Vous êtes sur la page 1sur 1

Flexibilitat 1

Repetir tantes vegades com es vulgui. (2,4,6,8)


Possibles articulacions: tot picat, com està, tot lligat, etc.
Dinàmica mf-piano.
Tempo: lent (60), es pot combinar 2 repeticions lent 2 el doble (120)
Cada dos compassos es poden treballar de mil formes i li pots dedicar més temps del que et penses.
M. A. Gili Cursach

™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™
Sé creatiu quan estudiis!
A
™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™™
Coses a tenir en compte: RESPIRACIÓ, (tocar amb) AIRE, CONTROL, POSICIÓ DEL COS (i dits), FACILITAT, RELAX!

™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™
3 3 3 3 3 3 3 3
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ
0

& ™™ #œ œ #œ œ ™™ ™™#œ œ #œ œ ™™ ™™ #œ œ ™ ™ ™ ™ ™™
B
™ ™ ™ ™
11
3 3 3 3 3 3 3 3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ #œ œ #œ œ
œ œœ œ œ œœ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ
2

& ™™ nœ œ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™™
C
™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™
21
3 3 3 3 3 3 3 3
œ
bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ
bœ œ bœ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ
œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œbœ œ œ œ œ œbœ œ œ œ œ
2

& ™™ œ œ ™™ ™™ ™™ ™™ ™™ ™™ ™™ ™™ ™™
D
31
3 3 3 3 3 3 3 3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ
12

& ™™ bœ œ bœ œ ™™ ™™bœ œ bœ œ ™™ ™™ ™™ ™™ ™™ ™™ ™™
E
41
3 3 3 3 3 3 3 3

b œ œ b œ œ b œ œ b œ œ b œ œ œ œ b œ œ œ œ
bœ œ bœ œ bœ œ bœ œ bœ œ bœ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ bœ œ
23


& ™ œ œ ™™ ™™ ™™ ™™ ™™ ™™ ™™ ™™ ™™
51
F 3 3 3 3 3 3 3 3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ
13

& ™™ # œ œ # œ œ ™™ ™™# œ œ # œ œ ™™ ™™ # œ œ ™™ ™™ ™™ ™™ ™™
G
61
3 3 3 3 3 3 3 3

# œ œ # œ œ # œ œ # œ œ œ œ # œ œ œ œ
#œ œ #œ œ #œ œ #œ œ #œ œ #œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ #œ œ
123

Vous aimerez peut-être aussi