen Tò
Atibon Itoto Ewa
Atibon Legba
Atibon Legba Kili fizye
Ating Bowa
Avadra Bowa
Avadra Lan·ni Gwètò

Priere Dyo 18 3/17/2021


Avelekete
Ayigba
Ayika Soukan
Ayikan Legba
Dantò lè -Yèwe
Dèdèlo
Delayi Mede
Djawoza
Do Kwala Menfò Santayi-Wèlo
Edandan Minawo (Le Dandan)
Ewa-Éwa
Fèt Defèt
Golimen Itoto
Gwetò
Imoniye
Itamoni Kawo Kawo Nèg Nago
Katawoulo
Kili-kili Wensou Lensou
Manbo Zakasya
Mazofè Gangan
Nèg Tayovi Gwègwè
Obababa
Papa Alegba Ozando
Papa Fatra
Papa Louvenkou
Papa Zo
Poto-Plante
Vye, Vye, Vye Legba
Yanvalou Guitò Alade

Yanvalu Wonsiyon Ago Ye


Sobo Alumandja Ye
Atibon Legba K’wele Katawulo
Katawulo ki Mashe Awezon

An Nou Mashe Papa Legba An Nou Mashe


An Nou Mashe Vye Kan Yan an Nou mashe
Nou Prale we sak pase na kay la
Nou Prale we kote lwa yo komande.

Papa Legba uve barge


Uve barge Atibon Nou prale montre yo sa Papa Legba uve barge

A Legba nan barge ya li kampe Peshe late pase yo pa we li A Legba nan barge ya li kampe
Pesh~ la to pase yo pa we li
Tusa ki di byen je'l la lap gade yo; Tusa ki di mal je'l la lap Bade yo Li siyen non li li pa
siyen pwen Li mande kote ya we li

A Legba Zengiyan e Imedeviye, O Mede yewe

Priere Dyo 19 3/17/2021


U mete mwen la pu'm sevi dedelo (bis)
O dedelo o ye a Legba Zengiyan e Imedeviye, O Mede yewe

Legba an ye wo, Legba an ye wo, Legba an ye wo


Nou pral pare soley, peyi an mwen Legba
Nou pral pare soley, peyi an mwen
Nou pral pare soley, peyi an mwen Legba Nou pral pare soley

Yo pran Papa Legba yo mete nan barye


Yo pran Grann Ezili yo mete'l an dedan
Yo pran Papa Legba yo mete nan barge
Yo pran Grann Ezili yo mete'1 an dedan
La pli muye soley seshe li; La pli muye li, soley, seshe'1o
Le ya bezwen Legba ya mashe deye li (bis)

Yanvalu ronsiyon ago ye Sobo Alumanja ye


Atibon Legba K' Rele Katarulo, Katarulo Ki Mashe Awezon

Salwe Marassa:

Nou gen yen je wo, Marasa la wo Nou gen yen je wo


Nou gen yen je wo; Nou gen yen je marasa pu Nou gade yo vre Nou gen yen je wo,
marasa la yo Nou gen yen je
Nou gen yen je wo; Nou gen yen je marasa pu Nou Gade yo vre

Dosu marasa ye, Marasa kay la dogwe O dosi dogwe, ADofoli dogwe agoye Marasa kay
la dogwe, O anasi ya dogwe

Yu manman ki gen twa pitit marasa Maven pa kon nen ki nom ma ba yo Yu manman ki
gen twa pitit marasa Maven pa kon nen ki nom ma ba yo Ma rele yun pa di byen pa di mal
(bis) Ma rele lot a m'te pale'u ase (bis) Papa Loko mande kijan na rele lot Na rele lot la
defye de munn sa yo

Marasa dosu dosa miyanvalu o (bis)


Juda medizan ki di yo man yen wanga vre Marasa dosu dosa miyanvalu wo
Juda medizan ki di yo man yen wanga vre
Bondje devan lesen deye; Bondje devan lesen deye la
Marasa Nou gen yen je pu Nou gade
zorey Nou la nape kute yo
Juda la yo miyanvalu vre (bis)

Marasa ed e mwen, marasa m'te ban wu, Manje pu wu ka ede mwen


Marasa ede mwen, marasa m'te ban Nou, Manje pu wu ka ede mwen
Marasa de marasa twa, Marasa twa marasa kat
Marasa m'te ba u manje pu u ka ede mwen

