Vous êtes sur la page 1sur 2

Jesu, ufam tobie!

 4
ks.Wojciech Kałamarz CM

   

 

 
 

 
 

 

    
      
 4                    
10 11 12


FLAUT

  4                
  4        
            
Je - su, u - fam To - bie! Je - su, u - fam To - bie!

   

 

 

 
 
 

 

 
 

 

         
 
                      
13 14 15



         

     
 
 
   
  

        
Je - zu, u - fam To - bie! Je - zu, u - fam

                    
                  
16 17


  
            


         
 
to - bie! Je - zu, u - fam

                   


  
           
       
18 19 20


  
    
          
          

  
To - - bie! Je - zu u - fam To - bie!

   

 

 

 
 
 

 

 
 

 

         
    
  
  
 
  
     
  
  

  
21 22 23 24


         
                 

 
  
 

           
Je - zu u - fam to - bie! Je - zu u - fam to - bie!

JEZU, UFAM TOBIE!


2

25
 26 27 28 29 30 31 32


          
               
         
                          
     
Strofa 1:

  

Pan nasz, Je - zus Chrzs- tus, Bog - praw dzi - wy, pe - len mi - lo sier - dzia, daw - ca lask,

33
 34 35 36 37 38 39


       
                   
       
                           
  

ko - cha - ja - cym wzro - kiem swiat o - gar - na czuj - nym swym spoj se - niem szu kal -

      
       
40 41 42 43 44

    
               
                 
Strofa a II-a


  nas. (Ref) Cu cre - din - ţa-n su - flet şi cu iu - bi - re

45
 46 47 48 49 50 51


       
             
      
                            
 
Noi do - rim s-a - du - cem pa - ce, bu - cu - ri - e;
 Măr - tu - ri - sind prin cu - vânt şi

     
      
52 53 54 55 56


   
         

    
                   
fap - te că mi - los - ti - vi - re es - te Dum - ne - zeu!

Vous aimerez peut-être aussi