Vous êtes sur la page 1sur 1

Saxo Tenor

La Falla de Sant Rafael


(Himne) Faustino Candel i Mena

b 2 œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ. ˙ œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ
(1930)

b œ œ œ nœ œ œ nœ œ œ œ bœ bœ œ œ œ. ˙ ˙
3

& 4
f
3 3 3 3 3 3 3 5
3 3 3

b œ
& b œ œ nœ œ œ n œ œ œ œ b œ b œ œ œ̆ ∑
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙ ˙ ˙ ˙ ˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙ ˙ ˙ ˙
3 3
p
b ˙
&b ˙
˙ œ Œ ∑ œ. œ œ œ œ œ œ œ. ˙ œ. œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ
n œ . Jœ œ œ œ œJ n œ . ˙ œ . Jœ œ œ œ œ
˙ œ J J J
F
˙ ˙ œ nœ. œ œ œ œ nœ ˙ œ . b œJ œ œ œ œ œJ œ .
&b
b œ . œJ œ œ œ œJ œ . ˙ J
˙ œ œ œ œ œ nœ œ ˙ ˙

bb .. œ n œ œ œ n œ œ œ Œ œ œ œ œ n œ œ œ Œ œ œ œœ œ n œ œ œ œœ n œ œ n œ œ œœ œ œ œ .. n œ œ œ œ œ n œ ˙ œ Œ n n .. œ . œJ œ œ œ œ œJ œ . œ œ œ
1. 2.

& œ
f 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 F -  ƒ
œ œ œ œ ˙ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œœ œ œ œ œ ˙ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œœ œ œ
& J J J J

bœ œ œ ˙ ˙ ˙ œ œ. œ œ
œ œ ˙ ˙ œ. œ bœ œ œ œ œ bœ ˙ œ . b œJ œ œ b œ œ ˙ ˙ .
.. œ Jb œ œ œ
Œ
1. 2.

& J
Edicions Musicals de la Societat Musical "Lira Castellonera". Revisió de Vicent Bravo i Ortiz.
© Faustino Candel i Mena. Castelló de la Ribera, 2009.

Vous aimerez peut-être aussi