Marasa Elu Marasa Elu E Eluwe


Ewa Ewa Marasa Elu O Eluwe

Priere Dyo 20 3/17/2021


Ago Agowe Ago go

Elu Elu Elu Ewe Marasa Elu


Elu uu Elu Ewe Marasa Elu
Mwen Pa Ganyen Manman Mwen Pa Ganyen Papa Marasa Elu Mwen Pa Ganyen Fanmi
Mwen Pa Ganyen Zanmi Marasa Elu Fanmi Mwen Yo Tout Tunen Nan Genefre Marasa
Elu Mwen Pa Ganyen Fanmi Mwen Pa Ganyen Zanmi Marasa Elu

Marasa men dlo men mange (Bis)


Alegba e Dlo na je Timoun Kape Krye
Bye yo la vie pou mwen.

Timoun sa nou we la nape krye


Mwen ban Nou bwe mwen ban Nou manje (bis)
Men Akason sa gen yen siwo
La Fanmi Dereyal Vinn Adore.

Salwe Manman Jimo et Papa Jimo


Manman Jimo Papa Jimo se revele wo, se revele wo (bis)
Manman Jimo Papa Jimo Sa ki manje marasa Ba yo la vi pu mwen

Manman Jimo Papa Jimo gade sa jimo fe mwen agoye (bis)


Male la plenn du no mwen we lajan mwen manke
Lajan mwen manke agoye Medam lajan mwen manke agoye
Yon Manman ki gen twa pitit Marasa
Mwen pa konne ki nomn la bayo
Ma Rele Yun Pa Di bien Pa di Mal (bis)
Ma Rele lot la m’te Pale’u Ase (bis)
Papa Loko Mande Kijan Na Rele lot la
Defye mounn say Yo

Manman Jimo Kale Larivye Nou Pral Wule Wosh Larivye Pu Nale Dogwe, Nou Prale
Dogwe (bis)
Nou Pral Wule Wosh Larivye Pu Nale Dogwe
Manman Jimo Kale Larivye Nou Pral Wule Wosh Larivye

Salwe Papa Loko:


Bonswa Papa Loko Hugan mwen badewon zile gwètò lisadole wo
bonswa bonswa Papa Loko Hugan mwen badewon zile gwètò lisadole wo apre Bondje
men Nou nan men u
apre Bondje hugan yo men Nou nan men yo la
Bon Dje devan u pa we lesen deye o (bis)

Bonswa Papa Loko la vi manbo yo la Nou we ase Bonswa Papa Loko la vi hugan yo la
Nou we ase Papa Loko Nou we ase, Gabriel Loko Nou we ase la Bonswa Papa Loko la vi
manbo yo la Nou we ase

Papa Loko pale zanfan la yo, wa di yo move tan bare wen (bis)
Papa Loko revolte, Papa Loko revolte la

Priere Dyo 21 3/17/2021


Kòwaniye kòwaniye move tan bare mwen

Papa Loko malad men tan somb o


Papa Loko malad kushe men tan somb o Apr~ delij Papa Loko men tan san shanje Apr~
delij Papa Loko fok sa shanje

Misi Man Yanva Man Yanvalu Loko Loko Dayifre Misi Man Yanva Misi Man Yanva Man
Yanvalu Loko Loko Dayifre

Papa Loko Papa yo di u se rwa Yo di u se rwa kite juda yo pale Papa Loko Papa yo di u se
rwa Yo di u se rwa kite juda yo pale Juda yo we yo pa we yo pale (bis) Papa Loko Papa yo
di u se rwa Yo di u se rwa kite juda yo pale

Papa Loko Atisu Gwe se pa jodi a; Maven pa we vye dantan mwen (bis)
Loko m'bezwen yu laye pu'm ranmase dantan mwen (bis)
Papa Loko Atisu Gwe se pa jodi a mwen pa we vye dantan mwen

Papa Loko se u menm ki bamm ason an Wa bali nom pu mwen tanpri suple
ason rele janme blye, ason rele janme blye Papa Loko se u menm ki bamm ason an Wa
bali nom pu mwen tanpri suple

Papa Loko di yo, Papa Loko di yo sa an ye


Se u memm ki soti Jakumel wa ba yo Nouvel o
Ba yo Nouvel Papa Loko ba yo Nouvel
Se u memm ki soti Jakumel wa ba yo Nouvel o

Papa Loko Nou la anye wo (bis)


