Vous êtes sur la page 1sur 3

ENCUESTAS A LAS FAMILIAS SALA CUNA HETEROGÉNEA 2021

Non timoun nan: _________________________________________________


Dat:________________________________

Vize:

Reponn kesyon sa yo:

1. selon enterè pitit gason ou osinon pitit fi ou:

A) Ki sa ou renmen jwe?

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

B) Avèk kiyès ou jwe oswa pataje?

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

C) Kisa ou renmen fè?

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

D) Ki jwèt ou pi renmen?

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

2. Lis 1 a 5 ak 1 ke yo te pi enpòtan an ak 5 ke yo te pi piti a enpòtan renmen nan pitit gason ou oswa

pitit fi an tèm de:

CHANTE

ART

DANSE

KITCHEN

NATURE eksplorasyon

3. Ki sa ou ta renmen pitit gason ou oswa pitit fi ou aprann?

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

4. Kisa ou atann de anplwaye pepinyè a?

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

5. Ki ladrès ou genyen antanke fanmi pou kolabore ak travay pedagojik?

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

6. Ki feblès ou genyen antanke fanmi ki afekte travay pedagojik la anvè pitit gason ou oswa pitit fi ou yo?

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

7. Ki difikilte ou santi ou tankou yon fanmi ki ka afekte pitit gason ak pitit fi ou teletravay?

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

8. Ki sa ou favorize kòm yon fanmi distans travay pou pitit gason ak pitit fi ou yo?

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

9. Ki jan ou ta ka pase kilti ou sou lòt timoun, fanmi, ak anplwaye yo?

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

10. Ki valè ou espere nou amelyore nan pitit gason ou oswa pitit fi ou a?

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Vous aimerez peut-être aussi