Vous êtes sur la page 1sur 1

Caixa (Ad Lib.

) La Falla de Sant Rafael Faustino Candel i Mena


(Himne) (1930)
2 2 2 2
 42 œœœ œ̆ Œ ‰ œ̆J œ̆ œ̆ œœœ œ̆ Œ ‰ œ̆J œ̆ œ̆ œœœ œ̆ Œ ‰ œ̆J œ̆ œ̆ œœœ œ̆ Œ œœœ œ̆ Œ
f
15
œ̆ Œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œœœ œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œœœ œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œœœ œ œ œ œ œ
17

 œœœ
J J J J J J J J J J J J

 ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ
45

 ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ œ œ œ œ Œ .. œ œ œ œ œ œ œ Œ œœœœœœ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ..
59 1.

œœœ œœœ

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

œ Œ .. ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
732.

 œ œ œ œ œ œ ˙  J J J J J J J J J J J J
3 3 F -  ƒ

 ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ
88

3
 ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ .. ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ
102 1. 2.

Edicions Musicals de la Societat Musical "Lira Castellonera". Revisió de Vicent Bravo i Ortiz.
© Faustino Candel i Mena. Castelló de la Ribera, 2009.

Vous aimerez peut-être aussi