Badèsi Bade Se Fre Nou Batala Wama
Silibo Vavu Nou La Bondye Va Ede Nou

Azamblo Gidi Ye, Loko Azamblo Gidi Ye


Loko Miwa Ye Mi Yanvalu wo
Mi Yanvalu Papa Loko Mi Yanvalu
Azamblo Gidi Ye, Loko Azamblo Gidi Ye, Loko Miwaze
Nou Yanvalu wo, Loko Dewaze Nou yanvalu wo (litani de Loko)

Priere Dyo 22 3/17/2021


Azagon Loko mashe ak Elu Azagon Loko mashe ak Elu E
sa va luwe sa va luwe
Azagon Loko mashe ak Elu we

Loko Azamblo mape mashe nan gran shemen sa sheshe la vi

Mape mashe nan gran shemen sa sheshe la vi (bis)


Loko Azamblo mape mashe nan gran shemen sa sheshe la vi

Papa Loko se van puse yale


Nou se papiyon na voye Nouvel ba yo Papa Loko se van kite yale
Nou se papiyon na voye Nouvel ba yo Papa Loko tusa ki fe Nou byen Nou we yo Papa
Loko tusa ki fe Nou mal na we yo
Nou se papiyon na voye Nouvel ba yo yo Pawol
Papa Loko sa se pawol anpil'o (bis)
Nou se papiyon na voye Nouvel ba yo

Kote ugan mwen ye, Papa Loko reponn ugan mwen la u pa we m'poko tombe Kote ugan
mwen ye, Papa Loko reponn ugan mwen la u pa we m'poko tombe Mape rele Papa Loko
m'pa we ugan mwen
Mape rele Papa Loko m'pa we ugan mwen
Papa Loko reponn ugan maven la u pa we m'poko tombe

Van van van Loko sine mande van ye, van van van loko
A Loko sine mande van ye
Van van van Loko sine mande van ye, van van van loko

Loko Agangan OyeAtisu Gwe Loko Agangan (ter)

Salwe Mambo Ayizan

Ayizan ye Nou Tout an wo ye (bis)


Nou Tout an wo ye Ayizan Nou Tout an wo ye

Ayizan Velekete ImaNou Segwelo (bis)


Wele Ayizan Dole We (Bis)
Ayizan Velekete ImaNou Segwelo
Wele Ayizan O Dole We

Ayizan Gweto an Ye O
Mambo Nou pap muri malere (bis)
Paske yo din an pwen ginen anko (Bis)
Gen Yen Jan na We Ye

Ayizan Ayizan Se Dieu


Ki mete’m Manman Ki

Ayizan ye Nou Tout an wo ye (bis)

Priere Dyo 23 3/17/2021


Nou Tout an wo ye Ayizan Nou Tout an wo ye
Nou Tout an wo medam, Nou Tout an wo ye

Ayizan ye Ayizan ye Po lese Muwa (bis) Ayizan ye lese kule Ayizan ye lese kule ate
Sobadgi Sobo, Nou Tout ande Na leve yo b~bab~ Sobadgi Sobo, Nou Tout ande Na leve
yo b~bab~

Ayizan ye yo di wonfo Nou gen lajan (bis)


Yo vini gade si wonfo Nou gen lajan (bis)
Ayizan dewaze yo di Nou gen lajan

Ayizan Dambala ye, Ayizan Dambala mape mande kote u ye

Salwe Papa Dambala:

Seremoni Wo Farin’o Dambala Wedo Salwe Gwo Lwa Lakay


Mwen Sobo (Bis)
Seremoni Wo Farin ‘o Dambala Wedo Salwe Gwo Lwa Lakay
Mwen Sobo

Odan Bonswa Bonswa Bonswa Dambala Wedo (bis)


Nape Mande Kuman Nou ye O O (bis)
Wi Nou la (Bis)
La vi Nou nan men Bon Dje

Puswiv Wape Puswiv Mwen La Ala Wape Puswiv O


Se Mwen Menm Dambala Wedo, Se Mwen Memn Ayida Wedo
U Poko we Kote’m Tunnen Kulevo
Mape Mande sak Ka Resevwa Mwen la,
Mpa munn Isit O
Se Mwen menm Dambala Wedo
Se mwen menm Ayida Wedo
U Poko we Kote’m tunnen Kolev O

Kreyol bonswa Damballa Wedo kuman u ye


Kreyol bonswa Ayida Wedo kuman u ye
Damballa Wedo reponn Nou la ye Ayida Wedo reponn Nou la ye
Agolisakbadja reponn Nou la ye wo Kreyol Nou mashe Nou de

Bonswa Damballa Wedo lwa'm nan, kreyol Nou mashe Nou de


Agolisakbadja lwa'm nan, kreyol Nou mashe Nou de

Odan o kesu ye, Damballa Wedo kesu ye


Odan Kesu ye, Nou se gran munn lakay vre
Damballa Wedo o tunwaye
Agolisakbadja o tunwaye la lakay Nou
Odan o kesu ye,
Damballa Wedo kesu ye

Priere Dyo 24 3/17/2021


Odan Kesu ye, Nou se gran munn lakay vre
Rele Odan, Nou se gran munn lakay vre

Pral salwe Odan, Odan yewe (bis)


Pitit Damballa Wedo
Damballa Wedo Se Bon Se Bon
Ayida Wedo Se Bon Se Bon
Le Ma Vire Do Gen Moun Ka Kriye
Le Ma Monte Chwal Mwen Gen Moun Ka Kriye (bis)

Kreyol bonswa Damballa Wedo Kouman


Nou ye Kreyol bonswa Ayida Wedo Kouman
Nou Ye Damballa Wedo Reponn Nou La Ye
Agolisakbadja Reponn Nou La Ye O
Kreyol Nou Mashe A Nou De

Nou tou blan blan Damballa Wedo Ayida Wedo


Nou prale lovige papa nou tout blan blan
basen sa basen Damballa Wedo,
Basen Sa Basen Ayida Wedo Gade nou blan blan

Salwe Papa Sobo

Sobo Nou konte, Sobadgi Sobo, na konte van yan


Papa Sobo fe yo we sa an ye
Sobo Kesu fe yo we sa an ye wo
Sobadgi Sobo na konte van yan
Papa Sobo nap konte van yan Nou
Sobo Nou kanpe, papa Sobo nap konte van yan Nou
Papa Sobo fe yo we sa o Sobo Kesu fe yo we sa an ye wo
Papa Sobo na konte van yan Nou

Sobo ela n'asure Bade ela o nasure wo N'asure Papa Sobo, nasure

Sobo rele Bade rele


Bo ba be mambo ye 136 ba be) mambo ye Bo ba be mambo ye be ba be mambo ye Bo ba
be mambo ye be ba be mambo ye

Badesi Kwala Wonsi ya, nasure n'asure Papa Bade, nasure o


Sobo ela n'asure Bade ela o nasure wo

Sobo mwen yon O


Bade mweb sel O
Papa Sobo pa we nape nouye
Sobo Kesu Pa we nape nouye
Made kombien fanmn Sobo genyen
Mwen we un,mwen we de
Mwen konne la.

Priere Dyo 25 3/17/2021


Salwe Papa Agasu:
Agasu mawo mawode
Agasu mawode Bade zanfan la yo
Agasu mawo mawode
Agasu mawode gade zanfan la yo
Neg Agasu mawo jen jan brodè mawo
Agasu Yemen mawo, mawode,
Agasu mawode gade zenfan yo

Agasu Yemen do miwa ye (bis)


Flawo Flawo
Jen jan brode do miwa ye, Fe yo miwa Flawo, Flawo

Mwen pa te la male nan yogann'o (bis)


Se Agasu Yemen k'veye wonfo ya pu mwen
Mwen pa te la male nan yogann'o se vre
Pitit Agasu Yemen k'veye wonfo ya pu mwen
Mwen pa te la male nan yogann'o

Salwe Papa Agawe


Anvalon Wonsiyon Valon an wo, Sobo Alumandja ye
Anvalon Wonsiyon Valon an wo, Sobo Alumandja ye
Agawe Tawoyo rele Legba Atibon Sobo ela Sobo ela do kwa Lemiso

Agwe Agwe Agwe u siyen lòd male


Agwe Tawoyo Neg Koki Dore
Agwe Agwe Agwe u siyen lòd male

Sobo ela n'asure Bade ela o nasure wo N'asure Papa Sobo, nasure o
Badesi Kwala Wonsi ya, nasure n'asure Papa Bade, nasure o
Sobo ela n'asure Bade ela o nasure wo

Agwe, Agwe wa shire bak la pu'm ale (bis)


Agwe Tawoyo, Neg Koki Dore
Debake bak la pu'm ale vre
Agwe, Agwe wa siyen lòd la pu ale (bis)
Agwe Woyo, (wa shire bak la pu'm ale)

Agwe U Siyen Lod O Lem


Angaje Ma Rele Agwe Wo (Bis)
Agwe Tawoyo Mwen pa Prese
Koki Dore Mwen Pa Prese la
M’gen Yu ku Deye Papa
Map Pare Tann Yo.

Salwe Mambo La Sirènn

Sirenn o Se Mwen Balenn o (Bis)


Nan Pwen an Yen Pase Bon Dje Nan Syel

Priere Dyo 26 3/17/2021


Sirenn o Se Mwen Balenn Kap Komande

Nan Mashe A Yun No M’pa Gen Yen Shans


M’mashe Mwen de La Sirenn Male Rive Mwen
Nan mashe Mwen Yunn No M’pa Gen Yen Shans
Mwen Mashe Mwen Yunn La Sirenn Male Rive Mwen
Yu Sel Pitit Mwen Gen Yen Mambo LaSirenn’o (Bis)
Mape Rele LaSirenn’o Mape Rele Labalenn’o
Mwen Mashe Mwen Yunn La Sirenn Male Rive Mwen

Lasirenn Labalenn Shapo’m Tombe Nan Lan Me (Bis)


Map Fe Kares Pu La Sirenn Shapo’m Tombe Nan Lan Me
Map fe Kares Pu La Balen Shapo’m Tombe Nan Lan Me

Salwe Grann Ezili


Grann Ezili'o na prale Grann se um! na di yo (bis)
Nou fe yo byen Nou pa gen gran mesi
Nou fe yo byen Nou pa gen gran mesi ate
O Grann Ezili wo na prale se u na di yo

Bonswa bonswa Grann Mape mande Grann kuman u ye wo (bis)


Kote Grann mwen pa we Grann Sheshe Grann maven pa we grann
Mi yanvalu Grann mi yanvalu lava yo Zanfan yo dlo nan je (bis)

Grann o Rele Grann o Rele Grann o


Grann Aluba lonje men bay zanfan la yo
Grann Tesi lonje men ba zanfan la yo
Grann Do Kase lonje men bay zanfan la yo
Grann Silibo, (lonje men bay zanfan la yo)
Grann Vele Kete

(litani de Grann)

Gran·n Adan·yi Kòdan


Gran·n Adan·yi Wèdo
Gran·n Adelayi Mede
Gran·n Adja
Gran·n Alouba Louba
Gran·n Aloumandja
Gran·n Atjasou Yangôdô
Gran·n Ayizan Velekete
Gran·n Batala Megi
Gran·n Batsa Legiye
Gran·n Belekou Djòdjò
Gran·n Bosin
Gran·n Bòt
Gran·n Boumba
Gran·n Brijit
Gran·n Dan·yi

Priere Dyo 27 3/17/2021


Gran·n Dayan·nou
Gran·n Dayanou N'shala Nougwe
Gran·n Ezili
Gran·n Ezili Doba
Gran·n Ezili Dowa
Gran·n Flèrizon
Gran·n Gen·nge
Gran·n Ibo Lele
Gran·n Ibo Tò
Gran·n Manbo Batala
Gran·n Matoundou Tedi
Gran·n Miwaze
Gran·n Obatala So Megi Sodjèmen
Gran·n Pele
Gran·n Santayi Gelefre
Gran·n Silibo Adjalamensou
Gran·n Silibo Imado fwenkò Akiloviye
Gran·n Silibo Vavoun
Gran·n Simba
Gran·n Simityè
Gran·n So vi Sobo
Gran·n Tèsi Freda Wanminan Nibo
Gran·n Towa
Gran·n Tsheleka
Gran·n Zinga

Grann Batala
Map Rele O wulo O
Grann Batala Map Rele Tout Zangan na dlo

Sim te la Le Grann Mwen Te La (Ter)


Li ta Montre’m Danse Ibo (Bis)

Gran Ezili Doba-e


N’ape pale yo, yo pa vle kote
O Grann Ezili Doba-e
N’ape pale yo, yo Pa vle koute
Nou tu pale zanfan layo
O Gran Ezili Doba-e
Nou tape pale yo pat vle koute

Salwe Mambo Ezili Freda


Ezili Freda Bade MiWazon Ye
Ezili Freda Bade Miwazon Ewa
Ezili Freda Gen Yu Tan Ya Bewen Nou

Bleng Su Blenng
Lakay Mambo Zili Nou Tande Blenng Su Blenng

Priere Dyo 28 3/17/2021


Kannot Mwen Su Dlo
Ezili Wo Konsa Yo Ye Metres Wo Konsa Yo Ye
Blenng Su Blenng Kannot Mwen Su Dlo

Ezili Man-man Kote U Ye U Pa We Mwen Nan Dlo


Meters Kote U Ye U Pa We Mwen Nan Dlo
Kote U Ye Metres Wa Pase Lakay Wo (Bis)

Ezili Soti Nan Lan Me Anko Ye


Tout Ko Se Lo Tout Ko Se Lo
Ezili Soti Nan Lan Me Tout Ko’l Se Lo
Tout Ko Se Lo, Tout Ko Se Lo
Ezili Soti Nan Lan Me Tout Ko’l Se Lo

Zili Zili Bagilo Zili Zili Bagilo


Ezili Ya Soti Nan Dlo Sa Va Luwe

Ezili Wo Ju Man-man Mwen Muri Ma Rele


Ju Papa Mwen Muri Ma Rele
Ju Mari Ale Ma Jwen Yu Lot O

Ezili Fre Li Li Fre Li Freda


Metres La Fre Li Li Fre Li Freda
Ezili Yo Di U Manje Munn Ato
U Inosan Bondje Va Gade U
Ezili Fre Li Li Fre Li Freda

Salwe Metres Klemezin


Klemezin Wo Pitit Mambo Klemey, Ki Lwa Ye (Bis)
U File Kolye Wu Klemezin U Pa Ba Li Ne Klemezin Klemey Badgi Asure

Bale Kay La Klemezin Bale Kay La (Ter)


Klemezin Domi Deyo

Se Mwen Memm Klemezin O Nan Pwen Kote Mwen Vle Pu’m Pa Antre
Se Mwen Memm Klemezin O
Nan Pwen U Chwal Mwen Vle Pu’m Pa Monte
M’bezwen U Sang Pu’m Sangle
M’bezwen U Brid Pu’m Bride
Ju’m brid Yo Ak Brid Sa Se Vole Ya Vole Gage

Salwe Papa Bosu


Djobolo Bosu map desan, map desan bo lan me ya
Pral sheshe paran mwen, Djobolo Bosu map desan o
Kadja Bosu map desan, Map desan bo lan me ya pral sheshe fanmi mwen, Map desan bo
lan me ya pral sheshe paran mwen
*********************

Kadja Bosu Eya Ma Prale: Djobolo Bosu Eya Ma Prale

Priere Dyo 29 3/17/2021


Pral Rele Lwa Yo Pu Pu’m We Si Ma Pase
Kadja Bosu Eya an Ye Wo, Pral Remesi Lwa Yo

M’se Toro Deja Ma Begle a Mwan Toro Deja Ma Begle


Mezanmi Sa Mwen We La Mwen We Ase
Mezanmi Sam Tande La M-tande Ase Wo Mse Toro Deja Ma Begle

Bosu Yewe Bosu Dlo eya agoye (bis)


Kadja Bosu shita su basen mwen
Dobo1oBosu shita su basen an maven ligonmen kuronen basen maven Medam ligon-men
kuronen basen mwen;

Mesye Ligon-men kuronen basen mwen


Bosu Dlo ewa Bosu Ke Bosu Kelendjo
Rele Bosu Dlo prann 1 pu mwen, Bosu Kelendjo Kadja Bosu prann' 1 pu mwen (Bosu
Kelendjo) Rele Bosu Dlo ewa, Djobolo Bosu pran'1 pu mwen

Salwe Beleku:
Beleku o Dj~dj~ na we (bis)
Dj~dj~ na we Beleku Dj~dj~ na we yo (bis) Beleku o Dj~dj~ na we yo Beleku

Ayizan Beleku yewe


Se a Nou ye, fre a Nou ye
Ayizan Genefre, se a Nou ye
Ayizan Ayizan Beleku yewe
*********************
Kay mwen bule Beleku Dj~dj~ Kay mwen kule Kay mwen bule Beleku Dj~dj~ na we yo

so dlo

Salwe Silibo:

Silibo Vavun mwen la, A santayi genefre (bis) Pap kute medizan la yo, Pap kute juda la yo
Pa kute medizan malpalan
*********************
O Silibo Kadja Mensu lwa'm mwen, na fe pu yo (bis) A Santayi Genefre na fe pu yo
Silibo Vavu Na fe pu juwa
Nan pwen an ye vre pace Bon Dje
Nan gran mesi na di ye
*********************

Silibo Mari Bove (bis) An Kompanyi Dambala Mari Bove Silibo (bis)
*********************

Salwe Agawu:
Misan misan ye Agawu Wedo kreyol mande we yo
U pa we na prale o
na prale Agawu Wedo kite'm ale

Priere Dyo 30 3/17/2021


Agawu Loraj kite'm ale
an ye wo, na prale wo
Agawu Wedo kreyol mande we
U pa we na prale o (litani Agawu)

M'She Rigo o evida, M'She Rigo evida Lan Nide


Dambala Viye Viye Evi Gwetò (bis)
Yege o Evida, Se Agawu Se, Se Agawu
Se Agolisak Gonde Seyiko evida Lan Nide

Agawu pito u vole wo, Agawu pito u vole Pase djab la manje mwen

Salwe Kuzen:

Kuzen map di u bonswa Ye (bis)


Kuman u ye Papa mwen map di u bonswa ye
Minis Zaka mape di u bonswa kuman u ye
Kuzen map di u bonswa Ye (bis) Kuman u ye

Bonswa Kuzen
Bonswa Kuzin O
Ayava Kuzen (Bis)
Konsa yo we mwen Konsa Mwen Danjere
Kuto Digo’m nan Menm Vye Alfo’m Su Do’m Map Sekle (Bis)
Sim Pran U Famn Lale Kite’m De men Ma Jen u lot O
Zaka Mede M’travay (Bis)
Map made Sim Te Ka Fe Travay Sa Yo
Zaka Mede M’travay (Bis)
Map Mande Sim Te Ka Fe Travay Sa Yo
Zaka mede m’travay O nan bitasyon

Vale Pale yo Pale Kuzen Mal


Yu sel dejo li gan yen li malere
Vale Pale yo Pale Kuzen Mal
Yu sel defo li gan yen li malere (ter)
Sa Pa Ashte Lal Ashte se Bon Dje ‘k Mete’l. Alaso

Travay Map Travay O


Kuzen Zaka map travay ave’w tande

Maven shita anba tone la mwen we juda yo kap pale su do mwen (bis) Maven konnen yo
mwen reponn yo, ki mele ave yo na we yo (bis)

Debuse jenn jan peye won an debuse jenn jan peye lone (bis)

Gin dezanmim' gen _y_en se ede


Sen Josef ak Notre Dam se yo memm ki zanmi mwen
Sen Josef se wu ki papa mwen Notre Dam se wu ki manman mwen Kite yo

Priere Dyo 31 3/17/2021


*********************
Mute map mute Aristil o ma mute Lem sonje Aristil dlo kule nan je'm Aristil o si pa gen la
mo se u mem na we

Abitan leve pye green kafe'u tonbe Green kafe'u tonbe kakawo pa leve Abitan leve pye
green kafe'u tonbe

Kuzen si u pa mete'm lekol ma fe jan dam are

Abitan leve sele o (bis) ju a rive Abitan leve sele ju bare


*********************

Salwe Papa Ogu:

Papa Ogu Bonswa Bonswa Zanfan La Yo (Bis)


Papa Ogu Bonswa Nou Soti Genefre Kuman U Ye
Anko Nou Vye San Na Kule (Bis)

Mape Sipriyen Met Osanj Oye, Mezan-mi Ma Rele Bondje


U P We’m Inosan Ye
Mape Mande Kote Repozwa Lwa’m Ye (Bis)
Sipriyen Met Osanj Oye

Oba Oba Seniye Met Nago Sa Mwen te Pedi Ya


Se Li Mape Sheshe
Oba Oba Seniye Met Nago Sa Mwen Te Pedi Ya
Se Li Mape Sheshe
Map Pote Dlo Pu’m Tuye Dife (Bis)
Dlo a Tonbe Kan-nari Ya La
Sa Kap Gade Djevo-a Oba Oba Seniye

Olisha ye ma rele O Oliye (bis)


Dan Minan Minode, Sizoka Odudu ye Olisha ye u pa we Ogu move (bis) vre

Ashade B~k~ le nape pale yo, Yo pa vie kute Na di yo Nou la ye


Yo di Nou kwa, Nou konnen Nou pa kwa ye (bis) Le ya pe pale Ashade wa di yo
Pa nommen non men mwen suple

Wuke wo Wuke non Ogu Wuke wo se male


Wuke wo Wuke non k~k la shame wo se male
Dan ki ri male sa. Se lawa Aleman vre
Dan ki ri male sa se lava Nago vre

Pye Aleman Lemiso O'Batala (bis)


Batala se lwa leman vre, Feray se lwa di fe vre
O Pye Aleman Lemiso O'Batala

Wuke Wo Wuke non Ogu

Priere Dyo 32 3/17/2021


Feray yo nan men ki munn wa kite badgi ala
Le'm rete m'sonje Ogu Feray, ma konsole ma pran kuraj'o
Mape rele Aleman Aleman le Miso Lwa Kita Lwa Kita Do Ke waniye
Mape rele Aleman Aleman le Miso, Sobadgi'm asure

Seremoni Feray premye klas'o


Feray Aleman ki shita su pe ya lap tire kan no Sama di sa ma fe avek zanfan la yo (bis)
Feray Aleman ki shita su pe ya lap tire kan no

Ogu Fe, Ogu Feray'o, Ogu Feray'o


Gade mwen inosan vre, Yo di yap tuye mwen
Gade mwen inosan vre
Ogu Fe, Ogu Feray'o, Ogu Feray'o

Fe Ogu Fe Ogu Fe Ogu Fere Fe Ogu Fe Ogu Fe Ogu Fere Fe Ogu Fe Ogu Fe Ogu Fere

Si U We Kote’m Demere Wa Peye Lajan Pu Sa


Nago Nago Wo Si U We Kote’m Demere
*********************
Kwa asingbo kwa kwa lakwa kwa

Sele wayo banda rive o sele o wayo banda rive Sele mesye lakwa yo Banda rive Sele o
wayo

Si si si pral ka lamesi way manman


Kay lamesi gen koshon grate way manman Kay lamesi gen kabrit griye way manman
Kwa a se kwa mwen
Ti mesye ki bezwen banboshe vin banboshe su tet kwa o Kote ti munn ki bezwen banbile
Yereswa domi pa leve
Rale kreyon u make woy woy make
Jije rezon mwen jamm we koko o kare
Jije rezon maven jamm we koko met zanno Jije reson maven jamm we koko met linet

Si si si pral ka lamesi
*********************

prese prese mashe djab la nan barge lap tarn mwen Prese prale djab la nan barge
*********************

Pral fe viwon la ku a ye (bis) Mazaka lakwa veye le wo (bis)


Gen trop sitirans nan laku ye
*********************

Pral lakaye Lakaye famm pa manke wo


si u vle u vle si u pa vle u pa vle lakaye famm pa manke e o Bilolo bilolo

Uve pot la pu mwen pu'm antre (bis)


Maven se pitit Zila Moyo
Uve pot la pu mwen pu'm antre

Priere Dyo 33 3/17/2021


Le'm soti ma peye

Uve barge pu gad la uve barge (bis)


Gad la Nou rive eya Bosu Dlo

Alegba petwo uve won uve won

Marasa yo priye Bondje pu maven Marasa petwo rele Bondje pu maven


Dosu marasa priye Bondje marasa ju a rive

Marasa lakay o ma rele o kulev mare pye maven Marasa kulev mare
Marasa gwo lava kulev mare mwen

Marasa Nou nan nwa ye marasa ginen Nou nan nwa ye Marasa Nou nan nwan devan
BonDje Marasa ginen pote shandel pu klere yo

Kalfu wo u pa vini we mwen


U pa pase we mwen Kalfu Nou Gen maladi nan kay la
Kaifu sa Kaifu a danjere (bis) Kaifu wo u pa vini we mwen
U pa ease we mwen kalfu Gen yen travay nan kay la
U pa pase we maven kalfu Gen yen travay nan kay la
*********************
Kaifu wo Toro Bann, Nan pwen kote m'rele u Pu wu pa rantre, Kaifu wo toro bann
Kaifu wo Toro bann, Nan pwen kote m'rele u Pu u pa rantre

Kaifu o Toro Bann mwen nan pwen kote u voye'm pum pa antre (bis) Kaifu o Toro Bann
mwen (bis)
Nan pwen kote'u voye'm pu'm pa antre

O simitye eya map pare tann yo (bis)


Twakalfu l~nmi
Twa kalfu lenmi bare mwen
*********************
Kalfu ki di se je ki we, kite yo pale (bis)
Se bite'm bite m'poko tombe
Lapli tombe to ya glise
Si u we mwen pa manje mune Se mwen ki pa vle Si u we mwen pa manje mune Se mwen
ki pa vle
Maven gen zanmi yo pa vini we mwen

Priere Dyo 34 3/17/2021